เรียนต่อนิวซีแลนด์ การเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สามารถเรียนต่อทั้งในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิชาชีพโพลีเทคนิค นอกจากจะเปิดสอนหลักสูตร Certificate หรือ Diploma แล้ว ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญา Degree ด้วย โดยการเรียนการสอน จะเน้นการปฏิบัติเพื่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ได้รับประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะทำงาน ซึ่งสถาบัน EIT (Eastern Institute of Technology) ก็เป็นสถาบันวิชาชีพรัฐบาลนิวซีแลนด์ นึ่งใน 16 แห่ง เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ และปริญญามากกว่า 150 หลักสูตร ได้รับกคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Global Business Studies (GBS Dubai) Global Business Studies (GBS Dubai) สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติงานจริง วิทยาเขตหลักอยู่ที่สหราชอาณาจักรที่กระจายอยู่ในสี่วิทยาเขตในลอนดอน แมนเชสเตอร์ เบอร์มิงแฮม และลีดส์ และเปิดสอนในดูไบและมอลตา เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีในสาขา Banking & Finance, Business & Management, Entrepreneurship, Healthcare Management, และ Education & Training สถาบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเรคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

หากน้องๆ กำลังวางแผนเรียนภาษาต่างประเทศในช่วงปิดเทอม หรือวางแผนเรียนต่อมัธยมปลายนิวซีแลนด์ และค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ประหยัดงบประมาณผู้ปกครอง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ขอแนะนำโครงการ Young Learner Program โปรแกรมเรียนภาษาสำหรับน้องๆ อายุ 13 – 17 ปี ของสถาบัน New Zealand Language Centre สถาบันสอนภาษาคุณภาพสูง ที่เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โครงการ Young Learner Program เป็นโครงการที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลัก สามารถเดินทางช่วงเวลาไหนก็ได้ สามารถเดินทางคนเดียวก็ได้ และมีกิจกรรม ท่องเที่ยวเสริมด้คลิ๊กเพื่ออ่านบทความต่อ

คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ หากเรียนมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป จะต้องยื่นวีซ่านักเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time) ระยะเวลาสูงสุด 4 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน โดยหนึ่งในข้อกำหนดของการยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์คือ ผู้เรียนจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางการเงิน (Evidence of Financial Capacity) เพื่อยืนยันว่านักเรียนมีเงินทุนที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทาง และค่าคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

การเริ่มต้นเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ หลายๆ คนอาจเลือกประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ เป็นต้น แต่อาจมองข้ามปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น คุณภาพการศึกษา ถึงแม้ว่าหลายๆ สถาบันสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ จะตั้งอยู่ในประเทศเจ้าของภาษา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณภาพและมาตรฐานเสมอไป นอกจากนี้ อาจต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ และความปลอดภัยด้วย ดูไบเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจซคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