สารบัญบทความ

Last updated กันยายน 15, 2022 ago by Thebestedu

ถ้าพูดถึงการเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศที่มักจะนึกถึงคือ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย แต่ยังมีอีกประเทศหนึ่ง ที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือ ประเทศนิวซีแลนด์ รู้หรือไม่ ระบบการศึกษาที่นิวซีแลนด์ เทียบเท่าคุณภาพระดับโลก มหาวิทยาลัย ของนิวซีแลนด์ ติดอันดับ Top 1% ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก รวมถึงระบบการศึกษา ที่เอื้ออำนวยต่อผู้เรียนเป็นหลัก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม วัฒนธรรม และสังคมที่แปลกใหม่ เป็นจุดเด่นที่ทำให้หลายๆ คนเริ่มสนใจประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ ทางรัฐบาลยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ให้สามารถอยู่อาศัย และทำงานแบบเต็มเวลา หลังสำเร็จการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ได้อีกด้วย ซึ่งในบทความนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะขออธิบายเกี่ยวกับ Post Study Work Visa หรือ วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ คืออะไร ใครบ้างที่ได้สิทธิ์ และสามารถอยู่ทำงานในนิวซีแลนด์ได้ระยะเวลานานเท่าไหร่ ไปดูกันได้ในบทความนี้ได้เลย

ทำงานต่อนิวซีแลนด์หลังเรียนจบสูงสุด 3 ปี ด้วย Post Study Work Visa


Post – Study Work VISA คือ วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาเรียน และสำเร็จการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ให้สามารถ อยู่ต่อ เพื่อทำงานแบบเต็มเวลา Full-Time ในประเทศนิวซีแลนด์ได้ระยะเวลาสูงสุด 3 ปี โดย Post – Study Work Visa เป็นวีซ่าแบบเปิด สามารถทำงานอะไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์ ซึ่งมีสิทธิพิเศษ และคุณสมบัติ เงื่อนไขในการขอวีซ่าดังนี้

วีซ่า Post-Study Work Visa นิวซีแลนด์ สามารถทำอะไรได้บ้าง

 • สามารถทำงานอะไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ในประเทศนิวซีแลนด์
 • สามารถขอได้เลย โดยไม่ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์
 • ได้สิทธิทำงานแบบเต็มเวลา ตามกฎหมายนิวซีแลนด์
 • ได้รับอัตรค่าจ้างเดียวกันกับชาวนิวซีแลนด์
 • แฟนหรือคู่สมรสสามารถขอวีซ่า Partner of a Worker Work Visa เพื่อมาทำงานด้วยได้
 • บุตร หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะได้สิทธิเรียนฟรีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 • หากมีทักษะที่ตรงตามรายการขาดแคลนทักษะระยะยาว Long Term Skill Shortage List จะได้รับโอกาสในการขอ PR ในอนาคตที่มากกว่า

ทำความเข้าใจกับวุฒิการศึกษานิวซีแลนด์แต่ละระดับ NZQF (New Zealand Qualifications Framework)

มาตรฐานการศึกษานิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 10 ระดับตาม New Zealand Qualification Framework (NZQF) ซึ่ง NZQF จะรับรองคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของนิวซีแลนด์ โดยแบ่งออกเป็น 10 ระดับ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ Certificate, Diploma และ Degree หากต้องการเดินทางมาเรียนต่อนิวซีแลนด์ สิ่งแรกที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า หลักสูตรที่ศึกษาอยู่ในระดับไหน เนื่องจากระยะเวลา Post Study Work Visa จะออกให้ตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับ

Level Certificate Diploma

Degree

10

Doctoral Degree

9

Master’s Degree

8 Postgraduate Certificate Postgraduate Diploma

Bachelor’s Honours Degree

7 Graduate Certificate

Graduate Diploma

Bachelor’s Degree

6 Certificate

Diploma

5

Certificate

Diploma
4

Certificate

3

Certificate

2

Certificate

1

Certificate

หมายเหตุ: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับวุฒิการศึกษา NCEA, Cambridge หรือ IB Diploma ซึ่งจะครอบคลุม NZQF ตั้งแต่ระดับ Level 1 – 3


เงื่อนไข และระยะเวลาที่สามารถอยู่ทำงานในนิวซีแลนด์ด้วย Post Study Work Visa

ผู้ที่ต้องการขอ Post Study Work Visa หรือวีซ่าทำงานหลังเรียนจบในนิวซีแลนด์ คุณสมบัติแรกเลยคือผู้สมัคร จะต้องเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ และขึ้นอยู่กับคุณวุฒิ และสายงานอาชีพที่กำหนด ดังนี้

เรียนหลักสูตรไหนที่สามารถขอ POST-STUDY WORK VISA ได้ ?

วุฒิการศึกษา

เงื่อนไข

ระยะเวลา Post-Study Work Visa

Degree Level 8 หรือสูงกว่า

 • Master Degree
 • Doctoral Degree
 • Bachelor’s Honours Degree

ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป

ระยะเวลาวีซ่า 3 ปี

Non-Degree Level 8

 • Postgraduate Certificate
 • Postgraduate Diploma
ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป ระยะเวลาวีซ่า เท่ากับระยะเวลาการศึกษา (เช่น หากเรียนหลักสูตร Post-Graduate Diploma ระยะเวลา 1 ปี ก็จะได้ Post Study Work Visa 1 ปี)

Degree Level 7

 • Bachelor Degree

ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป

ระยะเวลาวีซ่า เท่ากับระยะเวลาการศึกษา (เช่น หากเรียนหลักสูตร Bachelor ระยะเวลา 3 ปี ก็จะได้ Post Study Work Visa 3 ปี)

