Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

คำแนะนำเกี่ยวกับรูปถ่ายสำหรับใช้ยื่นวีซ่าประเทศกลุ่มเชงเก้น


วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าระยะสั้นที่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เดินทางไปยังประเทศที่อยู่ในสมาชิกเชงเก้น ต่อการเข้าพักสูงสุดได้ 90 วัน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว เรียนระยะสั้น หรือธุรกิจ นอกจากนี้ หากต้องการเดินทางระหว่างประเทศในเขตเชงเก้นด้วยกัน ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นสามารถเข้า-ออกประเทศในเขตเชงเก้นได้อย่างอิสระโดยไม่มีการควบคุมชายแดนภายในเขตเชงเก้นด้วยกัน แต่ถ้าหากวางแผนที่จะเรียนต่อ ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นระยะเวลานานกว่า 90 วัน จะต้องขอ วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (National Visa)

ประเภทของวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น

 • Type A (Transit Visa) วีซ่าสำหรับแวะพักเพื่อต่อเครื่องสำหรับผู้ที่ต้องต่อเครื่องประเทศใน Schengen
 • Type C (Schengen Visa) วีซ่าเชงเก้น สำหรับท่องเที่ยว ธุรกิจ หรือเรียนต่อระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน
 • Type D (National Visa) วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว สำหรับเรียนต่อ ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นระยะเวลานานกว่า 90 วัน ระยะเวลาวีซ่าไม่เกิน 1 ปี (หากหลักสูตรระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะต้องขอ Residence Permit)

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ที่ต้องการไปเรียนต่อประเทศในกลุ่มเชงเก้ จะต้องขอวีซ่าเชงเก้นด้วย ซึ่งรูปถ่าย ป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการกรอกใบสมัครการขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) หรือวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (National Visa) ผู้สมัครขอวีซ่าจะต้องแนบรูปถ่าย 2 รูปพร้อมกับเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าเสมอ และไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในกลุ่มเชงเก้น จะใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่ายเหมือนกันทุกประเทศ ทั้ง ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

ข้อกำหนดรูปถ่ายสำหรับวีซ่าเชงเก้น (Type C) และ วีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว (Type D)

รูปถ่ายสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น Type C และวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาว Type D จะต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรง ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป และระบุอัตลักษณ์ของบุคคลให้ชัดเจน ความละเอียดสูง และต้องตรงกับข้อกำหนดทางเทคนิค ถ้าหากรูปถ่ายไม่ตรงตามข้อกำหนด ดังนี้

 • จะต้องเตรียมรูปถ่าย 2 รูปที่เหมือนกัน (รูปถ่ายอายุต้องไม่เกิน 6 เดือน)
 • ขนาดรูปถ่ายอยู่ที่ 35 x 45 mm.
 • รูปถ่ายจะต้องเป็นรูปถ่ายสี
 • รูปถ่ายจะต้องเห็นใบหน้าชัดเจน 70 – 80%
 • พื้นหลังสีเทาอ่อน หรือสีขาว ไม่มีลวดลาย
 • ไม่มีเครื่องหมาย รอยหมึก หรือรอยย่น
 • แสดงสีผิวแบบธรรมชาติ ไม่ปรับแต่งสีผิว
 • มีความสว่างที่เหมาะสม
 • ใบหน้ามองตรง ไม่มีผมปิดดวงตา หรือหลับตา
 • ไม่มีเงาสะท้อนบนใบหน้า
 • ถ้าหากสวมแว่น ภาพถ่ายจะต้องแสดงให้เห็นดวงตาชัดเจน กรอบแว่นไม่ปิดส่วนใดส่วนหนึ่งของดวงตา และไม่มีการสะท้อนแสงแฟลชจากแว่น
 • ถ้าหากสวมผ้าโผกหัวด้วยเหตุผลทางศาสนา จะต้องเห็นใบหน้า หน้าผาก และคางทั้งสองด้านของใบหน้าให้ชัดเจน
 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เสื้อผ้าไม่ควรมีสีสันฉูดฉาด
 • หลีกเลี่ยงเครื่องแบบ หรือสีที่กลืนกับพื้นหลัง

