Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

รู้หรือไม่ ? ประเทศนิวซีแลนด์ มีระบบการศึกษา NCEA ซึ่งเป็นระบบการศึกษานานาชาติ คุณภาพเทียบเท่ากับ IB หรือ CIE และค่าใช้จ่ายไม่สูง เมื่อเทียบกับประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา ที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1.2 – 1.5 ล้านบาท ต่อปี ในขณะที่ นิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายอาจจะถูกลงกว่า 50% เริ่มต้นเพียง 200,000 บาท ต่อปีเท่านั้น และคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาเทียบเท่ากัน การเรียนการสอนมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และบุคลากรทางการสอน อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก

นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ ยังได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 2 ของโลกจากการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) และเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยอันดับ 1 ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ ขึ้นชื่อในเรื่องของการดูแลนักเรียนต่างชาติ โดยโรงเรียนทุกโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ผ่านมาตรฐานทางด้านการศึกษา และหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ  (Code of Practice for the Pastoral Care of International Students) ซึ่งผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่า น้องๆ จะได้เรียน และใช้ชีวิต ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด

สำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ที่เน้นผลลัพธ์ทางการเรียน การเรียนการสอนเข้มข้น เพื่อโอกาสในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่มีคะแนนทางวิชาการสูง เช่น แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จึงมองหาโรงเรียนเน้นผลลัพธ์ทางวิชาการ Academic Performance

สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ถ้าหากจะจัดอันดับคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก ทุกโรงเรียน มีคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเทียบเท่ากันหมด แต่ละโรงเรียน อาจจะโดดเด่นในแต่ละด้าน หรือแต่ละเมือง ของนิวซีแลนด์ อาจมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน และทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ ไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรง

ทางเดอะเบสท์ จึงขอสรุป 10 อันดับ โรงเรียนนานาชาติ ในไครสต์เชิร์ช ที่มีอัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยมากที่สุด เพื่อให้ผู้ปกครอง และน้องๆ พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เหตุผลที่เลือกเมืองไครสต์เชิร์ช เนื่องจาก เมืองไครสต์เชิร์ช เป็นเมืองขึ้นชื่อในการดูแลนักเรียนต่างชาติ ทุกโรงเรียน ผ่านมาตรฐานทางด้านการศึกษา และหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ (Code of Practice for the Pastoral Care of International Students)

สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเมืองไครสต์เชิร์ช : คลิ๊ก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองไครสต์เชิร์ช

ทำความรู้จักกับโรงเรียนในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ แบ่งประเภทของโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คล้ายๆ กับประเทศอื่นๆ ก็คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนกึ่งรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน

 • โรงเรียนรัฐบาล (State School) – โดยปกติแล้ว นักเรียนที่ถือสัญชาตินิวซีแลนด์ จะเลือกเรียนโรงเรียนรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนและมอบการศึกษาฟรี ให้กับนักเรียนในประเทศที่อายุไม่เกิน 19 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าอาหารกลางวัน และค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร
  • ค่าเทอมโรงเรียนรัฐบาล ประมาณ 12,000 – 17,000 NZD ต่อปี (ประมาณ 204,000 – 340,000 บาท) 
 • โรงเรียนกึ่งรัฐบาล (State Integrated School) – โดยส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยองค์กรทางศาสนา เช่น โรงเรียนคาทอลิก โดยโรงเรียนกึ่งรัฐบาล จะได้รับเงินสนับสนุนของรัฐด้วยเช่นกัน แต่ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วย ส่วนใหญ่แล้ว นักเรียนต่างชาติ จะเลือกเรียนโรงเรียนกึ่งรัฐบาล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง
  • ค่าเทอมโรงเรียนกึ่งรัฐบาล ประมาณ 14,500 – 18,000 NZD ต่อปี (ประมาณ 290,000 – 360,000 บาท)
 • โรงเรียนเอกชน  (Private School) – นักเรียนนิวซีแลนด์เพียง 5% เท่านั้นที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน และบางโรงเรียนอาจจะแบ่งแยกชาย หญิงแบบชัดเจน โดยส่วนใหญ่แล้ว โรงเรียนเอกชนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากที่สุด ส่วนใหญ่จะมีหอพักนักเรียน (Boarding) อุปกรณ์การเรียน และอุปกรร์การกีฬาทันสมัย ครบครัน ค่าธรรมเนียมจึงสูงกว่าโรงเรียนประเภทอื่น
  • ค่าเทอมโรงเรียนเอกชน 24,000 – 35,000 NZD ต่อปี (ประมาณ 480,000 – 700,000 บาท) 

หมายเหตุ : ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายข้างต้น เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเทอม ยังไม่รวมค่าที่พัก ซึ่งที่พักมีให้เลือกทั้งแบบหอพักและโฮมสเตย์ และราคาขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ และสำหรับโรงเรียนเอกชนบางแห่ง จะมีหอพักนักเรียนให้บริการด้วย

คลิ๊ก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ กับ 8 เหตุผล ที่ผู้ปกครองควรส่งบุตรหลาน ไปเรียนมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์

ทำความรู้จักกับระบบการศึกษา NCEA ประกาศนียบัตรที่การันตีถึงความสำเร็จในการศึกษา

NCEA (National Certificate of Education Achievement) เป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA สอดคล้องกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นๆ ในนิวซีแลนด์และในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยใบประกาศ NCEA จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • NCEA Level 1 (Year 11)
 • NCEA Level 2 (Year 12) นักเรียนที่เรียนจบในระดับนี้ สามารถนำวุฒิการศึกษามายื่นเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เลย
 • NCEA Level 3 (Year 13) นักเรียนที่เรียนจบในระดับนี้ สามารถนำวุฒิการศึกษายื่นเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลกได้ เช่น Oxford University, Stanford University, Harvard University และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ทั่วโลก

ทางเว็บไซด์ Insight The New Zealand Herald ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการสอบผ่าน NCEA แต่ละระดับ และอัตราการสประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของแต่ละโรงเรียนในนิวซีแลนด์มาแล้ว โรงเรียนไหนที่ได้เปอร์เซ็นต์ในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยมาก หรือ ระดับ NCEA สูง แสดงว่า โรงเรียนนั้น เน้นวิชาการ การเรียนการสอนเข้มข้น และจัดเต็ม มีการแข่งขันสูง เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เน้นผลลัพธ์ทางวิชาการ Academic Performance และต้องการเข้าเรียนต่อในสาขาวิชาที่ต้องการผลการเรียนสูง ในการเรียนต่อ เช่น คณะแพทย์ คณะพยาบาลศาสตณ์ คณะวิศกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน 10 อันดับนี้ หรือ ระดับ NCEA ต่ำไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนไม่ได้เน้นวิชาการ (Academic Performance) แต่นักเรียนอาจจะเลือกเรียนวิทยาลัยโพลิเทคนิค หรือสายอาชีพมากกว่า โดยโรงเรียนเหล่านี้จะเน้นความถนัดส่วนบุคคล และผลักดันให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามความสามารถที่นักเรียนชื่นชอบ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เน้นไม่ได้เน้นวิชาการมาก และต้องการเปิดโอกาสในการค้นหาความชอบด้วยตนเอง เช่น ดนตรี กีฬา หรือการทำอาหาร โดยได้รับการสนับสนุนกับครูผู้สอนอย่างเต็มที่

คลิ๊ก เพื่อทำความรู้จักกับ ระบบการศึกษา NCEA ระบบการศึกษานานาชาติ นิวซีแลนด์

DECILE หรือ Socioeconomic Decile คืออะไร?

ในระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ Socioeconomic Decile หรือเรียกสั้นๆ ว่า Decile เป็นเหมือนตัวชี้วัดของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อกำหนดเป้าหมายในการระดมทุนสนับสนุนของรัฐบาล ซึ่งแบ่งจากเขต และชุมชน ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ โดย Decile จะวัดจาก ข้อมูลประชากรศาสตร์ ของในแต่ละเขต เช่น รายได้ต่อครัวเรือน อาชีพผู้คนในชุมชน ความหนาแน่นของครัวเรือน ระดับการศึกษา การสนับสนุนจากทางรัฐบาลในชุมชน โดย Decile จะแบ่งเป็น 1-10 ระดับ

 • Decile 1 คือชุมชนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำ เป็นชุมชนใช้แรงงาน ความหนาแน่นของประชากรสูงกว่าจำนวนบ้าน ระดับการศึกษาของคนในชุมชนต่ำ และรัฐบาลให้การสนับสนุนมากที่สุด
 • Decile 10 คือ ชุมชนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนสูง เป็นชุมชนที่มีอาชีพที่เป็นไปตาม อาชีพมาตรฐานของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ความหนาแน่นของประชากรต่ำ ระดับการศึกษาของคนในชุมชนสูง รัฐบาลจึงให้เงินสนับสนุนน้อยที่สุด หรือเข้าใจง่ายๆ ถ้าโรงเรียนที่มี Decile 10 คือครวบครัวรอบ ๆ โรงเรียนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีมาก

ดังนั้น ยิ่งค่า Decile สูงเท่าไหร่ ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจในบริเวณโซนของโรงเรียนนั้น ๆ ยิ่งค่า อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัด Decile ไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แต่เป็นตัวบ่งบอกถึงระดับเศรษฐกิจของชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน เช่น ถ้าส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนที่มี Decile 10 หมายความว่า สภาพแวดล้อมที่น้องๆ อาศัยอยู่ ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้านในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน


10 อันดับ โรงเรียนอินเตอร์ในไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ ที่นักเรียนประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัยมากที่สุด


ไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ มีโรงเรียนประถม มัธยมทั้งหมด 146 แห่งด้วยกัน ในจำนวนนี้ มีทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนกึ่งรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน โดยทางเดอะเบสท์ ได้คัดเลือกเพียง 10 โรงเรียน ที่มีอัตราประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อ ระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุด มาให้น้องๆ และผู้ปกครองได้พิจารณากัน ถ้าน้องๆ เน้นผลลัพธ์ทางวิชาการ Academic Performance เราขอแนะนำ 10 โรงเรียนนี้ค่ะ

