สารบัญบทความ

Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

การเรียนต่อต่างประเทศ มีหลากหลายปัจจัยที่ต้องตัดสินใจ ไม่เพียงแค่คุณภาพทางการศึกษาเท่านั้น คุณอาจจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย สภาพอากาศ และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการส่วนบุคคล

เหตุผล 10 ข้อ ทำไมควรเรียนภาษาอังกฤษ ที่นิวซีแลนด์


New Zealand ประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วยเกาะ 2 เกาะ คือเกาะเหนือ และเกาะใต้  ประชากรทั้งหมดมีเพียง 4.8 ล้านคน เมืองหลวงคือเมือง Wellington ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรเพียง สองแสนคน เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และรัฐบาล พยายามสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน หลักสูตรภาษาอังกฤษยืดหยุ่น การเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์และทั่วโลก

Capture2

การเดินทางมาประเทศนิวซีแลนด์

 • ระยะเวลาเดินทางจากสุวรรณภูมิ – โอ๊คแลนด์ ประมาณ 14 ชั่วโมง
  • สารการบิน การบินไทย ไป-กลับ (บินตรง) ประมาณ 30,000 บาท – 50,000 บาท
  • สารการบิน Singapore Airline ไป-กลับ (ต่อเครื่อง SIN) ประมาณ 23,000 บาท – 45,000 บาท
  • สารการบิน Quantas ไป-กลับ (ต่อเครื่อง SYD) ประมาณ 19,500 บาท – 35,000 บาท
 • ระยะเวลาเดินทางจากซิดนีย์ – โอ๊คแลนด์ ประมาณ 3 ชั่วโมง
  • ค่าโดยสาร ไป-กลับ เริ่มต้น ประมาณ 6,000 บาท – 12,000 บาท


1. มาเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาทุกระดับชั้น

การเรียนนิวซีแลนด์ จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน ดังนั้น หากจะเริ่มต้น ควรเริ่มต้นด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ ยิ่งถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษดีมากเท่าไหร่ ก็จะสามารถเรียนรู้ เข้าใจมากขึ้นเท่านั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ การเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ไม่เพียงแต่จะช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อที่นิวซีแลนด์เท่านั้นแต่เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับนานาชาติ ทั่วโลก

พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อในมัธยม – สำหรับน้องๆ คนไหนที่วางแผนเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งในนิวซีแลนด์ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ แต่ถ้าหากน้องยังไม่มั่นใจในระดับภาษาอังกฤษ สามารถเรียนภาษาระยะสั้นๆ 4 – 12 สัปดาห์ ช่วงปิดเทอม ก่อนได้ เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้คุ้นเคยกับสถานการณ์ที่ต้องบังคับให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อมัธยม Middleton Grange School

พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อในระดับวิชาชีพ – หากมองหาทักษะการปฏิบัติงาน หรือการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน สถาบันวิชาชีพหลายแห่งในนิวซีแลนด์ พร้อมที่จะต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าเรียน ซึ่งนิวซีแลนด์มีสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค (ITPS) 16 แห่ง และสถาบันฝึกอบรมของเอกชน (PTE) อีกราว 550 แห่ง 

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา วิทยาลัย Otago Polytechnic

พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อในระดับปริญญา – นิวซีแลนด์ มีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 8 แห่ง ซึ่งทุกแห่ง ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน Top 1% – 5% มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

 • University of Auckland
 • University of Otago
 • University of Canterbury
 • Victoria University of Wellington
 • Massey University
 • University of Waikato
 • Lincoln University
 • Auckland University of Technology

คลิกเพื่อดูข้อมูลมหาวิทยาลัย  | คลิกเพื่อดูสถาบันเทคโพลีเทคนิค | คลิกเพื่อดูข้อมูลสถาบันวิชาชีพเอกชน

แชร์ประสบการณ์การเรียนต่อนิวซีแลนด์ กับน้องเฟิร์ส นักเรียนจากโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้เดินทางไปเรียนภาษาระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์


2. มีหลักสูตรภาษาอังกฤษหลากหลายหลักสูตร ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นสูง ตามความต้องการของผู้เรียน

