Last updated มิถุนายน 8, 2022 ago by Thebestedu

หลังจากที่ประเทศออสเตรเลีย ปิดพรมแดนระหว่างประเทศเป็นระยะเวลานานกว่า 18 เดือนแล้ว เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นายกฯ สกอตต์ มอร์ริสัน ได้ประกาศแผนการเปิดประเทสออสเตรเลีย 4 ขั้นตอน (Four-step plan to reopen Australia) ซึ่งทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ก็ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของแผน และความน่าจะเป็นในเรื่องการเปิดเมืองของออสเตรเลีย รวมถึงคำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเรียนต่อออสเตรเลีย การเตรียมตัวหลังจากพ้นวิกฤติ Covid-19 ควรเตรียมตัวอย่างไร สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความนี้ได้เลย

ออสเตรเลีย พรมแดนระหว่างประเทศจะเปิดเมื่อไหร่


ประเทศออสเตรเลียเริ่มได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว โดยข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน ประชากรในออสเตรเลียได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 47% ซึ่งแสดงถึงว่ามีอัตราการฉีดวัคซีนที่รวดเร็ว นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลียยังได้เริ่มให้วัคซีนแก่เด็กที่อายุมากกว่า 12 ปีแล้วด้วย ประกอบกับมาตรการคลายล็อกดาวน์สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลียยังคงตรวจหาเชื้อและติดตามผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อไป และยังคงมีการใช้มาตรการจำกัดการระบาดในระดับต่ำ อย่างเช่น การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง รวมถึงแผนการคลายล็อคดาวน์ในขอบเขตที่เล็กลง

สำหรับนักเดินทางต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการศึกษาต่อ หรือท่องเที่ยว ปัจจุบัน ออสเตรเลียยังไม่เปิดพรมแดนระหว่างประเทศ แต่ทางรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับนักเรียน นักศึกษา และมีแผนที่จะนำนักศึกษากลับเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลีย จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ โดยมีแผนระดับชาติ A four-phase roadmap เพื่อรับมือกับเชื้อไวรัส Covid-19 โดยแผนนี้จะครอบคลุมตั้งแต่กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จนถึงแผนการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศ เพื่อจะนำไปสู่เหตุการณ์ปกติ

By Inga Ting, Katia Shatoba, and Alex Palmer
Digital Story Innovation Team
Updated Published 

ข้อจำกัดในเรื่องการเดินทาง

ปัจจุบันพรมแดนระหว่างประเทศของออสเตรเลียยังปิดอยู่ และการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียยังคงควบคุมเข้มงวดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ Covid-19 โดยการเดินทางจะเป็นไปได้เฉพาะผู้ที่ได้รับการยกเว้นเป็นรายบุคคลเท่านั้น โดยข้อจำกัดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ Covid-19 ในออสเตรเลีย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions

กลยุทธ์ใหม่ของรัฐบาลออสเตรเลีย แผนระดับชาติ A four-phase roadmap เพื่อรับมือโควิด-19 

คณะรัฐมนตรีระดับชาติเห็นชอบที่จะจัดทำแผนระดับชาติ A four-phase roadmap เพื่อรับมือ COVID-19 ระดับชาติของออสเตรเลีย โดยมุ่งเน้นที่การปราบปรามการแพร่เชื้อในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการฉีดวัคซีนให้ครบ 2 โดส เพื่อควบคุมและรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยไม่ต้องมีการล็อกดาวน์และไม่มีข้อจำกัดด้านพรมแดนของแต่ละรัฐภายในประเทศอีกต่อไป รวมถึงมาตรการการเปิดรพรมแดนระหว่างประเทศของออสเตรเลียให้กลับมาเป็นปกติ โดยแผนนี้แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ตามเปอร์เซ็นต์ของการฉีดวัคซีนครบสองโดสของประชาชนที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีน ดังนี้

