Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

อัพเดทสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 (โคโรนาไวรัส) วันที่ 1 มีนาคม 2563


สืบเนื่องมาจาก เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ได้รับการรายงานครั้งแรกของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Coronavirus ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น COVID-19) ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน และได้แพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง 

COVID-19 เป็นโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสตัวใหม่ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ไอ จาม เจ็บคอ และ อ่อนเพลียหายใจถี่ บางคนฟื้นตัวได้ง่าย บางคนอาจป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิต มีหลักฐานว่าไวรัส COVID-19 แพร่กระจายจากคนสู่คน โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชื้อ เช่น การไอหรือจาม การสัมผัสผ่านพื้นผิววัตถุ ซึ่งโดยปัจจุบัน ยังไม่มีการรักษา หรือมีวัคซีนที่รักษาไวรัส COVID-19 ได้โดยตรง แต่การดูแลทางการแพทย์สามารถรักษาอาการส่วนใหญ่ให้ดีขึ้นจนหายขาดได้

จากการสอบถามของนักเรียน และผู้ปกครองที่กำลังกังวลเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ ทางเดอะเบสท์ จึงขอสรุปสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 วันที่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเดินทางไปต่างประเทศดังนี้

สถานณการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศออสเตรเลีย (อัพเดทจากสถานทูตออสเตรเลียวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศข้อจำกัดการเดินทางของชาวต่างชาติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

 • ชาวต่างชาติที่พักอาศัย หรือมีประวัติการเดินทางผ่านประเทศอิหร่าน และ/หรือ ประเทศจีน หลังวันที่ 1 มีนาคม 2563 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 14 วัน
 • พลเมืองออสเตรเลีย ผู้อยู่อาศัยถาวร พลเมืองชาวนิวซีแลนด์ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย บุคคลในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติ (เช่น คู่สมรส ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้ติดตาม) และนักการทูต ที่พักอาศัย หรือเดินทางผ่านประเทศอิหร่าน และ/หรือ ประเทศจีน หลังวันที่ 1 มีนาคม 2563 สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียได้ แต่จะต้องแยกตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศอิหร่าน
 • ชาวต่างชาติที่ออกจากประเทศอิหร่าน หรือจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นระยะเวลาเกินกว่า 14 วัน และไม่ปรากฏอาการเข้าข่ายของไวรัส COVID-19 สามารถเดินทางไปตามปกติ
 • สมาชิกครอบครัวทันทีที่ไม่ได้ถือวีซ่าถาวร จำเป็นต้องติดต่อกับกระทรวงมหาดไทย ก่อนที่จะเดินทางโดยใช้ แบบฟอร์มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย 
 • หากคุณคิดว่าวีซ่าของคุณอาจถูกยกเลิก โปรดส่งอีเมลไปที่ visa.cancellations@homeaffairs.gov.au พร้อมรายละเอียดของคุณ รวมถึงชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิด และหมายเลขหนังสือเดินทาง

แหล่งข้อมูลที่จำเป็น ออกโดยสถานทูตออสเตรเลีย

Fact Sheets Available in Chinese (Simplified)

สถานณการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศนิวซีแลนด์ (อัพเดทจากสถานทูตนิวซีแลนด์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

สำคัญ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ยังคงปิดทำการชั่วคราว จะมีผลต่อเวลาในการดำเนินการขอวีซ่า อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตนิวซีแลนด์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อเวลาในการพิจารณาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยจะได้รับการอัปเดตเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศข้อจำกัดการเดินทางของชาวต่างชาติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