หากผู้ปกครองสนใจข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม สามารถสอบถามกับศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้เลยค่ะ เราบริการให้คำปรึกษาฟรี รวมทั้งสมัครเรียน เตรียมเอกสาร ยื่นวีซ่า ดูแลจนกว่านักเรียนจะเรียนจบ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง นอกจากค่าใช้จ่ายที่ทางโรงเรียนเก็บ อำนวยความสะดวกผู้ปกครองทุกขั้นตอนอย่างครบวงจร สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
 : 
090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

อันดับที่ 10 Burnside High School

Burnside High School ก่อตั้งเมื่อปี 1940 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ในเขต Burnside เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยนักเรียนมากถึง 2,568 คน จึงเป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาคารเรียนที่ทันสมัย ห้องสมุด สระว่ายน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย 

โรงเรียน Burnside High School ส่งเสริมวิชาการ ควบคู่กับวัฒนธรรม มีโปรแกรมที่ยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความสนใจของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรอีกมากมาย ตามความชอบของแต่ละคน เช่น กีฬา ศิลปะ หรืออาสาสมัคร เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาความถนัดของตัวเอง และสามารถต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ หลักสูตรที่โดดเด่นคือ ศิลปะ ดนตรี การแสดง การเต้น

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • เป็นโรงเรียนมีขนาดใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ปลูกฝังจิตสำนึก ในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และความเคารพผู้อื่น
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย แบ่งตามความชอบส่วนบุคคล
 • อุปกรณ์การสอนทันสมัย มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนทุกห้อง
 • ส่งเสริมให้กล้าคิด กล้าแสดงออก
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 1 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 87%
 • NCEA Level 2 : 91%
 • NCEA Level 3 : 84%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 95%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 69%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนรัฐบาล สหศึกษา (Day School)
Decile : 8
จำนวนนักเรียน : 2,568 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 48%, ชาวเอเชีย 23%, ชาวเมารี 8%, ชาวแปซิฟิก 3%, อื่นๆ 18%)
Website : www.burnside.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน : 

เรียนที่ Burnside High School 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 1 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
ค่าลงทะเบียนต่อปี NZ$600  
ค่า Ministry of Education levy ต่อปี  
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$15,000

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

NZ$600

ค่ายูนิฟอร์ม
ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$350

 
ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ 1 ปี

NZ$14,112

48 สัปดาห์
ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$650

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$31,312
(ประมาณ 657,500 บาท)

 

ทุนการศึกษา : ทุนส่วนลดค่าเทอม 1,500 NZD ต่อปี (คะแนนภาษาอังกฤษต้องผ่านเกณฑ์)

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

จะ Update ภายหลัง

ยูนิฟอร์ม

Burnside High School ดำเนินการภายใต้นโยบายเครื่องแบบที่เป็นกลางทางเพศ ไม่มีเครื่องแบบเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย นักเรียนสามารถเลือกสวมเครื่องแบบ “พอดี” หรือ “ไม่ติดตั้ง” ได้โดยไม่คำนึงถึงเพศ โปรดทราบว่าสินค้าในเครื่องแบบบางรายการมีให้เลือกตามฤดูกาล


อันดับที่ 9 Cashmere High School

Cashmere High School เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาของรัฐตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองไครสต์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1956 โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของแคชเมียร์ประเทศนิวซีแลนด์บนฝั่งเหนือของแม่น้ำ Heathcote ที่มองเห็นเนินเขาแคชเมียร์ เปิดสอนในระดับ Year 9 – Year 13 ปัจจุบัน มีนักเรียนประมาณ 2,000 คน เป็นโรงเรียนที่ใหญ่เป็นอันดับสาม ของเมืองไครสต์เชิร์ช

โรงเรียน Cashmere High School เป็นที่รู้จักดีทั่วทั้งนิวซีแลนด์ในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และด้านหลักสูตรศิลปะและดนตรี นอกจากนี้ ยังเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม ESOL ให้กับนักเรียนที่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงระดับที่จำเป็น และมีกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์กับภูมิประเทศอันยิ่งใหญ่ เช่น การเดินป่า การพายเรือคะยัค การปีนเขา

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ครูทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกคน เอาใจใส่นักเรียนทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน เติบโตต่ออย่างต่อเนื่องทุกปี
 • มีหลักสูตรเสริมมากมาย แบ่งตามความชอบของนักเรียนรายบุคคล เช่น การแสดง ดนตรี กีฬา
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 9 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 91%
 • NCEA Level 2 : 96%
 • NCEA Level 3 : 83%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 88%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 71%

ประเภทโรงเรียน :โรงเรียนรัฐบาล สหศึกษา (Day School)
Decile : 9

จำนวนนักเรียน : 2,032 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 78%, ชาวเมารี 11%, ชาวเอเชีย 8%, ชาวแปซิฟิก 2%, อื่นๆ 1%)
Website : www.cashmere.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน :

เรียนที่ Cashmere High School 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 9 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$300

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$15,000

 

ค่าที่พัก และอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

NZ$500

ค่ายูนิฟอร์ม

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$300

 

ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ 1 ปี

NZ$13,440

48 สัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$720

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$30,260
(ประมาณ 635,500)

 

ทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียน Year 9 มูลค่า 1,000 NZD (มีความสามารถทางด้านดนตรี หรือกีฬา)

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

หลักสูตรที่แข็งแกร่ง

ที่ Cashmere High School มีการเรียนที่เน้นวิชาการสูง และรายวิชาที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียน และการทำงานในอนาคต โดยการผสมผสานหลักสูตรพื้นทางทางวิชาการในระดับชั้น Year 9 – 10 และเข้าสู่ระบบนานาชาติ NCEA ในระดับชั้น Year 11 – 13 โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการศึกษที่มีคุณภาพสูง ในหลากหลายวิชา โดยครูผู้สอน เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนทุกคน สนุกไปกับการเรียน และรักความก้าวหน้า 

 • ระดับชั้น Year 9 ระดับชั้นนี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับนักเรียนที่จะต้องเลือกสายงานอาชีพ หรือ การเรียนต่อในอนาคต เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ และคำนวณ 
 • ระดับชั้น Year 10 – 13 นักเรียนมีโอกาสเลือกหลักสูตรที่เรียนได้ด้วยตนเองในหลักสูตร NCEA เลือกโดยพิจารณาความสามารถบนพื้นฐานความสามารถของตนเอง 

​​​​​​​คลิก เพื่อศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาอย่างละเอียด

ที่โรงเรียน Cashmere High School เปิดสอนภาษาเมารี และภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และ สเปน

การเรียนรู้ภาษาใหม่เป็นวิธีการสื่อสารกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ที่โรงเรียน Cashmere High School มีหลักสูตรภาษาที่เพิ่มเติมจากภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้ 

Creative and Performing Arts

ยูนิฟอร์ม

Uniform-SummerUniform-BoyUniformJacketUniform-BlazerUniform-PE

อันดับที่ 8  Marian College

Marian College ก่อตั้งในปี 1982 ด้วยการรวมโรงเรียนคาทอลิกสองแห่งเข้าด้วยกันคือ St Mary’s College และ McKillop College ตั้งอยู่ใน Shirley มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนหญิงล้วน เปิดสอนในระดับ Year 9 – 13 

Marian College เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ 393 คน นักเรียนทุกคนจึงได้รับการดูแลอย่างดี และทั่วถึง การเรียนการสอนมีมาตรฐาน ผสมผสานระหว่างบทเรียน และคำสอนศาสนาเข้ากันได้อย่างลงตัว พร้อมเทคโนโลยีการเรียนที่ทันสมัย และโรงเรียนมีการดูแลที่ดีและเหมาะสมกับนักเรียนทุกคน

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ความสำเร็จของ NCEA อยู่ในระดับสูง
 • หลักสูตรคุณภาพสูง ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามยุคและสมัย มุ่งเน้นการศึกษาแบบองค์รวม
 • หลักสูตรของโรงเรียนตอบสนองต่อความต้องการความสนใจและแรงบันดาลใจของนักเรียนรายบุคคล
 • สร้างความรับผิดชอบร่วม สำหรับการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของนักเรียน
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 9 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 92%
 • NCEA Level 2 : 98%
 • NCEA Level 3 : 84%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 100%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 72%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนกึ่งรัฐบาล หญิงล้วน (Day School)
Decile : 8

จำนวนนักเรียน : 405 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 62%, ชาวเมารี14%, ชาวแปซิฟิก 9%, ชาวเอเชีย 8%, อื่นๆ 7%)
Website : www.mariancollege.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน : 

เรียนที่ Marian College 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 9 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$1,500

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$14,500

 

ค่าที่พัก และอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

NZ$990

ค่ายูนิฟอร์ม / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$100

 

ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ 1 ปี

NZ$12,960

48 สัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$550

Orbit Protect

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$30,600
(ประมาณ 642,600)

 

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเลือกอนาคตของตนเองได้

เป้าหมายทางวิชาการคือการช่วยให้นักเรียนบรรลุศักยภาพที่ดีที่สุด โดยผลงานทางวิชาการที่ผ่านมา โรงเรียน Marian College มีผลลัพธ์ทางวิชาการ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในนิวซีแลนด์ โดยในช่วงสามปีที่ผ่านมาผล NCEA Level 1 อยู่ที่ 95% – 99% NCEA Level 2 อยู่ที่ 90-95% และ NCEA Level 3 อยู่ที่ 80-95% 

เหตุผลที่โรงเรียนมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนอื่นๆ เนื่องจาก ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับนักเรียนรายบุคคล ให้นักเรียนได้ค้นหาตัวเอง ว่าชอบอะไร และต้องการประกอบอาชีพอะไรในอนาคต ผ่านการคิด วิเคราะห์ตัวเองอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะทำการลงทะเบียนเรียน NCEA โดยเลือกเส้นทางเพื่อประกอบการตัดสินใจดังนี้

หากไม่ทราบว่าอนาคตของตนเองมุ่งไปทางไหน ผู้เรียนควรพยายามเปิดทางเลือกไว้โดยการเลือกลงรายวิชาที่สามารถเลือกเส้นทางต่อได้หลายทาง ในรายวิชา NCEA Level 1 และ 2 ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางไหนในรายวิชา NCEA Level 3 

คลิก เพื่อดูรายวิชาอย่างละเอียด

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESOL สำหรับนักเรียนต่างชาติ

นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่ Marian College จะได้เรียนหลักสูตร ESOL หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ ควบคู่ไปกับหลักสูตรหลักด้วย

