Last updated มิถุนายน 8, 2022 ago by Thebestedu

หลักสูตร Ausbildung ในเยอรมนีคืออะไร?


Ausbildung (ชื่อเต็ม Berufsausbildung) หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษใกล้เคียงกับคำว่า Vocational Training เป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพคู่ขนาน (Dual Professional) เป็นการผสมผสานกันระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานจริงในสถานที่ทำงานจริง ระยะเวลาเรียนประมาณ 1 – 4 ปี หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ Nurses, Bakers, Merchants, Electricians, Ambulance Workers, Doctor Assistants, Plumbers, Masons, Painters, Hairdressers, Hospitality และ Tourism หรือเรียกได้ว่า Ausbildung เปิดสอนในทุกสาขาวิชาชีพที่ต้องมีทักษะการปฏบัติงานในเกือบทุกอุตสาหกรรม

Ausbildung เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาชีพ และบริษัท ได้รับการรับรองจาก GOVET (the German Office of Vocational and Educational Training) ในช่วงที่เรียนหลักสูตร Ausbildung นั้น ผู้เรียนจะได้เรียนในสถาบันการศึกษา 30% และทำงานในบริษัท หรืออุตสาหกรรม 70% และระหว่างเรียน จะมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทด้วย โดยค่าตอบแทนขั้นต่ำ อยู่ที่ 550 – 770 EUR ต่อเดือน (ประมาณ 21,300 – 29,800 บาท) โดยมีอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะมีการสอบใบประกอบวิชาชีพซึ่งได้รับการยอมรับในหลายประเทศในยุโรปและทั่วโลก และมีโอกาสในการทำงานแบบเต็มเวลาในประเทศเยอรมนีสูง เป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่อยากเรียนต่อเยอรมนีเพื่อทำงานหลังเรียนจบ

โดยในบทความนี้ จะเป็นบทความที่อธิบายรายละเอียดกับหลักสูตร Ausbildung รวมถึงขั้นตอนเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ โดยหลักสูตร Ausbildung ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ไม่ได้เป็นผู้ดูแลในส่วนนี้ ดังนั้น ผู้ที่สนใจหลักสูตร Ausbildung จะต้องทำการสมัครและติดต่อกับทางบริษัทปลายทางด้วยตนเอง แต่ถ้าหากผู้สมัครมีคุณสมบัติทางภาษาเยอรมันไม่ถึงเกณฑ์ ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ มีหลักสูตรภาษาเยอรมันในประเทศเยอรมนีให้สำหรับผู้ที่สนใจเรียนปรับพื้นฐานทางภาษาก่อนที่จะเรียนต่อ Ausbildung


ทำไมต้องเรียนหลักสูตร Ausbildung ประเทศเยอรมนี

 • การรับเข้าเรียน Ausbildung ยืดหยุ่น เพียงแค่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และมีคะแนนภาษาเยอรมันอย่างน้อยระดับ B1 ก็สามารถสมัครได้
 • การเรียนการสอนออกแบบมาให้ควบคู่กับการปฏิบัติ มีเส้นทางหลักสูตรให้เลือกมากมาย และได้รับโอกาสในการทำงานกับบริษัท หรืออุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศเยอรมนี
 • ได้รับประสบการณ์ทำงานแบบเต็มเวลาในประเทศเยอรมนีในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งเมื่อจบออกมาแล้วจะเป็นผู้ที่เพียบพร้อมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
 • ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ระหว่างทำ Ausbildung ซึ่งทางรัฐบาลเยอรมนีได้กำหนดค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 550 – 770 EUR ต่อเดือน โดยมีอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปี
 • ได้รับสวัสดิการแรงงานเช่นเดียวกับคนเยอรมัน เช่น ประกันสุขภาพ เงินสะสมระยะยาว และประกันการว่างงาน
 • เป็นเส้นทางที่มีโอกาสได้ทำงานแบบเต็มเวลาในประเทศเยอรมนีได้ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ผู้เรียนมีโอกาสได้เข้าทำงานแบบเต็มเวลาที่ประเทศเยอรมนีได้ และสามารถสมัคร EU Blue Card ได้

เรียน Ausbildung ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่?

