เรียนต่อนิวซีแลนด์ ทำงานพาร์ทไทม์ได้หรือไม่ ?


การมาเรียนต่อต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้น เป็นเรื่องที่ดี ถ้าหากนักเรียนจะทำงานพิเศษเพื่อหาเงิน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร หรือค่าที่พัก นอกจากนี้ การทำงานพาร์ทไทม์ไม่เพียงแต่จะได้เงิน แต่นักเรียนจะได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย

การทำงานในขณะที่เรียนเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการหาประสบการณ์การทำงานต่างประเทศ เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การตรงต่อเวลา การทำงานเป็นทีม และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้นักเรียน / นักศึกษา ทำงานนอกเวลาได้ด้วย

การทำงานพาร์ทไทม์สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศนิวซีแลนด์ สถานทูตกำหนดไว้ว่า สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงวันหยุด แต่มีข้อกำหนดบางข้อที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องตรวจสอบเงื่อนไขของวีซ่าของตัวเองด้วยว่า ได้รับอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้หรือไม่

วุฒิการศึกษาใดสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้บ้าง

วุฒิการศึกษา จำนวนชั่วโมงที่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
(Bachelor Degree)
20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท
(Masters Degree)
20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)
ปริญญาโทวิจัย (Research) 40 ชั่วโมง / สัปดาห์ 
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก
(PhD)
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ 
วุฒิการศึกษาวิชาชีพที่ลงเรียนภาษากับสถาบัน Category 1 (Certificate, Diploma) 20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ 14 สัปดาห์ขึ้นไป
และลงเรียนภาษากับสถาบัน Category 1
20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)
สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนภาษากับสถาบัน Category 2 จะต้องลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องมี IELTS 5.0  20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (Secondary school) Year 12 หรือ 13 (ม.5 หรือ ม.6) อายุ 18 ปี ขึ้นไป 20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

นักเรียน / นักศึกษาต่างชาติ ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของกิจการต่างๆข้อห้ามสำหรับการทำงานพาร์ทไทม์ในประเทศนิวซีแลนด์

 • ไม่อนุญาตให้ทำงานที่ผิดกฏหมาย หรืองานที่ขัดต่อการเรียน

สิทธิในการทำงานพาร์ทไทม์ในนิวซีแลนด์

ทุกคนที่ทำงานในนิวซีแลนด์รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติทุกคนต่างก็มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานดังนี้

 • การเรียกร้องเมื่อถูกเลิกจ้างแบบไม่เป็นธรรม (ถูกไล่ออกจากงาน)
 • ช่วงเวลาหยุด และ พัก
 • สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย

ค่าแรงขั่นต่ำในนิวซีแลนด์

ประเภทงาน ค่าแรงขั้นต่ำ
Accounting $19.93
Administration & Office Support $20.90
Advertising, Arts & Media $36.46
Banking, Finance & Insurance $20.33
Call Centre & Customer Service $18.58
Construction $21.76
Design & Architecture $77.59
Education, Training & Childcare $21.63
Engineering $32.25
Farmwork, Agriculture Fishing & Forestry $18.55
Government & Council $25.83
HR & Recruitment $20.85
Healthcare $37.11
Hospitality & Tourism $17.92
Household $21.14
Information & Communication Technology $46.56
Law $63.00
Manufacturing, Transport & Logistics $18.85
Marketing & Communications $32.93
Retail $19.80
Sales $19.29
Science & Technology $26.24
Sport & Recreation $21.95
Trades Assistance $19.78

_dsc4525-edit-low-res.jpg


4 ขั้นตอน การทำงานอย่างถูกกฏหมายในประเทศนิวซีแลนด์


หลังจากที่ได้อ่านเงื่อไขการทำงานพาร์ทไทม์เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องสิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะทำงานพาร์ทไทม์ได้ ต้องทำตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชีธนาคาร


ไม่ว่าจะทำงานพาร์ทไทม์ หรือไม่ทำ ก็ควรจะเปิดบัญชีธนาคาร เพราะจะทำให้เราสะดวกในการรับเงินค่าตอบแทน รวมถึงโอนเงินทั้งใน และต่างประเทศด้วย โดยเมื่อเดินทางไปถึงนิวซีแลนด์แล้ว ควรทำก่อนเป็นอันดับแรก

ธนาคารที่แนะนำ

 • Cooperative Bank
 • Kiwibank
 • TSB Bank
 • Australia and New Zealand Banking Group (ANZ)
 • Westpac Bank

