Last updated มิถุนายน 28, 2023 ago by Thebestedu

นิวซีแลนด์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับความนิยมในการเรียนต่อ และท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์ ยังเป็นประเทศที่เงียบสงบ ปลลอดภัย และมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมากมายให้ได้มาสัมผัส จึงเปรียบเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติ นอกจากนี้ ค่าครองชีพของประเทศนิวซีแลนด์ ถูกกว่าประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และแคนาดา โดยในบทความนี้ จะพูดถึงค่าครองชีพในการเรียน และใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์

Cost of Living in New Zealand


นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่อยู่ทางใต้สุดของโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร  นิวซีแลนด์กำลังเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับคนที่กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต

ค่าครองชีพ เป็นปัจจัยหนึ่งในพิจารณาเข้าอยู่อาศัย ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่เดินทางไปนิวซีแลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะท่องเที่ยว หรือเรียนต่อ หากต้องการที่จะเรียนต่อเป็นระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ต้องมีเงินอย่างน้อย $1,250 ในแต่ละเดือน (ประมาณ 25,000 บาท) หากจะเรียนที่นิวซีแลนด์เป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี จะต้องมีเงินอย่างน้อย $15,000 (ประมาณ 300,000 บาท) สำหรับใช้ชีวิตในปีแรก เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์

ค่าที่พักในนิวซีแลนด์แพงไหม?

ค่าที่พักอาศัยแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค และขึ้นอยู่กับสถานที่พัก เช่น หอพัก บ้านเช่า หรือ อพาร์ทเมนต์ โดยค่าที่พักในนิวซีแลนด์ จะจ่ายเป็นรายสัปดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทที่พัก ค่าใช้จ่าย
หอพักนักศึกษา

NZ$ 300-600/สัปดาห์

(ประมาณ 6,600-13,200 บาท)

อพาร์ตเมนต์แบบแบ่งเช่า (3-4 คน)

NZ$ 200/สัปดาห์/คน

(ประมาณ 4,400 บาท)

ห้องพักเดี่ยว

NZ$ 215/สัปดาห์

(ประมาณ 4,800 บาท)

บ้านเช่า (3-4 ห้องนอน)

NZ$ 565/สัปดาห์

(ประมาณ 12,500 บาท)

โฮมสเตย์

NZ$ 110-370

(ประมาณ 2,400-8,200 บาท)

ค่าโดยสารสาธารณะในนิวซีแลนด์ราคาเท่าไหร่?

เมืองใหญ่ทุกเมืองของนิวซีแลนด์และเมืองเล็กส่วนใหญ่มีรถประจำทาง และบางพื้นที่มีบริการค่าโดยสารราคาถูกกว่าสำหรับนักเรียนนักศึกษา โอ๊คแลนด์และเวลลิงตันมีบริการรถไฟไปยังพื้นที่ชานเมือง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกตรวจสอบโดย Petrolwatch อย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดขนส่งแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทขนส่ง ค่าใช้จ่าย
รถบัส

NZ$ 4-11.5

(ประมาณ 90-250 บาท)

รถไฟ

NZ$ 4-11.5

(ประมาณ 90-250 บาท)

แท็กซี่/Uber

NZ$ 3.3/กิโลเมตร

(ประมาณ 70 บาท)

เรือ Ferry

NZ$ 4.7-73

(ประมาณ 100-1,600 บาท)

จักรยานเช่า

NZ$ 1/ชั่วโมง

(ประมาณ 22 บาท)

เที่ยวบินในประเทศ

NZ$ 50-70

(ประมาณ 1,100- 1,500 บาท)

ค่าอาหารในนิวซีแลนด์แพงไหม?

 • อาหารจากศูนย์อาหารหรือคาเฟ่ในมหาวิทยาลัย – NZ$7-12
 • อาหารในร้านอาหารทั่วไป – NZ$20
 • อาหารในภัตตราคารสำหรับ 2 ท่าน – NZ$100
 • เบียร์ – NZ$9
 • ไวน์ – NZ$15
 • คาปูชิโน่ – NZ$5
 • โค้ก/เป๊ปซี่ – NZ$3
 • น้ำ – NZ$3

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง?