Non-Degree Level 7

 • Graduate Certificate
 • Graduate Diploma

ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป และจะต้องเรียนในสายงานที่อยู่ในรายชื่อ Qualifications Eligible

ระยะเวลาวีซ่า เท่ากับระยะเวลาการศึกษา (เช่น หากเรียนหลักสูตร Graduate Diploma ระยะเวลา 1 ปี ก็จะได้ Post Study Work Visa 1 ปี)

Level 6 หรือต่ำกว่า

 • Certificate
 • Diploma

ระยะเวลาหลักสูตร 30 สัปดาห์ขึ้นไป และจะต้องเรียนในสายงานที่อยู่ในรายชื่อ Qualifications Eligible

ระยะเวลาวีซ่า เท่ากับระยะเวลาการศึกษา (เช่น หากเรียนหลักสูตร Diploma ระยะเวลา 32 สัปดาห์ ก็จะได้ Post Study Work Visa 32 สัปดาห์)

ข้อควรทราบ

 • หากเรียนไม่จบหลักสูตร จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการขอ Post Study Work Visa
 • หากใช้เวลาในการศึกษานานกว่าที่ระบุไว้ใน Offer ระยะเวลาของ Post Study Work Visa จะไม่ขยายระยะเวลาตาม และสถานทูตอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • ไม่สามารถขอวีซ่า Post Study Work ครั้งที่สองได้หากมีอยู่แล้ว

สายงานที่อยู่ในรายชื่อ Qualifications Eligible

หากศึกษาหลักสูตรที่เป็น Non-Degree Level 7 หรือต่ำกว่า และยื่นวีซ่าหลังวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จะต้องเรียนและทำงานในสายงานที่อยู่ในรายชื่อ Qualifications Eligible เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ขอ Post Study Work Visa โดยสายงานที่อยู่ในรายชื่อ Qualifications Eligible มีดังนี้

วุฒิการศึกษา

ทั้งษะที่ต้องการ
(เกี่ยวกับการเรียน)

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

A Graduate Diploma at NZQF Level 7 or higher

Highway engineering or civil engineering Construction Project Manager

A Graduate Diploma at NZQF Level 7 or higher

Construction management or construction project management Construction Project Manager or Project Builder

A Graduate Diploma at NZQF Level 7 or highe

Construction Project Builder

A Graduate Diploma acceptable to the Teaching Council of Aotearoa New Zealand for registration

and

The applicant meets all the Council’s other requirements for teacher registration and certification, and either:

Holds a specialty bachelor’s degree in one of the following subjects:
– Science (including chemistry, biology, physics, agricultural and horticultural science, and earth and space science)
– Mathematics (including statistics and calculus)
– Technology (including digital technologies, computer science, construction and mechanical technologies, materials technologies, and processing technologies)

or

For Pacific languages (including languages of Tokelau, Niue, Cook Islands, Sāmoa, Tonga, Tuvalu, Fiji, Rotuma, and Kiribati), has provided a letter of support from the provider attesting that the individual has the skills to teach in a Pacific language.
Note: This can be gained outside of New Zealand

Getting Certificated|Teaching Council of Aotearoa New Zealand

N/A Secondary School Teacher

Graduate Diploma in Teaching (Early Childhood Education) or comparable qualification that is acceptable to the Teaching Council of Aotearoa New Zealand for registration.

and

The applicant meets all the Council’s other requirements for teacher registration and certification.

Getting Certificated|Teaching Council of Aotearoa New Zealand

N/A Early Childhood Teacher

A qualification at NZQF Level 7 or higher, with a letter from Engineering New Zealand certifying that the qualification and any further learning meet the benchmark requirements towards Chartered Professional Engineer professional status in New Zealand.

N/A Engineer or Civil, Electrical, Electronic Engineering Technician

A Diploma at NZQF Level 6 with a minimum of 240 credits

Highway engineering, construction or construction management Construction Project Manager

A Diploma at NZQF Level 6 with a minimum of 240 credits

Civil engineering Construction Project Manager or Civil Engineering Technician

New Zealand Diploma in Engineering (Level 6) with a strand in Civil Engineering, 240 credits

N/A Construction Project Manager or Civil Engineering Technician

New Zealand Diploma in Construction (Quantity Surveying) Level 6

N/A Quantity Surveyor or Project Builder

New Zealand Diploma in Construction (Level 6) with a strand in Quantity Surveying, 240 credits

N/A Quantity Surveyor or Project Builder

New Zealand Diploma in Construction (Level 6) with a strand in Construction Economics, Construction Management or Building, 240 credits

N/A Project Builder

New Zealand Diploma in Engineering (Level 6) with a strand in Electrical Engineering, 240 credits

N/A Telecommunications, Telecommunications Network Engineer or Electrical Engineering Technician

New Zealand Diploma in Engineering (Level 6) with a strand in Electronics Engineering, 240 credits

N/A Electronic Engineering Technician
A diploma at NZQF Level 5 or higher

Farm management, agriculture or dairy technology

Dairy Cattle Farmer
A certificate at NZQF Level 4 or higher

New Zealand Certificate in Automotive Electrical Engineering (NZQF Level 4)

Automotive Electrician
A certificate at NZQF Level 4 or higher

New Zealand Certificate in Heavy Automotive Engineering (NZQF Level 4)

Diesel Motor Mechanic
A certificate at NZQF Level 4 or higher

Dairy Farming or Livestock Farming strands of the New Zealand Certificate in Agriculture (Level 4)

Dairy Cattle Farmer

New Zealand Certificate in Automotive Electrical Engineering (Level 4)

N/A Automotive Electrician

New Zealand Certificate in Heavy Automotive Engineering (NZQF Level 4)

N/A Diesel Motor Mechanic

New Zealand Certificate in Agriculture (Level 4) with a strand in Dairy Farming or Livestock Farming