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • จดหมายรับรองจากสถาบัน (COE)
 • เงินสดไม่ต่ำกว่า $100 สำหรับฝากเงิน (บางธนาคารไม่มีขั้นต่ำ) 

หลังจากเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว เราจะได้สมุดบัญชี ส่วนบัตรเอทีเอ็ม จะถูกจัดส่งมาให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ ในระหว่างรอบัตรเอทีเอ็ม หากต้องการใช้เงินสด สามารถใช้สมุดบัญชีไปขอเบิกได้ที่ธนาคารได้

ขั้นตอนที่ 2 ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี IRD Number


IRD Number   คือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี การที่จะทำงานพาร์ทไทม์ ในนิวซีแลนด์ได้ นักเรียน / นักศึกษา ต่างชาติ จะต้องมีหมายเลข IRD เพื่อทำงานหักภาษีจากรายได้ให้กับรัฐบาล ซึ่งรายได้ของคุณ จะเชื่อมโยงกับหมายเลขเสียภาษีนี้ หากคุณไม่มีหมายเลข IRD นายจ้างของคุณจะต้องหักภาษีเงินได้ที่อัตราการเสียภาษีสูงสุดที่ 45% 

ทำไมต้องขอ IRD Number ?

 • เพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้ จากการทำงานพาร์ทไทม์
 • เพื่อปรับเพดานภาษีเงินได้ของคุณให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • สามารถเข้าร่วม KiwiSaver เป็นโครงการ การออมเพื่อการเกษียณอายุ
 • สามารถสมัครขอสินเชื่อ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
 • สามารถซื้อขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ในนิวซีแลนด์
 • สามารถเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ

การยื่นขอหมายเลข IRD สำหรับวีซ่านักเรียน

สามารถยื่นขอออนไลน์ได้ที่ “apply for your IRD number online” หลังจากที่คุณมาถึงนิวซีแลนด์เรียบร้อยแล้ว

เอกสารที่จำเป็น

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • หมายเลขวีซ่านิวซีแลนด์ (Immigration New Zealand Application number)
 • บัญชีธนาคารนิวซีแลนด์ (New Zealand Bank Account)

หากคุณสมัคร IRD Number ของคุณทางออนไลน์และเลือกตัวเลือกเพื่อรับหมายเลขโดยใช้ข้อความหรืออีเมลระบบจะใช้เวลา 2 วันทำการในการรับ IRD Number ของคุณ หากคุณเลือกตัวเลือกในการรับหมายเลข IRD ทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาถึง 12 วันทำการในการติดต่อคุณ

IRD คืออะไร? ใครที่อยากทำงานพาร์ทไทม์ที่นิวซีแลนด์ต้องรู้

ขั้นตอนที่ 3 การหางานพาร์ทไทม์


โอกาสในการได้งานทำ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่นประสบการณ์การทำงาน ประเภทของงานที่ต้องการ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ สถานที่ทำงานพาร์ทไทม์ที่ดีที่สุด ที่จะต้องพิจารณาอันดับแรกคือ ระยะห่างจากที่พัก และมหาวทิยาลัยหรือสถาบัน ที่สามารถเดินไปทำงานหลังเลิกเรียนได้ และอันดับที่สองคือ งานที่ทำ ควรจะสอดคล้องกับหลักสูตรที่เรียน เช่น หากเรียนเกี่ยวกับ Hotel Management หรือ Hospitality งานพาร์ทไทม์ที่ทำควรจะเกี่ยวกับการโรงแรม 

ก่อนที่จะเริ่มสมัครงาน ควรจะมีประวัติส่วนตัว หรือ CV ซึ่ง สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย หลายแห่งมีบริการแนะแนวการเขียน CV ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน ให้กับนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย

หางานพาร์ทไทม์จากที่ไหน ?

