รู้หรือไม่ นิวซีแลนด์ คือประเทศที่มีความปลอดภัยอันดับ 1 ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ ใครที่วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ต้องอ่าน

การเรียนต่อต่างประเทศ ก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆ ถ้าหากถามว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามีความปลอดภัยหรือไม่ ก็ไม่สามารถตอบได้โดยตรง อาจจะต้องถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สถานที่คุณอยู่ อยู่ในใจกลางเมืองหรือไม่ และมีอัตราการเกิดอาชญากรรมบ่อยครั้งหรือเปล่า แต่ถ้าหากคุณเลือกเรียนที่นิวซีแลนด์ เรามั่นใจได้เลยว่า ทุกพื้นที่มีความปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร มีความสุข  และให้การต้อนรับนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี จากประสบการนักเรียนของเดอะเบสท์ ที่เดินทางไปเรียนที่นิวซีแลนด์เกือบ 100% นักเรียน และผู้ปกครอง เห็นตรงกันว่า ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ปลอดภัย และมั่นใจได้เลยว่า นักเรียนจะมีความสุขกับการเรียน และการใช้ชีวิตในประเทศนิวซีแลนด์

รู้หรือไม่? นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 1
ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ


ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นิยมเรียนกันมากที่สุด เนื่องจากเป็นภาษาสากล ที่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ทั่วโลก การเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ นอกจากเรียนรู้ภาษาแล้ว ยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารกับคนในท้องถิ่นในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ทักษะทางภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

ประเทศที่คนไทยนิยมไปเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ประเทศอังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร ซึ่งไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไรนัก เนื่องด้วยประเทศอังกฤษ เป็นประเทศยอดนิยมมาเป็นระยะเวลานานเนื่องจาก เป็นประเทศต้นแบบของภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว และประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จนกลายมาเป็นค่านิยม ที่คนไทยเลือกเป็นอันดับ 1 สำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ แต่รู้หรือไม่ ยังมีอีก 6 ประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และคุณภาพเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ยังมีความปลอดภัยมากกว่าอีกด้วย

นิวซีแลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 1 ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศไอซ์แลนด์ (จากการจัดอันดับ Economics and Peace’s Global Peace Index 2019) ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศนิวซีแลนด์ไม่เคยลดลงต่ำกว่าอันดับสี่ในดัชนีสันติภาพโลกเลย จึงทำให้นิวซีแลนด์กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยมากที่สุดอันดับ 1 สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกัน ประเทศอังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร อยู่ในอันดับที่ 45 ของโลก

เหตุผลที่นิวซีแลนด์ มีความปลอดภัย และมีความสงบสุขเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการคือ ประเทศนิวซีแลนด์ มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ การคอรัปชั่นต่ำ รัฐบาลให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และเป็นประจำ นอกจากนี้ ประเทศนิวซีแลนด์ ยังมีประชากรไม่ถึง 5 ล้านคน และทุกคน มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วย

และในภายหลัง ประเทศนิวซีแลนด์ ก็ได้เป็นอีก 1 จุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจาก คุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ ระบบการศึกษาที่แข็งแกร่ง และเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ที่สำคัญ การเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ สามารถเรียนด้วย ทำงานด้วยได้ ในขณะที่ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้

6 อันดับ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ.jpg

รายงานดัชนีสันติภาพโลก จัดทำโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (IEP) เพื่อชี้วัดความสงบสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีการพิจารณาปัจจัยบ่งชี้ย่อย 23 ประการ ซึ่งถูกจัดกลุ่มเป็นสามปัจจัยบ่งชี้หลัก ได้แก่ วัดจากความขัดแย้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ความปลอดภัยทางสังคม และการเมือง การคอรัปชั่น และการปฏิวัติทางการทหาร ใน 163 ประเทศและดินแดนทั่วโลก

Reference

Advertisements

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.