สารบัญบทความ

Last updated มกราคม 31, 2023 ago by Thebestedu

International College of Management, Sydney (ICMS)


The International College of Management, Sydney (ICMS) เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิชาชีพ โดดเด่นในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การท่องเที่ยว และการโรงแรม นักศึกษาที่ ICMS 90% มีงานทำก่อนเรียนจบ

เป็นวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ในหลักสูตรเฉพาะทาง ในสาขาการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพสูงในประเทศออสเตรเลีย ล่าสุดในปี 2006 วิทยาลัย ICMS ได้รับรางวัล Award for Expert in Education ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า ทางวิทยาลัยมีศักยภาพในด้านการเรียนการสอน ที่เป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันดีในแวดวงอาชีพการบริการ หรือการจัดการทางธุรกิจ

ทำไมต้องมาเรียนที่ ICMS ?

วิทยาลัย ICMS เป็นวิทยาลัยคุณภาพสูง เพื่อเตรียมความพร้อม ทักษะที่จำเป็น และผลักดันนักศึกษาทุกคนก้าวออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุภาพ

 • นักศึกษาที่จบจาก ICMS 90% มีงานรองรับหลังเรียนจบทันที
 • นักศึกษาที่จบจาก ICMS มีอัตราจ้างงานเฉลี่ยสูงกว่า มหาวิทยาลัย Group of Eight
 • เป็นที่ยอมรับของสภาการศึกษาออสเตรเลีย ซึ่งการันตีได้ถึงคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรด้าน Event Management และ Hospitality Management รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ
 • อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพและมีชื่อเสียงในภาคอุตสาหกรรม พร้อมที่จะส่งมอบความสำเร็จให้กับนึกศึกษาทุกคน
 • เน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ผสมผสานกับเนื้อหารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เพื่อปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักศึกษาเกือบ 50% ในสถาบัน ICMS เป็นนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาที่ไปเรียนที่นี่จะได้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพื่อนใหม่ๆ จากหลายหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา
 • กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ การเรียนการสอนและการเรียนรู้จะเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม กระตุ้นให้คุณคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการบริการระดับมืออาชีพ โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูง
 • 100 % ของนักศึกษาของ ICMS เรียนจบพร้อมด้วยประสบการณ์ในการทำงานจริง จากบริษัทชั้นนำ มีการฝึกงานทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่ง ICMS มีบริษัทชั้นนำ ในออสเตรเลีย ที่เป็นพาร์ทเนอร์ คอยรับนักศึกษาจาก ICMS ไปฝึกงานกว่า 1,000 บริษัท
 • เทอมที่ฝึกงานไม่มีการจ่ายค่าเทอม และมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากทางบริษัท
 • มีทุนการให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีแรก นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบัน (ตั้งแต่เทอมที่ 2 เป็นต้นไป) ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่น  จาก ICMS และหน่วยงานภายนอก

2019 ICMS Prospectus_low res-2.jpg


ความคุ้มค่า เมื่อมาเรียนที่ ICMS ออสเตรเลีย

1. ได้ฝึกงานกับสถานประกอบการชั้นนำระดับโลก

การฝึกงาน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่เข้าเรียนในระดับปริญญาโท ที่ ICMS จะต้องเข้ารับการฝึกงาน 600 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษา ได้ทำงานในสถานประกอบการจริง ฝึกฝน เสริมสร้างทักษะในระดับมืออาชีพ และสร้างเครือข่ายการทำงานกับนายจ้างในอนาคต 

วิทยาลัย ICMS มีเครือข่ายสถานประกอบการชั้นนำหลายแห่ง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงาน โดย ทางวิทยาลัย ICMS จะคัดเลือกบริษัทที่สอดคล้องกับผู้เรียน รวมถึงพาเยี่ยมชมสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม เพื่อให้มั่นใจว่า ตรงกับความต้องการของนักศึกษามากที่สุด

นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับค่าตอบแทนในระหว่างที่ฝึกงานกับบริษัทต่างๆอีกด้วย โดยจะได้รับค่าตอบแทนสูงถึง 18 – 25 เหรียญต่อชั่วโมง ซึ่งมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากก นอกจากจะได้ประสบการณ์ทำงานจริงยังสามารถคืนกำไรให้แก่นักศึกษาด้วย ยกตัวอย่างเช่น

ระดับปริญญาโท

 • นระดับปริญญาโท ต้องฝึกงาน 600 ชั่วโมง
 • ในกรณีได้รับค่าแรงเป็นจำนวนเงิน 18 – 25 AUD ต่อชั่วโมง (คำนวณจากค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งอาจจะได้มากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับที่ตกลงกับนายจ้าง)
 • ดังนั้น นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกงานอย่างน้อยขั้นต่ำ ประมาณ 10,800 – 15,000 AUD (ประมาณ 226,800 – 315,000 บาท)

ค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศอยู่ที่ 19.49 เหรียญต่อชั่วโมง (Update : 1 July 2019)

หมายเหตุ : การฝึกงานจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราฝึกงานด้วย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะได้รับค่าตอบแทน

ทุน ICMS ออสเตรเลีย

2. เมื่อเรียนจบ ได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบต่อได้อีก 2 ปี

สำหรับใครที่เรียนต่อต่างประเทศ น้องๆ หลายคนก็คงวางแผนอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทำงาน หารายได้ก่อนกลับประเทศ หรือวางแผนอยู่ในระยะยาว ซึ่งการเรียนต่อที่ออสเตรเลีย เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถอยู่ทำงานต่อได้ ภายใต้วีซ่า Temporary Graduate Visa ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเริ่มต้น การทำงานในออสเตรเลีย เป็นการเริ่มต้นที่จะทำความรู้จักกับบริษัทต่างชาติ และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในออสเตรเลีย

วีซ่า Temporary Graduate Visa (Subclass 485) สามารถทำงานได้แบบเต็มเวลา Full Time หรือสามารถเรียนต่อ เพื่อฝึกประสบการณ์ หรือทักษะอื่นๆ ในออสเตรเลียได้ โดยนักเรียนจะต้องขอวีซ่าประเภทนี้ ภายใน 6 เดือน หลังเรียนจบ แต่วีซ่านี้ เป็นวีซ่าที่สามารถขอได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้น ควรเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนให้ดี 

คลิกเพื่อ ทำความรู้จักกับ Temporary Graduate Visa วีซ่าทำงานหลังเรียนจบออสเตรเลีย 

3. นอกจากนี้ ในระหว่างที่เรียนอยู่ ยังสามารถ ทำงานพาร์ทไทม์ด้วย

อย่างที่ทราบกันว่า วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย ทางสถานทูต อนุญาต ให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า วีซ่าของคุณอนุญาต ให้ทำงานพาร์ททามระหว่างเรียนได้ นอกจากนี้ การทำงานพาร์ทนอกจากจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย ยังช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ ประเทศออสเตเรลีย

สถานทูตออสเตรเลียอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน ทำงานพาร์ทไทม์ ได้ 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ (40 Hours / Fortnights) และสามารถทำงานเต็มเวลา ในช่วงปิดภาคการศึกษา


วิทยาลัย ICMS ตั้งอยู่ที่ไหน ?

