สารบัญบทความ

Last updated กุมภาพันธ์ 23, 2023 ago by Thebestedu

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ทำงานพาร์ทไทม์ได้หรือไม่?


การทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียน นอกจากจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย ยังช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย อย่างที่ทราบกันว่า วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย สถานทูตอนุญาต ให้ทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ประเภทวีซ่าที่ถือได้รับการอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้

สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Student Visa) ทุกคน  สามารถทำงานพา์ทไทม์ระหว่างเรียนได้อย่างถูกกฏหมาย 48 ชั่วโมง/ 2 สัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ ไม่จำกัดเฉพาะในสถาบันการศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ วีซ่านักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ด้วย ซึ่งจะแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอังกฤษ ที่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้เฉพาะหลักสูตรวิชาชีพ Vocational Education and Training (VET) ขึ้นไปเท่านั้น

ทำไมต้องเรียนต่อที่ออสเตรเลีย?

 • มหาวิทยาลัยทุกแห่งในออสเตรเลีย มีคุณภาพสูง วุฒิการศึกษาในระดับนานาชาติ ดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of 8 หรือ G8 คือ 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำในออสเตรเลีย ที่เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากนี้ ประเทสออสเตรเลียยังเหมาะสำหรับเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพอย่างมาก เนื่องจากมีหลักสูตรที่ครอบคลุมและค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง
 • การศึกษาระดับ World-Class ครอบคลุมทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรปริญญา หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมนานาชาติ ทุกกหลักสูตรมีมาตรฐาน และครอบคลุมทุกสาขาวิชา
 • ประเทศออสเตรเลีย เป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก โดดเด่นในด้านเทคโนโลยี การแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นที่ตั้งของฐานการวิจัยที่ล้ำสมัย ทำให้ผลงานวิจัยอยู่ในอันดับที่สูงกว่ามาตรฐานโลกในหลายๆ ด้าน
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากออสเตรเลียเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมาก เนื่องจากวุฒิการศึกษาระดับนานาชาติ ระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ และควบคุมโดยรัฐบาล เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาระดับสูงตลอดเวลา
 • มีทุนการศึกษาทั้งจากรัฐบาล และสถาบันการศึกษามากมาย สนับสนุนให้ทั้งค่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าที่พัก
 • รัฐบาลออสเตรเลีย ได้ให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาต่างชาติ โดยเปิดโอกาสให้ขอวีซ่า Temporary Graduate Visa (Subclass 485) ได้สูงสุด 4 ปี ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ เป็นวีซ่าเพื่อหางานทำหลังเรียนจบ สามารถทำงานได้แบบเต็มเวลา Full-Time หรือสามารถเรียนต่อ เพื่อฝึกประสบการณ์ หรือทักษะอื่นๆ ในออสเตรเลีย
 • ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศออสเตรเลีย สูงกว่ามาตรฐานโลก คือ $19.49 ต่อชั่วโมงหรือ $ 740.80 ต่อสัปดาห์ (Update 1 July 2019) ซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำระดับ National Minimum Wage ซึ่งเป็นโอกาสดี สำหรับผู้ที่วางแผนทำงานหลังเรียนจบระยะยาว
 • นักศึกษาต่างชาติยังได้รับอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ 48 ชั่วโมง/สองสัปดาห์ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และหารายได้เสริมเพื่อชดเชยค่าครองชีพในระหว่างที่เรียนอยู่ และยังได้รับประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ตนเองสนใจอีกด้วย หากทำงานพาร์ทไทม์ที่ตรงกับสาขาที่เรียน
 • เมืองซิดนีย์ และเมืองเมลเบิร์น ติดอันดับ TOP 10 เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก โดยเมลเบิร์น อยู่ในอันดับที่ 2 และ ซิดนีย์ อยู่ในอันดับที่ 3

