New Zealand Education Fair 2019 คุณกำลังวางแผนเรียนต่อนิวซีแลนด์อยู่หรือไม่? ถ้าใช่ โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับน้องๆ และผู้ปกครอง ที่กำลังวางแผนจะส่งบุตรหลาน ไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ เดอะเบสท์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการ การศึกษาต่อนิวซีแลนด์ 2019 ในวันที่ 31 สิงหาคม ที่จะถึงนี้  จัดโดย สถานทูตนิวซีแลนด์ Education New Zealand เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในงานพบกับเจ้าหน้าที่สถานทูตนิวซีแลนด์ ตัวแทนจากสถาบันชั้นนำประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อตอบคำถามทุกข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการศึกษา และการใช้ชีวิตในนิวซีแลนดคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP) รัฐบาลออสเตรเลียขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจชาวไทย สมัครทุน Endeavour Leadership Program (ELP) ซึ่งมีจดุประสงค์ในการส่งเสิรมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างสถาบันระหว่างประเทศ และระหว่างรัฐบาลทั่วโลก และยังสนับสนุนให้นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีความสามารถสูง ได้ไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัย ในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยเป็นทุนให้เปล่า แบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Le Cordon Bleu Le Cordon Bleu สถาบันสอนการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหารระดับโลก เป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ที่มุ่งมั่นถ่ายทอดศาสตร์ด้านการประกอบอาหารและการโรงแรม ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้ากับศาสตร์การทำอาหารฝรั่งเศสที่ได้รับการสืบทอดมายาวนาน เพื่อให้หลักสูตรทุกระดับสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

CQU (Central Queensland University) CQU (Central Queensland University) ได้สร้างสมชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมคนกลุ่มต่างๆ มากที่สุดของประเทศออสเตรเลีย โดยการมอบการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดขณะเดียวกันก็ให้การต้อนรับผู้ที่มีโอกาสน้อยในสังคม ในปี 2014 CQUniversity เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทวิภาคเพียงไม่กี่แห่งของประเทศออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตรในทุกระดับการเรียน ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงคุณวุฒิปริญญาการวิจัย รวมถึงมีจำนวนหลักสูตรการเรียนและการฝึกอบรมให้นักศึกษาเลือกเคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