Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

หรือไม่ ? ประเทศนิวซีแลนด์ มีระบบการศึกษา NCEA ซึ่งเป็นระบบการศึกษานานาชาติ คุณภาพเทียบเท่ากับ IB หรือ CIE และค่าใช้จ่ายไม่สูง เมื่อเทียบกับประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา ที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1.2 – 1.5 ล้านบาท ต่อปี ในขณะที่ นิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายอาจจะถูกลงกว่า 50% เริ่มต้นเพียง 200,000 บาท ต่อปีเท่านั้น และคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาเทียบเท่ากัน การเรียนการสอนมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และบุคลากรทางการสอน อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก

นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ ยังได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 2 ของโลกจากการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) และเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยอันดับ 1 ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ ขึ้นชื่อในเรื่องของการดูแลนักเรียนต่างชาติ โดยโรงเรียนทุกโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ผ่านมาตรฐานทางด้านการศึกษา และหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ  (Code of Practice for the Pastoral Care of International Students) ซึ่งผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่า น้องๆ จะได้เรียน และใช้ชีวิต ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด

สำหรับผู้ปกครองที่กำลังวางแผนส่งบุตรหลานไปเรียนต่อนิวซีแลนด์ และกำลังมองหาโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ที่เน้นผลลัพธ์ทางการเรียน การเรียนการสอนเข้มข้น เพื่อโอกาสในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่มีคะแนนทางวิชาการสูง เช่น แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จึงมองหาโรงเรียนเน้นผลลัพธ์ทางวิชาการ Academic Performance

สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ถ้าหากจะจัดอันดับคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก ทุกโรงเรียน มีคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเทียบเท่ากันหมด แต่ละโรงเรียน อาจจะโดดเด่นในแต่ละด้าน หรือแต่ละเมือง ของนิวซีแลนด์ อาจมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน และทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ ไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรง

ทางเดอะเบสท์ จึงขอสรุป 10 อันดับ โรงเรียนนานาชาติ ในโอ๊คแลนด์ ที่มีอัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยมากที่สุด เพื่อให้ผู้ปกครอง และน้องๆ พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เหตุผลที่เลือกเมืองโอ๊คแลนด์ เนื่องจาก เมืองโอ๊คแลนด์ เนื่องจากตัวเมืองมีขนาดใหญ่ และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงขาดแคลนแรงงานหลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง และวิศวกรรมโยธา จึงเป็นศูนย์กลางของนักศึกษานานาชาติ ที่เดินทางมาเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์

สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเมืองโอ๊คแลนด์ : คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองโอ๊คแลนด์

ทำความรู้จักกับโรงเรียนในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ แบ่งประเภทของโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คล้ายๆ กับประเทศอื่นๆ ก็คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนกึ่งรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน

 • โรงเรียนรัฐบาล (State School) – โดยปกติแล้ว นักเรียนที่ถือสัญชาตินิวซีแลนด์ จะเลือกเรียนโรงเรียนรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนและมอบการศึกษาฟรี ให้กับนักเรียนในประเทศที่อายุไม่เกิน 19 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าอาหารกลางวัน และค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร
  • ค่าเทอมโรงเรียนรัฐบาล ประมาณ 12,000 – 17,000 NZD ต่อปี (ประมาณ 204,000 – 340,000 บาท) 
 • โรงเรียนกึ่งรัฐบาล (State Integrated School) – โดยส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยองค์กรทางศาสนา เช่น โรงเรียนคาทอลิก โดยโรงเรียนกึ่งรัฐบาล จะได้รับเงินสนับสนุนของรัฐด้วยเช่นกัน แต่ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วย ส่วนใหญ่แล้ว นักเรียนต่างชาติ จะเลือกเรียนโรงเรียนกึ่งรัฐบาล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง
  • ค่าเทอมโรงเรียนกึ่งรัฐบาล ประมาณ 14,500 – 18,000 NZD ต่อปี (ประมาณ 290,000 – 360,000 บาท)
 • โรงเรียนเอกชน  (Private School) – นักเรียนนิวซีแลนด์เพียง 5% เท่านั้นที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน และบางโรงเรียนอาจจะแบ่งแยกชาย หญิงแบบชัดเจน โดยส่วนใหญ่แล้ว โรงเรียนเอกชนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากที่สุด ส่วนใหญ่จะมีหอพักนักเรียน (Boarding) อุปกรณ์การเรียน และอุปกรร์การกีฬาทันสมัย ครบครัน ค่าธรรมเนียมจึงสูงกว่าโรงเรียนประเภทอื่น
  • ค่าเทอมโรงเรียนเอกชน 24,000 – 35,000 NZD ต่อปี (ประมาณ 480,000 – 700,000 บาท) 

หมายเหตุ : ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายข้างต้น เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเทอม ยังไม่รวมค่าที่พัก ซึ่งที่พักมีให้เลือกทั้งแบบหอพักและโฮมสเตย์ และราคาขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ และสำหรับโรงเรียนเอกชนบางแห่ง จะมีหอพักนักเรียนให้บริการด้วย

