Last updated กรกฎาคม 26, 2022 ago by Thebestedu

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรวิชาชีพ สามารถขอ PR ได้


ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทุกๆ ปี นักศึกษาต่างชาติทั่วโลก เดินทางมาเรียนต่อและสำเร็จการศึกษาที่ออสเตรเลียเป็นจำนวนมาก นอกจากคุณภาพการศึกษาแล้ว โอกาสหลังเรียนจบก็มีมากมาย จนทำให้หลายๆ คน วางแผนที่จะทำงาน และขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย

ถ้าหากเป็นนักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจเรียนต่อ ทำงาน และอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย สิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาคือ หลักสูตรที่เลือกเรียน นักศึกษาต่างชาติ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 2 ปี จากมหาวิทยาลัย สถาบันวิชาชีพ มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่า Temporary Graduate Visa (485) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ อนุญาตให้นักศึกษาทำงานชั่วคราว หลังสำเร็จการศึกษา ที่ประเทศออสเตรเลียได้สูงสุด 4 ปี (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาที่เรียน)

นอกจากนี้ ยังสามารถขอวีซ่า General Skilled Migration หรือวีซ่าทักษะ เพื่อการย้ายถิ่นฐานถาวรได้ โดยผู้สมัคร จะต้องสำเร็จการศึกษา และทำงานในสายงานที่อยู่ในรายชื่ออาชีพที่มีทักษะอยู่ใน Skilled Occupation List (SOL) หมวดหมู่ Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL) หรืออาชีพที่มีทักษะ ที่ขาดแคลนระยะกลาง และระยะยาว ซึงมีความต้องการสูงทุกปี ทุกอาชีพในรายชื่ออาชีพ MLTSSL เป็นส่วนในการขับเคลื่อนประเทศ และมีสิทธิ์ขอวีซ่าย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้มีทักษะ General Skilled Migration ได้ ดังนั้น การวางแผนอนาคตในออสเตรเลียมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การเลือกหลักสูตรที่เรียน โดยในบทความนี้ เดอะเบสท์ จะขอแนะนำหลักสูตร เพื่อโอกาสในการทำงาน และเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในอนาคต

Medium and Long Term Strategic Skills List (MLTSSL) คืออะไร?

Medium and Long Term Strategic Skills List (MLTSSL) เป็นรายชื่ออาชีพที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความต้องการมากขึ้น เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานในออสเตรเลีย มีแนวโน้มการจ้างงานที่มีการเติบโตในอนาคต และเป็นสายงานอาชีพที่นำไปสู่ผู้อยู่อาศัยถาวร Permanent Residency (PR) ดังนั้น หากหากกำลังวางแผนเรียนต่อ เพื่ออาศัยอยู่ในออสเตรเลียถาวร หรือการขอ PR ในอนาคต ควรเรียนและทำงานในสายอาชีพที่อยู่ในรายชื่อ MLTSSL เช่น Child Care, Automotive, Construction และ Hospitality เป็นต้น

จะต้องเรียนหลักสูตรไหน ที่สามารถทำงานในอาชีพที่อยู่ในรายชื่อ MLTSSL และมีโอกาสขอ PR ในอนาคตได้มากที่สุด?

ประเทศออสเตรเลีย ยังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเรียนต่างชาติ สำหรับการเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพ Vocational Education and Training (VET) หรือหลายๆ คนเรียกว่าหลักสูตรดิปโพลมา ซึ่ง ออสเตรเลียมีหลักสูตรวิชาชีพที่มีคุณภาพหลากหลาย และบางหลักสูตรอยู่ในรายชื่อทักษะขาดแคลนระยะกลาง และระยะยาว (MLTSSL) โดยจะเรียกหลักสูตรนี้ว่า Trade Courses 

หลักสูตรวิชาชีพ Trade Courses คืออะไร?

หลักสูตร Trade Courses เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในออสเตรเลีย และเป็นส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาต่างชาติ ที่ลงเรียนหลักสูตร Trade Courses ไม่จำเป็นต้องเรียนจบในระดับปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือมีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมในการเรียน และระยะเวลาหลักสูตรก็สั้นกว่า (ประมาณ 2 ปี) ทุกหลักสูตรจะเน้นการปฏิบัติงานจริง เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ Temporary Graduate Visa และวีซ่าย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้มีทักษะ General Skilled Migration ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีโอกาสในการขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร Permanent Residency (PR) ที่เป็นไปได้มากที่สุด

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรวิชาชีพ Trade Courses?

