Last updated กันยายน 18, 2023 ago by Thebestedu

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลียประจำปี 2024


ประเทศออสเตรเลียถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนไทยนิยมไปเรียนต่อเป็นอย่างมาก สถาบันการศึกษาในออสเตรเลียประกอบด้วยสถาบันที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับวิชาชีพและระดับมหาวิทยาลัย ทางเดอะเบสท์จึงอยากจะขอแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปี 2024 จากหลายสถาบันที่พร้อมให้นักศึกษาหน้าใหม่ที่จะเรียนต่อออสเตรเลีย ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นล้วนแต่เป็น Top University ของออสเตรเลียจากทุกภูมิภาค โดยเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสถาบันใดบ้างที่พร้อมรับสมัครทุนการศึกษา มีรายละเอียดอย่างไร เกณฑ์การรับสมัครทุนมีอะไรบ้าง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากภายในบทความต่อไปนี้ได้เลย


มหาวิทยาลัยในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

1. The University of Western Australia

The University of Western Australia (UWA) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1911 ได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะเป็นมหาวิทยาลัยเน้นเรื่องการวิจัยและเป็นผู้นำทางด้านทรัพยากรทางปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ และมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในระดับโลก โดดเด่นในด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จนถึงวันนี้ทาง UWA ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากมาย โดยมีผู้ได้รับรางวัล Rhodes Scholars ถึงเกือบ 100 คน และมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลอีก 1 คน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักเรียนทั้งหมดกว่า 21,000 คน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ Irwin Street ใจกลางเมือง Perth (3 วิทยาเขต) สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย รวมถึงห้องสมุดที่มีหนังสือมากกว่า 1 ล้านเล่ม ซึ่งนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังขึ้นชื่อเรื่องการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยอีกด้วย

Official Website: https://www.uwa.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy)

AU$ 42,900

(ประมาณ 1,002,600 บาท)

AU$ 44,200

(ประมาณ 1,033,000 บาท)

AU$ 43,200

(ประมาณ 1,010,000 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Global Excellence Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนในปี 2024 ทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ได้รับข้อเสนอสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Western Australia
 • บรรลุผลประเมินดังต่อไปนี้:
  • ATAR ขั้นต่ำ 85.00; หรือ
  • WAM ขั้นต่ำ 65.00
  • หากศึกษาหลักสูตร International Academic Pathway (Articulation Program) ที่ได้รับอนุมัติ นักเรียนจะต้องมีผลการเรียน WAM เทียบเท่าหรือมากกว่า 75.00

มอบทุนให้สูงสุด AU$48,000

ในช่วงเวลา 4 ปี

ป.ตรี 30,900 AU$/ปี

(ประมาณ 722,200 บาท)

ป.โท 32,200 AU$/ปี

(ประมาณ 758,800 บาท)

ทุนการศึกษา Global Sportin Excellence Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เหมือนกับทุนก่อนหน้า แต่ต้ต้องแนบ CV ความสามารถทางด้านกีฬามาพร้อมกับใบสมัครเพื่อจะให้ทางสถาบันพิจารณาทุนให้

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ได้รับข้อเสนอสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Western Australia
 • บรรลุผลประเมินดังต่อไปนี้:
  • ATAR ขั้นต่ำ 85.00; หรือ
  • WAM ขั้นต่ำ 65.00
  • หากศึกษาหลักสูตร International Academic Pathway (Articulation Program) ที่ได้รับอนุมัติ นักเรียนจะต้องมีผลการเรียน WAM เทียบเท่าหรือมากกว่า 75.00
 • มีความสามารถด้านกีฬาตามที่สถาบันกำหนดไว้

มอบทุนให้สูงสุด AU$48,000

ในช่วงเวลา 4 ปี 

ป.ตรี 30,900 AU$/ปี

(ประมาณ 722,200 บาท)

ป.โท 32,200 AU$/ปี

(ประมาณ 758,800 บาท)

ทุนการศึกษา Forrest Research Foundation Postgraduate Scholarships

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: กันยายน-ตุลาคม 2023

ระยะเวลารับทุน: ได้รับมอบทุนให้จนจบหลักสูตรเฉพาะปริญญาเอก

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ได้สมัครลงทะเบียนระดับปริญญาเอกในฐานะนักศึกษาภายในที่วิทยาเขตออสเตรเลียตะวันตกของหนึ่งในห้ามหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ในออสเตรเลียตะวันตก
 • ไม่เคยลงทะเบียนในปริญญาเอกที่เสนอหรือเคยทำการวิจัยในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาเอกการวิจัยอื่น ๆ ก่อนหน้านี้
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเทียบเท่า
 • มีความตั้งใจที่จะอาศัยอยู่ที่หอ Forrest Hall
 • ลงทะเบียนเรียน Full-time ที่มหาวิทยาลัย Western Australian ภายในวันที่เริ่มรับทุน

มอบทุนมากกว่า AU$50,000

มีโอกาสเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าเทอมหรือจ่ายส่วนต่างเพียงเล็กน้อย

2. Murdoch University

Murdoch University จากจุดเริ่มต้นในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งแรกในออสเตรเลียที่นำเสนอระบบการรับเข้าเรียนที่ยืดหยุ่น ทำให้การศึกษาเข้าถึงได้มากขึ้น จนถึงศูนย์กลางการเรียนรู้ การสอน การวิจัย และอุตสาหกรรมระดับโลกอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ ด้วยหลักการและตามแผนกลยุทธ์จึงยังคงเป็นสถานที่แห่งการศึกษาแบบเรียนรวม ด้วยนักศึกษามากกว่า 25,000 คนและเจ้าหน้าที่ 2,400 คนจาก 90 ประเทศ ทางสถาบันภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจากผลกระทบที่ผู้สำเร็จการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมของได้สร้างขึ้น ทั้งในออสเตรเลียตะวันตกและทั่วโลก

Official Website: https://www.murdoch.edu.au/

 

 

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 30,840

(ประมาณ 729,800 บาท)

AU$ 50,400

(ประมาณ 1,187,700 บาท)

AU$ 450/สัปดาห์

(ประมาณ 10,600 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Welcome Back International Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: สมัครได้ถึง 30 สิงหาคม 2024

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • กำลังเริ่มต้นการศึกษาที่วิทยาเขต Western Australian แห่งใดหนึ่งของ Murdoch ในปี 2022 ถึง 2024
 • ศึกษาในหลักสูตรของ Murdoch University
 • ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นของ Murdoch University
ส่วนลดค่าเทอม 20%

ป.ตรี AU$ 24,672/ปี

(ประมาณ 581,400 บาท)

ป.ตรี AU$ 40,320/ปี

(ประมาณ 950,200 บาท)

3. Edith Cowan University

Edith Cowan University (ECU) ตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 มหาวิทยาลัยได้รับการตั้งชื่อตาม Edith Dircksey Cowan ซึ่งเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกเข้าสู่รัฐสภาของออสเตรเลีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศทั้งผู้เรียนและผู้สอนทุกคนภายในมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติด้รับโอกาสและได้รับการสนับสนุนเพื่อเข้าศึกษาและสามารถประกอบอาชีพในสาขาที่ตนเลือก โดยมีนักศึกษาต่างชาติเกือบ 6,000 คน จากมากกว่า 100 ประเทศ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อีกทั้งสถาบันนี้ได้รับรางวัลระดับห้าดาวสำหรับคุณภาพการสอนที่ดีในระดับปริญญาตรีในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา จากรายงานของ Good Universities Guide และถูกจัดอันดับให้เป็นวิทยาลัย Top 500 ของการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings ปี 2022

Official Website: https://www.ecu.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 35,550

(ประมาณ 828,300 บาท)

AU$ 36,650

(ประมาณ 863,700 บาท)

AU$ 475/สัปดาห์

(ประมาณ 11,200 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา ECC Pathway Merit Scholarships

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 6 มีนาคม 2023 – 13 สิงหาคม 2024

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรเฉพาะปริญญาตรี

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ และไม่ใช่ผู้พำนักถาวรในออสเตรเลีย
 • ลงทะเบียนเรียนใน ECU วิทยาเขต Joondalup, Mount Lawley, South West (Bunbury)
 • ไม่ได้รับทุนรัฐบาล ทุนสนับสนุนอุตสาหกรรม หรือทุน ECU อื่น ๆ
 • เริ่มต้นศึกษาที่วิทยาลัย Edith Cowan บนหลักสูตร Foundation หรือ Diploma Pathways เข้าสู่ ECU แบบแพ็คเกจในเดือนมิถุนายนหรือตุลาคม 2023 หรือกุมภาพันธ์ มิถุนายน หรือตุลาคม 2024
 • บรรลุ WAM 75 หรือสูงกว่าใน ECC Foundation หรือ Diploma Program
 • เป็นนักเรียน Onshore ในระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ ECU รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในภาคเรียนที่ 2 ปี 2023 พฤศจิกายน 2023 หรือในภาคเรียนที่หนึ่งหรือสอง ปี 2024
 • เริ่มหลักสูตร ECU ตามระยะเวลาการสอนที่ระบุไว้ในจดหมายตอบรับต้นฉบับ เช่น นักเรียนที่ขยายหลักสูตร ECC Foundation หรือ Diploma Program จะไม่มีสิทธิ์
 • ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ ECU กำหนด
ส่วนลดค่าเทอมตลอดหลักสูตร 20%

ป.ตรี AU$ 28,440/ปี

(ประมาณ 662,600 บาท)

4. The University of Notre Dame

The University of Notre Dame เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกเอกชนที่ขยายจากชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียในเมืองฟรีแมนเทิลที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ไปจนถึงเมืองบรูมทางตะวันตกเฉียงเหนือ และข้ามทวีปไปยังใจกลางซิดนีย์ ซึ่ฃยอมรับประเพณีอันเก่าแก่และเป็นที่นับถือของมหาวิทยาลัยคาทอลิกในยุโรป อเมริกาเหนือ และประเพณีทางปัญญาคาทอลิกที่มีมายาวนานกว่า 2,000 ปี ยินดีต้อนรับผู้คนจากทุกศาสนาหรือไม่มีศาสนาเลย ในฐานะชุมชนวิชาการ สถาบันยินดีรับฟังข้อซักถาม การอภิปราย และการอภิปรายอย่างเปิดเผยและเข้มงวด มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า 12,000 คน และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีอันหลากหลาย ประสบการณ์ของนักศึกษา การจ้างงาน และผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของเราถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย มอบความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทางวิชาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันกับทุกคน และเต็มใจรับใช้ชุมชนผ่านการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม และการไตร่ตรองอย่างแข็งขัน โดยเป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกสมัยใหม่ที่ดำเนินงานในโลกที่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเกือบทุกด้านในชีวิตประจำวัน นำประเพณีและค่านิยมในการมีส่วนร่วมในการมอบทุนการศึกษาและการวิจัย เพื่อจัดการกับการพัฒนาและความท้าทายของโลกสมัยใหม่ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้บรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการที่เราส่งเสริมและคาดหวัง

Official Website: https://www.notredame.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate)

AU$ 31,050

(ประมาณ 729,200 บาท)

AU$ 39,330

(ประมาณ 923,600 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา University of Notre Dame International Welcome Scholarship (Undergraduate)

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดเวลา

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่กำลังจะเริ่มเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 • ได้รับการตอบกลับข้อเสนอการรับเข้าเรียน (ตามกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้อง) และตอบรับการรับตามข้อกำหนดในการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน CRICOS
 • มีวีซ่านักเรียน (subclass 500)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากแหล่งอื่น ๆ 
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 25%

