เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อ ป.ตรี นิวซีแลนด์ และหลักสูตรอื่นๆ มูลค่าสูงสุด NZ$15,000 ประมาณ 330,000 บาท เรียนจบ อยู่ทำงานต่อได้สูงสุดถึง 3 ปี ไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์

ทำไมควรมาเรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ ?


ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และทุกคนพูดภาษาอังกฤษ ส่งผลให้การเรียนภาษา วิชาชีพ หรืออุดมศึกษา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ประเทศนิวซีแลนด์ ยังเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพการศึกษาที่สูงมาก ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง และโดดเด่นในเรื่องของการดูแลนักเรียนนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย ประเทศนิวซีแลนด์ ถือว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในอันดับต้นๆ ของโลก


ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มูลค่าสูงสุด $15,000 ประมาณ 330,000 บาท


ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ บรูไน ทุนการศึกษานี้ เฉพาะนักศึกษา ที่สมัครเรียนวิทยาเขต Auckland เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

 • ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี รับทุนการศึกษามูลค่า $15,000 (ประมาณ 330,000 บาท) โดยจะแบ่งจ่ายปีละ $5,000 เป็นระยะเวลา 3 ปี
 • ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโท Diploma, Graduate Diploma รับทุนการศึกษา มูลค่า $2,000 (รับครั้งเดียว)
 • ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ NZCEL มูลค่า $3,500 (รับครั้งเดียว) โดย ทุนการศึกษาหลักสูตร NZCEL นี้ จะต้องสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพ ของทางวิทยาลัย Otago Polytechnic วิทยาเขต Auckland เท่านั้น โดยจะได้รับทุนเมื่อเริ่มเรียนหลักสูตรวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา


ตารางสรุปค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขภาษาอังกฤษของหลักสูตรแต่ละระดับ
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี จะแสดงเฉพาะค่าใช้จ่ายปีแรก

Capture5.jpg

เอกสารการสมัครเรียน

สำหรับน้องที่สนใจ สามารถส่งเอกสารการสมัครเรียนล่วงหน้าได้ก่อน 3 เดือน (ยิ่งเตรียมพร้อมนานเท่าไหร่ยิ่งดี) ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะทำการส่งใบสมัครเรียนก่อน หลังจากนั้น ค่อยทยอยเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า เอกสารสำหรับยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ โปรถติดต่อศูนย์ฯ เดอะบสท์
 1. หน้า Passport เล่มปัจจุบัน ยังไม่หมดอายุ
 2. สำเนาบัตรประชาชน – ID CARD
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน – House Particular
 4. ใบรับรองวุฒิ – Academic Certificate
 5. ทรานสคริปต์ – Transcript
 6. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) – Changed Name Certificate
 7. CV/Resume (ถ้ามี)

กำหนดการรับสมัคร

เราสามารถยื่น ”วีซ่าก่อนวันเริ่มเรียน”ได้ 3 เดือน เมื่อวีซ่าผ่านแล้วสามารถเดินทางได้เลย การเตรียมเอกสาร “ก่อนยื่นขอวีซ่า” ใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์แล้วแต่ ความพร้อมของเอกสาร “เมื่อยื่นวีซ่าแล้ว” ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า ปกติประมาณ 30 วันทำการ “นับถัดจากวันที่ยื่น” เร็วสุดที่ 10-20 วันทำการขึ้นอยู่กับสถานทูต ดังนั้น ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือนก่อน ”วันที่อยากเดินทาง” จะดีที่สุด

 • Intake เดือนมกราคม 2019 ควรส่งเอกสารสมัครเรียนภายใน เดือนพฤษจิกายน 2018
 • Intake เดือนมีนาคม 2019 ควรส่งเอกสารสมัครเรียนภายใน เดือนมกราคม 2019
 • Intake เดือนพฤษภาคม 2019 ควรส่งเอกสารสมัครเรียนภายใน เดือนมีนาคม 2019 (สมัครด่วน!!)
 • Intake เดือนสิงหาคม 2019 ควรส่งเอกสารสมัครเรียนภายใน เดือนพฤษภาคม 2019
 • Intake เดือนตุลาคม 2019 ควรส่งเอกสารสมัครเรียนภายใน เดือนสิงหาคม 2019

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังต่อไปนี้ ไทย ลาว พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ บรูไน
 • ต้องมีคุณสมบัติ ตรงตามเกณฑ์เงื่อนไขของสถาบันกำหนด
 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถรวมกับทุนการศึกษาอื่นๆ ได้
 • ทุนการศึกษานี้ เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในวิทยาเขตนานาชาติ Auckland เท่านั้น