แน่นอนว่า การเรียนภาษาอังกฤษ ทุกคนควรจะมีเป้าหมาย ว่าเรียนเพื่ออะไร หลังจากเรียนจบแล้ว จะสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนได้อย่างไร ซึ่งนิวซีแลนด์ ก็มีหลักสูตรที่หลากหลาย ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็สามารถเข้าเรียนได้ ครอบคลุมทุกความต้องการดังนี้

 • ภาษาอังกฤษทั่วไป General English – หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือมีพื้นฐานแต่อยากสร้างฐานภาษาให้แข็งแกร่งกว่าเดิม หลักสูตรนี้ครอบคลุมการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในทุกระดับ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นสูง เพื่อช่วยในการสื่อสาร การเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์
 • หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS/TOEFL/TOEIC/Cambridge Exam – หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS/TOEFL/TOEIC/Cambridge โดยเนื้อหาจะสอนเกี่ยวกับการทำข้อสอบ Skimming / Scanning และการเขียนเรียงความ Essay รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดในการสอบในเวลาที่จำกัด
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ English for Academic Purposes – หลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะที่สำคัญในด้านการเรียนโดยเฉพาะ เช่น การเขียนเรียงความและรายงานการฟัง การสนทนา และการอ่าน และการนำเสนองานในรูปแบบภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และบางสถาบัน หลักสูตร EAP สามารถ Pathway เข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ TESOL / Teacher Training – หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ได้เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อ High School นิวซีแลนด์ High School Preparation – หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อมัธยมปลาย ในนิวซีแลนด์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำเป็น เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลป์ ทักษะการฟัง ทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬา เป็นต้น

ทุกๆ หลักสูตร มีการสอดแทรกกิจกรรมหลังเลิกเรียน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเรียน และการพักผ่อน โดยกิจกรรมก็จะแตกต่างกันในแต่ละวัน เช่น ออกสำรวจธรรมชาติ พายเรือ ปั่นจักรยาน หรือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ อาจจะมีทริปไปเที่ยวนอกเมือง เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นการพักผ่อนไปในตัว


3. ทุกสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ การันตี คุณภาพการศึกษาจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ NZQA 

สถาบันการศึกษาของนิวซีแลนด์ทุกสถาบัน ควรได้รับการรับรองจาก NZQA ซึ่งเป็นองค์กรที่ตรวจสอบ และจัดอันดับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน และอีกหลายๆ เรื่องของโรงเรียน ไม่ใช่เพียงแค่โรงเรียนสอนภาษาแต่ยังรวมถึงสถาบันวิชาชีพด้วย โดย NZQA จะจัดอันดับโรงเรียนออกเป็น 4 อันดับ ดังนี้

 • Category 1 : สถาบันที่มีคุณภาพสูง มั่นใจได้ถึงคุณภาพการศึกษา และความสามารถของครูผู้สอน
 • Category 2 : สถาบันที่มีคุณภาพรองลงจาก Category 1 ซึ่ง หากนักเรียนที่ลงเรียนกับสถาบันที่อยู่ในหมวด Category 2 จะมีผลต่อการทำงานพาร์ทไทม์ นั่นก็คือ จะต้องลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องมีคะแนน IELTS 5.0 ถึงจะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้
 • Category 3 : สถาบันที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ นักเรียนไม่ควรลงเรียนกับสถาบันที่อยู่ในหมวดนี้
 • Category 4 : สถาบันไร้คุณภาพ นักเรียนไม่ควรลงเรียนกับสถาบันที่อยู่ในหมวดนี้

ตัวอย่างสถาบันสอนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์

สถาบันดังต่อไปนี้ เป็นสถาบันที่ทางเดอะเบสท์ ได้ยกตัวอย่างมา ถ้าหากน้องๆ สนใจสถาบันอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเดอะเบสท์ได้เลย

New Zealand Language Centre (NZLC)

 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษคุณภาพสูง วุฒิการศึกษาเป็นที่ยอมรับในสถาบันการศึกษาหลายแห่งในนิวซีแลนด์
 • Category : 1
 • วิทยาเขต : Auckland, Wellington
 • Website ของสถาบัน
nzlc

Aspire 2 International

 • เป็นสถาบันที่สามารถเรียนต่อได้ในสถาบันวิชาชีพและวิชาชีพขั้นสูงของ Aspire2 ได้ เช่น Ntec และ Queen Academic Group 
 • มีคลาสสอนเสริมหลังเลิกเรียน (Pronunciation / Conversation / Writing / Movie Day / Friday Activities)
 • Category : 1
 • วิทยาเขต : Auckland, Tauranga, Christchurch
 • Website ของสถาบัน
13.jpg