 • Phase A: Vaccinate, prepare and pilot ระยะ A เป็นระยะแรกของแผน 4 ระยะที่รัฐบาลกำหนดขึ้นเพื่อก้าวออกจากสถานการณ์การระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งในระยะแรกนี้การล็อกดาวน์และการกักตัวยังคงต้องทำเพื่อรับมือกับการระบาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • Phase B: Vaccination transition phase (70% of the eligible population vaccinated) ระยะ B เป็นระยะที่สองของแผน โดยจะมีการยุติการปิดเมืองและเปิดพรมแดนสำหรับนักเดินทางที่เดินทางกลับมากขึ้น เมื่ออัตราการฉีดวัคซีนครบ 2 โดสถึง 70% ซึ่งคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายภายในปลายเดือนตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้
 • Phase C: Vaccination consolidation phase (80% of the eligible population vaccinated) ระยะ C จะไม่มีการล็อกดาวน์ของแต่ละรัฐภายในประเทศ และ จะเพิ่มจำนวนการรับผู้ถือวีซ่านักเรียนเข้ามามากขึ้น  และ อาจไม่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ที่ออสเตรเลียจะมีข้อตกลง “ทราเวลบับเบิล” (travel bubble) ด้วย เมื่อการฉีดวัคซีนครบ 2 โดสถึงถึง 80%
 • Phase D: Final/ Post-Vaccination phase ระยะ D ระยะสุดท้ายนี้ จะมีการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศที่แทบจะเหมือนกับเหตุการณ์ปกติ โดยจะบริหารจัดการ COVID-19 ได้เหมือนกับโรคอื่นๆ

ออสเตรเลียจะเปิดประเทศเมื่อไหร่?

การเปิดพรมแดนระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ Phase C Vaccination consolidation phase หรือประชากรได้รับวัคซีนครบ 2 โดสอย่างน้อย 80% ซึ่งปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน ประชากรในออสเตรเลียได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว 47% โดยรัฐ ACT, NSW และ TAS มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 50% ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จึงมีความเป็นไปได้ว่าประเทศออสเตรเลียจะเปิดพรมแดนระหว่างประเทศเร็วที่สุดในช่วงปลายปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งอาจจะเป็นเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคมก็ได้ นอกจากนี้สายการบินแควนตัส สายการบินประจำชาติของออสเตรเลียก็ได้ส่งสัญญาณว่าจะกลับมาเปิดเส้นทางบินไปยังสหราชอาณาจักร, สหรัฐฯ, สิงคโปร์, แคนาดา และญี่ปุ่น ในเดือน ธันวาคม 2564 ที่จะถึงนี้อีกด้วย

โดยในขั้นต้นจะให้ความสำคัญกับผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ และสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วเท่านั้น โดยมีมาตรการดึงดูดนักเรียน และนักเดินทางจากต่างประเทศให้กลับเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลียได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วที่สุด เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าและกระบวนการต่ออายุวีซ่าให้มีความคล่องตัว ตลอดจนทำแคมเปญการตลาดระดับชาติเพื่อส่งเสริมแบรนด์การศึกษาของออสเตรเลีย สนับสนุนข้อเสนอเกี่ยวกับการทำงานหลังเรียนจบ รวมถึงวางแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ และผู้ให้บริการที่พักเพื่อจัดเตรียมสถานที่กักตัว

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ในออสเตรเลีย

ส่วนสำหรับประเทศไทย อาจจะต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป แต่มีความเป็นไปได้ว่าออสเตรเลียจะเปิดรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปออสเตรเลียในช่วงต้นปี 2565 ช้าสุดกลางปี 2565 อย่างไรก็ตามจะต้องขึ้นอยู่กับมาตรการการรับมือ Covid-19 ของรัฐบาลไทยด้วยว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขนาดไหน

วัคซีน Covid-19 อะไรบ้าง ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในออสเตรเลีย?