ป.ตรี AU$ 23,288/ปี

(ประมาณ 546,900 บาท)

ทุนการศึกษา University of Notre Dame International Welcome Scholarship (Postgraduate)

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดเวลา

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่กำลังจะเริ่มเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโท
 • ได้รับการตอบกลับข้อเสนอการรับเข้าเรียน (ตามกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้อง) และตอบรับการรับตามข้อกำหนดในการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน CRICOS
 • มีวีซ่านักเรียน (subclass 500)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากแหล่งอื่น ๆ 
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 20%

ป.โท AU$ 24,840/ปี

(ประมาณ 583,300 บาท)

5. Curtin University

Curtin University เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกแห่งนวัตกรรมเป็นที่รู้จักในด้านการวิจัย มีความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง และความมุ่งมั่นในการเตรียมให้พร้อมสำหรับงานในอนาคต หลักสูตร ประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดหลักสูตรของคุณจะตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมและอาชีพ ผลงานการวิจัยชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านนวัตกรรม Curtin เป็นเลิศในด้านการวิจัยที่หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก มีทั้งหมด 9 วิทยาเขต ประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย 5 วิทยาเขต, ประเทศมาเลเซีย 1 วิทยาเขต, สิงคโปร์ 1 วิทยาเขต, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 วิทยาเขต และประเทศมอริเชียส 1 วิทยาเขต พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทรัพยากร และกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม มอบประสบการณ์ที่คุ้มค่า 

Official Website: https://www.curtin.edu.au/

 

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 30,076

(ประมาณ 700,700 บาท)

AU$ 36,818

(ประมาณ 857,800 บาท)

AU$ 560/สัปดาห์

(ประมาณ 13,200 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Global Curtin Scholarships – Alumni and Family Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 สิงหาคม 2022 – 15 ตุลาคม 2023

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดเฉพาะปีแรกทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติเข้าใหม่
 • นักเรียนที่จะเริ่มการศึกษาที่ Curtin’s Western Australia ในปี 2023
 • นักเรียนที่เริ่มต้นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแบบเต็มหลักสูตรของ Curtin
 • นักเรียนที่ตนเองหรือญาติ (พี่น้อง,พ่อแม่,ลูก) เป็นศิษย์เก่า Curtin (ต้องสำเร็จการศึกษาทั้งหมด) หหรือญาติ (พี่น้อง,พ่อแม่,ลูก) ได้ลงทะเบียนในโปรแกรมการศึกษาในปัจจุบันที่วิทยาเขต Western Australia ของ Curtin
ส่วนลดค่าเทอมเฉพาะปีแรก 25% 

ป.ตรี AU$ 22,557/ปี

(ประมาณ 525,600 บาท)

ป.โท AU$ 27,614/ปี

(ประมาณ 650,800 บาท)

ทุนการศึกษา 2023 Global Curtin Scholarships – Merit Scholarshp

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 สิงหาคม 2022 – 15 ตุลาคม 2023

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดเฉพาะปีแรกทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติเข้าใหม่
 • นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นตามข้อกำหนดของ Curtin
 • นักเรียนที่จะเริ่มการศึกษาที่ Curtin’s Western Australia ในปี 2023
 • นักเรียนที่เริ่มต้นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแบบเต็มหลักสูตรของ Curtin
ส่วนลดค่าเทอมเฉพาะปีแรก 25%

ป.ตรี AU$ 22,557/ปี

(ประมาณ 525,600 บาท)

ป.โท AU$ 27,614/ปี

(ประมาณ 650,800 บาท)

ทุนการศึกษา 2023 Global Curtin Scholarships – Australian Year 12 Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 สิงหาคม 2022 – 15 ตุลาคม 2023

ระยะเวลารับทุน:  ได้รับส่วนลดเฉพาะปีแรกเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติเข้าใหม่
 • นักเรียนที่จะเริ่มการศึกษาที่ Curtin’s Western Australia ในปี 2023
 • นักเรียนที่เริ่มต้นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแบบเต็มหลักสูตรของ Curtin
 • จบการศึกษาในระดับ Australian Year 12 หรือเทียบเท่า
ส่วนลดค่าเทอมเฉพาะปีแรก 25%

ป.ตรี AU$ 22,557/ปี

(ประมาณ 525,600 บาท)


มหาวิทยาลัยในรัฐนิวเซาท์เวลส์

1. Macquarie University

Macquarie University เป็นเส้นทางสู่ระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตร Pathway Program ที่ Macquarie University College มีประวัติอันน่าภาคภูมิใจในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความสำเร็จ เพื่อก้าวไปสู่การศึกษาระดับปริญญาที่ Macquarie University มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลาง Macquarie University Wallamuttagul Campus ที่ North Ryde อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้และสนามหญ้ากลางแจ้ง คุณจะได้เรียนรู้จากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มุ่งเน้นความสำเร็จและการสนับสนุนนักเรียน

Official Website: https://www.mq.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) อนุปริญญา (Diploma)

AU$ 40,800

(ประมาณ 950,600 บาท)

AU$ 42,000

(ประมาณ 978,600 บาท)

AU$ 34,800

(ประมาณ 810,800 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Vice-Chancellor’s International Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

ระยะเวลารับทุน: มอบทุนเพียงครั้งเดียว สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลากำลังจะเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือโท
 • บรรลุคะแนน WAM ขั้นต่ำเท่ากับ 65 สำหรับการสมัครระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ATAR ขั้นต่ำ 85 สำหรับการสมัครระดับปริญญาตรี
 • เข้าศึกษาในช่วงที่ระบุไว้ในจดหมายรับทุน
มอบทุนการศึกษาสูงสุด AU$10,000

ป.ตรี AU$ 30,800/ปี

(ประมาณ 717,600 บาท) 

ป.โท AU$ 32,000/ปี

(ประมาณ 754,100 บาท)

ทุนการศึกษา ASEAN $10,000 Early Acceptance Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลากำลังจะเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือโท
 • เป็นนักศึกษาที่มาจากภูมิภาคอาเซียน
 • ตอบรับข้อเสนอของสถาบันและชำระค่าเทอมตามกำหนด
มอบทุนการศึกษาสูงสุด AU$10,000 ต่อปี

ป.ตรี AU$ 30,800/ปี

(ประมาณ 717,600 บาท)

ป.โท AU$ 32,000/ปี

(ประมาณ 754,100 บาท)

ทุนการศึกษา Macquarie University College $3,000 Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

ระยะเวลารับทุน: มอบทุนเพียงครั้งเดียว สำหรับผู้เรียนหลักสูตร Diploma หรือ Foundation

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 • เรียนหลักสูตร Diploma หรือ Foundation ของ Maccquarrie University College
 • เป็นนักศึกษาที่จ่ายค่าเทอมตามกำหนด
 • กำลังจะเข้าเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา
ส่วนลดค่าเทอม AU$3,000

Diploma AU$ 31,800/ปี

(ประมาณ 740,900 บาท)

2. University of Technology Sydney

University of Technology Sydney (UTS) ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นสถาบันที่อยู่ในระดับ TOP 50 ของโลกที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและให้บริการด้านการเตรียมความพร้อม ที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน มีการจัดการศึกษาในชั้นเรียนขนาดเล็กที่สามารถเพิ่มผลการเรียนรู้ของนักเรียนและเข้าถึงในระดับโลก  เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้มากที่สุด และมีจำนวนนักเรียนที่ประสบความสำเร็จแต่ละปีมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ในหลักสูตร Diploma Graduates มีการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและเพลิดเพลินในการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ มีห้องสมุดระดับโลกและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  มีการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ในสถาบันสำหรับนักเรียน

Official Website: https://www.uts.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 44,920

(ประมาณ 1,046,600 บาท)

AU$ 48,070

(ประมาณ 1,120,000 บาท)

AU$ 560/สัปดาห์

(ประมาณ 13,200 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Undergraduate Academic Excellence International Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนกับทาง UTS ทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ 
 • ต้องสำเร็จการศึกษา Australian Yeart 12 หรือเทียบเท่า
 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนทั้งหมดสำหรับหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรี
 • จะต้องเริ่มเรียนเต็มเวลาที่ UTS ในวิทยาเขตซิดนีย์
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 25%

ป.ตรี AU$ 33,690/ปี

(ประมาณ 784,900 บาท)

ทุนการศึกษา UTS Study Abroad Excellence Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเข้าร่วม Study Abroad Program ทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลารับทุน: มอบทุนเพียงครั้งเดียวสำหรับผู้ที่ลง Study Abroad Program

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียน 18-24 หน่วยกิต และเข้าร่วม Study Abroad Program ในช่วง Autumn และ Spring
มอบทุนการศึกษา AU$1,000-2,000

ป.ตรี AU$ 42,920/ปี

(ประมาณ 1,000,000 บาท)

ทุนการศึกษา Diploma to Degree Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนกับทาง UTS ทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ ถ้าหากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ 
 • เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติจากประเทศเหล่านี้; บังกลาเทศ, บรูไน, กัมพูชา, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม, ศรีลังกา, เกาหลีใต้
 • เข้าเรียนหลักสูตร Diploma หรือ Higher Diploma ที่ UTS รับรองจากประเทศเหล่านี้; บังกลาเทศ, บรูไน, กัมพูชา, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม, ศรีลังกา, เกาหลีใต้ พร้อมกับ GPA 3.4 จาก 4.0 หรือเทียบเท่า
 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนทั้งหมดสำหรับหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาตรี
 • จะต้องเริ่มเรียนเต็มเวลาที่ UTS ในวิทยาเขตซิดนีย์
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 25%

ป.ตรี AU$ 33,690/ปี

(ประมาณ 784,900 บาท)

ทุนการศึกษา Postgraduate Academic Excellence International Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนกับทาง UTS ทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรระดับปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ 
 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนทั้งหมดสำหรับหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโท
 • จะต้องเริ่มเรียนเต็มเวลาที่ UTS ในวิทยาเขตซิดนีย์
ส่วนลดค่าเทอม 25% หรือ 35%

ป.โท AU$ 31,246/ปี

(ประมาณ 728,000 บาท) 

3. Western Sydney University

Western Sydney University ตั้งอยู่ในใจกลางเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย มอบศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถ แรงผลักดัน และความทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จ เวสเทิร์นซิดนีย์เป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้น ในฐานะเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเติบโตของประชากรและการจ้างงานที่เร็วที่สุด เมืองนี้จึงเป็นศูนย์กลางธุรกิจ อุตสาหกรรม และนวัตกรรมที่มีความสำคัญมากขึ้น มีพลวัตและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยจำนวนประชากรหลากหลายวัฒนธรรมมากกว่าสองล้านคนจาก 170 ประเทศ ความเชื่อมโยงทั่วโลกของเวสเทิร์นซิดนีย์กำลังสร้างโอกาสที่ไม่จำกัดสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุน การศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Official Website: https://www.westernsydney.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 30,408

(ประมาณ 708,500 บาท)

AU$ 33,352

(ประมาณ 786,000 บาท)

AU$ 499/สัปดาห์

(ประมาณ 11,800 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Western Sydney International Scholarships – Undergraduate

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ หากสถานะวีซ่าเปลี่ยนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างระยะเวลาการศึกษา ทุนการศึกษาจะยุติลง
 • เป็นนักเรียนใหม่ในปี 2024
 • สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนโดย CRICOS
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติทางวิชาการสำหรับทุนการศึกษา
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนอื่น ๆ ทั้งหมดและยอมรับข้อเสนอการรับเข้าเรียน
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 20% ตลอดจนจบหลักสูตร