Southern Lake English College (SLEC)

 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ในเมืองตากอากาศที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่แตกต่าง และหลักสูตร English + Activities ที่หาเรียนได้ยาก
 • Category : 1
 • วิทยาเขต : Queenstown
 • Website ของสถาบัน
slec.jpg

Wilkinson’s English Language School (WELS)

 • สถาบันสอนภาษาคุณภาพสูง ตั้งอยู่ใน Addington สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษครบครลุมทุกหลักสูตร
 • สามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ TCEG ได้ 
 • Category : 1
 • วิทยาเขต : Auckland, Willington
 • Website ของสถาบัน
20.jpg

University of Otago Language Centre

 • ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยโอทาโก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี
 • Category : 1
 • วิทยาเขต : Otago
 • Website ของสถาบัน
u of o lang cen.jpg

The University of Auckland English Language Academy (ELA)

 • ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศนิวซีแลนด์
 • Category : 1
 • วิทยาเขต : Auckland
 • Website ของสถาบัน
auckland u.jpg

4. ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ ถูก คุ้มค่า และค่าครองชีพไม่สูง

ค่าครองชีพ เป็นปัจจัยหนึ่งในพิจารณาเข้าอยู่อาศัย ซึ่ง นิวซีแลนด์ มีค่าครองชีพต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาประมาณ 34% ต่ำกว่าอังกฤษประมาณ 15% และ ต่ำกว่าออสเตรเลียประมาณ 4%  (อ้างอิงจากเว็บไซด์ numbeo) 

ตารางเปรียบเทียบค่าครองชีพกับประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย

เปรียบเทียบค่าครองชีพ-1.jpg

ประมาณการณ์ค่าครองชีพประเทศนิวซีแลนด์

การประมาณการณ์ค่าครองชีพ เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ที่สามารถดำรงชีพได้ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยไม่ได้ทำงานพาร์ททาม ตัวแปรหลักของค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัยและประเภทที่พักของคุณ เช่น การเช่าอพาร์ทเม้น การเช่าหอพักกับทางสถาบัน หรือการอาศัยอยู่กับ Host Family ซึ่งที่พักบางแห่ง จะมีส่วนลดให้กับนักศึกษาด้วย ดังนั้นควรจะหาที่พักที่คุ้มค่า และตรงตามไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุด

เปรียบเทียบค่าครองชีพ-3.jpg

ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา

สำหรับการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ ทางเดอะเบสท์ขอยกตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา ของสถาบัน New Zealand Language Centre โดยมีค่าใช้จ่ายในการเรียนโดยประมาณ ดังนี้

เปรียบเทียบค่าครองชีพ-2.jpg

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายข้างต้น เป็นค่าใช้จ่ายสกุลเงิน New Zealand Dollar (NZD) ซึ่งในที่นี้มีค่าประมาณ 21 บาท

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพเพิ่มเติมนิวซีแลนด์


5. เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ มากกว่า 14 สัปดาห์ขึ้นไป อนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วย

สำหรับใครที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย แบ่งเบาภาระจากผู้ปกครอง ประเทศนิวซีแลนด์ สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วย การทำงานพาร์ทไทม์สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศนิวซีแลนด์ สถานทูตกำหนดไว้ว่า สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงวันหยุด แต่มีข้อกำหนดบางข้อที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องตรวจสอบเงื่อนไขของวีซ่าของตัวเองด้วยว่า ได้รับอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้หรือไม่

 • นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ กับสถาบัน Category 1 14 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ และ 40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)
 • นักเรียนที่ลงเรียนภาษา กับสถาบัน Category 2 จะต้องลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องมี IELTS 5.0 สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ และ 40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

ข้อห้ามสำหรับการทำงานพาร์ทไทม์ในประเทศนิวซีแลนด์

 • นักเรียน / นักศึกษาต่างชาติ ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของกิจการต่างๆ
 • ไม่อนุญาตให้ทำงานที่ผิดกฏหมาย หรืองานที่ขัดต่อการเรียน

