สารบัญบทความ

Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

การเลือกเมืองเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ น้องๆ หลายคนอาจจะเลือกเมืองตามไลฟ์สไตล์ และความชอบของส่วนตัว บางคนอาจจะชอบบรรยากาศชนบท เงียบๆ ไม่วุ่นวาย บางคนอาจจะชอบบรรยากาศในแบบชุมชนเมืองใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

โอ๊คแลนด์ ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งในนิวซีแลนด์ ที่มีความนิยมในการเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งน้องๆ ส่วนใหญ่รู้จัก แต่การที่จะเรียน และใช้ชีวิตในเมืองโอ๊คแลนด์ อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะต้องตัดสินใจ เพราะนอกจากเลือกเมืองแล้ว ก็อาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น ค่าครองชีพ ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก ดังนั้น เดอะเบสท์จึงได้รวบรวมข้อมูล เมืองโอ๊คแลนด์อย่างละเอียด สามารถดูรายละเอียดได้ในบทความนี้ได้เลยค่ะ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เมืองโอ๊คแลนด์ Auckland, New Zealand


ทำไมต้องมาเรียนที่เมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์

โอ๊คแลนด์ Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก จากการสำรวจคุณภาพชีวิตจาก Mercer Quality of Living 2019 ตั้งอยู่ทางเกาะเหนือ ของประเทศนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบัน โอ๊คแลนด์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของนักศึกษานานาชาติ ที่เดินทางมาเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ University of Auckland เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ แม้จะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ แต่โอ๊คแลนด์ ก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ในอันดับสามของโลก

การเดินทางมาเมืองโอ๊คแลนด์

เมืองโอ๊คแลนด์ เป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายหลักของนิวซีแลนด์ ดังนั้น การเดินทางสะดวกสบาย และมีสายการบินที่ครอบคลุม มีทั้งบินตรง และต่อเครื่อง สายการบิน Full Service และ Low Cost มีไฟลท์บินทุกวัน โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบิน เดอะเบสท์ขอประมาณไว้คร่าวๆ ดังนี้

 • เดินทางโดยเครื่องบิน สายการบินไทย สุวรรณภูมิ BKK – โอ๊คแลนด์ AKL (บินตรง ไป-กลับ) ประมาณ 22,000 – 44,000 บาท ระยะเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง
 • เดินทางโดยเครื่องบิน ควอนตัส สุวรรณภูมิ BKK – โอ๊คแลนด์ AKL (แวะพักซิดนีย์ ไป-กลับ) ประมาณ 19,500 บาท – 24,000 บาท ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง 
 • เดินทางโดยเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ สุวรรณภูมิ BKK – โอ๊คแลนด์ AKL (แวะพักสิงคโปร์ ไป-กลับ) ประมาณ 27,700 บาท – 34,500 บาท ระยะเวลาเดินทางประมาณ 13 ชั่วโมง

Auckland.jpg


10 เหตุผล ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจมาเรียนต่อโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์

1. โอ๊คแลนด์ เมืองแห่งโอกาสในการเรียน สำหรับนักเรียนนานาชาติ

ประเทศนิวซีแลนด์ ให้ความสำคัญ และดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างดีที่สุด ที่นิวซีแลนด์ มีหลักปฏิบัติที่รู้จักกันในชื่อ Code of Practice ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติต่อนักเรียนต่างชาติ ในเรื่องความความปลอดภัย โดยไม่คำนึงถึงอายุ หรือระดับการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 5 – 18 ปี ทุกโรงเรียนมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOL) ที่เปิดสอนให้ฟรี เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้คล่องแคล่ว และสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ

โรงเรียนประถม (Primary School) ในโอ๊คแลนด์

โรงเรียนประถมในโอ๊คแลนด์ มีให้เลือกมากมาย และทุกโรงเรียนได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ NZQA ปฏิบัติตามกฏของการดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างเคร่งครัด ดังนั้น นักเรียนที่มาเรียนที่นิวซีแลนด์ ผู้ปกครองมั่นใจได้เลยว่า น้องๆ ทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดีเทียบเท่ากับเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวเลย แต่ผู้ปกครองควรทราบว่า น้องๆ ที่อายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเดินทางมาอยู่ด้วยเป็นผู้ดูแลนักเรียน เนื่องจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับโฮมสเตย์ หรือครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ได้