 • ค่าโทรศัพท์มือถือสำหรับเติมเงิน (ต่อนาที) – NZ$0.35
 • ค่าศูนย์สุขภาพ (ยิม) – NZ$71 ต่อเดือน
 • ค่าตัดผม (ชาย) NZ$10 – $50
 • ค่าตัดผม (หญิง) NZ$25 – $100
 • ค่าซักรีด NZ$5 – $20

สรุปค่าใช้จ่ายในนิวซีแลนด์ของนักศึกษาต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของนักศึกษาต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ จะมีรายการค่าใช้จ่ายโดยประมาณดังนี้

รายการ รายจ่ายขั้นต่ำ รายจ่ายทั่วไป
ค่าที่พัก

NZ$ 200/สัปดาห์

(ประมาณ 4,400)

NZ$ 400/สัปดาห์

(ประมาณ 8,800 บาท)

ค่าเดินทาง

NZ$ 10/สัปดาห์

(ประมาณ 220 บาท)

NZ$ 20/สัปดาห์

(ประมาณ 440 บาท)

ค่าอาหาร

NZ$ 20/สัปดาห์

(ประมาณ 440 บาท)

NZ$ 30/สัปดาห์

(ประมาณ 660 บาท)

ค่าความบันเทิงและสันทนาการ

NZ$ 50/สัปดาห์

(ประมาณ 1,100 บาท)

NZ$ 60/สัปดาห์

(ประมาณ 1,300 บาท)

ค่าประกันสุขภาพ

NZ$ 100/สัปดาห์

(ประมาณ 2,200 บาท)

รวม

NZ$ 380/สัปดาห์

(ประมาณ 8,400 บาท)

NZ$ 610/สัปดาห์

(ประมาณ 13,500 บาท)

 


เปรียบเทียบค่าครองชีพในแต่ละเมืองของนิวซีแลนด์

นอกจากนี้ ค่าครองชีพยังขึ้นอยู่กับเมืองที่เลือกเรียน และที่พักที่เลือกอาศัย โดยในบทความนี้ จะยกตัวอย่างค่าครองชีพของ 4 เมืองยอดนิยม ที่นักเรียนไปเรียนต่อ โดยจะคำนวณจจากค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าโดยสารสาธารณะ และค่าอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจำวัน มาดูกันว่า แต่ละเมืองในประเทศนิวซีแลนด์ มีค่าครองชีพประมาณเท่าไหร่

auckland-2160551_1920.jpg

Auckland โอ๊คแลนด์

Auckland โอ๊คแลนด์ เมืองที่มีขนาดใหญ่ และประชากรหน้าแน่นที่สุดในนิวซีแลนด์ มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสถานที่บันเทิงครบทุกรูปแบบ

รายการ ประมาณค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ ประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ค่าเช่าห้อง Standard NZ$ 225 (ประมาณ 5,000 บาท) NZ$ 900 (ประมาณ 20,000 บาท)
ค่าอาหาร NZ$ 48 (ประมาณ 1,050 บาท) NZ$ 192 (ประมาณ 4,200 บาท)
ค่าสาธารณูปโภค NZ$ 45 (ประมาณ 990 บาท) NZ$ 180 (ประมาณ 3,900 บาท)
ค่าเดินทางสาธารณะ NZ$ 7 (ประมาณ 150 บาท) NZ$ 28 (ประมาณ 600 บาท)
ค่าโทรศัพท์ NZ$ 17 (ประมาณ 375 บาท) NZ$ 68 (ประมาณ 1,500 บาท)
ค่าอินเตอร์เน็ต NZ$ 19 (ประมาณ 420 บาท) NZ$ 76 (ประมาณ 1,700 บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  NZ$ 20 (ประมาณ 440 บาท) NZ$ 80 (ประมาณ 1,800 บาท)
รวมประมาณค่าใช้จ่าย NZ$ 381 (ประมาณ 8,400 บาท) NZ$ 1,524 (ประมาณ 33,600 บาท)

“แนะนำเมือง Auckland คลิกเลย”

wellington-skyline-twilight-house-houses-housing-GettyImages-625754016-1120.jpg

Wellington เวลลิงตัน

Wellington เวลลิงตัน เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองหลวงที่เล็กและเจ๋งที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศนิวซีแลนด์ ประชากรทั้งหมดในเมืองมีประมาณ 496,000 คน เป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถเดินทางไปทางเหนือ และทางใต้ได้อย่างง่ายดาย  ขึ้นชื่อในเรื่องของศิลปะ และอาหาร โดยคุณจะได้เจอร้านอาหาร ค่าเฟ่ และบาร์จำนวนมาก  รวมถึงเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ผลิตภาพยนตร์มหากาฬ เช่น The Lord of The Ring และ The Hobbit