ระยะเวลาของ Ausbildung ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝึกงานระหว่าง 1 – 4 ปี ในบางกรณี ระยะเวลาอาจสั้นลงได้เช่นกัน หากมีผลการเรียนที่ดีเลิศ หรือมีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านนี้มาแล้ว ก็จะช่วยให้ระยะเวลาการฝึกงานสั้นลง


เรียน Ausbildung ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนด้วย

ตามกฏหมายแรงงานของประเทศเยอรมนีผู้ที่ทำงานควรได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น การฝึกงานก็ควรได้ทำค่าตอบแทนด้วย ค่าตอบแทนในการฝึกอบรมขั้นต่ำ 550 ยูโรต่อเดือน และเพิ่มขึ้นทุกปีเป็นขั้นบันใด ปีที่ 2 เพิ่มขึ้น 18%, ปีที่ 3 เพิ่มขึ้น 35% และในปีที่ 4 เพิ่มขึ้น 40% 

ตัวอย่างค่าแรงขั้นต่ำในปี 2564

 • ปีที่ 1 ของการฝึกอบรม Ausbildung ค่าแรงขั้นต่ำเริ่มต้น 550 EUR
 • ปีที่ 2 ของการฝึกอบรม Ausbildung ค่าแรงขั้นต่ำเริ่มต้น 649 EUR
 • ปีที่ 3 ของการฝึกอบรม Ausbildung ค่าแรงขั้นต่ำเริ่มต้น 743 EUR
 • ปีที่ 4 ของการฝึกอบรม Ausbildung ค่าแรงขั้นต่ำเริ่มต้น 770 EUR

การสมทบเงินประกันสังคม

นายจ้างของคุณจะหักส่วนหนึ่งของเงินเดือนของคุณเพื่อจ่ายภาษี ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ Steuern (ภาษี) และ Sozialabgaben (เงินสมทบประกันสังคม)

 • Steuern ภาษี ได้แก่ ภาษีค่าจ้าง ภาษีคริสตจักร และภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้โดยตรงของรัฐ ใช้เพื่อครอบคลุมรายจ่ายของรัฐ ส่วนภาษีของคริสตจักรใช้เป็นเงินสนับสนุนสภาคริสตจักร
 • Sozialabgaben เงินสมทบประกันสังคม ได้แก่
  • Krankenversicherung การประกันสุขภาพ: ในฐานะผู้ฝึกงาน ต้องทำประกันภาคบังคับกับบริษัทประกันสุขภาพตามกฎหมายซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณีที่เจ็บป่วย 
  • Pflegeversicherung การประกันการดูแลระยะยาว: สิ่งนี้ให้ความมั่นคงทางการเงินสำหรับความต้องการการดูแลระยะยาวในวัยชรา
  • Arbeitslosenversicherung การประกันการว่างงาน: การประกันการว่างงานช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินของการว่างงานที่กำลังจะเกิดขึ้น ผลประโยชน์จากสิ่งนี้รวมถึงผลประโยชน์การว่างงานและผลประโยชน์การทำงานระยะสั้น คุณมีสิทธิได้รับผลประโยชน์การว่างงานก็ต่อเมื่อคุณได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน

โครงสร้างหลักสูตร Ausbildung 

หลักสูตร Ausbildung แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Duale Ausbildung และ Schulische Ausbildung โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Duale Ausbildung