โรงเรียนมัธยมต้น (Intermediate School) และมัธยมปลาย (High School) ในโอ๊คแลนด์ 

การศึกษาในระดับมัธยมต้น จะเรียนรู้วิชาเฉพาะเพื่อเตรียมตัวสำหรับ การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพิ่มพูนวิชาความรู้จากหลักสูตรการเรียน  ที่ครอบคลุมและมีความสมดุล รวมทั้งพัฒนาทางด้านความคิด การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ และนักเรียนจะต้องมีจุดมุ่งหมายเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างวินัยในการเรียน

การศึกษาในระดับมัธยมปลาย จะมุ่งเน้นไปที่ระบบ NCEA (National Certificate of Education Achievement) ที่จะช่วยค้นหาความชอบ และเป็นใบเบิกทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติได้ทั่วโลก โดยนักเรียนจะต้องเก็บหน่วยกิตตามรายวิชาที่ตัวเองถนัดและสนใจ ตั้งแต่ Year 11 – 13 

มหาวิทยาลัย (University) ในโอ๊คแลนด์

Massey University

 • 5 Star Rating Across 9 Categories
 • ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings โดยอยู่ในอันดับ Top 3% 
 • อยู่ในดันอับที่ 25 ของโลกในหลักสูตรสัตวแพทย์
 • อยู่ในดันอับที่ 30 ของโลกในหลักสูตรเกษตรศาสตร์
 • อยู่ในอันดับที่ 100 ของโลกในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
 • อยู่ในอันดับที่ 100 ของโลกในหลักสูตรบัญชีและการเงิน
 • Website ของสถาบัน
1.jpg

University of Auckland

 • ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings โดยอยู่ในอันดับ Top 1% ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 81 ของโลก
 • ได้รับการจัดอันดับดาวจาก QS ให้เป็นสถาบัน 5+ ดาว
 • ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมมากที่สุดในนิวซีแลนด์
 • Website ของสถาบัน
2.jpg

University of Otago

 • เป็นมหาวิทยาลัยที่ที่ได้รับการจัดอันดับจาก Top University โดยอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศนิวซีแลนด์
 • ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings โดยอยู่ในอันดับ Top 1% ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 169 ของโลก
 • หลักสูตรจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัยโอทาโก อยู่ในอันดับที่ 38 ของโลก
 • ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 16 มหาวิทยาลัย ที่สวยที่สุดในโลก โดยมหาวิทยาลัย University of Otago อยู่ในอันดับที่ 6
 • Website ของสถาบัน
3.jpg

 Auckland University of Technology (AUT)

 • เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับที่ 25 ของโลก (จากการจัดอันดับของ Times Higher Education)
 • เป็น 60 มหาวิทยาลัย ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ที่ติดอันดับน้อยกว่า 50 อันดับของโลก (Times Higher Education)
 • ได้รับรางวัลการันตี 5 ดาว จาก QS 
 • Website ของสถาบัน
4.jpg

สถาบันเทคโนโลยีโพลิเทคนิค (Polytechnic) ในโอ๊คแลนด์

สถาบันวิชาชีพเอกชน (Private Training) บางส่วน ในโอ๊คแลนด์

UP International College

 • เป็นสถาบันที่มีเครือข่ายการศึกษาใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ 
 • มี Pathway เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Victoria University 
 • อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์สูง
 • Website ของสถาบัน
9.jpg

International Travel College of New Zealand

 • สถาบัน ITC มีเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ทันสมัย 
 • มีห้องปฏิบัติการ ที่ครบวงจร มีการจำลองห้องผู้โดยสาร เพื่อฝึกการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • มีการจำลองเหตุการณ์หลากหลายสถานการณ์ เช่น เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เหตุการณ์เช็คอินด่วน
 • มีการฝึกปฏิบัติจริง กับสถานที่จริง ทำงานบนสายการบินจริงๆ 
 • ได้รับการวัลมากมาย
 • Website ของสถาบัน
5.jpg

สถาบันเทคโนโลยีโพลิเทคนิค (English Language School) บางส่วน ในโอ๊คแลนด์

New Zealand Language Centres (NZLC)

 • ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ ในประเทศนิวซีแลนด์มากมาย
 • เป็นศูนย์ทดสอบ AEAS และเป็นศูนย์ทดลองทดสอบ IELTS 
 • มีนักเรียนหลากหลายสัญชาติ จากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก สภาพแวดล้อมมีความอบอุ่น และเป็นกันเอง
 • ตั้งอยู่ในทำเลที่ใกล้กับสถานที่ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้นักเรียน
 • มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทุกวันหลังเลิกเรียน และทุกสัปดาห์
 • Website ของสถาบัน
6.jpg