สิทธิในการทำงานพาร์ทไทม์ในนิวซีแลนด์

ทุกคนที่ทำงานในนิวซีแลนด์รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติทุกคนต่างก็มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานดังนี้

 • การเรียกร้องเมื่อถูกเลิกจ้างแบบไม่เป็นธรรม (ถูกไล่ออกจากงาน)
 • ช่วงเวลาหยุด และ พัก
 • สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลการทำงานพาร์ทไทม์ในนิวซีแลนด์อย่างละเอียด


6. วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ไม่ยุ่งยาก รวดเร็ว และโชว์เงินไม่สูง

หากน้องๆ ที่ต้องการเรียนมากกว่า 12 สัปดาห์ จะต้องขอวีซ่านักเรียน โดยเงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ตามที่สถานทูตได้กำหนดไว้ว่า สำหรับหลักสูตรขั้นต่ำ 1 ปีหรือหลักสูตรระยะเวลา 36 สัปดาห์หรือมากกว่า ผู้สนับสนุนทางการเงินควรจะต้องต้องมีเงินทุนสำหรับ “ค่าครองชีพ” [ไม่รวมค่าเทอม] จำนวน NZD 15,000 ต่อปี (ประมาณ 315,000 บาท) และกรณีหลักสูตรน้อยกว่า 36 สัปดาห์ ผู้สนับสนุนทางการเงินต้องมีเงินทุนจำนวน NZD 1,250 ต่อเดือน (ประมาณ 26,250 บาท) ดังนั้น ผู้สนับสนุนทางการเงินควรจะแสดงหลักฐานการเงินให้ครอบคลุมค่าครองชีพ “ขั้นต่ำ” ดังนี้

 • 1 ปี = NZD 15,000 (ประมาณ 315,000 บาท)
 • 9 เดือน (+2 เดือน) = NZD 13,750 (ประมาณ 288,750 บาท)
 • 6 เดือน (+2 เดือน) = NZD 10,000 (ประมาณ 210,000 บาท)

นอกจาก นี้ คุณจะต้องบวกเพิ่ม “ค่าตัวเครื่องบินไปกลับ” จำนวน NZD 2,000 (ประมาณ 48,000 บาท) ดังนั้น จำนวนเงินที่ทางเดอะเบสท์ แนะนำสำหรับแสดงหลักฐานการเงินควรมีมากกว่าขั้นต่ำตามกำหนด 1.5 – 2 เท่าขึ้นไป ดังนี้

 • 1 ปี ควรมีประมาณ 630,000 บาท ขึ้นไป
 • 9 เดือน ควรมีประมาณ 577,500 บาท ขึ้นไป
 • 6 เดือน ควรมีประมาณ 420,000 บาท ขึ้นไป

สำหรับการไปเรียนระยะสั้น 4 สัปดาห์ เดอะเบสท์แนะนำให้ผู้สนับสนุนควรมีประมาณ NZD 15,000 (ประมาณ 315,000 บาท) สำหรับขั้นตอนและรายละเอียดการขอวีซ่า สามารถสอบถามทางเดอะเบสท์ได้เลย บริการให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม 


7. นิวซีแลนด์มีความปลอดภัยติดอันดับโลก และมีวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติทุกคน

ชาวกีวี เป็นชื่อเรียกสำหรับชาวนิวซีแลนด์ เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติที่มาจาก นกกีวี ซึ่งอุปนิสัยมีความเป็นกันเอง รัก และให้การต้อนรับกับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีชาวพื้นเมือง ที่ชื่อว่า ชาวเมารี ซึ่งปัจจุบัน ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญ และเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของนิวซีแลนด์อีกด้วย โดย 15% ของประชากรนิวซีแลนด์ เป็นเชื้อสายเมารี

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาก็คือการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา นักเรียนสามารถพูด สื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวกีวีได้อย่างสบายใจ เนื่องจากชาวกีวี่ที่ใจกว้างและเป็นมิตร ให้การต้อนรับนักเรียนต่างชาติอย่างอบอุ่น โดยไม่คำนึงถึงศาสนา วรรณะ เพศ และสีผิว

ความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา เมื่อตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศ นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับสองของโลก มีการคอร์รัปชั่นต่ำที่สุดในโลกโดยองค์กรความโปร่งใสสากล นอกจากนี้ยัง เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับสองของโลกจากดัชนีสันติภาพโลก Global Peace Index 2019 รองจากประเทศไอซ์แลนด์ โดย Global Peace Index จะวัดจากเสถียรภาพทางการเมือง และการเกิดอาชญากรรม ความสุขของประชากร เป็นต้น

ตารางดังชีสันติภาพโลก Global Peace Index 2019 อันดับที่ 1 – 84

Screen-Shot-2019-06-18-at-10.24.44-AM-768x470.png


8. นิวซีแลนด์ มีสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปี เหมาะสมกับการเรียน และการใช้ชีวิต

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ได้รับอิทธิพลจาก ลมประจำตะวันตกที่พัดผ่าน กับกระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก  ทำให้มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกกระจายอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี และมีหิมะตกในบางพื้นที่แถวเกาะใต้ ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม โดยจะตกหนักในโซนแคนเทอเบอรี่ และโอทาโก

ฤดูกาลของนิวซีแลนด์

 • ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ย  16 – 19˚C (61 – 66˚F)
 • ฤดูร้อน ช่วงเดือนธันวาคม – กุมพาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 20 – 25˚C (68 – 77˚F)
 • ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 17 – 21˚C (62 – 70˚F)
 • ฤดูหนาว ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 12 – 16˚C (53 – 61˚F)

Capture.JPG


9. นอกจากการเรียน นิวซีแลนด์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้สัมผัส สามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมใช้ชีวิตให้สุดเหวี่ยงได้ทุกวัน

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งเป็นจุดขายที่ทำให้นักเรียนจำนวนมาก เลือกมาเรียนที่นิวซีแลนด์ นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยังเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบสัตว์แปลกๆ และหายาก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และนกหลากหลายชนิดในนิวซีแลนด์ ไม่สามารถหาได้จากประเทศอื่น

ชาวกีวี่ ใช้ชีวิตที่สงบผ่อนคลาย ทำให้มีเวลาเพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งรอบตัวที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เช่น เพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรีสด โรงละคร ภาพยนตร์ การเต้นรำงานเทศกาล ชาวกีวี่เชื่อในหลักการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานหรือการเรียนในแต่ละวันและช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนและในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่ออยู่กับครอบครัวและเพื่อน ให้เกิดความสมดุลกัน ดังนั้น จึงมีการผจญภัยใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวันในนิวซีแลนด์

การเดินสำรวจป่าในพื้นที่ ปีนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ เที่ยวชมชายหาดที่เต็มไปด้วยทรายสีขาว สำรวจทะเลสาบที่เหมาะแก่การถ่ายภาพ และฟยอร์ดที่งดงาม สถานที่เหล่านี้ไม่มีคนหนาหูหรือต่อคิวยาว ซึ่งแตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศอื่นๆ

เมืองที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

เมืองขนาดใหญ่

 • โอคแลนด์ – เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันแล้ว โอ๊กแลนด์ยังมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีกิจกรรมกลางแจ้งสุดท้าทายหลายอย่าง
 • เวลลิงตัน – เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงด้านงานศิลปะที่มีชีวิตชีวา วัฒนธรรมร้านอาหารและคาเฟ่ระดับโลก และวิถีชีวิตนอกบ้านที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • แคนเทอเบอรี่ – เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ มีเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคแคนเทอเบอรี่คือไครสต์เชิร์ช เป็นพื้นที่ราบลุ่มและเทือกเขา เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแห่งเกาะใต้ เมืองนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสวนดอกไม้ และได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ จึงมีกลิ่นอายของความเป็นอังกฤษ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนับไม่ถ้วน