ป.ตรี AU$ 24,326/ปี

(ประมาณ 566,800 บาท) 

ทุนการศึกษา Vice-Chacellor’s Academic Excellence Undergraduate Scholarships

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ หากสถานะวีซ่าเปลี่ยนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างระยะเวลาการศึกษา ทุนการศึกษาจะยุติลง
 • เป็นนักเรียนใหม่ในปี 2024
 • ได้รับ Offer การสมัครเรียนจาก Western Sydney University
 • ได้รับคะแนน ATAR ขั้นต่ำ 90 หรือจบการศึกษาเทียบเท่าในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนอื่น ๆ ทั้งหมดและยอมรับข้อเสนอการรับเข้าเรียน
ส่วนลดค่าเทอม 50% ตลอดจนจบหลักสูตร

ป.ตรี AU$ 15,204/ปี

(ประมาณ 354,200 บาท) 

4. UNSW College

UNSW College ซึ่งมี UNSW Sydney เป็นเจ้าของ เปิดสอนหลักสูตร Pathway สำหรับนักศึกษาต่างชาติสู่มหาวิทยาลัย ด้วยความมุ่งมั่นอันยาวนานต่อการศึกษาระดับนานาชาติ UNSW เป็นแห่งแรกในออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตร Foundation Studies และยังได้ก่อตั้งศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศอีกด้วย และล่าสุดได้มีการเพิ่มหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรออนไลน์เต็มรูปแบบ และได้ช่วยให้นักศึกษามากกว่า 40,000 คน สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ในมหาวิทยาลัยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์ทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายคือการให้การสนับสนุนในการเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนระดับปริญญาที่ UNSW ไม่ว่าจะเลือกเรียนที่วิทยาเขตซิดนีย์ ในประเทศบ้านเกิดของคุณ หรือทางออนไลน์ ผู้เรียนสามารถสร้างความมั่นใจและฝึกฝนทักษะทางวิชาการและภาษาอังกฤษที่สำคัญ พร้อมรับประสบการณ์ภาคปฏิบัติและการสนับสนุนส่วนตัวเพื่อให้การเรียนในมหาวิทยาลัยของคุณเกิดประโยชน์สูงสุด

Official Website: https://www.unswcollege.edu.au/

 

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Founadation Studies) อนุปริญญา หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 39,500

(ประมาณ 920,300 บาท)

AU$ 45,030

(ประมาณ 1,061,100 บาท)

AU$ 630/สัปดาห์

(ประมาณ 14,846 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา 2023 UNSW College Pathways Scholarships

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตร Foundation Studies

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่สมัครในหลักสูตร Foundation Studies
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด AU$2,500 สำหรับหลักสูตร Foundation Studies

AU$ 37,000/ปี

(ประมาณ 862,100 บาท) 

5. Southern Cross University

Southern Cross University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ที่มีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอนและผลงานการวิจัย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในที่ที่มีบรรยากาศสวยงาม มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน ที่ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 16,000 คน ในจำนวนนั้นเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มาจากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยมี 4 วิทยาเขต ได้แก่ Gold Coast Tweed Heads Campus เป็นวิทยาเขตสำหรับหลักสูตรบริหาร และการโรงแรม กฎหมาย ,Lismore Campus เป็นวิทยาเขตที่ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติและเป็นวิทยาเขตสำหรับคณะวิทยาศาสตร์, Coffs Harbour Campus เป็นวิทยาเขตสำหรับหลักสูตรพยาบาล และคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยยังได้ Ranking  ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียในการดูแลนักเรียนต่างชาติเป็นอันดับ 1 อีกด้วย

Official Website: https://www.scu.edu.au/

 

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 33,184

(ประมาณ 773,100 บาท)

AU$ 36,320

(ประมาณ 846,200 บาท)

AU$ 460/สัปดาห์

(ประมาณ 10,800 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Vice-Chacellor’s Academic Excellence Scholarships

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • สมัครเพื่อเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (8 หน่วยกิตต่อปี) ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • ผ่านเกณฑ์กำหนดดังนี้
  • สำหรับปริญญาตรี: จบการศึกษา  Australian Year 12 หรือวุฒิที่เทียบเท่า และมีผลสอบ IELTS 6.0 ไม่ต่ำ 5.5
  • สำหรับปริญญาตรี: จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันในออสเตรเลีย และมีผลสอบ IELTS 6.5 ขึ้นไป
 • สำหรับการรับทุนการศึกษาต่อเนี่อง มูลค่าของทุนการศึกษาจะขึ้นอยู่กับ GPA ของนักเรียน ตามแต่ละปีที่ได้ โดยจะได้รับดังนี้
  GPA 4.0 to 5.4 – AU$5000
  GPA 5.5 to 7.0 – AU$8000
 • นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเข้าเรียนของหลักสูตรที่ลงทะเบียนและเงื่อนไขวีซ่าจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษาสูงสุด AU$8,000 สำหรับปีแรก

ป.ตรี AU$ 25,184/ปี

(ประมาณ 586,000 บาท)

ป.โท AU$ 28,320/ปี

(ประมาณ 667,400 บาท)

ทุนการศึกษา Vice-Chacellor’s International Diversification Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • สมัครเพื่อเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (8 หน่วยกิตต่อปี) ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • ผ่านเกณฑ์กำหนดดังนี้
  • สำหรับปริญญาตรี: จบการศึกษา  Australian Year 12 หรือวุฒิที่เทียบเท่า และมีผลสอบ IELTS 6.0 ไม่ต่ำ 5.5
  • สำหรับปริญญาตรี: จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันในออสเตรเลีย และมีผลสอบ IELTS 6.5 ขึ้นไป
 • สำหรับการรับทุนการศึกษาต่อเนี่อง มูลค่าของทุนการศึกษาจะขึ้นอยู่กับ GPA ของนักเรียน ตามแต่ละปีที่ได้ โดยจะได้รับดังนี้
  GPA 4.0 to 5.4 – AU$5000
  GPA 5.5 to 7.0 – AU$8000
 • นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเข้าเรียนของหลักสูตรที่ลงทะเบียนและเงื่อนไขวีซ่าจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษาสูงสุด AU$8,000 สำหรับปีแรก

ป.ตรี AU$ 25,184/ปี

(ประมาณ 586,000 บาท)

ป.โท AU$ 28,320/ปี

(ประมาณ 667,400 บาท)

ทุนการศึกษา Southern Cross Global Regional Scholarship 2024

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรเป็นรายปีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • สมัครเพื่อเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรีที่ Lismore, Coffs Harbour หรือวิทยาเขต National Marine Science Center
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของหลักสูตรที่สมัครเรียน
 • เพื่อรักษาสิทธิ์การรับทุนการศึกษา นักศึกษาจะต้องผ่านข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับหน่วยการเรียนที่ลงทะเบียนทั้งหมดในแต่ละภาคเรียน นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของหลักสูตร
 • นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเข้าเรียนของหลักสูตรที่ลงทะเบียนและเงื่อนไขวีซ่าจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
มอบทุนการศึกษา AU$8,000 สำหรับปีแรก

ป.ตรี AU$ 25,184/ปี

(ประมาณ 586,000 บาท)

ป.โท AU$ 28,320/ปี

(ประมาณ 667,400 บาท)

6. The University of Newcastle

The University of Newcastle เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1965 ด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เราได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เป็นนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับชุมชน เศรษฐกิจ และโลกของเรา มหาวิทยาลัยมีประวัติอันน่าภาคภูมิใจในการร่วมมือกับชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความปรองดองของชาวอะบอริจินและความรับผิดชอบในฐานะนักการศึกษาในกระบวนการนี้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในออสเตรเลียที่มีชาวพื้นเมืองลงทะเบียนเรียนมากที่สุด มหาวิทยาลัย Newcastle อุทิศตนเพื่อค่านิยมหลักของเราในเรื่องความเสมอภาค ความเป็นเลิศ การมีส่วนร่วม และความยั่งยืน เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และติดอยู่ในอันดับที่ 175 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

Official Website: https://www.newcastle.edu.au/

 

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 34,345

(ประมาณ 800,200 บาท)

AU$ 40,990 

(ประมาณ 955,000 บาท)

AU$ 495/สัปดาห์

(ประมาณ 11,700 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา ASEAN Excellence Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: มอบทุนการศึกษาให้เป็นรายปี ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ถือหนังสือเดินทางจากประเทศ “อาเซียน” ที่มีสิทธิ์: บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, สิงคโปร์, ไทย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม
 • เรียนในหลักสูตรรระดับปริญญาตรีหรือโท
 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • เริ่มต้นเรียนตามหลักสูตรที่ระบุไว้ในจดหมายตอบรับ
 • ไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแยกต่างหาก
 • ปฏิบัติตามข้อบังคับชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
ส่วนลดค่าเทอม AU$10,000 ต่อปี

ป.ตรี AU$ 24,345/ปี

(ประมาณ 567,200 บาท)

ป.โท AU$ 39,990/ปี

(ประมาณ 941,400 บาท)

ทุนการศึกษา Onshore Excellence Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: มอบทุนการศึกษาให้เป็นรายปี ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียน Onshore ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย
 • เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือโท
 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • เริ่มต้นเรียนตามหลักสูตรที่ระบุไว้ในจดหมายตอบรับ
 • ไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแยกต่างหาก
 • ปฏิบัติตามข้อบังคับชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
ส่วนลดค่าเทอม AU$10,000 ต่อปี

ป.ตรี AU$ 24,345/ปี

(ประมาณ 567,200 บาท)

ป.โท AU$ 39,990/ปี

(ประมาณ 942,400 บาท)

ทุนการศึกษา International Excellence Scholarship (IT and Computer Science)

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: มอบทุนการศึกษาให้เป็นรายปีจนจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา IT และ Computer Science

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือโทที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา IT และ Computer Science
 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • เริ่มต้นเรียนตามหลักสูตรที่ระบุไว้ในจดหมายตอบรับ
 • ไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแยกต่างหาก
 • ปฏิบัติตามข้อบังคับชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
มอบทุนการศึกษาสูงสุด AU$60,000

มีโอกาสเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าเทอมหรือจ่ายส่วนต่างเพียงเล็กน้อย

7. University of Wollongong

University of Wollongong (UOW) เป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ มีความกระตือรือร้นและมีนวัตกรรม และได้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ของออสเตรเลีย คุณภาพของการสอนและการวิจัยโดดเด่นในการจัดอันดับระดับชาติและระดับนานาชาติ และสถาบันภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของโลก การใช้ความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในชุมชนท้องถิ่นและระดับโลกถือเป็นแนวหน้าของทุกสิ่งที่เราทำและกำหนดวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในปีต่อ ๆ ไป สถาบันได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในด้านการนำเสนองานวิจัยที่มีผลกระทบซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก UOW อยู่ในอันดับที่ 70 ในบรรดามหาวิทยาลัยของโลกในด้านผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในการจัดอันดับ THE Impact ซึ่งได้รับการเปรียบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ นอกเหนือจากผลการวิจัยแล้ว สถาบันยังผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำมากที่สุดในโลกด้วยการคาดการณ์อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และงานในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ผู้สำเร็จการศึกษาของเรามีจริยธรรม เคลื่อนที่ มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และพร้อมสำหรับสถานที่ทำงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งกำลังดำเนินการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนผ่านทางนักวิจัย นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน ถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้และอิทธิพลของสถาบันต่อไปเพื่อทำให้สังคมดีขึ้นกว่าเดิม