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ กับ 8 เหตุผล ที่ผู้ปกครองควรส่งบุตรหลาน ไปเรียนมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์

ทำความรู้จักกับระบบการศึกษา NCEA ประกาศนียบัตรที่การันตีถึงความสำเร็จในการศึกษา

NCEA (National Certificate of Education Achievement) เป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA สอดคล้องกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นๆ ในนิวซีแลนด์และในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยใบประกาศ NCEA จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • NCEA Level 1 (Year 11)
 • NCEA Level 2 (Year 12) นักเรียนที่เรียนจบในระดับนี้ สามารถนำวุฒิการศึกษามายื่นเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เลย
 • NCEA Level 3 (Year 13) นักเรียนที่เรียนจบในระดับนี้ สามารถนำวุฒิการศึกษายื่นเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลกได้ เช่น Oxford University, Stanford University, Harvard University และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ทั่วโลก

ทางเว็บไซด์ Insight The New Zealand Herald ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการสอบผ่าน NCEA แต่ละระดับ และอัตราการสประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของแต่ละโรงเรียนในนิวซีแลนด์มาแล้ว โรงเรียนไหนที่ได้เปอร์เซ็นต์ในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยมาก หรือ ระดับ NCEA สูง แสดงว่า โรงเรียนนั้น เน้นวิชาการ การเรียนการสอนเข้มข้น และจัดเต็ม มีการแข่งขันสูง เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เน้นผลลัพธ์ทางวิชาการ Academic Performance และต้องการเข้าเรียนต่อในสาขาวิชาที่ต้องการผลการเรียนสูง ในการเรียนต่อ เช่น คณะแพทย์ คณะพยาบาลศาสตณ์ คณะวิศกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน 10 อันดับนี้ หรือ ระดับ NCEA ต่ำไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนไม่ได้เน้นวิชาการ (Academic Performance) แต่นักเรียนอาจจะเลือกเรียนวิทยาลัยโพลิเทคนิค หรือสายอาชีพมากกว่า โดยโรงเรียนเหล่านี้จะเน้นความถนัดส่วนบุคคล และผลักดันให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามความสามารถที่นักเรียนชื่นชอบ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เน้นไม่ได้เน้นวิชาการมาก และต้องการเปิดโอกาสในการค้นหาความชอบด้วยตนเอง เช่น ดนตรี กีฬา หรือการทำอาหาร โดยได้รับการสนับสนุนกับครูผู้สอนอย่างเต็มที่

คลิ๊ก เพื่อทำความรู้จักกับ ระบบการศึกษา NCEA ระบบการศึกษานานาชาติ นิวซีแลนด์

DECILE หรือ Socioeconomic Decile คืออะไร?

ในระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ Socioeconomic Decile หรือเรียกสั้นๆ ว่า Decile เป็นเหมือนตัวชี้วัดของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อกำหนดเป้าหมายในการระดมทุนสนับสนุนของรัฐบาล ซึ่งแบ่งจากเขต และชุมชน ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ โดย Decile จะวัดจาก ข้อมูลประชากรศาสตร์ ของในแต่ละเขต เช่น รายได้ต่อครัวเรือน อาชีพผู้คนในชุมชน ความหนาแน่นของครัวเรือน ระดับการศึกษา การสนับสนุนจากทางรัฐบาลในชุมชน โดย Decile จะแบ่งเป็น 1-10 ระดับ

 • Decile 1 คือชุมชนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำ เป็นชุมชนใช้แรงงาน ความหนาแน่นของประชากรสูงกว่าจำนวนบ้าน ระดับการศึกษาของคนในชุมชนต่ำ และรัฐบาลให้การสนับสนุนมากที่สุด
 • Decile 10 คือ ชุมชนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนสูง เป็นชุมชนที่มีอาชีพที่เป็นไปตาม อาชีพมาตรฐานของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ความหนาแน่นของประชากรต่ำ ระดับการศึกษาของคนในชุมชนสูง รัฐบาลจึงให้เงินสนับสนุนน้อยที่สุด หรือเข้าใจง่ายๆ ถ้าโรงเรียนที่มี Decile 10 คือครวบครัวรอบ ๆ โรงเรียนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีมาก

ดังนั้น ยิ่งค่า Decile สูงเท่าไหร่ ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจในบริเวณโซนของโรงเรียนนั้น ๆ ยิ่งค่า อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัด Decile ไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แต่เป็นตัวบ่งบอกถึงระดับเศรษฐกิจของชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน เช่น ถ้าส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนที่มี Decile 10 หมายความว่า สภาพแวดล้อมที่น้องๆ อาศัยอยู่ ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้านในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน


10 อันดับ โรงเรียนอินเตอร์ในโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ที่นักเรียนประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัยมากที่สุด


โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ มีโรงเรียนประถม มัธยมทั้งหมด 538 แห่งด้วยกัน ในจำนวนนี้ มีทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนกึ่งรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน โดยทางเดอะเบสท์ ได้คัดเลือกเพียง 10 โรงเรียน ที่มีอัตราประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อ ระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุด มาให้น้องๆ และผู้ปกครองได้พิจารณากัน ถ้าน้องๆ เน้นผลลัพธ์ทางวิชาการ Academic Performance เราขอแนะนำ 10 โรงเรียนนี้ค่ะ

หากผู้ปกครองสนใจข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม สามารถสอบถามกับศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้เลยค่ะ เราบริการให้คำปรึกษาฟรี รวมทั้งสมัครเรียน เตรียมเอกสาร ยื่นวีซ่า ดูแลจนกว่านักเรียนจะเรียนจบ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง นอกจากค่าใช้จ่ายที่ทางโรงเรียนเก็บ อำนวยความสะดวกผู้ปกครองทุกขั้นตอนอย่างครบวงจร สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
 : 
090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

10. Glendowie College

Glendowie College เป็นโรงเรียนรัฐบาลคุณภาพสูงของเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1961 เปิดสอนในระดับชั้น Year 9 – 13 ปัจจุบัน มีนักเรียนประมาณ 1,034 คน โดดเด่นด้วยหลักสูตรภาษาศาสตร์ ที่หลากหลาย ได้แก่ ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOL) ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาจีน นอกจากนี้ ยังมีวิชาอื่นๆ ที่โดดเด่น เช่น การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจศึกษา กราฟิก เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ศิลปะ ดนตรี ละคร การเต้นรำ พลศึกษา สุขภาพ การศึกษากลางแจ้ง การบริการและเทคโนโลยีอาหาร

นอกจากนี้ ละครการ เต้นรำ ดนตรี และกีฬา ก็เป็นจุดเด่นของโรงเรียนเช่นเดียวกัน ทางโรงเรียนมีการสอนดนตรีเป็นรายบุคคล และมีวงดนตรีที่แข็งแกร่ง เช่น วงดนตรีแจ๊ส วงออเคสตร้า คณะนักร้องประสานเสียง ซึ่งต้อนรับนักเรียนทุกคนที่ต้องการมีส่วนร่วม

ความปลอดภัยเป็นเลิศ ทางโรงเรียนได้ลงนามในหลักปฏิบัติสำหรับนักเรียนต่างชาติ (Code of Practice for the Pastoral Care of International Student) มีการติดต่อผู้ปกครอง และโฮมสเตย์ของนักเรียนต่างชาติอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้คำแนะนำในการเรียน และการใช้ชีวิตเป็นรายบุคคล

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โรงเรียนมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนรายบุคคลอย่างใกล้ชิด
 • ครูผู้สอนใช้เครื่องมือวัดผลการเรียนที่ทันสมัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างตรงจุด
 • ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยรวมในใบรับรองความสำเร็จทางการศึกษาแห่งชาติ NCEA สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศและเปรียบเทียบกับระดับความสำเร็จในโรงเรียนที่คล้ายคลึงกัน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างแข็งขัน หลักสูตรของโรงเรียนประกอบด้วยความสามารถที่สำคัญ เช่น การจัดการตนเอง และทักษะการคิด ที่กระตุ้นให้นักเรียนมีกรรมสิทธิ์ในการเรียนรู้มากขึ้น
 • การบริหารและการจัดการโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพและความเป็นผู้นำที่มีคุณภาพสูงเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของโรงเรียน

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 9 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 94%
 • NCEA Level 2 : 97%
 • NCEA Level 3 : 88%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 95%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 80%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนรัฐบาล สหศึกษา (Day School)
Decile : 10
จำนวนนักเรียน : 1034 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 64%, ชาวเมารี 5%, ชาวแปซิฟิก 6%, ชาวเอเชีย 17%, อื่นๆ 8%)
Website : www.selwyn.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน :

เรียนที่ Glendowie College 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 7 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

ค่าลงทะเบียนต่อปี

 

ค่า Ministry of Education levy ต่อปี

 

ค่าเทอม 1 ปี

NZ$18,700

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$240

 

ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ 1 ปี

NZ$14,400

48 สัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$582

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$33,922
(ประมาณ 712,400)

 

ทุนการศึกษา: ทุนสำหรับนักเรียนที่สอบได้อันดับ 1% – 2% ในแต่ละวิชาของ NCEA ทั่วประเทศ จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ในปีสุดท้ายของการเรียน (Year 13) หมายเหตุ: ทุนการศึกษานี้ สนับสนุนนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

9. Western Springs College

Western Springs College โรงเรียนรัฐบาลคุณภาพสูงเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดทำการในปี 1960 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่น่าสนใจของสวนสาธารณะและเขตสงวนใกล้กับศูนย์กลางของโอ๊คแลนด์และใกล้กับท่าเรือ Waitemata เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนในระดับชั้น Year 9 – 13 ปัจจุบัน มีนักเรียนประมาณ 1,400 คน ในจำนวนนี้ มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 100 คน

วิทยาลัยแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์โอ๊คแลนด์ สวนสาธารณะเวสเทิร์นสปริงเลคไซด์ และสวนริมถนน สภาพแวดล้อมร่มรื่น เอื้ออำนวยต่อการเรียน และการพักผ่อนหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเดินไปชายหาด Pt Chevalier Beach ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี และเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมทางทะเล

Western Springs College ยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการสัมผัสกับการศึกษานิวซีแลนด์ที่มีมาตรฐานสูงและทันสมัย และโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อเงินรางวัล แต่เป็นประตูที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำตามเส้นทางที่พวกเขาเลือก

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • หลักสูตรมีการผสมผสานอย่างลงตัว ระหว่างหลักสูตรแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่
 • บรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียนอย่างมาก ในช่วงหลังเลิกเรียน สามารถเดินไปพักผ่อน ทำการบ้าน หรืออ่านหนังสือได้ที่สวนสาธารณะโอ๊คแลนด์
 • มีหลักสูตรเสริมมากมาย ทั้งดนตรี กีฬา ศิลปะ
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 9 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 88%
 • NCEA Level 2 : 89%
 • NCEA Level 3 : 87%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 97%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 81%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนรัฐบาล สหศึกษา (ฺDay School)
Decile : 8
จำนวนนักเรียน : 1293 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 55% ชาวเมารี 27% ชาวเอเชีย 6% อื่นๆ 12%)
Website: westernsprings.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน: 

เรียนที่ Western Springs College 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 9 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$1,500

 

ค่าเทอม 1 ปี

NZ$18,500

 

ค่าที่พัก และอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$350.00

 

ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ 1 ปี

ประมาณ NZ$14,700

 

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$500

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$35,200
(ประมาณ 739,200)

 

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

8. Sacred Heart College (Auckland)

Sacred Heart College ก่อตั้งขึ้นในปี 1903 ปัจจุบันมีอายุ 117 ปี เป็นหนึ่งในโรงเรียนคาทอลิคชายล้วนชั้นนำของนิวซีแลนด์ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น Year 7 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1280 คน ในจำนวนนี้ มีนักเรียนต่างชาติ 70 คน

Sacred Heart College ตั้งอยู่บนพื้นที่อันงดงามขนาด 22 เฮคเตอร์ใช้เวลาขับรถ 20 นาทีจากใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย รวมถึงสนามกีฬาเก้าแห่ง อาคารเรียน อาคารเทคโนโลยีล้ำสมัย สระว่ายน้ำอุ่นสามแห่ง โรงยิมขนาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ห้องสมุดที่ครอบคลุม หอประชุมขนาด 1,500 ที่นั่ง สำหรับประชุม และจัดงานคอนเสิร์ตต่างๆ

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ระดับ NCEA ระดับ 1, 2 และ 3 อยู่ในระดับสูงสุดของประเทศสำหรับโรงเรียนชายล้วน
 • ระบบการดูแลอภิบาลที่แข็งแกร่งในโรงเรียนดังนั้นนักเรียนของเราจึงได้รับการดูแลอย่างดี
 • นักเรียนของเราประสบความสำเร็จในด้านกีฬากิจกรรมทางวัฒนธรรมและดนตรี
 • ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนทุกคน
 • ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นในการสอนและการเข้าถึงศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล
 • มีความปลอดภัย ทั้งความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และความปลอดภัยทางอารมณ์ของนักเรียน ปราศจากการถูกกลั่นแกล้งและการใช้กำลัง
 • โฮมสเตย์มีประสิทธิภาพ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 7 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 97%
 • NCEA Level 2 : 97%
 • NCEA Level 3 : 99%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 94%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 84%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนกึ่งรัฐบาล ชายล้วน (ฺDay & Boarding School)
Decile : 8
จำนวนนักเรียน : 1232 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 59%, ชาวเมารี 12%, ชาวเอเชีย 9%, อื่นๆ 20%)
Website : sacredheart.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน : 

เรียนที่ Sacred Heart College 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 7 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$2,250

 

ค่าเทอม 1 ปี

NZ$18,500

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$575

NZ$360 สำหรับโฮมสเตย์

ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

NZ$14,300

มีที่พักแบบโฮมสเตย์ ค่าใช้จ่าย NZ$308 /สัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$530

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$36,155
(ประมาณ 759,200 บาท)

 

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก

7. Epsom Girls’ Grammar School

Epsom Girls Grammar School เป็นโรงเรียนรัฐบาลหญิงล้วงชั้นนำของนิวซีแลนด์ มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนหญิงให้เป็นผู้เรียนที่มีความมั่นใจและมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างแข็งขัน

Epsom Girls Grammar School มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน มีศูนย์กีฬา และโรงละครที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ / การถ่ายภาพและชุดสื่อการเรียนรู้สำหรับการผลิตวิดีโอ / เสียง แผนกดนตรีมีเครื่องดนตรีสำหรับการเรียนแบบตัวต่อตัวและมีความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะเรียนดนตรีเกือบทุกชนิด