เมืองขนาดกลาง

 • ทอรังกา – ย่าน Bay of Plenty เป็นสถานที่พักผ่อนที่นิยมที่สุดสำหรับชาวนิวซีแลนด์ มีลักษณะเป็นอ่าวที่สวยงาม ผลกีวีฉ่ำ และทัศนียภาพอันงดงาม รอบทอรังกามีสวนผลไม้และสวนกว้างใหญ่หลายเฮกเตอร์ซึ่งผลิตทุกอย่างตั้งแต่ผลกีวี ผลไม้รสเปรี้ยว อะโวคาโด ไวน์ท้องถิ่น และอาหารทะเลสดใหม่มากมาย
 • โรโตรัว – โรโตรัวเป็นสถานที่แห่งวัฒนธรรมชาวเมารี มีน้ำพุร้อนธรรมชาติและบ่อโคลนร้อนซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นประตูสู่สนามสกีของเกาะเหนือที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการเล่นสกีและสโนว์บอร์ดที่ภูเขารัวเปฮูในฤดูหนาว 
 • โอทาโก – ภูมิภาคโอตาโกมีเมืองหลักคือดะนีดิน เป็นภูมิภาคที่โดดเด่นด้วยความงามทางธรรมชาติที่บรรจบกันกับประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมอันน่าหลงใหล บ่อยครั้งเมืองแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งสิ่งแวดล้อมของนิวซีแลนด์ ดะนีดินคือเมืองหลวงของนักเรียนในนิวซีแลนด์ เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ คือ University of Otago
 • เนลสัน – เนลสันตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของเกาะใต้ เป็นพื้นที่ซึ่งแดดจัดที่สุดในนิวซีแลนด์ มีแกลเลอรีและเวิร์กชอปของศิลปิน อาคารประวัติศาสตร์ และคาเฟ่สุดล้ำเรียงรายทั่วเนลสัน เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย 

เมืองขนาดเล็ก

 • ฮอว์กสเบย์ – อ่าวฮอว์กสคือหนึ่งในพื้นที่อันอบอุ่นที่สุดของนิวซีแลนด์ จึงเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นนำของประเทศ มีเมืองหลักชื่อเนเปียร์ โดดเด่นในเรื่องของการเดินป่าในวนอุทยานรูอาฮีนและคาเวคา เที่ยวชมแหลมคิดแนปเปอร์ หรือพักผ่อนบนชายหาดอันสวยงามซึ่งทอดยาวบนชายฝั่ง
 • ควีนสทาวน์ – เมืองควีนส์ทาวน์ รายล้อมด้วยภูเขาขนาดใหญ่และตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งทะเลสาบวาคาติปูอันสวยงาม พร้อมทัศนียภาพที่น่าตื่นตา เต็มไปด้วยการผจญภัย การเดินทางสำรวจ และการพักผ่อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

คลิกเพื่อค้นหาจุดหมายปลายทางอื่นๆ ที่นิวซีแลนด์ สำหรับคุณ


10. เรียนต่อนิวซีแลนด์ มีระบบการขนส่งที่ดีเยี่ยม สะดวกสบาย และมีที่พักอาศัยให้เลือกมากมายตามความต้องการของผู้เรียน

ที่นิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่จะใช้รถส่วนตัว เนื่องจากการจารจรที่นิวซีแลนด์ไม่ติดขัด แต่หลายๆ คนก็ยังใช้วิธีการเดิน ปั่นจักรยาน หรือใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเมือง และนอกเมืองได้อย่างสะดวกสบาย 

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถบัส Bus – รถบัส เป็นการเดินทางที่นิยมมากที่สุด สะดวกสบาย ตรงเวลา และถูกที่สุดในนิวซีแลนด์ สามารถเดินทางในตัวเมือง และสามารถเดินทางระหว่างเมืองได้

การเดินทางโดยรถไฟ Train – การเดินทางโดยรถไฟ ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากสำหรับนิวซีแลนด์ หรือยังไม่ใช้การเดินทางหลัก เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น และไม่ได้ทำให้การเดินทางเร็วขึ้น แต่น้องๆ จะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามแบบหาไม่ได้ โดยรถไฟหลักๆ ในนิวซีแลนด์ มี 3 เส้นทางหลักคือ

 • KiwiRail เดินทางจาก Auckland ไปยัง Wellington
 • Coastal Pacific เดินทางจาก Picton ไปยัง Christchurch
 • TranzAlpine เดินทางจาก Christchurch ไปยัง ชายฝั่งตะวันตกทางตอนใต้ของนิวซีแลนด์

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลรถไฟสาย KiwiRail | คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลรถไฟสาย Coastal Pacific | คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลรถไฟสาย TranzAlpine