เงื่อนไขในการทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

 • สถานทูตออสเตรเลียอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน ทำงานพาร์ทไทม์ได้ 48 ชั่วโมง/ 2 สัปดาห์ (48 Hours / Fortnights) และสามารถทำงานเต็มเวลา ในช่วงปิดภาคการศึกษา
 • ต้องเริ่มเรียนก่อน ถึงสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้
 • ผู้ถือวีซ่านักเรียนต้องตระหนักอยู่เสมอว่า วัตถุประสงค์หลักคือไปเรียน การทำงานต้องเป็นรอง ดังนั้น ไม่ควรให้การทำงานพาร์ทไทม์มีผลทำให้การเรียนแย่ลง
 • สำหรับวีซ่านักเรียนปริญญาโทวิจัย (Research) สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้เต็มเวลา

ตัวอย่างการทำงาน 48 ชั่วโมง/ 2 สัปดาห์

ตัวอย่างที่ 1 ทำงานไม่เท่ากันทุกสัปดาห์

 • สัปดาห์ที่ 1 – ทำงาน 20 ชั่วโมง
 • สัปดาห์ที่ 2 – ทำงาน 28 ชั่วโมง
 • รวม 2 สัปดาห์ = 48 ชั่วโมง

ตัวอย่างที่ 2 ทำงานเท่ากันทุกสัปดาห์

 • สัปดาห์ที่ 1 – ทำงาน 24 ชั่วโมง
 • สัปดาห์ที่ 2 – ทำงาน 24 ชั่วโมง
 • รวม 2 สัปดาห์ = 48 ชั่วโมง

วีซ่าติดตาม (Dependent Visa) สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วยหรือไม่?

ผู้ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย สามารถยื่นวีซ่าติดตาม (Dependent Visa) ซึ่งสามารถพาแฟน คู่สมรส หรือบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไปด้วยได้ โดยสามารถยื่นผู้ติดตามไปพร้อมกับยื่นวีซ่านักเรียน หรือยื่นวีซ่าติดตามภายหลังจากได้ โดยผู้ติดตามมีสิทธิ์ทำงานในออสเตรเลียเช่นเดียวกับวีซ่านักเรียน และจะต้องปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขการทำงานระหว่างเรียนภายใต้กฎหมายฉบับปัจจุบัน สมาชิกในครอบครัวของคุณสามารถทำงานในออสเตรเลียด้วยวีซ่านักเรียนของคุณได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ผู้ถือวีซ่าติดตาม สามารถทำงานได้ 48 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ เช่นเดียวกับผู้ถือวีซ่านักเรียน
 • ผู้ถือวีซ่าติดตาม สามารถทำงานได้ตลอดระยะเวลาของสถานะผู้ที่วีซ่านักเรียน
 • ไม่อนุญาติให้ผู้ถือวีซ่าติดตามทำงาน ก่อนที่ผู้ถือวีซ่านักเรียนจะเริ่มเรียน
 • สำหรับผู้ถือวีซ่าติดตามวีซ่านักเรียนปริญญาโทวิจัย (Research) สามารถทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมง

เรียนต่อออสเตรเลีย สามารถทำงานพาร์ทไทม์อะไรได้บ้าง

มีโอกาสในการทำงานมากมายสำหรับนักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลีย งานต่อไปนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติ 