Official Website: https://www.uow.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 32,448

(ประมาณ 756,000 บาท)

AU$ 30,708

(ประมาณ 723,700 บาท)

AU$ 540/สัปดาห์

(ประมาณ 12,700 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา University Excellence Scholarships

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 2024

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ UOW ในปี 2024 (วิทยาเขตในออสเตรเลียเท่านั้น
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • จบการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้
  • Australian Year 12 หรือวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษานานาชาติที่เทียบเท่า
  • หลักสูตร Foundation และเปิดสอนในสถาบันที่ UOW ยอมรับ
  • Diploma หรือหลักสูตร Pathways ทางวิชาการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาโดยได้รับการยกเว้นหน่วยกิตจากสถาบันที่ UOW มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
 • ไม่ได้รับทุนการศึกษา การสนับสนุน หรือส่วนลดอื่นใดๆ
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 30%

ป.ตรี AU$ 22,714/ปี

(ประมาณ 529,200 บาท)

ป.ตรี AU$ 21,496/ปี

(ประมาณ 506,800 บาท)

ทุนการศึกษา Diplomat Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 2023

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ UOW ในปี 2023 (วิทยาเขตในออสเตรเลียเท่านั้น
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • จบการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้
  • Australian Year 12 หรือวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษานานาชาติที่เทียบเท่า
  • หลักสูตร Foundation และเปิดสอนในสถาบันที่ UOW ยอมรับ
  • Diploma หรือหลักสูตร Pathways ทางวิชาการอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาโดยได้รับการยกเว้นหน่วยกิตจากสถาบันที่ UOW มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
 • ไม่ได้รับทุนการศึกษา การสนับสนุน หรือส่วนลดอื่นใดๆ
 • เป็นผู้ถือวีซ่า Australia Diplomatic Visa 955
 • ได้รับการประเมินผลคะแนน WAM ขั้นต่ำ 50 
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 30%

ป.ตรี AU$ 22,714/ปี

(ประมาณ 529,200 บาท)

ป.ตรี AU$ 21,496/ปี

(ประมาณ 506,800 บาท)

8. TAFE New South Wales

TAFE New South Wales (TAFE NSW) เป็นสถาบันวีชาชีพ ที่ตั้งอยู่ภายในรัฐนิวส์เซาท์เวลส์ ในแต่ละปี มีนักเรียนมากกว่า 430,000 คนลงทะเบียนในหลักสูตรและการฝึกอบรม สถาบันมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและธุรกิจ ทำให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในระดับสูงสุด ซึ่งหมายความว่าทางสถาบันสามารถจัดหาบุคลากรคุณภาพสูงและพร้อมสำหรับงานได้ และมีปรับเปลี่ยนหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและอุตสาหกรรม ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการการศึกษาและการฝึกอบรมชั้นนำในออสเตรเลีย TAFE NSW มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่นำทักษะที่ทันสมัยและจากโลกแห่งความเป็นจริงมาสู่ห้องเรียนโดยตรง หลักสูตรของเราสามารถเปลี่ยนชีวิตและเปิดโอกาสผ่านการเรียนรู้ได้อย่างมาก มีตัวเลือกที่ยืดหยุ่นในการเรียน ได้รับประสบการณ์ในโลกของการทำงานจริง ๆ และผู้ที่จบการศึกษาจาก TAFE NSW ได้มีอัตราถูกว่าจ้างมากถึง 81% พร้อมผู้เรียนกว่า 90% พึ่งพอใจในสถาบันแห่งนี้

Official Website: https://www.tafensw.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) อนุปริญญา (Diploma) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 47,040

(ประมาณ 1,096,000 บาท)

AU$ 20,080

(ประมาณ 467,800 บาท)

AU$ 320/สัปดาห์

(ประมาณ 7,500 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา International Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครในช่วง 2024

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรที่สูงกว่าอาชีวศึกษา

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนต่างชาติคนใหม่ที่ได้ลงทะเบียนที่ TAFE NSW ในภาคเรียนที่ 1 ปี 2024 
 • ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษา 15% แบบเต็มจำนวน ระยะเวาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งข้อกำหนดในการลงทะเบียน รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่า
 • ผู้สมัครไม่ได้รับอนุมัติเป็นอย่างอื่นจาก TAFE NSW จะต้องเริ่มต้น VET ที่ได้รับอนุมัติหรือสูงกว่า หลักสูตรการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี 2024 และไม่สามารถ เลื่อนวันเริ่มต้นออกไป
มอบทุนการศึกษา 15% จากค่าเทอม หรือ มอบทุนสูงสุด AU$2,000

ป.ตรี AU$ 39,984/ปี

(ประมาณ 931,600 บาท)

Diploma AU$ 17,068/ปี

(ประมาณ 402,200 บาท)

9. Australian Catholic University

Australian Catholic University (ACU) เปิดทำการเมื่อปี ค.ศ. 1991 หลังจากการควบรวมกิจการของสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกสี่แห่งในออสเตรเลียตะวันออก จากการควบรวมกิจการ การย้ายถิ่นฐาน การโอนผ่านความรับผิดชอบ และความริเริ่มของสังฆมณฑล หน่วยงานทางประวัติศาสตร์มากกว่า 20 แห่งจึงได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในฐานะมหาวิทยาลัยคาทอลิก มหาวิทยาลัยได้รับคำแนะนำจากค่านิยมที่ชัดเจน สำรวจภารกิจ อัตลักษณ์ และค่านิยม เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดสถาบันจึงเห็นคุณค่าของการแสวงหาความรู้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความดีส่วนรวม ถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งได้ไม่นาน แต่ก็ได้ถูกจัดอันดับอย่างมากมาย เช่น เป็นมหาวิทยาลัย Top 2% ของโลก มหาวิทยาลัยคาทอลิก Top 10 และมหาวิทยาลัยก่อตัังใหม่ Top 40 อีกทั้งคณะของสถาบัน ยังมุ่งเน้นไปที่การผลิตงานวิจัยชั้นนำระดับโลกในสาขาที่มีความสำคัญด้านการศึกษา สุขภาพ และเทววิทยาและปรัชญา

Official Website: https://www.acu.edu.au/

 

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 29,664

(ประมาณ 691,100 บาท)

AU$ 32,320

(ประมาณ 753,000 บาท)

AU$ 380/สัปดาห์

(ประมาณ 9,000 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา ACU International Student Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1-30 กันยายน 2023

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ
 • ลงทะเบียนในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาใดๆ ของ ACU (ไม่รวมหลักสูตร Pathways, Diploma และ Graduate Certificate)
 • คุณต้องมีข้อเสนอเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ ACU โดยเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปี 2024
 • คุณต้องมีผลการเรียนอย่างน้อย 80% (เทียบเท่ากับเกรดเฉลี่ย 5.8 ในระดับ ACU 7 จุด) ในการศึกษาก่อนหน้านี้ที่เสร็จสิ้นภายในสองปีที่ผ่านมา (ผู้สมัครระดับปริญญาตรี) หรือสี่ปี (ผู้สมัครระดับสูงกว่าปริญญาตรี)
 • ต้องสมัครโปรแกรม ACU ที่มีระดับการศึกษาเท่ากันหรือสูงกว่าคุณวุฒิที่จัดขึ้นในปัจจุบัน
 • ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาหรือรางวัลอื่นๆ ของ ACU
 • ไม่เคยเรียนที่ ACU ในระดับเดียวกับหลักสูตรเริ่มต้นมาก่อน
 • ไม่เข้าร่วม ACU ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน
มอบทุนการศึกษา 50% จากค่าเทอม

ป.ตรี AU$ 14,832/ปี

(ประมาณ 345,600 บาท)

ป.โท AU$ 16,160/ปี

(ประมาณ 380,800 บาท)


มหาวิทยาลัยในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

1. Flinders University

Flinders University ตั้งอยู่ในเมืองแอดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง โดยมีนักศึกษาจากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก มีหลักสูตรที่ขับเคลื่อนตามอุตสาหกรรม อาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และการวิจัยระดับนานาชาาติจะช่วยเพิ่มการเรียนรู้ของผู้เรียนและกำหนดเส้นทางสู่ความสำเร็จใน Flinders ได้ บริการนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มบริการที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่พร้อมทุ่มเทเพื่อสนับสนุนคุณตลอดการศึกษาและนอกเหนือจากนั้น คุณสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ไม่จำกัดด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญา Flinders สำรวจความชอบของนักเรียน ได้ทำการทดลองอย่างกล้าเผชิญหน้า และสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในได้โลก

Official Website: https://www.flinders.edu.au/

 

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) หลักสูตรภาษา (English Course) อนุปริญญาขั้นสูง (Graduate Diploma)

AU$ 34,200

(ประมาณ 796,800 บาท)

AU$ 450/สัปดาห์

(ประมาณ 10,600 บาท)

AU$ 37,600

(ประมาณ 876,000 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Flinders Acedemy Scholarships

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตร Diploma หรือ Foundation

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนเข้าใหม่
 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • ลงทะเบียนกับหลักสูตร Diploma หรือ Foundation

มอบทุนการศึกษา 20% ตลอดหลักสูตร

Diploma AU$ 30,080/ปี

(ประมาณ 708,900 บาท)

ทุนการศึกษา Flinders Acedemy Industry Inspiration Scholarships

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: มอบทุนการศึกษาเพียงครั้งเดียว

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนเข้าใหม่
 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • ลงทะเบียนในหลักสูตร Diploma in Creative Industries หรือ Diploma in Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มอบทุนการศึกษา AU$2,000 ในภาคการศึกษาที่ 2

Diploma AU$ 35,600/ปี

(ประมาณ 839,000 บาท)

ทุนการศึกษา Flinders Acedemy English Studies Scholarships

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรภาษา

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนเข้าใหม่
 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 • ลงทะเบียนในหลักสูตรภาษา
มอบทุนการศึกษา 20% ตลอดหลักสูตร

หลักสูตรภาษา AU$ 360/สัปดาห์

(ประมาณ 8,500 บาท) 

2. The University of Adelaide

The University of Adelaide เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐตั้งอยู่ในเมืองแอดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1874 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสามในออสเตรเลีย จุดเด่นของสถาบันนี้ คือ การได้รับคะแนนที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานประเมินระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ได้แก่ QS World University Rankings, Times Higher Education และ Shanghai Jiao Tong’s Academic Rankings of World Universities (ARWU) และถือว่าเป็น Top 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในรัฐ และงานวิจัยส่วนใหญ่ของสถาบันได้รับการจัดอันดับให้สูงกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐานโลก ตามโครงการ Excellence in Research Australia ของ Australian Research Council ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงที่จบจากมหาวิทยาลัยมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ได้รับรางวัลโนเบลห้าคน ผู้ที่ได้รับ Rhodes Scholarship  มากกว่า 100 คน รวมถึงผู้รับทุนชาวพื้นเมืองคนแรกของออสเตรเลีย และนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของออสเตรเลียและผู้พิพากษาศาลฎีกา เจ้าหน้าที่และครูของเราหลายคนเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในสาขาของตนเอง และมีนักศึกษาที่เข้าเรียนหลากหลายกว่า 27,000 คนจากกว่า 90 ประเทศ

Official Website: https://www.adelaide.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 47,500

(ประมาณ 1,106,700 บาท)

AU$ 49,900

(ประมาณ 1,162,600 บาท)