ICMS วิทยาเขต Manly Beach 

ICMS วิทยาเขต Manly Beach เป็นที่รู้จักในชื่อ “The Castle on the Hill” หรือ ปราสาทบนเนินเขา นอกจากจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย ICMS แล้ว ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง และเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานอีกด้วย มีสไตล์การออกแบบที่สวยงาม แบบโกธิก มีหอระฆังกลางที่สามารถมองเห็นอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่าง 360 องศา บรรยากาศเงียบสงบ รายล้อมด้วยชายหาด Manly Beach ที่สวยงาม

การเดินทาง

 • เดินทางใจกลางเมือง Manly เพียง 5 – 10 นาที
 • ใช้บริการรถบัสฟรี ซึ่งจะจอดแวะตามจุดสำคัญต่างๆ
 • เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก : วิธีที่นิยมมากที่สุดคือเดินทางโดยเรือข้ามฟาก โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 นาที

ICMS วิทยาเขต ในเมือง 

ICMS วิทยาเขตในเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทำเลดีเยี่ยม CBD เป็นจุดยุธศาสตร์ที่สำคัญของซิดนีย์ สามารถเดินไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย มีร้านอาหาร คาเฟ่ หลายแห่งรวมตัวอยู่ที่นี่ เป็นย่านที่ค่อนข้างแน่นหนา เพรียบร้อยไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบเมืองหลวง

การเดินทาง

 • จากสถานีรถไฟ Central Station ไปยังถนน Pitt Street ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 6 นาที


ระดับปริญญาโทเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง ?

หลักสูตรปริญญาโท ของ ICMS เน้นการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์อย่างมืออาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางที่แข็งแกร่ง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานของโลกศัตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่น ปรับให้เหมาะสมกับความสนใจในอาชีพส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังมีการฝึกงาน Internship ระยะเวลา 600 ชั่วโมง เพื่อได้ทำงานในสถานประกอบการณ์จริง โดยในระดับปริญญาโท เปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

Master of International Business

หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กร ที่ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ มีทักษะ แนวคิดแบบมืออาชีพ ผ่านโปรแกรมการเรียนที่ทันสมัย นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะด้านการบริหารรอบด้าน ทั้งในด้านทฤษฎี และทางด้านปฏิบัติ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย เช่น บริษัทข้ามชาติ บริษัทนำเข้า และส่งออกสินค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำกับ ดูแลกิจการทางการเงิน วิเคราะห์ วางแผนความเสี่ยงของธุรกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการตลาด คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Master of Management (Tourism และ Hospitality)

หลักสูตรการท่องเที่ยว และการโรงแรมของ ICMS มีคุณภาพสูงมาก ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรมในยุคอนาคต โดยนักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับการบริการแบบสมัยใหม่ ผสมผสานกับการบริการแบบร่วมสมัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะได้โอกาสในการทำงานหลากหลายรูปแบบ เช่น ผู้จัดการโรงแรม รีสอร์ท ผู้เชี่ยวชาญในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Master of Management

หลักสูตรการจัดการ สำหรับผู้จัดการที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงทฤษฎีขั้นสูง สำหรับการเป็นผู้นำ การเรียนทันสมัยบนพื้นฐานของความเป็นผู้นำ ฝึกความรับผิดชอบ การตัดสินใจ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้หลากหลายสายงาน เช่น การจัดการกลยุทธ์ และนโยบายทางธุรกิจ ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ธุรกิจ และแผนการตลาด คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Master of Event Management

หลักสูตรน้องใหม่ ที่ตอบรับกับงานในยุคอนาคต เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม คอนเสิร์ท แฟชั่นโชว์ งานเทศกาลแสง สี เสียง การจัดแสงสินค้า ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานในบริษัทออร์แกไนเซอร์ต่างๆ หรือสามารถจัดตั้งบริษัทออร์แกไนเซอร์เองได้ คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม


เรียนต่อป.โท ที่ ICMS ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

 • Masters of International Business
 • Masters of Management
 • Masters of Management (Tourism and Hospitality)
 • Masters of Event Management

ค่าใช้จ่ายตามโครงสร้างหลักสูตร

ชั้นปี

เทอม

ค่าเทอม จำนวนรายวิชาที่ลงทะเบียน
1 1

$11,400

3 วิชา
2

$11,400

3 วิชา
3

$11,400

3 วิชา
2 4

$11,400

3 วิชา
5

 $0 (ไม่เสียค่าเทอม)

