Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

น้องๆ หรือผู้ปกครอง ที่กำลังมองหาประเทศเพื่อเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ช่วงปิดเทอมของน้องๆ การเลือกเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรถือว่าเป็นการเรียนต่อที่คุ้มค่ามาก นอกจากจะได้เรียนกับต้นฉบับภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมแบบชาวอังกฤษ ได้ท่องเที่ยว และใช้ชีวิตในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางทั่วโลกอีกด้วย

สำหรับการเดินทางไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร หรือประเทศอังกฤษ สิ่งสำคัญมากที่ต้องทราบคือ ผู้เดินทางจะต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องตามกฏหมาย โดยในบทความนี้ เดอะเบสท์ จะขออธิบายเกี่ยวกับวีซ่า Short-Term Study Visa ซึ่งเป็นวีซ่าเรียนระยะสั้นที่สหราชอาณาจักร หรือประเทศอังกฤษ สามารถทำความรู้จักเพิ่มเติมได้ในบทความค่ะ

Short-Term Study Visa คืออะไร?


ประเทศอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร ยังคงเป็นประเทศจุดหมายปลายทางทางด้านการศึกษาอันดับหนึ่งของโลกที่นักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลกต้องการไปเรียนต่อมากที่สุด ด้วยความเป็นต้นแบบของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้อยู่ทั่วโลกกว่า 2,000 ล้านคน มีสำเนียงแบบบริทิช British Accent ที่ไพเราะ และมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์

Short-Term Study Visa คือวีซ่านักเรียนระยะสั้น สามารถใช้เพื่อเรียน และพำนักในประเทศอังกฤษ กับสหราชอาณาจักรได้ในระยะเวลาสั้นๆ และไม่สามารถขยายระยะเวลาวีซ่าได้ วีซ่านี้ สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรืออบรมระยะสั้นในสหราชอาณาจักรได้ รวมถึงให้คุณสามารถทำการวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยหลักสูตรปริญญานั้นต้องศึกษาอยู่นอกสหราชอาณาจักร โดยวีซ่านี้จะให้สามารถอยู่อาศัยได้สูงสุดไม่เกิน 11 เดือน

Short-Term Study Visa แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. Short-Term Student ระยะเวลา 6 เดือน สำหรับนักเรียนที่มีอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไป
 2. Short-Term Student ระยะเวลา 11 เดือน สำหรับนักเรียนที่มีอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไป
 3. Short-Term Student (Child) ระยะเวลา 6 เดือน สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

Short-Term Study Visa สามารถทำอะไรได้บ้าง ?

 • สามารถเรียนหลักสูตรระยะสั้นในสหราชอาณาจักรได้  เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรการฝึกอบรม ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 11 เดือน
 • สามารถทำวิจัยระยะสั้นได้ ซึ่งงานวิจัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญา (Degree) จากประเทศที่คุณกำลังเรียนอยู่ (นอกเหนือจากสหราชอาณาจักร) และมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ เพื่อมาทำวิจัย

ผู้ถือ Short-Term Study Visa จะไม่สามารถ

 • ไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนรัฐบาล
 • ไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ (Part-Time) ทำงานเต็มเวลา (Full-Time) หรือทำธุรกิจ
 • ไม่สามารถขยายระยะเวลา หรือต่อวีซ่า รวมถึงการเปลี่ยนเป็นวีซ่า Tier 4 ในสหราชอาณาจักร
 • ไม่สามารถนำสมาชิกในครอบครัว (ผู้ติดตาม) มาได้ ผู้ติดตามจะต้องสมัครวีซ่าแยกเอง

ระยะเวลาที่สามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้

ผู้เรียนสามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร และได้รับอนุญาตให้อยู่เพิ่มอีก 30 วัน หลังจากสำเร็จการศึกษา โดยระยะเวลาเรียนทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 6 เดือน หรือ 11 เดือน โดยสามารถเช็คระยะเวลาการพำนักในสหราชอาณาจักรได้ที่หน้าวีซ่า

การวางแผนสมัครเรียน และยื่นวีซ่า Short-Term Study Visa

 • เราสามารถยื่นใบสมัครเรียนล่วงหน้าได้เลย โดยปกติแล้ว หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ เริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดทั้งปี
 • การเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์แล้วแต่ความพร้อมของเอกสาร
 • เมื่อยื่นวีซ่าแล้วระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า ปกติประมาณ 3 สัปดาห์ นับถัดจากวันที่ยื่น เร็วสุดที่ 10-20 วันทำการขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • เราสามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเริ่มเรียนได้ 3 เดือน
 • ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าประมาณ 3 – 4 เดือนก่อน วันที่จะเริ่มเรียน

เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอ Short-term study visa

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (Passport) และหนังสือเดินทางของคุณจะต้องมีหน้าที่ว่างเพื่อให้ติดหน้าวีซ่า
 • หลักฐานยืนยันการสนับสนุนตนเองระหว่างที่อาศัยอยู่ใน UK เช่น Bank Statements หรือ Payslips 6 เดือนล่าสุด
 • ผลการตรวจปอดเพื่อคัดกรองวัณโรค Tuberculosis (TB) Test Results หากลงทะเบียนเรียนที่มีระยะเวลานานกว่า 6 เดือน
 • เอกสารหลักฐานยืนยันการเรียน เช่น Letter of Acceptance จากสถาบันการศึกษา โดยมีหัวกระดาษที่เป็นทางการและระบุชื่อหลักสูตร ระยะเวลาเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • เอกสารสนับสนุนอื่นๆ

สำหรับน้องๆ คนไหนที่ไม่อยากยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร สามารถให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ดูแลให้ได้ค่ะ เราดูแลให้ตั้งแต่สมัครเรียน เตรียมเอกสาร ยื่นวีซ่า และดูแลจนกว่านักเรียนจะเรียนจบค่ะ

หากนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี อาจจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ถ้าคุณ

การสมัครวีซ่า

 1. สามารถขอ Short-Term Study Visa ผ่านระบบออนไลน์
 2. ยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ และถ่ายรูปเพื่อทำ Biometric Information โดยศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะทำการนัดหมายให้ รวมถึงการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

 • Short-Term Study Visa ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ค่าใช้จ่าย £97
 • Short-Term Study Visa ระยะเวลาไม่เกิน 11 เดือน ค่าใช้จ่าย £186

คำแนะนำเกี่ยวกับหลักฐานทางการเงินสำหรับยื่นวีซ่า Short-Term Study Visa

 • สำหรับหลักฐานทางการเงินนักเรียนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานทางการเงิน หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนและต้องมีเงินจำนวนตามที่เราแนะนำอยู่ในบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 28 วัน
 • จำนวนเงินที่แสดงนั้นจะต้องครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา* ค่าที่พักและค่าครองชีพ รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศไทยและสหราชอาณาจักร
  • ค่าครองชีพสำหรับเมืองอื่นที่ไม่ใช่ลอนดอน คือ £1,015 ต่อเดือน
  • ค่าครองชีพสำหรับเมืองลอนดอน คือ £1,265 ต่อเดือน
 • ถ้าพักกับญาติ เพื่อน หรือครอบครัวใน UK ก็จะสามารถลดจำนวนเงินโชว์สถานทูตได้ แต่คุณควรแนบหลักฐานการอยู่อาศัยกับคนรู้จักด้วย

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต (กรณีเรียนที่กรุงลอนดอน)

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพและที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ TH-UK ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดงให้สถานทูต
3 เดือน

£1,265 x 3 = £3,795

ประมาณ 155,595 บาท

£1,000

ประมาณ 41,000 บาท

£4,795

ประมาณ 196,595 บาท

6 เดือน

£1,265 x 6 = £7,590

ประมาณ 311,190 บาท

£1,000

ประมาณ 41,000 บาท

£8,590

ประมาณ 352,190 บาท

9 เดือน

£1,265 x 9 = £11,385

ประมาณ 466,785 บาท

£1,000

ประมาณ 41,000 บาท

£12,385

ประมาณ 507,785 บาท

ตัวอย่างการคำนวณยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องแจ้งสถานทูต (กรณีเรียนเมืองอื่นที่ไม่ใช่กรุงลอนดอน)

ระยะเวลาเรียน ค่าครองชีพและที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ TH-UK ยอดเงินขั้นต่ำที่ควรแสดงให้สถานทูต
3 เดือน

£1,015 x 3 = £3,045

ประมาณ 124,845 บาท

£1,000

ประมาณ 41,000 บาท

£4,045

ประมาณ 165,845 บาท

6 เดือน

£1,015 x 6 = £6,090

ประมาณ 249,690 บาท

£1,000

ประมาณ 41,000 บาท

£7,090

ประมาณ 290,690 บาท

9 เดือน

£1,015 x 9 = £9,135

ประมาณ 374,535 บาท

£1,000

ประมาณ 41,000 บาท

£10,135

ประมาณ 415,535 บาท

คำแนะนำจากเดอะเบสท์

ยอดเงินข้างต้น เป็นยอดเงินขั้นต่ำที่ทางสถานทูตได้กำหนดให้แสดง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้แสดงหลักฐานการเงินให้มากกว่ายอดเงินขั่นต่ำที่ควรแสดง 1.5 – 2 เท่า เพื่อแสดงถึง สถานภาพทางการเงิน เช่น

 • กรณีที่เรียน 6 เดือน (เรียนกรุงลอนดอน) ควรมีเงินในบัญชีประมาณ
  • £8,590 x 1.5 = £12,885 (ประมาณ 528,000 บาท) หรือ
  • £8,590 x 2 = £17,180 (ประมาณ 700,000 บาท) จะดีที่สุด
 • กรณีที่เรียน 6 เดือน (เรียนนอกกรุงลอนดอน) ควรมีเงินในบัญชีประมาณ
  • £7,090 x 1.5 = £10,635 (ประมาณ 436,000 บาท) หรือ 
  • £7,090 x 2 = £14,180 (ประมาณ 581,000 บาท) จะดีที่สุด

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณคือ £1 หรือ 1 GBP (Pound Sterling) มีค่าประมาณ 41 บาท

วางแผนเรียนภาษาระยะสั้นที่ประเทศอังกฤษ 3 – 9 เดือน มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กันนะ ?