มีหลักสูตรเสริม และกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย

 • หลักสูตรกีฬา  นักเรียนทุกคนจะได้เล่นกีฬา และนักเรียนมากกว่า 80% เป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน เพื่อเข้าแข่งขันกีฬาระหว่างภูมิภาค และระหว่างประเทศ  เช่น โดยมีกีฬาให้เลือกเล่น คือ Aerobics, Archery, Athletics, Badminton, Basketball, Cricket, Cross Country, Dragon Boating, Equestrian, Football, Futsal, Gymnastics, Hockey, Indoor Netball, Netball, Rock climbing, Rowing, Rugby, Softball, Swimming, Table Tennis, Tennis, Touch, Trampolining, Triathlon, Volleyball, Water Polo
 • หลักสูตรดนตรี มีการแสดงดนตรีที่แตกต่างกันออกไป เช่น การร้องประสานเสียง วงดนตรีแจ๊ส วงดนตรีร็อค วงดนตรีคลาสสิก และวงดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแข่งขันดนตรีของชุมชน นักร้องการแสดงเป็นจุดแข็งที่แท้จริงภายในโรงเรียน เครื่องดนตรีที่เปิดสอน Violin, Saxophone, Clarinet, Flute, Cello, Drums, Piano, Guitar, Bass และ Singing 
 • โครงการทัศนศึกษา แต่ละระดับชั้น จะได้ไปทัศนศึกษาประจำปี ซึ่งเป็นการศึกษานอกห้องเรียน รวมถึงเป็นการท่องเที่ยว พักผ่อน และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในนิวซีแลนด์ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น นักเรียนระดับชั้นปีที่ Year 13 ได้เดินทางไปศึกษาภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ที่เมืองควีนส์ทาวน์ Queenstown เมืองตามอากาศที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์

ที่พักนักเรียน

นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนที่ Marian College ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมโฮมสเตย์คุณภาพสูง ปลอดภัย และเหมาะสมไว้อยู่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากนักเรียนประสงค์จะจัดหาโฮมสเตย์ด้วยตนเอง หรือพักกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ยูนิฟอร์ม

นักเรียนจะต้องสวมเครื่องแบบนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบและถูกต้อง ทั้งไปและกลับที่โรงเรียน ต้องเกล้าผมให้เรียบร้อยและให้สูงกว่าระดับคอเสื้อ มัดผมด้านหลังอย่างเรียบร้อยด้วยริบบิ้นสีแดงหรือน้ำเงินหรือผ้าผูกผม ไม่อนุญาตให้นักเรียนแต่งหน้ามากเกินไป ไม่มีการสวมใส่เครื่องประดับอื่นๆ 

m

sportsground


อันดับที่ 7 Middleton Grange School

Middleton Grange School เป็นโรงเรียนสหศึกษา คริสเตียน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน ตั้งอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดทำการมานานกว่า 52 ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 1-13 โรงเรียนตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองไคร์ทเซิร์ส หากเดินทาง ใช้เวลาเพียง 15 นาทีจากใจกลางเมือง 5 นาที จากมหาวิทยาลัย University of Canterbury นักเรียนทุกคนจะได้รับความเอาใจใส่ทั้งในด้านวิชาการ ด้านการกีฬา ด้านดนตรี นอกจากนี้ โรงเรียน Middleton Grange School ยัง ดูแลนักเรียนทุกคนเหมือนเป็นครอบครัว ตรวจตราความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด และแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • หลักสูตรการเรียนของโรงเรียน Middleton Grange School มีความยืดหยุ่น ครูผู้สอนมีประสบการณ์ ทุ่มเท เอาใจใส่เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
 • เปิดทำการมายาวนานกว่า 45 ปี
 • การเรียนมีความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ อิสระ และรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก
 • อยู่ในทำเลที่ปลอดภัย เดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
 • ครูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในวิชาที่สอน เข้าใจความต้องการของนักเรียนต่างชาติดี
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนรอบด้าน เช่น ทักษะในด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 1 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 92%
 • NCEA Level 2 : 92%
 • NCEA Level 3 : 93%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 98%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 78%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนกึ่งรัฐบาล สหศึกษา (Day School)
Decile : 9

จำนวนนักเรียน : 1,280 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 65%, ชาวเอเชีย 21%, ชาวเมารี 6%, ชาวแปซิฟิก 3%, อื่นๆ 5%)
Website : www.middleton.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน : 

เรียนที่ Middleton Grange School 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 1 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

NZ$1,000

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$16,200

รวมค่าอุปกรณ์การเรียน / ยูนิฟอร์ม / ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$350

 
ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์

NZ$14,560

52 สัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$555

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$37,603
(ประมาณ 789,600 บาท)

 

ทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียน Year 9 มูลค่า 500 NZD ระยะเวลา 3 ปี (มีความสามารถทางด้านดนตรี)

 ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

Middleton Grange School เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำเมืองไครสต์เชิร์ช มีนักเรียนประมาณ 1,400 คน  ในจำนวนนี้ มีนักเรียนนานาชาติจากหลากหลายประเทศประมาณ 100 คน เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไทย และจากยุโรป เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 1 – 13 โดยแบบออกเป็น 3 ระดับ ตามมาตรฐานสากล 

 1. ระดับชั้นประถมศึกษา Primary School Year 1 – 6
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Middle School Year 7 – 10
 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Senior College Year 11 – 13
 4. หลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ 2 สัปด่ห์ – 8 สัปดาห์

หลักสูตรการเรียนของโรงเรียน Middleton Grange School มีความยืดหยุ่น ครูผู้สอนมีประสบการณ์ ทุ่มเท เอาใจใส่เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด การเรียนมีความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ อิสระ และรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์

ระดับชั้นประถมศึกษา PRIMARY SCHOOL (YEAR 1 – 6)

ในระดับชั้นนี้ จะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดแทรกกิจกรรมโดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กอย่างทั่วถึง รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการอ่านเขียน และ  การคำนวณ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Middle School (Year 7 – 10)

เรียนรู้วิชาเฉพาะเพื่อเตรียมตัวสำหรับ การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพิ่มพูนวิชาความรู้จากหลักสูตรการเรียน  ที่ครอบคลุมและมีความสมดุล รวมทั้งพัฒนาทางด้านความคิด การแสดงความคิดเห็น การอภิปราย เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ และนักเรียนจะต้องมีจุดมุ่งหมายเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างวินัยในการเรียน 

วิชาหลัก : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษากีฬา

คลิ๊กเพื่อดูรายวิชาที่ต้องเรียนอย่างละเอียด สำหรับ Year 9 Course Outlines 2019 และ Year 10 Course Outlines 2019

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Senior College (Year 11 – 13)

นักเรียนที่อยู่ในระดับชั้น Year 11 – 13 จะต้องมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจน มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามสาขาวิชา 
พร้อมเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน เตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อใบประกาศนยบัตร National Certificate of Educational Achievement NCEA เพื่อการันตีถึงความสำเร็จการศึกษา โดยนักเรียนจะต้องเรียนวิชาหลัก ควบคู่กับวิชาเลือก

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดวิชา แผนการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11 – 13)

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ESOL สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนนานาชาติ มักจะมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียน Middleton Grange School จึงให้ความสำคัญกับนักเรียนนานาชาติ โดยการจัดโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก โดยจะเปิดสอนเป็นวิชาเลือก ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ Year 1 – 13 โดย

 • Primary School
  • Year 1 – 6 – บังคับให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรพื้นฐาน
 • Middle School
  • Years 7 – 8 – บังคับให้เรียนคลาส ESOL 2 คาบต่อสัปดาห์
  • Year 9 – บังคับให้เรียนคลาส ESOL 3 คาบต่อสัปดาห์
  • Year 10 – บังคับให้เรียนคลาส ESOL 4 คาบต่อสัปดาห์
 • Senior College
  • Year 11 – สามารถเลือกเรียนคลาส ESOL 4 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งจะได้เครดิตบางส่วนของ NCEA Level 1 ด้วย
  • Year 12 – สามารถเลือกเรียนคลาส ESOL 5 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งจะได้เครดิตบางส่วนของ NCEA Level 1 ด้วย
  • Year 13 – สามารถเลือกเรียนคลาส ESOL 6 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่งจะได้รับเครดิตบางส่วนของ NCEA Level 2

มีกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน

นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ทางโรงเรียน Middleton Grange School ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนรอบด้าน เช่น ทักษะในด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี

 • กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกีฬา การพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา จะช่วยให้นักเรียนทุกคน มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพที่ดี ทางโรงเรียน Middleton Grange School มีกีฬาหลากหลายที่จะช่วยเติมเต็มหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย นักเรียนสามารถเรียนรู้กีฬาต่างๆ ได้ทุกระดับชั้นปี ซึ่งจะแตกต่างกันไป หากชื่นชอบกีฬาประเภทไหน มีโอกาสได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งกันกีฬาในระดับต่างๆ ได้
  • นักเรียนในระดับ Year 1 – 6 ทุกคนจะต้องเรียนว่ายน้ำ โดยครูที่มีประสบการณ์ ที่มั่นใจได้ในความสามารถและความปลอดภัย
  • นักเรียนในระดับ Year 5 – 6 จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ ฟุตบอล เน็ตบอล และฮอกกี้
  • นักเรียนในระดับ Year 7 – 8 ทุกคนจะต้องเข้าร่วมเล่นกีฬาในหลักสูตรทุกวันศุกร์ เวลา 1:20 น. – 15:20 น. นักเรียนที่เป็นนักกีฬาโรงเรียน อาจจะมีการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนทุกวัน และวันเสาร์ 
  • นักเรียนในระดับ Year 9 – 13 โดยส่วนใหญ่ นักเรียนในระดับนี้จะใช้เวลาช่วงบ่ายในวันพุธ เพื่อเล่นกีฬา 
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรี ทางโรงเรียน Middleton Grange School มีการเรียนดนตรีที่หลากหลาย เช่น เปียโน ไวโอลิน กีต้า เบส เชลโล เครื่องทองเหลือง และเครื่องเป่าลมไม้ โดยนักเรียนที่สนใจ จะต้องกรอกใบสมัครเรียนดนตรีออนไลน์ และจะมีอีเมลล์ส่งถึงผู้ปกครอง (การเรียนดนตรีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะและการแสดง วิชาศิปละ ก็เป็นหนึ่งในโครงสร้างของหลักสูตรในทุกระดับชั้น โดยทางโรงเรียน Middleton Grange มีทางเลือกให้สำหรับ ผู้ที่ไม่ชอบกีฬา หรือไม่ชอบเล่นดนตรี โดย ทางโรงเรียน ได้สร้างสตูดิโอขนาดใหญ่ สำหรับการแสดง ห้องบันทึกเสียง โรงละคร สตูดิโอสำหรับเต้นรำ สอนโดยสถาบัน VisionDanceCo ซึ่งเป็นสถาบันการสอนเต้นรำ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบการเต้น 
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสังคม ช่วยให้นักเรียนเกิดจิตสำนึก เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อฝึกปฏิบัติภารกิจต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาสองสัปดาห์