Dominion English School

 • มีประสบการณ์มากมายในการให้การศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก เราได้รับการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969
 • ตั้งอยูใจกลางเมือง Auckland เดินทางสะดวก ใกล้กับร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และระบบขนส่งสาธารณะ
 • มีการเตรียมพร้อมให้ฟรี สำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี 
 • มีหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี 
 • มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทุกวันหลังเลิกเรียน และทุกสัปดาห์
 • Website ของสถาบัน
7.jpg

The Campbell Institute

 • ครูทุกคนผ่านการรับรอง Cambridge CELTA 
 • สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเป็นมิตร
 • เส้นทางเรียนต่อด้านวิชาการสู่โรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์
 • มีหลักสูตรให้เลือกมากมาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
 • ฟรีบทเรียนแบบตัวต่อตัวสำหรับนักเรียนทุกคน
 • Website ของสถาบัน
8.jpg

เดอะเบสท์ ศูนย์ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร บริการให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่องการเรียน เรื่องการทำวีซ่า ดูแลจนกว่าจะเรียนจบ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558, 088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line: @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


2. โอ๊คแลนด์ เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ และเติบโตเร็วที่สุดในนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ เราอาจจะนึกถึงเมืองโอ๊คแลนด์เป็นเมืองแรก เนื่องจากตัวเมืองมีขนาดใหญ่ และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในนิวซีแลนด์ นักลงทุนทั้งในประเทศ และนอกประเทศ ต่างเข้ามาลงทุน เป็นจำนวนมาก และมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในทุกปี นอกจากนี้ โอ๊คแลนด์มีชื่อเสียงในฐานะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม ไอที ในเอเชียแปซิฟิก และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม จึงได้พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเฉพาะทางอย่างหลากหลาย 

Capture 1

กราฟแสดงการเติบโตของ GDP ของเมืองโอ๊คแลนด์ และนิวซีแลนด์ ในปี 2000 – 2019


3. โอ๊คแลนด์ เป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับ 3 ของโลก

จากการสำรวจคุณภาพชีวิตของ Mercer Quality of Living Survey 2019 ได้จัดอันดับคุณภาพชีวิตของเมืองต่างๆ กว่า 500 เมืองของโลก โดยอันดับที่ 1 คือกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย อันดับที่ 2 คือเมืองซูริก ประเทศเยอรมัน และอันดับ 3 คือ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน และเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา นอกจากนี้ประเทศนิวซีแลนด์ (อ้างอิงจาก Mercer Quality of Liveing Survey 2019)

สิ่งที่ทำให้โอ๊คแลนด์เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตติดอันดับ 3 ของโลก

 • มีความมั่นคงทางการเมือง อาชญากรรมต่ำ
 • มีเศรษฐกิจที่ดี อัตราการแลกเปลี่ยนคงที่
 • มีวัฒนธรรมทางสังคมที่ดี มีระบบความปลอดภัยที่เข้มงวด และไม่จำกัดเเสรีภาพส่วนบุคคล
 • มีการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างครบถ้วน 
 • มีการเข้าถึงโรงเรียนและการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
 • มีระบบขนส่งสาธารณะที่เพียบพร้อม
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวก และความบันเทิงครบครัน
 • ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

4. โอ๊คแลนด์มีความปลอดภัย และเป็นมิตร เป็นเมืองที่ให้การต้อนรับกับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี 

โดยทั่วไปแล้วโอ๊คแลนด์และนิวซีแลนด์มีอัตราการก่ออาชญากรรมร้ายแรงน้อยที่สุด อาชญากรรมรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับปืนนั้นหาได้ยากมากและแทบจะไม่มีอยู่จริง การโจรกรรมและการล้วงกระเป๋าอาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มจำนวนขโมยจากห้องพักในโรงแรมดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ทิ้งของมีค่าไว้ที่นั่นหรือใช้ตู้นิรภัยของโรงแรมหากเป็นไปได้