 • หนังสือพิมพ์ หรือตามป้ายประกาศต่างๆ อาจจะเป็นวิธีที่ล้าสมัย แต่เชื่อว่า หลายๆ คนมองข้ามข้อนี้ไป
 • บางสถาบันการศึกษาจะมีบอร์ดประกาศตำแหน่งงานและมีแบบออนไลน์ด้วย ดั้งนั้นจึงควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้พวกเขาช่วยมองหาตัวเลือกในงานที่สถาบันเสนอ
 • ลงทะเบียนกับบริษัทจัดหางาน ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะช่วยหางานแบบชั่วคราว หรือ งานระยะสั้นให้ได้ แต่อาจจะมีค่าธรรมเนียมการจัดหางาน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับบริษัทนั้นๆ 
 • หางานผ่านเว็ปไซด์ Student Job Search เว็ปไซด์หางานอันดับ 1 ของประเทศนิวซีแลนด์ มีงานรองรับมากมาย ทั้งงานพาร์ทไทม์ และงานเต็มเวลา 

การเตรียมตัวก่อนเริ่มหางาน

 1. แนะนำให้ทำ CV (ประวัติส่วนตัว) CV เปรียบเสมือนใบเบิกทางสำหรับการสมัครงาน โดยรายละเอียดใน CV จะต้องระบุประสบการณ์การทำงาน ความเชี่ยวชาญพิเศษ รูปแบบน่าสนใจ อ่านง่าย และที่สำคัญ ควรจะเพิ่มงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาสาสมัครลงใน CV ด้วย จะทำให้คุณดูน่าสนใจเพิ่มขึ้น
 2. เมื่อไปสมัครงาน หรือสัมภาษณ์งาน ควรทักทายพูดคุยกับพนักงานในที่ทำงาน เพื่อศึกษาวิธีการทำงาน และวัฒนธรรมในที่ทำงาน ในอนาคต อาจจะถามสิ่งที่ชอบที่สุดในที่ทำงาน วิธีนี้จะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่า งานที่ทำเหมาะสมกับบุคลิกภาพของคุณหรือไม่ แต่ควรระวังคำถามที่เป็นส่วนตัวมากเกินไป เช่น ทำงานมาแล้วกี่ปี หรือ เรื่องเงินเดือน
 3. เทคนิคการตอบคำถาม ควรตอบคำถามให้มีลักษณะเชิงบวก
 4. ควรหาบุคคลอ้างอิง เช่น อาจารย์ หรือ หัวหน้างาน ให้เขียนอ้างอิงถึงบุคลิกภาพ นิสัย เพื่อเพิ่มน้ำหนักของ CV

ทำงานอะไรได้บ้าง ?

ยิ่งทักษะภาษาอังกฤษดีขนาดไหน ก็จะสามารถเลือกงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเท่านั้น และแน่นอนว่า รายได้ก็จะยิ่งมากขึ้น ตัวอย่างเช่น งานแผนกต้อนรับ งานเสนอขาย งานบริการลูกค้า นอกจากนั้น ยังมีการฝึกงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน โดยจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่ได้รับค่าจ้าง จะขึ้นอยู่กับสถานที่ฝึกงาน ที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนที่จะฝึกงาน

 • ธุรกิจค้าปลีก – เช่น ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า และร้านขายเสื้อผ้า ตำแหน่งเช่น แคชเชียร์ คลังสินค้า ซึ่งในเมืองใหญ่ๆ มีร้านค้า และห้างสรรพสินค้ามากมาย 
 • งานร้านอาหาร – ซึ่งส่วนใหญ่ นักเรียนไทยที่เริ่มมาเรียนต่างประเทศจะเลือกทำงานด้านนี้ เพราะไม่ต้องใช้ประสบการณ์การทำงาน และไม่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษมาก งานไม่ยาก สามารถเรียนรู้ได้ และร้านอาหารก็มีหลากหลายประเภทให้เลือก ทั้งอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารอิตาเลียน กระจายอยู่ทั่วเมือง 
 • งานพี่เลี้ยงเด็ก ครอบครัวชาวออสเตรเลียจำนวนมาก กำลังมองหานักเรียนต่างชาติ เพื่อเลี้ยงดูบุตรหลานของตน บางครอบครัวอาจจะมีที่พักให้ด้วย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ในการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลีย แต่ งานประเภทนี้ จะต้องผ่านหลักสูตร Early Childhood และมีประสบการณ์การทำงานกับเด็กมาก่อน 
 • งานจัดส่งอาหาร บริการ Delivery เป็นงานที่นิยมเป็นอันดับสอง รองจากงานร้านอาหาร เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการทำงานซ้ำๆ และยังได้ออกไปผจญภัยในซอย มุม ต่างๆ ที่เราอาจจะไม่เคยเห็น แค่เพียงมีรถมอเตอร์ไซค์ แต่ การขับขี่ในต่างประเทศ แน่นอนว่าจะต้องมีใบขับขี่สากล 
 • งานทำความสะอาด เป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มผู้หญิง ส่วนใหญ่จะเป็นงานทำความสะอาด บริษัทเอกชน ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษมาก
“คลิ๊กเพื่ออ่าน Student Job Search บริการจัดหางานให้กับนักเรียนต่างชาติ ในนิวซีแลนด์”