N/A Dairy Cattle Farmer

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


สามารถพาแฟน หรือคู่สมรสเดินทางมานิวซีแลนด์ด้วย Partner of a Worker Work Visa ด้วยได้

หากสำเร็จการศึกษา และได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ Post Study Work Visa เรียบร้อยแล้ว สามารถพาแฟน หรือคู่สมรส เดินทางมานิวซีแลนด์ได้ด้วยวีซ่า Partner of a Worker Work Visa ซึ่ง วีซ่าประเภทนี้ สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันกับผู้ที่ถือวีซ่า Post Study Work Visa นอกจากนี้ ยังสามารถพาบุตร หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเดินทางมานิวซีแลนด์ด้วยได้

What is Partner? A person you are legally married to, or in a civil union or de facto relationship with, and who you live with in a genuine and stable partnership. Partners can be of the same or opposite sex.


สายงานอาชีพที่มีแนวโน้มขาดแคลนและเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้า

สายงานอาชีพขาดแคลน คือ สายงานที่มีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ซึ่งจะเป็นสายงานที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สายงานเกี่ยวกับ IT วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักพัฒนา รวมถึงสายงานเกี่ยวกับสุขภาพ และการแพทย์ ก็ยังคงเป็นที่ต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง

อาชีพขาดแคลนทักษะระยะยาว Long term skill shortage list

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีการพัฒนารวดเร็วมาก และสายงานอาชีพต่างๆ ก็ขาดแคลนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ทำงานในสายงานที่อยู่ในราชื่ออาชีพขาดแคลนทักษะระยะยาว Long Term Skill Shortage List และมีเงินเดือนอย่างน้อย $45,000 ต่อปี จะมีสิทธิขอ Work Visa จนถึง Residence Visa ซึ่งหมายความว่า จะมีสิทธิ์ ยื่นขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรภายในระยะเวลา 2 ปี ยกตัวอย่างเช่น

 • Engineering
 • Finance / Business
 • Health and Social Services
 • Recreation
 • Hospitality and Tourism
 • Sciences
 • Trade

ศึกษาเงื่อนไข และดูรายการอาชีพขาดแคลนทักษะระยะยาว Long Term Skill Shortage Lish คลิก

อาชีพขาดแคลนทักษะระดับภูมิภาค Regional skill shortage list

หลายเมืองในภูมิภาค ประเทศนิวซีแลนด์ ต้องการแรงงานมีฝีมือ เพื่อไปพัฒนาในบางส่วนของภูมิภาค ซึ่งสาเหตุมาจากชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ กระจุกตัวทำงานอยู่ในเมืองใหญ่ๆ จึงทำให้บริษัทระดับภูมิภาค Regional ต้องการแรงงานฝีมือดี และพร้อมที่อนุญาตให้ทำงานในนิวซีแลนด์แบบชั่วคราว นอกจากนี้ ในเมืองใหญ่ๆ เช่น Auckland, Wellington, Christchurch ก็ยังมีอาชีพขาดแคลนในระดับภูมิภาคเช่นกัน

ศึกษาเงื่อนไข และดูรายการอาชีพขาดแคลนทักษะระดับภูมิภาค Regional Skill Shortage List คลิก

อาชีพเกี่ยวกับการก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน Construction & Infrastructure Skill Shortage List

ดังที่กล่าวไปข้างต้น นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก หนึ่งในการพัฒนาอย่างรวดเร็วคืองานด้านโยธา และอสังหาริมทรัพท์ หากสำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน Construction and Infrastructure สามารถยื่นขอวีซ่าทำงานชั่วคราวได้ เพื่อทำงานต่อในนิวซีแลนด์ หากได้รับวีซ่านี้ จะสามารถพาแฟน หรือคู่สมรส มาอาศัยและทำงานในนิวซีแลนด์ได้ด้วยเช่นกัน

ศึกษาเงื่อนไข และดูรายการอาชีพขาดแคลนเกี่ยวกับการก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน Construction & Infrastructure Skill Shortage List คลิก 


สายงานที่อยู่ใน Green List occupations

รัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้ประกาศ “Green List Occupations” หรือตำแหน่งงานสีเขียว ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่มีทักษะสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันอย่างมาก ได้แก่ Health Workers, Vets, Engineers และ ICT Specialists โดยผู้ที่ทำงานในตำแหน่งอาชีพ Green List จะต้องได้รับการรับรองจากนายจ้างด้วย Accredited Employer Work Visa (AEWV) นอกจากนี้ ตำแหน่งงานสีเขียว Green List ยังนำไปสู่เส้นทางเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว “Straight to Residence”

เพื่อให้ผู้สมัครมีคุณสมบัติภายใต้กรอบการทำงานนั้น ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินคุณสมบัติของหน่วยงาน New Zealand Qualifications Authority (NZQA) หรือมีคุณสมบัติที่อยู่ในรายการคุณสมบัติที่ได้รับการยกเว้นจากการประเมิน และ ข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่มีรายละเอียดอยู่ใน Green List ทั้งหมดนั้นอิงตามกรอบคุณวุฒิของนิวซีแลนด์ New Zealand Qualifications Framework (NZQF) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