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า หากเทียบกับเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยนั้น มีค่าใช้จ่ายประมาณ $28,000 – $45,000 ต่อปีการศึกษา ซึ่ง หลักสูตรวิชาชีพ มีค่าใช้จ่ายเพียง $7,000 – $25,000 
 • ประหยัดเวลามากกว่า หากเทียบกับเรียนในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียนหลักสูตรวิชาชีพ Trade Courses เพียง 1 – 2 ปี เท่านั้น หลังสำเร็จการศึกษา สามารถขอ Temporary Graduate Work Visa ได้อีก 18 เดือน 
 • การเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติงานจริง หลักสูตรวิชาชีพ Trade Courses เน้นการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการทำงาน มีการฝึกงานระหว่างเรียน และหลังเรียนจบเป็นประจำตลอดทั้งหลักสูตร ซึ่งจะแตกต่างกับการเรียนในระดับปริญญาตรี ที่จะเน้นทฤษฎีและการวิจัย
 • คุณสมบัติการรับเข้าเรียนยืดหยุ่นกว่า บางหลักสูตร รับตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคะแนนภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0 – 5.5 ก็สามารถเข้าเรียนได้ นอกจากนี้ หากผู้เรียนไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ หลายๆ สถาบันวิชาชีพ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อด้วย ซึ่งยืดหยุ่น และสะดวกอย่างมาก
 • ได้รับโอกาสในการจ้างงาน จากอุตสาหกรรมชั้นนำของออสเตรเลีย และรายได้สูง การทำงานในภาคอุตสาหกรรมในออสเตรเลีย ถือว่าเป็นสายงานที่มีค่าตอบแทนสูงมาก และการแข่งขันน้อยกว่าการทำงานในภาคธุรกิจอื่นๆ 
 • เป็นหนทางในการขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร Permanent Residency (PR) ในอนาคต ที่มีโอกาสมากที่สุด สำหรับการขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร สิ่งที่ผู้ขอจะต้องพิจารณาอันดับแรกคือ ความสามารถในการทำงาน ซึ่ง จะต้องเป็นสายงาน ที่มีความต้องการสูง และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ สำหรับหลักสูตรวิชาชีพ เช่น จะต้องเรียนหลักสูตร Trade Courses และทำงานในสายงานที่อยู่ในรายชื่อ MLTSSL ซึ่งหากเรียนหลักสูตรวิชาชีพอื่นๆ เช่น Business, Marketing หรือ Management จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เป็นทักษะในงานเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการในอนาคต สำหรับหลายๆ คนที่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการทั้งในออสเตรเลีย และทั่วโลก หลักสูตร Trade Courses ถือว่าตอบโจทย์อย่างมาก เพราะนอกจากจะได้เรียนทักษะการทำงานแล้ว ยังได้เรียนเกี่ยวกับ ความเสี่ยง ความปลอดภัย การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ที่ถูกต้องตามหลักสากล รวมถึงการทำใบเสนอราคา การเจรจาต่อรองธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

Job Ready Program เส้นทางสู่การเป็น PR ในออสเตรเลีย

Job Ready Program (JRP) เป็นโครงการประเมินทักษะการจ้างงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากนักศึกษาต่างชาติที่มีวุฒิการศึกษาของออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้พัฒนาทักษะและได้รับประสบการณ์การจ้างงานในสถานที่ทำงานของออสเตรเลียก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าโยกย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้มีทักษะ General Migration Visa กับ Department of Home Affairs

สิทธิประโยชน์เมื่อเข้าร่วมโปรแกรม Job Ready Program

 • โปรแกรม Job Ready Program ได้รับการประเมินจาก TRA ซึ่งสามารถใช้เพื่อยื่นสมัครขอ PR ได้
 • การประเมินจาก TRA จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่อยู่ในรายชื่อ MLTSSL อย่างน้อย 3 ปี ซึ่งถ้าผ่านโปรแกรม Job Ready Program จะใช้ประสบการณ์การทำงานเพียง 1 ปีเท่านั้น
 • หากหลักสูตร Trade Courses ที่เรียนมีการฝึกงานระหว่างเรียน หรือมีประสบการณ์การทำงานที่อยู่ในรายชื่อ MLTSSL อย่างน้อย 3 เดือน ก็จะใช้ประสบการณ์การทำงานเพียง 9 เดือน เพื่อประเมินทักษะ
 • หากเข้าร่วมโปรแกรม Job Ready Program จะช่วยลดระยะเวลาของการประเมินจาก TRA ลดลงด้วย
 • เมื่อผ่านโปรแกรม Job Ready Program และได้รับการประเมินทักษะจาก TRA ก็จะสามารถยื่นขอวีซ่า PR, TR หรือ Employer Sponsored Visa (subclass 189, 190, 491, 494, 186, 482)

โดยการประเมินทักษะจะพิจารณาว่าคุณมีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงานในออสเตรเลียในระดับที่กำหนดสำหรับอาชีพของคุณหรือไม่ โดยกระบวนการประเมิน JRP มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. Get your Provision Skills Assessment (PSA) Apply Temporary Graduate Visa 485

Provisional Skills Assessment (PSA) เป็นขั้นตอนแรกสำหรับโครงการ Job Ready Program (JPR) วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิการศึกษาในออสเตรเลีย และการจ้างงานในตำแหน่ง สายงานที่ทำในออสเตรเลีย

คุณสมบัติและเงื่อนไขใน

 • เป็นผู้ถือวีซ่าหลักของวีซ่านักเรียนต่างชาติสำหรับการศึกษาในออสเตรเลีย
 • มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาชีพที่ทำ และวุฒิการศึกษาจะต้องได้รับการรับรองกับ CRICOS
 • ทำงานในประเทศออสเตรเลียไม่ต่ำกว่า 360 ชั่วโมง โดยสายงานจะต้องเกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษาที่จบ
 • งานที่ทำจะต้องอยู่ในรายการอาชีพเชิงกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาว (MLTSSL) ในรายการอาชีพที่มีทักษะของ Skilled Occupation List
 • จะต้องยื่นขอ PSA ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี

เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน PSA ถึงจะสามารถใช้ผลการประเมินยื่นขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ Temporary Graduate Visa (Subclass 485) หมวดหมู่วีซ่า Graduate Work Stream Visa เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานหลังเรียนจบในประเทศออสเตรเลีย สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา Certificate หรือ Diploma

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สำเร็จในหลักสูตรวิชาชีพ Trade Courses หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพขาดแคลน MLTSSL
 • ระยะเวลาหลักสูตรรวมกันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (92 สัปดาห์) และพักอาศัยที่ออสเตรเลีย ไม่น้อยกว่า 16 เดือน
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 และทุก Band ไม่ต่ำกว่า 5.0
 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี

หมายเหตุ: การยื่นขอ Temporary Graduate Visa 485 จะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS พร้อมสำหรับการยื่นขอวีซ่า ดังนั้น หากวางแผนที่จะขอวีซ่านี้อย่างแน่นอน ผู้สมัครควรเตรียมความพร้อม และสอบ IELTS ให้ได้คะแนนตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ถึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าได้ คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Temporary Graduate Visa 485