ขั้นตอนที่ 4 ระหว่างการทำงานพาร์ทไทม์


ระหว่างการทำงาน รายได้จะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เราผูกไว้กับหมายเลข IRD ข้อควรระวัง วีซ่านักเรียนอนุญาติให้ทำงานได้ 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ และ 40 ชั่วโมง / สัปดาห์ ช่วงปิดภาคการศึกษา ดังนั้น ไม่แนะนำให้ทำเกินเวลา เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย นอกจากนี้ การทำงานพาร์ทไทม์ จะต้องไม่ขัดต่อการเรียน ถ้าหากขาดเรียน หรือคะแนนชั้นเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน จะโดนรีพอร์ทจากสถานทูต และไม่สามารถต่อวีซ่าได้ หรืออาจจะโดนยกเลิกวีซ่าได้ค่ะ

นอกจากนี้การทำงานพาร์ทไทม์ ควรจะได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรม เหมาะสมกับงานที่ทำ ดังนั้น จงระมัดระวังนายจ้างที่จ่ายค่าแรงเป็นเงินสด เพราะนายจ้างพวกนี้ จะกดค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย ทางที่ปลอดภัยที่สุด ควรให้นายจ้างโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อความโปร่งใส


รู้หรือไม่ ? เรียนต่อนิวซีแลนด์ สามารถขอ Post Study Work Visa
เพื่ออยู่ทำงานหลังเรียนจบได้ด้วย

Post – Study Work VISA คือ วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ โดย ในเดือนสิงหาคม 2018  รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการทำงานหลังการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติ และนายจ้าง 

Post-study work visa สามารถทำอะไรได้บ้าง ?

 • สามารถทำงานอะไรก็ได้ในนิวซีแลนด์
 • สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในนิวซีแลนด์
 • สามารถทำงานได้แบบ Full Time
 • ไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์

เรียนหลักสูตรไหนที่สามารถขอ Post-Study Work Visa ได้ ?

วุฒิการศึกษา เงื่อนไข เมื่อเรียนใน Auckland เมื่อเรียนนอก Auckland
Bachelor Level 7
หรือสูงกว่า
ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป 3 ปี 3 ปี
Graduate Diploma
Level 7
ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป 1 ปี และขอเพิ่มได้อีก 1 ปี หากทำงานในสายงานที่ที่กำหนด 2 ปี
วุฒิการศึกษาอื่นๆ
ที่อยู่ในระดับ Level 7 
ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป 1 ปี 2 ปี
Certificate Level 4 – 6
จำนวน 1 วุฒิการศึกษา
ระยะเวลาหลักสูตร 60 สัปดาห์ขึ้นไป 1 ปี 2 ปี
Certificate Level 4 – 6
จำนวน 2 วุฒิการศึกษา
ระยะเวลาสั้ง 2 หลักสูตร รวม 60 สัปดาห์ และหลักสูตรที่ 2 ต้องสูงกว่าหลักสูตรแรก 1 ปี 2 ปี

 การทำงานพาร์ทไทม์ คุณจะต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นควรจัดลำดับความสำคัญของตัวเองให้ดี โดยการเตรียมตารางเรียน ตารางงาน ที่สำคัญ ควรจะมีเวลาพักผ่อน เพื่อใช้ชีวิตในการท่องเที่ยว พบปะเพื่อนใหม่ บ้างบางครั้ง เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน และการทำงาน


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ ศูนย์ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร

 • บริการให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่อง การเรียน
 • เรื่องการทำวีซ่า การเตรียมเอกสาร
 • ทำให้การเรียนต่อต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย
 • ดูแลจนกว่านักเรียนจะเรียนจบ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บ
 • คลิ๊ก เพื่อทำความรู้จักเดอะเบสท์ เพิ่มเติม

  วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ?
  ปรึกษา "เดอะเบสท์" ได้เลย

  ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศจาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์
  ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

  สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
  โทร
   : 090-327 3558088-269 5099

  Email : contact@thebest-edu.com
  Line : @thebesteduหรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

  เพิ่มเพื่อน


  Reference

   

  Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.