รายการ ประมาณค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ ประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ค่าเช่าห้อง Standard NZ$ 200 (ประมาณ 4,400 บาท) NZ$ 800 (ประมาณ 17,700 บาท)
ค่าอาหาร NZ$ 48 (ประมาณ 1,050 บาท) NZ$ 192 (ประมาณ 4,200 บาท)
ค่าสาธารณูปโภค NZ$ 45 (ประมาณ 1,000 บาท) NZ$ 180 (ประมาณ 4,000 บาท)
ค่าเดินทางสาธารณะ NZ$ 14 (ประมาณ 300 บาท) NZ$ 56 (ประมาณ 1,200 บาท)
ค่าโทรศัพท์ NZ$ 17 (ประมาณ 375 บาท) NZ$ 68 (ประมาณ 1,500 บาท)
ค่าอินเตอร์เน็ต NZ$ 19 (ประมาณ 420 บาท) NZ$ 76 (ประมาณ 1,700 บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  NZ$ 20 (ประมาณ 440 บาท) NZ$ 80 (ประมาณ 1,800 บาท)
รวมประมาณค่าใช้จ่าย NZ$ 363 (ประมาณ 8,000 บาท) NZ$ 1,452 (ประมาณ 32,000 บาท)

“แนะนำเมือง Wellington คลิกเลย”

2-15.jpg

Christchurch ไครสต์เชิร์ช

Christchurch ไครสต์เชิร์ช เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากโอ๊คแลนด์ ตั้งอยู่บนชายฝั่งแม่น้ำเอวอน ก่อตั้งโดยชาวอังกฤษในปี 1848 จึงมีกลิ่นอายของความเป็นอังกฤษ มีประชากรทั้งเมืองประมาณ 380,000 คน เป็นที่รู้จักในนาม เมืองแห่งสวนดอกไม้ “The Garden City”

รายการ ประมาณค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ ประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ค่าเช่าห้อง Standard NZ$ 150 (ประมาณ 3,300 บาท) NZ$ 600 (ประมาณ 13,000 บาท)
ค่าอาหาร NZ$ 48 (ประมาณ 1,050 บาท) NZ$ 192 (ประมาณ 4,200 บาท)
ค่าสาธารณูปโภค NZ$ 28 (ประมาณ 600 บาท) NZ$ 112 (ประมาณ 2,500 บาท)
ค่าเดินทางสาธารณะ NZ$ 13 (ประมาณ 375 บาท) NZ$ 52 (ประมาณ 375 บาท)
ค่าโทรศัพท์ NZ$ 14 (ประมาณ 375 บาท) NZ$ 56 (ประมาณ 1,500 บาท)
ค่าอินเตอร์เน็ต NZ$ 16 (ประมาณ 420 บาท) NZ$ 64 (ประมาณ 1,700 บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  NZ$ 20 (ประมาณ 440 บาท) NZ$ 80 (ประมาณ 1,800 บาท)
รวมประมาณค่าใช้จ่าย NZ$ 289 (ประมาณ 6,400 บาท) NZ$ 1,156 (ประมาณ 25,500 บาท)

“แนะนำเมือง Christchurch คลิกเลย”

21369443_1260670674038487_5458353884082687114_n.jpg

Dunedin ดะนีดิน

Dunedin ดะนีดิน เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของตนเองด้วยประวัติศาสตร์ของชาวสก๊อตแลนด์ ดะนีดินเป็นชื่อภาษาเกลลิคโบราณของเอดินเบิร์ก โดยยังคงมีหลักฐานของชาวสก๊อตแลนด์ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ในสมัยศตวรรษที่ 18 ให้เห็นในปัจจุบัน รวมถึงมีโรงบ่มวิสกี้ ร้านขายกระโปรงลายสก๊อตและร้านขายแฮกกิสด้วย