 1. วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-59 ปีสามารถนัดหมายวัคซีนไฟเซอร์ได้ (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)
 2. วัคซีนแอสตร้า ซีเนกา (AstraZeneca) คุณสามารถจองการนัดหมายสำหรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าได้หากคุณ (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก):
  • อายุ 60 ปีขึ้นไป
  • อายุ 18-59 ปี (ตามการประเมินความเหมาะสมโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และหากคุณให้ความยินยอมด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร)
  • อ่านคำแนะนำล่าสุดจาก ATAGI เกี่ยวกับการใช้ วัคซีน AstraZeneca ในบริบทของการระบาดของสายพันธุ์เดลต้า COVID-19 AstraZeneca vaccine in the context of an outbreak of the COVID-19 delta strain
 3. วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) TGA ได้อนุมัติชั่วคราวให้ใช้วัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจองวัคซีน Moderna จะมีให้ในเร็วๆ นี้ (ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

สำหรับน้องๆ หรือผู้ที่สนใจเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้เลือกฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติใช้ในออสเตรเลียมากที่สุด ซึ่งจากสถานการณ์ถ้ามีความเป็นไปได้มากที่สุดก็อาจจะเป็นวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

วางแผนเรียนต่อออสเตรเลีย เตรียมตัวอย่างไรดี?

ในระหว่างนี้ หากตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อออสเตรเลียหลังจากที่ออสเตรเลียประกาศเปิดพรมแดนอย่างแน่นอน ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้เตรียมตัวให้พร้อม เช่น วางแผนการเปิดเรียน เลือกหลักสูตร เลือกสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และเตรียมคุณสมบัติให้พร้อมสำหรับเข้าเรียนต่อ เช่น ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือบางหลักสูตรต้องการ Portfolio ก็สามารถใช้เวลาช่วงนี้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำเรื่องสมัครเรียนได้

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ”
สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ควรยื่นวีซ่าเมื่อไหร่ดี?

ในความเป็นจริง สามารถยื่นวีซ่าเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้รอประกาศเปิดพรมแดนระหว่างประเทศจากรัฐบาลออสเตรเลียให้ชัดเจนอย่างเป็นทางการก่อน ในระหว่างนี้หากใครที่ยังไม่ได้สมัครเรียนแนะนำให้สมัครเรียนก่อนได้เลยเพื่อรับราคาหรือโปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน เนื่องจากการสมัครเรียน หลายๆ สถาบันไม่มีค่าใช้จ่ายใ และสามารถกำหนดวันเริ่มเรียนล่วงหน้าได้ หรือผู้ที่สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถใช้เวลาช่วงนี้ในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า และเมื่อออสเตรเลียเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ก็สามารถยื่นวีซ่าได้ทันที

มีวีซ่าอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เดินทาง ทำอย่างไรดี?

สำหรับผู้ที่มีวีซ่าอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เดินทาง สามารถขอวีซ่าใหม่ได้ ซึ่งตอนนี้ทางสถานทูตก็มีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้สำหรับผู้ที่มีวีซ่าแต่ยังไม่ได้เดินทาง และวีซ่าเดิมหมดอายุ สามารถยื่นวีซ่าใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้

วีซ่านักเรียนใกล้จะหมด อยากต่อวีซ่านักเรียน / อยากเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียน / อยากเปลี่ยนวีซ่า Working and Holiday Visa เป็น วีซ่านักเรียน ต้องทำอย่างไร?

สำหรับผู้ที่กำลังเรียนอยู่ออสเตรเลียแล้วต้องการจะวางแผนต่อวีซ่า ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์มีบริการต่อวีซ่า ทั้งหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิชาชีพ (Certificate และ Diploma) หลักสูตรปริญญาตรี – เอก (Higher Education) ระยะเวลาที่เรียนตั้งแต่ 1 – 3 ปี ซึ่งสามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้เลย สอบถามข้อมูลหลักสูตรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย และทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้จากทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้เลย

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว และ/หรือวีซ่า Working and Holiday Visa อยากเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนเพื่ออยู่เรียนต่อในออสเตรเลีย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เลย กรณีนี้ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าให้เร็วที่สุดก่อนที่วีซ่าท่องเที่ยวจะหมดอายุ

ผู้ที่สนใจวางแผนเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลีย (ELICOS Program)

หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยปกติแล้ว สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ตลอดทั้งปี หากมีช่วงเวลาเดินทางที่ชัดเจนอยู่แล้ว ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ แนะนำให้สมัครเรียนไว้ก่อน เนื่องจาก จะได้ราคาและโปรโมชั่น ณ ปัจจุบัน ซึ่งหลายๆ โรงเรียนจัดโปรโมชั่นลดค่าเรียนถูกลงกว่าปกติมาก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต่างชาติกลับเข้ามาเรียนต่อในออสเตรเลีย หากยังไม่สามารถเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษได้ ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ มีสถาบันสอนภาษาที่แนะนำดังนี้

หากเลือกสถาบันได้แล้ว สามารถสมัครเรียนได้ก่อน ปกติแล้วการสมัครเรียนจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อล็อคราคาโปรโมชั่นและค่าเรียนปัจจุบัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเรียนมีอัตราที่เพิ่มขึ้นตลอดทุกปี หากผู้สมัครเปลี่ยนแผนการเรียน ต้องการเลื่อนเรียนก็สามารถทำได้โดยยังรักษาโปรโมชั่นเดิม

สามารถศึกษาแนวทางการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความ 8 เรื่องที่ต้องรู้ เลือกโรงเรียนสอนภาษาในต่างประเทศ เลือกยังไงให้คุ้มค่าและปังที่สุด บทความนี้มีคำตอบ คลิกเลย 

ผู้ที่สนใจวางแผนเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ประเทศออสเตรเลีย (VET Program)

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพออสเตรเลีย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายกับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เลย เนื่องจากหลักสูตรวิชาชีพค่อนข้างมีหลากหลายและราคาแตกต่างกัน เช่น หลักสูตรการประกอบอาหาร Commercial Cookery อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าหลักสูตรทั่วไป เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษาด้วย

หลักสูตรวิชาชีพทั่วไปแล้วการเข้าเรียนยืดหยุ่นกว่าหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใช้เพียงผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากการเรียนภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย อาจะไม่จำเป็นต้องแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือสอบได้ไม่ถึงเกณฑ์ ก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษก่อนได้ หรือทำเป็น Package เรียนภาษา + วิชาชีพ 

นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังมีหลักสูตร Trade Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงาน ระยะเวลาเรียนประมาณ 2 ปี เรียนจบแล้วสามารถขอ Temporary Graduate Visa ได้ และมีสิทธิ์ขอ PR ที่เป็นไปได้มากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนเรียนต่อและทำงานหลังเรียนจบในออสเตรเลียระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Trade Course อย่างละเอียด สามารถศึกษาต่อได้ที่: เรียนทำงานออสเตรเลีย | เรียนอะไรให้ได้ PR ประเทศออสเตรเลีย | แนะนำ 15 หลักสูตรวิชาชีพออสเตรเลีย เรียนจบมีสิทธิ์ขอ PR ได้ มีหลักสูตรอะไรบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไร ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ | บทความนี้มีคำตอบ

ตัวอย่างคุณสมบัติในการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ออสเตรเลีย

 • IELTS 5.5
 • หากคุณสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนมัธยม หรือมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษอาจะไม่จำเป็นต้องแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือแต่ละหลักสูตร

บทความเกี่ยวกับเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพออสเตรเลีย

ผู้ที่สนใจวางแผนเรียนระดับอุดมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย (Higher Education Program)

สำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ จะเปิดเรียน 2 ช่วงคือ กุมภาพันธ์ และ กันยายน  (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่เรียน บางหลักสูตรอาจจะเปิดรับแค่เทอมเดียว) การสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่ตอนนี้ เนื่องจากจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานกว่าการสมัครเรียนทั่วไป เช่น ต้องเขียนเรียงความ (Statement of Purpose) เตรียม Portfolio หรือ Resume ในการสมัครเรียน หรือต้องมีหนังสือรับรอง (Recommend Letter) ที่สำคัญ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ให้ตรงตามเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรได้กำหนด

