ขอเชิญเข้าร่วม Online Webinar กับเดอะเบสท์ ในหัวข้อ แนวทางการเรียนต่อ ป.ตรี ป.โท และ MBA ประเทศโปแลนด์เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ขอเรียนเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมฟัง Online Webinar กับเดอะเบสท์ ในหัวข้อ แนวทางการเรียนต่อ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ MBA ประเทศโปแลนด์ บรรยายโดย บรรยายโดยคุณ Mr. Cheda Kacper เจ้าหน้าที่ดูแลด้านนักศึกษาต่างชาติโดยตรง จากมหาวิทยาลัย Warsaw University of Business ประเทศโปแลนด์ เข้าร่วมสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หัวข้อการสมัมนา: แนวคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

สัมมนา | เรียนต่อ ป.ตรี ป.โท และ MBA ประเทศโปแลนด์ ร่วมงานฟรี ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนา เรียนต่อ “ป.ตรี ป.โท และ MBA” ประเทศโปแลนด์ เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในงานจะมีหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้  แนะนำประเทศโปแลนด์ แนะนำมหาวิทยาลัย แนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตที่โปแลนด์ โอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ แนวทางการเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าเชงเก้น พบกันในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:00 – 16:00 น. สถานที่ : ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ สาขาเชียคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Kozminski University Kozminski University ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1993 ณ กรุงวอร์ซอ โดยศาสตราจารย์ Andrzej K. Kozminski ในปี ค.ศ. 2009 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในโปแลนด์ที่โด่งดังในหลักสูตร Finance จากนิตยสาร Financial Times ดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาโปลิชและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท MBA และปริญญาเอก เป็นเลิศด้านการเงิน การบริหาร และการจัดการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Kozminski University ยังเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจแห่งแรกในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกที่ไดคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เปิดรับสมัครแล้วเรียนปริญญาที่โปแลนด์ ประเทศโปแลนด์ เป็น 1 ในประเทศในเครือของเชงเก้น ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป มีเมืองหลวงคือกรุงวอร์ซอ Warsaw ด้านทิศตะวันตกจรดกับประเทศเยอรมันนีด้านทิศใต้จรดสาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย ด้านทิศตะวันออกจรดประเทศยูเครน เบลารุส ลิทัวเนีย และรัสเซีย ด้านทิศเหนือจรดกับทะเลบอลติค ประชากรทั้งหมดมีประมาณ 38 ล้านคน โปแลนด์ เป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ สำหรับนักเรียนต่างชาติ เนื่องจาก ประเทศโปแลนด์ เปิดกว้าง และให้การต้อนรับนักเรียนต่างชาติอย่างเป็นมิตร มีเจ้าหน้าที่คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Study in Poland ประเทศโปแลนด์ เป็น 1 ในประเทศในเครือของเชงเก้น ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป มีเมืองหลวงคือกรุงวอร์ซอ Warsaw ด้านทิศตะวันตกจรดกับประเทศเยอรมันนีด้านทิศใต้จรดสาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย ด้านทิศตะวันออกจรดประเทศยูเครน เบลารุส ลิทัวเนีย และรัสเซีย ด้านทิศเหนือจรดกับทะเลบอลติค ประชากรทั้งหมดมีประมาณ 38 ล้านคน เรียนปริญญาตรีที่โปแลนด์ กับมหาวิทยาลัย “Warsaw University of Business and Humanities” Warsaw University of Business เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยหลักสูตรทีคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