รู้หรือไม่ ? ประเทศนิวซีแลนด์ มีระบบการศึกษา NCEA ซึ่งเป็นระบบการศึกษานานาชาติ คุณภาพเทียบเท่ากับ IB หรือ CIE และค่าใช้จ่ายไม่สูง เมื่อเทียบกับประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา ที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 1.2 – 1.5 ล้านบาท ต่อปี ในขณะที่ นิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายอาจจะถูกลงกว่า 50% เริ่มต้นเพียง 200,000 บาท ต่อปีเท่านั้น และคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาเทียบเท่ากัน การเรียนการสอนมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และบุคลากรทางการสอน อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก

นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ ยังได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 2 ของโลกจากการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) และเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยอันดับ 1 ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ ขึ้นชื่อในเรื่องของการดูแลนักเรียนต่างชาติ โดยโรงเรียนทุกโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ผ่านมาตรฐานทางด้านการศึกษา และหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ  (Code of Practice for the Pastoral Care of International Students) ซึ่งผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่า น้องๆ จะได้เรียน และใช้ชีวิต ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด

สำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ที่เน้นผลลัพธ์ทางการเรียน การเรียนการสอนเข้มข้น เพื่อโอกาสในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่มีคะแนนทางวิชาการสูง เช่น แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จึงมองหาโรงเรียนเน้นผลลัพธ์ทางวิชาการ Academic Performance

สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ถ้าหากจะจัดอันดับคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก ทุกโรงเรียน มีคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเทียบเท่ากันหมด แต่ละโรงเรียน อาจจะโดดเด่นในแต่ละด้าน หรือแต่ละเมือง ของนิวซีแลนด์ อาจมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน และทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ ไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรง

ทางเดอะเบสท์ จึงขอสรุป 10 อันดับ โรงเรียนนานาชาติ ในไครสต์เชิร์ช ที่มีอัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยมากที่สุด เพื่อให้ผู้ปกครอง และน้องๆ พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เหตุผลที่เลือกเมืองไครสต์เชิร์ช เนื่องจาก เมืองไครสต์เชิร์ช เป็นเมืองขึ้นชื่อในการดูแลนักเรียนต่างชาติ ทุกโรงเรียน ผ่านมาตรฐานทางด้านการศึกษา และหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ (Code of Practice for the Pastoral Care of International Students)

สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเมืองไครสต์เชิร์ช : คลิ๊ก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองไครสต์เชิร์ช

ทำความรู้จักกับโรงเรียนในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ แบ่งประเภทของโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คล้ายๆ กับประเทศอื่นๆ ก็คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนกึ่งรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน

 • โรงเรียนรัฐบาล (State School) – โดยปกติแล้ว นักเรียนที่ถือสัญชาตินิวซีแลนด์ จะเลือกเรียนโรงเรียนรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลให้การสนับสนุนและมอบการศึกษาฟรี ให้กับนักเรียนในประเทศที่อายุไม่เกิน 19 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าอาหารกลางวัน และค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร
  • ค่าเทอมโรงเรียนรัฐบาล ประมาณ 12,000 – 17,000 NZD ต่อปี (ประมาณ 204,000 – 340,000 บาท) 
 • โรงเรียนกึ่งรัฐบาล (State Integrated School) – โดยส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยองค์กรทางศาสนา เช่น โรงเรียนคาทอลิก โดยโรงเรียนกึ่งรัฐบาล จะได้รับเงินสนับสนุนของรัฐด้วยเช่นกัน แต่ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วย ส่วนใหญ่แล้ว นักเรียนต่างชาติ จะเลือกเรียนโรงเรียนกึ่งรัฐบาล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง
  • ค่าเทอมโรงเรียนกึ่งรัฐบาล ประมาณ 14,500 – 18,000 NZD ต่อปี (ประมาณ 290,000 – 360,000 บาท)
 • โรงเรียนเอกชน  (Private School) – นักเรียนนิวซีแลนด์เพียง 5% เท่านั้นที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน และบางโรงเรียนอาจจะแบ่งแยกชาย หญิงแบบชัดเจน โดยส่วนใหญ่แล้ว โรงเรียนเอกชนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันมากที่สุด ส่วนใหญ่จะมีหอพักนักเรียน (Boarding) อุปกรณ์การเรียน และอุปกรร์การกีฬาทันสมัย ครบครัน ค่าธรรมเนียมจึงสูงกว่าโรงเรียนประเภทอื่น
  • ค่าเทอมโรงเรียนเอกชน 24,000 – 35,000 NZD ต่อปี (ประมาณ 480,000 – 700,000 บาท) 

หมายเหตุ : ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายข้างต้น เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเทอม ยังไม่รวมค่าที่พัก ซึ่งที่พักมีให้เลือกทั้งแบบหอพักและโฮมสเตย์ และราคาขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ และสำหรับโรงเรียนเอกชนบางแห่ง จะมีหอพักนักเรียนให้บริการด้วย