ฝึกงาน
6

$0 (ไม่เสียค่าเทอม)

ฝึกงาน
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร

$45,600

รวมทั้งหมด 24 วิชา

ICMS ออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติรายละเอียดดังนี้

1. ทุนการศึกษา Postgraduate Innovation Scholarship (สำหรับนักศึกษาใหม่) ฟรีค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุด 6 วิชา

ฟรีค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุด 4 วิชา มูลค่ารวม 14,400 AUD ประมาณ 331,200 บาท โดยทุนการศึกษา จะได้รับตอนเทอม 2 เป็นต้นไป

มูลค่าทุนการศึกษา: ฟรีค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุด 4 วิชา มูลค่ารวม 14,400 AUD ประมาณ 331,200 บาท
วันปิดรับสมัครทุน: วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2022
วันเปิดเรียน : พฤษภาคม 2022
คุณสมบัติในการสมัคร

 1. สำหรับผูสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทเท่านั้น
 2. มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี GPA 2.80 ขึ้นไป (เกณฑ์เต็ม 4.0)
 3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนานาชาติ ไม่ต้องโชว์ผลคะแนนภาษา)
  1. IELTS Academic : Overall 6.5 โดยคะแนนพาร์ท Writing 6.0 และ Speaking 6.0
  2. TOEFL i-BT : Overall 79 โดยคะแนนพาร์ท Writing 21 และ Speaking 18
  3. Pearson (academic) :  Overall 58 โดยคะแนนพาร์ท Writing 51 และ Speaking 51
  4. Common European Framework (CEFR) : C1
  5. Cambridge English Proficiency (CPE) : Overall 180 โดยคะแนนพาร์ท Writing 180 และ Speaking 180
  6. Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) : Overall 176 โดยคะแนนพาร์ท Writing 169 และ Speaking 169
 4. เขียน Essay จำนวน 500 – 1,000 คำ โดยเขียนให้ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
  • The reasons for choosing ICMS, including the choice of program/specialization
  • What type of position do you see yourself in upon completion of your ICMS Master degree?
  • Why do you think Innovation is so important in your working life?
  • How can ICMS help you become more Innovative?
  • Why are you the most appropriate student to be awarded this scholarship?
 5. สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัย โดยจะสัมภาณณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเขียน Essay รวมถึงความรู้ทั่วไปของวิทยาลัย ICMS

การสมัครทุนการศึกษา

 1. ปรึกษาเดอะเบสท์ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
 2. ส่งเอกสารข้างต้น พร้อมเอกสารตามที่ Checklist ที่ทางเดอะเบสท์ได้ส่งให้ เพื่อทำเรื่องการสมัครเรียน (สำหรับผู้ที่ไม่มีผลคะแนน IELTS สามารถสมัครสอบกับทางเดอะเบสท์ได้)
 3. ทุนการศึกษา จะประกาศผลก่อนเปิดเรียน 6 สัปดาห์ 
 4. ทางวิทยาลัยจะส่งเอกสาร Letter of Acceptance  โดยเอกสารนี้จะชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ
 5. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว หลังจากได้ใบตอบรับจากทางวิทยาลัย (ใบเสร็จจากการจ่ายเงินจากทางโรงเรียน) เดอะเบสท์ จะดำเนินการยื่นวีซ่าให้ทันทีภายใน 2 สัปดาห์
 6. เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว สามารถเดินทางได้เลย ตามวัน และเวลา ที่กำหนด

ค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโทที่ ICMS (กรณีได้รับทุน Postgraduate Innovation Scholarship)

ชั้นปี

เทอม

ค่าเทอมปกติ ค่าเทอมเมื่อได้รับทุน
1 1

$10,800
(ประมาณ 248,400 บาท)

$10,800
(ประมาณ 248,400 บาท)

2

$10,800
(ประมาณ 248,400 บาท)

$0

3

$10,800
(ประมาณ 248,400 บาท)