รายการ ประมาณค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ ประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ค่าเช่าห้อง Standard NZ$ 150 (ประมาณ 3,300 บาท) NZ$ 600 (ประมาณ 13,000 บาท)
ค่าอาหาร NZ$ 48 (ประมาณ 1,050 บาท) NZ$ 192 (ประมาณ 4,200 บาท)
ค่าสาธารณูปโภค NZ$ 29 (ประมาณ 630 บาท) NZ$ 116 (ประมาณ 2,500 บาท)
ค่าเดินทางสาธารณะ NZ$ 15 (ประมาณ 330 บาท) NZ$ 60 (ประมาณ 1,300 บาท)
ค่าโทรศัพท์ NZ$ 14 (ประมาณ 375 บาท) NZ$ 56 (ประมาณ 1,500 บาท)
ค่าอินเตอร์เน็ต NZ$ 16 (ประมาณ 420 บาท) NZ$ 64 (ประมาณ 1,700 บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  NZ$ 20 (ประมาณ 440 บาท) NZ$ 80 (ประมาณ 1,800 บาท)
รวมประมาณค่าใช้จ่าย NZ$ 292 (ประมาณ 6,400 บาท) NZ$ 1,168 (ประมาณ 25,800 บาท)

“แนะนำเมือง Dunedin คลิกเลย”

สรุปค่าครองชีพในแต่ละเมืองของนิวซีแลนด์

เมือง ค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์  ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
โอ๊คแลนด์

NZ$ 381

(ประมาณ 8,400 บาท)

NZ$ 1,524

(ประมาณ 33,600 บาท)

เวลลิงตัน

NZ$ 363

(ประมาณ 8,000 บาท)

NZ$ 1,452

(ประมาณ 32,000 บาท)

ไครสต์เชิร์ช

NZ$ 289

(ประมาณ 6,400 บาท)

NZ$ 1,156

(ประมาณ 25,500 บาท)

ดะนีดิน

NZ$ 292

(ประมาณ 6,400 บาท)

NZ$ 1,168

(ประมาณ 25,800 บาท)

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายข้างต้น เป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ที่สามารถดำรงชีพได้ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยไม่ได้ทำงานพาร์ททาม ตัวแปรหลักของค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัยและประเภทที่พักของคุณ เช่น การเช่าอพาร์ทเม้น การเช่าหอพักกับทางสถาบัน หรือการอาศัยอยู่กับ Host Family ซึ่งที่พักบางแห่ง จะมีส่วนลดให้กับนักศึกษาด้วย ดังนั้นควรจะหาที่พักที่คุ้มค่า และตรงตามไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุด


เรียนต่อนิวซีแลนด์ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับโรงเรียน

ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงเรียนรัฐบาลเริ่มต้นที่ประมาณ NZ$ 11,000 สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและ NZ$ 14,000  สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเริ่มต้นที่ประมาณ NZ$ 25,000

บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ

อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร

เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรอนุปริญญา 1 ภาคการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ประเทศนิวซีแลนด์มีค่าใช้จ่ายประมาณ NZ$ 23,376 หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี ด้านคอมพิวเตอร์มีค่าใช้จ่ายประมาณ NZ$ 46,752

ปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมมีตั้งแต่ประมาณ NZ$ 20,000 ไปจนถึง NZ$ 40,000 ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่ ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี และค่าธรรมเนียมจะสูงขึ้นสำหรับหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น หลักสูตรแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ 

ในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษานั้นก็แตกต่างไปตามแต่ละมหาวิทยาลัย โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยเบื้องต้นดังนี้

มหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
Victoria University of Wellington

NZ$ 20,000-27,000

(ประมาณ 442,200-597,000 บาท)

The University of Auckland

NZ$ 20,000-27,000

(ประมาณ 442,200-597,000 บาท)

The University of Otago

NZ$ 18,000-21,000

(ประมาณ 397,800-464,300 บาท)

บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ค่าธรรมเนียมมีตั้งแต่ประมาณ NZ$ 20,000 ไปจนถึง NZ$ 45,000 และค่าธรรมเนียมจะสูงขึ้นสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาเอก

นักศึกษาปริญญาเอกจากต่างประเทศชำระค่าธรรมเนียมเท่ากับนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์ คือ ประมาณ NZ$ 6,500  ถึง NZ$ 7,500 ต่อปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมีค่าใช้จ่ายเ NZ$ 350 ต่อสัปดาห์ หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษแบบ Cambridge มีค่าใช้จ่าย NZ$ 5,100 ระยะเวลา 12 สัปดาห์

บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ

วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์สามารถทำงานพาร์ททามได้

นอกจากนี้ วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ยังสามารถทำงานพาร์ททามเพื่อแบ่งเบาค่าใช้ได้ โดยจะอนุญาตให้คุณทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงวันหยุด ประสบการณ์ในที่ทำงานของนิวซีแลนด์ยังช่วยในการพัฒนาทักษะหลายอย่าง เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การตรงต่อเวลา ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์นิวซีแลนด์


รู้หรือไม่ ? เรียนต่อนิวซีแลนด์ สามารถขอ Post Study Work Visa เพื่ออยู่ทำงานหลังเรียนจบได้ด้วย

Post – Study Work VISA คือ วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ โดย ในเดือนสิงหาคม 2018  รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการทำงานหลังการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติ และนายจ้าง 

Post-study work visa สามารถทำอะไรได้บ้าง ?

