สารบัญบทความ

Last updated กรกฎาคม 17, 2023 ago by Thebestedu

10 เหตุผล ที่ทำให้เลือกเรียนต่อนิวซีแลนด์


ถ้าพูดถึงการเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศที่มักจะนึกถึงคือ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย แต่ยังมีอีกประเทศหนึ่ง ที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือ ประเทศนิวซีแลนด์ รู้หรือไม่ ระบบการศึกษาที่นิวซีแลนด์ เทียบเท่าคุณภาพระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัย ของนิวซีแลนด์ ติดอันดับ Top 1% ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก รวมถึงระบบการศึกษา ที่เอื้ออำนวยต่อผู้เรียนเป็นหลัก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม วัฒนธรรม และสังคมที่แปลกใหม่ เป็นจุดเด่นที่ทำให้หลายๆ คนเริ่มสนใจประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ และรู้หรือไม่ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 1 ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศไอซ์แลนด์ (จากการจัดอันดับ Economics and Peace’s Global Peace Index 2019) ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศนิวซีแลนด์ไม่เคยลดลงต่ำกว่าอันดับสี่ในดัชนีสันติภาพโลกเลย จึงทำให้นิวซีแลนด์กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยมากที่สุดอันดับ 1 สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกัน ประเทศอังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร อยู่ในอันดับที่ 45 ของโลก

6 อันดับ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ.jpg

นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่หลายๆ อาจจะยังไม่ทราบ ลองไปทำความรู้จักกับประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มเติมได้ในบทความเลยค่ะ

1. นิวซีแลนด์ มีระบบการศึกษามีคุณภาพระดับโลก ทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ติด Top 3% ของโลก

จากที่ผ่านมา ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เปรียบเทียบผลงานด้านการศึกษาของเด็กวัยรุ่นจากมากกว่า 70 ประเทศ ผ่าน โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) พบว่านักเรียนนิวซีแลนด์คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ของ OECD ในประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่องใน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน เป้าหมายหลักของทุกโรงเรียนคือ สร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียน ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ กระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถาม เพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

ทุกหลักสูตรจากโรงเรียน และมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด จากหน่วยงาน New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ที่รับผิดชอบ และควบคุมมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ ถ้าหากหลักสูตรไหน ไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน NZQA นั่นหมายความว่า หลักสูตรนั้นไม่สามารถขอวีซ่านักเรียนได้

ในนิวซีแลนด์ มีมหาวิทยาลัยเพียง 8 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีอีก 18 แห่ง ที่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับอีกมากมาย รวมถึงโรงเรียนมัธยมปลายนานาชาติสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในระบบนานาชาตินิวซีแลนด์ หรือ NCEA

8 มหาวิทยาลัยรัฐบาล ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

มหาวิทยาลัยและสถาบันของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับและยอมรับในระดับสากล คุณสมบัติของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากนายจ้างทั่วโลก มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ ติดอันดับหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ในความเป็นจริงมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งติดอันดับท็อป 3% จากการจัดอันดับของ QS คุณวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจะทำให้คุณได้เปรียบกว่าผู้อื่น มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักเรียนน้อยลงและอัตราส่วนนักเรียนต่ออาจารย์ที่ดีเยี่ยม ช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาจารย์ สถาบันมีหลักสูตรที่สมดุลอย่างดีโดยมีน้ำหนักเท่ากันในเรื่องความรู้เชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎี ดังนี้

The University of Auckland

 • ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings โดยอยู่ในอันดับ Top 1% ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 81 ของโลก
 • ได้รับการจัดอันดับดาวจาก QS ให้เป็นสถาบัน 5+ ดาว
 • ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมมากที่สุดในนิวซีแลนด์
 • หลักสูตรโบราณคดี Archaeology อยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก
 • Website ของมหาวิทยาลัย
UOA VC RGB

AUT University 

 • มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
 • ติดอันดับ 20 มหาวิทยาลัยนานาชาติที่ดีที่สุดในโลก (Times Higher Education)
 • ได้รับการจัดอันดับดาวจาก QS ให้เป็นสถาบัน 5+ ดาว ในด้านการเรียนการสอน การจ้างงานหลังเรียนจบ และสิ่งอำนวยความสะดวก
 • Website ของมหาวิทยาลัย

AUT logo

Lincoln University

 • ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings โดยอยู่ในอันดับ Top 1%
 • หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ Top 50 ของโลก
 • Website ของมหาวิทยาลัย

Lincoln logo

Victoria University of Wellington

 • ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings โดยอยู่ในอันดับ Top 1%
 • หลักสูตรวิศวกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ อยู่ในอันดับ Top 2% ของโลก
 • หลักสูตรการจัดการ และการเมืองอยู่ในอันดับ Top 50 ของโลก
 • Website ของมหาวิทยาลัย

