Last updated สิงหาคม 3, 2023 ago by Thebestedu

10 เหตุผล ที่จะช่วยให้คุณเลือกเรียนต่อดูไบ


ผู้อ่านหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า กระแสการเรียนต่อต่างประเทศในช่วงนี้ มีทางเลือกใหม่ ๆ นอกจากประเทศฝั่งตะวันตกหรือประเทศในแถบโอเชียเนีย ที่เป็นปลายทางยอดนิยมในการไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วแต่ยังมีอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงนี้ คือ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ United Arab Emirates โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองดูไบ (Dubai) เมืองที่เป็นที่โด่งดังมากที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นมหานครที่เจริญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนี้

เมืองดูไบยังเป็นที่รู้จักกันในนาม “เมืองแห่งทองคำ” เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง และเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของดูไบนั้นเกี่ยวข้องกับการค้าทองคำ และเมืองดูไบยังเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองศูนย์กลางแห่งการศึกษา เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกแทบทุกอย่างในด้านการศึกษาแก่นักเรียนภายในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ล้วนมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา บรรยากาศภายในวิทยาเขตกระตุ้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ วิทยาเขตหลายแห่งในดูไบได้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในสถาบันของตนเอง โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม การบิน การจัดการ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์และไอที กฎหมาย เป็นต้น หลักสูตรเหล่านี้ช่วยให้ผู้ที่เรียนจบมีโอกาสได้งานทำมากขึ้น ผู้เรียนจะได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอื่น ๆ ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ เกี่ยวกับข้อดีในการเลือกเรียนต่อที่ดูไบ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความต่อจากนี้


1. การศึกษามีมาตรฐานในระดับสูง

ประเทศ UAE ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษา โดยทั้งวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ล้วนติดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก และเมืองดูไบเป็นจุดหมายปลายทางด้านการศึกษาที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียน โดยได้คะแนนสูงในการสำรวจของ QS Best Student Cities

หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา UAE

 • Ministry of Education (MoE) กระทรวงศึกษาธิการของประเทศ UAE
 • Ministry of Higher Education and Scientific Research (MOHESR) กระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยใน UAE
 • The Commission for Academic Accreditation (CAA) เป็นหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล UAE  การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานระหว่างประเทศและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง CAA มีบทบาทเป็นผู้นำสำคัญในการรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน UAE
 • The Knowledge and Human Development Authority (KHDA) เป็นหน่วยงานอย่างเป็นทางการใน UAE ที่ตรวจสอบและตัดสินคุณภาพของโรงเรียนและวิทยาลัยเหล่านี้ในหลายคุณสมบัติ ในแต่ละปี KHDA จะไปเยี่ยมเยือนสถาบันเหล่านี้เป็นประจำและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินประสิทธิภาพของว่าจะถูกจัดอยู่ในระดับไหน สถาบันที่ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานทางวิชาการและตามคุณภาพที่กำหนดจะถูกเตือนอย่างเข้มงวดและถูกปิดตัวลง มีรายงานในปี 2022 ว่า มหาวิทยาลัยนานาชาติใน UAE เกือบ 82% ได้คะแนน 4 ดาวจาก 5 คะแนนอีกด้วย 

ระบบการศึกษาใน UAE

 • ระบบการศึกษา UAE คล้ายกับของไทย คือ ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษา 6 ปี และปริญญาตรี 4 ปี
 • แทบทุกสถาบันใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอน ยกเว้นในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการสอนด้านศาสนาหรืออิสลามศึกษา
 • สถาบันการศึกษาภาครัฐทั้งหมดและเอกชนบางแห่ง จะมีการแยกชั้นเรียนและพื้นที่ในสถานศึกษาสำหรับเพศชาย-หญิง เพื่อไม่ให้ปะปนกัน

ระดับอนุบาล UAE มีโรงเรียนอนุบาลหลายแห่ง มีหลักสูตรก่อนวัยเรียนทั้งแบบอังกฤษ และอเมริกา เวลาเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 8.30 – 13.00 น.

