Interview Program: 15 November 2018 International College of Management Sydney (ICMS) มหาวิทยาลัย International College of Management, Sydney (ICMS) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากประเทศออสเตรเลียร่วมกับ เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดแนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลียให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ กำหนดการ พบกับเจ้าหน้าที่ในวัน พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 -18.00 น. สถานที่ เดอะเบสท์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP)   รัฐบาลออสเตรเลียขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจชาวไทย สมัครทุน Endeavour Leadership Program (ELP) ซึ่งมีจดุประสงค์ในการส่งเสิรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันระหว่างประเทศ และระหว่างรัฐบาลทั่วโลกและยังสนับสนุนให้นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีความสามารถสูงได้ไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัย ในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยเป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวนครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสมัคคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

สัมมนาเรียนต่อออสเตรเลียกับสถาบัน TAFE Queensland  เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเรียนต่อออสเตรเลียกับสถาบัน TAFE Queensland พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ ครบรอบ 4 ปี เดอะเบสท์ ก่อนใคร  กำหนดการ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 16:00 -18:00 น. สถานที่ เดอะเบสท์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาเมืองเชียงใหม่ สำรองที่นั่งล่วงหน้าติดต่อ โทร : 090-327 3558, 088-269 5099 Line : @thebestedu E-mail : contact@thebest-edu.com  คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Greenwich English College Greenwich English College สถาบันภาษาอังกฤษชั้นนำของเมืองซิดนีย์ มีหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เลือกเรียนหลายหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษและยังมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับเรียกว่า Pathways Programme สถาบัน Greenwich มี 3 วิทยาเขต 2 วิทยาเขตในซิดนีย์ ได้แก่ City Campus, Ultimo Campus และอีกหนึ่งวิทยาเขตใหม่ตั้งอยู่ที่เมลเบิร์น ที่ผ่านมามีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 80 ประเทศเข้าเรียนและ Greenwich English Collegeได้รับกคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships รัฐบาลออสเตรเลียมีพันธกิจในการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน ระหว่างนักวิจัย นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทุน Australia Awards – Endeavour Scholarships and Fellowships จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของบุคคลทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแถบเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาให้เข้ามาศึกษา ทำาวิจัย และพัฒนาทักษะในการประกอบวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย และทคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