AU$ 600/สัปดาห์

(ประมาณ 14,100 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา The University of Adelaide 2024 Global Citizens Scholarships

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน

สามารถเลือกสมัครทุนได้ว่าจะเลือกส่วนลดค่าเทอม 15% หรือ 30%

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 15%:

 • มีคะแนน ATAR ขั้นต่ำ 85 (หรือคะแนนเทียบเท่า) สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 • ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยเกรดเฉลี่ย (GPA) ขั้นต่ำ 5.5 จาก 7.0 หรือคะแนนที่เทียบเคียงได้สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรีโท
 • ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยเกรดเฉลี่ย (GPA) ขั้นต่ำ 5.0 ในระดับ 7.0 สำหรับการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัย Adelaide (หรือด้วยคะแนนที่เทียบเคียงได้สำหรับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรีโท
 • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพในออสเตรเลีย และมีผลการเรียนโดยรวมเป็น non-graded pass

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 30%:

 • มีคะแนน ATAR ขั้นต่ำ 95 (หรือคะแนนเทียบเท่า) สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 • ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยเกรดเฉลี่ย (GPA) ขั้นต่ำ 6.5 จาก 7.0 หรือคะแนนที่เทียบเคียงได้สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรีโท
 • ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยเกรดเฉลี่ย (GPA) ขั้นต่ำ 6.0 ในระดับ 7.0 สำหรับการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัย Adelaide (หรือด้วยคะแนนที่เทียบเคียงได้สำหรับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรีโท
ส่วนลดค่าเทอม 15% หรือ 30%

ป.ตรี AU$ 33,250/ปี

(ประมาณ 774,000 บาท)

ป.โท AU$ 34,930/ปี

(ประมาณ 823,200 บาท)

ทุนการศึกษา The University of Adelaide 2024 Alumni Scholarship (International)

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่เริ่มต้นเรียนในปี 2024
 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่เป็นศิษย์เก่าของ The University of Adelaide ซึ่งสำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิปริญญาจากมหาวิทยาลัย
 • ผู้สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่รับสมัครโดยตรง รวมถึงผู้ที่จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียน (PEP) ก่อนที่จะเริ่มการศึกษาระดับปริญญา
 • ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามคะแนนขั้นต่ำ
ส่วนลดค่าเทอม 10%

ป.ตรี AU$ 42,750/ปี

(ประมาณ 996,000 บาท)

ป.โท AU$ 44,910/ปี

(ประมาณ 1,058,400 บาท)

ทุนการศึกษา The University of Adelaide 2024 Articulation Partner Scholarship (International)

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ต้องเป็นผู้ที่สมัครผ่าน Articulation Partner กับ The University of Adelaide ซึ่งจะต้องเข้าเรียนผ่านข้อตกลทที่ได้ทำกับพาร์ทเนอร์
ส่วนลดค่าเทอม AU$10,000

ป.ตรี AU$ 37,500 ปี

(ประมาณ 873,700 บาท)

ป.โท AU$ 39,900/ปี

(ประมาณ 940,300 บาท)

ทุนการศึกษา The University of Adelaide 2024 Global Academic Excellence 50% Scholarships (International)

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร:

ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร

Trimester 1 2024

30 November 2023 

Semester 1 2024

30 November 2023 

Trimester 2 2024

28 February 2024 

Semester 2 2024

30 April 2024 

Trimester 3 2024

31 May 2024 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ผู้สมัครที่มี ATAR ขั้นต่ำ 99.9 (หรือคะแนนเทียบเท่า) สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 • ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยเกรดเฉลี่ย (GPA) ขั้นต่ำ 6.9 จาก 7.0 หรือคะแนนที่เทียบเคียงได้สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรีโท
 • ผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยเกรดเฉลี่ย (GPA) ขั้นต่ำ 6.8 ในระดับ 7.0 สำหรับการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัย Adelaide (หรือด้วยคะแนนที่เทียบเคียงได้สำหรับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาตรีโท
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 50%

ป.ตรี AU$ 23,750/ปี

(ประมาณ 553,300 บาท)

ป.โท AU$ 24,950/ปี

(ประมาณ 588,000 บาท)

3. University of South Australia

University of Sotuh Australia (UniSA) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะในรัฐเซาท์ออสเตรเลียของออสเตรเลีย เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายเทคโนโลยีออสเตรเลียของมหาวิทยาลัยต่างๆ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย มีนักศึกษาประมาณ 37,000 คน UniSA เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยใหม่ชั้นนำของโลก ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 50 อันดับแรกของโลกของมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี โดย QS จัดอันดับมหาวิทยาลักให้อยู่ที่ Top 29 และ Times Higher Education Top 46 UniSA มีวิทยาเขตใจกลางเมืองแอดิเลดสองแห่ง, วิทยาเขตในเมืองแอดิเลดสองแห่ง และวิทยาเขตภูมิภาคทางใต้ของออสเตรเลียสองแห่ง

Official Website: https://www.unisa.edu.au/

 

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 36,100

(ประมาณ 841,100 บาท)

AU$ 39,600

(ประมาณ 922,600 บาท)

AU$ 450/สัปดาห์

(ประมาณ 10,600 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา International Merit Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติในอนาคต
 • มีสิทธิ์ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย
 • ไม่รับทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนอื่นๆ ของ UniSA
 • เป็นไปตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียสำหรับหลักสูตรที่สมัคร
 • ได้รับคะแนนเฉลี่ยเครดิตของ UniSA (เกรดเฉลี่ย (GPA) 5.0) หรือสูงกว่าในการศึกษาก่อนหน้านี้ หรือมีข้อเสนอที่มีเงื่อนไขเมื่อสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ยเครดิต
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครภาษาอังกฤษขั้นต่ำ
มอบทุนการศึกษา 15% จากค่าเทอม

ป.ตรี AU$ 30,685/ปี

(ประมาณ 714,900 บาท)

ป.โท AU$ 33,660/ปี

(ประมาณ 793,200 บาท)

ทุนการศึกษา Vice-Chacellor’s Academic Excellence Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติในอนาคต
 • มีสิทธิ์ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย
 • ไม่รับทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนอื่นๆ ของ UniSA
 • เป็นไปตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนสำหรับหลักสูตรที่สมัคร
 • ได้รับคะแนน UniSA ของค่าเฉลี่ยความแตกต่างสูงกว่าในการศึกษาก่อนหน้านี้
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครภาษาอังกฤษขั้นต่ำสำหรับปริญญาที่สมัคร
มอบทุนการศึกษาสูงสุด 50% จากค่าเทอม

ป.ตรี AU$ 18,050/ปี

(ประมาณ 420,500 บาท)

ป.โท AU$ 19,800/ปี

(ประมาณ 466,600 บาท)

4. Torrens University

Torrens University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนระหว่างประเทศที่แสวงหาผลกำไรและองค์กรฝึกอบรมวิชาชีพที่จดทะเบียนในออสเตรเลีย โดยมีวิทยาเขตหลายแห่งในออสเตรเลียและในต่างประเทศ ในปี 2022 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนประมาณ 21,000 คน Torrens University ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 ทำให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 33 ในออสเตรเลียและเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ในรอบ 20 ปี Torrens University นั้นโดดเด่น ทันสมัย และคล่องตัว และกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครือข่ายวิทยาเขตในประเทศ ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ หลักสูตรนั้นจะมีเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น และยังถูกจัดอันดับมากมายทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตเร็วที่สุดอันดับ 1 ในออสเตรเลีย และติด Top 10 ในออสเตรเลียในด้านคุณภาพการสอนที่มีคุณภาพ

Official Website: https://www.torrens.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 26,760

(ประมาณ 623,500 บาท)

AU$ 30,360

(ประมาณ 707,400 บาท)

AU$ 420/สัปดาห์

(ประมาณ 9,900 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Design and Creative Technology Merit Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2023

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน

นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จะต้องเรียนเต็มเวลา 1 EFTSL ตลอดระยะเวลาการศึกษา 12 เดือน เพื่อรักษาสิทธ์ของทุนการศึกษา ทุนการศึกษาใช้ได้กับค่าเล่าเรียนเท่านั้น ในระหว่างระยะเวลาการศึกษา ค่าเฉลี่ยหน่วยกิตจากการศึกษาทางวิชาการครั้งก่อน ประสบการณ์งานออกแบบ และผลงานที่โดดเด่นในการส่งผลงาน จะได้รับการพิจารณาเพื่อประเมินนักศึกษาสำหรับทุนการศึกษานี้

มอบทุนการศึกษา 25% จากค่าเทอม

ป.ตรี AU$ 20,070/ปี

(ประมาณ 467,600 บาท)

ป.โท AU$ 22,770/ปี

(ประมาณ 536,600 บาท)

ทุนการศึกษา Alumni Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2023

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน

นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลักสูตรเต็มเวลารายใหม่ที่เคยศึกษา ณ Strategic Education Inc. นอกประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะถูกพิจารณารับทุนการศึกษา Alumni Scholarship ได้

มอบทุนการศึกษา 25% จากค่าเทอม

ป.ตรี AU$ 20,070/ปี

(ประมาณ 467,600 บาท)

ป.โท AU$ 22,770/ปี

(ประมาณ 536,600 บาท)


มหาวิทยาลัยในรัฐวิกตอเรีย

1. Federation University

Federation University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีหลายภาคส่วน ตั้งอยู่ในเมือง Ballarat รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยยังมีวิทยาเขตในทั่วออสเตรเลีย ถึงเปิดสอนหลักสูตร TAFE และหลักสูตรการพยาบาลการศึกษา Federation University เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสี่ในประเทศออสเตรเลีย โดยเริ่มต้นก่อตั้งในปี ค.ศ. 1870 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในรัฐ Victoria ในด้านการจ้างงาน Full-time และการพัฒนาทักษะของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาประสบความสำเร็จ เนื่องจากสถาบันปลูกฝังให้ได้ศึกษาในเรื่องอุตสาหกรรมและผู้จ้างงาน สถาบันให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เหล่านี้มากจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในออสเตรเลียที่มุ่งมั่นในการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ที่เป็นการศึกษาที่ออกแบบและส่งมอบร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในทุกระดับมหาวิทยาลัยและหลักสูตร TAFE ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงประสบการณ์การทำงานทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีอุทยานเทคโนโลยีระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยใดๆ ในออสเตรเลีย เพื่อให้คุณเข้าถึงประสบการณ์การทำงานในองค์กรระดับโลก

Official Website: https://federation.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Pathway)

AU$ 27,610

(ประมาณ 643,300 บาท)

AU$ $30,660

(ประมาณ 714,300 บาท)

AU$ 27,610

(ประมาณ 643,300 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Global Pathway Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตร Pathway

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • นักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าเรียนในอนาคต
 • ลงทะเบียนเป็นนักเรียนเริ่มต้นในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ 2022 หรือภาคเรียนที่ 1, 2 หรือภาคเรียนฤดูร้อนในปี 2023
 • มีสิทธิ์ศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าที่ถูกต้อง
มอบทุนการศึกษา 20% จากค่าเทอม

AU$ 22,088/ปี

(ประมาณ 514,600 บาท) 

ทุนการศึกษา Global Innovator Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ 

ระยะเวลารับทุน:  ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • นักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าเรียนในอนาคต
 • ลงทะเบียนเป็นนักเรียนเริ่มต้นในภาคเรียนที่ 1, 2 หรือภาคเรียนฤดูร้อนในปี 2023
 • มีสิทธิ์ศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าที่ถูกต้อง
มอบทุนการศึกษา 20% ตั้งแต่ AU$9,000-26,000