2. Begin the Job Ready Employment (JRE)

หลังจากได้รับวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ Temporary Graduate Visa 485 เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอน Job Ready Employment (JRE) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การทำงานในออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เชี่ยวชาญ

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีผลการประเมินจาก Provisional Skills Assessment (PSA) เรียบร้อยแล้ว
 • จะต้องทำงานในสายงานในรายชื่อทักษะ MLTSSL เช่น ผู้สมัครอาชีพ Boat Builder จะต้องทำงานในอุตสาหกรรมต่อเรือ หรือ Carpenter และ Joiner จะต้องทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • สถานประกอบการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก Trades Recognition Australia (TRA)
 • จะต้องทำงานอย่างน้อย 1,725 ชั่วโมงในช่วงเวลาหนึ่งปี
 • จะต้องจัดทำรายงานความคืบหน้า Skills Progress Report (SPR) 6 เดือนหลังจากเริ่มทำ  JRE โดยการบันทึกการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในที่ทำงาน

3. Get your Job Ready Work Assessment (JRWA)

Job Ready Workplace Assessment (JRWA) วัตถุประสงค์ของ JRWA คือการประเมินความสามารถในการทำงานในระดับทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในสถานที่ทำงานของออสเตรเลีย โดยเมื่อทำงานครบหนึ่งปี จะได้รับการประเมิน เพื่อตรวจสอบหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติที่ได้บันทึกไว้ในรายงานความคืบหน้า Skills Progress Report (SPR) โดยการประเมินนี้ จะได้รับการพิจารณาโดย TRA เมื่อผ่านการประเมินแล้ว จะได้รับ JRWA ซึ่งหมายความว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติ

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • แสดงหลักฐานการจ้างงานที่ได้รับค่าจ้างงานเป็นเวลาอย่างน้อย 863 ชั่วโมง ในช่วงอย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่เริ่ม JRE
 • จัดทำรายงานความคืบหน้า Skills Progress Report (SPR) และรายงานตรวจสอบการจ้างงาน Employment Verification Report (EVR) และหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อยืนยันว่ากำลังปฏิบัติงานจริง
 • ให้นายจ้างลงนามใน EVR

หมายเหตุ: หากเปลี่ยนงานใหม่ จะต้องลงทะเบียนและอนุมัติโดย Trades Recognition Australia นอกจากนี้จะต้องแสดงหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับการทำงานอย่างน้อยหนึ่งเดือน

4. Complete Job Ready Final Assessment (JRFA)

Job Ready Final Assessment (JRFA) จุดประสงค์ของ JRFA คือเพื่อรับรองความสำเร็จของ JRP อย่างเป็นทางการ ซึ่งสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการสมัครไปยัง Department of Home Affairs สำหรับวีซ่าย้ายถิ่นที่มีทักษะ General Skilled Migration Visa

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีผลการประเมิน Job Ready Workplace Assessment (JRWA) 
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจ้างงานของ Job Ready Employment (JRE) โดยแสดงหลักฐานการจ้างงานที่ได้รับค่าจ้างในอาชีพของคุณเป็นเวลาอย่างน้อย 1,725 ชั่วโมงในระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันที่เริ่ม JRE

วีซ่าย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะ (General Skilled Migration) คืออะไร?

วีซ่าย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะ (General Skilled Migration) คือวีซ่าที่ออกให้สำหรับอาชีพที่มีทักษะและมีส่วนพัฒนาประเทศให้อาศัย และทำงานในออสเตรเลียได้เต็มเวลา Full-Time โดยไม่ต้องมีนายจ้างสนับสนุน เพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอวีซ่าประเภทนี้ ผู้สมัครจะต้องเรียน และทำงานในสายงานที่อยู่ในรายชื่ออาชีพทักษะ MLTSSL ดังนั้น หากผู้สมัครวีซ่า เรียนหลักสูตร Diploma of Business จะไม่สามารถขอสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ เนื่องจาก อาชีพหลังเรียนจบ ไม่อยู่ในรายชื่ออาชีพทักษะ MLTSSL 

นอกจากนี้ ไม่เพียงแค่เรียนจบ และทำงานในสายงานที่อยู่ในรายชื่ออาชีพทักษะ MLTSSL เท่านั้น ผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมิน Job Ready Program (JRP) เพื่อประเมินว่าเหมาะสำหรับที่จะได้รับการเสนอชื่อหรือไม่ ซึ่งผู้สมัคร จะต้องมีผลการประเมิน JRP อย่างเป็นทางการจาก TRA ก่อน จึงจะสามารถขอวีซ่าย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะ General Skilled Migration ได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. Skilled Independent Visa (189) เป็นวีซ่าย้ายถิ่นฐานถาวรที่มีทักษะทั่วไป อนุญาติให้สามารถประกอบอาชีพ และพำนักในออสเตรเลียได้อย่างถาวร นอกจากนี้ ยังได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานของออสเตรเลีย เช่น ประกันสังคม ประกันสุขภาพ และการเข้าเรียนโรงเรียนรัฐสำหรับบุตร (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม)
 2. Skilled Nominated Visa (190) เป็นวีซ่าย้ายถิ่นฐานถาวรที่ต้องได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐบาล อนุญาติให้สามารถประกอบอาชีพ และพำนักในออสเตรเลียได้อย่างถาวร โดยผู้ที่ถือวีซ่าจะได้รับเสนอชื่อเข้าทำงานในอาชีพที่อยู่ในรายชื่อ State Occupation List (SOL) หากมีการขาดแคลนอาชีพนั้นๆ ซึ่งเมื่อได้รับเสนอชื่อให้ทำงาน Skilled Nominated Visa (190) จะต้องทำงาน และอาศัยอยู่ในรัฐนั้น เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยสิทธิ์ประโยชน์ จะได้รับเช่นเดียวกับ Skilled Independent Visa 189 (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม)
 3. Regional Nominated Visa (491) เป็นวีซ่าย้ายถิ่นฐานที่อาศัยและทำงานในเขตพื้นที่ภูมิภาคของออสเตรเลีย (Regional) หรือพื้นที่ภูมิภาคคือเมืองใดๆ ในออสเตรเลีย ยกเว้นซิดนีย์ เมลเบิร์น หรือบริสเบน โดยผู้ที่ถือวีซ่าจะได้รับเสนอชื่อเข้าทำงานในอาชีพที่อยู่ในรายชื่อ State Occupation List (SOL) หากมีการขาดแคลนอาชีพนั้นๆ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลา 5 ปี และสามารถขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร Permanent Residency ได้ หลังจาก 3 ปีนับจากวันที่ได้รับวีซ่า (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม)

