การเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนักเดินทางมากกว่า 40 ล้านคนที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางผ่านสนามบินหรือท่าเรือนานาชาติของออสเตรเลียในปีนี้คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับการเดินทางและให้ความรู้แก่คุณว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างเมื่อต้องผ่าน Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS) ที่สนามบินหรือท่าเรือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ ACBPS มีบทบาทสำคัญในการปกป้อง คุ้มครองชายแดนของออสเตรเลียจากสินค้าที่ผิดกฎหมายและที่มีอันตราย รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การดำเนินการของเจ้าหน้าคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