 • ธุรกิจค้าปลีก – เช่น ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า และร้านขายเสื้อผ้า ตำแหน่งเช่น แคชเชียร์ คลังสินค้า ซึ่งในเมืองใหญ่ๆ มีร้านค้า และห้างสรรพสินค้ามากมาย 
 • งานร้านอาหาร – ซึ่งส่วนใหญ่ นักเรียนไทยจะเลือกทำงานด้านนี้ เพราะไม่ต้องใช้ประสบการณ์การทำงาน งานไม่ยาก และสามารถเรียนรู้ได้ และร้านอาหารก็มีหลากหลายประเภทให้เลือก ทั้งอาหารไทย อาหารจีน อาหารอิตาเลียน กระจายอยู่ทั่วเมือง โดยสามารถเดินสำรวจตามร้านอาหารที่ใกล้กับสถาบันที่เรียนก่อน 
 • งานพี่เลี้ยงเด็ก – ครอบครัวชาวออสเตรเลียจำนวนมาก กำลังมองหานักเรียนต่างชาติ เพื่อเลี้ยงดูบุตรหลานของตน บางคนอาจจะมีที่พักให้ด้วย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ในการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลีย แต่ งานประเภทนี้ จะต้องผ่านหลักสูตร Early Childhood และมีประสบการณ์การทำงานกับเด็กมาก่อน 
 • งานจัดส่งอาหาร – บริการ Delivery เป็นงานที่นิยมเป็นอันดับสอง รองจากงานร้านอาหาร เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการทำงานซ้ำๆ และยังได้ออกไปผจญภัยในซอย มุม ต่างๆ ที่เราอาจจะไม่เคยเห็น แค่เพียงมีรถมอเตอร์ไซค์ หรือจักรยานเป็นของตัวเอง
 • งานทำความสะอาด – เป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มผู้หญิง ส่วนใหญ่จะเป็นงานทำความสะอาด บริษัทเอกชน ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษมาก

ยิ่งทักษะภาษาอังกฤษดีขนาดไหน ก็จะสามารถเลือกงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเท่านั้น และแน่นอนว่า รายได้ก็จะยิ่งมากขึ้น ตัวอย่างเช่น งานแผนกต้อนรับ งานเสนอขาย งานบริการลูกค้า นอกจากนั้น ยังมีการฝึกงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน โดยจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่ได้รับค่าจ้าง จะขึ้นอยู่กับสถานที่ฝึกงาน ที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนที่จะฝึกงาน


สิทธิในการทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนสำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในสถานที่ทำงานของออสเตรเลียปกป้องสิทธิ์ของพนักงานทุกคน รวมถึงนักศึกษาต่างชาติที่ทำงานนอกเวลาด้วยวีซ่านักเรียน ทุกคนที่ทำงานในออสเตรเลียรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติต่างก็มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานดังนี้

 1. ทุกคนจะต้องได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ และเงินบำนาญสะสม
 2. ได้รับความคุ้มครองจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม (ถูกไล่ออกจากงาน)
 3. มีสิทธิลาป่วย ลากิจ และลาพักร้อน
 4. มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

การทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนในออสเตรเลีย ได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่?

สำหรับการทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนในออสเตรเลีย จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. งานที่ได้รับค่าตอบแทน และ 2. งานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน

1. งานที่ได้รับค่าจ้าง

อัตราค่าจ้างขึ้นต่ำที่ต้องจ่ายให้ลูกจ้างนั้นมีอยู่หลายอัตราซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทงานของลูกจ้างคนนั้นๆ ในฐานะแนวทางปฏิบัติ ลูกจ้างที่อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ควรได้รับค่าจ้างอย่างน้อยชั่วโมงละ $20.33 หรือ $25.41 หากพวกเขาไม่มีสิทธิลางานโดยได้รับค่าจ้าง (อัพเดท  1 กรกฎาคม 2564) สามารถใช้เครื่องคำนวณค่าจ้างออนไลน์ (Pay Calculator) เพื่อหาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับงานต่างๆ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คือค่าจ้างขั้นต้นทั้งหมดของลูกจ้าง (จำนวนเงินค่าจ้างก่อนหักภาษี) นายจ้างต้องเก็บภาษีจากค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้าง โดย สำนักงานภาษีออสเตรเลีย (Australian Taxation Office – ATO) จะให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับภาษี และกองทุนเงินเกษียน (superannuation) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก เว็บไซต์ ATO

หมายเหตุ: ลูกจ้างสามารถรับค่าจ้างเป็นเงินสด เช็คหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้ แต่ลูกจ้างจะต้องได้รับเพย์สลิปสำหรับการจ่ายเงินทุกครั้ง

2. งานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง

งานที่ไม่ได้รับค่าจ้างเช่น การฝึกงาน ประสบการณ์การทำงาน และการทดลองงาน ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจาก เพื่อให้การฝึกอบรมและทักษะและ/หรือประสบการณ์การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษา หรือเป็นคุณสมบัติอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างทักษะสำหรับการจ้างงานต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ งานอาสาสมัครและงานในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรก็ถูกนับรวมเป็นงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างด้วยเช่นกัน


ขั้นตอนการขอทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียน อย่างถูกกฏหมายในประเทศออสเตรเลีย

หลังจากที่อ่านเงื่อไขการทำงานพาร์ทไทม์เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องสิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะทำงานพาร์ทไทม์ได้ ต้องทำตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชีธนาคาร

ไม่ว่าจะทำงานพาร์ทไทม์ หรือไม่ทำ ก็ควรจะเปิดบัญชีธนาคาร เพราะจะทำให้เราสะดวกในการรับเงินค่าตอบแทน รวมถึงโอนเงินทั้งใน และต่างประเทศด้วย โดยเมื่อเดินทางไปถึงออสเตรเลียแล้ว ควรทำก่อนเป็นอันดับแรก

ธนาคารที่แนะนำ

 • Commonwealth Bank
 • Australia and New Zealand Banking Group (ANZ)
 • National Australian Bank (NAB)
 • Westpac Bank

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • จดหมายรับรองจากสถาบัน (COE)
 • เงินสดไม่ต่ำกว่า $100 สำหรับฝากเงิน (บางธนาคารไม่มีขั้นต่ำ) 

หลังจากเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว เราจะได้สมุดบัญชี ส่วนบัตรเอทีเอ็ม จะถูกจัดส่งมาให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ ในระหว่างรอบัตรเอทีเอ็ม หากต้องการใช้เงินสด สามารถใช้สมุดบัญชีไปขอเบิกได้ที่ธนาคารได้

Commonwealth Bank of Australia - Wikipedia Capalaba Central Shopping Centre NAB (National Australia Bank) Logo and symbol, meaning, history, PNG

ขั้นตอนที่ 2 ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax File Number

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax File Number (TFN)  คือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีส่วนบุคคลในระบบภาษีและซุปเปอร์ การที่จะทำงานพาร์ทไทม์ ในออสเตรเลียได้ นักเรียน / นักศึกษา ต่างชาติ จะต้องมีหมายเลข TFN เพื่อทำงานหักภาษีจากรายได้ให้กับรัฐบาล โดยจะหักเป็นเปอร์เซ็นจากรายได้ ตามที่ ATO ได้กำหนดไว้ ดังนั้น ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง จะต้องมอบหมายเลข TFN ให้นายจ้างเพื่อให้แน่ใจว่าได้ชำระภาษีตามกฏหมาย และป้องกันไม่ให้จ่ายภาษีมากกว่าควร

วิธีการขอ TFN

สามารถขอหมายเลข TFN ได้ด้วยตนเองตามลิงค์: www.ato.gov.au

สำหรับลูกค้าเดอะเบสท์ หลังจากที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งที่อยู่ปัจจุบัน (ในออสเตรเลีย) มาให้ทางเดอะเบสท์ เพื่อจะดำเนินการขอหมายเลข TFN โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หลังจากนั้น ภายใน 4 สัปดาห์ จะมีจดหมายส่งไปให้ที่อยู่ ที่แจ้งให้กับทางเดอะเบสท์ โดยในจดหมาย จะระบุหมายเลข TFN

หมายเหตุ: หากไม่ได้รับหมายเลข TFN หรือย้ายที่พักกระทันหัน กรุณาแจ้งทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อทำการขอหมายเลข TFN ใหม่