Occupations that have a fast track to residence

Construction roles

Construction project manager ANZSCO 133111

 • Bachelor of Engineering with Honours (NZQF Level 8)
 • Bachelor of Engineering Technology (NZQF Level 7)
 • Bachelor of Construction (NZQF Level 7)
 • A bachelor’s degree at NZQF Level 7, or a higher qualification with the minimum equivalent of 360 credits, which includes the requirements of a New Zealand major in the focus areas of construction management, civil engineering, or highway engineering
 • A Graduate Diploma at NZQF Level 7, or a higher qualification which includes the knowledge requirements of a New Zealand Graduate Diploma in the focus areas of construction management, highway engineering, civil engineering or construction project management
 • A diploma at NZQF Level 6, or a higher qualification, with the minimum equivalent of 240 credits, which includes the knowledge requirements of a New Zealand Diploma in the focus areas of civil engineering, highway engineering, construction or construction management
 • A Washington Accord or Sydney Accord accredited undergraduate (initial) engineering degree in Civil Engineering
 • A qualification at NZQF Level 7 or higher, with a letter from Engineering New Zealand certifying that the degree and any further learning meet the benchmark requirements towards Chartered Professional Engineer professional status in New Zealand
 • NZ registration in the field of civil engineering as a Chartered Professional Engineer or an Engineering Technologist by Engineering New Zealand

Project builder (including building project manager and site foreman) ANZSCO 133112

 • A bachelor’s degree at NZQF Level 7, or a higher qualification with the minimum equivalent of 360 credits, which includes the requirements of a New Zealand major in quantity surveying or construction economics
 • A Graduate Diploma at NZQF Level 7, or a higher qualification, which includes the knowledge requirements of a New Zealand Graduate Diploma in the focus areas of construction, construction management or construction project management
 • A diploma at NZQF Level 6, or a higher qualification, with the minimum equivalent of 240 credits, which includes the knowledge requirements of a New Zealand Diploma (Level 6) in the focus areas of quantity surveying, construction economics, construction management or building

Quantity surveyor ANZSCO 233213

 • A bachelor’s degree at NZQF Level 7, or a higher qualification with the minimum equivalent of 360 credits, which includes the requirements of a New Zealand major in quantity surveying or construction economics
 • Student or Affiliate Membership, or MNZIQS, of the New Zealand Institute of Quantity Surveyors (with an overseas degree approved by NZIQS)

Surveyor ANZSCO 232212

 • Bachelor of Surveying (NZQF Level 7)
 • Bachelor of Surveying with Honours (NZQF Level 8)
 • Registration as a Professional Surveyor with the New Zealand Institute of Surveyors
 • Professional Associate Membership or an Overseas Member of the New Zealand Institute of Surveyors (with an overseas degree approved by NZIS)
Engineering roles
 • Chemical Engineer ANZSCO 233111
 • Materials Engineer ANZSCO 233112
 • Civil Engineer ANZSCO 233211
 • Geotechnical Engineer ANZSCO 233212
 • Structural Engineer ANZSCO 233214
 • Electrical Engineer ANZSCO 233311
 • Electronics Engineer ANZSCO 233411
 • Environmental Engineer ANZSCO 233915
 • Industrial Engineer ANZSCO 233511
 • Mechanical Engineer ANZSCO 233512
 • Production or Plant Engineer ANZSCO 233513
 • Engineering Professionals nec ANZSCO 233999

These engineering roles must meet one of the following minimum requirements:

 • A Washington Accord accredited (initial) engineering degree
 • A Bachelor of Engineering with Honours (NZQF Level 8)
 • A qualification at NZQF Level 7 or higher, with a letter from Engineering New Zealand certifying that the degree and any further learning meet the benchmark requirements towards Chartered Professional Engineer professional status in New Zealand
 • NZ registration as a Chartered Professional Engineer by Engineering New Zealand.

Civil engineering technician ANZSCO 312212

 • Bachelor of Engineering Technology (Civil Engineering) (NZQF Level 7)
 • A diploma at NZQF Level 6, or a higher qualification, with the minimum equivalent of 240 credits, which includes the knowledge requirements of the New Zealand Diploma in Engineering (Civil) (Level 6)
 • A Washington Accord or Sydney Accord accredited undergraduate (initial) engineering degree in Civil Engineering
 • A qualification at NZQF Level 7 or higher, with a letter from Engineering New Zealand certifying that the degree and any further learning meet the benchmark requirements towards Chartered Professional Engineer status in New Zealand
 • NZ registration in the field of Civil Engineering as a Chartered Professional Engineer or as an Engineering Technologist by Engineering New Zealand

Electrical engineering technician ANZSCO 312312

 • Bachelor of Engineering with Honours (Electrical and Electronic Engineering) (NZQF Level 8)
 • Bachelor of Engineering Technology (Electrical Engineering) (NZQF Level 7)
 • Bachelor of Engineering Technology (Electrical and Electronic Engineering) (NZQF Level 7)
 • A Washington Accord or Sydney Accord accredited undergraduate (initial) engineering degree in Electrical Engineering
 • A qualification at NZQF Level 7 or higher, with a letter from Engineering New Zealand certifying that the degree and any further learning meet the benchmark requirements towards Chartered Professional Engineer professional status in New Zealand
 • NZ registration in the field of Electrical Engineering as a Chartered Professional Engineer or as an Engineering Technologist by Engineering New Zealand

Electronic engineering technician ANZSCO 312412

 • A bachelor’s degree at NZQF Level 7, or a higher qualification with the minimum equivalent of 360 credits, which includes the requirements of a New Zealand major in electronics
 • A diploma at NZQF Level 6, or a higher qualification, with the minimum equivalent of 240 credits, which includes the credit and knowledge requirements of the New Zealand Diploma in Engineering (Level 6) Electronic Engineering
 • Bachelor of Engineering Technology (Electronic Engineering) or (Electrical and Electronic Engineering) (NZQF Level 7)
 • Bachelor of Engineering with Honours in Electronic Engineering, or Electrical and Electronic Engineering (NZQF Level 8)
 • A Washington Accord or a Sydney Accord accredited undergraduate (initial) engineering degree in Electronic Engineering
 • A qualification at NZQF Level 7 or higher, with a letter from Engineering New Zealand certifying that the degree and any further learning meet the benchmark requirements towards Chartered Professional Engineer professional status in New Zealand
 • NZ registration in the field of Electronic Engineering or Electrical and Electronic Engineering as a Chartered Professional Engineer or an Engineering Technologist by Engineering New Zealand