ที่พักแบบโฮมสเตย์

สำหรับนักเรียนที่มาเรียนต่อนิวซีแลนด์ ถ้าหากไม่มีผู้ปกครองมาอยู่ด้วยจะต้องพักกับทางโฮมสเตย์ โดยทาง Middleton Grange School เปิดรับนักเรียนต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1964 และให้นักเรียนต่างชาติ พักกับครอบครัวชาวท้องถิ่นเป็นหลักจนถึงปัจจุบัน โดยโฮมสเตย์ทุกหลัง ได้รับการตรวจสอบโดยตำรวจนิวซีแลนด์ เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกครอบครัวปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดูแล และอภิบาลนักเรียนต่างชาติ อย่างดี โดยครอบครัวที่นักเรียนเข้าพัก จะดูแลนักเรียน และคอยช่วยเหลือทุกอย่าง รวมถึงทำอาหารให้ หรือคอยพาไปพบแพทย์ในกรณีที่นักเรียนป่วย คอยสนับสนุนและให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในไครสต์เชิร์ช

โรงอาหาร

โรงอาหารเปิดให้บริการตั้งแต่วันเปิดเรียน ให้บริการอาหารที่หลากหลายประเภท รวมถึงอาหารมังสวิรัต อาหารฮาลาลได้  สำหรับการสั่งซื้ออาหาร นักเรียนที่เรียนในระดับ Year 7 – 13 สามารถสั่งซื้อเองได้โดยตรงที่โรงอาหาร สำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น Year 1 – 6 ผู้ปกครองสามารถสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าได้ ที่โรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองมั่นใจได้เลยว่า น้องๆ จะได้รับอาหารครบถ้วนตามโภชนาการแน่นอน คลิกเพื่อดูเมนูอาหาร 

ยูนิฟอร์ม

โรงเรียน Middleton Grange School มียูนิฟอร์มที่แตกต่างกันในแต่ระดับชั้น เพื่อแบ่งนักเรียนในแต่ละกลุ่มออกจากกัน นอกจากนี้ ยังมียูนิฟอร์มสำหรับฤดูร้อน และฤดูหนาว และยูนิฟอร์มสำหรับวิชาพละศึกษา เพื่อความคล่องตัว และสุขภาพที่ดีของนักเรียน


อันดับที่ 6 Christchurch Girls’ High School

Christchurch Girls ‘High School ก่อตั้งขึ้นในปี 1877 และเป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนที่เก่าแก่เป็นอันดับสอง ในประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรเหมาะสำหรับสไตล์การเรียนของเด็กผู้หญิง สร้างโอกาสในความเท่าเทียม และพัฒนาเด็กผู้หญิงให้เป็นผู้นำ ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน พัฒนาทักษะและขีดความสามารถ มุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้างความแข็งแกร่งระหว่างครูและนักเรียน

Christchurch Girls’ High School ยังเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ได้เพิ่มชื่อโรงเรียนเป็นภาษาเมารี เพื่อเปิดโอกาสให้ความเท่าเทียมกัน และให้เกียรติทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์ โดยชื่อภาษาเมารี ได้ชื่อว่า Te Kura o Hine Waiora

จุดเด่นของโรงเรียน Christchurch Girls’ High School คือ มีการเก็บรายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป สร้างโอกาส และความก้าวหน้า จากรุ่นสู่รุ่น หลักสูตรมีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เพื่อให้เหมาะสมกับวัยมากที่สุด

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
 • พนักงานทุกคน มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นผู้นำ สร้างโอกาสมากมาย 
 • ปลูกฝังให้นักเรียนเคารพตนเอง และผู้อื่น
 • พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ในโลกของความเป็นจริง นอกเหนือจากการเรียน
 • นักเรียนทุกคนได้รับการสนุบสนุนทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมอย่างดี
 • อุปกรณ์การเรียนทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 • มีการรายงานผลการเรียนอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ปกครอง พร้อมวิเคราะห์นักเรียนอย่างละเอียด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 9 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

  • NCEA Level 1 : 93%
  • NCEA Level 2 : 99%
  • NCEA Level 3 : 92%
  • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 99%
  • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 83%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนรัฐบาล หญิงล้วน (Day School)
Decile : 9

จำนวนนักเรียน : 1,089 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 76%, ชาวเมารี 10%, ชาวเอเชีย 10%, ชาวแปซิฟิก 3%, อื่นๆ 1%)
Website : www.cghs.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน : 

เรียนที่ Christchurch Girls ‘High School  1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 9 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$552

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$15,500

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

NZ$1,600

ค่ายูนิฟอร์ม / ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$345

 
ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์

NZ$13,440

48 สัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$582.55

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$32,019.55
(ประมาณ 672,400 บาท)

 

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

นักเรียน Christchurch Girls ‘High School มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง ใช้หลักสูตร NCEA เป็นมาตรฐานในการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้น Year 9 – 10 จะเน้นการเรียนปูพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การเรียนหลักสูตร NCEA 

การเรียนระดับชั้น Year 11 and 12 – Learning Information

นักเรียนในชั้นปีที่ Year 11 และ Year 12 นักเรียนจะได้เข้าสู่หลักสูตรการศึกษา NCEA ตามความเหมาะสม โดยนักเรียนชั้นปีที่ Year 11 ทุกคนเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาศาสตร์ c]tวิชาเพิ่มเติมอีกสามวิชา ในชั้นปีที่ Year 12 จะมีเพียงหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาบังคับ นอกจากนั้น นักเรียนจะเรียนวิชาเพิ่มเติมอีกห้าวิชา

การเรียนระดับชั้น Year 13

นักเรียนชั้นปีที่ Year 13 จะได้เรียนห้าวิชาที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด

มีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรมากมาย

 • มีโครงการทัศนศึกษา นักเรียนแต่ละระดับชั้น จะได้มีโอกาสไปทัศนศึกษา หรือเข้าค่ายค้างคืน เช่น Waipara ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำความรู้จักกับนักเรียนคนอื่นๆ 

Student Services

 • Guidance Counselling ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์
 • Careers’ Advice ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ รวมถึงการเรียนต่อที่นิวซีแลนด์
 • Health Assistance คลินิคประจำโรงเรียน ที่ให้บริการด้านสุขภาพ และดูแลสุขภาพ สุขอาณามัยนักเรียนทุกคน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีทักษะ “ชีวิต” และความเป็นอยู่ที่ดี
 • Learning Enhancement ทีมสนับสนุนด้านการเรียน ให้ความช่วยเหลือ ทั้งติวสอบ และสอนเสริมให้กับนักเรียน

หอพักนักเรียน Acland House

Acland House หอพักนักเรียนประจำโรงเรียน อยู่ห่างจากโรงเรียน 20 นาที โดยการเดิน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม และมีการดูแลโดยครูประจำหอ รอบๆ บริเวณหอมีสนามเทนนิส สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ครบครัน 

นักเรียนที่พักกับหอพักนักเรียน จะได้ทำกิจกรรมชุมชน กิจกรรมอาสาสมัครด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายสังคม ทำความรู้จักกับคนในชุมชน สานความสัมพันธ์เอื้ออาทร นอกจากนี้ ยังมีการแข่งกีฬาประจำหอพักด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์พิเศษ ในการใช้ชีวิตหอพักนักเรียนต่างประเทศ

สัมผัสกับการเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่แท้จริงด้วยการเข้าพักกับโฮมสเตย์คุณภาพสูง

การอยู่ร่วมกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาภาษาอังกฤษ และสัมผัสวัฒนธรรมนิวซีแลนด์โดยตรง นักเรียนได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ช่วยส่งนักเรียนที่โรงเรียนและไปรับพวกเขาในวันแรก แต่นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางไปและกลับจากโรงเรียนโดยรถประจำทาง โดยโฮมสเตย์ทุกหลัง อยู่ใกล้เส้นทางรถโรงเรียน ปลอดภัยและสะดวกมาก

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในโฮมสเตย์ ทางโรงเรียนจะต้องไปเยี่ยมบ้านของโฮมสเตย์ก่อนเพื่อพิจารณาว่าสภาพความเป็นอยู่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักปฏิบัติทางการศึกษาสำหรับการดูแลอภิบาลของ นักเรียนต่างชาติ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบของตำรวจ เกี่ยวกับคดีอาญา และจะต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน 

ยูนิฟอร์ม

Junior Summer

Junior Winter

Junior Sport

Senior Summer

Senior Winter

Senior Sport


อันดับที่ 5 Villa Maria College

Villa Maria College ก่อตั้งในปี 1918 ที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ แรกเริ่ม เป็นโรงเรียนหญิงล้วน และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษาในปี 1921 หลังจากนั้นได้เปลี่ยนกลับเป็นโรงเรียนหญิงล้วนในปี 1941 เป็นสมาชิกของ Sisters of Mercy ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโรงเรียน ที่เป็นวิสัยทัศน์ ในการดูแลอภิบาล โดยจะยึดหลักดังนี้

 • เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนแต่ละคนให้ถึงขีดสุด
 • ดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
 • ห่วงใยคนจนและผู้ด้อยโอกาส
 • ให้ความสำคัญกับความยุติธรรม

โรงเรียน Villa Maria College มีเป้าหมายชัดเจน คือทำให้นักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์โดยดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและค่าความเมตตาในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ นักเรียนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน รวมถึงเรียนรู้ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ผสมผสานกับหลักสูตรทางวิชาการที่เข้มข้น ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แสดงให้เห็นถึง ความสำเร็จของโรงเรียน นักเรียนเกือบทุกคน ประสบความสำเร็จด้วยคะแนนดีเลิศ