ป.ตรี AU$ 22,088/ปี

(ประมาณ 514,600 บาท) 

ป.โท AU$ 24,528/ปี

(ประมาณ 578,000 บาท)

ทุนการศึกษา Global Excellence Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • นักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าเรียนในอนาคต
 • ลงทะเบียนเป็นนักเรียนเริ่มต้นในภาคเรียนที่ 1, 2 หรือภาคเรียนฤดูร้อนในปี 2023
 • มีสิทธิ์ศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าที่ถูกต้อง
 • ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นได้
 • ผ่านเกณฑ์กำหนดดังนี้
  • สำหรับปริญญาตรี: จบการศึกษาระดับมัธยมด้วยเกรดเฉลี่ยรวมมาก 85%
  • สำหรับปริญญาตรี: จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย GPA 3.67 ขึ้นไป
มอบทุนการศึกษา 25% จากค่าเทอม

ป.ตรี AU$ 20,708/ปี

(ประมาณ 482,500 บาท)

ป.โท AU$ 22,995/ปี

(ประมาณ 541,900 บาท)

2. Deakin University

Deakin University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่โดดเด่นทั้งในระดับปริญญาตรีและในระดับปริญญาโท พร้อมเปิดโอกาสพิเศษให้แก่นักเรียนต่างชาติทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาจากประเทศไทย  ทาง Deakin University ได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย มีคุณภาพ พร้อมเริ่มต้นสู่เส้นทางสายอาชีพที่ดีที่สุด ก่อตั้งเมื่อปี 1974 และมหาวิทยาลัย Deakin มีอยู่ทั้งหมด 3 แห่ง คือที่ Geelong ใน Warrnambool Burwood ในเมือง Melbourne และที่ใจกลางเมือง Dandenong ในเมือง Craigeburn และ Werribee โดยทั้งหมดตั้งอยู่ในรัฐ Victoria Deakin University อยู่อับดับที่ 18 จากการจัดลำดับของ ERA Research Ranking 2018 และลำดับที่ 271 QS Global World Ranking 2020 ตั้งอยู่ที่เมือง Melbourne ประเทศ Australia เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแห่งปีของ Australia ถึงสองปีซ้อน นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลการสอนยอดเยี่ยมระดับชาติ (National Award for Teaching Excellency and the Australian Learning and Teaching Council awards)

Official Website: https://www.deakin.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 38,400

(ประมาณ 894,700 บาท)

AU$ 46,600

(ประมาณ 1,085,700 บาท)

AU$ 465/สัปดาห์

(ประมาณ 11,000 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Deakin Vice-Chacellor’s International Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

ระยะเวลารับทุน:  ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนใหม่ที่จะเข้าเรียนใน Deakin Universiity
 • สามารถเข้าเรียนใน Deakin University
 • มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 85% จากผลการเรียนก่อนหน้า
มอบทุนการศึกษาสูงสุดเต็มจำนวน มีโอกาสเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าเทอม 

ทุนการศึกษา Deakin International Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

ระยะเวลารับทุน:  ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนใหม่ที่จะเข้าเรียนใน Deakin Universiity
 • สามารถเข้าเรียนใน Deakin University
 • มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 65% จากผลการเรียนก่อนหน้า
มอบทุนการศึกษา 25% จากค่าเทอม 

ป.ตรี AU$ 28,800/ปี

(ประมาณ 671,000 บาท)

ป.โท AU$ 34,950/ปี

(ประมาณ 823,600 บาท)

3. La Trobe University

La Trobe University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1967 และตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย เป็นหนึ่งในสถาบันระดับ Top 1% จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกจากการจัดอันดับของสถาบัน Times Higher Education (THE) วิทยาเขตที่เมลเบิร์นในจังหวัด ยังอยู่ใน 300 อันดับแรกของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่สำคัญทั้งสามแห่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย La Trobe มีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 200,000 คน ในออสเตรเลียรวมถึงนักศึกษาต่างชาติ โดยมหาวิทยาลัย La Trobe มีนักศึกษาต่างชาติเกือบ 8,000 คน จากกว่า 100 ประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ และถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัย Top 50 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มีวิทยาเขตหลากหลายกว่า 7 วิทยาเขต ทั้งภายในรัฐวิกตอเรียและรัฐนิวเซาท์เวลส์

Official Website: https://www.latrobe.edu.au/

 

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 36,800 

(ประมาณ 857,400 บาท)

AU$ 39,000

(ประมาณ 908,700 บาท)

AU$ 470/สัปดาห์

(ประมาณ 11,100 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา La Trobe International Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 24 เมษายน 2020 – 31 ธันวาคม 2024

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ และสมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • เป็นนักเรียนต่างชาติใหม่ที่สมัครเข้าเรียนในปี 2023/2024
 • เป็นนักเรียนที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน (ไม่ได้รับการสนับสนุน)
 • เรียนในหลักสูตรที่ครอบคลุมในการรับทุน
 • ผู้ถือวีซ่าผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรหรือวีซ่าผู้ลี้ภัยไม่สามารถสมัครได้
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 30% จากค่าเทอม

ป.ตรี AU$ 25,760/ปี

(ประมาณ 600,200 บาท)

ป.โท AU$ 27,300/ปี

(ประมาณ 643,400 บาท)

4. Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในด้านนวัตกรรม การมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม และการเข้าสังคม ความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยคุณภาพสูง และอุตสาหกรรม สถาบันได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และชุมชน กว่า 110 ปีที่แล้ว Swinburne เปิดประตูโดยคำนึงถึงแรงผลักดัน: ให้การศึกษาแก่ส่วนหนึ่งของสังคมที่ปฏิเสธการศึกษาเพิ่มเติม ในวันนี้  สถาบันยังคงมุ่งมั่นในการจัดหาและเปลี่ยนแปลงการศึกษาผ่านการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง การรวมตัวทางสังคม ความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเหนือสิ่งอื่นใด ความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยมีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านการวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับธุรกิจและชุมชน สถานะในการจัดอันดับทางวิชาการอันทรงเกียรติระดับโลกสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อการสอน การวิจัย และผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่านักเรียนจะเป็นใครหรือต้องการขับเคลื่อนอนาคตอย่างไร สถาบันจะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน

Official Website: https://www.swinburne.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 36,900

(ประมาณ 859,700 บาท)

AU$ 40,200

(ประมาณ 947,400 บาท)

AU$ 460/สัปดาห์

(ประมาณ 10,800 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครในช่วง 2024

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรปริญญาตรี

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ (พลเมืองของออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์และผู้พำนักถาวรในออสเตรเลียไม่มีสิทธิ์)
 • ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นหรือการลดค่าธรรมเนียมจาก Swinburne
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนเฉพาะหลักสูตรหรือทุนการศึกษา
 • ต้องมีผลการเรียนอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์เทียบเท่ากับเกรดเฉลี่ยของออสเตรเลียจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนนี้
 • นักเรียนที่ลงทะเบียนในโปรแกรม ELICOS+ จะได้รับการพิจารณารับทุนนี้โดยอัตโนมัติ
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 30% จากค่าเทอม

ป.ตรี AU$ 25,830/ปี

(ประมาณ 601,800 บาท) 

5. RMIT University

RMIT University เป็นผู้นำระดับโลกด้านศิลปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม, การศึกษา, วิศวกรรม, การพัฒนา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจ, การจัดการ, นิเทศศาสตร์และสื่อศึกษา อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้านเทคโนโลยี การออกแบบ และองค์กร เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน คุณสามารถเรียนออนไลน์ตอนนี้และในมหาวิทยาลัยในภายหลัง การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นด้วยการผสมผสานประสบการณ์แบบตัวต่อตัวและออนไลน์ RMIT เป็นมหาวิทยาลัยแบบสองภาคส่วนซึ่งเสนอตัวเลือกเส้นทางเดินที่เป็นที่ยอมรับซึ่งอนุญาตให้คุณเรียนหลักสูตรสายอาชีพที่นำไปสู่การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรของ RMIT ได้รับการออกแบบร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม รับทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในทีมงาน RMIT เปิดสอนวิทยาเขตในเมลเบิร์นและเวียดนาม และมีพันธมิตรแลกเปลี่ยนมากกว่า 200 แห่งและสายสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมทั่วยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ

Official Website: https://www.rmit.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 40,320

(ประมาณ 939,400 บาท)

AU$ 48,000

(ประมาณ 1,118,300 บาท)

AU$ 520/สัปดาห์

(ประมาณ 12,300 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Academic Merit Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรสำหรับทุกระดับการศึกษา (อาชีวศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท)

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นพลเมืองของกัมพูชา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, ไทย, กานา, เคนยา, ไนจีเรีย หรือเวียดนาม
 • สมัครเป็นนักเรียน Offshore จากประเทศข้างต้น
 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องหรือวางแผนที่จะสมัครวีซ่านักเรียนก่อนเริ่มโปรแกรม
 • ได้รับเกรดเฉลี่ยเทียบเท่าของออสเตรเลียด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 หรือ 70% หรือ ATAR 75 ในวุฒิการศึกษาที่จบมา
 • มีจดหมายตอบรับ และเริ่มเป็นนักเรียนในเดือนกรกฎาคมหรือตุลาคม (ถ้ามี) การรับเข้าเรียนในปี 2023 หรือการรับเข้าเรียนในเดือนกุมภาพันธ์หรือกรกฎาคม 2024 ในระดับอาชีวศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • ไม่ได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย RMIT มาก่อน
มอบทุนการศึกษา 20% จากค่าเทอม

ป.ตรี AU$ 32,256/ปี

(ประมาณ 751,500 บาท)

ป.โท AU$ 38,400/ปี

(ประมาณ 904,900 บาท) 

6. Victoria University

Victoria University (VU) เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยอยู่ในอันดับ 3% แรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก (Times Higher Education World University Rankings) นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของออสเตรเลียที่นำเสนอวิธีการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัล – The VU Block Model ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากกว่า 45 ประเทศทั่วโลกในวิทยาเขตที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นมหาวิทยาลัยแบบสองภาคส่วนหมายความว่านักเรียนสามารถปูทางจากอาชีวศึกษาไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างง่ายดาย เช่น จากหลักสูตรประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา ไปจนถึงระดับปริญญาตรี หรือแม้แต่วุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีโดยการเรียนในรายวิชาหรือการวิจัย

Official Website: https://www.vu.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) อนุปริญญา (Diploma)

AU$ 33,400

(ประมาณ 778,200 บาท)

AU$ 37,000

(ประมาณ 862,100 บาท)

AU$ 29,800

(ประมาณ 694,300 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา VU International Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติรายใหม่
 • ต้องได้รับจดหมาย Offer จากสถาบัน
 • ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่นใด
 • นักเรียนต้องชำระคำเทอมตามกำหนด
ส่วนลดค่าเทอม 10%

ป.ตรี AU$ 30,060/ปี

(ประมาณ 700,400 บาท)

ป.โท AU$ 33,300/ปี

(ประมาณ 784,700 บาท) 

Diploma AU$ 26,820/ปี

(ประมาณ 632,000 บาท) 