เป็นการเรียนควบคู่ไปกับการทำงาน เป็นหลักสูตรที่นิยมมากที่สุด ข้อดีคือผู้เรียนจะได้เรียนในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งจะได้ทำงานในบริษัทและอุตสาหกรรมจริงในเยอรมนี 3 – 4 วันต่อสัปดาห์ และเรียนในสถาบันวิชาชีพ 1 – 2 วันต่อสัปดาห์ หรือบางแห่งอาจเรียนก่อน 3 เดือน และฝึกงานอีก 2 เดือนสลับกันจนจบหลักสูตร  หลักสูตรนี้จะได้รับรายได้เป็นเงินเดือนด้วย โดยค่าตอบแทนอยู่ระหว่าง 550 – 770 EUR ต่อเดือน (ประมาณ 21,300 – 29,800 บาท) และจะได้รับสวัสดิการตามกฏหมายแรงงานของประเทศเยอรมนีทุกอย่าง โดยการทำ Duale Ausbildung แต่ข้อเสียคือ ผู้เรียนจะต้องสมัครตรงกับทางบริษัทเอง ซึ่งจะมีการแข่งขันสูงมาก และให้บรรยากาศเหมือนการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานจริง

ตัวอย่างหลักสูตรที่เหมาะสำหรับการทำ Duale Ausbildung ได้แก่ พนักงานขาย ช่างเทคนิคเมคคาทรอนิกส์ เสมียน หรืออาชีพที่ควรมีหลักการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะต้องสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ จัดสอบโดย Industrie- und Handelskammer (IHK) เมื่อสอบผ่าน จะได้ใบประกาศวิชาชีพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

2. Schulische Ausbildung

เป็นการเรียนทฤษฎีก่อน 1 – 4 ปี ตามระยะเวลาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริง ข้อดีคือ เงื่อนไขการรับเข้ายืดหยุ่น เรียนกับทางสถาบันที่เปิดสอน Ausbildung โดยตรง ส่วนใหญ่จะเหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน เช่น พยาบาล บริการสาธารณสุขต่างๆ แต่ข้อเสียคือไม่มีค่าตอบแทนระหว่างเรียน นอกจากนี้ หากเข้าเรียนกับสถาบันการศึกษาเอกชน ผู้เรียนจะต้องชำระค่าเรียนด้วย จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตาม บางบริษัทอาจเสนอค่าตอบแทนเงินเดือนให้ และ/หรือ เสนอออกค่าใช้จ่ายด้านการเรียนให้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท

ตัวอย่างหลักสูตรที่เหมาะสำหรับการทำ Schulische Ausbildung ได้แก่ วิชาชีพทางการแพทย์ทั้งหมด รวมถึงพยาบาล นักการศึกษา นักบำบัดการพูด นักกายภาพบำบัด ผู้ควบคุมเครื่องจักร ผู้ช่วยด้านเทคนิคสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ


อยากเรียนต่อหลักสูตร Ausbildung ในเยอรมนี เริ่มต้นอย่างไร?

1. วางแผนเลือกเมืองที่ต้องการเรียน Ausbildung

หลักสูตร Ausbildung เปิดสอนทุกเมืองในประเทศเยอรมนี ผู้เรียนควรเลือกจุดหมายปลายทางก่อนอันดับแรก ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณหลงใหลในมหานครอย่างเบอร์ลินหรือฮัมบูร์ก หรือว่าคุณฝันถึงพื้นที่ชนบทในไรน์แลนด์-พาลาทิเนตหรือซาร์ลันด์ เพียงตรวจสอบสิ่งที่เรานำเสนอ – เรามั่นใจว่าจะพบสิ่งที่ใช่สำหรับคุณ

Baden-Württemberg (คลิก)

Bayern (คลิก)

Berlin (คลิก)

Brandenburg (คลิก)

Bermen (คลิก)

Hamburg (คลิก)

Hessen (คลิก)

Weekly Photo: Schweriner Schloss (Schwerin Castle) | Dauntless Jaunter Travel Site

Meckenburg-Vorpommen (คลิก)

Niedersachsen (คลิก)

Nordrhein-Westfalen (คลิก)

Rheinland-Pfalz (คลิก)

Saarland (คลิก)

Sachsen (คลิก)

Sachsen-Anhalt (คลิก)

Schleswig-Holstein (คลิก)