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โปรแกรมของนักศึกษานานาชาติมีความโดดเด่น นักเรียนได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ตามหลัก Code of Practice
 • มีการรายงานผลการเรียนและความประพฤติต่อครอบครัวตลอดเวลา
 • มีการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการในการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและแรงบันดาลใจของเด็กหญิง Villa Maria College
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 7 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 95%
 • NCEA Level 2 : 94%
 • NCEA Level 3 : 97%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 97%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 84%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนกึ่งรัฐบาล หญิงล้วน (Day School)
Decile : 9

จำนวนนักเรียน : 824 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 72%, ชาวเมารี 9%, ชาวเอเชีย 9%, ชาวแปซิฟิก 3%, อื่นๆ 7%)
Website : www.villa.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน : 

เรียนที่ Villa Maria College 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 7 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$1,000

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$14,500

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

NZ$900

ค่ายูนิฟอร์ม / ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

NZ$350

 
ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์

NZ$12,960

48 สัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$550

Orbit Protect

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$30,260
(ประมาณ 635,500 บาท)

 

ทุนการศึกษา :

 • Presidential Scholarship มูลค่า $2,000 ต่อปี เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า GPA 3.0 หรือ 85% – 89% ขอบค่าเฉลี่ย
 • Villa Merit Scholarship มูลค่า $1,500 ต่อปี เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า GPA 3.0 หรือ 80% – 84% ขอบค่าเฉลี่ย

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

ผลการเรียนที่โดดเด่นสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานที่เป็นแบบอย่างอย่างต่อเนื่องของนักเรียนและครูผู้สอน ในปี 2019 มีการเติบโตทางวิชาการอย่างมีนัยสำคัญในทุกด้านของ Senior College ซึ่งทำให้นักเรียนอยู่ในกลุ่มนักเรียนชั้นนำในนิวซีแลนด์ ทั้งในการได้รับใบรับรอง NCEA และการรับรองความเป็นเลิศทางวิชาการ 91% ของนักเรียน Year 13 สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ซึ่งสูงกว่าอัตราในประเทศที่ 47.8% 

ในขณะที่ะเปอร์เซ็นต์ของประเทศลดลงเล็กน้อยในปี 2019 แต่โรงเรียน Villa Maria College ดีขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระดับหนึ่งและระดับสองและผลลัพธ์ที่สูงอย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ กับจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนที่น้อย เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับทั้งเด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และ ครูของ Villa Maria College เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนและหลงใหล

ระดับชั้น YEAR 7-8

ในระดับชั้น Year 7 – 8 เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้เรียนรู้แบบเรียนพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา ควบคู่กับเรียนรู้ความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการสอนเฉพาะทางในวิชาสุขศึกษา และพละศึกษา ศิลปะดนตรีการละคร การเต้นรำ ภาษา (ฝรั่งเศส ญี่ปุ่นและ Te Reo Māori) และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีอาหาร และสิ่งทอ)

ระดับชั้น YEAR 9  – 10

นักเรียนชั้น Year 9 จะได้เรียนหลักสูตรพื้นฐานเช่นเดียวกับ Year 7 – 8 คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสามารถเลือกได้ในวิชาศาสนา สังคมศึกษา สุขศึกษาและพละศึกษา นอกจากนี้นักเรียนชั้น Year 9 จะได้เลือกหนึ่งภาษาจาก ESOL (ฝรั่งเศส ญี่ปุ่นหรือ Te Reo Māori) นอกจากนี้นักเรียนจะเรียนวิชาเสริมที่สามารถเลือกเรียนได้ เช่น สาขาศิลปะ (ศิลปะดนตรี การละคร) สุขภาพเทคโนโลยี (ดิจิทัล อาหาร สิ่งทอ) และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน

ระดับชั้น YEAR 11 – 13

นักเรียนจะได้เรียนวิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ และวิยาศาสตร์ และจะต้องเลือกวิชาอื่นๆ รองจากวิชาหลัก โดยสามารถปรึกษากับครูที่ปรึกษา ประกอบกับการพิจารณาจากผลการเรียนย้อนหลักในระดับชั้นปีที่ Year 9 – 10 

ระดับชั้น Year 11 รายวิชาที่บังคับ

 • Religious Studies
 • English, Communications Skills or ESOL
 • Mathematics Physical Education (core) (most students)
 • Science

ระดับชั้น Year 12 รายวิชาที่บังคับ

 • Religious Studies
 • English, Communication Skills, or ESOL
 • Students select four other subjects from the list of available subjects at Level 1 or 2.

ระดับชั้น Year 13 รายวิชาที่บังคับ

 • Religious Studies
 • Students select five other subjects from the list of available subjects at Level 2 or 3.

THE HOUSE SYSTEM

เมื่อมาถึง Villa Maria College เด็กผู้หญิงทุกคนจะถูกจัดให้อยู่ใน “บ้าน” หนึ่งในหกของเรา บ้านได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความสนิทสนมกันและความรู้สึกเป็นเจ้าของระหว่างนักเรียนในทุกระดับชั้นปี บ้านแต่ละหลังนำโดยเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่า “Head of House” ซึ่งดูแลงานอภิบาลของเด็กผู้หญิงในบ้านแต่ละหลัง โดยมีทั้งหมด 6 หลัง โดยแต่ละหลัง ก็มีชื่อเรียก และความหมายแตกต่างกัน ดังนี้

 • BRODIE (สัญลักษณ์สีส้ม) เป็นชื่อบิชอปโบรดี ซึ่งเป็นบิชอบคาทอลิกแห่งไครสต์เชิร์ชเมื่อโรงเรียนเปิดทำการ
 • CLAVER – Purple – แม่ชี Claver ผู้ก่อตั้งชุมชน Villa Maria
 • ENNIS – Green – ซิสเตอร์แห่งความเมตตาคนแรกในสังฆมณฑลไครสต์เชิร์ชมาจากเอนนิสเคาน์ตีแคลร์ไอร์แลนด์
 • GRACE – Blue – Grace McCormick เป็นนักเรียนคนแรกที่ลงทะเบียนที่ Villa Maria College
 • McAULEY – Yellow – Catherine McAuley ได้ก่อตั้ง Mercy Order ในดับลินในปี 1832
 • MERCY – Red – Villa Maria College เป็นโรงเรียนในเครือ Mercy แห่งเดียวในเกาะใต้ และเป็นสถานที่พิเศษสำหรับ Sisters of Mercy


อันดับที่ 4 St Andrew College (Christchurch)

St Andrew’s College โรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา ก่อตั้งในเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อปี 1917 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Year 1 – 13 วิทยาเขตขนาดใหญ่และสวยงาม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หลักสูตรมุ่งเน้นวิชาการ พัฒนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสนับสนุนความคิดของนักเรียนทุกคน ให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัว โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม และยอดเยี่ยม มีโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม และกีฬาที่โด่งดังในระดับนานาชาติ

โรงเรียน St Andrew’s College มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย นักเรียนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์และทรัพยากรที่มีประโยชน์หลากหลาย มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเรียนการสอน มีการจัดระบบที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานที่และการบำรุงรักษาและมีการตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์การสอนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทางโรงเรียน มีที่พักรองรับนักเรียนประมาณ 158 คน คิดเป็น 16% ของนักเรียนทั้งหมด โดยหอพักนักเรียนมีกฏระเบียบที่เคร่งครัด และดูแลโดยคณะกรรมการหอพัก ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • มีการจัดบุคลากรที่เหมาะสมกับช่วงอายุและระดับของนักเรียนหลักสูตรการสอนที่โรงเรียนและขนาดของโรงเรียน
 • มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่จัดส่งหรือส่งที่โรงเรียน
 • มีหลักสูตรสำหรับการสอนการเรียนรู้และการประเมินและทำรายละเอียดของหลักสูตรและโปรแกรมสำหรับการจัดส่งสำหรับผู้ปกครอง
 • มีหอพักสำหรับนักเรียน ดูแลโดยคณะกรรมการหอพัก มีความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 1 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 100%
 • NCEA Level 2 : 99%
 • NCEA Level 3 : 94%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 99%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 85%

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนเอกชน สหศึกษา (Day and Boarding School)
Decile : 10

จำนวนนักเรียน : 1,425 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 81%, ชาวเอเชีย 7%, ชาวเมารี 5%, ชาวแปซิฟิก 1%, อื่นๆ 6%)
Website : www.stac.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน :

เรียนที่ St Andrew’s College  1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 1 – 2 

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

NZ$250

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$500

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$24,000

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

NZ$1,500

ค่ายูนิฟอร์ม
ค่าธรรมดูแลนักเรียน 1 ปี

NZ$4,000

 
ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

NZ$16,500

สามารถเลือกพักกับโฮมสเตย์ ค่าใข้จ่าย NZ$343.50 ต่อสัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$500

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$47,250
(ประมาณ 992,200 บาท)

 

Year 3 – 4

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

NZ$250

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$500

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$25,000

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

NZ$1,500

ค่ายูนิฟอร์ม
ค่าธรรมดูแลนักเรียน 1 ปี

NZ$4,000

 
ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

NZ$16,500

สามารถเลือกพักกับโฮมสเตย์ ค่าใข้จ่าย NZ$343.50 ต่อสัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$500

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$48,250
(ประมาณ 1,013,200 บาท)

 

Year 5 – 6

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

NZ$250

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$500

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$26,000

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

NZ$1,500

ค่ายูนิฟอร์ม
ค่าธรรมดูแลนักเรียน 1 ปี

NZ$4,000

 
ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

NZ$16,500

สามารถเลือกพักกับโฮมสเตย์ ค่าใข้จ่าย NZ$343.50 ต่อสัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$500

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$49,250
(ประมาณ 1,034,200 บาท)

 

Year 7 – 8

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

NZ$250

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$500

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$27,000

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

NZ$1,500

ค่ายูนิฟอร์ม
ค่าธรรมดูแลนักเรียน 1 ปี

NZ$4,000

 
ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

NZ$16,500

สามารถเลือกพักกับโฮมสเตย์ ค่าใข้จ่าย NZ$343.50 ต่อสัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$500

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$50,250
(ประมาณ 1,055,200 บาท)

 

Year 9 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

NZ$250

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$500

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$35,000

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

NZ$1,500

ค่ายูนิฟอร์ม
ค่าธรรมดูแลนักเรียน 1 ปี

NZ$4,000

 
ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

NZ$16,500

สามารถเลือกพักกับโฮมสเตย์ ค่าใข้จ่าย NZ$343.50 ต่อสัปดาห์

ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$500

 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$58,250
(ประมาณ 1,223,200 บาท)