หากวางแผน ให้ศึกษาข้อมูลหลักสูตร และสาขาที่ต้องการจะเรียนก่อน เช่น ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS เท่าไหร่ จะต้องเขียนรายงานไหม หรือจะต้องสอบสัมภาษณ์ไหม ถ้าหากน้องๆ ยังไม่แน่ใจว่าอยากเรียนหลักสูตรอะไร สถาบันไหนไหน เมืองไหน ประเทศไหน สามารถปรึกษากับพี่ๆ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เลย ทางศูนย์ฯ รวมถึงทำเรื่องสมัครเรียนก่อนได้ โดยทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ สามารถให้คำปรึกษา และ สมัครเรียนให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างคุณสมบัติในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจดูเกรดเฉลี่ยด้วย)
 • IELTS Academic 6.0 (โดยทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 5.5)
 • หากคุณสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนมัธยม หรือมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษอาจะไม่จำเป็นต้องแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือแต่ละหลักสูตร

ตัวอย่างคุณสมบัติในการเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของระดับการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียในสองภาคเรียนสุดท้ายจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ
 • IELTS Academic 6.5 (โดยทุกแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6.0)
 • หากคุณสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนมัธยม หรือมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนดความสามารถด้านภาษาอังกฤษอาจะไม่จำเป็นต้องแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือแต่ละหลักสูตร

เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย มีทุนการศึกษาให้ด้วย 

ทั้งทุนการศึกษาจากทางรัฐบาลและทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่อยากสมัครทุนจะต้องมีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษ เช่น มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีคะแนนภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม โดยหนึ่งในทุนรัฐบาลออสเตรเลียยอดนิยมคือทุน Destination Scholarship คือทุนรัฐบาลออสเตรเลียที่สนับสนุนให้นักศึกษาชาวออสเตรเลีย และนักศึกษาต่างชาติ ที่เลือกเรียนในสถาบันที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของออสเตรเลีย (Regional) เพื่อเป็นส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมให้เป็นผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลีย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการPlanning for Future Population of Australia” โดยทุนการศึกษามีมูลค่าสูงถึง 60,000 AUD 

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทุน Destination Australia Scholarship

นอกจากนี้ ยังมีทุนของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เป็นทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน 20% – 70% ดังนี้

หากต้องการสมัครเรียนกับทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์

น้องๆ สามารถส่งเอกสารสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของเดอะเบสท์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์ให้บริการ เราสามารถทำเรื่องสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับบางโรงเรียน หรือบางมหาวิทยาลัย ที่ต้องทำข้อสอบ (Placement Test) น้องๆ สามารถทำข้อสอบที่บ้านในคอมพิวเตอร์ส่วนได้เลย ดังนั้น น้องๆ ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องความไม่สะดวก ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเอง

สำหรับน้องๆ ที่วางแผนจะไปเรียนต่อออสเตรเลียหลักสูตรภาษาอังกฤษ แนะนำให้สมัครเรียนก่อนช่วงนี้ และเลือกเวลาเริ่มเรียนช่วงต้นปีหน้า หรือกลางปีหน้า จะปลอดภัยที่สุด  ส่วนระดับอุดมศึกษา จะมีวัน และเวลา เริ่มเรียนที่ชัดเจน โดยปกติจะเปิดเรียนภายในเดือน กันยายน และ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งในระหว่างนี้ ให้เตรียมเอกสารการยื่นวีซ่าก่อน

เอกสารเบื้องต้นสำหรับการสมัครเรียน

 1. หนังสือเดินทางปัจจุบัน (Passport)  และมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 2. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
 3. ประวัติการเรียน/การทำงาน (CV/Resume) ถ้ามี
 4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ถ้ามี
 5. เอกสารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่เลือกเรียน

สำหรับคำแนะนำเรื่องการสมัครเรียนอย่างละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้ เนื่องจากนักเรียนแต่ละคน หรือโรงเรียน สถาบัน มหาวิทยาลัย แต่ละแห่ง มีเงื่อนไข และเกณฑ์การรับเข้าที่แตกต่างกัน

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองในประเทศออสเตรเลีย

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองในประเทศออสเตรเลีย ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้สรุปข้อมูลเมืองที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนต่อออสเตรเลียมากที่สุด ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความด้านล่างได้เลย