 • ความเสี่ยงต่อการเดินทาง – ความเสี่ยงด้านการขนส่งหรือแท็กซี่ในนิวซีแลนด์ต่ำมาก แท็กซี่ในโอ๊คแลนด์มีความซื่อสัตย์ คนขับรถแท็กซี่ทุกคนจะต้องได้รับใบอนุญาต จากบริษัทขนส่งมวลชนมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย
 • ความเสี่ยงต่อการโดนล้วงกระเป๋า – ความเสี่ยงต่อการโดนล่วงกระเป๋าในโอ๊คแลนด์ ต่ำมาก ในโอ๊คแลนด์ มีการเฝ้าระวังและตรวจตรากันอย่างยอดเยี่ยม และเมืองไม่ได้แออัดมากนัก จึงยากต่อการโดนล้วงกระเป๋า แต่อย่างไรก็ตาม ควรเก็บของมีค่าไว้อย่างมิดชิด โดยเฉพาะเมื่อท่องเที่ยวในเวลากลางคืน
 • ความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงเดินทางคนเดียว – สำหรับผู้หญิงสามารถรู้สึกถึงความปลอดภัยได้ในโอ๊คแลนด์ สามารถเดินไปตามถนนตามลำพังโดยปลอดภัย แต่ควรหลีกเลี่ยงการไปยังพื้นที่อันตราย หรือพื้นที่เปลี่ยวโดยเฉพาะในเวลากลางคืน


5. โอ๊คแลนด์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และค่าใช้จ่ายไม่สูง

เมืองโอ๊คแลนด์มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสถานที่บันเทิงครบทุกรูปแบบ โดยทั่วไปแล้วโอ๊คแลนด์มีค่าครองชีพที่ต่ำกว่า ลอนดอน ซิดนีย์ เมลเบิร์น ฮ่องกง สิงคโป และ นิวยอร์ก อย่างมาก 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พัก

ที่พักในโอ๊คแลนด์ เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุด เนื่องจากมีตัวเลือกที่พักที่หลากหลาย และราคาสมเหตุสมผล หากกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย คุณสามารถเลือกที่พักในมหาวิทยาลัยได้โดยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ $280 – $350 ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับประเภทของห้องพัก หากเรียนสถาบันการศึกษาเอกชน หรือเรียนภาษา คุณสามารถเช่าบ้าน หรืออพาร์ทเม้นได้ โดยการแชร์กับเพื่อน จะช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักถูกลง ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ $180 – $250 ต่อสัปดาห์

นอกจากนี้ โฮมสเตย์ก็เป็นตัวเลือกที่นิยมอย่างมากสำหรับนักเรียนต่างชาติ เนื่องจากสะดวกสบาย มีคนท้องถิ่นคอยดูแล และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งนักเรียนจะไม่สามารถเลือกโฮมสเตย์ได้ แต่สามารถระบุความต้องการของนักเรียนได้ เช่น ต้องการบ้านที่ไม่มีเด็ก ต้องการบ้านที่ไม่เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ $350 – $380 ซึ่งราคานี้จะรวมอาหารให้ 2 มื้อในวันธรรมดา และ 3 มื้อในวันหยุด

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร

เมืองโอ๊คแลนด์ มีชื่อเสียงด้านอาหารที่หลากหลาย และราคาไม่แพง คุณสามารถค้นหาร้านอาหารได้ทุกรูปแบบในเมืองโอ๊คแลนด์ มีร้านอาหารอาหารเอเชีย ตั้งอยู่รอบๆ ถนน Dominion เช่น อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารไทย ด้วยราคาที่ไม่แพง เริ่มต้นเพียง $10 และร้านในระดับภัตราคารสุดหรูย่าน Ponsonby, Britomart และรอบๆ Sky Tower ที่จะมีราคาแพงขึ้นมา

สำหรับบางคน อาจจะเลือกซื้อของสดที่ตลาด หรือซุปเปอร์มาเก็ต มาปรุงอาหารรับประทานเอง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงอย่างมากเกือบครึ่ง ของค่าอาหาร แต่ควรจะดูเงื่อนไขของที่พักให้ดีว่า มีห้องครัว หรืออุปกรณ์ประกอบอาหารไว้ให้ หรือที่พักอนุญาตให้ประกอบอาหารหรือไม่ เนื่องจาก ที่พักบางแห่ง ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในห้องพัก เพื่อความปลอดภัยต่อการเกิดอัคคีภัย 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง

เมืองโอ๊คแลนด์ มีระบบขนส่งสาธารณะ ที่ครอบคลุมทั่วทั้งในตัวเมือง และเมืองใกล้เคียง เป็นการเดินทางที่สะดวกสบาย ตรงเวลา และผู้คนนิยมใช้บริการมากที่สุด และถ้าหากถือวีซ่านักเรียนจะได้ราคาที่ถูกกว่าอีกด้วย ซึ่งโดยปกติ จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ $20 – $30 ต่อสัปดาห์ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นอกจากค่าใช้จ่ายข้างต้น ก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่จะต้องเตรียม เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเมืองเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ซิดนีย์ เมืองโอ๊คแลนด์มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัด ถ้าหากคุณชอบใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่วุ่นวาย แต่ก็เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เมืองโอ๊คแลนด์ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

ประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ชีวิตในเมือง Auckland

Auckland

วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วย

การทำงานพาร์ทไทม์สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศนิวซีแลนด์ ที่ถือวีซ่านักเรียน เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาประสบการณ์การทำงานต่างประเทศ เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การตรงต่อเวลา การทำงานเป็นทีม และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน ทำงานนอกเวลาได้ด้วย ซึ่ง สถานทูตกำหนดไว้ว่า สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงวันหยุด

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำงานพาร์ทไทม์ ประเทศนิวซีแลนด์


6. โอ๊คแลนด์ สภาพอากาศที่อบอุ่น ตลอดทั้งปี

ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก – ลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก – กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก  แต่ควรทราบไว้ว่า ประเทศนิวซีแลนด์ อยู่ฝั่งซีกโลกใต้ ดังนั้น สภาพอากาศจะสลับกันกับซีกโลกเหนือ

ฤดูกาลในเมืองโอ๊คแลนด์

 • ฤดูร้อน: อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ 
 • ฤดูใบไม้ร่วง: อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
 • ฤดูหนาว: อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม
 • ฤดูใบไม้ผลิ: อยู่ในช่วงเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน

อุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองโอ๊คแลนด์

อุณหภูมิเฉลี่ย.JPG

อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด ของเมืองโอ๊คแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด ต่ำสุด.JPG


7. โอ๊คแลนด์ มีสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมมากมาย ที่รอคอยการสัมผัส และเปิดประสบการณ์

สำหรับใครที่กำลังวางแผนเดินทางมาท่องเที่ยว หรือเรียนต่อนิวซีแลนด์ อาจจะนึกถึงเมืองโอ๊คแลนด์เป็นอันดับแรก นอกจากความเพียบพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว เมืองโอ๊คแลนด์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมมากมายที่รอคอยการสัมผัส และเปิดประสบการณ์ 

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองโอ๊คแลนด์

 • Auckland Museum – จุดหมายปลายทางแรกของเมืองโอ๊คแลนด์ ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับเมืองโอ๊คแลนด์ และประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่การก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน 
 • Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki – หอศิลป์ประจำเมืองโอ๊คแลนด์ Toi o Tāmaki เป็นหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ รวบรวมศิลปะที่น่าสนใจหลากหลายแขนง
 • New Zealand Maritime Museum – พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งนิวซีแลนด์ ที่บอกเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับมรดกทางทะเลอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ หากคุณมีคำถามว่า นิวซีแลนด์ถูกค้นพบได้อย่างไรพิพิธภัณฑ์นี้มีคำตอบ
 • Parnell – ย่านชานเมืองที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นย่านที่ทันสมัยที่สุด ผสมผสานกลิ่นอายสไตล์โมเดิร์นและร่วมสมัยได้อย่างลงตัว มีร้านเสื้อผ้าที่เป็นแฮนด์เมด จนถึงร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังระดับโลก ตั้งอยู่ที่นี่
 • Newmarket – Newmarket เป็นจุดหมายปลายทางด้านแฟชั่นแหล่งช็อปปิ้งและความบันเทิงชั้นนำของโอ๊คแลนด์ ย่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องถนนที่เรียงรายไปด้วยบูติกเป็นที่ตั้งของร้านค้าปลีกมากกว่า 500 แห่งและร้านกาแฟ 120 แห่ง 
 • Mount Eden – หนึ่งใน 48 ภูเขาไฟรูปกรวยของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นจุดที่สูงสุดของนิวซีแลนด์ สามารถชมทิวทัศน์เมืองโอ๊คแลนด์แบบพาโนราม่าได้ที่นี่
 • Isle of Wine (Waiheke) –  เกาะแห่งไวน์ในเมืองโอ๊คแลนด์ สามารถเดินทางเพียงไปยังเกาะ 40 นาที เป็นเกาะที่เปรียบได้เป็นสวรรค์ของนักชิมไวน์ โดยเกาะนี้มีโรงบ่มไวน์กว่า 30 แห่ง ที่สามารถชิมไวน์ได้ พร้อมชมทิวทัศน์อันงดงาม