สรุปรายชื่อ 15 หลักสูตร Trade Courses ที่สามารถทำงานในอาชีพที่อยู่รายชื่อ MLTSSL สามารถขอ PR ได้

หลักสูตรวิชาชีพ Trade Courses ทั้ง 15 หลักสูตร ที่ยกตัวอย่างมานี้ เป็นหลักสูตรที่มีความขาดแคลนในระยะกลางและระยะยาว และเป็นหลักสูตรที่มีโอกาสขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร Permanent Residency ได้ในอนาคต ดังนี้ หากสนใจหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ หรืออยากเช็คว่า หลักสูตรที่ตนเองกำลังเรียนอยู่ อยู่ในหลักสูตร Trade Courses หรือไม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้เลยค่ะ

โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

“สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังกำลังเรียนอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ในหลักสูตร Certificate, Diploma ที่ไม่ได้ตอบโจทย์ ในสายงานที่อยู่ในรายชื่ออาชีพที่มีทักษะอยู่ใน Skilled Occupation List (SOL) หมวดหมู่ Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL) แล้วต้องการเปลี่ยนหลักสูตร ย้ายสถาบัน ต้องการเรียนหลักสูตรที่ตอบโจทย์การขอวีซ่า Australian Permanent Resident Visa สามารถปรึกษาเดอะเบสท์ได้เลย ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ เดอะเบสท์มีส่วนลดพิเศษให้กับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ออสเตรเลียด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้เลย!”

1. Certificate III & IV in Commercial Cookery และ Diploma of Hospitality (ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกอบอาหาร)

หลักสูตร Certificate III & IV in Commercial Cookery และ Diploma of Hospitality เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเชฟโดยตรง ซึ่งทักษะนอกเหนือจากการทำอาหาร จะได้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบริการ และการวางแผนการผลิตอาหารให้ทันเวลาที่กำหนด ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร การจัดจาน การทำสลัด อาหารทานเล่น ซุป อาหารทะเล เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก รวมถึงขนมปัง และขนมอบ พัฒนาทักษะการบริหารกิจการ ภาวะผู้นำ การบริหารการเงิน และการประสานงาน

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเชฟ Chef (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) ซึ่งออสเตรเลียมีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่หลากหลายและมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาชีพเชฟ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Chef de Cuisine, Sous Chef หรือ Chef de Partie ซึ่งเป็นสายงานอาชีพเชฟขั้นสูง และสามารถประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายชนิด ในออสเตรเลียเชฟที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะมีรายได้เฉลี่ย $1,250 / สัปดาห์ (ประมาณ 28,500 บาท) ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการทำงานคือ 46 ชั่วโมง/สัปดาห์ การจ้างงานสำหรับอาชีพนี้เติบโตอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและจะยังคงเติบโตอย่างมากในระยะยาวโดยส่วนใหญ่จะทำงานในร้านอาหาร และภัตตาคารขนาดใหญ่

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $8,000 – $15,000 ต่อปี
 • Locations: Gold Coast, Brisbane, Sydney, Perth, Melbourne, Adelaide, Cairns, Sunshine Coast, Hobart, Cairns, Toowoomba, Whitsundays, Townsville, Byron Bay
 • Intake: เปิดรับสมัครทุกเดือน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • Acumen Education
 • Adelaide College of Technical Education
 • AIC Australian International College
 • AIM Institute of Health and Sciences
 • American College
 • ANGAD Australian Institute of Technology
 • Apex Institute of Education
 • Australia Institute of Business and Technology
 • Australian Adelaide International College (AAIC)
 • Australian Academy of Management and Science
 • Australian Business and Culinary Institute
 • Australian Careers College
 • Australian Careers Education
 • Australian College of the Professions
 • Australian College of Trade
 • Australian Health and Management Institute
 • Australian Institute of Technical Training
 • Australian Learning, Training and Education Centre
 • Australian National Academy of Education
 • Australian National Education
 • Australian Professional Skills Institute
 • Australian Technical College Western Australia
 • Australian Tertiary Institute
 • Aventia Institute
 • AVETA – Australian Vocational Education and Training Academy
 • Axial Training and International College
 • Bayside International College
 • Bella College Australia
 • Box Hill Institute
 • Brighton College
 • Cambridge Academy of English
 • Canberra Business and Technology College
 • Canberra Institute of Technology
 • Canterbury Business College
 • Canterbury Technical Institute
 • Charles Darwin University
 • Chisholm Institute
 • College of English Education and Training Australia
 • Crown College
 • CQUniversity Australia
 • Dolph Business School
 • Duke College
 • Durban International College
 • Education Access Australia
 • Enhance College of Technology
 • Everest Institute
 • Frontier Education
 • Global Institute
 • Griffin College
 • Hilton Academy
 • Holmesglen
 • Holmes Institute
 • ILearnOz
 • Institute of Culinary Excellence
 • International College of Advanced Education
 • JP International College
 • Kangan Institute
 • Kenvale College
 • Kingsford International Institute
 • Kingston International College
 • Lead College
 • Le Cordon Bleu (LCB)
 • Lifetime International Training College
 • Melbourne Polytechnic
 • Meridian Vocational College
 • Mint International College
 • New York College
 • Pax Institute of Education
 • Salford College
 • Skills Australia Institute
 • Skyline International College
 • Southern Academy of Business and Technology
 • Spencer College
 • Sunraysia Institute of TAFE
 • Sunshine College of Management
 • Sydney City College of Management
 • Sydney College
 • Sydney Metro College
 • TAFE NSW
 • TAFE Queensland
 • TAFE SA
 • TAFE Western Australia
 • TasTAFE
 • Technical Institute of Victoria
 • The Gordon
 • The Imperial College of Australia
 • Training for Knowledge and Livelihood
 • Quality Training and Hospitality College (QTHC)
 • Queens College of Vocational Education
 • Royal Greenhill Institute of Technology
 • Vibe College
 • Victorian Academy of Commerce and Technology Startups
 • Victorian Institute of Technology
 • Victoria University
 • Vocation Education Training Australia
 • Wakefield International College
 • Wells International College
 • William Angliss Institute
 • Windsor College

