International College of Management, Sydney (ICMS) The International College of Management, Sydney (ICMS) เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิชาชีพ โดดเด่นในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การท่องเที่ยว และการโรงแรม นักศึกษาที่ ICMS 90% มีงานทำก่อนเรียนจบ เป็นวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ในหลักสูตรเฉพาะทาง ในสาขาการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพสูงในประเทศออสเตรเลีย ล่าสุดในปี 2006 วิทยาลัย ICMS ได้รับรางวัล Award for Expert คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

International College of Management, Sydney (ICMS) The International College of Management, Sydney (ICMS) เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิชาชีพ โดดเด่นในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การท่องเที่ยว และการโรงแรม นักศึกษาที่ ICMS 90% มีงานทำก่อนเรียนจบ เป็นวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ในหลักสูตรเฉพาะทาง ในสาขาการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพสูงในประเทศออสเตรเลีย ล่าสุดในปี 2006 วิทยาลัย ICMS ได้รับรางวัล Award for Expert คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Interview Program: 15 November 2018 International College of Management Sydney (ICMS) มหาวิทยาลัย International College of Management, Sydney (ICMS) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากประเทศออสเตรเลียร่วมกับ เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดแนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลียให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ กำหนดการ พบกับเจ้าหน้าที่ในวัน พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 -18.00 น. สถานที่ เดอะเบสท์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP)   รัฐบาลออสเตรเลียขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจชาวไทย สมัครทุน Endeavour Leadership Program (ELP) ซึ่งมีจดุประสงค์ในการส่งเสิรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันระหว่างประเทศ และระหว่างรัฐบาลทั่วโลกและยังสนับสนุนให้นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีความสามารถสูงได้ไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัย ในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยเป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวนครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสมัคคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

สัมมนาเรียนต่อออสเตรเลียกับสถาบัน TAFE Queensland  เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเรียนต่อออสเตรเลียกับสถาบัน TAFE Queensland พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ ครบรอบ 4 ปี เดอะเบสท์ ก่อนใคร  กำหนดการ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 16:00 -18:00 น. สถานที่ เดอะเบสท์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาเมืองเชียงใหม่ สำรองที่นั่งล่วงหน้าติดต่อ โทร : 090-327 3558, 088-269 5099 Line : @thebestedu E-mail : contact@thebest-edu.com  คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