 • เมืองซิดนีย์ Sydney เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการเรียนต่ออันดับ 1  และ เป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีประชากรมากว่า 5.23 ล้านคน เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย และเป็นจุดหมายปลายทางแรกสำหรับนักเรียนต่างชาติ และนักท่องเที่ยว เมืองนี้ มีทุกอย่างที่ต้องการ ทั้งความบันเทิง ความสงบ ความปลอดภัย งานพาร์ทไทม์ และอัตราการจ้างงานหลังเรียนจบที่สูง  
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองซิดนีย์
 • เมืองเมลเบิร์น Melbourne เป็นเมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 7 ปีซ้อน เมืองเมลเบิร์น Melbourne เป็นเมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับของ The Economist Intelligence Unit ตั้งแต่ปี 2011 – 2017 และในปี 2018 – 2019 อยู่ในอันดับ 2 รองจากกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรีย และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย รองจากซิดนีย์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ มีประชากรประมาณ 3,806,092 คน
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองเมลเบิร์น
 • เมืองบริสเบน Brisbane เป็นเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากซิดนีย์ และเมลเบิร์น ตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำบริสเบน ที่ไหลลงสู่อ่าวมอร์ตัน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรเลีย (รองจากซิดนีย์และเมลเบิร์น) และเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เมืองบริสเบน ค่อนข้างเงียบสงบ ผ่อนคลาย แต่ก็แฝงด้วยชีวิตชีวา
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองบริสเบน
 • เมืองโกลดโคสต์ Gold Coast เป็นเมืองขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของออสเตรเลีย โดดเด่นด้วยสภาพอากาศที่สดใจ และทะเลที่สวยงาม นอกจากนี้ เมืองโกลด์โคสต์ ยังเป็นเมืองที่พัฒนาเร็วที่สุดในออสเตรเลียอีกด้วย
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองโกลด์โคสต์
 • เมืองเพิร์ท Perth เป็นเมืองหลวงของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย กินพื้นที่ 1 ใน 3 ของทวีป มีประชากรกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสี่ ในออสเตรเลีย ล้อมรอบด้วยสันเขาที่เรียกว่า Darling Scarp เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำที่สำคัญสองสายได้แก่ แม่น้ำ Swan และ Canning สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ จะเป็นภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ได้รับสมญาณามให้เป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในคาบมหาสมุทรอินเดีย มีชื่อเสียงในด้านอันยาวนานของแสงแดดท้องฟ้าสีครามและชายหาดสีขาวสดใส
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองเพิร์ท
 • เมืองแอดิเลด Adelaide แอดิเลดตั้งอยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของออสเตรเลีย และเป็นเมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย South Australia โดดเด่นในด้านวัฒนธรรม ความบันเทิง ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ ใกล้กับชายหาดและเกาะที่สวยงาม เมืองนี้ยังอยู่ไม่ไกลจากเนิน Adelaide Hills ซึ่งเหมาะสำหรับการเดินป่า การขี่จักรยานชมสัตว์ป่า หรือใกล้กับไร่องุ่นที่ผลิตไวน์ชั้นยอด 
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองแอดิเลด
 • เมืองดาร์วิน Darwin เป็นเมืองหลวงของรัฐนอร์ทเทอร์นเทริทอรี Northern Territory ได้รับสมญาณามว่าเป็นเมืองที่อยู่ ทางตอนเหนือสุด ของประเทศออสเตรเลีย ติดกับทะเลติมอร์ ทำให้เห็นวิวมหาสมุทรที่งดงาม สภาพภูมิประเทศของเมืองนี้มีหลากหลาย ตั้งแต่ ชายหาดที่สวยงาม หรือป่าดิบชื้น รวมถึงทุ่งหญ้าแบบทะเลทราย ที่นี่จึงมีพืชพรรณแปลกใหม่มากกว่า 4,300 สายพันธุ์ และสัตว์ท้องถิ่นแปลกๆ อีก 400 ชนิด
  คลิก เพื่อทำความรู้จักเมืองดาร์วิน

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.