10 เหตุผล ที่ควรมาเรียนภาษาอังกฤษ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอังกฤษ และอเมริกา อาจจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษ แต่ประเทศฟิลิปปินส์ก็เริ่มกลายมาเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่ง สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกาหลี และญี่ปุ่น ได้เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ฟิลิปปินส์ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุด โดยประชากรส่วนใหญ่มีระดับความคล่องแคล่วทางภาษาอังกฤษมีชาวฟคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

NON-IMMIGRANT VISA สำหรับผู้ที่ถือสัญชาติไทย และพาสปอร์ตไทย เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าสามารถพักอาศัยในฟิลิปปินส์ได้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งสามารถท่องเที่ยว หรือลงคอร์สเรียนระยะสั้นได้ไม่เกินนี้ แต่ถ้าหากท่านใดที่มีความประสงค์จะอยู่มากกว่า 30 วัน เพื่อสามารถท่องเที่ยวหลังเรียนจบ สามารถขอวีซ่า NON-IMMIGRANT VISA ได้ที่สถานทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย เพื่อขอขยายเวลาการพำนักอยู่ในฟิลิปปินส์ได้เพิ่มเป็น 59 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าโปรดคลิกที่: Non Immigrant Visa Application คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