ขั้นตอนที่ 3 ก่อนเริ่มทำงาน

ก่อนเริ่มทำงาน จะต้องกรอกข้อมูลเสียภาษี Tax File Number declaration เพื่อที่จะรายงานรายได้ให้กับทางกรมสรรพากร กรอกด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น (โดยปกติแบบฟอร์มนี้ นายจ้างจะเตรียมให้) 

ขั้นตอนที่ 4 ระหว่างการทำงาน

เมื่อลูกจ้างเริ่มทำงาน นายจ้างจะต้อง ตรวจสอบสถานะการจ้างงาน ตรวจสอบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเก็บบันทึกชั่วโมงทำงาน โดยลูกจ้างควรจดบันทึกด้วยเพื่อป้องกันถูกการโกง และกดค่าแรง 

รายได้ จะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ที่เราผูกไว้กับ หมายเลข TFN ข้อควรระวัง วีซ่านักเรียนอนุญาติให้ทำงานได้ 48 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ ดังนั้น ไม่แนะนำให้ทำเกินเวลา เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย รวมถึงการรับเงินสดด้วยเพราะถ้าหากตรวจโดนตรวจสอบ จะโดนปรับภาษีย้อนหลัง นอกจากนี้ การทำงานพาร์ทไทม์ จะต้องไม่ขัดต่อการเรียน ถ้าหากขาดเรียน หรือคะแนนชั้นเรียนต่ำกว่ามาตรฐาน จะโดนรีพอร์ทจากสถานทูต และไม่สามารถต่อวีซ่าได้ หรืออาจจะโดนยกเลิกวีซ่าได้

 • สลิปเงินเดือน การทำงานพาร์ทไทม์ในออสเตรเลีย ต้องได้รับสลิปเงินเดือนภายในหนึ่งวันทำการหลังจากได้รับเงิน โดยปกติจะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ (ทุกสองสัปดาห์) หรือรายเดือน สลิปเงินเดือนเป็นเอกสารสำคัญ
 • เงินบำนาญสะสม ตามกฎหมาย นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเงินบำนาญให้กับลูกค้า และลูกจ้างอาจสามารถรับเงินบำนาญ (DASP) คืนได้หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 
 • ค่าชดเชยแรงงาน นายจ้างต้องมีประกันที่คุ้มครองคุณในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เรียกว่า เงินชดเชยน (Workers’ Compensation) ซึ่งอาจจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าจ้างข จนกว่าจะสามารถทำงานได้อีกครั้ง

การทำงานพาร์ทไทม์ในออสเตรเลีย ควรได้รับสลิปเงินเดือนทุกครั้งหลังจ่ายค่าจ้าง

สลิปเงินเดือนช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับค่าจ้างและสิทธิที่ถูกต้อง และช่วยให้นายจ้างเก็บบันทึกที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยนายจ้างจะต้องส่งสลิปเงินเดือนให้กับพนักงานภายใน 1 วันทำการของวันจ่ายเงิน แม้ว่าพนักงานจะลางานก็ตาม โดยสลิปเงินเดือนสามารถได้รับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนา

สลิปเงินเดือน ต้องระบุอะไรบ้าง?

สลิปเงินเดือนต้องครอบคลุมรายละเอียดการจ่ายเงินของพนักงานในแต่ละงวดการจ่ายเงิน นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดต่างๆ ด้วย เช่น