คลิ๊ก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ กับ 8 เหตุผล ที่ผู้ปกครองควรส่งบุตรหลาน ไปเรียนมัธยม ที่ประเทศนิวซีแลนด์

ทำความรู้จักกับระบบการศึกษา NCEA ประกาศนียบัตรที่การันตีถึงความสำเร็จในการศึกษา

NCEA (National Certificate of Education Achievement) เป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA สอดคล้องกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นๆ ในนิวซีแลนด์และในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยใบประกาศ NCEA จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • NCEA Level 1 (Year 11)
 • NCEA Level 2 (Year 12) นักเรียนที่เรียนจบในระดับนี้ สามารถนำวุฒิการศึกษามายื่นเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เลย
 • NCEA Level 3 (Year 13) นักเรียนที่เรียนจบในระดับนี้ สามารถนำวุฒิการศึกษายื่นเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลกได้ เช่น Oxford University, Stanford University, Harvard University และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ทั่วโลก

ทางเว็บไซด์ Insight The New Zealand Herald ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการสอบผ่าน NCEA แต่ละระดับ และอัตราการสประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของแต่ละโรงเรียนในนิวซีแลนด์มาแล้ว โรงเรียนไหนที่ได้เปอร์เซ็นต์ในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยมาก หรือ ระดับ NCEA สูง แสดงว่า โรงเรียนนั้น เน้นวิชาการ การเรียนการสอนเข้มข้น และจัดเต็ม มีการแข่งขันสูง เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เน้นผลลัพธ์ทางวิชาการ Academic Performance และต้องการเข้าเรียนต่อในสาขาวิชาที่ต้องการผลการเรียนสูง ในการเรียนต่อ เช่น คณะแพทย์ คณะพยาบาลศาสตณ์ คณะวิศกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน 10 อันดับนี้ หรือ ระดับ NCEA ต่ำไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนไม่ได้เน้นวิชาการ (Academic Performance) แต่นักเรียนอาจจะเลือกเรียนวิทยาลัยโพลิเทคนิค หรือสายอาชีพมากกว่า โดยโรงเรียนเหล่านี้จะเน้นความถนัดส่วนบุคคล และผลักดันให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามความสามารถที่นักเรียนชื่นชอบ เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เน้นไม่ได้เน้นวิชาการมาก และต้องการเปิดโอกาสในการค้นหาความชอบด้วยตนเอง เช่น ดนตรี กีฬา หรือการทำอาหาร โดยได้รับการสนับสนุนกับครูผู้สอนอย่างเต็มที่

คลิ๊ก เพื่อทำความรู้จักกับ ระบบการศึกษา NCEA ระบบการศึกษานานาชาติ นิวซีแลนด์

DECILE หรือ Socioeconomic Decile คืออะไร?

ในระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ Socioeconomic Decile หรือเรียกสั้นๆ ว่า Decile เป็นเหมือนตัวชี้วัดของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อกำหนดเป้าหมายในการระดมทุนสนับสนุนของรัฐบาล ซึ่งแบ่งจากเขต และชุมชน ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ โดย Decile จะวัดจาก ข้อมูลประชากรศาสตร์ ของในแต่ละเขต เช่น รายได้ต่อครัวเรือน อาชีพผู้คนในชุมชน ความหนาแน่นของครัวเรือน ระดับการศึกษา การสนับสนุนจากทางรัฐบาลในชุมชน โดย Decile จะแบ่งเป็น 1-10 ระดับ

 • Decile 1 คือชุมชนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำ เป็นชุมชนใช้แรงงาน ความหนาแน่นของประชากรสูงกว่าจำนวนบ้าน ระดับการศึกษาของคนในชุมชนต่ำ และรัฐบาลให้การสนับสนุนมากที่สุด
 • Decile 10 คือ ชุมชนที่มีรายได้ต่อครัวเรือนสูง เป็นชุมชนที่มีอาชีพที่เป็นไปตาม อาชีพมาตรฐานของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ความหนาแน่นของประชากรต่ำ ระดับการศึกษาของคนในชุมชนสูง รัฐบาลจึงให้เงินสนับสนุนน้อยที่สุด หรือเข้าใจง่ายๆ ถ้าโรงเรียนที่มี Decile 10 คือครวบครัวรอบ ๆ โรงเรียนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีมาก

ดังนั้น ยิ่งค่า Decile สูงเท่าไหร่ ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจในบริเวณโซนของโรงเรียนนั้น ๆ ยิ่งค่า อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัด Decile ไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แต่เป็นตัวบ่งบอกถึงระดับเศรษฐกิจของชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน เช่น ถ้าส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนที่มี Decile 10 หมายความว่า สภาพแวดล้อมที่น้องๆ อาศัยอยู่ ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี และค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้านในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน


10 อันดับ โรงเรียนอินเตอร์ในไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์ ที่นักเรียนประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัยมากที่สุด


ไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ มีโรงเรียนประถม มัธยมทั้งหมด 146 แห่งด้วยกัน ในจำนวนนี้ มีทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนกึ่งรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน โดยทางเดอะเบสท์ ได้คัดเลือกเพียง 10 โรงเรียน ที่มีอัตราประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อ ระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุด มาให้น้องๆ และผู้ปกครองได้พิจารณากัน ถ้าน้องๆ เน้นผลลัพธ์ทางวิชาการ Academic Performance เราขอแนะนำ 10 โรงเรียนนี้ค่ะ

อันดับที่ 10 Burnside High School

Burnside High School ก่อตั้งเมื่อปี 1940 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ในเขต Burnside เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยนักเรียนมากถึง 2,568 คน จึงเป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาคารเรียนที่ทันสมัย ห้องสมุด สระว่ายน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย 

โรงเรียน Burnside High School ส่งเสริมวิชาการ ควบคู่กับวัฒนธรรม มีโปรแกรมที่ยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความสนใจของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรอีกมากมาย ตามความชอบของแต่ละคน เช่น กีฬา ศิลปะ หรืออาสาสมัคร เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาความถนัดของตัวเอง และสามารถต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ หลักสูตรที่โดดเด่นคือ ศิลปะ ดนตรี การแสดง การเต้น

จุดเด่นของโรงเรียน

 • เป็นโรงเรียนมีขนาดใหญ่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ปลูกฝังจิตสำนึก ในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และความเคารพผู้อื่น
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย แบ่งตามความชอบส่วนบุคคล
 • อุปกรณ์การสอนทันสมัย มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนทุกห้อง
 • ส่งเสริมให้กล้าคิด กล้าแสดงออก
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 1 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 87%
 • NCEA Level 2 : 91%
 • NCEA Level 3 : 84%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 95%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 69%

ค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปี : 15,500 NZD (เฉพาะค่าเทอม) Update 2019
ทุนการศึกษา : ทุนส่วนลดค่าเทอม 1,500 NZD ต่อปี (คะแนนภาษาอังกฤษต้องผ่านเกณฑ์)
ค่าธรรมเนียมที่พักแบบโฮมสเตย์ : 266 NZD ต่อสัปดาห์ + อาหาร 3 มื้อ ทุกวัน Update 2019
ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนรัฐบาล สหศึกษา (Day School)
Decile : 8
จำนวนนักเรียน : 2,568 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 48%, ชาวเอเชีย 23%, ชาวเมารี 8%, ชาวแปซิฟิก 3%, อื่นๆ 18%)

ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียน คลิ๊ก | สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิ๊ก | VDO แนะนำโรงเรียน คลิ๊ก | ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก


อันดับที่ 9 Cashmere High School

Cashmere High School เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาของรัฐตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองไครสต์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1956 โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของแคชเมียร์ประเทศนิวซีแลนด์บนฝั่งเหนือของแม่น้ำ Heathcote ที่มองเห็นเนินเขาแคชเมียร์ เปิดสอนในระดับ Year 9 – Year 13 ปัจจุบัน มีนักเรียนประมาณ 2,000 คน เป็นโรงเรียนที่ใหญ่เป็นอันดับสาม ของเมืองไครสต์เชิร์ช

โรงเรียน Cashmere High School เป็นที่รู้จักดีทั่วทั้งนิวซีแลนด์ในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และด้านหลักสูตรศิลปะและดนตรี นอกจากนี้ ยังเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม ESOL ให้กับนักเรียนที่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงระดับที่จำเป็น และมีกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์กับภูมิประเทศอันยิ่งใหญ่ เช่น การเดินป่า การพายเรือคะยัค การปีนเขา

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ครูทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกคน เอาใจใส่นักเรียนทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน เติบโตต่ออย่างต่อเนื่องทุกปี
 • มีหลักสูตรเสริมมากมาย แบ่งตามความชอบของนักเรียนรายบุคคล เช่น การแสดง ดนตรี กีฬา
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 9 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 91%
 • NCEA Level 2 : 96%
 • NCEA Level 3 : 83%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 88%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 71%

ค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปี : 14,500 NZD (ค่าเรียน + ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ESOL + ค่าอุปกรณ์การเรียน) Update 2020
ทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียน Year 9 มูลค่า 1,000 NZD (มีความสามารถทางด้านดนตรี หรือกีฬา)
ค่าธรรมเนียมที่พักแบบโฮมสเตย์ : 270 NZD ต่อสัปดาห์ + อาหาร 3 มื้อทุกวัน Update 2020

ประเภทโรงเรียน :โรงเรียนรัฐบาล สหศึกษา (Day School)
Decile : 9

จำนวนนักเรียน : 2,032 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 78%, ชาวเมารี 11%, ชาวเอเชีย 8%, ชาวแปซิฟิก 2%, อื่นๆ 1%)

ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียน คลิ๊ก | สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิ๊ก | VDO แนะนำโรงเรียน คลิ๊ก | ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก


อันดับที่ 8  Marian College

Marian College ก่อตั้งในปี 1982 ด้วยการรวมโรงเรียนคาทอลิกสองแห่งเข้าด้วยกันคือ St Mary’s College และ McKillop College ตั้งอยู่ใน Shirley มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนหญิงล้วน เปิดสอนในระดับ Year 9 – 13 

Marian College เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ 393 คน นักเรียนทุกคนจึงได้รับการดูแลอย่างดี และทั่วถึง การเรียนการสอนมีมาตรฐาน ผสมผสานระหว่างบทเรียน และคำสอนศาสนาเข้ากันได้อย่างลงตัว พร้อมเทคโนโลยีการเรียนที่ทันสมัย และโรงเรียนมีการดูแลที่ดีและเหมาะสมกับนักเรียนทุกคน

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ความสำเร็จของ NCEA อยู่ในระดับสูง
 • หลักสูตรคุณภาพสูง ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามยุคและสมัย มุ่งเน้นการศึกษาแบบองค์รวม
 • หลักสูตรของโรงเรียนตอบสนองต่อความต้องการความสนใจและแรงบันดาลใจของนักเรียนรายบุคคล
 • สร้างความรับผิดชอบร่วม สำหรับการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของนักเรียน
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 9 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 92%
 • NCEA Level 2 : 98%
 • NCEA Level 3 : 84%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 100%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 72%

ค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปี : 14,000 NZD (เฉพาะค่าเรียน) Update 2020
ทุนการศึกษา : จะประกาศให้ทราบภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2020
ค่าธรรมเนียมที่พักแบบโฮมสเตย์ : 240 ฺNZD ต่อสัปดาห์ + อาหาร 3 มื้อ ทุกวัน Update 2020

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนกึ่งรัฐบาล หญิงล้วน (Day School)
Decile : 8

จำนวนนักเรียน : 405 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 62%, ชาวเมารี14%, ชาวแปซิฟิก 9%, ชาวเอเชีย 8%, อื่นๆ 7%)

ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียน คลิ๊ก | สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิ๊ก | VDO แนะนำโรงเรียน คลิ๊ก | ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก


อันดับที่ 7 Middleton Grange School

Middleton Grange School เป็นโรงเรียนสหศึกษา คริสเตียน กึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน ตั้งอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดทำการมานานกว่า 52 ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 1-13 โรงเรียนตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองไคร์ทเซิร์ส หากเดินทาง ใช้เวลาเพียง 15 นาทีจากใจกลางเมือง 5 นาที จากมหาวิทยาลัย University of Canterbury นักเรียนทุกคนจะได้รับความเอาใจใส่ทั้งในด้านวิชาการ ด้านการกีฬา ด้านดนตรี นอกจากนี้ โรงเรียน Middleton Grange School ยัง ดูแลนักเรียนทุกคนเหมือนเป็นครอบครัว ตรวจตราความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด และแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ

จุดเด่นของโรงเรียน

 • หลักสูตรการเรียนของโรงเรียน Middleton Grange School มีความยืดหยุ่น ครูผู้สอนมีประสบการณ์ ทุ่มเท เอาใจใส่เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
 • การเรียนมีความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์ อิสระ และรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก
 • อยู่ในทำเลที่ปลอดภัย เดินทางสะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
 • ครูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในวิชาที่สอน เข้าใจความต้องการของนักเรียนต่างชาติดี
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนรอบด้าน เช่น ทักษะในด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 1 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 92%
 • NCEA Level 2 : 92%
 • NCEA Level 3 : 93%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 98%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 78%

ค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปี : 14,200 NZD (ค่าเรียน + ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ESOL + ค่าอุปกรณ์การเรียน) Update 2020
ทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียน Year 9 มูลค่า 500 NZD ระยะเวลา 3 ปี (มีความสามารถทางด้านดนตรี)
ค่าธรรมเนียมที่พักแบบโฮมสเตย์ : 280 NZD ต่อสัปดาห์ + อาหาร 3 มื้อ ทุกวัน Update 2020

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนกึ่งรัฐบาล สหศึกษา (Day School)
Decile : 9

จำนวนนักเรียน : 1,280 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 65%, ชาวเอเชีย 21%, ชาวเมารี 6%, ชาวแปซิฟิก 3%, อื่นๆ 5%)

ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียน คลิ๊ก | สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิ๊ก VDO แนะนำโรงเรียน คลิ๊ก | ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก


อันดับที่ 6 Christchurch Girls’ High School

Christchurch Girls ‘High School ก่อตั้งขึ้นในปี 1877 และเป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนที่เก่าแก่เป็นอันดับสอง ในประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรเหมาะสำหรับสไตล์การเรียนของเด็กผู้หญิง สร้างโอกาสในความเท่าเทียม และพัฒนาเด็กผู้หญิงให้เป็นผู้นำ ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน พัฒนาทักษะและขีดความสามารถ มุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้างความแข็งแกร่งระหว่างครูและนักเรียน

