น้องๆ หลายคนที่กำลังวางแผนยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย อาจมีคำถาม หรือได้รับข้อมูลมาว่า ยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย สามารถยื่นวีซ่า โดยไม่ต้องยื่นหลักฐานการเงินได้หรือไม่ คำตอบคือ สามารถทำได้ แต่ทุกคนที่ยื่นวีซ่าแบบไม่ยื่นหลักฐานทางการเงิน สถานทูตมีสิทธิที่จะเรียกดูเอกสารเพิ่มเติม  หากผู้สมัครมีความเสี่ยงสูงที่จะโยกย้ายถิ่นฐาน (Immigration Risk) โดยในบทความนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะขอสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ การยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย การยื่นหลักฐานแสดงความสามารถทางการเงิน ต้องแสดงเป็นรูปแบบไหนได้บ้าคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Le Cordon Bleu โรงเรียนสอนการประกอบอาหารชั้นสูง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1895 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาหาร การศึกษาด้านศิลปะการประกอบอาหารและขนมอบ และการบริหารจัดการ เพื่อถ่ายทอดความเป็นเลิศด้านอาหารแก่ผู้ที่สนใจและศึกษาด้านศิลปะการทำอาหาร เชฟผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพจากร้านอาหารชั้นนำที่ได้รับดาวมิชลิน (Michelin-Starred Restaurants) หรือเชฟยอดฝีมือจากการแข่งขันการทำอาหาร เช่น Meilleur Ouvrir de France ซึ่งจะเป็นผคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เรียนต่อออสเตรเลีย เลือกเรียนเมืองไหนดี ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศแห่งโอกาสทางการศึกษามากมาย มหาวิทยาลัยหลายแห่งในออสเตรเลียผลิตงานวิจัยระดับนานาชาติ นอกจากนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพก็เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก และครอบคลุมทุกหลักสูตร และประกาศนียบัตรจากออสเตรเลียก็มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน และสามารถนำไปใช้สมัครงานได้ทั่วโลก จึงเป็นเหตุที่ทำให้ออสเตรเลียดึงดูดนักศึกษาต่างชาติได้เกือบ 300,000 คนในแต่ละปี แผนที่แสดงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย 10 เมืองในออสเตรเลีย ที่มีขนาดใหญ่และเป็นที่นิยมคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

การเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี หลากรูปแบบที่หลากหลาย มีทั้งหลักสูตรเชิงวิชาการซึ่งเหมาะสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงาน เช่น หลักสูตร Dual Work & Study Programme ของทางมหาวิทยาลัย iba เป็นหลักสูตรคู่ขนาน ที่สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ควบคู่กับการฝึกงานได้ด้วย โดยข้อดีคือ บริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางมหาวิทยาลัย จะเป็นผู้สนับสนุนค่าเรียนให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ ยังได้รับค่าจ้างจากการฝึกงานอีกด้วย ซึ่งมีความน่าสนใจ และกำลังเริ่มเป็นที่นิยมอย่างมากสำคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ออสเตรเลียเปิดประเทศแล้ว สำหรับวีซ่านักเรียน และวีซ่าอื่นๆ ที่ได้รับวัคซีนครบโดส เดินทางได้เลย ออสเตรเลียเปิดประเทศแล้ว สำหรับพลเมืองออสเตรเลีย ผู้อยู่อาศัยถาวร ผู้ถือวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน ผู้ถือวีซ่าชั่วคราว และวีซ่าอื่นๆ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส สามารถเดินทางมายังออสเตรเลียได้โดยไม่ต้องยื่นขอยกเว้นการเดินทาง ทั้งนี้ วัคซีนที่ฉีด จะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากหรือรับรองโดย Australian’s Therapeutic Goods Administration (TGA) ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางที่จะต้องทราบคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