การตรวจปอดที่ IOM สำหรับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ     สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ที่ต้องการจะเดินทางไปเรียนต่อ หรือพำนักที่อังกฤษมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป จะต้องเข้ารับการตรวจปอด  เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค Tuberculosis Tests (TB Tests) หากการทดสอบของแสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีวัณโรค คุณจะได้รับใบรับรองซึ่งใบรับรองนี้ จะใช้ประกอบใบสมัครขอวีซ่าสหราชอาณาจักร โดย การตรวจ TB สามารถขอรับการตรวจได้ที่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประเทศไทย IOM Migration Health Assessment Center (MHAคลิ๊กเพื่ออ่านบทความต่อ

Advertisements

ค่าครองชีพประเทศอังกฤษ ในฐานะนักเรียนต่างชาติ คำถามหนึ่งที่ยังคงเป็นคำถามยอดนิยม สำหรับเด็กนักเรียนในอังกฤษคือ  ค่าครองชีพในอังกฤษแพงไหม แน่นอนว่า นักเรียนทุกคนจะต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าเรียนในโรงเรียน / มหาวิทยาลัย ค่าเช่า ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าสันทนาการต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ที่คุณจะวางแผนจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่ออังกฤษ เพื่อไม่ให้มีปัญหาภายหลัง ค่าครองชีพในอังกฤษจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเมืองที่คุณอาศัย แน่นอนว่าถ้าหากคุณตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ในลอนดอนคลิ๊กเพื่ออ่านบทความต่อ