Everett Community College Everett Community College ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484 โดยนักเรียนกลุ่มแรกของวิทยาลัย ที่เปลี่ยนจากโรงเรียนประถมมาเป็นวิทยาเขตหลักของวิทยาลัย และได้ย้ายไปยังสถานที่ปัจจุบันทางตอนเหนือของ Everett ในปี 1958 วิทยาลัยให้บริการ นักศึกษา ที่ต้องการ ตัวเลือกการศึกษาที่หลากหลาย นักเรียนที่ตัดสินใจมาเรียน EvCC เพื่อเริ่มต้นปริญญาสี่ปีในราคาย่อมเยา มีใบรับรอง ฝึกงานและ สัมผัสประสบการณ์การฝึกอบรมภาคปฏิบัติในโปรแกรมวิชาชีพและเทคนิค เรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะพื้นฐาน จบมัธยมปลาย ฝึกอบรมคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

น้องๆ หลายคนที่กำลังวางแผนยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย อาจมีคำถาม หรือได้รับข้อมูลมาว่า ยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย สามารถยื่นวีซ่า โดยไม่ต้องยื่นหลักฐานการเงินได้หรือไม่ คำตอบคือ สามารถทำได้ แต่ทุกคนที่ยื่นวีซ่าแบบไม่ยื่นหลักฐานทางการเงิน สถานทูตมีสิทธิที่จะเรียกดูเอกสารเพิ่มเติม  หากผู้สมัครมีความเสี่ยงสูงที่จะโยกย้ายถิ่นฐาน (Immigration Risk) โดยในบทความนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะขอสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ การยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย การยื่นหลักฐานแสดงความสามารถทางการเงิน ต้องแสดงเป็นรูปแบบไหนได้บ้าคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เรียนต่อเซบู ฟิลิปปินส์ กับสถาบัน QQ English QQ English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ในเมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ มี 2 วิทยาเขตด้วยกันคือ I.T.Park ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และวิทยาเขต Seafront ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่ติดชายทะเลในเมือง Mactan การเรียนการสอนของ QQEnglish มุ่งเน้นการพัฒนา 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนทุกท่านมีประสบการณ์สูง และได้มาตรฐานระดับสากล ทำความรู้จักกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ QQEnglish Online Campus คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

มหาวิทยาลัย Macquarie University College ก่อตั้งใตปี พ.ศ.2507 เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องเป็นมหาวิทยาลัยที่ติด Top 10 ของออสเตรเลีย และได้รับการจัดอันดับจาก QS ให้อยู่ใน Top 1% ของโลก โดดเด่นในด้านนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 40,000 คน เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ที่มากความสามารถกว่า 3,000 คน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Macquarie University ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเอเชีย รวมถึงบริษัทชั้นนำด้าน IT เช่น Google หคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Trinity College Trinity College สถาบันเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เปิดสอนหลักสูตรปรับพื้นฐาน TCFS (Trinity College Foundation Studies) เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น The University of Melbourne โดยตรง โดยหลักสูตรได้รับการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น อาจารย์ผู้สอนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์และคุ้นเคยกับการสอนนักศึกษาต่างชาติอย่างดี การเรียนการสอนที่ Trinity College ได้รับการออกแบบร่วมกคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