$5,400
(ประมาณ 124,200 บาท)

2 4

$10,800
(ประมาณ 248,400 บาท)

$10,800
(ประมาณ 248,400 บาท)

5

 $0
(ฝึกงานไม่เสียค่าเทอม)

 $0
(ฝึกงานไม่เสียค่าเทอม)

6

$0
(ฝึกงานไม่เสียค่าเทอม)

$0
(ฝึกงานไม่เสียค่าเทอม)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร

$43,200
(ประมาณ 993,600 บาท)

$27,000
(ประมาณ 621,000 บาท)

2. ทุนการศึกษา International Entry Bursary (สำหรับนักศึกษาใหม่) มูลค่า 3,500 AUD

ทุนการศึกษามูลค่า 3,500 AUD (ประมาณ 73,500 บาท) ทุนส่วนลดค่าเรียนนี้ มอบให้สำหรับนักศึกษาพลาดทุนการศึกษา Postgraduate Innovation Scholarship โดยจะเป็นส่วนลดค่าเทอม ในเทอมที่ 2 

มูลค่าทุนการศึกษา: 3,500 AUD (ประมาณ 73,500 บาท)
วันปิดรับสมัครทุน: วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2022
วันเปิดเรียน: พฤษภาคม 2022
คุณสมบัติในการสมัคร

 1. สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และ โทเท่านั้น

3. ทุนการศึกษา Postgraduate Innovation Scholarship (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน) ฟรีค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุด 4 วิชา

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ทางวิทยาลัย ICMS มอบทุนการศึกษาให้ระหว่างเรียน สูงสุด 4 วิชา มูลค่ารวม 14,000 AUD (ประมาณ 294,000 บาท)

มูลค่าทุนการศึกษา: ฟรีค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงสุด 4 วิชา มูลค่ารวม 14,000 AUD (ประมาณ 294,000 บาท)
วันเปิดเรียน : วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2022
คุณสมบัติในการสมัคร

 1. ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ICMS ในระดับปริญญาโท
 2. เขียน Essay จำนวน 500 คำ โดยเขียนให้ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
  • Your reasons for choosing ICMS, including the reasons you chose the program/specialisation
  • Why are you the most appropriate student to be awarded this scholarship?
  • Do you have innovative ideas in business that could assist in a Department at ICMS? Please provide details of how your ideas could be used in a department at ICMS or for the overall business.
  • What type of position do you see yourself in upon completion of your ICMS Master degree?
 3. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชนของ ICMS (ตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยกำหนด)
 4. สัมภาษณ์กับทางคณะกรรมการทุนการศึกษาของ ICMS โดยจะสัมภาษณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเขียน Essay

หมายเหตุ

 1. ในการจ่ายเงินในระดับวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถจ่ายเป็นรายเทอมได้
 2. เมื่อได้รับทุน นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมเทอมแรก เต็มจำนวน โดยทุนการศึกษา จะนำไปหักค่าเฉลี่ยในเทอมที่ 2 กับเทอมที่ 3 รายละเอียดตามตาราง
 3. ในบทความนี้ คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD มีค่าประมาณ 21 บาท
 4. ในเทอมที่ฝึกงาน ไม่มีค่าเทอม
 5. นักศึกษาจะต้องเดินทางมาถึงออสเตรเลีย ก่อนเปิดเรียน หากกรณีนักศึกษามาไม่ถึงวัน และเวลาดังกล่าว ทางวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกทุนการศึกษา
 6. นักศึกษา ที่เรียนไม่ผ่านรายวิชาใด วิชาหนึ่ง (ติด F) ทุนการศึกษาจะไม่ครอบคลุม กรณีที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นใหม่
 7. ค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี เฉลี่ย 3% – 5%
 8. ถ้าหากไม่มีผลภาษา สามารถเรียนภาษาก่อนได้ แต่ยังไม่สามารถขอทุนได้ในตอนนี้ แต่จะได้ทุนการศึกษาก็ต่อเมื่อระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์เข้าเรียนในระดับปริญญาโท

สนใจสมัครทุน ติดต่อเดอะเบสท์ได้เลย !!