2. ค้นหาตำแหน่งงานที่เปิด Ausbildung

หากไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการเรียนที่เมืองไหน อาจลองค้นหาจากตำแหน่งงาน จากลักษณะงาน หรือประเภทของงานที่ทำ โดย คลิก เพื่อค้นหาตำแหน่งว่างงานที่เปิด Ausbildung ในปี 2021 – 2022

3. เตรียมเอกสารเบื้องต้นสำหรับสมัคร Ausbildung

 • วุฒิการศึกษาสูงสุด
 • จดหมายอ้างอิง / จดหมายแนะนำ สำหรับสมัครงาน
 • ผลสอบภาษาเยอรมันอย่างน้อยระดับ B1 (ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทและแต่ละสายงาน)
 • ใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัคร 
 • ประกันสุขภาพ Health Insurance 
 • ที่พัก Accommodation
 • หลักฐานทางการเงิน Blocked Account

4. หากไม่มีผลคะแนนภาษาเยอรมัน จะต้องเรียนภาษาเยอรมันก่อน

หากไม่มีผลคะแนนภาษาเยอรมัน จะต้องเรียนภาษาเยอรมันให้ได้ถึงระดับ B1 – B2 ก่อน  โดยผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนภาษาเยอรมันในไทย หรือเดินทางไปเรียนต่อหลักสูตรภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนี ข้อดีคือ จะได้ฝึกฝนภาษาเยอรมันทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และจะได้สนทนากับครูผู้สอนที่เป็นชาวเยอรมันโดยตรง  ซึ่งจะได้สำเนียง และการออกเสียงที่ถูกต้อง ในบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำงานในอนาคต โดยศูนย์ฯ เดอะเบสท์ มีสถาบันสอนภาษาเยอรมันที่ประเทศเยอรมนีแนะนำ ดังนี้

ชื่อสถาบัน วิทยาเขตที่เปิดสอน

รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน

Berlin / Freiburg

Alpadia Language Schools เป็นโรงเรียนสอนภาษาภายใตของสถาบัน Kaplan International Languages ให้บริการสอนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี อังกฤษ สำหรับประเทศเยอรมนี Alpadia Language Schools ตั้งอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน และอีกวิทยาเขตตั้งอยู่ที่เมือง Freiburg เปิดสอนหลักสูตรภาษาเยอรมันที่หลากหลาย และเจาะจง ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูง นอกจากนี้ สถาบัน Apladia Language Schools ยังเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบ telc อีกด้วย

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Berlin / Frankfurt / Hamburg / Munich

did deutsch-instisut ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1970 เป็นสถาบันที่สอนหลักสูตรภาษาเยอรมันเป็นหลัก ทั้งหลักสูตรภาษาเยอรมันทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ และหลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับเด็ก ทางสถาบันมีสโลแกนที่ว่า Deutsch in Deutscland แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า German in Germany โดยเป้าหมายหลักของสถาบันคือ สอนหลักสูตรภาษาเยอรมันคุณภาพสูง ให้กับนักเรียนต่างชาติทึกคน ภายในสภาพแวดล้อมในประเทศเยอรมนี

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Berlin

The GLS German Language School สถาบันสอนภาษาเยอรมันคุณภาพสูงในกรุงเบอร์ลิน ก่อตั้งเมื่อปี 1983 ได้รับรางวัลการันตีจาก Star School Germany Award ถึง 5 สมัย มีหลักสูตรภาษาเยอรมันหลากหลาย เช่น หลักสูตรภาษาเยอรมันทั่วไป General German หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับการทำงาน German for Work หลักสูตรเตรียมสอบ TESTDAF, TELC, GOETHE รวมถึงหลักสูตรเยอรมันเพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัย University Pathway นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์สอบ TestDaF อีกด้วย