TranzAlpine-product-page.jpg

การเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก Ferry – เรือข้ามฟาก เป็นที่นิยมสำหรับการเดินทางระหว่างเกาะเหนือ ไปยังเกาะใต้ โดยผู้ให้บริการหลักคือ InterIslander และ Bluebridge จุดเด่นคือ นักเรียนจะได้สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงาม นอกจากนี้ ยังเป็นที่นิยมเดินทางข้ามฟากระหว่างแผ่นดินใหญ่ และเกาะนอกชายฝั่ง เช่น Waiheke, Rangitoto และ Great Barrier ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใกล้เมืองโอ๊คแลนด์

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก InterIslander | คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก Bluebridge

Interislander-Kaitaki-OG-Image.jpg

การเดินทางโดยรถบ้าน Campervan – การเดินทางโดยรถบ้าน เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการเดินทาง ท่องเที่ยว และใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างช้าๆ โดยจะมีเส้นทางของรถบ้านโดยเฉพาะ และจะมีจุดแวะพักตลอดเส้นทาง ที่สามารถค้างคืน และตั้งแคมป์เล็กๆ ได้

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลการเดินทางโดยรถบ้าน บริษัท BRITZ

ที่อยู่อาศัยกว้าง

ประเทศนิวซีแลนด์ มีขนาดเทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่น แต่มีประชากรประมาณ 4.8 ล้านคนเท่านั้น ที่พักจึงมีตัวเลือกมากมาย และสามารถพักอาศัยแบบห้องเดี่ยว ในราคาประหยัดได้ 

 • หอพักนักเรียน – ประเทศนิวซีแลนด์ ยังเป็นประเทศที่มีประชากรน้อย ในตัวเมืองยังไม่แออัด ส่วนใหญ่ที่พักประเภทนี้จะตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่เรียน ห้องพักจะเป็นแบบเตียงเดี่ยวหรือคู่ มีห้องรับประทานอาหารรวม ซึ่งสามารถแจ้งประเภทอาหารที่ต้องการได้ มีห้องสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันและมีบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียน บางสถาบัน จะจัดที่พักสำหรับนักเรียน 6-8 คน โดยมีห้องนอนและห้องครัวที่ให้นักเรียนใช้ร่วมกัน 
  • ค่าใช้จ่ายประมาณ $220 – $330 ต่อสัปดาห์
 • โฮมสเตย์ – โฮมสเตย์ส่วนใหญ่ จะอยู่ในเขตชานเมือง แต่ก็สามารถเดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบาย โดย โฮมสเตย์จะมีห้องพักเป็นของตัวเอง และโฮสจะเตรียมอาหารให้รับประทาน รวมถึง ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เช่นการใช้โทรศัพท์ การดูตารางรถบัส การไปหาหมอเมื่อเจ็บป่วย และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย การพักแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักเรียนจะต้องสนทนากับเจ้าของภาษาตลอดเวลา 
  • ค่าใช้จ่ายประมาณ $290 – $350 ต่อสัปดาห์
 • บ้านเช่า หรือ อพาร์ทเม้น – นักเรียนสามารถหาบ้านเช่าหรือห้องพักเอง หรือแชร์กับบุคคลอื่นที่นักเรียนต้องการ ที่พักแบบนี้มีตั้งแต่ อพาร์ทเม้นสองห้องนอนไปจนถึงบ้านที่มีเนื้อที่กว้างขวาง ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ จะมีเพียงแค่เตาอบ เครื่องซักผ้า ผ้าม่านและพรม โดยนักเรียนจะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เอง และจะต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์รวมถึงค่าติดตั้งเอง นอกจากนี้ จะต้องมีการจ่ายค่ามัดจำบ้านล่วงหน้าประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ ตามสัญญา ซึ่งจะได้คืนเมื่อเลิกเช่าและสภาพที่พักไม่มีความเสียหายใดๆ การเช่าบ้านพักจะมีความอิสระและเป็นส่วนตัวมากกว่าที่พักประเภทอื่นๆ 
  • ค่าใช้จ่ายประมาณ $170 – $500 ต่อสัปดาห์

นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอีกมากมาย ! ที่ทำให้หลายๆ คนตัดสินใจมาเรียนต่อนิวซีแลนด์  ลองเปิดโอกาส ไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์สักครั้งดูสิ ! อาจจะเลือกเรียนหลักสูตรระยะเวลาสั้นๆ 4 – 12 สัปดาห์ แล้วคุณจะได้ค้นพบคำตอบมากมาย ที่จะทำให้คุณหลงรักประเทศนิวซีแลนด์


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.