แนะนำสถาบัน Otago Polytechnic


Otago Polytechnic เป็นวิทยาลัยอายชีวะคุณภาพสูง ของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1870 ที่เมืองดะนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ โดยตอนแรก ใช้ชื่อสถาบันว่า Dunedin School of Art  ซึ่งเป็นโรงเรียนผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในนิวซีแลนด์ เช่น Frances Hodgkins และ Colin McCahon ปัจจุบัน ได้ก้าวเข้ามาเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง ออกสู่ตลาดแรงงานของนิวซีแลนด์และทั่วโลก มีหลักสูตรที่รองรับอย่างหลากหลายตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา

OP-Booklet-page-002.jpg


วิทยาเขตของ Otago Polytechnic

ปัจจุบัน Otago Polytechnic มี 3 วิทยาเขตด้วยกัน คือวิทเยาเขตดะนีดิน ซึ่งเป็นวิทยาเขตดั้งเดิม วิทยาเขตโอทาโก และวิทยาเขตเปิดใหม่ที่โอ๊คแลนด์ ซึ่งเป็นวิทยาเขตสำหรับนักศึกษานานาชาติเท่านั้น โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง 3 วิทยาเขต

dunedin-sn.jpg

Dunedin

วิทยาเขต Dunedin เป็นวิทยาเขตเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สถาปัตยกรรมสวยงาม ผสมผสานกับศิลปะยุคโมเดิร์นได้อย่างลงตัว สภาพวดล้อมปลอดภัย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีสิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ท่องเที่ยวครบครัน

เมือง Dunedin เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางของ IT และ แฟชั่นระดับโลก นอกจากนี้ เมือง Dunedin ยังเป็นเจ้าภาพจัดงาน iD Dunedin Fashion Week ซึ่งเป็นหนึ่งในงานเทศกาลที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดของขอวซีแลนด์ นอกจากนี้ ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าที่หายาก และใกล้ศูนย์พันธุ์หลากหลายชนิด เป็นแหล่งท่องเที่ยว และผจญภัย ที่ยอดเยี่ยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์

Location: Forth Street Private Bag 1910, Dunedin New Zealand 9054

 


 

Central-Otago-Pinot-Noir-8.png

Central Otago

เป็นวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ตอนกลางของเมือง Otago สภาพแวดล้อมเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย มีที่พักรอบๆ ตัววิทยาเขต ที่นักศึกษาสามารถเดินทางมาเรียนได้ ทุกโปรแกรม ออกแบบมาให้เหมาะกับความต้องการของอุตสาหกรรม และตลาดแรงงาน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน สามารถปรับใช้กับการทำงานได้อย่างจริงจัง

Central Otago มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเป็นมิตร คุณสามารถรู้จักคนท้องถิ่นได้แทบทุกคน เนื่องจากเป็นเมืองที่ประชากรไม่หนาแน่น ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร และปศุสัตว์ โดดเด่นในเรื่องของเชอร์รี่ และองุ่น นอกจากนี้บางหลักสูตร ยังมีฝึกงานกับฟาร์ทองุ่น และมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนระหว่างฝึกงานอีกด้วย

Location: Corner Erris and Ray Streets PO Box 16, Cromwell New Zealand 9342


 

1200px-Auckland_Skyline_as_seen_from_Devonport_20100128_3.jpg

Auckland (International Campus)

วิทยาเขต Auckland เป็นวิทยาเขตสำหรับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองแห่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ วิทยาเขตนี้ เพียบพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องของการเดินทาง และการใช้ชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นเมืองใหญ่

Location: Level 2, 350 Queen Street PO Box 5268, Auckland New Zealand 1141

 


จุดเด่นของวิทยาลัย Otago Polytechnic

 • คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม Otago Polytechnic เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในนิวซีแลนด์และทั่วโลก ทุกหลักสูตรสามารถทำไปใช้ได้ในการทำงานจริง
 • 3 วิทยาเขต ที่สวยงามและทันสมัย  แต่ละวิทยาเขต มีเอกลักษณ์ สามารถเลือกได้ตามความต้องการ
 • 96% เรียนจบแล้วมีงานทำ – จากการสำรวจพบว่า 96% นักศึกษาของวิทยาลัย Otago Polytechnic หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว มีงานทำ
 • มีหลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 150 หลักสูตร – มีทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรเรียนภาษา และวิชาชีพมากมาย ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่ผู้เรียนต้องการ
 • เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษา – หากมีปัญหา เจ้าหน้าที่สามารถช่วยได้ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการเรียน การงาน โดยเจ้าหน้าที่หลากหลายสัญชาติ
 • อัตราส่วนอาจารย์ 1 ท่าน ต่อนักเรียน 16 คน – ชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้ผู้เรียนและผู้สอน สามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

Advertisements

1 ความเห็น


ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.