Christchurch Girls’ High School ยังเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ได้เพิ่มชื่อโรงเรียนเป็นภาษาเมารี เพื่อเปิดโอกาสให้ความเท่าเทียมกัน และให้เกียรติทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์ โดยชื่อภาษาเมารี ได้ชื่อว่า Te Kura o Hine Waiora

จุดเด่นของโรงเรียน Christchurch Girls’ High School คือ มีการเก็บรายงานผลการศึกษา และความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป สร้างโอกาส และความก้าวหน้า จากรุ่นสู่รุ่น หลักสูตรมีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เพื่อให้เหมาะสมกับวัยมากที่สุด

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
 • พนักงานทุกคน มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นผู้นำ สร้างโอกาสมากมาย 
 • ปลูกฝังให้นักเรียนเคารพตนเอง และผู้อื่น
 • พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต ในโลกของความเป็นจริง นอกเหนือจากการเรียน
 • นักเรียนทุกคนได้รับการสนุบสนุนทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมอย่างดี
 • อุปกรณ์การเรียนทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 • มีการรายงานผลการเรียนอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ปกครอง พร้อมวิเคราะห์นักเรียนอย่างละเอียด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 9 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 93%
 • NCEA Level 2 : 99%
 • NCEA Level 3 : 92%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 99%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 83%

ค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปี : 15,500 NZD (เฉพาะค่าเรียน) Update 2020
ทุนการศึกษา : จะประกาศให้ทราบภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2020
ค่าธรรมเนียมที่พักแบบโฮมสเตย์ : 280 NZD ต่อสัปดาห์ + อาหาร 3 มื้อ ทุกวัน Update 2020

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนรัฐบาล หญิงล้วน (Day School)
Decile : 9

จำนวนนักเรียน : 1,089 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 76%, ชาวเมารี 10%, ชาวเอเชีย 10%, ชาวแปซิฟิก 3%, อื่นๆ 1%)

ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียน คลิ๊ก | สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิ๊ก | VDO แนะนำโรงเรียน คลิ๊ก | ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก 


อันดับที่ 5 Villa Maria College

Villa Maria College ก่อตั้งในปี 1918 ที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ แรกเริ่ม เป็นโรงเรียนหญิงล้วน และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนหญิงล้วนในปี 1941 เป็นสมาชิกของ Sisters of Mercy ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโรงเรียน ที่เป็นวิสัยทัศน์ ในการดูแลอภิบาล โดยจะยึดหลักดังนี้

 • เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนแต่ละคนให้ถึงขีดสุด
 • ดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
 • ห่วงใยคนจนและผู้ด้อยโอกาส
 • ให้ความสำคัญกับความยุติธรรม

โรงเรียน Villa Maria College มีเป้าหมายชัดเจน คือทำให้นักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์โดยดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและค่าความเมตตาในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ นักเรียนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน รวมถึงเรียนรู้ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ผสมผสานกับหลักสูตรทางวิชาการที่เข้มข้น ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แสดงให้เห็นถึง ความสำเร็จของโรงเรียน นักเรียนเกือบทุกคน ประสบความสำเร็จด้วยคะแนนดีเลิศ

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โปรแกรมของนักศึกษานานาชาติมีความโดดเด่น นักเรียนได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ตามหลัก Code of Practice
 • มีการรายงานผลการเรียนและความประพฤติต่อครอบครัวตลอดเวลา
 • มีการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการในการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและแรงบันดาลใจของเด็กหญิง Villa Maria College
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 7 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 95%
 • NCEA Level 2 : 94%
 • NCEA Level 3 : 97%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 97%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 84%

ค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปี : Year 7 – 15 : 14,500 NZD (ค่าเรียน + ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ESOL + ค่าอุปกรณ์การเรียน) Update 2019
ทุนการศึกษา :

 • Presidential Scholarship มูลค่า $2,000 ต่อปี เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า GPA 3.0 หรือ 85% – 89% ขอบค่าเฉลี่ย
 • Villa Merit Scholarship มูลค่า $1,500 ต่อปี เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า GPA 3.0 หรือ 80% – 84% ขอบค่าเฉลี่ย

ค่าธรรมเนียมที่พักแบบโฮมสเตย์ : 260 NZD ต่อสัปดาห์ + อาหาร 3 มื้อ ทุกวัน Update 2019
ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนกึ่งรัฐบาล หญิงล้วน (Day School)
Decile : 9

จำนวนนักเรียน : 824 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 72%, ชาวเมารี 9%, ชาวเอเชีย 9%, ชาวแปซิฟิก 3%, อื่นๆ 7%)

ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียน คลิ๊ก | สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิ๊ก | VDO แนะนำโรงเรียน คลิ๊ก | ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก


อันดับที่ 4 St Andrew College (Christchurch)