Victoria University of Wgtn Logo 222 x 170

Massey University

 • อยู่ในอันดับ Top 3% ของโลก
 • อยู่ในอันดับ 3 ของภูมิภาคโอเชียเนีย
 • หลักสูตรเกษตรศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 100 ของโลก
 • หลักสูตรบัญชีและการเงิน อยู่ในอันดับที่ 100 ของโลก
 • Website ของมหาวิทยาลัย

Massey University logo

The University of Waikato

 • QS World University Rankings 2020 อยู่ในอันดับที่ 266 ของโลก
 • นักศึกษามากกว่า 90% สำเร็จการศึกษาด้วยประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับจากอุตสาหกรรมทั่วโลก
 • Website ของมหาวิทยาลัย

Waikato logo

The University of Canterbury

 • ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings โดยอยู่ในอันดับ Top 1% ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 214 ของโลก
 • 19 วิชาที่อยู่ในอันดับ 200 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS
 • Website ของมหาวิทยาลัย

University of Canterbury logo

The University of Otago

 • ได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings โดยอยู่ในอันดับ Top 1% ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 169 ของโลก
 • อยู่ในอันดับที่ 6 มหาวิทยาลัย ที่สวยที่สุดในโลก
 • หลักสูตรจิตวิทยา Psychology ของมหาวิทยาลัยโอทาโก อยู่ในอันดับที่ 38 ของโลก
 • Website ของมหาวิทยาลัย

University of Otago logo

2. ทุกวุฒิการศึกษาจากนิวซีแลนด์ ได้รับการยอมรับ และเป็นประตูสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก

กรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งนิวซีแลนด์ NZQF (New Zealand Qualification Framework) มี 10 ระดับ ครอบคลุมวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร ไปจนถึงปริญญาเอก โปรแกรมใดก็ตามที่คุณกำลังพิจารณาที่จะศึกษาในนิวซีแลนด์จะต้องอยู่ในกรอบการศึกษาของนิวซีแลนด์ NZQF

ระดับของ NZQF ในแต่ละระดับ บ่งบอกถึงอะไรบ้าง ?

 • ระดับ NZQF Levels 1 – 4 เป็นระดับที่ครอบคลุมวุฒิการศึกษาของระบบการศึกษา NCEA นิวซีแลนด์ ใช้ในโรงเรียนมัธยมปลาย และสถาบันวิชาชีพบางแห่ง
 • ระดับ NZQF levels 5 – 6 เป็นระดับที่ครอบคลุมวุฒิการศึกษาของสถาบันวิชาชีพ โพลิเทคนิค ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับวุฒิการศึกษา Certificate และ Diploma
 • ระดับ NZQF levels 7 – 10 เป็นระดับที่ครอบคลุมวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

NCEA คืออะไร ?

NCEA (National Certificate of Education Achievement) เป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA ใบประกาศมีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดให้เป็นการส่วนตัวตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้ เป็นคุณวุฒิหลักสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์

นักเรียนต้องมั่นใจว่าวิชาที่ตนเองได้เล่าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร NCEA เหล่านั้น สอดคล้องกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นในนิวซีแลนด์และในประเทศอื่นๆ ซึ่งครูอาจารย์ ของนักเรียนสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกวิชาที่นักเรียนต้องการได้ โดยใบประกาศ NCEA จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับระบบการศึกษา NCEA คลิกเลย

หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านคุณภาพการศึกษานิวซีแลนด์

หน่วยงานรัฐบาลนิวซีแลนด์ตรวจสอบคุณภาพของทุกด้านของระบบการศึกษา สิ่งนี้ช่วยให้นักเรียนได้รับทักษะที่ต้องการและได้รับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและคุ้มค่าสมกับราคา

 • Ministry of Education กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 • Education Review Office สำนักงานการศึกษา ที่คอยตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 • New Zealand Qualifications Authority หน่วยงานจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ที่รับผิดชอบ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ สถาบันวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา มีความสากล และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 • Universities New Zealand เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่รักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง ในนิวซีแลนด์
 • Education Council of Aotearoa New Zealand รับผิดชอบในการรักษามาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนประถมและมัธยม

3. ประเทศนิวซีแลนด์มีสันติภาพ และความสงบสุขเป็นอันดับ 2 ของโลก มีความเสถียรภาพทางการเมืองและอัตราการทุจริตต่ำ

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง มีเสถียรภาพทางการเมือง และมีความหลากหลายทาง วัฒนธรรม จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดและมีการทุจริตน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เรามีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูง มีอากาศบริสุทธิ์ มีรูปแบบการดำรงชีวิตที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนอาหารและที่พักที่มีคุณภาพ

หนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสำหรับการอยู่อาศัย

นิวซีแลนด์ได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 2 ของโลกจากการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) รวมทั้งเป็นประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุด จากการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International  Corruption Perception Index) นอกจากนี้ดัชนีความเจริญรุ่งเรืองของสถาบันเลกาทัมประจำปี 2014 (Legatum Prosperity Index) จัดให้นิวซีแลนด์อยู่ในลำดับที่สามนำหน้าทั้งสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย

ตารางดังชีสันติภาพโลก Global Peace Index 2019 อันดับที่ 1 – 84

Screen-Shot-2019-06-18-at-10.24.44-AM-768x470.png

มีความปลอดภัยสูง ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้น

นิวซีแลนด์ มีความปลอดภัยสูงมาก ในเมือง คุณสามารถเดินเล่น ปั่นจักรยานโดยไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆ แม้ตอนกลางวัน และกลางคืน อาชญากรน้อย เนื่องจากนิวซีแลนด์ มีลักษณะเป็นเกาะ ถ้าหากใครก็ตามที่คิดจะขโมยของ หรือก่ออาชญากรรม ต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่า คุณจะไม่สามารถหนีออกจากเกาะแห่งนี้ได้อย่างแน่นอน

ทุกโรงเรียนที่นิวซีแลนด์มีกฏที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนในระหว่างการศึกษา ถ้าหากนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ไม่ปฏิบัติตามกฏ จะมีจดหมายแจ้งเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมไปยังผู้ปกครอง และเด็ก ถ้าหากมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ หรือมีพฤติกรรมที่รุนแรง นักเรียนจะถูกส่งกลับประเทศทันที ดังนั้น นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ชาวนิวซีแลนด์ ยังเป็นชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องความยุติธรรม ซื่อตรง คุณจะไม่ถูกหลอกเอาเปรียบ หรือถูกโกงอย่างแน่นอน และแทบจะปราศจากสิ่งของผิดกฏหมาย เนื่องจากเป็นไปได้ยาก ที่จะลักลอบอาวุธ หรือยาเสพติดเข้าประเทศ

นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกในโลกที่มีหลักปฏิบัติ ในการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนต่างชาติ (Code of Practice)

หลักปฏิบัตินี้ได้รับการตรวจสอบโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ และครอบคลุมทั้งกระบวนการการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลักปฏิบัตินี้ ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ และการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรคอยทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่ รวมถึงยังกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง และค่าธรรมเนียมทั้งหมด

 


4. พัฒนาคุณภาพชีวิตถึงขีดสุด ปรับสมดลระหว่างการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต

เรียนต่อนิวซีแลนด์ จะได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ทำให้รู้ว่ากรอบชีวิตที่เราได้ตีไว้ จริงๆ แล้วมันกว้างกว่าที่คิด ประสบการณ์แรกที่จะได้สัมผัสเมื่อก้าวมาถึงนิวซีแลนด์คือ วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ระหว่างยุโรป และเมารี ผสมผสานกับอิทธิพลจากโพลินีเซีย เอเซีย และอื่นๆ ชาวนิวซีแลนด์จึงมีวิถีชีวิตที่หลากหลาย คุณจะรู้สึกตื่นเต้น และแปลกใหม่กับวัฒนธรรมทุกครั้ง

สร้างสมดุลระหว่างงาน การใช้ชีวิต และครอบครัว

สมดุลการทำงานเป็นสิ่งที่โดดเด่นสำหรับประชาชนชาวนิวซีแลนด์ การทำงานหนัก เป็นสิ่งที่ดี แต่การพักผ่อน และการใช้ชีวิต ก็เป็นสิ่งที่ทำคัญเช่นเดียวกัน ชาวนิวซีแลนด์ทุกคน ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง เข้าใจและตระหนักถึงสมดุลชีวิตเป็นอย่างดี และเคารพซึ่งกันและกัน

ใช้ชีวิตในแบบที่เลือกได้

นิวซีแลนด์ มีที่พักให้หลากหลายรูปแบบ เมืองส่วนใหญ่มีขนาดค่อนข้างเล็กและมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มาก ทำให้การสัญจรไปมาของคุณในแต่ละวันทำได้ง่ายกว่าและรวดเร็วกว่าไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตาม ถ้าหากเดินทางมานิวซีแลนด์เป็นครั้งแรก แนะนำให้เลือกพักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ถ้าหากคุ้นเคยกับประเทศนิวซีแลนด์แล้ว การออกมาพักอาศัยอพาร์ทเม้นส่วนตัว ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยาก ในใจกลางเมืองแต่ละเมือง มีที่พักนักเรียน นักศึกษาที่กว้างขวาง ไม่แออัด ในราคาที่สมเหตุสมผล