ห้องสมุดตั้งอยู่ใจกลางบริเวณโรงเรียน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากกว่า 16,000 แหล่ง ทั้งหนังสือ นิตยสาร ดีวีดี และเอกสารอ้างอิง ตลอดจน eBooks หนังสือเสียงและฐานข้อมูลการวิจัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ การถ่ายเอกสาร และการสแกนสำหรับการใช้งานของนักเรียน รวมถึงห้องอ่านหนังสือแยก และห้องประชุมขนาดเล็ก นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีสระว่ายน้ำอุ่นในร่ม 25 เมตร และสระว่ายน้ำอุ่นระดับเริ่มต้น เปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ การช่วยชีวิตทางน้ำ และการออกกำลังกาย ศูนย์มีสระว่ายน้ำอุ่น

Epsom Girls Grammar School เป็นโรงเรียนรัฐบาลต้นแบบ ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ทางโรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมห้องเรียนทั้งหมด และให้บริการ G Suite for Education และ Office 365 ProPlus ซึ่งนักเรียนสามารถใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส่วนตัวได้สูงสุดห้าเครื่อง นอกจากนี้เรายังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้เรียนอิสระ และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม ตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย
 • นักเรียนส่วนใหญ่ที่สำเร็จการศึกษาจาก EGGS ประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
 • โรงเรียนมีหลักสูตรที่กว้างขวางและมีความสมดุล เราครอบคลุมพื้นที่การเรียนรู้ที่จำเป็นและนำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของพวกเขา
 • ทางโรงเรียนมีสมาคมครูผู้ปกครอง PTA เป็นเวทีสำหรับผู้ปกครองและครูในการพบปะกันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง การประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครู พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติ อภิปรายปัญหา ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะ สำหรับนักเรียน และโรงเรียน

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 9 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 91%
 • NCEA Level 2 : 97%
 • NCEA Level 3 : 92%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 98%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 84%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนรัฐบาล หญิงล้วน (ฺDay School)
Decile: 9
จำนวนนักเรียน : 2,225 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 35%, ชาวเมารี 9% ชาวเอเชีย 40%, ชาวแปซิฟิก 6%, อื่นๆ 10%)
Website : www.eggs.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน : 

เรียนที่ Epsom Girls Grammar School  1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 9 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$1,500

 

ค่าเทอม 1 ปี

NZ$20,000

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$350

 

ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์

NZ$15,120

48 สัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$633

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$37,603
(ประมาณ 789,600 บาท)

 

ทุนการศึกษา : The Kathleen Mandeno Scholarship ทุนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัย มูลค่า 4,000 NZD

 ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

Tab content

6. Marist College

Marist College เป็นโรงเรียนมัธยมสตรีคาทอลิก เปิดทำการในปี 1928 ตั้งอยู่ที่ Mount Albert โอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ มีอายุ 92 ปี เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Year 7 – 13 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนสูงสุด 800 คน โรงเรียนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขตปกครองท้องถิ่นและเป็นสมาชิกที่แข็งขันของชุมชนชุมชนคาทอลิกกลางโอ๊คแลนด์

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของสถาบัน

 • ตั้งอยู่ใน Mt Albert, Auckland
 • มีคลาส ESOL สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก เพื่อให้นักเรียนต่างชาติทุกคน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษา
 • มีระบบการติดตามและให้คำปรึกษานักเรียน สนับสนุนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 7 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 100%
 • NCEA Level 2 : 95%
 • NCEA Level 3 : 99%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 98%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 88%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนกึ่งรัฐบาล หญิงล้วน (ฺDay School)
Decile : 7
จำนวนนักเรียน : 760 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 40%, ชาวเมารี 10%, ชาวแปซิฟิก 5%, ชาวเอเชีย 23%, อื่นๆ 22%)
Website : www.maristcollege.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน :

เรียนที่ Marist College 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 7 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$1,500

 

ค่า Ministry of Education levy ต่อปี

NZ$450

 

ค่าเทอม 1 ปี

NZ$17,825

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$300

 

ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

NZ$14,400

48 สัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$570

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$35,045
(ประมาณ 735,900 บาท)

 

ทุนการศึกษา : NZQA Scholarship Awards Year 11 – 13 มูลค่า 500 NZD – 5,000 NZD ระยะเวลา 3 ปี

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

5. St Peter’s College (Epsom)

St Peter’s College (Epsom) ก่อตั้งในปี 1939 เป็นโรงเรียนคาทอลิกชายล้วน ปัจจุบันมีนักเรียนชายกว่า 1,200 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 7 – 13 ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Grafton โอ๊คแลนด์ โดดเด่นด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น เน้นผลลัพภ์ทางวิชาการ ผสมผสานด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ