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Frankfurt / Munich

Sprachcaffe Langauge Plus ก่อตั้งเมื่อปี 1983 มีประสบการณ์การสอนภาษายาวนานกว่า 35 ปี เปิดสอนในหลากหลายประเทศ ด้วยวิทยาเขตที่มีมากกว่า 30 วิทยาเขตทั่วโลก เปิดสอนหลักสูตรภาษาคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน อิตาเลียน จีน หรือ อารบิค ทุกวิทยาเขตตั้งอยู่ในสถานที่ยอดเยี่ยม ในเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เปิดสอนตั้งแต่เด็ก บุคคลทั่วไป และผู้ใหญ่อายุ 35+ โดยมีวิธีการสอนที่ช่วยพัฒนาการสื่อสารให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการฝึกทักษะภาษาเเละพัฒนาตัวเอง

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Munich / Frankfurt / Berlin / Freising / Ingolstadt / Regensburg / Nurnberg / Dusseldorf / Augsburg / Hamburg / Stuttgart / Hannover / Dortmund / Koln / Furth

Sprachschule Aktiv เป็นสถาบันสอนภาษาเยอรมันที่มีชื่อเสียงในประเทศเยอรมนี เปิดสอนตั้งแต่ปี 2001 หลักสูตรมีคุณภาพสูง ออกแบบมาเพื่อนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้เรียน มีมาตรฐานตาม CEFR สามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับเชี่ยวชาญ ราคาไม่แพง และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีวิทยาเขตที่ครอบคลุมหลากหลายเมือง ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเรียนภาษาเยอรมันกับสถาบันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เลยโทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

5. หากคุณสมบัติพร้อม ก็สามารถสมัครงานได้เลย

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำ Ausbildung จะต้องมีสัญญาฝึกงาน และแน่นอนว่าการจะได้สิ่งนี้มา จะต้องเขียนใบสมัครงานก่อน โดยใบสมัครงานประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัครประกอบด้วยจดหมายปะหน้า (ทำแยกแต่ละบริษัทเพื่อสร้างความประทับใจ) ประวัติย่อ และใบรับรองของคุณ
 2. มีรูปแบบการสมัครที่แตกต่างกัน ที่รู้จักกันดีที่สุดคือการสมัครทางอีเมลทางไปรษณีย์หรือออนไลน์
 3. การสมัครมักจะตามด้วยการสัมภาษณ์ บ่อยครั้งที่จะได้รับเชิญให้ทำการทดสอบการสรรหาบุคลากรด้วย

หลักสูตรการฝึกอบรมในบริษัทหรือหลักสูตรคู่ส่วนใหญ่เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม หรือกันยายน ดังนั้นจึงมีวันทำการแรกของการฝึกงานในวันที่ 1 สิงหาคมหรือ 1 กันยายน แต่บริษัทส่วนใหญ่มักจะเริ่มมองหาเด็กฝึกงานก่อนหน้านั้น 1 ปี นั่นหมายความว่า ผู้สมัครควรเตรียมตัวล่วงหน้าก่อน 1 ปี นอกจากนี้ ใบสมัครฝึกงานที่ทำงานเกี่ยวกับธนาคาร บริษัทประกันภัย และบริษัทขนาดใหญ่บางแห่งจะต้องมาถึงภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่ฝึกงาน 

การเขียนจดหมายสมัครงาน

จดหมายสมัครงาน จะต้องมีความเป็นทางการ ตรงไปตรงมา ไม่ควรยาวเกินหน้า A4 อธิบายรายละเอียดการสมัครงาน และช่องทางการติดต่อให้ชัดเจน ที่สำคัญ ควรเรียนถึงผู้เกี่ยวข้องกับการสมัครงานโดยตรง เช่น “Sehr geehrter Herr …..,” หรือ “Sehr geehrte Frau ……,” ไม่ควรเขียนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ระบุตัวตน เช่น “Sehr geehrte Damen und Herren, ” ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

สิ่งที่ต้องมีในจดหมายสมัครงาน

 1. คุณเป็นใครและกำลังทำอะไร
 2. ทำไมถึงอยากเรียนสาขานี้?
 3. ทำไมคุณถึงเหมาะกับการฝึกอบรมนี้?
 4. ทำไมถึงอยากฝึกงานกับบริษัทนี้?

