4 สถาบันสอนภาษามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ภาษาเป็นอย่างมาก มีสถาบันภาษาอังกฤษกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ และภายมหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่ง ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนต่างชาติและเปิดสอนในทุกระดับที่ผู้เรียนต้องการจะเรียนได้ รวมทั้งมีหลักสูตรเตรียมพร้อมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษอย่าง TOEIC และ IELTS เป็นต้น สำหรับคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Up Education Colleges UP Education Colleges เป็นกลุ่มการศึกษาเอกชนชั้นนำที่มุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาระดับอุดมศึกษาคุณภาพสูงแก่ผู้เรียนทั่วออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ก่อตั้งมายาวนานกว่า 25 ปี ประกอบด้วย 7 สถาบัน ได้แก่ The Culinary Collective, New Zealand School of Tourism, Youbee Colleges, NZMA, New Zealand Institute of Sport, Cut Above Academy, และ Elite School of Beauty & Spa สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ระดับโลกเน้นการปฏิบัติจริงโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานในหลากหลายอุคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ การเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สามารถเรียนต่อทั้งในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิชาชีพโพลีเทคนิค นอกจากจะเปิดสอนหลักสูตร Certificate หรือ Diploma แล้ว ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญา Degree ด้วย โดยการเรียนการสอน จะเน้นการปฏิบัติเพื่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ได้รับประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะทำงาน ซึ่งสถาบัน EIT (Eastern Institute of Technology) ก็เป็นสถาบันวิชาชีพรัฐบาลนิวซีแลนด์ นึ่งใน 16 แห่ง เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ และปริญญามากกว่า 150 หลักสูตร ได้รับกคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

หากน้องๆ กำลังวางแผนเรียนภาษาต่างประเทศในช่วงปิดเทอม หรือวางแผนเรียนต่อมัธยมปลายนิวซีแลนด์ และค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ประหยัดงบประมาณผู้ปกครอง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ขอแนะนำโครงการ Young Learner Program โปรแกรมเรียนภาษาสำหรับน้องๆ อายุ 13 – 17 ปี ของสถาบัน New Zealand Language Centre สถาบันสอนภาษาคุณภาพสูง ที่เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โครงการ Young Learner Program เป็นโครงการที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลัก สามารถเดินทางช่วงเวลาไหนก็ได้ สามารถเดินทางคนเดียวก็ได้ และมีกิจกรรม ท่องเที่ยวเสริมด้คลิ๊กเพื่ออ่านบทความต่อ

คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ หากเรียนมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป จะต้องยื่นวีซ่านักเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time) ระยะเวลาสูงสุด 4 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน โดยหนึ่งในข้อกำหนดของการยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์คือ ผู้เรียนจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางการเงิน (Evidence of Financial Capacity) เพื่อยืนยันว่านักเรียนมีเงินทุนที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทาง และค่าคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