เทศกาลตลอดทั้งปี

 • St Jerome’s Laneway Festival – ปล่อยใจไปกับจังหวะในเทศกาลงาน St Jerome’s Laneway Festival เทศกาลดนตรีที่หลากหลายแนว พร้อมสวนสนุกของเมือง Albert Park
 • Auckland Pride Festival – เทศกาลเฉลิมฉลองของชุมชน LGBT ที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เฉลิมฉลองเป็นระยะเวลานานถึง 2 สัปดาห์ จัดขึ้นที่ Ponsonby และ Karangahape Roads กระจายไปยังทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของโอ๊คแลนด์และลงสู่อ่าว Hauraki
 • Auckland Lantern Festival – งานโคมโอ๊คแลนด์ หรือเทศกาลตรุษจีน ที่ประดับประดาด้วยโคมไฟจีนแฮนด์เมดกว่า 800 ดวง ส่องสว่างสกาวทั่วทั้งเมือง พร้อมลิ้มลองอาหารจีนต้นตำรับ และชมการแสดงงิ้ว ศิลปะการต่อสู้ การเชิดสิงโต และอื่นๆ อีกมากมาย
 • Auckland Arts Festival – เทศกาลศิลปะขนาดใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก สัมผัสกับดนตรี แสง สี เสียง โรงระคร คาบาเร่ต์ งานเต้นรำ และงานแสดงโชว์ศิลปะ และวัฒนธรรมหลากหลายแขนงจากทั่วโลก จัดงานเป็นระยะเวลา 19 วัน
 • Round the Bays – เทศกาลวิ่งการกุสลที่ใหญ๋ที่สุดของนิวซีแลนด์ ระยะทาง 8.4 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ Quay Street ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ จนถึงอ่าว St. Heliers
 • NZ International Comedy Festival – เทศกาลตลกนานาชาติของนิวซีแลนด์ มีการแสดงพาดหัวระหว่างประเทศที่โด่งดังและผู้มาใหม่รวมถึงความหลากหลาย ที่จะทำให้คุณหัวเราะไปตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์
 • Elemental AKL – งานฤดูหนาวประจำประเทศนิวซีแลนด์ จะเฉลิมฉลองเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มภายในงานจะประกอบไปด้วยอาหารมากมาย การแสดงแสง สี เสียง และความบันเทิงทั่วทั้งเมมืองโอ๊คแลนด์
 • New Zealand Fashion Week – งานแฟชั่นระดับนานาชาติเพียงแห่งเดียวในนิวซีแลนด์ และเป็นงานแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์อีกด้วย ซึ่งภายในงานก็จะเป็นงานเปิดตัวคอลลเลกชั่นใหม่ๆ แบรนด์ใหม่ๆ และส่งเสริมนักออกแบบท้องถิ่นให้รู้จักกับสื่อระดับนานาชาติ ถือเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่เรียนสายแฟชั่น ที่อยากรู้จักคนในวงการแฟชั่นระดับนานาชาติ

8. โอ๊คแลนด์ มีระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย สะดวก และปลอดภัย และมีราคาพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางในเมืองโอ๊คแลนด์ โดย ภายในเมือง มีระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ตั้งแต่ รถไฟ รถบัส ที่ครอบคลุมในตัวเมืองและพื้นที่รอบนอกที่สำคัญ เช่น มหาวิทยาลัย และสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีเรือข้ามฟาก ซึ่งถ้าหากถือวีซ่านักเรียนจะได้ราคาที่ถูกกว่า

rail_schematic_station-simple-v20_rail-schematic-1200x297.jpg

ค้นหาจุดหมายปลายทางสำหรับการใช้บริการขนส่งสาธารณะเมืองโอ๊คแลนด์ 

อีกวิธีหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมสำหรับคนท้องถิ่น คือการปั่นจักรยาน หรือการเดิน เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และเมืองโอ๊คแลนด์ ก็มีเส้นทางสำหรับการปั่นจักรยาน เพื่อความปลอดภัย และเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย

การขับรถส่วนตัว ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวก เนื่องจาก คุณสามารถเดินทางไปไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ แต่ก่อนที่จะเดินทาง ต้องขอใบอนุญาตขับขี่สากลให้เรียบร้อย และเมื่อพำนักอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป คุณสามารถขอใบขับขี่นิวซีแลนด์ได้

 


9. โอ๊คแลนด์ มีตัวเลือกที่พักหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

โอ๊คแลนด์ เป็นเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และกว้างขวาง ไม่แออัด ในแต่ละโซนนั้นค่อนข้างแตกต่างกัน เช่น ภาคตะวันออก เป็นภาคที่มีประชากรเอเชียมากที่สุด จึงมีร้านอาหาร และมีวัฒนธรรมเอเชีย ดังนั้น จึงมีตัวเลือกที่พักที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ส่วนตัว ดังนี้