Telecommunications engineer ANZSCO 263311

 • Bachelor of Engineering with Honours (Network Engineering) (NZQF Level 8)
 • Bachelor of Engineering (NZQF Level 7)
 • Bachelor of Engineering Technology (NZQF Level 7)
 • A Washington Accord or Sydney Accord accredited undergraduate (initial) degree
 • A qualification comparable to NZQF Level 7 or higher, with a letter from Engineering New Zealand certifying that the degree and any further learning meet the benchmark requirements towards Chartered Professional Engineer professional status in New Zealand
 • NZ registration as a Chartered Professional Engineer by Engineering New Zealand

Telecommunications network engineer ANZSCO 263312

 • Bachelor of Engineering with Honours (Network Engineering) (NZQF Level 8)
 • Bachelor of Engineering (NZQF Level 7)
 • Bachelor of Engineering Technology (NZQF Level 7)
 • A Washington Accord or Sydney Accord accredited undergraduate (initial) degree
 • A qualification comparable to NZQF Level 7 or higher, with a letter from Engineering New Zealand certifying that the degree and any further learning meet the benchmark requirements towards Chartered Professional Engineer professional status in New Zealand
 • NZ registration as a Chartered Professional Engineer by Engineering New Zealand
Health and social services roles
 • General practitioner ANZSCO 253111 NZ registration within a relevant provisional general, general, provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Anaesthetist ANZSCO 253211 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Psychiatrist ANZSCO 253411 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Specialist physicians nec ANZSCO 253399 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Surgeon (general) ANZSCO 253511 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Cardiothoracic surgeon ANZSCO 253512 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Neurosurgeon ANZSCO 253513 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Orthopaedic surgeon ANZSCO 253514 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Vascular surgeon ANZSCO 253521 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Urologist ANZSCO 253518 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Otorhinolaryngologist ANZSCO 253515 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Dermatologist ANZSCO 253911 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Obstetrician and gynaecologist ANZSCO 253913 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Ophthalmologist ANZSCO 253914 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Diagnostic and interventional radiologist ANZSCO 253917 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Radiation oncologist ANZSCO 253918 NZ registration within a relevant provisional vocational or vocational scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Resident medical officer ANZSCO 253112 NZ registration within a relevant provisional general or general scope of practice with the Medical Council of New Zealand.
 • Medical laboratory scientist ANZSCO 234611 NZ registration in the scope of practice as a Medical Laboratory Scientist by the Medical Sciences Council of New Zealand.
 • Clinical psychologist ANZSCO 272311 NZ registration with the New Zealand Psychologists Board.
 • Educational psychologist ANZSCO 272312 NZ registration within a relevant scope of practice with the New Zealand Psychologists Board.
 • Organisational psychologist ANZSCO 272313 NZ registration within a relevant scope of practice with the New Zealand Psychologists Board.
 • Psychotherapist ANZSCO 272314 NZ registration within a relevant scope of practice with the New Zealand Psychologists Board.
 • Psychologists nec ANZSCO 272399 NZ registration within a relevant scope of practice with the New Zealand Psychologists Board.
 • Physicist (medical) ANZSCO 234914 One of the following minimum requirements:
  • Certification by the Australasian College of Physical Scientists and Engineers (ACPSEM) in Medicine as a Medical Physicist
  • Registration or eligibility for registration on the ACPSEM Register of Qualified Medical Physics Specialists
  • Registration as a Clinical Scientist with the Health and Care Professions Council, United Kingdom and Membership of the Institute of Physics and Engineering Medicine, United Kingdom
  • Certification as a Medical Physicist by the American Board of Radiology in Medical Physics
  • Certification of Competence in Clinical Medical Physics as a Member of the Canadian College of Physics in Medicine.
 • Orthoptist ANZSCO 251412 NZ registration with the New Zealand Orthoptics Society Inc.
 • Veterinarian ANZSCO 234711 NZ registration with the Veterinary Council of New Zealand.
Primary industries and science roles
 • Other spatial scientists ANZSCO 232214 A bachelor’s degree at NZQF Level 7, or a higher qualification with the minimum equivalent of 360 credits, which includes the requirements of a New Zealand major in the focus areas of computer science or geography
 • Environmental research scientist ANZSCO 234313 A qualification at NZQF Level 8 or higher in the focus areas of environmental studies, environmental management, or environmental engineering. NZQF Level 8 qualifications must have either the minimum equivalent of 360 credits which includes the requirements of a New Zealand major in the focus areas, or a minimum equivalent of 120 credits in the focus areas and a relevant underpinning bachelor’s degree at NZQF Level 7.
 • Food technologist ANZSCO 234212 One of the following:
  • Bachelor of Food Technology with Honours (Food Product Technology) or (Food Process Engineering) (NZQF Level 8)
  • A qualification at NZQF Level 7 or higher in the focus areas of nutrition, food science, food technology or food engineering. NZQF Level 7 qualifications must have a minimum equivalent of 360 credits which includes the requirements of a New Zealand major in the focus areas, and NZQF Level 8 qualifications must have either the minimum equivalent of 360 credits which includes the requirements of a New Zealand major in the focus areas, or a minimum equivalent of 120 credits in the focus areas and a relevant underpinning bachelor’s degree at NZQF Level 7.
ICT, electronics and telecommunications roles
 • Chief information officer ANZSCO 135111 Remuneration for the employment must be NZD $57.69 an hour or more, or the equivalent annual salary.
 • ICT project manager ANZSCO 135112 Remuneration for the employment must be NZD $57.69 an hour or more, or the equivalent annual salary.
 • ICT managers nec ANZSCO 135199 Remuneration for the employment must be NZD $57.69 an hour or more, or the equivalent annual salary.
 • Software engineer ANZSCO 261313 Remuneration for the employment must be NZD $57.69 an hour or more, or the equivalent annual salary.
 • ICT security specialist ANZSCO 262112 Remuneration for the employment must be NZD $57.69 an hour or more, or the equivalent annual salary.
 • Multimedia specialist ANZSCO 261211 Remuneration for the employment must be NSD $45.67 an hour or above, or the equivalent annual salary.