 1. เดอะเบสท์แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือนก่อนที่จะเปิดเรียน เพื่อเตรียมตัวในเรื่องของ การสมัครเรียน เตรียมเอกสาร และ ยื่นวีซ่า
 2. นักเรียนสามารถยื่นสมัครขอทุนไปก่อนแล้วค่อยยื่นผลคะแนนภาษาภายหลังได้ หรือในกรณีที่ไม่มีผลภาษา สามารถร้องขอเพื่อทดสอบระดับภาษากับทางสถาบันก่อนได้

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย”
สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email:contact@thebest-edu.com
Line@thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


ถ้าไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ หรือผลคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเรียนปรับพื้นฐานกับสถาบันสอนภาษา Aspire Institute ก่อนได้ สถาบันสอนภาษาภายใต้วิทยาลัย ICMS

สำหรับใครที่ยังไม่มีผลภาษา IELTS หรือสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยจะรับเข้า ทาง ICMS มีศูนย์ภาษา Aspire Institute ที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับวิทยาลัย 

เงื่อนไขในการเรียนภาษาเพื่อ Pathway เข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท

 • คะแนน IELTS 5.5 จะต้องเรียนภาษาเพิ่ม 20 สัปดาห์
 • คะแนน IELTS 6.0 จะต้องเรียนภาษาเพิ่ม 10 สัปดาห์
 • คะแนน IELTS 6.5 เข้าเรียนได้เลย ไม่ต้องเรียนภาษาเพิ่ม !!

โปรโมชั่นเรียนภาษากับสถาบัน Aspire Institute

 • Academic English (AEP) ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ (ต้องมีคะแนน IELTS 5.5) สัปดาห์ละ 239 AUD
 • General English (GE) ภาษาอังกฤษทั่วไป สัปดาห์ละ 199 AUD

เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเรียนปริญญาโท ที่ ICMS

ทุน ICMS ออสเตรเลีย

ทุน ICMS ออสเตรเลีย


สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก ของวิทยาลัย ICMS

วิทยาลัย ICMS จะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนตัว และพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์สำหรับนักศึกษา ที่ต้องการความเงียบสงบ และมีสมาธิในการเรียน และต้องการพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกับเพื่อนชั้นเรียนคนอื่นๆ

บริการห้องสมุด

ห้องสมุดของวิทยาลัย ICMS มีหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ และห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนนับแสนเล่ม พื้นที่เงียบสงบ และมีห้องประชุมหลายห้องไว้คอยบริการ รวมถึงเครื่องปริ๊น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกน

 • รวบรวมทั้งหนังสือเรียน และหนังสือหายาก
 • ทันสมัยด้วยการเข้าถึงวารสารในระบบออนไลน์
 • มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมขนาดเล็ก และโต๊ะทำงานส่วนตัว
 • บริการเครื่องพิมพ์สี และเครื่องสแกนเนอร์

ศูนย์กีฬา

ทาง ICMS ให้ความสำคัญกับการเรียน การกีฬา ควบคู่กัน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีสุขภาพที่ดี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยทางวิทยาลัย มีสนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล ห้องออกกำลังกาย ซึ่งนักศึกษาทุกคน สามารถใช้ได้ตลอดทั้งสัปดาห์ นอกจากนี้ รอบๆ วิทยาเขตของเราก็มีกิจกรรมมากมายให้ทำ เช่น เล่นเซิร์ฟ ดำน้ำ พายเรือคายัค หรือท่องเที่ยวสำรวจธรรมชาติ 