 

ทุนการศึกษา :

 • ทุนเรียนดี ลดค่าเทอมสูงสุด 50% ระยะเวลา 2 ปี สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียน Year 7 และ 8
 • ทุนเรียนดี ลดค่าเทอมสูงสุด  50% ระยะเวลา 5 ปี สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียน Year 9 – 13

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

Pre-school

โรงเรียนเตรียมอนุบาล St Andrew’s College ได้รับการออกแบบมาอย่างดี ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของโรงเรียน St Andrew’s College ที่กว้างขวาง เด็กๆ สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ สตูดิโอโทรทัศน์ ห้องสมุดโรงเรียน และเด็กนักเรียนแต่ละคนสามารถเลือกได้อย่างอิสระในหลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้

 • Literacy
 • Numeracy
 • Transition to school
 • Environmental Studies
 • Mathematics
 • Language
 • Art, Practical and Art Appreciation
 • Music
 • Cultural studies
 • Drama
 • Yoga
 • Physical Education
 • Construction & Design

Preparatory School

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสำหรับนักเรียนระดับชั้น Year 1 – 8 จะเน้นการเพิ่มพูนความรู้ ให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้กลยุทธ์และความเข้าใจ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่เป็นอิสระและบุคคลที่มีความรับผิดชอบ ให้เพียบพร้อมก่อนการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีพื้นที่การเรียนการสอนที่ผสมผสานสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และยืดหยุ่นสำหรับการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเสริมอีกมากมาย เช่น  ศิลปะ ดนตรี การละคร การเต้นรำ เป็นต้น

Middle School

โรงเรียนมัธยม St Andrew’s (ชั้นปีที่ Year 9, 10 และ 11) มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระเตรียมความพร้อมสำหรับสองปีสุดท้ายใน Senior College ที่ St Andrew’s College ในระดับชั้นนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากนักเรียนจะเริ่มสร้างสมดุลระหว่างความสนุกสนานในวัยรุ่น และความสามารถในการเรียน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดย โรงเรียนจะเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียนในระดับชั้นนี้มีวินัยในตนเอง และมีทักษะในการรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสังคม

Senior College

ปรัชญาของ Senior College คือ นักเรียนเป็นเยาวชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งกำลังพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม และเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังการศึกษา หลักสูตรพัฒนาความต้องการด้านวิชาการ กีฬา วัฒนธรรม จิตวิญญาณ สังคม และ สันทนาการ ของนักเรียน สร้างบุคคลที่มีความสมดุลและรอบรู้ นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนให้บรรลุศักยภาพสูงสุด ครูผู้สอนส่งเสริมความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำของแต่ละบุคคล ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพแก่นักเรียน รับรู้ความสำเร็จและชี้แนะความก้าวหน้าของพวกเขา ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้สอนและคณบดี นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะมีวินัยในตนเอง มีแรงบันดาลใจในตนเอง กำกับตนเองและรับผิดชอบต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและสังคมของตนเอง

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายวิชาของ Middle School  และ Senior College

การสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ

ทางโรงเรียนได้ตระหนักดีว่า นักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนจะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ให้พร้อมสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประสบความสำเร็จในการเรียนต่อต่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา จัดให้มีติวเตอร์พิเศษ สำหรับบางโอกาส ช่วยเหลือให้คำแนะนำในทุกแง่มุมของวิถีชีวิตใน St Andrew’s College และในนิวซีแลนด์ เพื่อให้นักเรียนต่างชาติทุกคนสามารถใช้ศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่ 

 • สอนเสริม ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOL)  หลักสูตร ESOL ออกแบบมาให้นักเรียนต่างชาติ โดยใช้เวลาเรียน สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน มีทั้งในรูปแบบชั้นเรียนกลุ่ม และชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว
 • เจ้าหน้าที่สำหรับให้คำแนะนำ ทางโรงเรียนมีบริการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ครูที่ปรึกษา และผู้อำนวยการ ทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิต และทางโรงเรียนได้ทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างโรงเรียน โฮมสเตย์ และรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ

หอพักนักเรียน

ทางโรงเรียนมีหอพักนักเรียนให้บริการอยู่ 3 หลัง คือ Rutherford Boarding House, Thompson Boarding House และ MacGibbon Boarding House ทุกหลัง ทันสมัย มีเตียงนอนที่สะดวก เพียบพร้อม แบ่งออกเป็นพื้นที่ส่วนตัว มีเตียงนอน โต๊ะทำงาน ตู้เสื้อผ้าส่วนตัว และพื้นที่ส่วนกลาง ที่นักเรียนมารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ รอบๆ หอพัก มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย มีอาจารย์ประจำหอพัก คอยดูแลความเรียบร้อย มีแม้บ้านคอยทำความสะอาดตลอดเวลา 

ที่พักแบบโฮมสเตย์

นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จะเลือกพักกับหอพักนักเรียน ซึ่งมีความปลอดภัย สะดวกสบาย และสนุกสนาน นอกจากนี้ นักเรียนยังเลือกพักกับโฮมสเตย์ หรือ ครอบครัวอุปถัมป์นิวซีแลนด์ได้ หากต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม และฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งครอบครัวโฮมสเตย์ทุกหลัง อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน

ยูนิฟอร์ม


อันดับที่ 3 Christ College

Christ College ก่อตั้งในปี 1850 เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช ปัจจุบัน มีนักเรียนประมาณ 617 คน โดยเป็นนักเรียนชายทั้งหมด เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Year 9 – 13 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากโบสถ์แองกลิกัน จึงมีกลิ่นอายความเก่าแก่ และประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ วิทยาเขตสวยงาม และหรูหรา ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในเทพนิยาย

Christ College มีหอพักสามแห่งตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัย พร้อมกับบ้านเจ็ดหลัง สำหรับเด็กชายทุกคน ซึ่งบ้านแต่ละหลังให้การสนับสนุนเด็กผู้ชายทุกคนในการพัฒนาความมั่นใจ ความเป็นอสระ ฝึกระเบียบวินัย และช่วยเหลือตัวเอง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนพันธกิจและคำขวัญนั้นสอดคล้องกับคุณธรรมหลักของคริสเตียน

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย เหมาะสมสำหรับทุกหลักสูตร ทุกวัย
 • มีหอพักสามแห่งตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัย พร้อมกับบ้านเจ็ดหลัง สำหรับเด็กชายทุกคน
 • วิทยาเขตของวิทยาลัยนั้นสวยงามและได้รับการดูแลอย่างดี นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้ความเคารพในสิ่งที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในวิทยาลัย
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 9 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 95%
 • NCEA Level 2 : 98%
 • NCEA Level 3 : 94%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 98%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 90%

ประเภทโรงเรียน : เอกชน ชายล้วน (ฺBoarding School)
Decile : 10

จำนวนนักเรียน : 660 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 82%, ชาวเมารี 2%, อื่นๆ 16%)
Website : christscollege.com
สถานที่ตั้งโรงเรียน : 

เรียนที่ Christ College 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 9 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี  
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$63,500

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

รวมกับค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว
ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

รวมกับค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว
ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

รวมกับค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$63,500
(ประมาณ 1,333,500 บาท)

 

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก

โรงเรียน Christ’s College ได้มอบหลักสูตรที่ดีที่สุด ทันสมัยมากที่สุด รักษาความเป็นเลิศทางวิชาการทุกระดับชั้น โดยใช้หลักสูตร NCEA ซึ่งเป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับทั่วโลก

 • ในระดับชั้น Year 9 นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาบังคับและวิชาหลักที่หลากหลายรวมทั้งวิชาภาษาจ่างประเทศ (ฝรั่งเศส หรือ ญี่ปุ่น)
 • ในระดับชั้น Year 10 นักเรียนทุกคนยังคงต้องเรียนวิชาหลัก แต่จะเสริมด้วยวิชาเลือกสองวิชา หากผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดี อาจได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับ NCEA Level 1
 • ในระดับชั้น Year 11 นักเรียนทุกคนจะได้เรียนในระดับ NCEA Level 1 โดยวิชาบังคับ 2 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ Level 1 และ คณิตศาสตร์ Level 1 และวิชาเลือกอีก 4 วิชา โดยเลือกจากรายวิชาของระดับ NCEA Level 1
 • ในระดับชั้น Year 12 ส่วนจะเรียนได้เรียนวิชาบังคับเพียง 1 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ NCEA Level 2 และวิชาเลือกอีก 5 วิชา 
 • ในระดับชั้น Year 13 ไม่มีวิชาบังคับและนักเรียนสามารถเลือกได้ทุกวิชา

หอพักนักเรียน

Christ’s College ใช้ระบบจัดการหอพักแบบระบบ Houses โดยเมื่อนักเรียนมาถึง จะได้เลือก Houses โดยมีทั้งหมด 10 ตัวเลือก 3 ตัวเลือกสำหรับนักเรียนประจำ และ 7 ตัวเลือกสำหรับนักเรียนไป – กลับ โดย Houses แต่ละหลัง จะช่วยสร้างมิตรภาพ และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย 

Boarding Houses

ยูนิฟอร์ม


อันดับที่ 2 Rangi Ruru Girls’ School

Rangi Ruru Girls’ School เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน ตั้งอยู่ที่ Merivale ชานเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 662 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 7 – 13 มีชื่อเสียงในด้านการละคร และการแสดง นักเรียนหญิงทุกคน จะได้รับการเรียนและการดูแลที่ดีที่สุด และพลักดันให้เกิดความคิด พัฒนาความเป็นผู้นำในสังคม และก้าวข้ามกรอบจำกัดของสตรี

โรงเรียน Rangi Ruru Girls’ School มีวิทยาเขตที่สวยงาม เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย มีหอพักรองรับนักเรียนได้ 137 คน หรือ 21% ของนักเรียนทั้งหมด มีความปลอดภัย และมีระบบการดูแลอภิบาลที่ดีที่สุด นักเรียนหญิงทุกคน ที่มาเรียน จะได้ฝึกความเป็นกุลสตรี และระเบียบวินัยไปด้วย 