ระดับประถม-มัธยมศึกษา โดยทั่วไปชาวต่างชาติจะต้องเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของเอกชนเท่านั้น โดยทั่วไปภาคการศึกษาจะแบ่งเป็น 3 ภาค คือ ก.ย. – ธ.ค. / ม.ค.-มี.ค. / เม.ย.- มิ.ย.

ระดับอุดมศึกษา UAE มีสถาบันอุดมศึกษารัฐบาล 3 แห่ง ซึ่งในจำนวนนั้นมี Zayed University เพียงแห่งเดียวที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ แต่นอกจากนี้ ยังมีสถาบันเอกชนอีกหลายแห่ง  โดยสามารถค้นหารายชื่อสถาบันเอกชนที่รัฐบาล UAE รับรองได้ที่ https://www.caa.ae/Pages/Institutes/All.aspx

สถาบันที่สอนภาษาอาหรับแก่ชาวต่างชาติ มีหลายแห่ง อาทิ British Council และ Mother Tongue Institute เป็นต้น

เกณฑ์การวัดผลของ KHDA

ONE STAR Rating สถาบันการศึกษาระดับ 1 ดาว มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีให้แก่นักเรียนและมีโครงสร้างองค์กรที่จำเป็นเพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนา
TWO STAR Rating สถาบันการศึกษาระดับ 2 ดาวมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีให้แก่นักเรียนและมีโครงสร้างองค์กรที่จำเป็นเพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนา รวมไปถึง การจัดสอน, การวิจัย, การว่าจ้าง และ ความเป็นสากล
THREE STAR Rating สถาบันการศึกษาระดับ 3 ดาวมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีให้แก่นักเรียนและมีโครงสร้างองค์กรที่จำเป็นเพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนา รวมไปถึง การจัดสอน, การวิจัย, การว่าจ้าง และ ความเป็นสากล รวมทั้งมีการพัฒนาในหมวดอื่น ๆ เช่น สภาพแวดล้อมการเรียนรู้, ความแข็งแกร่งของหลักสูตร, เกณฑ์การวัดในระดับสูง
FOUR STAR Rating สถาบันการศึกษาระดับ 4 ดาวมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีให้แก่นักเรียนและมีโครงสร้างองค์กรที่จำเป็นเพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนา รวมไปถึง การจัดสอน, การวิจัย, การว่าจ้าง และ ความเป็นสากล รวมทั้งมีการพัฒนาในหมวดอื่น ๆ เช่น สภาพแวดล้อมการเรียนรู้, ความแข็งแกร่งของหลักสูตร, เกณฑ์การวัดในระดับสูง สถาบันสร้างทักษะที่เหมาะสมกับพนักงาน และสถาบันดำเนินแผนงานการจัดสอนและการวิจัยภายใต้โครงสร้างที่องค์กรวางไว้
FIVE STAR Rating สถาบันการศึกษาระดับ 5 ดาวมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีให้แก่นักเรียนและมีโครงสร้างองค์กรที่จำเป็นเพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนา รวมไปถึง การจัดสอน, การวิจัย, การว่าจ้าง และ ความเป็นสากล รวมทั้งมีการพัฒนาในหมวดอื่น ๆ เช่น สภาพแวดล้อมการเรียนรู้, ความแข็งแกร่งของหลักสูตร, เกณฑ์การวัดในระดับสูง สถาบันสร้างทักษะที่เหมาะสมกับพนักงาน และมีการจัดสอน การวิจัย การว่าจ้าง และความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาภายใต้โครงสร้างที่องค์กรวางไว้
FIVE STAR PLUS Rating สถาบันระดับ 5 ดาว+ เป็นสถาบันที่ได้รับคะแนน 5 ดาวและนอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับโลก มีนักศึกษาและคณาจารย์ที่มีประสิทธิภาพดี ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดังกล่าวพร้อมหางานทำทั้งในภาครัฐและเอกชน สถาบันระดับ 5 ดาวมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นในด้านการสอน การวิจัย การว่าจ้าง และได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวในทุกประเภท

ซึ่งมีสถาบันที่มีมาตรฐาน ทางเดอะเบสท์ได้ทำข้อมูลแนะนำสถาบันให้ ดังนี้

เรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพกับสถาบัน Global Business Studies Dubai


2. เป็นเมืองที่สร้างเพื่อสนับสนุนการเรียนต่อของนักเรียนต่างชาติ

Dubai International Academic City (DIAC) เป็นย่านที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของสถาบันการศึกษาในเมืองดูไบ UAE บนถนน Dubai-Al Ain โครงการนี้เปิดตัวในปี ค.ศ. 2007 ภายในย่านนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มากถึง 27 แห่ง ศูนย์นวัตกรรม 3 แห่ง DIAC มีนักศึกษาประมาณ 28,000 คน มีนักศึกษามากกว่า 150 สัญชาติ เปิดสอนหลักสูตรวิชาการมากกว่า 500 หลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป มนุษยศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี

DIAC ได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ) รวมทั้งสถาบันอื่น ๆ อีกหลายแห่งต้องการที่จะตั้งวิทยาเขตที่ DIAC ในอนาคตปัจจุบัน DIAC ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศและต่างประเทศ เช่น American University, Murdoch University, BITS Pilani, British University

เนื่องจาก DIAC รองรับนักเรียนเป็นจำนวนมาก จึงมีโครงการที่พักสำหรับนักเรียนเพื่อจัดหาที่พักราคาประหยัดให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยในเครือของ DIAC ปัจจุบันโครงการที่พักสำหรับนักเรียน 2 โครงการได้เสร็จสิ้นและดำเนินการเต็มรูปแบบแล้ว อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยบางแห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพักเป็นของตนเอง และนักศึกษาสามารถเลือกได้ทั้งสองอย่าง


3. สร้างโอกาสการทำงานในอนาคต

ดูไบเป็นศูนย์กลางสำหรับธุรกิจและการพาณิชย์ นักเรียนสามารถสร้างเครือข่ายภายในสายงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในขณะที่เรียนที่ดูไบ สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับโอกาสในการทำงานและการพัฒนาอาชีพในอนาคต เมืองนี้ยังมอบโอกาสมากมายให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการศึกษากับงานพาร์ทไทม์ 

ทุกวันนี้ตลาดแรงงานของ UAE เป็นที่ต้องการอย่างมากของบริษัทต่างชาติหลายแห่งได้ตั้งสาขาที่นี่ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้ เมืองนี้ได้รับการคาดการณ์ในอนาคตว่าจะมอบโอกาสทางอาชีพมากมายให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาปัญญาประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ทรัพยากรบุคคล ธุรกิจศึกษา การวิเคราะห์ทางการเงิน วิศวกรรม ฯลฯ และเป็นที่ตั้งของบริษัทระดับโลก อย่าง Microsoft, Oracle, HP, IBM, BBC, CNN เป็นต้น ดังนั้น หากต้องการที่จะทำงานในสายงานนี้ และสร้างโอกาสในการถูกจ้างงานที่มีค่าตอบแทนที่สูงและรองรับกับอนาคต การเรียนต่อที่ดูไบจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างโอกาสในการทำงานที่ดี


4. วีซ่านักเรียนสามารถทำงานในดูไบได้

วีซ่านักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ 15 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 – 3,500 AED ในเริ่มแรก หรือประมาณ 19,000 – 34,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ยังสามารถเปลี่ยนไปใช้วีซ่าทำงานเต็มเวลาหลังเรียนจบได้ด้วย โดยนักเรียนส่วนใหญ่เลือกทำงานในโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับ หรือพนักงานในห้องอาหารของโรงแรม โดยเมื่อได้งานประจำแล้ว สามารถยื่นขอวีซ่าทำงานได้สูงสุด 2 ปี และได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการเช่นเดียวกับคนในประเทศ