Occupations that are eligible for work to residence

Health and social services
 • Anaesthetic technician ANZSCO 311211 NZ registration in the scope of practice as an Anaesthetic Technician by the Medical Sciences Council of New Zealand.
 • Medical diagnostic (medical imaging technologist) ANZSCO 251211 NZ registration in the scope of practice as a Medical Imaging Technologist with the Medical Radiation Technologists Board.
 • Medical laboratory technician ANZSCO 311213 NZ registration in the scope of practice as a Medical Laboratory Technician by the Medical Sciences Council of New Zealand.
 • Medical radiation therapist ANZSCO 251212 NZ registration in the scope of practice as a Radiation Therapist with the Medical Radiation Technologists Board.
 • Occupational therapist ANZSCO 252411 NZ registration with the Occupational Therapy Board of New Zealand.
 • Sonographer ANZSCO 251214 NZ registration in the scope of practice as a Sonographer with the Medical Radiation Technologists Board.
 • Podiatrist ANZSCO 252611 NZ registration with the New Zealand Podiatry Board.
 • Audiologist ANZSCO 252711 NZ registration with the New Zealand Audiological Society.
 • Registered nurse (aged care) ANZSCO 254412 NZ registration in the relevant scope of practice with the Nursing Council of New Zealand.
 • Registered nurse (child and family health) ANZSCO 254413 NZ registration in the relevant scope of practice with the Nursing Council of New Zealand.
 • Registered nurse (community health) ANZSCO 254414 NZ registration in the relevant scope of practice with the Nursing Council of New Zealand.
 • Registered nurse (critical care and emergency) ANZSCO 254415 NZ registration in the relevant scope of practice with the Nursing Council of New Zealand.
 • Registered nurse (developmental disability) ANZSCO 254416 NZ registration in the relevant scope of practice with the Nursing Council of New Zealand.
 • Registered nurse (disability and rehabilitation) ANZSCO 254417 NZ registration in the relevant scope of practice with the Nursing Council of New Zealand.
 • Registered nurse (medical) ANZSCO 254418 NZ registration in the relevant scope of practice with the Nursing Council of New Zealand.
 • Registered nurse (medical practice) ANZSCO 254421 NZ registration in the relevant scope of practice with the Nursing Council of New Zealand.
 • Registered nurse (mental health) ANZSCO 254422 NZ registration in the relevant scope of practice with the Nursing Council of New Zealand.
 • Registered nurse (perioperative) ANZSCO 254423 NZ registration in the relevant scope of practice with the Nursing Council of New Zealand.
 • Registered nurse (surgical) ANZSCO 254424 NZ registration in the relevant scope of practice with the Nursing Council of New Zealand.
 • Registered nurse (paediatrics) ANZSCO 254425 NZ registration in the relevant scope of practice with the Nursing Council of New Zealand.
 • Registered nurses nec ANZSCO 254499 NZ registration in the relevant scope of practice with the Nursing Council of New Zealand.
 • Midwife ANZSCO 254111 NZ registration in the relevant scope of practice with the Midwifery Council of New Zealand.
 • Secondary school teacher ANZSCO 241411 NZ registration with the Teaching Council of Aotearoa New Zealand, and:
  • a provisional practising certificate issued by the Teaching Council of Aotearoa New Zealand, and
  • employment must be for a position as a teacher in one of the following subjects:
   • Science (including chemistry, biology, physics, agricultural and horticultural science, and earth and space science)
   • Mathematics (including statistics and calculus)
   • Technology (including digital technologies, computer science, construction and mechanical technologies, materials technologies, and processing technologies)
   • Pacific languages (including languages of Tokelau, Niue, Cook Islands, Sāmoa, Tonga, Tuvalu, Fiji, Rotuma, and Kiribati).
 • Early childhood (pre-primary School) teacher – registered ANZSCO 241111 NZ registration with the Teaching Council of Aotearoa New Zealand, and a provisional practising certificate issued by the Teaching Council of Aotearoa New Zealand.
Trades roles
 • Automotive electrician ANZSCO 321111 A certificate at NZQF Level 4, or a higher qualification, which includes the credit and knowledge requirements of one of the strands of the New Zealand Certificate in Automotive Electrical Engineering (NZQF Level 4).
 • Diesel motor mechanic (including heavy vehicle inspector) ANZSCO 321212 A certificate at NZQF Level 4, or a higher qualification, which includes the credit and knowledge requirements of the New Zealand Certificate in Heavy Automotive Engineering (NZQF Level 4).
 • Electrician (general) ANZSCO 341111 NZ registration as an electrician or a limited certificate as an electrician from the Electrical Workers Registration Board.
 • Plumber (general) ANZSCO 334111 NZ registration as either a certifying plumber, tradesman plumber; or journeyman plumber with the New Zealand Plumbers, Gasfitters and Drainlayers Board.
Agriculture roles
 • Dairy cattle farmer (dairy cattle farm manager) ANZSCO 121313 including dairy farm manager, assistant dairy farm manager and dairy herd manager.
 • A minimum of 3 years’ experience working on a commercial farm in a relevant role.