ที่พักของวิทยาลัย ICMS

ถ้าหากตั้งใจที่จะมาเรียนที่ ICMS อยู่แล้ว เราขอแนะนำให้พักกับทางหอพักของวิทยาลัย เพราะจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ และทุกหอพัก จะมีอาจารย์ประจำหอ หรือ Accommodation Manager ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาทุกคน และอาศัยร่วมกันในหอพักกับนักศึกษาด้วยกันเลยค่ะ

การพักกับหอพักนักศึกษาวิทยาลัย ICMS เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์สูงสุด นักศึกษาจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง พร้อมอาหารทุกมื้อ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง อินเตอร์เน็ตไร้สายรอบวิทยาลัย มีบริการทำความสะอาดให้ทุกสัปดาห์

สิ่งที่จะได้รับเมื่อพักกับหอพัก ICMS

 • ฟรีอาหาร3 มื้อในวันธรรมดา และ 2 มื้อ ในวันหยุด ที่โรงอาหารของวิทยาลัย ICMS (นักศึกษาที่พักหอนอก สามารถมาซื้อทานได้)
 • อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 24 ชั่วโมง
 • มีห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
 • รวมค่าไฟ ค่าน้ำ เรียบร้อยแล้ว
 • มีที่จอดรถ
 • มีบริการซักผ้าปูที่นอน และทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์
 • สามารถเลือกเตียงเดี่ยว เตียงคู่ หรือเตียงสาม โดยทางวิทยาลัยจะสุ่มเพื่อนร่วมห้องให้ (เป็นเพศเดียวกัน)

ค่าใช้จ่ายหอพักสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท.jpg

แต่ถ้าหากนักศึกษาคนไหน ที่ต้องการหาที่พักเอง Manly และชานเมืองรอบๆ ก็มีที่หอพัก อพาร์ทเม้น ให้เลือกหลากหลายรูปแปบ โดยนักศึกษาสามารถเช่าร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้

ทำไมต้องมาเรียนต่อที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสตรเลีย

ซิดนีย์ เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการเรียนต่ออันดับ 1 และ เป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีประชากรมากว่า 5.23 ล้านคน เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย และเป็นจุดหมายปลายทางแรกสำหรับนักเรียนต่างชาติ และนักท่องเที่ยว เมืองนี้ มีทุกอย่างที่ต้องการ ทั้งความบันเทิง ความสงบ ความปลอดภัย งานพาร์ทไทม์ และอัตราการจ้างงานหลังเรียนจบที่สูง

ซิดนีย์มีระบบเศรษฐกิจตลาดขั้นสูงที่มีความแข็งแกร่งในด้านการเงิน การผลิต การท่องเที่ยว มีการรวมกลุ่มของธนาคารต่างประเทศ และบริษัท ข้ามชาติจำนวนมาก จึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจ และการเงินของออสเตรเลีย รวมถึงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองซิดนีย์

ค่าครองชีพเมื่อมาเรียนต่อซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ซิดนีย์ เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของออสเตรเลีย เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ New South Wales นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอันดับ 1 ของออสเตรเลียดีกด้วย เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น Opera House และสะพาน Habour Bridge ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์

สำหรับค่าครองชีพในเมืองซิดนีย์ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 450 – 550 AUD ต่อสัปดาห์ โดยนักเรียนไทยส่วนใหญ่ เลือกเรียนที่เมืองซิดนีย์ เนื่องจาก มีตัวเลือกที่พักที่หลากหลาย และสมราคา และยังมีโอกาสหางานพาร์ทไทม์ทำ ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บางส่วน

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพประเทศออสเตรเลีย คลิกเลย

อย่างไรก็ตาม การประมาณค่าครองชีพข้างต้น เป็นค่าเฉลี่ยของประชากรส่วนใหญ่เท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริง อาจจะมีค่าใช้จ่าย ถูกกว่า หรือแพงกว่า ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของผู้เรียน นอกจากนี้ถ้าหากพักกับทางวิทยาลัย ICMS จะรวมค่าใช้จ่ายหอพัก ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

ทุน ICMS ออสเตรเลีย

Reference

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.