ทางโรงเรียน St Peter’s College เน้นวิชาการแบบเต็มรูปแบบ ครอบคลุมกลุ่มสาระในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และอื่นๆ ทุกโปรแกรม ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือ สำหรับเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา มีระบบการศึกษาทั้งแบบ NCEA และ CIE เพื่อให้นักเรียน ได้ผลลัพภ์ที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ทางโรงเรียน ดูแลเอาใจใส่นักเรียนต่างชาติเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตที่แตกต่างเป็นอย่างดี
 • มีคลาส ESOL สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก เพื่อให้นักเรียนต่างชาติทุกคน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษา
 • ทางโรงเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมพร้อมบริการ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา โรงยิมทันสมัย ห้องซ้อม และแสดงดนตรี
 • ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ใกล้กับเส้นทางรถประจำทางสายสำคัญและสถานีรถไฟ Grafton
 • ที่พักแบบโฮมสเตย์ มีความปลอดภัย และหลายครอบครัว จากชุมชนคาทอลิกที่ต้อนรับนักเรียนต่างชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 7 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 97%
 • NCEA Level 2 : 99%
 • NCEA Level 3 : 97%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 64%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 91%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนกึ่งรัฐบาล ชายล้วน (ฺDay School)
Decile : 8
จำนวนนักเรียน : 1,314 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 54%, ชาวเมารี 10%, ชาวแปซิฟิก 17%, ชาวเอเชีย 16%, อื่นๆ 3%)
Website : www.st-peters.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน :

เรียนที่ St Peter’s College (Epsom) 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 7 – 13 (หลักสูตร NCEA และ CIE)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$2,000

 

ค่า Ministry of Education levy ต่อปี

NZ$450

 

ค่าเทอม 1 ปี

NZ$16,500

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$300

 

ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ 1 ปี

NZ$13,920

หากอายุต่ำกว่า 14 จะต้องจ่ายเพิ่ม NZ$960

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$675

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$33,845
(ประมาณ 710,700 บาท)

 

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

4. St Mary’s College (Ponsonby)

St Mary’s College (Ponsonby) โรงเรียนคาทอลิกหญิงล้วน เปิดทำการในปี 1850 ตั้งอยู่บนยอดเขา College Hill ล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะที่มองออกไปเห็นเมืองโอ๊คแลนด์และท่าเรือ Waitemata ปัจจุบัน มีนักเรียนหญิงประมาณ 950 คน ในจำนวนนี้ เปิดสอนในระดับชั้น Year 7 – 13

ตัววิทยาเขตสวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สระว่ายน้ำ โรงยิม สนามเทนนิส สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล ห้องสมุดที่ทันสมัย และห้องซ้อมดนตรี การเรียนการสอน เน้นวิชาการคุณภาพสูง เสริมด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย ดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความรัก และความเมตตา และปลูกฝังให้นักเรียนเดินตามรอยสตรีมารีอา ผู้เป็นแบบอย่างของสตรีสากล

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของสถาบัน

 • St Mary’s College อยู่ในอันดับที่ 15 ของโรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์
 • โรงเรียนอยู่ในเขตชานเมือง Ponsonby ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับการยกย่องในด้านเศรษฐกิจ และสังคมมากที่สุด และประชากรในพื้นที่นี้ มีคุณภาพชีวิตที่สูงที่สุดในโอ๊คแลนด์
 • พนักงานที่ทุ่มเทสามคนซึ่งคอยดูแลนักเรียนต่างชาติเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความสุขและประสบความสำเร็จ รวมถึง ดูแลคุณภาพชีวิตโดยรวมและผู้ประสานงานโฮมสเตย์หากพวกเขาอาศัยอยู่ในโรงเรียนที่มีโฮมสเตย์
 • แผนกดนตรีของ St Mary มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความสำเร็จที่ได้รับรางวัลและเป็นที่รู้จักในด้านความเป็นเลิศทางดนตรีในนิวซีแลนด์และต่างประเทศ
 • นักเรียนต่างชาติสามารถพักอาศัยกับผู้ดูแลที่ได้รับอนุญาต (เช่น สมาชิกในครอบครัว) หรือโฮมสเตย์ที่โรงเรียนรับรอง ครอบครัวโฮมสเตย์ทุกคนจะถูกตรวจสอบโดยตำรวจและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่เข้มงวดก่อนที่จะสามารถจัดนักเรียนได้

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 7 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 99%
 • NCEA Level 2 : 98%
 • NCEA Level 3 : 99%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 99%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 95%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนกึ่งรัฐบาล หญิงล้วน (ฺDay School)
Decile : 8
จำนวนนักเรียน : 957 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 66%, ชาวเมารี 8%, ชาวแปซิฟิก 15%, ชาวเอเชีย 9%, อื่นๆ 2%)
Website : www.stmaryak.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน : 

เรียนที่ St Mary’s College (Ponsonby) 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 11 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าต่อปี

NZ$300

 

ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$1,225

 

ค่าเทอม 1 ปี

NZ$16,000

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$350

 

ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ 1 ปี

NZ$14,720

46 สัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$550

Orbit Protect

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$33,145
(ประมาณ 696,000 บาท)

 

 ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก

3. Diocesan School for Girls

Diocesan School for Girls เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน ก่อตั้งในปี 1903 ที่เขต Epsom โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับ Year 1 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,249 คน ในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนนานชาติจำนวน 49 คน

โรงเรียนสนับสนุนเด็กผู้หญิงให้แสวงหาความเป็นเลิศส่วนบุคคลในการแสวงหาความรู้ด้านวิชาการ กีฬาวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ มีหลักสูตรที่เหมาะสม ให้ทางเดินคแก่นักเรียน เพิ่มความลึกของหลักสูตร ซึ่งส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอย่างต่อเนื่อง

Diocesan School for Girls มีเส้นทางการศึกษาสองเส้นทางคือ NCEA หรือหลักสูตร International Baccalaureate ซึ่งทั้งสองหลักสูตร มีวิชาที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความสนใจและจุดแข็งของนักเรียนแต่ละคน

ทางโรงเรียน มีหอพักนักเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี ในการสร้างมิตรภาพและเรียนภาษาอังกฤษ ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น และปลอดภัย พร้อมกับกิจวัตรประจำวันที่สนุกสนาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน หอพักนักเรียนรองรับนักเรียน 57 คน ตั้งแต่ระดับชั้น Year 7 – 13

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • นักเรียนที่ Diocesan School for Girls ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสูงกว่าผลเฉลี่ยใน NCEA ทั่วประเทศ
 • สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ เด็กหญิงจึงประสบความสำเร็จทางวิชาการมากขึ้น และมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น
 • สนับสนุนเด็กผู้หญิงให้แสวงหาความเป็นเลิศส่วนบุคคลในการแสวงหาความรู้ด้านวิชาการ กีฬาวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ
 • มีเส้นทางการศึกษาสองเส้นทางคือ NCEA หรือหลักสูตร International Baccalaureate

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 1 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 99%
 • NCEA Level 2 : 99%
 • NCEA Level 3 : 96%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 86%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 96%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนเอกชน หญิงล้วน (ฺDay & Boarding School)
Decile : 10
จำนวนนักเรียน : 1,249 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 70%, ชาวเมารี 2%, ชาวแปซิฟิก 1% อื่นๆ 27%)
Website : www.diocesan.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน :

เรียนที่ Diocesan School for Girls  1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 1 – 6

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

NZ$250

 

ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$2,250

 

ค่าเทอม 1 ปี

NZ$38,500

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$330

 

ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

NZ$16,590 (48 สัปดาห์)

มีที่พักแบบโฮมสเตย์ ค่าใช้จ่าย NZ$310 / สัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$510

Orbit Protect

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$58,430
(ประมาณ 1,227,000 บาท)

 

Year 7 – 13 (หลักสูตร NCEA และ IB Diploma)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

NZ$250

 

ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$2,250

 

ค่าเทอม 1 ปี

NZ$44,170

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$330

 

ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

NZ$16,590 (48 สัปดาห์)

มีที่พักแบบโฮมสเตย์ ค่าใช้จ่าย NZ$310 / สัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$510

Orbit Protect

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$64,100
(ประมาณ 1,346,100 บาท)

 

ทุนการศึกษา : Academic Arts and Sports Scholarships มูลค่าสูงสุด 50%

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก

2. Baradene College of the Sacred Heart

Baradene College of the Sacred Heart เป็นโรงเรียนคาทอลิกหญิงล้วน ก่อตั้งในปี 1909 โดยสมาคม Religious of the Sacred Heart เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 7 – 13 ปัจจุบัน มีนักเรียนหญิงราว 1,250 คน ในจำนวนนี้ มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 60 คน ตั้งอยู่ในเขต Remuera เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีบริการรถประจำทางและรถไฟ เชื่อมโยงไปยังทุกพื้นที่ของเมือง

Baradene College of the Sacred Heart มีส่วนช่วยให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนส่วนบุคคล พร้อมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และการยอมรับคุณค่าทางปัญญาอย่างลึกซึ้ง เพื่อเติบโตในโลกแห่งอิสรภาพ พร้อมทั้งพัฒนาสตรีในด้าน จิตวิญญาณ สติปัญญา อารมณ์ สังคม วัฒนธรรม และกายภาพ

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านการรู้หนังสือและคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
 • บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแห่งชาติและให้การยอมรับมรดกทางวัฒนธรรมสองประการของนิวซีแลนด์
 • มั่นใจว่าหลักสูตรการเรียนในแต่ละระดับจะช่วยให้เด็กผู้หญิงทุกคนพัฒนาความสามารถได้ไกลที่สุด
 • ปลูกฝังให้นักเรียนหญิง หลงรักในความมหัศจรรย์แห่งความงาม บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง
 • เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี และประสบการณ์ตรง
 • สภาพแวดล้อมอบอุ่น เป็นมิตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
 • มีระบบบัดดี้ นักเรียนต่างชาติ จับคู่กับนักเรียนนิวซีแลนด์ และทำความรู้จักวัฒนธรรม การใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์
 • ทางโรงเรียนมีโฮมสเตย์คอยให้บริการนักเรียนต่างชาติทุกคน
 • มีการทัศนศึกษานอกห้องเรียน และกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อปลูกฝึงให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 7 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 100%
 • NCEA Level 2 : 99%
 • NCEA Level 3 : 100%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 99%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 96%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนกึ่งรัฐบาล หญิงล้วน (ฺDay School)
Decile : 9
จำนวนนักเรียน : 1,274 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 59%, ชาวเมารี 8%, อื่นๆ 33%)
Website : www.baradene.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน : 