หอพักนักเรีย

 • ส่วนใหญ่ที่พักประเภทนี้จะตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่เรียน 
 • ห้องพักจะเป็นแบบเตียงเดี่ยวหรือคู่ 
 • มีห้องรับประทานอาหารรวม ซึ่งสามารถแจ้งประเภทอาหารที่ต้องการได้ 
 • มีห้องสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันและมีบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ 
 • มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
 • บางสถาบัน จะจัดที่พักสำหรับนักเรียน 6-8 คน โดยมีห้องนอนและห้องครัวที่ให้นักเรียนใช้ร่วมกัน 
 • ราคา ประมาณ 200 NZD / สัปดาห์
 • บางเมือง จะมีบ้านพักเยาวชนที่ห้องพักจะมีเฟอร์นิเจอร์ ห้องครัว ห้องรับแขก ราคาจะอยู่ที่
 • ประมาณ 90-130 NZD / สัปดาห์ ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟและอื่นๆ

Homestay

 • นักเรียนจะพักอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ในเขตชานเมือง 
 • จะมีห้องพักเป็นของตัวเอง 
 • โฮสจะเตรียมอาหาร และ ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เช่นการใช้โทรศัพท์ การดูตารางรถบัส การไปหาหมอเมื่อเจ็บป่วย และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย 
 • การพักแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว 
 • ราคา ประมาณ 180 NZD / สัปดาห์

บ้านเช่า หรือ อพาร์ทเม้น 

 • นักเรียนสามารถหาบ้านเช่าหรือห้องพักเอง หรือแชร์กับบุคคลอื่นที่นักเรียนต้องการ 
 • ที่พักแบบนี้มีตั้งแต่ อพาร์ทเม้นสองห้องนอนไปจนถึงบ้านที่มีเนื้อที่กว้างขวาง 
 • ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ จะมีเพียงแค่เตาอบ เครื่องซักผ้า ผ้าม่านและพรม
 • นักเรียนจะต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์รวมถึงค่าติดตั้งเอง 
 • ต้องมีการจ่ายค่ามัดจำบ้านล่วงหน้า 1 เดือน ซึ่งจะได้คืนเมื่อเลิกเช่าและสภาพที่พักไม่มีความเสียหายใดๆ
 • นักเรียนสามารถหาบ้านเช่าได้จากบอร์ดประกาศของทางสถาบัน 
 • การเช่าบ้านพักจะมีความอิสระและเป็นส่วนตัวมากกว่าที่พักประเภทอื่นๆ 
 • ค่าเช่าประมาณ 120 NZD / ห้อง / สัปดาห์ (ในเมืองเล็กๆ จะถูกกว่า) รวมทั้งค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์และอื่นๆ

นอกจากนี้น้องๆ สามารถเลือกไลฟ์สไตล์ส่วนตัวได้ ถ้าหากน้องๆ ชอบทะเล และแสงแดด ให้เลือกเรียนที่เกาะเหนือ ถ้าหากน้องๆ ชอบฤดูหนาว หิมะ และอากาศเย็นสบาย ให้เลือกเกาะใต้ แต่ถ้าหากเลือกไม่ได้ ให้เลือกพักเมืองเวลลิงตัน เนื่องจากเป็นเมืองหลวง และเป็นศูนย์กลางของประเทศนิวซีแลนด์ ที่สามารถเดินทางขึ้นทางเหนือ และลงทางใต้ได้อย่างง่ายดาย

เต็มที่กับสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มรูปแบบ

ประเทศนิวซีแลนด์ มีขนาดพื้นที่เทียบเท่าประเทศญี่ปุ่น หรืออังกฤษ แต่มีประชากรเพียง 4.6 ล้านคน ในขณะเดียวกัน ก็ยังเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น รถไฟฟ้าทันสมัยและตรงเวลา ห้องพักที่กว้างขวางแบบไม่ต้องแออัด รถที่ไม่เคยติด ที่สำคัญ ไม่มีการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ คุณจะได้รับอากาศที่แจ่มใสตลอดเวลา เพราะไร้มลพิษ มีพื้นที่หายใจ และชาวนิวซีแลนด์เชื่อในหลักการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานหรือการเรียนในแต่ละวันและช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนและในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่ออยู่กับครอบครัวและเพื่อน

เพลิดเพลินกับสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม และสภาพภูมิอากาศที่ยอดเยี่ยม

การผจญภัยใหม่ๆ มีขึ้นทุกวันในนิวซีแลนด์ สำรวจป่าในพื้นที่ ยอดภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ชายหาดที่เต็มไปด้วยทรายสีขาว ทะเลสาบที่เหมาะแก่การถ่ายภาพ และฟยอร์ดที่งดงาม สถานที่เหล่านี้ไม่มีคนหนาหูหนาตาและคิวยาว ต่างจากสถานที่ส่วนใหญ่ในโล

