คำแนะนำเกี่ยวกับรูปถ่ายสำหรับใช้ยื่นวีซ่าประเทศกลุ่มเชงเก้น วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าระยะสั้นที่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เดินทางไปยังประเทศที่อยู่ในสมาชิกเชงเก้น ต่อการเข้าพักสูงสุดได้ 90 วัน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว เรียนระยะสั้น หรือธุรกิจ นอกจากนี้ หากต้องการเดินทางระหว่างประเทศในเขตเชงเก้นด้วยกัน ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นสามารถเข้า-ออกประเทศในเขตเชงเก้นได้อย่างอิสระโดยไม่มีการควบคุมชายแดนภายในเขตเชงเก้นด้วยกัน แต่ถ้าหากวางแผนที่จะเรียนต่อ ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในประเทศในกลุ่มเชงเก้นประคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เรียนต่อมอลตา  1 เดือน ใช้เงินเท่าไหร่ ? อาจจะเคยได้ยินมาว่า ประเทศแถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีค่าครองชีพที่แพง เช่น ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี กรีซ เป็นต้น แต่ยังมีอีกประเทศหนึ่งที่เป็นหมู่เกาะเล็กๆ อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มอลตาได้รับการคุ้มครองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1980 ตัวสถาปัตยกรรมมีความโดดเด่นสวยงามเป็นสถานที่มีอากาศดี (ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน) เป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นเลิศและผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรที่โด่งดังมากมาย เช่น น้ำมันมะกอก ชีส และแฮม มอลตาไม่ได้ดึงดูดเฉพาะนักท่องคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

แนะนำ “Malta” ที่เรียนภาษาอังกฤษแห่งใหม่ ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้คุณภาพ เทียบเท่าประเทศอังกฤษ หากกำลังวางแผนไปเรียนภาษาอังกฤษที่มอลตาแสดงว่ามาถูกทางแล้ว มอลตาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับการเรียนภาษา เนื่องจากประเทศมอลตาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  อีกทั้งสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ยังออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าจะได้เจอกับสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษแน่นอน ประเทศมอลตา มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐมอลตา เป็นประเทศที่เป็นเล็กๆ ทางตอนใต้ของอิตาลี ลักษณะเป็นเกาะขคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