2. Certificate III in Marine Craft Construction (ประกาศนียบัตรหลักสูตรการต่อเรือ)

Certificate III in Marine Craft เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการทำอุตสาหกรรมต่อเรือโดยเฉพาะ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานในอุตสาหกรรมการสร้างและซ่อมแซมเรือในออสเตรเลียและทั่วโลก การเรียนการสอนจะเน้นการติดตั้งส่วนประกอบภายในและภายนอกของเรือเดินทะเล ซ่อมเรือไม้ไฟเบอร์กลาสและคอมโพสิต การติดตั้งระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ การตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ การสร้างส่วนของตัวเรือ และการติดตั้งเสากระโดงเรือ

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่อเรือ Boat Builder and Repairers (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับที่มีทักษะสูง โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำงานในอุตสาหกรรมต่อเรือขนาดใหญ่ ผลิตเรือ ประกอบชิ้นส่วนเรือ และซ่อมแซมเรือ มีรายได้เฉลี่ย $1,602 / สัปดาห์ (ประมาณ 36,600 บาท) ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการทำงานคือ 44 ชั่วโมง/สัปดาห์ การจ้างงานสำหรับอาชีพนี้เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีเสถียรภาพในอีก 5 ปีข้างหน้า

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $10,000 – $15,000 ต่อปี
 • Locations: Gold Coast
 • Intake: มกราคม และ กรกฎาคม

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 10 (มัธยมศึกษาปีที่ 4)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • TAFE Queensland

3. Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology และ Certificate IV in Mechanical Diagnosis (ประกาศนียบัตรหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลยานพาหนะเบา)

Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology และ Certificate IV in Mechanical Diagnosis เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับเชิงลึกเกี่ยวกับกลศาสตร์ ยานยนต์ และการตรวจสอบความผิดพลาดที่ซับซ้อนในเครื่องยนต์ ยานพาหนะขนาดเล็ก

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพสายงานเกี่ยวกับช่างยนต์ Automotive Electrician (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $15,000 – $25,000 ต่อปี
 • Locations: Adelaide, Brisbane, Bundaberg, Gold Coast, Melbourne, Sydney
 • Intake: เปิดรับสมัครทุกเดือน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • Acumen Education
 • Adelaide College of Technical Education
 • AIM Institute of Health and Sciences
 • American College
 • Apeiro Institute
 • Ashton College
 • Aspen College
 • Australian Adelaide International College (AAIC)
 • Australian Careers Education
 • Australian Centre of Further Education
 • Australian Health and Management Institute
 • Australia Institute of Business and Technology
 • Australian Institute of Technical Training
 • Baxter Institute
 • Barkly International College
 • Brighton Institute of Technology
 • Brisbane Professional College
 • Box Hill Institute
 • Cambridge Academy of English
 • Central Australian College
 • Central Melbourne Institute
 • Durban International College
 • Education Access Australia
 • Education Training and Employment Australia
 • Enhance College of Technology
 • Everest Institute
 • Hawk Institute
 • Imagine Education Australia
 • Ingress Training Academy
 • InTech Institute of Technology
 • Kangan Institute
 • Lead College
 • Lennox College
 • Macallan College
 • Mechanical Institute of Training and Technology
 • Melbourne Metropolitan College
 • Menzies Institute of Technology
 • New England College
 • Oceania College of Technology
 • Paragon Polytechnic
 • Sheffield College
 • Skills Australia Institute
 • Skills Institute Australia
 • Sunraysia Institute of TAFE
 • Swann College
 • TAFE SA
 • TAFE Queensland
 • TAFE Western Australia
 • Training Australia First
 • Trinity Institute (Australia)
 • Vocational Training Institute

4. Certificate III in Engineering Fabrication Trade (ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์)

Certificate III, IV in Engineering Fabrication เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานสายงานผลิตในอุตสาหกรรมโลหะ โดยใช้เครื่องจักร การเชื่อมโลหะด้วยเทคนิคต่างๆ การตรวจสอบรายรั่ว รอยเชื่อมส่วนประกอบโลหะ เหล็กกล้า เช่น การสร้างชิ้นส่วนโลหะ ซึ่งเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบต่างๆ เป็นต้น

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพสายงานเกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปโลหะ Metal Fabricators (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) มีการเติบโตทางอุตสาหกรรมสูง นอกจากนี้ยังอยู่ในรายชื่อ MLTSSL ด้วย โดยเฉลี่ยแล้วผู้ผลิตงานประจำจะมีรายได้ประมาณ $1,600 /สัปดาห์ (36,500 บาท) สามารถทำงานในบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือบริษัทรับเหมารายย่อยได้

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $10,000 – $15,000 ต่อปี
 • Locations: Sydney
 • Intake: กรกฎาคม

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 10 (มัธยมศึกษาปีที่ 4)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • Australian Institute of Engineering
 • InTech Institute of Technology

5. Certificate III in Automotive Electrical Technology (ประกาศนียบัตรหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์)

Certificate III in Automotive Electrical Technology เป็นหลักสูตรที่เน้นการประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ แก้ไขปัญหาวงจรในยานยนต์ ออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัล แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมในวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อน เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพวิศวกรรมยานยนต์ Automotive Electrician (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) รายได้เฉลี่ย $1,784 /สัปดาห์ (40,700 บาท) ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการทำงานคือ 46 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยส่วนใหญ่จะทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และ อุตสาหกรรมพลังงาน

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $10,000 – $15,000 ต่อปี
 • Locations: Melbourne
 • Intake: มกราคม, มีนาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, กันยายน และ ตุลาคม

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 11 (มัธยมศึกษาปีที่ 5)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • Australia Institute of Business and Technology
 • Australian Institute of Electro Technology
 • Education Access Australia
 • Education Training and Employment Australia
 • InTech Institute of Technology
 • Mechanical Institute of Training and Technology
 • Menzies Institute of Technology
 • SAE Institute
 • Superior Training Centre
 • TAFE NSW
 • TAFE Queensland
 • TAFE SA
 • Technical Education Development Institute

6. Certificate III in Air-conditioning and Refrigeration (ประกาศนียบัตรหลักสูตรปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ)

Certificate III, IV in Airconditioning and Refrigeration เป็นหลักสูตรที่เรียนในหลายๆ ด้านเกี่ยวกับกลศาสตร์ เช่น หลักการการทำความเย็น Compressors, Motors, Condensers และ Evaporators การตรวจสอบการรั่วไหล การทดสอบระบบทำความเย็นและการปรับเปลี่ยน การใช้ปั๊มสุญญากาศ และการเติมสารทำความเย็น นอกจากนี้ยังได้เรียนเกี่ยวกับ ตำแหน่ง การติดตั้ง การซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ทำความเย็น

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพสายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมความเย็นและการปรับอากาศ Airconditioning and Refrigeration Mechanics (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบทำความเย็น เช่น เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ที่ใช้กับการจัดเก็บและถนอมอาหาร มีรายได้เฉลี่ย $1,400 /สัปดาห์ (ประมาณ 32,000 บาท) ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการทำงานคือ 44 ชั่วโมง/สัปดาห์ แนวโน้มงานสำหรับช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศมีความแข็งแกร่งโดยจำนวนงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $10,000 – $15,000 ต่อปี
 • Locations: Sydney
 • Intake: กุมภาพันธ์, กรกฎาคม และ ตุลาคม

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 10 (มัธยมศึกษาปีที่ 4)
 • จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • Australia Institute of Business and Technology
 • Superior Training Centre

7. Certificate III in Carpentry (ประกาศนียบัตรหลักสูตรช่างไม้)

Certificate III in Carpentry เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับช่างไม้โดยตรง โดยจะได้เรียนรู้การทำงานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และสำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติในอุตสาหกรรมด้านช่างไม้ เช่น การวางแผนและจัดระเบียบการทำงาน การใช้เครื่องมือช่างไม้ทุกรูปแบบ การวางแผน การประกอบไม้ รวมถึงการทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างในแผนกเชี่ยวชาญด้านช่างไม้โดยเฉพาะ

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพช่างไม้ Carpenter and Joiner (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) ซึ่งในออสเตรเลีย ได้รับการยอมรับในสายงานอาชีพที่มีทักษะสูง หากต้องการประกอบอาชีพในสายงานช่างไม้ แนะนำให้เรียน โดยเฉลี่ยแล้วช่างไม้ประจำจะมีรายได้ $1,358 / สัปดาห์ (ประมาณ 31,000 บาท) ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการทำงานคือ 44 ชั่วโมง/สัปดาห์  การจ้างงานสำหรับอาชีพนี้เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะยาว

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $9,000 – $15,000 ต่อปี
 • Locations: Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide
 • Intake: มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม และ ตุลาคม

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 10 (มัธยมศึกษาปีที่ 4)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติ
 • Academique
 • Austral College of Technology
 • Australian Health and Management Institute
 • Della International College
 • English in Paradise
 • Everthought College of Construction
 • Harward International College
 • Holmesglen
 • International College of Victoria
 • Lead College
 • Liberty Construction College
 • Macallan College
 • Orange International College
 • Site Institute
 • Skills Australia Institute
 • Step Into Training Services
 • TAFE Queensland
 • TAFE Western Australia
 • Trinity Institute (Australia)

8. Certificate III in Joinery (ประกาศนียบัตรหลักสูตรช่างไม้)

หลักสูตร Certificate III in Joinery หลักสูตรช่างไม้ ที่เรียนเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนสำหรับวงกบประตูและหน้าต่าง และบันไดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังเรียนเกี่ยวกับการผลิตไม้แปรรูป การพิมพ์ลายบนไม้ การใช้เครื่องจักรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะชิ้นงานจะถูกส่งให้กับ Carpenter ในไซด์งานเป็นฝ่ายติดตั้งให้สวยงาม และพอดีกับชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพช่างไม้ Carpenter and Joiner (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) ช่างไม้ในออสเตรเลีย ได้รับการยอมรับในสายงานอาชีพที่มีทักษะสูง หากต้องการประกอบอาชีพในสายงานช่างไม้ แนะนำให้เรียน โดยเฉลี่ยแล้วช่างไม้ประจำจะมีรายได้ $1,358 / สัปดาห์ (ประมาณ 31,000 บาท) ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการทำงานคือ 44 ชั่วโมง/สัปดาห์  การจ้างงานสำหรับอาชีพนี้เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะยาว

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $10,000 – $15,000 ต่อปี
 • Locations: Melbourne
 • Intake: มกราคม และ กรกฎาคม

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • Holmesglen

9. Certificate III in Cabinet Making (ประกาศนียบัตรหลักสูตรช่างไม้ครุภัณฑ์)

Certificate III in Cabinet Making จะเน้นการผลิตและประกอบตู้ไม้ เฟอร์นิเจอร์บิ้วอินสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว ร้านค้า ร้านอาหารเป็นต้น เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพช่างไม้ครุภัณฑ์ Cabinetmaker (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีการจ้างงานสูงมากในออสเตรเลีย และเป็นสายงานที่อยู่ในรายชื่อ MLTSSL ด้วย ซึ่งจะแตกต่างจาก Carpenter คือ Cabinetmaker จะผลิตชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ ส่วน Carpenter จะนำชิ้นงานที่ Cabinetmaker ผลิต ไปประกอบในไซต์งานที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ มีรายได้เฉลี่ย $966 /สัปดาห์ (22,000 บาท) ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการทำงานคือ 41.9 ชั่วโมง/สัปดาห์ การจ้างงานสำหรับอาชีพนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและเติบโตอย่างมากในระยะยาว

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $15,000 – $25,000 ต่อปี
 • Locations: Brisbane, Gold Coast, Melbourne
 • Intake: กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • Holmesglen
 • TAFE Queensland

10. Certificate III in Solid Plastering (ประกาศนียบัตรหลักสูตรช่างปูน)

Certificate III in Solid Plastering เป็นหลักสูตรที่เรียนเพื่อเป็นช่างปูนโดยตรง ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการใช้ปูนในการทำงาน เช่น การตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร รวมถึงการรื้อถอนอาคารให้มีความปลอดภัย เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานกลางแจ้ง และต้องใช้แรงสูง

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพช่างปูน Solid Plasterer (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ บล็อกและกำแพง ซึ่งเป็นอาชีพที่อยู่ในรายชื่อ MLTSSL ด้วยเช่นกัน โดยช่างปูนปลาสเตอร์แบบเต็มเวลามีรายได้เฉลี่ย $1,600 /สัปดาห์ (ประมาณ 36,500 บาท) ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการทำงานคือ 43 ชั่วโมง/สัปดาห์ สามารถทำงานในบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ บริษัทรับเหมารายย่อยได้ การจ้างงานสำหรับอาชีพนี้เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $10,000 – $15,000 ต่อปี
 • Locations: Gold Coast, Perth
 • Intake: มกราคม, มีนาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • Academique
 • English in Paradise
 • Oceania Polytechnic Institute of Education

11. Certificate III in Bricklaying/Blocklaying (ประกาศนียบัตรหลักสูตรช่างอิฐ)

Certificate III in Bricklaying/Blocklaying เป็นหลักสูตรที่เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานด้านอิฐในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการทำงานเกี่ยวกับอิฐในหลายๆ ด้าน เช่น การสร้างแผงตกแต่งที่ทำด้วยอิฐ การวางอิฐเป็นแถว การตัดและขัดอิฐโดยใช้เครื่องจักร รวมไปถึงการทำงานในไซต์งานสำหรับอาคาร และความปลอดภัยในการทำงาน เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานกลางแจ้ง และต้องใช้แรงสูง

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพช่างอิฐ Bricklayer (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการก่อสร้าง และเป็นงานที่ต้องอาศัยคนจำนวนมาก จึงเป็นอีกหนึ่งสายงานที่อยู่ใน MLTSSL ช่างก่ออิฐเต็มเวลามีรายได้เฉลี่ย $2,020 /สัปดาห์ (ประมาณ 46,000 บาท) ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการทำงานคือ 42 ชั่วโมง/สัปดาห์ การจ้างงานสำหรับอาชีพนี้เติบโตอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพในระยะยาว

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $10,000 – $15,000 ต่อปี
 • Locations: Melbourne, Perth
 • Intake: มกราคม และ กรกฎาคม

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 10 (มัธยมศึกษาปีที่ 4)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • English in Paradise
 • Everthought College of Construction
 • Holmesglen
 • Melbourne Polytechnic
 • TAFE NSW
 • TAFE Western Australia

12. Certificate III in Wall and Floor Tiling (ประกาศนียบัตรหลักสูตรช่างปูพื้นและผนัง)

Certificate III in Wall and Floor Tiling จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปูกระเบื้องที่หลากหลาย บนผนังและพื้น เรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือในการตัดกระเบื้อง เพื่อกำหนดรูปร่างกระเบื้องที่จำเป็นสำหรับขอบ มุม หรือสิ่งกีดขวาง

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพช่างปูพื้นและผนัง Wall & Floor Tiler (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) เพื่อให้การตกแต่งทั้งภายนอกและภายในเสร็จสมบูรณ์ จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการปูพื้นและผนังด้วยกระเบื้องเซรามิก รวมถึง ดินเผา หินอ่อน และแก้วด้วย ซึ่งสายงานอาชีพนี้ ต้องอาศัยทั้งทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ด้วย จึงเป็นที่ต้องการจำนวนมากในออสเตรเลีย มีรายได้เฉลี่ย $862 /สัปดาห์ (ประมาณ 19,700 บาท) ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการทำงานคือ 41.4 ชั่วโมง/สัปดาห์ การจ้างงานสำหรับอาชีพนี้เติบโตอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและเติบโตอย่างมากในระยะยาว