ตัวอย่างรูปถ่ายสำหรับยื่นวีซ่าที่ถูกต้อง

pl_visa.jpg

Visa Photo Size - Minimum allowable size

Visa Photo Size - Maximum allowable size

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับรูปถ่ายเพื่อใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้น

รูปแบบ และขนาดของรูปภาพ

 • รูปถ่ายทั้ง 2 รูป จะต้องเป็นรูปถ่ายเดียวกัน
 • มีความกว้าง 35 มม. และสูง 45 มม.
 • แสดงใบหน้าผู้สมัครอย่างเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ปลายคางถึงส่วนบนของศีรษะ ด้านซายและด้านขวาของใบหน้า
 • ใบหน้าอยู่ตรงกลางของภาพถ่าย

ภาพประกอบ:

 

โฟกัสและคอนทราสต์

 • รูปถ่ายจะต้องมีความคมชัดสูง หลีกเลี่ยงรูปถุ่ายที่เบลอ มีความสว่างมาก หรือมืดมากเกินไป 

ภาพประกอบ:

ความสว่าง

 • รูปภาพจะต้องมีแสงสว่างสม่ำเสมอกระจายทั่วใบหน้า
 • หลีกเลี่ยงแสงสะท้อนและเงา รวมถึงดวงตาสีแดงหากใช้แฟลชถ่ายภาพ

ภาพประกอบ:

พื้นหลังของรูปถ่าย

 • ไม่ใช้ภาพถ่ายที่มีสีสัน ลวดลาย หรือพื้นหลังที่มีเงาสะท้อน
 • พื้นหลังที่แนะนำควรเป็นสีเทากลาง ซึ่งเป็นสีเดียวที่สามารถวัดแสงได้อย่างแม่นยำมากที่สุด

ภาพประกอบ:

คุณภาพของรูปถ่าย

 • รูปถ่ายจะต้องพิมพ์บนกระดาษคุณภาพสูง
 • ความละเอียดการพิมพ์อย่างน้อย 600 dpi
 • โทนสีผิวจะต้องเป็นธรรมชาติ
 • ไม่ควรมีรอยยับบนรูปถ่าย

ภาพประกอบ:

การแสดงออกทางสีหน้า และตำแหน่งของศีรษะ

 • ศีรษะจะต้องตั้งตรง ไม่หันทำมุมหรืออ้าปาก ดวงตาเพ่งความสนใจไปที่กล้องโดยตรง

ภาพประกอบ:

ตำแหน่งของดวงตา

 • ดวงตาทั้งสองข้างจะต้องลืมตา เพ่งมองไปที่กล้อง
 • ไม่หลับตาหรือมองไปตำแหน่งอื่น
 • ไม่มีเส้นผมหรืออื่นๆ บดบังดวงตา

ภาพประกอบ:

แว่นตา

 • หากสวมแว่นตา จะต้องเห็นดวงตาได้ชัดเจน
 • หลีกเลี่ยงการสวมแว่นกันแดด หรือแว่นสายตาสีเข้ม
 • หลีกเลี่ยงการสวมแว่นตาที่มีกรอบหนาปิดบังดวงตา
 • หลีกเลี่ยงการสะท้อนแฟลชลงบนแว่นตา

ภาพประกอบ:

เครื่องประดับบนศีรษะ

 • ไม่สวมหมวก หรือเครื่องประดับ หรือผ้าคลุมบนศีรษะ
 • หากสวมใส่เพื่อทางศาสนา จะต้องเห็นใบหน้าได้ชัดเจนตั้งแต่ปลายคางถึงหน้าผาก

ภาพประกอบ:

แหล่งข้อมูลจาก: Schengen Visa Info


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.