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ค่าเฉลี่ยของ NCEA อยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
 • เป็นโรงเรียนที่นักเรียนได้รับทุนการศึกษาในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด
 • หลักสูตรมีความยืดหยุ่น กระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
 • เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนในการประเมินการเรียน และกำหนดเป้าหมายของตนเอง
 • ให้คำแนะนำด้านวิชาการรายบุคคล
 • ทั้งครู และนักเรียน เป็นส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ นอกตำรา
 • ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
 • มีหลักสูตร Global Living ที่เสริมสร้างบุคลิกภาพ ความเป็นกุลสตรี และฝึกภาวะผู้นำให้กับนักเรียนหญิงทุกคน

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 7 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 100%
 • NCEA Level 2 : 97%
 • NCEA Level 3 : 97%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 98%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 95%

ประเภทโรงเรียน : เอกชน หญิงล้วน (Day and Boarding School)
Decile : 10

จำนวนนักเรียน : 662 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 76%, ชาวเอเชีย 9%, ชาวเมารี 8%, อื่นๆ 7%)
Website : www.rangiruru.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน : 

เรียนที่ Rangi Ruru Girls’ School 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 7 – 13 (หลักสูตร NCEA)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$1,000

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$42,000

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

 
ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

NZ$15,000

48 สัปดาห์
ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$550

Orbit Protect

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$58,550
(ประมาณ 1,229,550 บาท)

 

ทุนการศึกษา :

 • ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนใหม่ ที่เข้าเรียนใน Year 7
  • ทุนเรียนดี ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี
  • ทุนความสามารถพิเศษ ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี
  • Stellar Music Scholarships ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี
  • Rangi Ruru Old Girls’ Association Scholarship ทุนช่วยเหลือ 4,000 NZD ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี
 • ทุนการศึกษ าสำหรับนักเรียนใหม่ ที่เข้าเรียนใน Year 9
  • ทุนเรียนดี ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี
  • ทุนความสามารถพิเศษ ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี
  • Stellar Music Scholarships ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี
  • ทุนช่วยเหลือค่าหอพัก 5,000 NZD ต่อปี สามารถขอได้ทุกปี
 • ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนใหม่ ที่เข้าเรียนใน Year 10 – 13
  • ทุนความสามารถพิเศษ ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

หลักสูตรการเรียนของ Rangi Ruru Girls’ School ออกแบบมาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนหญิง และสนับสนุนทุกความสามารถที่ที่จะช่วยให้เติบโตในอนาคต เปิดสอนในระดับชั้น Year 7 – 13 เน้นผลลัพธ์ทางวิชาการ ชั้นเรียนขนาดเล็ก ครูผู้สอน และนักเรียนสามารถกำหนดเป้าหมายร่วมกันได้

หลักสูตรระดับชั้น YEAR 7 – 8

เป้าหมายของการเรียนการสอนระดับชั้น Year 7 และ Year 8 คือการเสริมสร้างศักยภาพ ให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ความคิด และสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มขีดความสามารถผ่านสื่อและประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว เด็กผู้หญิงจะถูกปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ สอนให้มีการตรงต่อเวลา  เด็กผู้หญิงทุกคนจะได้รับการสนับสนุนด้วยโปรแกรมพัฒนาการเสริมด้วยโครงการ Wellbeing ในชั้นปีที่ Year 8 รวมถึงการฝึกสติ และวิธีการเรียนรู้ เพื่อจัดการความเครียดในการเรียน และการใช้ชีวิต

หลักสูตรที่ต้องเรียน

Art / Dance / Drama / Digital Technology / English / Food and Nutrition / Global Living / Health and Physical Education / Languages (Spanish, French, Japanese, Te Reo Māori) / Mathematics / Music / Science / Social Studies / Sport / Textile Technology

หลักสูตรระดับชั้น YEAR 9

ในระดับชั้นปีที่ Year 9 นักเรียนทุกคนจะได้เรียนตามหลักสูตรเดียวกันยกเว้นวิชาภาษา โดยนักเรียนจะต้องเลือกเรียนภาษาหนึ่งวิชาดังนี้ วิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาภาษาญี่ปุ่น วิชาภาษาสเปน และวิชาภาษาเมารี และโรงเรียนมีรายวิชาเลือกให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจกว่า 36 วิชา โดยระดับชั้นนี้ นักเรียนจะต้องเริ่มวางแผน และครูผู้สอนจะคอยติดตามผลการเรียน และคอยแนะแนวทางการเรียนต่อในอนาคต

หลักสูตรระดับชั้น YEAR 10

ในระดับชั้น Year 10 นักเรียนจะต้องพิจารณาตัวเกี่ยวกับทางเลือกในอนาคต พร้อมกับวิเคราะห์ความสนใจ ความสามารถของตัวเอง เพื่อวางแผนเข้าเรียนต่อในระบบ NCEA โดยในระดับชั้น Year 10 จะมีวิชาบังคับ คือ Digital Technology / English / Global Living / Mathematics / Health and Physical Education / Science / Social Studies

หลักสูตรระดับชั้น YEARS 11 TO 13

ระดับชั้น Year 11 – 13 นักเรียนจะเข้าสู่ระบบ NCEA ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA สอดคล้องกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับสูงในนิวซีแลนด์และในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยใบประกาศ NCEA จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • NCEA Level 1 (Year 11)
 • NCEA Level 2 (Year 12) นักเรียนที่เรียนจบในระดับนี้ สามารถนำวุฒิการศึกษามายื่นเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เลย
 • NCEA Level 3 (Year 13) นักเรียนที่เรียนจบในระดับนี้ สามารถนำวุฒิการศึกษายื่นเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลกได้ เช่น Oxford University, Stanford University, Harvard University และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ทั่วโลก

ในระดับชั้น Year 11 – 13 นักเรียนจะต้องประเมินความสนใจ ทักษะและความสามารถ วางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคตอย่างรอบคอบ ว่าต้องการเรียนต่อในระดับไหน หลักสูตรไหน หลักสูตรที่เรียนต่อ หรือมหาวิทยาลัยที่เรียนต่อ มีเกณฑ์การรับสมัครคะแนน NCEA รายวิชาใดบ้าง และเลือกวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การรับสมัคร ตามความสนใจของผู้เรียน

โครงสร้างรายวิชาที่เปิดสอน

Subject list.jpg

คลิก เพื่อดาวน์โหลด Curriculum-Handbook-2020

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน ESOL สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ

ESOL (English for Speakers of Other Languages) เป็นโปรแกรมภาษาที่ยืดหยุ่นซึ่งมีโครงสร้างตามความต้องการของแต่ละบุคคล มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจและมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และยังให้การสนับสนุนเรื่องโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ประจำวิชา ชั้นเรียนอาจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย

สำหรับนักเรียนนานาชาติ ที่มีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียน Ragi Ruru Girls’ School ให้ความสำคัญกับนักเรียนนานาชาติ โดยการจัดโปรแกรม ESOL เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยจะเปิดสอนเป็นวิชาเลือก ให้กับนักเรียนระดับชั้น  Year 7 – 11

คลิก เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเรียนต่างชาติ

การสนับสนุนนักเรียน (LEARNING SUPPORT)

หากนักเรียนยังไม่สามารถค้นหาตัวตน หรือเส้นทางในอนาคตของตัวเองได้ ทางโรงเรียนมีทีม Learning Support ที่คอยให้การสนับสนุน เสนอเส้นทางและวางแผนหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการ โดยครูฝ่ายแนะแนวที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสนับสนุนด้านวิชาการอื่นๆ ด้วย เช่น

 • การพัฒนาทักษะความสามารถในการเรู้หนังสือ และการคำนวณ
 • พัฒนาทักษะการเรียนให้มีประสิทธิภาพและการประเมินทักษะความสามารถของตนเอง
 • บทเรียนอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร
 • สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และมีศักยภาพสูง (Gifted)
 • สนับสนุนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ ESOL (English for Speakers of Other Languages).

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน Rangi Ruru Girls’ School อยู่ในระดับ 3% ของโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศที่มีความโดดเด่นในด้านวิชาการ และ 97.3%  ของนักเรียน Rangi Ruru Girls’ School ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งการันตีด้านความเข้มข้นทางวิชาการ และศักยภาพในการสอนของครู

สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนเพียบพร้อม ครบครันสำหรับนักเรียนทุกคน

 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Science Block
 • ห้องสมุดกลางของโรงเรียน Gibson Centre Library
 • สนามกีฬากลาง Sports Fields
 • สระว่ายน้ำมาตรฐาน Swimming Pool
 • ห้องเรียนยิมนาสติก Gymnasium
 • สนามฮ็อกกี้ Hockey Turf
 • ศูนย์กีฬา Sports Hub
 • ห้องเรียนศิลปะ Art Block
 • โบสถ์ Chapel
 • โรงละคร Merivale Lane Theatre
 • สนามเทนนิส Tennis Court

ที่พักของโรงเรียน RANGI RURU GIRLS’ SCHOOL

ที่พักของโรงเรียน Rangi Ruru Girls’ School เป็นหอพักนักเรียนและมีตัวเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์ ไว้สำหรับนักเรียนที่อยากสัมผัสวิถีชีวิตคนท้องถิ่น โดย ทั้ง 2 ที่พัก มีส่วนที่คล้ายกัน และแตกต่างกัน ดังนี้

 1. หอพักนักเรียน หอพักนักเรียนของโรงเรียน Rangi Ruru Girls’ School มีพร้อมสำหรับนักเรียนทุกคน เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และส่วนกลางที่นักเรียนสามารถมาพักผ่อน ทำการบ้าน อ่านหนังสือ และทำงานกลุ่มร่วมกัน มีอินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วทั้งหอพัก มีบริการซักรีด ให้นักเรียน ปัจจุบัน มีเด็กนักเรียนหญิงประมาณ 650 คน โดย 20% เป็นนักเรียนโรงเรียนประจำ
  • นักเรียนชั้นปีที่ Year 7 – 10 จะได้ห้องนอนรวม 4 เตียง
  • สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ Year 11 – 12  จะได้ห้อง 2 เตียง
  • และสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ Year 13 จะมีตัวเลือกห้องนอนเดียว
 2. ที่พักแบบโฮมสเตย์ นอกจากหอพักนักเรียนแล้ว ผู้ปกครองมีตัวเลือกที่พักแบบหอพักนักเรียน และโฮมสเตย์ ซึ่งโฮมสเตย์ทุกหลัง ได้รับการรับรองโดยโรงเรียน และได้รับการตรวจสอบจากทางรัฐบาล มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย มีค่าใช้จ่ายเพียง NZ$ 280 ต่อสัปดาห์ สำหรับห้องพักเดียว ในราคานี้ รวมค่าใช้จ่ายอาหาร 3 มื้อ 7 วัน ให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียนที่สามารถพักกับโฮมสเตย์ได้ จะต้องมีอายุ 12 ปี ขึ้นไป โดยครอบครัวที่ได้รับเลือกลี่ทุกครอบครัวได้รับการคัดเลือกโดยโรงเรียน และได้รับการรับรองจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว ว่าไม่มีประวัติคดีอาญา และมีคุณสมบัติสำหรับการดูแลนักเรียนต่างชาติตามหลักปฏิบัติ Code of Practice และจะได้รับการตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