สามารถสมัครงานประจำได้ด้วย

การหางานทำที่ดูไบต่างจากที่อื่นๆ เพราะนักเรียนสามารถสมัครงานประจำทำได้ สัญญาจ้างอย่างต่ำ 2 ปี ยกตัวอย่างงานโรงแรม เงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 – 5,000 AED ต่อเดือน หรือประมาณ 19,000 – 49,000 บาทต่อเดือน แต่ทางบริษัทจะมีสวัสดิการให้ ดังนี้

 1. สวัสดิการค่าวีซ่าเรสซิเดนท์ 2 ปี
 2. สวัสดิการที่พักให้พนักงาน
 3. สวัสดิการค่าอาหาร
 4. สวัสดิการส่วนลดร้านค้าและร้านอาหารต่างๆในโรงแรม
 5. สวัสดิการส่วนลดค่าห้องพักของโรงแรมและโรมแรมในเครือ

5. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ดูไบมีวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยเชื้อชาติ วัฒนธรรม และสัญชาติที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงกลายเป็นเมืองที่มีความเป็นสากลที่มีพลเมืองอาศัยอยู่มากกว่า 200 สัญชาติ ที่ล้วนแตกต่างทั้งเรื่องเชื้อชาติและวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันได้เปลี่ยนดูไบให้กลายเป็นเมืองสากล และทุกคนรวมถึงนักเรียนมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในดูไบช่วยให้นักเรียนพบปะผู้คนใหม่ๆ และทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้ง่ายขึ้น

ดูไบเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ซึ่งหมายความว่านักเรียนจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและครอบคลุมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในดูไบ คุณจะได้พบกับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ ซึ่งทำให้มุมมองทางความคิดของพวกเขากว้างขึ้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ณ เดือนมกราคม 2566 เกือบ 27.49% ของผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งหมดมีเชื้อสายอินเดีย 12.7% มาจากปากีสถาน 7.4% มาจากบังกลาเทศ 5.6% มาจากฟิลิปปินส์ และ 4.7% มาจากอิหร่าน ภายใน UAE ดูไบเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลายที่สุด มีประชากรกว่า 200 สัญชาติ

แต่ประเทศ UAE มีกฏหมายที่เข้มงวดที่สุดเกี่ยวกับสิทธิ LGBTQ+ ถึงแม้ดูไบเป็นเมืองที่มีความเป็นสากล แต่ไม่ได้หมายความว่าเมืองนี้ก้าวหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ของประเทศ และการกระทำของเพศเดียวกันทุกประเภทผิดกฏหมายของประเทศ ซึ่งอาจได้รับโทษปรับ จำคุก หรือส่งกลับประเทศ นอกจากนี้ บุคคลข้ามเพศที่เดินทางมาดูไบจะถูกควบคุมตัวและถูกสอบสวนที่สถานบิน ถ้าหากพบว่าไม่สามารถระบุเพศได้ จะถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทางทันที และการสวมเสื้อผ้าที่ไม่ตรงกับเพศก็ผิดกฏหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน


6. เป็นมหานครศูนย์กลางของโลก 

การเรียนในดูไบสำหรับนักเรียนต่างชาติไม่เพียงแต่จะได้เรียนหลักสูตรที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่คุณจะได้รับประสบการณ์ชีวิตในช่วงที่เป็นนักศึกษาอย่างเติมเต็ม เมืองดูไบขึ้นชื่อในด้านสถาปัตยกรรมและตึกระฟ้า การท่องเที่ยวและการบริการ มีกิจกรรมและงานอีเวนท์ในดูไบมากมายตั้งแต่ Shopping Festival ในดูไปจนถึงงาน Carrer Fair สามารถเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่ต้องการระหว่างที่อยู่ในดูไบ 