St Andrew’s College โรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา ก่อตั้งในเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อปี 1917 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Year 1 – 13 วิทยาเขตขนาดใหญ่และสวยงาม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หลักสูตรมุ่งเน้นวิชาการ พัฒนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสนับสนุนความคิดของนักเรียนทุกคน ให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัว โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม และยอดเยี่ยม มีโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม และกีฬาที่โด่งดังในระดับนานาชาติ

โรงเรียน St Andrew’s College มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย นักเรียนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์และทรัพยากรที่มีประโยชน์หลากหลาย มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเรียนการสอน มีการจัดระบบที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานที่และการบำรุงรักษาและมีการตรวจเช็คสภาพของอุปกรณ์การสอนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทางโรงเรียน มีที่พักรองรับนักเรียนประมาณ 158 คน คิดเป็น 16% ของนักเรียนทั้งหมด โดยหอพักนักเรียนมีกฏระเบียบที่เคร่งครัด และดูแลโดยคณะกรรมการหอพัก ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

จุดเด่นของโรงเรียน

 • มีการจัดบุคลากรที่เหมาะสมกับช่วงอายุและระดับของนักเรียนหลักสูตรการสอนที่โรงเรียนและขนาดของโรงเรียน
 • มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่จัดส่งหรือส่งที่โรงเรียน
 • มีหลักสูตรสำหรับการสอนการเรียนรู้และการประเมินและทำรายละเอียดของหลักสูตรและโปรแกรมสำหรับการจัดส่งสำหรับผู้ปกครอง
 • มีหอพักสำหรับนักเรียน ดูแลโดยคณะกรรมการหอพัก มีความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 1 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 100%
 • NCEA Level 2 : 99%
 • NCEA Level 3 : 94%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 99%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 85%

ค่าธรรมเนียมการเรียน :

 • Years 1–2 ค่าเทอม 24,000 NZD ต่อปี (เฉพาะค่าเรียน) Update 2020
 • Years 3–4 ค่าเทอม 25,000 NZD ต่อปี (เฉพาะค่าเรียน) Update 2020
 • Years 5–6 ค่าเทอม 26,000 NZD ต่อปี (เฉพาะค่าเรียน) Update 2020
 • Years 7–8 ค่าเทอม 27,000 NZD ต่อปี (เฉพาะค่าเรียน) Update 2020
 • Years 9–13 ค่าเทอม 35,000 NZD ต่อปี (เฉพาะค่าเรียน) Update 2020

ทุนการศึกษา :

 • ทุนเรียนดี ลดค่าเทอมสูงสุด 50% ระยะเวลา 2 ปี สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียน Year 7 และ 8
 • ทุนเรียนดี ลดค่าเทอมสูงสุด  50% ระยะเวลา 5 ปี สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียน Year 9 – 13

ค่าธรรมเนียมที่พักแบบหอพักต่อปี : 16,500 NZD + อาหาร 3 มื้อทุกวัน Update 2020
ค่าธรรมเนียมที่พักแบบโฮมสเตย์ : 333.50 NZD ต่อสัปดาห์ + อาหาร 3 มื้อทุกวัน Update 2020

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนเอกชน สหศึกษา (Day and Boarding School)
Decile : 10

จำนวนนักเรียน : 1,425 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 81%, ชาวเอเชีย 7%, ชาวเมารี 5%, ชาวแปซิฟิก 1%, อื่นๆ 6%)

ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียน คลิ๊ก | สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิ๊ก | VDO แนะนำโรงเรียน คลิ๊ก | ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก


อันดับที่ 3 Christ College

Christ College ก่อตั้งในปี 1850 เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช ปัจจุบัน มีนักเรียนประมาณ 617 คน โดยเป็นนักเรียนชายทั้งหมด เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Year 9 – 13 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากโบสถ์แองกลิกัน จึงมีกลิ่นอายความเก่าแก่ และประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ วิทยาเขตสวยงาม และหรูหรา ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในเทพนิยาย

Christ College มีหอพักสามแห่งตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัย พร้อมกับบ้านเจ็ดหลัง สำหรับเด็กชายทุกคน ซึ่งบ้านแต่ละหลังให้การสนับสนุนเด็กผู้ชายทุกคนในการพัฒนาความมั่นใจ ความเป็นอสระ ฝึกระเบียบวินัย และช่วยเหลือตัวเอง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนพันธกิจและคำขวัญนั้นสอดคล้องกับคุณธรรมหลักของคริสเตียน 

จุดเด่นของโรงเรียน

 • สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย เหมาะสมสำหรับทุกหลักสูตร ทุกวัย
 • มีหอพักสามแห่งตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัย พร้อมกับบ้านเจ็ดหลัง สำหรับเด็กชายทุกคน
 • วิทยาเขตของวิทยาลัยนั้นสวยงามและได้รับการดูแลอย่างดี นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้ความเคารพในสิ่งที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในวิทยาลัย
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 9 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 95%
 • NCEA Level 2 : 98%
 • NCEA Level 3 : 94%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 98%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 90%