Uniform

เครื่องแบบมีความสำคัญในการสร้างเสียงให้กับโรงเรียน นักเรียนควรสวมเครื่องแบบที่เหมาะสมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสม ทำให้เราภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของและสื่อสารความคาดหวังของชุมชน ที่ Rangi Ruru เราคาดหวังให้นักเรียนทุกคนสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องในลักษณะที่เหมาะสมเมื่อใดก็ตามที่เเป็นตัวแทนโรงเรียน

Rangi-Ruru-School-Uniform-Information-1.jpg


อันดับที่ 1 St Margaret’s College

St Magaret’s College ก่อตั้งในปี 1910 โดยตั้งอยู่ในใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประมาณ 807 คน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 1 – 13 ทางโรงเรียนสนับสนุนทางด้านวิชาการอย่างเต็มที่ จึงประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเป็นอันดับ 1 นอกจากนี้ โรงเรียนยังปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นกุลสตรีให้กับนักเรียนหญิง เพิ่มขีดความสามารถ และทำทุกอย่างที่ผู้หญิงทำไม่ได้ให้เป็นไปได้

ทางโรงเรียนได้สนับสนุนวิชาการอย่างตรงเป้าหมาย พัฒนาความขีดความสามารถของนักเรียน ฝึกนักเรียนให้มีวินัย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังฝึกความเป็นผู้นำ ปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อให้ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำสตรีสากลได้อย่างภาคภูมิใจ

ทางโรงเรียน St Magaret’s College มีหอพักนักเรียน ที่เปิดให้พักเฉพาะระดับชั้น Year 7 – 13 เท่านั้น ดูแลโดยกรรมการหอพัก และครูประจำหอพัก มีความปลอดภัย และกฏระเบียบในการเข้า-ออกหอที่เข้มงวด และบริเวณโรงเรียน มีสิ่งอำนวยความ สะดวกมากมาย คุณภาพสูง ได้รับการดูแลอย่างดี

ข้อมูลโรงเรียนค่าใช้จ่าย & ทุนการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักภาพบรรยากาศโรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โรงเรียนมีการจัดบุคลากรที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน ครูทุกคนมีประสบการณ์การสอนยาวนาน
 • การเรียนการสอนเข้มข้น เน้นวิชาการ และนักเรียนทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อ
 • ค่าเฉลี่ยของ NCEA อยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และมีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดในเมืองไครสต์เชิร์ช 
 • มีหอพักนักเรียน ที่เปิดให้พักเฉพาะระดับชั้น Year 7 – 13
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก
 • สิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม อุปกรณ์การเรียนทันสมัย มั่นใจได้เลยว่านักเรียนจะได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 1 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 100%
 • NCEA Level 2 : 100%
 • NCEA Level 3 : 99%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 84%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 99%

ค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปี :

 • Year  7 – 8 : 48,553 NZD (ค่าเรียน + ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ESOL + ค่าหอพัก + อาหาร 3 มื้อทุกวัน) Update 2019
 • Year  9 – 13 : 54,000 NZD (ค่าเรียน + ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ESOL + ค่าหอพัก + อาหาร 3 มื้อทุกวัน) Update 2019

ทุนการศึกษา : สูงสุด 50% สำหรับนักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนในระดับชั้น Year 11, 12 หรือ 13 (แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ทุนเรียนดี 2. ทุนความสามารถทางด้านกีฬา 3. ทุนความสามารถทางด้านศิลปะและการแสดง)
ประเภทโรงเรียน : เอกชน หญิงล้วน (Boarding School)
Decile : 10

จำนวนนักเรียน : 807 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 85%, ชาวเอเชีย 6%, ชาวเมารี 4%, อื่นๆ 5%)
Website : www.stmargarets.school.nz
สถานที่ตั้งโรงเรียน : 

เรียที่ St Magaret’s College 1 ปีการศึกษา มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

Year 7 – 8

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$2,000

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$50,297.67

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

NZ$2,000

 
ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

รวมในค่าเทอมแล้ว
ค่าที่พักแบบหอพักนักเรียน 1 ปี

รวมในค่าเทอมแล้ว
ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$550

Orbit Protect

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$54,847.67
(ประมาณ 1,151,800 บาท)

 

Year 9 – 13 (หลักสูตร NCEA และ IB Diploma)

รายการ

ค่าใช้จ่าย NZD

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 
ค่าลงทะเบียนต่อปี

NZ$2,000

 
ค่าเทอม 1 ปี

NZ$56,045.37

 

ค่าที่พัก และอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

NZ$2,000

 
ค่าธรรมเนียมจัดหาที่พัก

รวมในค่าเทอมแล้ว
ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์ 1 ปี

รวมในค่าเทอมแล้ว
ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี

NZ$550

Orbit Protect

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

NZ$60,595.37
(ประมาณ 1,272,500 บาท)

 

ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิก

St Margaret’s College เป็นมากกว่าโรงเรียนประจำหญิงล้วน แต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมทั่วโลก รวมถึงเป็นแหล่งรวมนักเรียนมากความสามารถ ทั้งดานวิชาการ กีฬา และนักดนตรีระดับโลก มอบการศึกษาที่ดีที่สุด ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับนักเรียนที่เน้นผลลัพธ์ทางวิชาการ หลักสูตรมัธยมปลายนานาชาติที่ St Margatet’s College เปิดสอน 2 รูปแบบคือ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) และ International Baccalaureate (IB) Diploma โดยนักเรียนสามารถออกแบบเส้นทางการเรียนของตัวเอง ร่วมกับครูผู้เชี่ยวชานได้อย่างอิสระ

PRE-SCHOOL

โรงเรียนเตรียมอนุบาลของ St Margaret’s College สนับสนุนให้เด็กคิดเป็น ฝึกตั้งคำถาม พัฒนาจิตใจให้ใฝ่รู้ ปลูกฝังหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อตัวเอง และสังคม จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับเด็กในวัยเดียวกัน เพื่อการเจริญเติบโตทางสัคม อารมณ์ สติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ

Junior School (Year 1 – 6)

โรงเรียนมัธยมต้นของ St Margaret’s College  มอบโอกาสให้เด็กนักเรียน รู้สึกมั่นใจในตัวเอง กล้าตัดสินใจ แฃะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทางโรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อม ให้มีการเรียนรู้แบบองค์รวม  ผ่านวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า การใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการเป็นผู้นำ (Live, Learn and Lead) หลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน และการใช้ชีวิต 

Middle School (Year 7 – 10)

เป็นช่วงที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับนักเรียนต่างชาติ เนื่องจาก เป็นจุดสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต เตรียมสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในการเรียนต่อในนอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนแบบบูรณาการ  ผสมผสานการเรียนที่ทันสมัย ทั้งการเรียนในห้องเรียน การเรียนนอกห้องเรียน การเรียนออนไลน์ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีส่วยร่วมในกีฬา ดนตรี และศิลปะอย่างจริงจัง 

Senior School (Year 11 – 13)

โรงเรียนมัธยมปลาย St Margaret’s College มอบการศึกษาแบบคู่ขนาน โดยมีการผสมผสานระหว่างหลักสูตร NCEA กับ IB Diploma โดยในระดับชั้น Year 11 นักเรียนทุกคนจะได้เรียนหลักสูตร NCEA จากนั้นในระดับชั้น Year 12 นักเรียนจะสามารถเลือกได้ระหว่างหลักสูตร NCEA กับ IB Diploma ซึ่งจะมีครูที่ปรึกษา คอยแนะนำและสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 

 • NCEA เป็นคุณวุฒิหลักของนิวซีแลนด์สำหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับทั่วโลก การสอบ จะมีการสอบภายในโรงเรียน (โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบ) และการสอบภายนอกโรงเรียน (จัดสอบโดยส่วนกลางของ NZQA) ซึ่งสอบพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับโรงเรียน St Margaret’s College เมื่อนักเรียนเรียนระดับชั้น Year 11 นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนวิชา NCEA Level 1
 • IB Diploma เป็นคุณวุฒินานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ขึ้นชื่อว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มงวด และเป็นมาตรฐาน เน้นการเรียนที่เข้มข้น ปูพื้นฐานทฤษฎี และเจาะลึกในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้ในเรื่องที่ต้องการจะศึกษาอย่างลึกซึ่ง เหมาะสำหรับนักเรียนที่เน้นผลลัพธ์ทางวิชาการ สำหรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยระดับ Top ชั้นนำของโลก โดย มีประวัตินักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน St Margaret’s College และสามารถเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลกได้ เช่น Harvard University, Princeton University, Stanford Universtiy, Oxford Universtiy, Cambridge University

หอพักนักเรียน

โรงเรียน St Margaret’s College มีหอพักนักเรียนคอยบริการ ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น หลักเลิกเรียนในแต่ละวัน หอพักนักเรียนจะมีกิจกรรมที่นักเรียนสามารถทำร่วมกันหลังเลิกเรียนได้อย่างสนุกสนาน รวมถึงกลุ่มติวบทเรียน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางอารมณ์และจิตวิญญาณ ดูแลให้ความอบอุ่นโดยครูดูแลหอพัก ที่เฝ้าดูแลเด็กๆ ตลอดเวลา 

Uniform


เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับข้อมูล 10 โรงเรียนที่ทางเดอะเบสท์ ได้สรุปข้อมูลมาให้ สำหรับผู้ปกครองไหน ที่สนใจ หรืออยากสอบถามข้อมูลเชิงลึกใน 10 โรงเรียนนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเดอะเบสท์ได้เลยค่ะ เราพร้อมที่จะตอบคำถามทุกคำถามค่ะ


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


Reference

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.