วางแผนเรียนต่อนิวซีแลนด์ เพื่อขอ Post-Study Work Visa ในอนาคต ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

หากวางแผนเรียนต่อนิวซีแลนด์ จะต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ว่าต้องการเรียนเพิ่มอะไร เรียนที่ไหน ทุกหลักสูตร สถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด จากหน่วยงาน New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนการสอน หากสถาบันที่เลือก ไม่ได้รับการรับรองจา NZQA อาจจะผลถึงคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อวีซ่าด้วย นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย และคุณสมบัติในการรับเข้าเรียนด้วย ดังนั้น ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อให้ทางศูนย์ฯ วางแผนการเรียนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากวางแผนขอ Post Study Work Visa หลังเรียนจบ จะต้องวางแผน และได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง ตั้งแต่เลือกหลักสูตร หากยื่นผิดวัตถุประสงค์ แนบเอกสารผิดพลาด หรือมีปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ก็มีความเสี่ยงที่วีซ่าจะถูกปฏิเสธ นอกจากนี้ การเลือกสถาบัน หรือสาขาที่เรียน ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกัน  เพื่อให้มีโอกาสได้วีซ่า Post-Study Work Visa มากที่สุด ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะวิเคราะห์และแนะนำหลักสูตร สถาบัน ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด เพื่อให้ได้รับโอกาสในการขอ Post Study Work Visa มากที่สุด ในค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ามากที่สุด

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่อง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

เรียนที่ไหนได้บ้าง

คุณวุฒิที่สามารถขอ Post Study Work Visa ได้ คือ คุณวุฒิที่อยู่ในระดับ Level 4 ขึ้นไป ซึ่ง สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ มหาวิทยาลัย University สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิค ITPS และ สถาบันฝึกอบรมเอกชน PTEs ซึ่ง ทั้ง 3 ประเภท ได้รับการรับรองจาก NZQA มีมาตรฐาน และคุณภาพระดับนานาชาติ

 • มหาวิทยาลัย University สำหรับมหาวิทยาชั้นนำนิวซีแลนด์ มีทั้งหมด 8 แห่ง ทุกมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากรัฐบาล และติดอันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกโดย QS World University Rankings โดย The New Zealand Qualification Framework (NZQF) เป็นหัวใจสำคัญของคุณภาพการศึกษา ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ และได้รับการตีพิมพ์ไปทั่วโลก นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต (Better Life Index) ของกลุ่ม ประเทศ OECD ปี 2013 จัดอันดับให้นิวซีแลนด์ เป็น ‘ประเทศที่มีผลงานยอดเยี่ยม’ ด้านคุณภาพของ ระบบการศึกษาอีกด้วย คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 8 มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ 
 • สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิค ITPS ITPS เป็นสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิค ซึ่งทุกวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ เปิดสอนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร Certificate จนถึงระดับปริญญา Degree หรือเปิดสอนในหลักสูตรที่ถือว่าเทียบเท่ากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกัน University จะเน้นการศึกษาทางวิชาการ การวิจัย และทฤษฎี แต่สถาบัน ITPS ให้ความสำคัญกับทฤษฎี และการปฏิบัติควบคู่กัน เป้าหมาย คือ การเตรียมคนให้พร้อมสำหรับการทำงาน หากผู้เรียน ไม่ได้ต้องการที่จะเรียนหลักสูตรที่มุ่งเน้นไปที่ด้านวิชาการโดยตรง เช่น กฎหมาย การแพทย์ ทันตกรรม วิศวกรรม หรือ สถาปัตยกรรม การเข้าเรียน ITPS ถือว่าตอบโจทย์มากกว่า
 • สถาบันฝึกอบรมเอกชน Private Training Establishments PTEs เป็นสถาบันฝึกอบรมเอกชน เช่นเดียวกับ ITPs เพียงแต่ PTEs บริการกิจการโดยเอกชน และได้รับเงินสนับสนุนบางส่วน เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น การท่องเที่ยว การโรงแรม การออกแบบกราฟฟิค ดีไซน์ แฟชั่น ฟิล์ม ภาพยนตร์ เป็นต้น โดยปกติแล้วอาจารย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากกว่าอาจารย์ด้านวิชาการ เป้าหมายสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ที่ PTEs ได้รับทักษะที่พร้อมทำงานอย่างรวดเร็ว หรือ ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ เนื่องจาก PTEs เป็นสถาบันที่บริหารงานโดยเอกชน ดังนั้น จึงมีข้อกำหนดการรับเข้าที่ผ่อนปรนมากกว่า หรือเข้าเรียนง่ายกว่า ITPS แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

ค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่าไหร่

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียน จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาที่เรียนและสถาบันที่เรียน ถ้าหากเรียนในสถาบันที่ติดอันดับสูงๆ อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น หรือถ้าหากเลือกเรียนสาขาวิชาเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ พยาบาล นักบิน อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับโรงเรียน ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงเรียนรัฐบาลเริ่มต้นที่ประมาณ 11,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและ 13,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเริ่มต้นที่ประมาณ 25,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์
 • อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรอนุปริญญา 2 ปีด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ประเทศนิวซีแลนด์มีค่าใช้จ่าย 18,500 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปีด้านคอมพิวเตอร์มีค่าใช้จ่าย 12,425 นิวซีแลนด์ดอลลาร์
 • ปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมมีตั้งแต่ประมาณ 22,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ ไปจนถึง 32,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ และค่าธรรมเนียมจะสูงขึ้นสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาบัณฑิตหลายหลักสูตรสามารถเรียนจบได้ใน 3 ปี
 • ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมมีตั้งแต่ประมาณ 26,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ ไปจนถึง 37,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ และค่าธรรมเนียมจะสูงขึ้นสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์
 • ปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาเอกจากต่างประเทศชำระค่าธรรมเนียมเท่ากับนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์ คือ ประมาณ 6,500 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ ถึง 9,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ต่อปีสำหรับหลายๆ หลักสูตร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมีค่าใช้จ่าย 300 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ หลักสูตรเตรียมสอบภาษาอังกฤษแบบ Cambridge มีค่าใช้จ่าย 5,100 นิวซีแลนด์ดอลลาร์ ระยะเวลา 12 สัปดาห์