มหาวิทยาลัยในรัฐควีนส์แลนด์

1. Central Queensland University

CQU (Central Queensland University) ได้สร้างสมชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมคนกลุ่มต่างๆ มากที่สุดของประเทศออสเตรเลีย โดยการมอบการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดขณะเดียวกันก็ให้การต้อนรับผู้ที่มีโอกาสน้อยในสังคม ในปี 2014 CQUniversity เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทวิภาคเพียงไม่กี่แห่งของประเทศออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตรในทุกระดับการเรียน ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงคุณวุฒิปริญญาการวิจัย รวมถึงมีจำนวนหลักสูตรการเรียนและการฝึกอบรมให้นักศึกษาเลือกเรียนมากกว่าสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ๆ มหาวิทยาลัยเปิดสอนการฝึกอบรมมากกว่า 250 รายการ ตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตร ไปจนถึงระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และการวิจัย สาขาวิชารวมถึงการฝึกงาน การค้าและการฝึกอบรม ธุรกิจ การบัญชีและกฎหมาย ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงและทัศนศิลป์ การศึกษาและมนุษยศาสตร์ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล จิตวิทยา งานสังคมสงเคราะห์และบริการชุมชน วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และการเตรียมงานและการเรียน 

Official Website: https://www.cqu.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) อนุปริญญา (Diploma)

AU$ 31,680

(ประมาณ 738,100 บาท)

AU$ 33,360

(ประมาณ 777,200 บาท)

AU$ 33,120

(ประมาณ 771,700 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา International Student Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัคร 1 มกราคม 2022 จนถึง 31 ธันวาคม 2030

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรสำหรับทุกระดับการศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท)

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนใหม่ของมหาวิทยาลัย
 • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำสำหรับการสมัครทุนการศึกษา
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 25%

ป.ตรี AU$ 15,840/ปี

(ประมาณ 369,100 บาท) 

ป.โท AU$ 25,020/ปี

(ประมาณ 589,600 บาท) 

Diploma AU$ 24,840/ปี

(ประมาณ 585,400 บาท) 

ทุนการศึกษา Destination Australia Scholarship (International)

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคมและปิดรับสมัครในช่วงพฤษภาคม

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรสำหรับทุกระดับการศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท)

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • มีให้สำหรับนักศึกษาใหม่ของ CQUniversity
 • ได้เกรดโดยรวมอย่างน้อย 65% หรือเทียบเท่าในการศึกษาล่าสุดของคุณ
 • ทุนการศึกษาไม่สามารถโอนไปยังวิทยาเขตอื่นได้
 • ลงทะเบียนอยู่ที่วิทยาเขต Cairns หรือ Rockhampton
 • ต้องรักษาสถานะวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
 • ต้องอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภูมิภาคที่คุณศึกษาอยู่ตลอดระยะเวลาของทุนการศึกษา
มอบทุน AU$15,000 ต่อปีและส่วนลดค่าเทอม 25%

ป.ตรี AU$ 15,840/ปี

(ประมาณ 369,100 บาท) 

ป.โท AU$ 25,020/ปี

(ประมาณ 589,600 บาท) 

Diploma AU$ 24,840/ปี

(ประมาณ 585,400 บาท) 

2. Griffith University

Griffith University เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1975 การสอนและการวิจัยของสถาบันมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ สถาบันสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนทุกสิ่งที่เราทำ ตั้งแต่การสอนแบบบุกเบิกในด้านเอเชียศึกษาสมัยใหม่และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการสนับสนุนมายาวนานสำหรับชนกลุ่มแรก ความยุติธรรมทางสังคม และแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน สถาบันยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 2% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างต่อเนื่องหลายปี หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงอุตสาหกรรม อนาคตและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมเป็นหลัก ด้วยจำนวนนักศึกษามากกว่า 55,000 คน ครอบคลุมวิทยาเขต 5 แห่งทั่วควีนส์แลนด์ รวมถึงการเรียนออนไลน์ พร้อมด้วยเครือข่ายศิษย์เก่าทั่วโลกที่มีผู้สำเร็จการศึกษามากกว่า 200,000 คน

Official Website: https://www.griffith.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 33,500

(ประมาณ 780,500 บาท)

AU$ 31,000

(ประมาณ 722,300 บาท)

AU$ 460/สัปดาห์

(ประมาณ 10,800 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา International Student Academic Excellence Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 2023

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นพลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
 • มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำในการศึกษาก่อนหน้า 5.5 หรือสูงกว่า เต็ม 7 หรือเทียบเท่า (วุฒิ ม.6 เทียบเท่ากับเกรดเฉลี่ย 3.3)
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั้งหมดสำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เลือก
 • เป็นนักเรียนเต็มเวลาที่เริ่มในปี 2023
มอบทุนการศึกษา 25% จากค่าเทอม

ป.ตรี AU$ 25,125/ปี

(ประมาณ 585,400 บาท)

ป.โท AU$ 23,250/ปี

(ประมาณ 547,900 บาท) 

ทุนการศึกษา Vice Chancellor’s International Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 2024 2025 และ 2026

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นพลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์
 • มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำในการศึกษาก่อนหน้า 6.0 หรือสูงกว่า เต็ม 7 หรือเทียบเท่า
 • ได้รับข้อเสนอให้เข้าศึกษาที่ Griffith ภายในวันปิดรับสมัครทุนการศึกษา
  มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั้งหมดสำหรับ
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั้งหมดสำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เลือก
 • เป็นนักศึกษาเต็มเวลาเริ่มต้นในปี 2024, 2025 หรือ 2026
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 50%

ป.ตรี AU$ 16,750/ปี

(ประมาณ 390,300 บาท)

ป.โท AU$ 15,500/ปี

(ประมาณ 365,300 บาท) 

3. The University of Queensland

The University of Queensland (UQ) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำของออสเตรเลีย โดยวัดจากการจัดอันดับอิสระที่สำคัญหลายรายการ รวมถึง U.S. News Best Global Universities Rankings 2023 ได้อันดับที่ 36, การจัดอันดับ Performance Ranking of Scientific Papers สำหรับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2023 ได้อันดับที่ 37,  CWTS Leiden Ranking 2023 ได้อันดับที่ 35, อันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ปี 2024 ได้อันดับที่ 43 อันดับทางวิชาการของมหาวิทยาลัยโลกปี 2023 ได้อันดับที่ 51 และอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education ปี 2023 ได้อันดับที่ 53 รวมทั้งที่ UQ ให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศในการสอน โดยได้รับรางวัล Australian Awards for University Teaching (AAUT) มากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศ และดึงดูดผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดของรัฐควีนส์แลนด์ส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นนำระหว่างรัฐและต่างประเทศ

Official Website: https://www.uq.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 48,160

(ประมาณ 1,122,100 บาท)

AU$ 48,160

(ประมาณ 1,122,100 บาท)

AU$ 465/สัปดาห์

(ประมาณ 11,000 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา UQ Vice-Chancellor’s Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 7 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2023

ระยะเวลารับทุน: ได้รับรับทุนจนจบหลักสูตรปริญญาตรี

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • มีผลคะแนน ATAR of 99.90 หรือเทียบเท่า
 • จบการศึกษาเทียบเท่าระดับ Year 12  ที่ไม่ใช่ในออสเตรเลีย
 • ผู้ถือวีซ่าผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรหรือวีซ่าผู้ลี้ภัยไม่สามารถสมัครได้
 • ได้สมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ UQ 
 • มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเต็มเวลาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ UQ 
มอบทุนการศึกษา AU$ 12,000 ต่อปี

ป.ตรี AU$ 36,160/ปี

(ประมาณ 842,500 บาท) 

ทุนการศึกษา International High Achievers Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลารับทุน: มอบทุนการศึกษาเพียง 2 เทอมแรกเท่านั้น ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • ได้รับวุฒิการศึกษาจากสถาบันในออสเตรเลีย
 • มีผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ได้รับข้อเสนอให้เรียนเต็มเวลาที่ UQ เริ่มภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 ปี 2023 ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการเข้าเรียนและความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 • ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
 • ไม่ได้รับทุนจากแหล่งอื่น ๆ
มอบทุนการศึกษา AU$ 10,000

ป.ตรี AU$ 47,160/ปี

(ประมาณ 1,098,800 บาท) 

ป.โท AU$ 38,160/ปี

(ประมาณ 899,300 บาท)

ทุนการศึกษา International Onshore Merit Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อสมัครเรียนทางสถาบันจะพิจารณาทุนให้โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลารับทุน: มอบทุนการศึกษาเพียง 2 เทอมแรกเท่านั้น ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • ถือหนังสือเดินทางของประเทศใดประเทศหนึ่งเหล่านี้: ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเก๊า, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไต้หวัน, ไทย หรือเวียดนาม
 • มีผลคะแนนเป็นเลิศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ได้รับข้อเสนอให้เรียนเต็มเวลาที่ UQ เริ่มภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 ปี 2023 ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการเข้าเรียนและความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 • ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
 • ไม่ได้รับทุนจากแหล่งอื่น ๆ
มอบทุนการศึกษา AU$ 10,000

ป.ตรี AU$ 47,160/ปี

(ประมาณ 1,098,800 บาท)

ป.โท AU$ 38,160/ปี

(ประมาณ 899,300 บาท)

4. James Cook University

James Cook University เป็นมหาวิทยาลัยในเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย James Cook University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสองในรัฐควีนส์แลนด์ สำหรับวิทยาเขต Brisbane นั้นเปิดขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ใใจกลางย่านธุรกิจของบริสเบน วิทยาเขตของคุณมีพื้นที่การเรียนรู้แบบโต้ตอบกัน ห้องรับรองนักศึกษาที่สะดวกสบาย และศูนย์ข้อมูล คลุกคลีกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและเพื่อนนักศึกษาจากกว่า 88 ประเทศภายในชุมชนที่มีชีวิตชีวาและแน่นแฟ้น ในฐานะนักเรียนของ JCUB ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงบริการช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะ รวมถึงโอกาสสำหรับบริการสนับสนุนงานที่ได้รับการปรับปรุง ที่ปรึกษาการเรียนรู้ด้านวิชาการ การให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือด้านการจ้างงาน และภาษาอังกฤษและเส้นทางการศึกษาต่อในอนาคต

Official Website: https://www.jcu.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 32,960

(ประมาณ 767,900 บาท)

AU$ 34,960

(ประมาณ 814,500 บาท)

AU$ 420/สัปดาห์

(ประมาณ 9,900 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา International Excellence Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เมื่อส่งใบสมัครเรียนจะถูกพิจารณาทุนการศึกษาให้โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักศึกษาต่างชาติและลงทะเบียนที่ JCU เป็นครั้งแรก
 • เริ่มเรียนในฐานะนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี
 • ไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตรต่อไปนี้ Diplomas, End-on Honours degrees, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Bachelor of Dental Surgery, Graduate Certificates, Graduate Diplomas
 • การไม่ลงทะเบียนผ่านพาทเนอร์ของ JCU จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 • หากเริ่มเรียนระดับปริญญาตรี แสดง ATAR 65 (หรือเทียบเท่า)
 • หากเริ่มต้นการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี แสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 65% หรือสูงกว่า โดยที่จะต้องเป็นเกณฑ์ผ่าน 50% 
มอบทุนการศึกษา 25% จากค่าเทอม

ป.ตรี AU$ 24,720/ปี

(ประมาณ 575,900 บาท)

ป.โท AU$ 26,220/ปี

(ประมาณ 617,900 บาท)

ทุนการศึกษา HDR Scholarships

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคม

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรเฉพาะปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นผู้สมัคร HDR (ปรัชญามหาบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ซึ่งจะได้รับรางวัลทุกปีตามเกณฑ์การแข่งขันสำหรับผู้สมัครที่โดดเด่นที่สุด
มอบทุนสูงสุด AU$33,500 ต่อปี

