การเปิดบัญชีธนาคารในต่างประเทศ สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศไม่ว่าจะในระดับใด อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง ก็คือ การเปิดบัญชีในต่างประเทศ  ซึ่งดูอาจจะเหมือนว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ถ้ารู้ถึงขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างกันไปของประเทศนั้นๆแล้วก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะทำ วันนี้เดอะเบสท์จะมาแนะนำและบอกถึงวิธีการเปิดบัญชีในต่างประเทศสำหรับนักเรียนต่างชาติกันว่าเป็นอย่างไรคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า รวมข้อมูลประเทศต่างๆทั่วโลก ที่กรมการกงสุล ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (พาสปอร์ตไทย) สามารถเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วการจะเดินทางไปประเทศไหน หาก 2 ประเทศไม่ได้ทำข้อตกลงในการยกเว้นร่วมกัน ประชาชนของประเทศทั้ง 2 จะต้องยื่นขอ “วีซ่า” ก่อนที่จะเข้าประเทศได้ รายชื่อประเทศที่คนไทยสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้แก่คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

GRE: Graduate Record Examination GRE หรือ Graduate Record Examination คือ การสอบสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก  โดยคะแนน GRE จะใช้ในการยื่นไปพร้อมกับใบสมัครเรียน พร้อมๆกับผลการเรียนในระดับปริญญาตรีและ Personal Statement โดย GRE ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยส่วนมากในสหรัฐอเมริกา และถือว่ามันเป็นมาตรฐานสำหรับผู้สมัครเรียนทุกคน  ดังนั้นแล้วพวกเขาจะใช้คะแนน GRE เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในการเลือกรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

English Tense  Tense คือรูปแบบ (หรือโครงสร้าง) ของกริยา  ที่แสดงให้เราทราบว่า การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใดซึ่งเรื่อง tense นี้เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราใช้ tense ไม่ถูก เราก็จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะในประโยคภาษาอังกฤษนั้นจะอยู่ในรูปของ tense เสมอ ซึ่งต่างกับภาษาไทยที่เราจะมีข้อความบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อใดมาช่วยเสมอ แต่ภาษาอังกฤษจะใช้รูป tense นี้มาเป็นตัวบอก ดังนี้การศึกษาเรื่อง  tense จึงเป็นเรื่องจำเป็นคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เปรียบเทียบ IELTS TOEFL สอบอันไหนดี รู้ให้แม่นก่อนเลือกสอบ TOEFL และ IELTS คือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก การสอบทั้งสองแบบนี้มีจุดที่เหมือนกันหลายประการ ระบบคะแนน ระดับคะแนนของ IELTS จะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 9 ในทุกทักษะ​(ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยระดับ 1 คือระดับต่ำสุดและระดับ 9 คือระดับสูงสุด หมายความว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก ในขณะเดียวกันคะแนน TOEFL จะแบ่งตามทักษะ และนำคะแนนรวมของทุกทักษะมาใช้เป็นคะแนนสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น TOEFL iBT 120 คะแนน จะแบ่คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