นอกจากการแนะนำตัวของแล้ว ต้องไม่ลืมตอบรับคำเชิญไปสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถเขียนลงไปเพิ่มเติมเช่น “In einem Vorstellungsgespräch überzeuge ich Sie gerne persönlich von meiner Motivation.” หลังจากนั้นอย่าลืมคำลงท้าย เช่น “Mit freundlichen Grüßen” พร้อมลงชื่อลายเซ็นกำกับ โดยเขียนด้วยลายมือ

สมัครผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล หรือแอปพลิเคชั่นได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ สามารถส่งผ่านทางไปรษณีย์ได้ แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มเติม และใช้ระยะเวลาติดตามผลนาน ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ ส่งผ่านระบบออนไลน์จะดีที่สุด


10 อาชีพ นักศึกษาต่างชาติเลือกทำ Ausbildung มากที่สุด

หลักสูตรการฝึกอบรมใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในอุตสาหกรรมใดที่มีการฝึกงานมากที่สุดในแต่ละปี ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้เลือกอาชีพ 10 อาชีพที่มีการทำ Ausbildung มากที่สุดทุกปี ดังนี้

1. พนักงานในร้านค้าปลีก (Kaufmann/-frau im Einzelhandel) ตำแหน่งว่างงาน 12,235 ตำแหน่ง

พนักงานขายในร้านค้าปลีก ได้รับความนิยมสูงที่สุดในเยอรมนี โดยมีการทำ Ausbildung ประมาณ 26,000 สัญญา ต่อปี โดยพนักงานในร้านค้าปลีก มีทั้งตำแหน่งงานเบื้องหน้า และเบื้องหลัง เช่น การจัดซื้อ การจัดคลังสินค้า การวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด รวมถึงการขายและแนะนำลูกค้า โดยมีค่าตอบแทนอยู่ที่ 750 – 960 EUR ต่อเดือน

2. เสมียน (Kauffrau/-mann für Büromanagement) ตำแหน่งว่างงาน 1,104 ตแหน่ง

เสมียน ยังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการทำ Ausbildung ซึ่งมีการทำสัญญาสูงพอๆ กับพนักงานในร้านค้าปลีก โดยเสมียนเป็นฝ่ายที่ติดต่อกันทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรทั้งหมด ทั้งการประสานงาน การวางแผนงานผู้จัดการ การนัดหมาย การติดตามและตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน โดยมีค่าตอบแทนระหว่างเรียนอยู่ที่ 760 – 860 EUR ต่อเดือน

3. ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี (Fachinformatiker/in) ตำแหน่งว่างงาน 137 ตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยผู้ที่ทำ Ausbildung สาขานี้ส่วนมากจะเป็นช่วงผายุน้อย มีความเชี่ยวชาญด้าน IT การพัฒนาแอพลิเคชั่น เครือข่ายดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งตอบโจทย์อย่างมากสำหรับโลกยุคปัจจุบันที่กำลังพัฒนากลายเป็นสังคมดิจิทัล โดยสาขานี้จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน IT เรียนรู้วิธีการจัดการด้าน Hardware และ Software โดยมีค่าตอบแทนระหว่างเรียนอยู่ที่ 975 – 1,200 EUR ต่อเดือน

4. พยาบาล (Pflegefachmann/-frau) ตำแหน่งว่างงาน 2,532 ตำแหน่ง

พยาบาลเป็นอาชีพที่มีความขาดแคลนอยู่ตลอดเวลา และในขณะเดียวกัน ก็มีผู้ที่ทำ Ausbildung ในสายงานเกี่ยวกับพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยสายงานประเภทนี้ จะครอบคลุมทั้งการบริการด้านสุขภาพ การบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การบริการด้านสุขภาพสำหรับเด็ก ดังนั้น ผู้ที่ต้องการทำงานเกี่ยวกับพยาบาลและการบริการสุขภาพ จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร โดยมีค่าตอบแทนระหว่างเรียนอยู่ที่ 1,165 – 1,330 EUR ต่อเดือน