อีกเหตุผลหนึ่งที่ควรเลือกเรียนที่ดูไบก็เพราะสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของเมือง ดูไบมีความปลอดภัยและเสถียรภาพในระดับสูงซึ่งจัดการโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พวกเขารับประกันว่าทุกคนควรรู้สึกปลอดภัยที่สุดในเมืองรวมถึงนักเรียนด้วย ไม่ว่าจะเป็นชาวพื้นเมืองหรือชาวต่างชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลกอาหรับ เมืองต่างๆ ของ UAE ซึ่งรวมถึงดูไบและอาบูดาบีมีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำที่สุด ทำให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาในการใช้ชีวิตและเรียนหนังสือ

ดูไบได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำและอัตราการเกิดอาชญากรรมรุนแรงนั้นน้อยมาก แม้แต่การโจรกรรมเล็กๆ น้อยๆ เช่น การล้วงกระเป๋าก็หาได้ยากในดูไบและ อาชญากรรมรุนแรงแทบไม่มีเลย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในดัชนีอาชญากรรมที่ต่ำมากและมาตรฐานการครองชีพที่สูง


7. ประชากรส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้พูดเป็นปกติในดูไบ ด้วยจำนวนชาวต่างชาติจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือภาษาที่สอง ผู้ที่อยู่ในดูไบจะพบว่าการเดินทางไปไหนมาไหนเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่ป้ายบอกทางและเมนูไปจนถึงสมุดโทรศัพท์และการขนส่งสาธารณะ ภาษาอังกฤษจะเป็นอีกตัวเลือกเสมอ สมาชิกในอุตสาหกรรมบริการทุกคนพูดภาษาเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถสั่งซื้อ ซื้อสินค้า และสำรวจได้อย่างง่ายดายผ่านการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นภาษาอังกฤษยังเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในตลาดแรงงานทั่วโลก เนื่องจากภาษาอังกฤษมักเป็นภาษาธุรกิจ จึงเป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสสำหรับบุคคลจากทั่วโลกและได้รับการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ตราบใดที่พวกเขาสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

และผู้ที่มาเรียนต่อสถาบันภาษาในดูไบก็มีอยู่มากมายเช่นกัน ซึ่งเดอะเบสท์ขอแนะนำสถาบันภาษาในดูไบ ต่อไปนี้

เรียนต่อดูไบ หลักสูตรภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาที่ ES Dubai

เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน English Path Dubai


8.  ระบอบขนส่งสาธารณะครอบคลุม

Road and Transport Authority (RTA) มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและจัดหาข้อกำหนดของการขนส่ง ถนน & การจราจรในเอมิเรตส์ของดูไบ และระหว่างดูไบกับเอมิเรตส์อื่น ๆ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจัดหาระบบการขนส่งแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • Metro: ปัจจุบัน Dubai Metro ให้บริการสองสาย คือสายสีแดงมี 29 สถานีจากราชิดิยาถึงเจเบลอาลี และสายสีเขียวมี 20 สถานี วิ่งจากเอติซาลัตไปยังครีก นอกจากนี้ ยังมีโมโนเรล 7 รางที่กำหนดให้สร้างขึ้นเพื่อช่วยระบายผู้โดยสารให้กับรถไฟใต้ดินดูไบ ซึ่งเชื่อมต่อสถานที่ต่างๆ เช่น Dubailand, Palm Jumeirah และเขตอื่นๆ บนเส้นทางหลัก
 • Bus: ดูไบมีระบบรถบัส 193 เส้นทาง ให้บริการรถโดยสาร 1,616 คันทั่วเอมิเรตส์ จากเมืองโลจิสติกส์ของดูไบทางตะวันตกไปยังเขตอุตสาหกรรม Al Quasis ในดูไบตะวันออก
 • Tram: เครือข่ายรถรางดูไบ ครอบคลุมระยะทาง 10.6 กม. มี 11 สถานี เชื่อมระหว่างรถไฟใต้ดินดูไบกับปาล์มโมโนเรล และวิ่งไปตามถนน Al Sufouh และถนน Jumeirah Beach ทำให้สัญจรไปมาสะดวกที่สุด
 • การเดินทางทางน้ำ: ดูไบโดยมีการเสิร์ฟสองพอร์ตเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่, ท่าเรือราชิดและพอร์ต Jebel Ali เรือสำราญต่างๆ จอดเทียบท่าในดูไบ Dubai Creek และท่าเรืออีดจะถูกใช้โดยผู้ค้าในท้องถิ่นdhows
 • การเดินทางโดยเครื่องบิน: ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบเป็นศูนย์กลางสำหรับเอมิเรต Emirates และฟลายดูไบ FlyDubai