เรียนที่ Baradene College of the Sacred Heart  1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 7 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$900

ปีต่อไป NZ$450

ค่าเทอม 1 ปี

NZ$21,115

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$200

 

ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ 1 ปี

NZ$19,200

48 สัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$633

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$42,048
(ประมาณ 883,000 บาท)

 

ทุนการศึกษา : ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในชั้น Year 7 และ Year 9 และมีผลการเรียนที่โดดเด่น มูลค่าทุนการศึกษา 75% ของค่าเรียน

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

1. St Cuthbert’s College

St Cuthbert’s College ก่อตั้งในปี 1915 เป็นโรงเรียนหญิงล้วนเก่าแก่ในโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ เปิดทำการมาเป็นระยะเวลา 105 ปี การเรียนการสอนมีคุณภาพสูง และกิจกรรมเหมาะสำกับเด็กผู้หญิง ช่วยให้เด็กหญิงได้ค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อนของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านกีฬา

โรงเรียน มีการจัดการบุคลากรที่เหมาะสม มีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างของสังคม สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และได้รับการสนับสนุนอย่างดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผลจากการดูแลเอาใจใส่ จึงทำให้โรงเรียน St Cuthbert’s College มีผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการยอดเยี่ยมเป็นอันดับ 1 ในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด หาจุดแข็ง และเอกลักษณ์รายบุคคล เพื่อสนับสนุนและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่
 • สร้างเด็กผู้หญิงให้เป็นผู้นำ สามารถใช้ชีวิต และก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้
 • การเรียนการสอนคุณภาพสูง นักเรียนจะได้รับการประเมินรายบุคคลในเชิงลึก เพื่อเกิดความเข้าใจในตนเอง และสานต่อความสามารถเฉพาะตัวได้อย่างเต็มที่
 • สอนให้นักเรียนเคารพสิทธิ และเสรีภาพ และดูแลซึ่งกันและกัน
 • สร้างให้นักเรียนเตรียมพร้อมรับมือกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 1 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 94%
 • NCEA Level 2 : 99%
 • NCEA Level 3 : 100%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 84%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 99%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนเอกชน หญิงล้วน (ฺBoarding School)
Decile : 10
จำนวนนักเรียน : 1,384 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 55% ชาวเมารี 4%, ชาวเอเชีย 27%, อื่นๆ 14%)
Website : www.stcuthberts.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน : 

เรียนที่ St Cuthbert’s College 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 1 – 3

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

NZ$250

 

ค่าลงทะเบียนต่อปี

 

ค่า Ministry of Education levy ต่อปี

 

ค่าเทอม 1 ปี

NZ$40,880

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$300

 

ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

NZ$17,076

 

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$510

Orbit Protect

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$59,016
(ประมาณ 1,239,300 บาท)

 

Year 4 – 6

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

NZ$250

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

 
ค่า Ministry of Education levy ต่อปี

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$42,248

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$300

 
ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

NZ$17,076

 

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$510

Orbit Protect

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$60,384
(ประมาณ 1,268,100 บาท)

 

Year 7 – 13 (หลักสูตร NCEA และ IB Diploma)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

NZ$250

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

 
ค่า Ministry of Education levy ต่อปี

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$48,464

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$300

 
ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

NZ$17,076

 

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$510

Orbit Protect

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$66,600
(ประมาณ 1,398,600 บาท)

 

ทุนการศึกษา : 

 • ทุนความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ Academic Scholarship Update 2020
  • Year 7 มูลค่าสูงสุด 75%
  • Year 9 – 11 มูลค่าสูงสุด 100%
 • ทุนความเป็นเลิศทั่วไป General Excellence Scholarship Update 2020
  • Year 9 ทุนการศึกษาทั่วไป สูงสุด 75%
  • Year 7 – 9 ทุนความเป็นเลิศทางด้านดนตรี มูลค่าสูงสุด 100%
  • Year 9 ทุนความเป็นเลิศทางด้านกีฬา มูลค่าสูงสุด 100%

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก


เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับข้อมูล 10 โรงเรียนที่ทางเดอะเบสท์ ได้สรุปข้อมูลมาให้ สำหรับผู้ปกครองไหน ที่สนใจ หรืออยากสอบถามข้อมูลเชิงลึกใน 10 โรงเรียนนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเดอะเบสท์ได้เลยค่ะ เราพร้อมที่จะตอบคำถามทุกคำถามค่ะ


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

Reference

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.