5. เสมียนภาคอุตสาหกรรม (Industriekaufmann/-frau) ตำแหน่งว่างงาน 893 ตำแหน่ง

เสมียนภาคอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการทางธุรกิจในบริษัท ทั้งข้อเสนอ กลยุทธิ์ทางการตลาด แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมรอบด้าน เช่น การขาย การตลาด ทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี อาชีพเสมียนภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นพนักงานที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกบริษัท โดยมีค่าตอบแทนระหว่างเรียนอยู่ที่ 895 – 1,020 EUR ต่อเดือน

6. พนักงานขาย (Verkäufer/in) ตำแหน่งว่างงาน 6,412 ตำแหน่ง

พนักงานขาย เป็นหนึ่งในผู้ที่ทำ Ausbildung เลือกเป็นอันดับต้นๆ โดยการทำงานจะเกี่ยวกับการขายทั้งหมด เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออาหาร รวมทั้งการประชุม การให้คำปรึกษากับลูกค้า จนสามารถปิดการขายได้อย่างราบรื่น โดยมีค่าตอบแทนระหว่างเรียนอยู่ที่ 750 – 835 EUR ต่อเดือน

7. ช่างเทคนิคยานยนต์ (Kfz-Mechatroniker/in) ตำแหน่งว่างงาน 766 ตำแหน่ง

ช่างเทคนิคยานยนต์ เป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับช่างยนต์ทั้งหมด แต่สามารถเลือกสายงานเฉพาะทางได้ เช่น เทคโนโลยีเครื่องยนต์ ยานยนต์เพื่อการพาณิช ระบบขับขี่ส่วนบุคคล รวมถึงทดสอบระบบยานพาหนะ ดำเนินการซ่อมแซม และจัดเตรียมอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมให้กับยานพาหนะ โดยมีค่าตอบแทนระหว่างเรียนอยู่ที่ 850 – 1,000 EUR ต่อเดือน

8. พนักงานธนาคาร (Bankkaufmann/-frau) ตำแหน่งว่างงาน 1,291 ตำแหน่ง

พนักงานธนาคาร จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน สามารถอธิบายเกี่ยวกับการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงให้กับลูกค้าได้อย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงสามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับผู้ที่วางแผนเกษียณอายุได้อย่างเหมาะสม โดยมีค่าตอบแทนระหว่างเรียนอยู่ที่ 1,040 – 1,160 EUR ต่อเดือน

9. เสมียนประกันภัยและการเงิน (Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen) ตำแหน่งว่างงาน 1,211 ตำแหน่ง

เสมียนประกันภัยและการเงิน เป็นอาชีพเชิงพาณิชย์อีกอาชีพ 1 ใน 10 ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการทำ Ausbildung โดยหน้าที่หลักคือการอธิบายลูกค้าเกี่ยวกับการประกันภัยและยื่นข้อเสนอการทำประกันที่เหมาะสม มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเข้าใจว่าควรนำเงินไปลงทุนกับการลงทุนประเภทใด ในฐานะพนักงานขายประกันและการเงิน คุณสามารถทำงานภาคสนามหรือในสำนักงานได้ โดยมีค่าตอบแทนระหว่างเรียนอยู่ที่ 1,040 – 1,200 EUR ต่อเดือน

10. ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์คลังสินค้า (Fachkraft für Lagerlogistik) ตำแหน่งว่างงาน 1,123 ตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์คลังสินค้าเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการสั่งซื้อสินค้าทางระบบออนไลน์ที่มากขึ้น จึงมีความต้องการด้านการขนส่งสินค้ามากขึ้น ตำแหน่งนี้จะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งสินค้าที่มีความคุ้มค่าและรวดเร็วมากที่สุด รวมถึงการจัดเก็บสินค้า การจัดการภาษี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าตอบแทนระหว่างเรียนอยู่ที่ 805 – 965 EUR ต่อเดือน


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.