รู้หรือไม่? วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ด้วย

การทำงานในขณะที่เรียนเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการหาประสบการณ์การทำงานต่างประเทศ เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การตรงต่อเวลา การทำงานเป็นทีม และทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้นักเรียน / นักศึกษา ทำงานนอกเวลาได้ด้วย

การทำงานพาร์ทไทม์สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศนิวซีแลนด์ สถานทูตกำหนดไว้ว่า สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงวันหยุด แต่มีข้อกำหนดบางข้อที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องตรวจสอบเงื่อนไขของวีซ่าของตัวเองด้วยว่า ได้รับอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้หรือไม่

ค่าแรงขั้นต่ำในนิวซีแลนด์ อยู่ที่ NZ20 ต่อชั่วโมง (ประมาณ 450 บาท)

วุฒิการศึกษาที่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้

วุฒิการศึกษา

จำนวนชั่วโมงที่สามารถทำงานพาร์ทไทม์

วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
(Bachelor Degree)

20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท
(Masters Degree)

20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

ปริญญาโทวิจัย
(Research)

40 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก
(PhD)

40 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

วุฒิการศึกษาวิชาชีพที่ลงเรียนภาษากับสถาบัน Category 1
(Certificate, Diploma)

20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ 14 สัปดาห์ขึ้นไป และลงเรียนภาษากับสถาบัน Category 1
(Langauge Course)

20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนภาษากับสถาบัน Category 2 จะต้องลงเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องมี IELTS 5.0 
(Langauge Course)

20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา Year 12 หรือ 13 (ม.5 หรือ ม.6) อายุ 18 ปี ขึ้นไป
(Secondary school)

20 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / สัปดาห์ (ช่วงวันหยุด)

คลิก เพื่อศึกาาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียน สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์


ทำไมต้องเลือกมาเรียนที่นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และรู้หรือไม่ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 1 ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศไอซ์แลนด์ (จากการจัดอันดับ Economics and Peace’s Global Peace Index 2019) ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศนิวซีแลนด์ไม่เคยลดลงต่ำกว่าอันดับสี่ในดัชนีสันติภาพโลกเลย จึงทำให้นิวซีแลนด์กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยมากที่สุดอันดับ 1 สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ในขณะเดียวกัน ประเทศอังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร อยู่ในอันดับที่ 45 ของโลก

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนต่อนิวซีแลนด์

 • การศึกษาระดับนานาชาติ และโอกาสการทำงานที่มากกว่า มหาวิทยาลัยทุกแห่งในนิวซีแลนด์ อยู่ในอันดับ Top 3% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดอันดับโดย QS World University Rankings
 • ได้รับทักษะความรับผิดชอบ ทักษะความเป็นผู้นำ และหลังสำเร็จการศึกษา จะมีทักษะเพียบพร้อม และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานระดับนานาชาติ
 • ชาวนิวซีแลนด์ให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติอย่างอบอุ่น ชาวนิวซีแลนด์พร้อมต้อนรับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม และหลากหลายประเทศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและ ปลอดภัย จนรู้สึกอบอุ่นเสมือนบ้าน
 • นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีความสงบสุขเป็นอันดับ 1 ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จากรายงานดัชนีสันติภาพโลก จัดทำโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (IEP) เพื่อชี้วัดความสงบสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
 • นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งภูเขา ทะเล แม่น้ำ หิมะ ชนบทที่เงียบสงบ จนถึงชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • นิวซีแลนด์มีความปลอดภัยสูงมาก เป็นประเทศที่มีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยอดเยี่ยม
 • มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน และมุ่งเข้นการคิด วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์
 • ได้รับการดูแลอภิบาลที่ดี ชาวนิวซีแลนด์ มีหลักปฏิบัติสากล สำหรับการดูแลอภิบาลนักเรียนต่างชาติ Code of Practice เพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนต่างชาติจะได้ความคุ้มครอง ปลอดภัย และได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสมจากสถาบันการศึกษา
 • วุฒิการศึกษาเป็นที่ต้องการ คุณวุฒิต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อจบการศึกษาจากนิวซีแลนด์ล้วนได้รับการยอมรับ และเป็นที่ต้องการของผู้จ้างงานและสถาบันการศึกษา
 • วุฒิการศึกษาได้รับการรับรองโดย NZQF (New Zealand Qualifications Framework) เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดงานระดับสากล และสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
 • เป็นที่ยอมรับในระดับสากล วุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ได้รับการรับรอง ใน 50 ประเทศ ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย
 • จบการศึกษาด้วยคุณสมบัติที่พร้อมสำหรับการทำงาน การศึกษาของนิวซีแลนด์มุ่งเสริมทักษะ เพื่อใช้ในชีวิตจริง เพื่อประสบความสำเร็จในโลกของการทำงาน
 • เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้สูงสุด 3 ปี นักศึกษาจำนวนมากเลือกที่จะอยู่ในนิวซีแลนด์ต่อหลังจากที่สำเร็จการศึกษา ไม่ว่าด้วย จุดประสงค์เพื่อทำงาน พักอาศัย ศึกษาต่อ หรือเพลิดเพลินกับสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม และไลฟ์สไตล์ที่ดีเยี่ยม
 • โอกาสในการขอเป็นผู้อยู่อาศัยในอนาคตที่มากกว่า หากเรียนจบในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ หรือขาดแคลน

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line@thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.