 • ชาวต่างชาติที่อยู่ใน หรือ ได้เดินทางผ่านประเทศอิหร่าน และ/หรือ จีนแผ่นดินใหญ่ (ยกเว้นฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน) ก่อนวันประกาศข้อจำกัดการเดินทาง 14 วัน จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้านิวซีแลนด์ หรือถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องบนเที่ยวบินสู่นิวซีแลนด์ จนกว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์จะยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าว
 • ชาวต่างชาติที่เป็นผู้โดยสารหรือลูกเรือบนเรือสำราญ Diamond Princess ก่อนวันประกาศข้อจำกัดการเดินทาง 14 วัน จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้านิวซีแลนด์ หรือถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องบนเที่ยวบินสู่นิวซีแลนด์ จนกว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์จะยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าว
 • พลเมืองนิวซีแลนด์ หรือ และผู้อยู่อาศัยถาวร สามารถเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้ตามปกติ แต่ถ้าหากพวกเขาเดินทางผ่านประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และ/หรือ อิหร่าน ก่อนวันประกาศข้อจำกัดการเดินทาง 14 วัน จะต้องแยกตัวเองเป็นเวลา 14 วันนับจากเวลาที่พวกเขามาถึงนิวซีแลนด์
 • สำหรับคนไทย ที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปประเทศจีน และ/หรือ ประเทศอิหร่าน ภายในระยะเวลา 14 วัน ก่อนประกาศข้อจำกัดการเดินทาง สามารถเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้ แต่อาจจะมีการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ถ้าหากตรวจพบว่ามีอาการเข้าข่ายของอาการไวรัส COVID-19
 • ชาวต่างชาติ ที่ได้พำนักอาศัยเป็นสมาชิกครอบครัวนิวซีแลนด์ (เช่น คู่สมรส ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้ติดตาม) และได้เดินทางผ่านประเทศอิหร่าน และ/หรือ จีนแผ่นดินใหญ่ เมื่อต้องการเดินทางไปนิวซีแลนด์ จะต้องเดินทางพร้อมพลเมืองนิวซีแลนด์ และจะต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องหรือ NZeTA ตามความเหมาะสม และสมาชิกทุกคนจะต้องแยกตนเองเป็นเวลา 14 วันเมื่อเดินทางมาถึง
 • พลเมืองออสเตรเลียที่อาศัยถาวรที่อยู่ในนิวซีแลนด์ ที่ได้เดินทางผ่านประเทศอิหร่าน และ/หรือ จีนแผ่นดินใหญ่ สามารถเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้ แต่จะต้องแยกตัวเองเป็นเวลา 14 วันเมื่อเดินทางมาถึง
 • ผู้ที่กำลังพำนักด้วยวีซ่าชั่วคราวในนิวซีแลนด์ ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตนได้ด้วยข้อจำกัดการเดินทาง โปรถติดต่อสถานทูตนิวซีแลนด์ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนบุคคล 
 • ชาวต่างชาติที่ออกจากประเทศอิหร่าน หรือจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นระยะเวลาเกินกว่า 14 วัน และไม่ปรากฏอาการเข้าข่ายของไวรัส COVID-19 สามารถเดินทางไปตามปกติ
 • หากนักเรียนได้รับวีซ่านักเรียนเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้ เนื่องจากข้อจำกัดการเดินทาง ทางสถานทูตนิวซีแลนด์จะออกวีซ่าใหม่ eVisa โดยจะแก้ไขเงื่อนไขวีซ่าของคุณโดยอัตโนมัติ 
 • หากนักเรียนถูกกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงนิวซีแลนด์ ทางโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย จะทำการอัพเดทกับกระทรวงสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ และจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ต่อโปรแกรมการเรียน
 • หากได้รับวีซ่าแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางไปนิวซีแลนด์ได้เนื่องจากข้อจำกัดการเดินทาง ไม่สามารถขอเงินคืนจาก INZ ได้ทุกกรณี

แหล่งข้อมูลที่จำเป็นจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศนิวซีแลนด์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น

อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 จากเดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้ตระหนักถึงผู้เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมถึงประเทศ อื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จึงได้อัพเดทสถานการณ์ และรายงานเป็นระยะๆ เราเข้าใจดีว่า ผู้ปกครองทุกท่านเป็นห่วงบุตรหลานของท่าน และทางเราพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะทำให้การเดินทางทุกท่านเป็นไปโดยสวัสดิภาพ

ไวรัส COVID-19 เป็นโรคไวรัสทางเดินหายใจ ที่ไม่ได้น่ากลัวหากทุกคนป้องกัน และดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้บ่อยที่สุด หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของหรือวัตถุต่างๆ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ตื่นตระหนก ที่สำคัญ อย่ากลัวที่จะเปิดเผยข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง 14 วัน ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ และสถานทูตอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • งดไปสถานที่สาธารณะ เช่น  ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา ยิม สวนสาธารณะ
 • หากจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปทำงาน หรือไปเรียน ควรสวมหน้ากากอนามัย (ถ้ามี) เพื่อป้องกันการรับเชื้อ และการแพร่ระบาดของเชื้อ
 • หากคุณรู้สึกไม่สบาย และคิดว่าคุณมีอาการของไวรัส COVID-19 ให้ไปพบแพทย์ทันที
 • โทรแจ้งล่วงหน้าเพื่อนัดหมาย แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบเกี่ยวกับอาการประวัติการเดินทางและการสัมผัสใกล้ชิดล่าสุดกับผู้ที่มีเชื้อไวรัส COVID-19
 • หากคุณต้องออกจากบ้านเพื่อไปพบแพทย์ ให้สวมหน้ากากอนามัย (ถ้ามี) เพื่อป้องกันผู้อื่น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน COVID-19 บนเว็บไซต์องค์การอนามัยโลก (ภาษาอังกฤษ)

แหล่งที่มาของข้อมูล

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.