 • ชื่อนายจ้างและลูกจ้าง
 • หมายเลขธุรกิจในออสเตรเลียของนายจ้าง (ถ้ามี)
 • ระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง
 • วันที่จ่ายค่าจ้าง
 • หากพนักงานได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง จะต้องระบุด้วยว่า:
  • อัตรารายชั่วโมงปกติ
  • จำนวนชั่วโมงทำงานในอัตรานั้น
  • จำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมดในอัตรานั้น
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส การจ่ายเงินตามแรงจูงใจ อัตราค่าปรับ หรือสิทธิที่จ่ายอื่นๆ ที่สามารถแยกออกจากอัตรารายชั่วโมงปกติของพนักงาน ตัวอย่างเช่น อาจรวมบันทึกย่อในสลิปเงินเดือน
 • อัตราค่าจ้างที่จ่ายในวันสุดท้ายของการจ้างงาน
 • การหักเงินใดๆ จากค่าจ้างของพนักงาน ได้แก่:
  • จำนวนเงินและรายละเอียดของการหักแต่ละครั้ง
  • ชื่อหรือชื่อและหมายเลขกองทุน/ บัญชีที่หักเข้า
 • เงินสมทบบำนาญใดๆ ที่จ่ายเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานรวมถึง:
  • จำนวนเงินสมทบที่ทำขึ้นในช่วงระยะเวลาการจ่ายเงิน (หรือจำนวนเงินสมทบที่ต้องทำ)
  • ชื่อหรือชื่อและหมายเลขของกองทุนบำนาญที่บริจาค

การจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดงาน และวันหยุดพักผ่อน

ลูกจ้างสามารถลาหยุดได้ด้วยเหตุ ผลหลายประการ ซึ่งรวมถึง:

ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน

ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน (ซึ่งรู้จักกันในนามว่า การลาหยุดประจำปี (Annual Leave)) จะอนุญาตให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างในขณะที่ลาหยุดงานได้

ลูกจ้างจะได้รับวันลามากแค่ไหน?

ลูกจ้าง Part-Time และ Full-Time สามารถลาหยุดงานประจำปีได้ 4 สัปดาห์ต่อปี และอาจได้รับค่าจ้างพิเศษ เรียกว่าการจ่ายเงินพิเศษสำหรับการลาประจำปี (Annual Leave Loading) โดยสามารถเริ่มสะสมวันลาหยุดประจำปีได้ตั้งแต่เริ่มทำงานโดยสิทธิ์การลาหยุดนี้สามารถ

 • ใช้เมื่อใดก็ได้ระหว่าง 12 เดือนแรกของการทำงาน
 • สามารถลาติดกัน 4 สัปดาห์ หรือเว้นบางช่วงได้
 • นายจ้าง และลูกจ้างต้องตกลงกันว่าเมื่อ ไรจึงจะลาได้ นายจ้างสามารถปฏิเสธคำขอลาหยุดประจำปีของลูกจ้างได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น
 • บางที นายจ้างสามารถแนะนำให้ลูกจ้างของพวกเขาลาหยุดประจำปีก็ได้


Record My Hours แอพลิเคชั่นสำหรับบันทึกจำนวนชั่วโมงการทำงาน

มีหลายๆ กรณีที่ลูกจ้าง หรือนายจ้างบันทึกชั่วโมงผิดพลาด ขาดการบันทึก หรือไม่ได้บันทึกชั่วโมงการทำงาน ทางรัฐบาลออสเตรเลียมีแอพลิเคชั่นสำหรับบันทึกชั่วโมงการทำงานชื่อแอพลิเคชั่น Record My Hours ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นที่สามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานอัตโนมัติเมื่อเริ่มงานโดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่งที่ตั้ง Geofencing นอกจากนี้ ยังสามารถ และฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย เช่น

 • เพิ่มบัญชีรายชื่อในปฏิทิน
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการทำงาน
 • รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกะที่จะเกิดขึ้น
 • ถ่ายรูปข้อมูลที่เป็นของตนหรือเข้าถึงได้ เช่น สลิปเงินเดือน
 • ข้อมูลสำรองที่รวบรวมไปยัง iCloud หรือ Dropbox และกู้คืนได้อย่างง่ายดาย
 • บริการ 18 ภาษา ใช้งานง่าย สะดวกสบาย

คลิก เพื่อดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นสำหรับ IOS | คลิก เพื่อดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นสำหรับ Google Play


การหางานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนในออสเตรเลีย

การหางานพาร์ทไทม์ในออสเตรเลียอาจเป็นเรื่องยากหากปราศจากความช่วยเหลือ ดังนั้นจะต้องพึ่งพาแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ เช่น โบรชัวร์ประกาศของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่ได้เรียน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานภายในมหาวิทยาลัย Oncampus ซึ่งจะมีการแข่งขันสูง แต่มหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนำมากมาย เพื่อมอบโอกาสการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ

นอกจากนี้ ยังมีโบรชัวร์ หรือหน้าประกาศรับสมัครงานในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์จัดหางานออนไลน์ ซึ่งจะอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์จัดหางานได้เลย ซึ่งจะสะดวกและปลอดภัยมากกว่า

 • หาจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์จัดหางานออนไลน์
 • บางสถาบันการศึกษาจะมีบอร์ดประกาศตำแหน่งงานและมีแบบออนไลน์ด้วย ดั้งนั้นจึงควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้พวกเขาช่วยมองหาตัวเลือกในงานที่สถาบันเสนอ
 • ลงทะเบียนกับบริษัทจัดหางาน ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะช่วยหางานแบบชั่วคราว หรือ งานระยะสั้นให้ได้

งานที่ทำอยู่ ถูกเอาเปรียบจากนายจ้างหรือไม่?

ในฐานะนักเรียนต่างชาติ จะได้สิทธิ์คุ้มครองสำหรับการทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียน หากไม่ได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้ อาจเป็นสัญญาณเตือนว่า งานที่ทำมีความเสี่ยงในการถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง

ได้รับการเสนอเงินค่าอาหารและที่อยู่อาศัยแทน

 • นายจ้างเสนออาหารหรือที่อยู่อาศัยแทนเงินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่นายจ้างสามารถเลี้ยงอาหารลูกจ้างได้
 • นายจ้างเสนอค่าจ้างเป็นค่าที่พักก็เป็นสิ่งผิดกฏหมายเช่นเดียวกัน แต่นายจ้างสามารถให้ที่พักอาศัยแก่ลูกจ้างได้

การเรียกคืนเงินบางส่วนจากลูกจ้าง

 • หากนายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้างตามจำนวนที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย แต่ขอให้ลูกจ้างคืนเงินบางส่วนเป็นเงินสดให้เป็นสิ่งผิดกฏหมาย
 • บางครั้งลูกจ้างอาจทำบางสิ่งในที่ทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ไม่ได้คิดเงินลูกค้า หรือคำนวณรายรับผิด นายจ้างไม่สามารถหักเงินลูกจ้าง เพื่อนำเงินมาชดเชยสิ่งนี้ได้
 • นายจ้างสามารถหักเงินลูกจ้างได้ก็ต่อเมื่อลูกจ้างได้ทำข้อตกลง และเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 • อย่าให้เงินคืนในรูปแบบการคืนเงิน หากคุณได้จ่ายเงินคืนเช่นนี้ ถือว่าเป็นการหักเงินและคุณมีสิทธิได้รับเงินคืน

ไม่ได้รับสลิปเงินเดือน

 • ลูกจ้างสันนิษฐานได้เลยว่า อาจไม่ได้บันทึกชั่วโมงทำงาน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างได้รับสลิปเงินเดือน เสมอภายในหนึ่งวันทำการหลังจากได้รับเงิน

หากคุณเห็นสัญญาณเตือนใดๆ เหล่านี้ ให้พูดคุยกับหัวหน้าของคุณหรือติดต่อ Fair Work Ombudsman เพื่อขอความช่วยเหลือ มีคำแนะนำฟรีหลายภาษาสำหรับทุกคนที่ทำงานในออสเตรเลีย โทรศัพท์ – 13 13 94 | ออนไลน์ – www.fairwork.gov.au


Fair Work Ombudsman ผู้ตรวจการเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม

การทำงานในออสเตรเลีย ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย ซึ่งรวมถึงต้องได้รับค่าจ้าง สิทธิ์กาลา และความคุ้มครองต่างๆ ตามกฏหมายการจ้างงานของออสเตรเลียตามประเภทวีซ่าโดย Fair Work Ombudsman (FWO) เป็น หน่วยงานอิสระตามกฎหมาย ของ รัฐบาลออสเตรเลีย ที่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลฟรีเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ในสถานที่ทำงานแห่งชาติของออสเตรเลีย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นธรรมยังตรวจสอบข้อร้องเรียนในสถานที่ทำงานและบังคับใช้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานที่ทำงานแห่งชาติ 

Fair Work Ombudsman ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

 • เสนอข้อมูลที่ถูกต้องและตรงเวลาเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ในสถานที่ทำงานของออสเตรเลีย
 • การให้ความรู้แก่ผู้คน การทำงานในออสเตรเลียเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมสิทธิและหน้าที่
 • การตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายรางวัลและข้อตกลงในที่ทำงาน
 • การฟ้องร้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายในสถานที่ทำงานและป้องกันไม่ให้ผู้คนทำผิดในชุมชน
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิผลกับอุตสาหกรรมสหภาพแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

Fair Work Ombudsman ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติอย่างไรบ้าง?

ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาต่างชาติ หรือประชาชนออสเตรเลีย ทุกคนได้รับสิทธิ์ในการทำงานเช่นเดียวกันทั้งหมด หากนักศึกษาต่างชาติที่ทำงานพาร์ทไทม์มีปัญหากับนายจ้าง ได้รับการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม สามารถพูดคุยกับ FWO ได้ในเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทในสถานประกอบการ หรือหากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามกฏหมายสามารถพูดคุยโดยไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเช่นกัน 

แต่อย่างไรก็ตาม FWO ไม่มีสิทธิ์ยกเลิกวีซ่าของนักศึกษาต่างชาติ และไม่ใช่หน้าที่ของ FWO ที่จะมาตรวจสอบว่านักศึกษาต่างชาติทำผิดกฏการจ้างงานพาร์ทไทม์สำหรับวีซ่านักเรียน F-1 หรือไม่ (เช่น ทำงานเกินเวลาหลายชั่วโมง) ดังนั้น นักศึกษาต่างชาติสามารถสบายใจได้เลยว่าจะได้รับการช่วยเหลือที่เป็นธรรมจาก FWO นอกจากนี้ Immigration จะไม่สามารถยกเลิกวีซ่าได้ภายใต้ระเบียบการประกัน  Assurance protocol ซึ่งเป็นระเบียบการคุ้มครองผู้ถือวีซ่าชั่วคราว รวมถึงวีซ่านักเรียนด้วย โดย Assurance Protocal จะคุ้มครองกรณีที่นายจ้าง

 • ขู่ยกเลิกวีซ่า
 • ค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ
 • การหักเงิน เงินฝาก ที่ไม่เป็นธรรม
 • ไม่ได้รับสิทธิในการทำงาน เช่น การลางาน การหยุดพักผ่อน
 • ขู่ระงับหนังสือเดินทาง
 • กดดันให้ทำงานเกินข้อจำกัดของวีซ่า
 • นายจ้างเลี่ยงภาษีด้วยการจ่ายเงินสด
 • การหักค่าจ้างอย่างไม่เป็นธรรมสำหรับที่พัก การฝึกอบรม อาหาร หรือการขนส่ง
 • อื่นๆ อ่านต่อได้ที่ สิทธิ์ในที่ทำงานของผู้ถือวีซ่าทุกคนที่ทำงานในออสเตรเลีย

หากลูกจ้างกำลังถือวีซ่านักเรียน และกำลังประสบกับการถูกเอาเปรียบในที่ทำงาน สามารถพูดคุยกับ FWO ได้ที่ www.fairwork.gov.au

 


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

References

15 ความเห็น
ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.