ค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปี : Year  9 – 13 : ค่าเทอม 62,000 NZD  (ค่าเรียน + ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ESOL + ค่าหอพัก + อาหาร 3 มื้อ ทุกวัน + ค่ายูนิฟอร์ม + ค่าประกันสุขภาพ + ค่าสอบ NCEA + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกือบทั้งหมด) Update 2020
ทุนการศึกษา : จะประกาศให้ทราบภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2020
ประเภทโรงเรียน : เอกชน ชายล้วน (ฺBoarding School)
Decile : 10

จำนวนนักเรียน : 660 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 82%, ชาวเมารี 2%, อื่นๆ 16%)

ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียน คลิ๊ก | สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิ๊ก | VDO แนะนำโรงเรียน คลิ๊ก | ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก


อันดับที่ 2 Rangi Ruru Girls’ School

Rangi Ruru Girls’ School เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน ตั้งอยู่ที่ Merivale ชานเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 662 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 7 – 13 มีชื่อเสียงในด้านการละคร และการแสดง นักเรียนหญิงทุกคน จะได้รับการเรียนและการดูแลที่ดีที่สุด และพลักดันให้เกิดความคิด พัฒนาความเป็นผู้นำในสังคม และก้าวข้ามกรอบจำกัดของสตรี

โรงเรียน Rangi Ruru Girls’ School มีวิทยาเขตที่สวยงาม เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย มีหอพักรองรับนักเรียนได้ 137 คน หรือ 21% ของนักเรียนทั้งหมด มีความปลอดภัย และมีระบบการดูแลอภิบาลที่ดีที่สุด นักเรียนหญิงทุกคน ที่มาเรียน จะได้ฝึกความเป็นกุลสตรี และระเบียบวินัยไปด้วย 

จุดเด่นของโรงเรียน

 • ค่าเฉลี่ยของ NCEA อยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
 • เป็นโรงเรียนที่นักเรียนได้รับทุนการศึกษาในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด
 • หลักสูตรมีความยืดหยุ่น กระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
 • เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนในการประเมินการเรียน และกำหนดเป้าหมายของตนเอง
 • ให้คำแนะนำด้านวิชาการรายบุคคล
 • ทั้งครู และนักเรียน เป็นส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ นอกตำรา
 • ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
 • มีหลักสูตร Global Living ที่เสริมสร้างบุคลิกภาพ ความเป็นกุลสตรี และฝึกภาวะผู้นำให้กับนักเรียนหญิงทุกคน

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 7 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 100%
 • NCEA Level 2 : 97%
 • NCEA Level 3 : 97%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 98%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 95%

ค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปี : 37,000 NZD (เฉพาะค่าเรียน) Update 2020
ทุนการศึกษา :

 • ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนใหม่ ที่เข้าเรียนใน Year 7
  • ทุนเรียนดี ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี
  • ทุนความสามารถพิเศษ ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี
  • Stellar Music Scholarships ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี
  • Rangi Ruru Old Girls’ Association Scholarship ทุนช่วยเหลือ 4,000 NZD ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี
 • ทุนการศึกษ าสำหรับนักเรียนใหม่ ที่เข้าเรียนใน Year 9
  • ทุนเรียนดี ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี
  • ทุนความสามารถพิเศษ ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี
  • Stellar Music Scholarships ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี
  • ทุนช่วยเหลือค่าหอพัก 5,000 NZD ต่อปี สามารถขอได้ทุกปี
 • ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนใหม่ ที่เข้าเรียนใน Year 10 – 13
  • ทุนความสามารถพิเศษ ลดค่าเทอมมูลค่า 25% – 50% ระยะเวลา 2 ปี

ค่าธรรมเนียมที่พักแบบหอพักต่อปี : 14,560 NZD พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน Update 2020
ประเภทโรงเรียน : เอกชน หญิงล้วน (Day and Boarding School)
Decile : 10

จำนวนนักเรียน : 662 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 76%, ชาวเอเชีย 9%, ชาวเมารี 8%, อื่นๆ 7%)

ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียน คลิ๊ก | สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิ๊ก | VDO แนะนำโรงเรียน คลิ๊ก | ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก


อันดับที่ 1 St Margaret’s College

St Magaret’s College ก่อตั้งในปี 1910 โดยตั้งอยู่ในใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประมาณ 807 คน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Year 1 – 13 ทางโรงเรียนสนับสนุนทางด้านวิชาการอย่างเต็มที่ จึงประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเป็นอันดับ 1 นอกจากนี้ โรงเรียนยังปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นกุลสตรีให้กับนักเรียนหญิง เพิ่มขีดความสามารถ และทำทุกอย่างที่ผู้หญิงทำไม่ได้ให้เป็นไปได้