มีสิ่งที่ทุกคนเพลิดเพลินได้ในนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะชอบกีฬาสุดระทึกอย่างบันจี้จัมพ์ กระโดดร่ม หรือเจ็ตโบ๊ท หรือชอบสัมผัสธรรมชาติ เช่น เดินป่า หรือปั่นจักรยาน สัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมเมารีที่เป็นเอกลักษณ์ และได้ชมภูมิทัศน์ที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ไตรภาคเรื่อง the Lord of the Rings และ Hobbit

สภาพภูมิอากาศ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และด้วยภูมิทัศน์ของนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเลือกเรียนที่เมืองไหน ก็จะได้สัมผัสกับทะเล ทรายหาดสีทอง ภูเขาสลับซับซ้อนที่สวยงาม

นิวซีแลนด์ ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่

 • ฤดูร้อน ธันวาคม – กุมภาพันธ์
 • ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม
 • ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม
 • ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน

เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก อุณหภูมิเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม และ 8 องศาเซลเซียส ในเดือนกรกฎาคม


5. เรียนต่อนิวซีแลนด์ ค่าครองชีพที่ไม่สูง ค่าใช้จ่ายในการเรียน และการใช้ชีวิต มีความคุ้มค่ามากที่สุด

ค่าครองชีพ เป็นปัจจัยหนึ่งในพิจารณาเข้าอยู่อาศัย ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่เดินทางไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ ระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ต้องมีเงินอย่างน้อย 1,250 NZD ในแต่ละเดือน (ประมาณ 25,000 บาท) หากจะเรียนที่นิวซีแลนด์เป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี จะต้องมีเงินอย่างน้อย 15,000 NZD (ประมาณ 300,000 บาท)  สำหรับใช้ชีวิตในปีแรก เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์

ค่าที่พักในนิวซีแลนด์

ค่าที่พักอาศัยแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค และขึ้นอยู่กับสถานที่พัก เช่น หอพัก บ้านเช่า หรือ อพาร์ทเมนต์ โดยค่าที่พักในนิวซีแลนด์ จะจ่ายเป็นรายสัปดาห์ เฉลี่ย 1 ห้องนอน ห้องน้ำในตัว จะอยู่ที่ 190 – 390  NZDต่อสัปดาห์ สำหรับบ้านที่มีห้องนอน 3 ถึง 4 ห้อง ในเดือนตุลาคม 2016 คือ 440 NZD ต่อสัปดาห์ หรือ  510 NZD ต่อสัปดาห์ ในโอ๊คแลนด์

ค่าโดยสารสาธารณะในนิวซีแลนด์

เมืองใหญ่ทุกเมืองของนิวซีแลนด์และเมืองเล็กส่วนใหญ่มีรถประจำทาง และบางพื้นที่มีบริการค่าโดยสารราคาถูกกว่าสำหรับนักเรียนนักศึกษา โอ๊คแลนด์และเวลลิงตันมีบริการรถไฟไปยังพื้นที่ชานเมือง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกตรวจสอบโดย Petrolwatch อย่างสม่ำเสมอ

ค่าอาหาร

 • อาหารกลางวันในร้านอาหารธรรมดา 18 NZD
 • อาหารจานด่วน 11 NZD
 • อาหารในภัตราคารสำหรับ 2 ท่าน 57 NZD
 • อาหารในภัตราคาร 5 ดาว สำหรับ 2 ท่าน 104 NZD
 • ตั๋วชมภาพยนตร์สำหรับ 2 ท่าน 33 NZD
 • ตั๋วชมละครเวทีสำหรับ 2 ท่าน 163 NZD
 • Cocktail เฉลี่ย 17 NZD ต่อแก้ว
 • กาแฟ 4.67 NZD ต่อแก้ว
 • เบียร์ 500 ml  10 NZD

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน

 • ค่าโทรศัพท์มือถือสำหรับเติมเงิน (ต่อนาที) 0.35 NZD
 • ค่าศูนย์สุขภาพ (ยิม)  71 NZD ต่อเดือน
 • ค่าตัดผมชาย 26 NZD

เรียนต่อนิวซีแลนด์ ค่าครองชีพแพงไหม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางต่อเดือน ประมาณเท่าไหร่…คลิกเลย


6. ชาวนิวซีแลนด์ ให้การต้อนรับนักเรียนต่างชาติอย่างอบอุ่น และเคารพวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

90% ของนักเรียนเดอะเบสท์ ที่ได้ไปสัมผัสครอบครัวชาวต่างชาติที่นิวซีแลนด์ ได้รับการต้อนรับอย่างดีเกินความคาดหวัง ซึ่งเป็นจุดเด่นของชาวนิวซีแลนด์ ชุมชนให้การต้อนรับ เป็นมิตรและอัธยาศัยดี และวัฒนธรรมชาวเมารีที่โด่งดังไปทั่วโลก พื้นฐานก็มาจากความหมายที่แปลว่าการต้อนรับ นอกจากนี้ ชาวนิวซีแลนด์ยังชอบการตั้งแคมป์ และกิจกรรมกลางแจ้งเป็นชีวิตจิตใจ

สำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องพักกับโฮมสเตย์ (หรือพักกับพ่อ แม่ ผู้ปกครองเท่านั้น) 

โดยโฮมสเตย์ทุกหลัง ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และคอยตรวจสอบสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัย และรักษาคุณภาพ มาตรฐานสำหรับการเข้าพักแบบโฮมสเตย์ร่วมกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่บ้านของพวกเขานั้น ตามปกติแล้ว มักจะอยู่ในรูปแบบของห้องพักส่วนตัวที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบ ครอบครัวชาวนิวซีแลนด์จะจัดเตรียมอาหารให้ 2 มื้อในวันธรรมดา (เช้า – เย็น) และ 3 มื้อในวันหยุด (เช้า – กลางวัน – เย็น) และช่วยให้นัน้องๆ มีความสุขสบายในชีวิตแต่ละวันในนิวซีแลนด์

นอกจากนี้ น้องๆ ยังสามารถฝึกภาษาอังกฤษกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์ได้อย่างใกล้ชิด และในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ น้องอาจจะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นที่แปลกใหม่ที่นักท่องเที่ยวยากที่จะรู้จัก


7. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนและการทำงานในอนาคต

การเรียนนิวซีแลนด์ จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน ดังนั้น หากจะเริ่มต้น ควรเริ่มต้นด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ ยิ่งถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษดีมากเท่าไหร่ ก็จะสามารถเรียนรู้ เข้าใจมากขึ้นเท่านั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ การเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ไม่เพียงแต่จะช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อที่นิวซีแลนด์เท่านั้นแต่เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับนานาชาติ ทั่วโลก

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษหลากหลายหลักสูตร ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นสูง ตามความต้องการของผู้เรียน

แน่นอนว่า การเรียนภาษาอังกฤษ ทุกคนควรจะมีเป้าหมาย ว่าเรียนเพื่ออะไร หลังจากเรียนจบแล้ว จะสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนได้อย่างไร ซึ่งนิวซีแลนด์ ก็มีหลักสูตรที่หลากหลาย ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็สามารถเข้าเรียนได้ ครอบคลุมทุกความต้องการดังนี้

 • ภาษาอังกฤษทั่วไป General English – หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือมีพื้นฐานแต่อยากสร้างฐานภาษาให้แข็งแกร่งกว่าเดิม หลักสูตรนี้ครอบคลุมการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในทุกระดับ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นสูง เพื่อช่วยในการสื่อสาร การเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์
 • หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS / TOEFL / TOEIC / Cambridge Exam – หลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS/TOEFL/TOEIC/Cambridge โดยเนื้อหาจะสอนเกี่ยวกับการทำข้อสอบ Skimming / Scanning และการเขียนเรียงความ Essay รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดในการสอบในเวลาที่จำกัด
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ English for Academic Purposes – หลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะที่สำคัญในด้านการเรียนโดยเฉพาะ เช่น การเขียนเรียงความและรายงานการฟัง การสนทนา และการอ่าน และการนำเสนองานในรูปแบบภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และบางสถาบัน หลักสูตร EAP สามารถ Pathway เข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ TESOL / Teacher Training – หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ได้เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อ High School นิวซีแลนด์ High School Preparation – หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อมัธยมปลาย ในนิวซีแลนด์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้พัฒนาระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จำเป็น เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลป์ ทักษะการฟัง ทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬา เป็นต้น

ทุกๆ หลักสูตร มีการสอดแทรกกิจกรรมหลังเลิกเรียน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเรียน และการพักผ่อน โดยกิจกรรมก็จะแตกต่างกันในแต่ละวัน เช่น ออกสำรวจธรรมชาติ พายเรือ ปั่นจักรยาน หรือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ อาจจะมีทริปไปเที่ยวนอกเมือง เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นการพักผ่อนไปในตัว

คลิก เพื่ออ่าน 10 เหตุผล ทำไมควรมาเรียนภาษาอังกฤษ ที่นิวซีแลนด์

ทุกสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ การันตี คุณภาพการศึกษา จากรัฐบาลนิวซีแลนด์ NZQA

สถาบันการศึกษาของนิวซีแลนด์ทุกสถาบัน ควรได้รับการรับรองจาก NZQA ซึ่งเป็นองค์กรที่ตรวจสอบ และจัดอันดับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอน และอีกหลายๆ เรื่องของโรงเรียน ไม่ใช่เพียงแค่โรงเรียนสอนภาษาแต่ยังรวมถึงสถาบันวิชาชีพด้วย โดย NZQA จะจัดอันดับโรงเรียนออกเป็น 4 อันดับ ดังนี้