บัตร nol ช่วยให้สามารถชำระเงินสำหรับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของ RTA ต่างๆ ในดูไบด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว เพื่อเดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน รถประจำทาง รถราง และเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก นอกจากนั้น ยังสามารถใช้บัตร nol เพื่อชำระค่าที่จอดรถแบบเสียค่าบริการของ RTA และใช้ชำระของที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ และอื่นๆ อีกมากมาย


9. ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดในโลก

จากการจัดอันดับของสำนักข่าว The Economist ประจำปี 2023 ดูไบถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 3 และการจัดอันดับของสถาบัน Resonance Consultancy  2023 ดูไบถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 5

ในฐานะมหานครที่ทันสมัยและเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดูไบได้กลายเป็นเมืองแห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบอาชีพชาวต่างชาติหลายล้านคน ดูไบได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก สถานะของดูไบในฐานะแหล่งหลอมรวมทางวัฒนธรรมระดับโลกเห็นได้จากผลกระทบที่ผู้อยู่อาศัยที่เกิดในต่างประเทศมีต่อสังคมและเศรษฐกิจทุกด้านของเมือง

ความสำเร็จของดูไบได้รับการสนับสนุนจากความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนใคร โอกาสในการทำงาน และมาตรฐานการครองชีพที่ไม่เหมือนใครให้กับชาวต่างชาติที่ไม่เพียงแต่เหนือกว่าประเทศบ้านเกิดเท่านั้น แต่ยังได้รับการจัดอันดับโดยรวมที่ดีที่สุดในโลกหลายด้านอีกด้วย

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ล้ำสมัยของดูไบดึงดูดผู้มีความสามารถจากทั่วโลก ซึ่งกระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากความมุ่งมั่นของเมืองในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ทำให้ UAE อยู่ในระดับแนวหน้าของการอุตสาหกรรม 4.0 ประกอบกับสถานที่ที่ผู้ประกอบการและนักลงทุนเติบโตอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตทางธุรกิจในดูไบ

สถานะของเมืองในฐานะศูนย์กลางความรู้ที่กำลังเติบโตยังเพิ่มความน่าดึงดูดใจในฐานะจุดหมายปลายทางทางธุรกิจ ศูนย์กลางของสิ่งนี้คือระบบนิเวศแห่งความรู้ของเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกและศูนย์วิจัยที่ทันสมัย ซึ่งองค์กรและบุคคลทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้

ดูไบยังเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งให้บริการด้านสุขภาพที่ทันสมัยแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนเมือง ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเป็นพิเศษ แสงแดดตลอดทั้งปี และวิถีชีวิตที่เหนือชั้น ดูไบมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงในการเลี้ยงดูครอบครัว โดยมีกิจกรรมให้ทำสำหรับทุกคน ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลก

ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาภายในดูไบ

รายการ ค่าใช้จ่าย
ค่าเทอม (ระดับปริญญาตรี)

37,500-70,000 AED / ปี

(ประมาณ 369,800-690,200 บาท)

ค่าเทอม (ระดับปริญญาโท)

55,000-75,000 AED / ปี

(ประมาณ 542,700-739,600 บาท)

ค่าที่พัก

14,000-27,000 AED / ปี

(ประมาณ 138,000-266,200 บาท)

ค่าอาหาร

908 AED / เดือน

(ประมาณ 9,000 บาท)

ค่าเดินทาง

รถไฟฟ้า: 2 AED / 1 โซน 

(ประมาณ 20 บาท)

รถแท็กซี่: 10 AED / 5 กม.