ทางโรงเรียนได้สนับสนุนวิชาการอย่างตรงเป้าหมาย พัฒนาความขีดความสามารถของนักเรียน ฝึกนักเรียนให้มีวินัย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังฝึกความเป็นผู้นำ ปรับปรุงบุคลิกภาพ เพื่อให้ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำสตรีสากลได้อย่างภาคภูมิใจ

ทางโรงเรียน St Magaret’s College มีหอพักนักเรียน ที่เปิดให้พักเฉพาะระดับชั้น Year 7 – 13 เท่านั้น ดูแลโดยกรรมการหอพัก และครูประจำหอพัก มีความปลอดภัย และกฏระเบียบในการเข้า-ออกหอที่เข้มงวด และบริเวณโรงเรียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย คุณภาพสูง ได้รับการดูแลอย่างดี

จุดเด่นของโรงเรียน

 • โรงเรียนมีการจัดบุคลากรที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน ครูทุกคนมีประสบการณ์การสอนยาวนาน
 • การเรียนการสอนเข้มข้น เน้นวิชาการ และนักเรียนทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อ
 • ค่าเฉลี่ยของ NCEA อยู่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และมีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดในเมืองไครสต์เชิร์ช 
 • มีหอพักนักเรียน ที่เปิดให้พักเฉพาะระดับชั้น Year 7 – 13
 • มีโปรแกรม ESOL หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก
 • สิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม อุปกรณ์การเรียนทันสมัย มั่นใจได้เลยว่านักเรียนจะได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : Year 1 – 13
อัตราการสอบผ่าน NCEA

 • NCEA Level 1 : 100%
 • NCEA Level 2 : 100%
 • NCEA Level 3 : 99%
 • อัตราการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 84%
 • อัตราการประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย : 99%

ค่าธรรมเนียมการเรียนต่อปี :

 • Year  7 – 8 : 48,553 NZD (ค่าเรียน + ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ESOL + ค่าหอพัก + อาหาร 3 มื้อทุกวัน) Update 2019
 • Year  9 – 13 : 54,000 NZD (ค่าเรียน + ค่าเรียนภาษาอังกฤษ ESOL + ค่าหอพัก + อาหาร 3 มื้อทุกวัน) Update 2019

ทุนการศึกษา : สูงสุด 50% สำหรับนักเรียนใหม่ที่เข้าเรียนในระดับชั้น Year 11, 12 หรือ 13 (แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ทุนเรียนดี 2. ทุนความสามารถทางด้านกีฬา 3. ทุนความสามารถทางด้านศิลปะและการแสดง)
ประเภทโรงเรียน : เอกชน หญิงล้วน (Boarding School)
Decile : 10

จำนวนนักเรียน : 807 คน (ชาวนิวซีแลนด์และยุโรป 85%, ชาวเอเชีย 6%, ชาวเมารี 4%, อื่นๆ 5%)

ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียน คลิ๊ก | สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิ๊ก | VDO แนะนำโรงเรียน คลิ๊ก | ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด คลิ๊ก


เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับข้อมูล 10 โรงเรียนที่ทางเดอะเบสท์ ได้สรุปข้อมูลมาให้ สำหรับผู้ปกครองไหน ที่สนใจ หรืออยากสอบถามข้อมูลเชิงลึกใน 10 โรงเรียนนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเดอะเบสท์ได้เลยค่ะ เราพร้อมที่จะตอบคำถามทุกคำถามค่ะ


ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อนิวซีแลนด์เพิ่มเติม

หากผู้ปกครองสนใจสามารถสอบถามข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติม เกี่ยวกับโรงเรียนอื่นๆ ได้เลยค่ะ ทางเดอะเบสท์มีโรงเรียนประถม มัธยม ในประเทศนิวซีแลนด์ให้เลือกเรียนมากกว่า 200 โรงเรียน เพียงแค่บอกความต้องการของผู้ปกครองและงบประมาณที่มีให้กับเรา เรายินดีที่จะช่วยให้บุตรหลานของท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาค่ะ

เดอะเบสท์ ศูนย์ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร

 • บริการให้คำปรึกษาฟรี ทั้งเรื่อง การเรียน
 • เรื่องการทำวีซ่า การเตรียมเอกสาร
 • ทำให้การเรียนต่อต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย
 • ดูแลจนกว่านักเรียนจะเรียนจบ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ทางโรงเรียนเรียกเก็บ
 • คลิ๊ก เพื่อทำความรู้จักเดอะเบสท์ เพิ่มเติม

แนะนำให้สอบถามก่อนล่วงหน้า 4 เดือนก่อนจะเดินทาง ช้าสุดไม่ควรน้อยกว่า 2 เดือน เพื่อทางเดอะเบสท์จะได้ทำการจองที่นั่ง เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนได้มีจำนวนจำกัด

เรียนต่อต่างประเทศ ปรึกษาเดอะเบสท์ฟรี

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
 : 090-327 3558, 088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิ๊กเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

Reference

Advertisements

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.