 • สามารถทำงานอะไรก็ได้ในนิวซีแลนด์
 • สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในนิวซีแลนด์
 • สามารถทำงานได้แบบ Full Time
 • ไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์

เรียนหลักสูตรไหนที่สามารถขอ Post-Study Work Visa ได้?

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไข เมื่อเรียนใน Auckland เมื่อเรียนนอก Auckland

Bachelor Level 7 หรือสูงกว่า
เช่น ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก

ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป 3 ปี 3 ปี

Graduate Diploma Level 7
เช่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาต่างๆ

ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป 1 ปี และขอเพิ่มได้อีก 1 ปี หากทำงานในสายงานที่ที่กำหนด 2 ปี

วุฒิการศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ในระดับ Level 7 
เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง อนุปริญญา

ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป 1 ปี 2 ปี

Certificate Level 4 – 6 จำนวน 1 วุฒิการศึกษา
เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างๆ

ระยะเวลาหลักสูตร 60 สัปดาห์ขึ้นไป 1 ปี 2 ปี

Certificate Level 4 – 6 จำนวน 2 วุฒิการศึกษา
เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างๆ

ระยะเวลาสั้ง 2 หลักสูตร รวม 60 สัปดาห์ และหลักสูตรที่ 2 ต้องสูงกว่าหลักสูตรแรก 1 ปี 2 ปี

เรียนต่อนิวซีแลนด์ต้องแสดงหลักฐานการเงินยื่นวีซ่า จำนวนเท่าไหร่ ?

หนึ่งในขั้นตอนการสมัครขอวีซ่านักเรียน คือ คุณต้องแสดงหลักฐานที่บ่งบอกว่าคุณสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้ หากคุณได้รับทุนการศึกษา หรือสปอนเซอร์เพื่อศึกษาที่นิวซีแลนด์หรือสมาชิกในครอบครัวยินดีจะรับผิดชอบให้คุณในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างที่คุณอยู่ที่นี่ คุณอาจจะไม่ต้องแสดงหลักฐานยืนยันทางการเงิน

ตามที่สถานทูตได้กำหนดไว้ว่า สำหรับหลักสูตรขั้นต่ำ 1 ปี หรือมากกว่า จะต้องต้องมีเงินทุนสำหรับ “ค่าครองชีพ” [ไม่รวมค่าเทอม] จำนวน NZ$ 20,000 ต่อปี (ประมาณ 442,000 บาท) และกรณีหลักสูตรน้อยกว่า 1 ปี ผู้ปกครองต้องมีเงินทุนจำนวน NZ$1,417 ต่อเดือน (ประมาณ 31,000 บาท) ดังนั้น ควรจะแสดงหลักฐานการเงินให้ครอบคลุมค่าครองชีพ “ขั้นต่ำ” ดังนี้

 • มากกว่า หรือเท่ากับ 1 ปี = NZ$ 15,000 (ประมาณ 442,000 บาท)
 • 9 เดือน (+2 เดือน) = NZ$ 13,000 (ประมาณ 287,000 บาท)
 • 6 เดือน (+2 เดือน) = NZ$ 10,000 (ประมาณ 221,000 บาท)

นอกจาก นี้ คุณจะต้องบวกเพิ่ม “ค่าตัวเครื่องบินไปกลับ” จำนวน NZ$ 2,000 (ประมาณ 45,000 บาท) ดังนั้น จำนวนเงินที่ทางเดอะเบสท์ แนะนำสำหรับแสดงหลักฐานการเงินควรมีมากกว่าขั้นต่ำตามกำหนด 1.5 – 2 เท่าขึ้นไป ดังนี้

 • 1 ปี ควรมีประมาณ 663,000 บาท ขึ้นไป
 • 9 เดือน ควรมีประมาณ 430,500 บาท ขึ้นไป
 • 6 เดือน ควรมีประมาณ 331,500 บาท ขึ้นไป

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Reference

 

 

1 ความเห็น


ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.