การสอบ AEAS Test สำหรับเรียนต่อในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในออสเตรเลีย การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาแห่งหนึ่งที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลียมีมาตรฐานที่มั่นคง มีหลักสูตรที่ครอบคลุม และมีครูที่มีประสบการณ์สูง โรงเรียนมัธยมปลายสามารถแบ่งประเภทได้เป็น โรงเรียนของรัฐบาล 70% และโรงเรียนเอกชน 30% ทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎระเบียบและการควบคุมที่เข้มงวด อีกทั้งส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบัติและมีโอกาสเท่าเทียมกัน นอกจากนี้วุฒิมัธยมปลายใคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เรียนหลักสูตรอะไรเเล้วได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบมากถึง 5 ปี ประเทศออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการศึกษาชั้นนำของโลก มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีนักวิจัย อาจารย์ ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นประเทศที่ 3 ที่นักศึกษาต่างชาติ นิยมมาเรียนต่อ ด้วยระบบมหาวิทยาลัย มีโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีความปลอดภัยสูง ออสเตรเลียมีระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่โดดเด่น ด้วยหลักสูตรมากกว่า 22,000 หลักสูตรใน 1,100 สถาบัน นักศึกษาต่างชาติมีคะแนนความพึงพอใจมากถึง 90% สำหรับการใช้ชีวิตและประสบกคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

10 เหตุผล ที่จะช่วยให้คุณเลือกเรียนต่อดูไบ ผู้อ่านหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า กระแสการเรียนต่อต่างประเทศในช่วงนี้ มีทางเลือกใหม่ ๆ นอกจากประเทศฝั่งตะวันตกหรือประเทศในแถบโอเชียเนีย ที่เป็นปลายทางยอดนิยมในการไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วแต่ยังมีอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงนี้ คือ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ United Arab Emirates โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองดูไบ (Dubai) เมืองที่เป็นที่โด่งดังมากที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นมหานครที่เจริญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนี้ เมคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

4 สถาบันสอนภาษามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ภาษาเป็นอย่างมาก มีสถาบันภาษาอังกฤษกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ และภายมหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่ง ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนต่างชาติและเปิดสอนในทุกระดับที่ผู้เรียนต้องการจะเรียนได้ รวมทั้งมีหลักสูตรเตรียมพร้อมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษอย่าง TOEIC และ IELTS เป็นต้น สำหรับคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เรียนต่อเซบู ฟิลิปปินส์ กับสถาบัน QQ English QQ English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ในเมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ มี 2 วิทยาเขตด้วยกันคือ I.T.Park ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และวิทยาเขต Seafront ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่ติดชายทะเลในเมือง Mactan การเรียนการสอนของ QQEnglish มุ่งเน้นการพัฒนา 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนทุกท่านมีประสบการณ์สูง และได้มาตรฐานระดับสากล ทำความรู้จักกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ QQEnglish Online Campus คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