Auckland CBD – ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ เป็นย่านธุรกิจ คนส่วนใหญ่ที่มาพักที่นี่จะเป็นนักท่องเที่ยว มีระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย สะดวก ปอลดภัย ง่ายตต่อการเดินทาง มีร้านอาหาร ไนท์คลับ และซุปเปอร์มาณ์เก็ตมากมาย พร้อมอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นจุดยอดนิยม เช่น Sky Tower ที่พักโซนนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มาโอ๊คแลนด์เป็นครั้งแรก
 • ผู้ที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นส่วนใหญ่
 • ผู้ที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว

1. true-commercial-auckland-cbd-aerial-reduced.jpg

Viaduct – ย่านที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่อยากดื่มด่ำกับแสงสีเสียงยามค่ำคืน เนื่องจากรายล้อมด้วยคลับ บาร์ หรูหรา ไฮโซ อยู่ติดกับมหาสมุทร สามารถเดินจาก Auckland CBD เพียง 10 นาที ที่พักโซนนี้เหมาะสำหรับ

 • คนที่ชอบวิวมหาสมุทร
 • อยากอยู่ใกล้ๆ กับใจกลางเมือง CBD
 • ต้องการพื้นที่เดินเล่น พักผ่อน
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบสถานบันเทิงยามค่ำคืน และร้านอาหารสุดหรู

2. 207268003.jpg

Ponsonby – ย่านชานเมืองของสังคมชั้นสูงของเมืองโอ๊คแลนด์ เป็นสวรรค์ของฮิปสเตอร์ มีภัตราคารหรูหรา และมีราคาแพง ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ เป็นศูนย์กลางของสังคมชั้นสูง ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนม ถือกระเป๋าแบรนด์เนม จิบค็อกเทลราคาแพง ที่พักโซนนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารสุดหรูในระดับภัตราคาร
 • ผู้ที่ชอบช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
 • ผู้ที่มีรถส่วนตัว
 • ผู้ที่ต้องการที่พักที่หรูหรา สะดวกสบาย ครบครัน

hero_nz_auckland_ponsonby.jpg

Parnell – ย่านที่อยู่ชานเมืองโอ๊คแลนด์เช่นกัน เป็นที่ตั้งของหอศิลป์ ร้านอาหาร ผับ บาร์ แต่ที่พักโซนนี้ จะค่อนข้างเก่าแก่ และคลาสสิก เนื่องจากย่านนี้ เป็นย่านที่เก่าแกที่สุดของเมืองโอ๊คแลนด์ ที่พักโซนนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่อยากอยู่ใกล้ๆ กับใจกลางเมือง CBD
 • ผู้ที่ชอบความเงียบสงบ คลาสสิก
 • ผู้ที่ชอบช้อปปิ้ง สินค้าแฟชั่น และสินค้าแฮนด์เมด
 • ผู้ที่ต้องที่พักในราคาที่ไม่แพงและคุ้มค่า
 • ผู้ที่มาเรียนภาษาอังกฤษ หรือวิชาชีพ เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเมือง

kinder-house-auckland-5-1.jpg

Newmarket – ย่านธุรกิจขนาดเล็กของโอ๊คแลนด์ มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ร้านค้าท้องถิ่น ร้านค้าแบรนด์เนม บูติกแกลเลอรี่ ธนาคาร ร้านอาหาร บาร์ โรงภาพยนตร์หรือแม้แต่ ไชน่าทาวน์เล็กๆ เชื่อมต่อคุณกับจุดสำคัญต่างๆ ของเมืองโอ๊คแลนด์ ที่พักโซนนี้เหมาะสำหรับ

 • ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และใกล้กับ CBD
 • ต้องการความวุ่นวายน้อยกว่า CBD
 • ผู้ที่ต้องที่พักในราคาที่ไม่แพงและคุ้มค่า
 • ผู้ที่มาเรียนภาษาอังกฤษ หรือวิชาชีพ เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในเมือง

big_716676299.jpg

Mission Bay มิชชั่นเบย์เป็นชายหาดเมืองโอ๊คแลนด์ตะวันออก และมักจะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีราคาแพงและสูงที่สุดในโอ๊คแลนด์ มิชชั่นเบย์เป็นชายหาดยาวที่มีหาดทรายนุ่มๆ เรียงรายไปด้วยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่ผู้คนสามารถมาพักผ่อน และทำกิจกรรมกลางแจ้ง ที่พักโซนนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ชื่นชอบทะเล
 • ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย
 • ต้องการพักกับโฮมสเตย์ หรือ มีรถส่วนตัว
 • ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว และพักผ่อนกับครอบครัว