ด้วยความเป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษ ชื่อเสียง วัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง และภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประเทศอังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร เป็นจุดหมายปลายทางการเรียนภาษาอันดับหนึ่งของโลก

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน และสถานที่ตั้งของโรงเรียน หากเรียนเมืองอื่น ที่ไม่ใช่เมืองลอนดอน อ๊อกซฟอร์ด และเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นเมืองยอดนิยม นอกจากค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ถูกลงแล้ว ค่าที่พัก ค่าครองชีพ ก็ถูกลงด้วย

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเรียนภาษาหลักสูตรสถาบัน Oxford House College

OHC-English-Logo-min

Oxford House College สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำระดับโลก มีวิทยาเขตอยู่ทั่วโลก ทั้งอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ไอร์แลนด์ และออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพสูง เช่น ภาษาอังกฤษทั่วไป General English การเตรียมสอบ IELTS Cambridge CELTA Preparation ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English และหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะด้านอื่นๆ อีกมากมาย 

 • ตัวอย่างค่าใช้จ่ายหลักสูตร: General English 15 Lesson
 • เวลาเรียน: 9:00-12:00
 • ค่าสมัคร: £50
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน:
  • เรียน 1 – 4 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย £215 / สัปดาห์
  • เรียน 5 – 12 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย £205 / สัปดาห์
  • เรียน 13 – 23 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย £195 / สัปดาห์
  • เรียน 24 – 35 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย £180 / สัปดาห์
  • เรียน 36+ สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย £175 / สัปดาห์
 • ค่าอุปกรณ์การเรียน: Standard Course
  • เรียน 1 – 10 สัปดาห์ £35
  • เรียน 11 – 20 สัปดาห์ £70
  • เรียน 21 – 30 สัปดาห์ £100
  • เรียน 31+ สัปดาห์ £120
 • วิทยาเขตที่เปิดสอน: London – Oxford Street / Richmond / Oxford / Stratford-Upon-Avon

OHC2

หมายเหตุ: 

 • อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คำนวณคือ £1 หรือ 1 GBP (Pound Sterling) มีค่าประมาณ 41 บาท
 • ค่าใช้จ่ายข้างต้น ยังไม่รวมค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ต้องเรียนภาษาอังกฤษนานเท่าไหร่ดี ถึงจะได้ตามที่ต้องการ ?

การเรียนภาษาอังกฤษโดยทั่วไปแล้ว สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ ขั้นต่ำเรียน 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแต่ละคน นักเรียนบางคนอาจใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม 4 – 8 สัปดาห์ ในการเรียนภาษาอังกฤษ หรือบางคนอาจจะใช้เวลาหลังเรียนจบ มุ่งมั่นใจการเรียนภาษาอังกฤษ 6 เดือน – 1 ปี เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในอนาคต และการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับบทเรียนด้วย เช่น General English 15 Lesson ที่ยกตัวอย่างข้นต้น จะเรียน 15 Lesson ต่อสัปดาห์ เป็นหลักสูตรพื้นฐาน หากต้องการหลักสูตรที่เข้มข้นกว่านี้ อาจจะเลือกเรียน General English 20 Lesson หรือ General English 30 Lesson

ถ้าหากยังไม่แน่ใจว่าจะต้องเรียนภาษาอังกฤษอีกนานเท่าไหร่ ลองทำความเข้าใจกับบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระยะเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศด้วยตนเอง ในบทความ เรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศ ไม่เก่งภาษาเลย ต้องเรียนนานเท่าไหร่? เรียนคอร์สอะไร? วางแผนการเรียนอย่างไรดี? คลิก


เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับข้อมูลวีซ่านักเรียนระยะสั้นประเทศอังกฤษ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆ เลยทีเดียวสำหรับน้องๆ ที่อยากใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม อยากหาประสบการณ์ อยากทดลองไปเรียน และใช้ชีวิต หรือน้องๆ ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง เพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย หากน้องๆ คนไหน ที่วางแผนไปเรียนภาษาระยะสั้นที่อังกฤษ สามารถสมัครเรียนเพื่อรับโปรโมชั่นก่อนได้นะคะ ต้องการคำแนะนำ หรืออยากปรึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลจากทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เลยค่ะ


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.