ป.โท AU$ 1,460/ปี

(ประมาณ 34,000 บาท)

5. University of Southern Queensland

University of Southern Queensland (UniSQ) เป็นมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในเมือง Toowoomba รัฐควีนส์แลนด์ โดยมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 3 แห่งที่ Toowoomba, Springfield และ Ipswich เปิดสอนหลักสูตรกฎหมาย สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ การศึกษา และศิลปะ สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ในปี 1992 โดยดำเนินการสถาบันวิจัย 3 แห่งและศูนย์วิจัย 7 แห่งซึ่งมุ่งเน้นในธุรกิจที่หลากหลาย ประเด็นทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น มีสวนที่ออกแบบโดยชาวญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ที่จอดรถพลังงานแสงอาทิตย์แบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย และห้องสมุดที่มีป่าฝนและแหล่งน้ำ เป็นต้น และได้รับการยกย่องให้เป็นนสถาบันที่ได้รับเลือกในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศโดยสำนักงานความเท่าเทียมทางเพศในสถานที่ทำงานของรัฐบาลกลาง

Official Website: https://www.unisq.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 27,680

(ประมาณ 644,900 บาท)

AU$ 31,360

(ประมาณ 730,700 บาท)

AU$ 428/สัปดาห์

(ประมาณ 10,100 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา International Student Support Scholarship – 2024

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครในช่วง 2024

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • ลงทะเบียนเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัย
 • เป็นนักเรียนเข้าใหม่ในปี 2024
 • ได้รับ Offer ให้ศึกษาที่สถาบันนี้ในปี 2024 
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ
 • ไม่ได้รับทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน UniSQ อื่น
 • ไม่เป็นนักเรียนที่มี Sponsor ยกเว้นนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนจาก
 • องค์กรพัฒนาเอกชนหรือรัฐบาลของประเทศที่มีรายได้น้อยหรือปานกลาง
 • ไม่ได้เรียนผ่าน Offshore Partner
ส่วนลดค่าเทอมตลอดหลักสูตรสูงสุด 25%

ป.ตรี AU$ 24,912/ปี

(ประมาณ 580,400 บาท)

ป.โท AU$ 23,520/ปี

(ประมาณ 554,300 บาท)


มหาวิทยาลัยในรัฐแทสมาเนีย

1. University of Tasmania

University of Tasmania (UTAS) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลียเป็นหลัก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1890  เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลากหลายสาขาวิชา และมีความเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยเฉพาะทางและศูนย์การวิจัยแบบร่วมมือ 20 แห่ง สถาบันการศึกษาทางทะเลและแอนตาร์กติกมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการได้รับคะแนน Multiple 5 ของมหาวิทยาลัย (ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานระดับโ,ก) ในด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่มอบให้โดย Australian Research Council มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ Australian Maritime College ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัยทางทะเลแห่งชาติ มหาวิทยาลัย Tasmania ยังได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ความยั่งยืน และการจัดการทรัพยากร ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่สูงระดับโลกใน Times Higher Education Impact Ratings ในปี 2022 และ 2023 โครงการริเริ่มของ UTAS รวมถึงการวิจัยที่มุ่งเน้นสภาพภูมิอากาศ โดยมีหลักสูตรมากกว่า 100 หลักสูตรที่มีสภาพภูมิอากาศ หน่วยที่มุ่งเน้น การใช้พลังงานคาร์บอนต่ำในการพัฒนาวิทยาเขตใหม่ การเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และความมุ่งมั่นต่อความเป็นกลางของคาร์บอน ซึ่งได้รับการรับรองโดย Climate Active ตั้งแต่ปี 2016

Official Website: https://www.utas.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 34,450

(ประมาณ 802,600 บาท)

AU$ 33,250

(ประมาณ 774,700 บาท)

AU$ 445.2/สัปดาห์

(ประมาณ 10,500 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Tasmanian International Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: ตามช่วงเวลามหาวิทยาลัยกำหนด

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน

เป็นผู้ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี และมีผลการเรียนที่น่าพึงพอใจ

มอบทุนการศึกษา 25% จากค่าเทอม

ป.ตรี AU$ 31,005/ปี

(ประมาณ 722,400 บาท)

ป.โท AU$ 24,938/ปี

(ประมาณ 587,700 บาท)

ทุนการศึกษา Alumni Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: ตามช่วงเวลามหาวิทยาลัยกำหนด

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรเฉพาะปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน

สำหรับผู้ที่เคยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีของ University of Tasmania และลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท

ส่วนลดค่าเทอมตลอดหลักสูตร 10%

ป.โท AU$ 29,925/ปี

(ประมาณ 697,200 บาท) 


มหาวิทยาลัยในนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

1. Charles Darwin University

Charles Darwin University (CDU) เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 28 ของโลก (จากการจัดอันดับของ Times Higher Education) เป็นหนึ่งใน 6 แห่งของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่โดดเด่นด้านการค้นคว้า วิจัย และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ที่เรียนจบแล้วได้รับการจ้างงาน หลักสูตรที่โดดเด่น เช่น วิศวกรรม อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม CDU เชื่อในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการฝึกอบรม การศึกษา และการวิจัยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าการฝึกอบรม การศึกษา และการวิจัยไม่เพียงแต่มีคุณภาพสูงและจัดทำโดยนักศึกษาและนักวิจัยที่โดดเด่น แต่ยังเข้าถึงได้และมีความหมาย ผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากงานวิจัย ช่วยสร้างความสำคัญต่อชุมชน

Official Website: https://www.cdu.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 26,776

(ประมาณ 623,800 บาท)

AU$ 32,760

(ประมาณ 763,300 บาท)

AU$ 4,500

(ประมาณ 106,000 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา Vice-Chancellor’s International High Achievers Scholarships

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: ปิดรับสมัคร Semester 1/2024: 13 มกราคม 2024 Semester 2/2024: 13 มิถุนายน 2024

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน
 • ผู้สมัครจะต้องสมัครเรียนใน  Semester 1 หรือ 2 ปีการศึกษา 2024
 • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าทางวิชาการและภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตรที่เลือก
 • ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 95% ในวุฒิการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จการศึกษา
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานสนับสนุนของออสเตรเลียหรือต่างประเทศ
ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 50% ต่อปี

ป.ตรี AU$ 13,388/ปี

(ประมาณ 311,900 บาท)

ป.โท AU$ 16,380/ปี

(ประมาณ 386,000 บาท)


มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี

1. University of Canberra

University of Canberra เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับภูมิภาคเมืองหลวงของออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในออสเตรเลียและเป็นผู้นำระดับโลกในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมกันของโอกาส University of Canberra มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงและต่อเนื่องวัฒนธรรมของชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสของออสเตรเลีย และวัฒนธรรม Ngunnawal ของสถานที่แห่งนี้ Connected ใช้ความมุ่งมั่นนั้นต่อไป เฉลิมฉลองและฝังมรดก Ngunnawal ของเราและความมุ่งมั่นของเราในการปรองดองที่ศูนย์กลาง ซึ่งต้องก้าวให้ทันและตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนสำหรับการศึกษาร่วมสมัยและตัวเลือกการจัดส่งที่ยืดหยุ่นซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและอุตสาหกรรม และจำเป็นต้องส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและความเป็นผู้นำต่อไปเพื่อคิดใหม่ว่าสถาบันมีส่วนร่วมกับนักเรียนอย่างไรตลอดเส้นทางการเรียนรู้ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน

Official Website: https://www.canberra.edu.au/

ค่าเทอมโดยเฉลี่ยต่อปี
ปริญญาตรี (Undergradute) ปริญญาโท (Postgraduate) หลักสูตรภาษา (English Course)

AU$ 35,800

(ประมาณ 834,100 บาท)

AU$ 29,500

(ประมาณ 687,300 บาท)

AU$ 450/สัปดาห์

(ประมาณ 10,600 บาท)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา UC International Merit Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน

ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้

 • GPA 5 จาก 7
 • 70% (หรือเกรดเทียบเท่า) หรือสูงกว่าสำหรับระดับปริญญาตรี
 • 65% (หรือเกรดเทียบเท่า) หรือสูงกว่าสำหรับระดับปริญญาโท
ส่วนลดค่าเทอมตลอดหลักสูตร 10%

ป.ตรี AU$ 32,220/ปี

(ประมาณ 750,900 บาท)

ป.โท AU$ 26,550/ปี

(ประมาณ 625,700 บาท)

ทุนการศึกษา UC International High Achiever Scholarship

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา

ระยะเวลารับทุน: ได้รับส่วนลดจนจบหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดทุนเพื่มเติม

คุณสมบัติ มูลค่าทุน ค่าเทอมเฉลี่ยหลังหักทุน

ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้

 • GPA 6 จาก 7
 • 85% (หรือเกรดเทียบเท่า) หรือสูงกว่าสำหรับระดับปริญญาตรี
 • 80% (หรือเกรดเทียบเท่า) หรือสูงกว่าสำหรับระดับปริญญาโท
ส่วนลดค่าเทอมตลอดหลักสูตร 20%

ป.ตรี AU$ 28,640/ปี

(ประมาณ 667,300 บาท)

ป.โท AU$ 23,600/ปี

(ประมาณ 556,200 บาท)

สมัครเรียน สมัครสอบออนไลน์ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


เทคนิคการดูทุนดูยังไงให้เหมาะกับตัวเอง?

 • อันดับเเรกตัดสินใจเลือกว่าเราอยากเรียนที่ไหน 
 • เรียนในสาขาที่ตอบโจทย์กับเรา
 • เลือกโฟกัสทุนการศึกษาหรือโฟกัสมหาลัยอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • มี Post Study Work Visa จะได้เเต้ม PR เพิ่ม
 • เเรงค์จัดอันดับมหาวิทยาลัยอาจไม่จำเป็น ต้องดูเกรดผลการเรียน
 • ควรดูว่ามหาวิทยาลัยให้อะไรกับเราบ้าง

วางแผนเรียนต่อออสเตรเลีย เตรียมตัวอย่างไรดี? 

 • เราสามารถยื่นใบสมัครเรียนล่วงหน้าได้เลย เลือกช่วงเวลาเปิดเรียนตามที่ต้องการ และส่งเอกสารให้กับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อดำเนินการสมัครเรียนได้เลย
 • การเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์แล้วแต่ความพร้อมของเอกสาร
 • เมื่อยื่นวีซ่าแล้วระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า ปกติประมาณ 30 วันทำการ นับถัดจากวันที่ยื่น เร็วสุดที่ 10-20 วันทำการขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • เราสามารถยื่นวีซ่าก่อนวันเริ่มเรียนได้ 3 เดือน เมื่อวีซ่าผ่านแล้วสามารถเดินทางได้เลย
 • ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าประมาณ 3 – 4 เดือนก่อน วันที่อยากเริ่มเรียน จะดีที่สุด

หากต้องการคำแนะนำอย่างละเอียด เกี่ยวกับกิจกรรมเสริม ที่พัก และการเดินทาง กรุณาสอบถามข้อมูลกับศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพิ่มเติม เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าบริการ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ

โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line: @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะเพิ่มเพื่อน


ศึกษาข้อมูลเรียนต่อออสเตรเลียเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ทางเดอะเบสท์ได้สรุปข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนต่อออสเตรเลียไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย เริ่มต้นอย่างไรดี?

เรียนต่อออสเตรเลีย ค่าครองชีพแพงไหม ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ใช้เงินเท่าไหร่กัน


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line: @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.