(ประมาณ 100 บาท)

ค่าวีซ่านักเรียน

3000 AED

(ประมาณ 30,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

รายการ ค่าใช้จ่าย
ตั๋วหนังราคา 

40 AED / 1 ใบ

(ประมาณ 400 บาท)

ค่าสมาชิกยิม หนึ่งเดือน 

AED 300

(ประมาณ 3,000 บาท)

อาหารสำหรับหนึ่งมื้อ (ร้านอาหารทั่วไป) 

AED 30

(ประมาณ 300 บาท)

อาหารสำหรับ 2 ท่าน (ร้านอาหารระดับกลาง) 

AED 250-300

(ประมาณ 2,500-3,000 บาท)

อาหารสำหรับ 2 ท่าน (ร้านอาหารหรู) 

AED 500–1,000

(ประมาณ 5,000-10,000 บาท)

ค่าตัดผม

AED 49

(ประมาณ 480 บาท)


10. มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

 • Dubai Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำดูไบเป็นหนึ่งในอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีฉลามและปลากระเบนกว่า 200 ตัวอาศัยอยู่ในตู้ปลานี้ รวมถึงฉลามเสือทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • Mohammed Bin Rashid Library ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาหรับ และเก็บรวบรวมหนังสือและคอลเลคชั่นพิเศษในหลายภาษา พร้อมมีห้องนิทรรศการ คาเฟ่ และร้านหนังสือ
 • Desert Safari หลีกหนีความวุ่นวายจากดูไบและเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายบนซาฟารีทะเลทรายเนินทรายแดงและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเหนือผืนทรายในทะเลทราย
 • Helicoptor Tour เพลิดเพลินไปกับทัวร์เครื่องบินทะเลที่ไม่เหมือนใครบนเส้นขอบฟ้าอันยิ่งใหญ่ของดูไบจากบนอากาศ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สุดหรูและบินเหนือสถานที่อันโดดเด่นเช่น The Atlantis, The Palm, Burj Al Arab และ The Golden Mile
 • Ski Dubai สกีรีสอร์ทในร่มแห่งแรกในตะวันออกกลางที่มีลานสกี สวนหิมะ และประสบการณ์การเผชิญหน้านกเพนกวิน!
 • Adventure HQ สถานที่ผจญภัยในร่มโดยเฉพาะที่สามารถเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งปี มีกิจกรรมสนุกๆ มากมาย เช่น สวนลอยฟ้าและการปีนหน้าผา
 • Boat Tour Marina ล่องเรือไปตาม Dubai Marina, Mina Seyahi Lagoon และ Palm Jumeirah เอนหลังและเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันตระการตา
 • Burj Khalifa ตึกสูงระฟ้าตระหง่านที่ความสูง 555 เมตร เป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ของดูไบ
 • The Dubai Balloon คุณจะได้ชมทิวทัศน์ที่ดีที่สุดผ่านบอลลูนลอยฟ้า ซึ่งจะมองเห็น Palm Jumeirah อย่างชัดเจนและสามารถมองเห็นได้ไกลถึง Burj Khalifa และ Downtown Dubai
 • Wonder Bus Tours ทัวร์รถบัสทางทะเลและทางบกครั้งแรกในตะวันออกกลางที่นำเสนอทัวร์ชมสถานที่แสนสนุกใน Dubai Creek
 • Wild Wadi Waterpark การผจญภัยที่ยากจะลืมเลือนรอคุณอยู่ที่ Wild Wadi สวนน้ำที่โดดเด่นที่สุดของดูไบ

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line: @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.