 • Category 1 : สถาบันที่มีคุณภาพสูง มั่นใจได้ถึงคุณภาพการศึกษา และความสามารถของครูผู้สอน
 • Category 2 : สถาบันที่มีคุณภาพรองลงจาก Category 1 ซึ่ง หากนักเรียนที่ลงเรียนกับสถาบันที่อยู่ในหมวด Category 2 จะมีผลต่อการทำงานพาร์ทไทม์ นั่นก็คือ จะต้องลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องมีคะแนน IELTS 5.0 ถึงจะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้
 • Category 3 : สถาบันที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ นักเรียนไม่ควรลงเรียนกับสถาบันที่อยู่ในหมวดนี้
 • Category 4 : สถาบันไร้คุณภาพ นักเรียนไม่ควรลงเรียนกับสถาบันที่อยู่ในหมวดนี้

ตัวอย่างสถาบันสอนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์

สถาบันดังต่อไปนี้ เป็นสถาบันที่ทางเดอะเบสท์ ได้ยกตัวอย่างมา ถ้าหากน้องๆ สนใจสถาบันอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเดอะเบสท์ได้เลย

New Zealand Language Centre (NZLC)

 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษคุณภาพสูง วุฒิการศึกษาเป็นที่ยอมรับในสถาบันการศึกษาหลายแห่งในนิวซีแลนด์
 • Category : 1
 • วิทยาเขต : Auckland, Wellington
 • Website ของสถาบัน
nzlc

The Campbell College

 • สถาบันสอนภาษาภายใต้หน่วยงานการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดนิวซีแลนด์ Up Education
 • Category : 1
 • วิทยาเขต : Auckland, Wellington
 • Website ของสถาบัน
8

Southern Lake English College (SLEC)

 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ในเมืองตากอากาศที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่แตกต่าง และหลักสูตร English + Activities ที่หาเรียนได้ยาก
 • Category : 1
 • วิทยาเขต : Queenstown
 • Website ของสถาบัน
slec.jpg

Language Studies International (LSI)

 • สถาบันสอนภาษาที่มีวิทยาเขตทั่วโลก มีประสบการณ์การสอนมาแล้วกว่า 50 ปี
 • Category : 1
 • วิทยาเขต : Auckland
 • Website ของสถาบัน
LSI Auckalnd.jpg

University of Otago Language Centre

 • ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยโอทาโก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี
 • Category : 1
 • วิทยาเขต : Otago
 • Website ของสถาบัน
u of o lang cen.jpg

The University of Auckland English Language Academy (ELA)

 • ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศนิวซีแลนด์
 • Category : 1
 • วิทยาเขต : Auckland
 • Website ของสถาบัน
auckland u.jpg

8. เรียนต่อนิวซีแลนด์ สามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆ

การทำงานในขณะที่เรียนเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการหาประสบการณ์การทำงานต่างประเทศ เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การตรงต่อเวลา การทำงานเป็นทีม และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้นักเรียน / นักศึกษา ทำงานนอกเวลาได้ด้วย

การทำงานพาร์ทไทม์สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศนิวซีแลนด์ สถานทูตกำหนดไว้ว่า สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงวันหยุด แต่มีข้อกำหนดบางข้อที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องตรวจสอบเงื่อนไขของวีซ่าของตัวเองด้วยว่า ได้รับอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้หรือไม่

วุฒิการศึกษาใดสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้บ้าง

วุฒิการศึกษาจำนวนชั่วโมงที่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
(Bachelor Degree)
20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท
(Masters Degree)
20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)
ปริญญาโทวิจัย (Research)40 ชั่วโมง / สัปดาห์
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก
(PhD)
40 ชั่วโมง / สัปดาห์
วุฒิการศึกษาวิชาชีพที่ลงเรียนภาษากับสถาบัน Category 1 (Certificate, Diploma)20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ 14 สัปดาห์ขึ้นไป
และลงเรียนภาษากับสถาบัน Category 1
20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)
สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนภาษากับสถาบัน Category 2 จะต้องลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องมี IELTS 5.020 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (Secondary 9school) Year 12 หรือ 13 (ม.5 หรือ ม.6) อายุ 18 ปี ขึ้นไป20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

คลิก…เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ ที่ประเทศนิวซีแลนด์


9. เรียนปริญญาเอกนิวซีแลนด์ จ่ายค่าเรียนเท่ากับชาวนิวซีแลนด์ หลังจากเรียนจบ สามารถทำงานได้อย่างเต็มเวลา

เรียนต่อปริญญาเอกที่นิวซีแลนด์และคุณจะได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก 3% ตามการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS มหาวิทยาลัยทั้งแปดแห่งของนิวซีแลนด์ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับผลการเรียนและการวิจัย

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่เรียนในระดับปริญญาเอก

 • จ่ายค่าเรียนเท่ากับชาวนิวซีแลนด์
 • ถ้าหากมีบุตรหลาน จะได้รับสวัสดิการเรียนฟรีจากโรงเรียนรัฐบาลนิวซีแลนด์
 • สามารถทำงานได้แบบเต็มเวลาในระหว่างที่ทำการศึกษา
 • สามารถสมัครวีซ่าทำงานได้ 3 ปีหลังเรียนจบ
 • สามารถขอวีซ่าติดตามได้

เงื่อนไขการรับสมัคร

เพื่อให้ได้รับการยอมรับในการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณวุฒิการศึกษาของคุณพิสูจน์ได้ว่าคุณมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับสาขาวิชาที่คุณเลือก ในขณะที่ข้อกำหนดทางวิชาการแตกต่างกันคุณอาจจำเป็นต้องมีปริญญาโทด้วยเกียรตินิยมอันดับ หนึ่งหรือสอง หรือคุณสมบัติเทียบเท่า นอกจากนี้ คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยอิสระ งานของคุณจะได้รับการคาดหวังให้มีส่วนสำคัญต่อความเข้าใจในสาขาวิชา ค่าเล่าเรียนปริญญาเอกอยู่ในช่วง 6,500 NZD – 9,000 NZD ต่อปี

วิธีการสมัคร

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์บางแห่งกำหนดให้คุณต้องได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานวิจัยก่อนสมัครเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีฟังก์ชั่นการค้นหาบนเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้บังคับบัญชาที่มีศักยภาพในหมู่เจ้าหน้าที่วิชาการของพวกเขา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนักเรียนควรติดต่อมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยตรง


10. เรียนต่อนิวซีแลนด์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตถึงขีดสุดความสามารถ และเติบโต ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างประสบความสำเร็จ

ตลาดแรงงานของนิวซีแลนด์ เติบโต และแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการว่างง่ายระดับต่ำสุด ถึงแม้การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวลง แต่อัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น นั่นแสดงว่า ประเทศนิวซีแลนด์ยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นสายงานที่อยู่ในทักษะระดับสูง (Skilled Occupations) เช่น งานเกี่ยวกับด้านสุขภาพ งานเกี่ยวกับวิศวกรรม ไอที เป็นต้น

อาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน

รัฐบาลยอมรับว่ามีชาวนิวซีแลนด์ที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะได้รับบทบาทนี้ดังนั้นนายจ้างจึงจำเป็นต้องรับสมัครงานจากต่างประเทศ สมมติว่าคุณมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้การขอวีซ่าง่ายขึ้น โดยสายงานอาชีพที่ขาดแคลนของตลาดแรงงานประเทศนิวซีแลนด์ เดอะเบสท์ ขอยกตัวอย่างดังนี้

รู้หรือไม่ ? เรียนต่อนิวซีแลนด์ สามารถขอ Post Study Work Visa เพื่ออยู่ทำงานหลังเรียนจบได้ด้วย

Post – Study Work VISA คือ วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ โดย ในเดือนสิงหาคม 2018  รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการทำงานหลังการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติ และนายจ้าง

Post-study work visa สามารถทำอะไรได้บ้าง ?

 • สามารถทำงานอะไรก็ได้ในนิวซีแลนด์
 • สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในนิวซีแลนด์
 • สามารถทำงานได้แบบ Full Time
 • ไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์

เรียนหลักสูตรไหนที่สามารถขอ Post-Study Work Visa ได้ ?

วุฒิการศึกษาเงื่อนไขเมื่อเรียนใน Aucklandเมื่อเรียนนอก Auckland
Bachelor Level 7
หรือสูงกว่า
ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป3 ปี3 ปี
Graduate Diploma
Level 7
ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป1 ปี และขอเพิ่มได้อีก 1 ปี หากทำงานในสายสายงานที่ที่กำหนดงานที่ที่กำหนด2 ปี
วุฒิการศึกษาอื่นๆ
ที่อยู่ในระดับ Level 7
ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป1 ปี2 ปี
Certificate Level 4 – 6
จำนวน 1 วุฒิการศึกษา
ระยะเวลาหลักสูตร 60 สัปดาห์ขึ้นไป1 ปี2 ปี
Certificate Level 4 – 6
จำนวน 2 วุฒิการศึกษา
ระยะเวลาสั้ง 2 หลักสูตร รวม 60 สัปดาห์ และหลักสูตรที่ 2 ต้องสูงกว่าหลักสูตรแรก1 ปี2 ปี

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับบทความ 10 เหตุผล ที่ทำให้เลือกเรียนต่อนิวซีแลนด์ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อต่างประเทศอยู่ และช่วยตัดสินใจเลือกเรียนประเทศนิวซีแลนด์นะคะ ถ้าหากมีคำถาม หรือ สนใจเรียนต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพี่ๆ เดอะเบสท์ ได้เลย เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

 

Reference

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.