XRZVUYXI4BF57H54WIRBDI7ZEE.jpg

Takapuna – พื้นที่โซนทางเหนือของโอ๊คแลนด์ เป็นศูนย์กลางของชุมชนท้องถิ่นของเมืองโอ๊คแลนด์ อยู่ติดกับชายหาด Takapuna เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัย เงียบสงบ แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยว หรือแบ็คแพ็คเกอร์ มาพักที่นี่ ที่พักโซนนี้เหมาะสำหรับ

 • ต้องการความเงียบสงบจากเมืองใหญ่
 • ต้องการพักกับโฮมสเตย์ หรือ มีรถส่วนตัว
 • ผู้ที่ชื่นชอบทะเล
 • ต้องการหลีกหนีจากนักท่องเที่ยวและแบ็คแพ็คเกอร์

0_5081_75FxedktR1_1B Lake Pupuke Rd Takapuna (1).jpg


10. โอ๊คแลนด์ มีโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบที่มากกว่า

โอกาสการทำงานที่มากกว่า เนื่องจาก เมืองโอ๊คแลนด์ เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ และมีประชากรเพียง 1.5 ล้านคน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงขาดแคลนแรงงานหลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง และวิศวกรรมโยธา 

 • โอกาสการทำงานเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเรียนเกี่ยวกับ Project Management
 • โอกาสการทำงานเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเรียนเกี่ยวกับ Construction
 • โอกาสการทำงานเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเรียนเกี่ยวกับ Architectural
 • โอกาสการทำงานเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเรียนเกี่ยวกับ Civil engineering 

โอ๊คแลนด์ ยังมีอุตสาหกรรมไอที ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมี บริษัท มากกว่า 6,700 แห่งที่จ้างงานเกือบ 31,000 คน และมีรายได้ 4 พันล้านดอลลาร์หรือ 7.5% ต่อ GDP ท้องถิ่นและ 55% ของ GDP ของนิวซีแลนด์สำหรับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมนี้ เติมโตขึ้นถึง 80% ในทศวรรษที่ผ่านมา จึงทำให้มีความต้องการบุคลากรด้าน ICT ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในโอ๊คแลนด์อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายงานดังต่อไปนี้

 • Interactive Technology
 • Advanced Engineering
 • Digital Content
 • Wireless Technology
 • High-tech Manufacturing
 • Cyber Security
 • VR/AR
 • Gaming and Mobile
 • Geospatial
 • Telecommunications.

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเงิน การธนาคาร การแพทย์ สุขภาพ และการบริการก็ยังเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงสร้างสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากคุณกำลังมองหางานทำหลังเรียนจบในนิวซีแลนด์ เมืองโอ๊คแลนด์ถือเป็นสถานที่ที่ดีที่สุด มีอัตราการจ้างงานมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามควรเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนที่จะสมัครงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานทำมากยิ่งขึ้น

เมื่อเรียนจบ สามารถทำงานแบบเต็มเวลาได้สูงสุด 3 ปี ด้วยการขอวีซ่า Post-Study Work Visa

Post – Study Work VISA คือ วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ โดย ในเดือนสิงหาคม 2018  รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการทำงานหลังการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติ และนายจ้าง

Post-study work visa สามารถทำอะไรได้บ้าง ?

 • สามารถทำงานอะไรก็ได้ในนิวซีแลนด์
 • สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในนิวซีแลนด์
 • สามารถทำงานได้แบบ Full Time
 • ไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์

เรียนหลักสูตรไหนที่สามารถขอ Post-Study Work Visa ได้ ?

โรงเรียนประถมศึกษา-3.jpg


โอ๊คแลนด์ ถือเป็นเมืองแห่งโอกาส สำหรับการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต เป็นเมืองที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทุกๆ  อย่างสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย แต่ก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้น ควรที่จะสร้างโอกาสด้วยตนเอง เช่น พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างมาก สำหรับการทำงานกับบริษัทต่างชาติ และสำหรับใครที่วางแผนอยากมาเรียนเมืองโอ๊คแลนด์อยู่แล้ว อาจจะมีคำตอบแล้วว่าเมืองโอ๊คแลนด์ตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์ของเราหรือไม่ ถ้าใช่ อย่ารอที่จะเปิดประสบการณ์ โอกาสกำลังรอคุณอยู่ที่โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.