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $10,000 – $15,000 ต่อปี
 • Locations: Brisbane, Gold Coast, Perth
 • Intake: เปิดเรียนทุกเดือน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 10 (มัธยมศึกษาปีที่ 4)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • English in Paradise
 • Entrepreneur Education
 • Everthought College of Construction
 • Gold Coast International College
 • Holmesglen
 • Liberty Construction College
 • Oceania Polytechnic Institute of Education
 • Perth College of Business and Technology
 • Spencer Technical College
 • TAFE NSW
 • Unity School of Education

13. Certificate III in Painting and Decorating (ประกาศนียบัตรหลักช่างทาสีและตกแต่ง)

Certificate III in Painting and Decorating เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการทาสี และตกแต่งโดยเฉพาะ จะได้เรียนเกี่ยวกับการทาสี เคลือบเงาวอลล์เปเปอร์ และวัสดุตกแต่งอื่นๆ เพื่อดูแล รักษาสภาพพื้นผิวของวัตถุ อาคาร บ้านเรือนต่างๆ ให้สวยงาม นอกจากนี้ ยังได้เรียนเกี่ยวกับการใช้สี การจับคู่สี การใช้งานวอลเปเปอร์ ชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพช่างทาสีและการตกแต่ง Painting Trades Worker (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) เป็นสายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วย โดยจะเน้นเกี่ยวกับการตกแต่งอาคาร บ้านเรือน สิ่งก่อสร้างเชิงพาณ์ชย์ มีรายได้เฉลี่ย $1,371 /สัปดาห์ (ประมาณ 31,500 บาท) ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการทำงานคือ 43 ชั่วโมง/สัปดาห์ การจ้างงานสำหรับอาชีพนี้คาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $10,000 – $15,000 ต่อปี
 • Locations: Gold Coast, Melbourne
 • Intake: เปิดเรียนทุกเดือน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 10 (มัธยมศึกษาปีที่ 4)
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • Academique
 • Accredited Education and Training Australia
 • Austral College of Technology
 • Australia National Institute of Business
 • Australian Health and Management Institute
 • Australian Industrial Systems Institute
 • Della International College
 • English in Paradise
 • Harward International College
 • Gen Institute
 • Oceania Polytechnic Institute of Education
 • Orange International College
 • Origin Institute
 • Peach Institute
 • TAFE NSW
 • The Centre of Excellence

14. Certificate III in Electrotechnology Electrician (ประกาศนียบัตรหลักสูตรช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกซ์)

Certificate III in Electrotechnology Electrician เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และพลังงาน การซ่อมแซมและประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขปัญหาวงจรเรโซแนนซ์ ใช้หลักฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า ค้นหาข้อบกพร่อม และซ่อมแซมอุปกรณ์จ่ายไฟที่ซับซ้อน รวมถึงพัฒนาระบบการสื่อสาร การตรวจสอบโปรแกรม การควบคุมโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่ซับซ้อน

เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกซ์ Electricians (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) Electricians (General) (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) และ Electricians (Special Class) (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) ซึ่งมีรายได้เฉลี่ย $1,823 /สัปดาห์ (ประมาณ 41,929 บาท) ชั่วโมงเฉลี่ยการทำงานคือ 44 ชั่วโมง/สัปดาห์ และการจ้างงานสำหรับอาชีพนี้มีโอกาสเติบโตอย่างมากในระยะยาว

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $10,000 – $15,000 ต่อปี
 • Locations: ฺSydney, Brisbane
 • Intake: เปิดเรียนเดือนกุมภาพันธ์

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • Superior Training Centre
 • Australian Institute of Electro Technology
 • Australia Institute of Business and Technology

15. Certificate III in Plumbing และ Certificate IV in Plumbing and Services (ประกาศนียบัตรหลักสูตรบริการการติดตั้งระบบประบา)

Certificate III in Plumbing และ Certificate IV in Plumbing and Services เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับระบบประปา การวางท่อระบายน้ำ และการติดตั้งแก๊ส วางแผนเกี่ยวกับระบบน้ำภายในบ้าน และอาคาร ติดตั้งระบบน้ำร้อน น้ำเย็น วางท่อสปริงเกอร์เพื่อติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ออกแบบและติดตั้งระบบสุขาภิบาล และอุปกรณ์สุขภัณฑ์

เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้ใบประกอบวิชาชีพ ที่ออกให้โดยรัฐและเขตแดนที่ศึกษา ซึ่งเป็นหนทางสู่อาชีพ Plumber (General) (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม), Gasfitter (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม), Drainer (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) และ Airconditioning and Mechanical Services Plumber (คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม) มีรายได้เฉลี่ย $1,523 /สัปดาห์ (ประมาณ 35,000 บาท) ชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการทำงานคือ 41 ชั่วโมง/สัปดาห์ การจ้างงานสำหรับอาชีพนี้คาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 12 – 24 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียน: $14,000 – $15,000 ต่อปี
 • Locations: Melbourne
 • Intake: เปิดเรียนทุกเดือน

คุณสมบัติการสมัครเรียน

 • คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ทุกแบนด์
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน 360 ชั่วโมง
สถาบันที่เปิดสอน
 • Australian Industrial Systems Institute

เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับ 15 หลักสูตร Trade Courses ที่เรียนแล้ว สามารถทำงานในอาชีพที่อยู่ในรายชื่อ MLTSSL ได้ และมีโอกาสขอ PR ในอนาคตได้มากที่สุด หากน้องๆ คนไหนที่ต้องการคำแนะนำ อยากเรียนหลักสูตร Trade Courses ข้างต้น หรือกำลังมองหาหลักสูตรอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และวางแผนการเรียนกับทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้เลย หรือน้องๆ คนไหน ที่กำลังเรียนหลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่หลักสูตร Trade Courses สามารถปรึกษากับศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อวางแผนเปลี่ยนหลักสูตรได้เลยค่ะ


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.