สารบัญบทความ

Last updated มิถุนายน 9, 2022 ago by Thebestedu

EU Business School


EU Business School สถาบันสอนการบริหารธุรกิจแห่งยุโรป ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 เปิดสอนหลักสูตรการบริหารธุรกิจ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ทุกแขนง ครอบคลุมทั้ง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การเงิน การตลาด การจัดการ ธุรกิจดิจิตอล และธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจุบัน เปิดสอนทั้งหมด 4 วิทยาเขตด้วยกันคือ บาร์เซโลนา เจนีวา มอนโทรซ์ มิวนิก รวมถึงเรียนในระบบออนไลน์ด้วย

ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ ทางด้านการบริหารธุรกิจระดับโลก โปรแกรมของทาง EU Business School เปิดรับนักศึกษาที่สนใจก้าวสู่โลกธุรกิจระหว่างประเทศ ผ่านหลักสูตรที่ตอบโจทย์และทันสมัย และสอนเป็นภาษาอังกฤษ

เหตุผลที่ควรเลือก EU Business School

 • นักศึกษากว่า 100+ สัญชาติทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อดี สำหรับโลกธุรกิจนานาชาติ เพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง นักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษาจาก EU Business School จะก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจนานาชาติอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 • ชั้นเรียนทั้งหมดสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่สำหรับนักศึกษาที่อ่อนภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนยังมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เรียนด้วย
 • การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์ ทางด้านการบริหารธุรกิจระดับโลก
 • ติดอันดับหนึ่งในคุณภาพดีที่สุดในยุโรป เครือข่ายของเราซึ่งจัดอยู่ในลำดับต้น ๆ ของการจัดอันดับโลกและยุโรป
 • นอกจากจะสร้างนักธุรกิจแล้ว ทางโรงเรียนยังสร้างบุคลิกภาพทางธุรกิจอีกด้วย เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในตัวเอง

วุฒิการศึกษาได้รับการรับบรองจากกลุ่มโรงเรียนธุรกิจของสหภาพยุโรป

 • ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) สภารับรองสำหรับโรงเรียนธุรกิจ เป็นองค์กรรับรองวิทยฐานะการศึกษาด้านธุรกิจระดับโลกและเป็นองค์กรแรกที่ให้การรับรองในทุกระดับของหลักสูตรการศึกษาทางธุรกิจระดับวิทยาลัยตั้งแต่ระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาเอก
 • IACBE (International Accreditation Council for Business Education) สภาการรับรองระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาธุรกิจ เป็นหน่วยงานที่รับรองวิชาชีพด้านการศึกษา การจัดการในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ ความเป็นเลิศในการสอนและการเรียนรู้
 • CEEMAN IQA เป็นสมาคมพัฒนาการจัดการระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในปี 1993 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการเติบโตในการพัฒนาคุณภาพการจัดการในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ตอนนี้มันเป็นเครือข่ายทั่วโลกของสถ และเอเชีย
 • CHEA (The Council for Higher Education Accreditation) เป็นองค์กรที่ตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและโปรแกรม ในสหรัฐอเมริกา การรับรองเป็นวิธีการที่สำคัญที่นักเรียนครอบครัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและสื่อมวลชนรู้ว่าสถาบันหรือโปรแกรมให้การศึกษาที่มีคุณภาพ
 • eduQua ระบบวัด และตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาในเครือข่ายประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งระบบนี้จะทำการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของวิทยาลัยและสถานการศึกษาต่างๆใน ประเทศสวิตเซอร์แลนด

วุฒิการศึกษาได้รับการรับบรองจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 • The University of Derby – หลักสูตร BA (Hons) in Business Management ทุกสาขาวิชา ซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขต บาร์เซโลนา และมิวนิค ได้รับการรับรองโดยรัฐจากมหาวิทยาลัยดาร์บีในสหราชอาณาจักร
 • The University of Roehampton – หลักสูตร BSc (Hons) in International Business ซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขตเจนีวา มอนโทรซ์ และมิวนิค และหลักสูตร MSc in International Management และ MBA ซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขตเจนีวา มอนโทรซ์ มิวนิค และบาร์เซโลนา ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย The University of Roehampton ในสหราชอาณาจักร
 • Universidad Católica San Antonio de Murcia – หลักสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโทและ MBA ซึ่งเปิดสอนในบาร์เซโลนา เจนีวา มองโทรซ์ และวิทยาเขตออนไลน์ของเราได้รับการยอมรับจากรัฐ (título propio) และได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย UCAM ในประเทศสเปน
 • CMI – หลักสูตร BA (Hons) ซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขตบาร์เซโลนา และมิวนิค ได้รับการรับรองโดย Chartered Management Institute (CMI) ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีโอกาสได้รับวุฒิการศึกษาพิเศษ ประกาศนียบัตร CMI ด้านการจัดการและความเป็นผู้นำ

ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารท้องถิ่น และนานาชาติทั่วโลก

 • ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว โดย QS Stars ในด้านความเป็นเลิศทางด้านการสอน Business Education
 • อยู่ในอันดับ 6 ของโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุด สำหรับนักศึกษาสุภาพสตรี โดยนิตยสาร Capital Magazine
 • หลักสูตร Executive MBA อยู่ในอันดับหนึ่ง จากการจัดอันดับของนิตยาสาร CEO Magazine’s Global Executive MBA
 • ได้รับการจัดอันดับให้เป็นคณะวิชาธุรกิจ 20 อันดับแรก โดยการจัดอันดับของนิตยสาร China Economic Review
 • หลักสูตร Online MBA อยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก โดยการจัดอันดับของ QS Top MBA
 • หลักสูตร MBA ติดอันดับใน 50 อันดับแรกของโลก จากการจัดอันดับของ QS ปี 2020
 • หลักสูตร MBA ติดอันดับที่ 32 ของโลก โดยการจัดอันดับของ AméricaEconomía
1. puid_cccdc30d-0891-466d-b16f-deb956121c14_330_8794.png 2. puid_a235154f-b499-4681-b227-8306ef1ca914_330_8832.png 3. puid_010f9b26-daeb-4b0b-a08c-912563e4e30c_330_7913.jpg 4. puid_e24cc8ec-aa69-47ba-ac60-66276b5cc0f9_330_7919.jpg
5. puid_e3807982-e039-4da5-ac06-52aa6bdb211b_330_8795.png 6. puid_a4e97749-83ce-4236-a63e-7b041051cebe_330_8793.png 7. puid_d43ddb4b-2c45-4ca4-b12f-3a67f1e88143_330_8792.png 8. puid_b384c549-a97e-4278-990f-b65ef0d400b9_330_7917.jpg
9. puid_5daf26b4-694f-42a5-a92f-0f4fb96d8a82_330_7918.jpg 10. puid_010e9ea2-87d0-488c-aa2e-f8798c912f0f_330_9189.jpg 11. puid_7d49477e-d772-4074-be0e-9ba68543a656_330_9190.jpg 12. puid_6be0c525-a61f-49e6-b99c-1075c8163fdc_330_8911.png

เป็นสมาชิกขององค์กร และสมาคมระดับโลก

EU Business School มีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นสมาชิกขององค์กร และสมาคมสมาคมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นต่อการศึกษา และช่วยให้มั่นใจในคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงร่วมมือกับองค์กรหลายแห่ง ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น Hispanic Association of Colleges และ Universities and the Geneva Chamber of Commerce, Industry & Services (CCIG) และอื่นๆ ดังต่อไปนี้

puid_0958d4ff-59cf-4c5a-a4a8-866c0ecf4f59_1300_9165.jpg

บริการ Career Services Department บริการจัดหางานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่สำเร็จการศึกษา

บริการ CSD เป็นบริการที่ทาง EU Business School ได้ร่วมมือเกี่ยวกับองค์กร หรือบริษัทพาณิชย์ และกลุ่มศิษย์เก่า โดยจะเข้ามาจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดหางาน และหาแนวทางให้กับนักศึกษาทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาจาก EU Business School

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก EU Business School ได้งานทำเฉลี่ย 6 เดือน หลังเรียนจบ
 • มีนักศึกษา 20% ได้เริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง
 • มีนักศึกษา 20% ได้กลับไปต่อยอด และพัฒนาสายงานอาชีพของตนเองให้สูงขึ้น
 • ศิษย์เก่าของ EU Business School ส่วนใหญ่ พูดได้ 3 ภาษา
 • สนับสนุนการจัดหางาน ค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา ที่ต้องการทำงานในสหภาพยุโรป 
 • จัดฝึกอบรม ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง เพื่อเข้าทำงาน
  • อบรมในหัวข้อ การหางานเพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติอย่างแท้จริง
  • อบรมในหัวข้อ การสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่น่าจดจำแบบมืออาชีพ
  • อบรมในหัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพ CV และการเขียนจดหมายสมัครงานให้ตรงกับตำแหน่ง
  • อบรมในหัวข้อ 6 แนวคิดการสร้างเครือข่ายทั้งระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ
  • อบรมในหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสถานะในเว็บไซต์ Linkedln เครือข่ายของนักธุรกิจระดับนานาชาติ
 • EU Career Fairs เทศกาลจัดหางาน ที่จัดขึ้น ณ บาร์เซโลนา ประเทศสเปน ที่นี่คุณจะได้พบกับบริษัทชั้นนำทั่วโลกมากมาย ที่กำลังมองหาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถ โดยสามารถพูดคุ้ยกับฝ่ายจัดหางานของแต่ละบริษัท พร้อมสัมภาษณ์สั้นๆ ได้ทันที
 • Alumni Networking ความแข็งแกร่งของศิษย์เก่า กว่า 27,000 คน ทั่วโลก ซึ่งเป็นโอกาสมากมาย ที่จะได้สร้างสัมพันธ์กับนักธุรกิจ และนักบริหารระดับโลกผ่านการประชุม งานสัมมนา และอื่นๆ ที่ทางสถาบันได้จัดขึ้น

เป็นพันธมิตรกับสถาบันธุรกิจระดับนานาชาติ

EU Business School ได้เป็นพันธมิตรกับสถาบันธุรกิจระดับนานาชาติ มีความเป็นสากล ซึ่งเป็นข้อดี สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานานาชาติ นอกจากนี้ ทางโรงเรียน ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่กว้างขึ้น

Microsoft Amazon International EU Business School International EU Business School
BMW Facebook JP Mprgan International EU Business School
International EU Business School International EU Business School International EU Business School International EU Business School
International EU Business School International EU Business School International EU Business School International EU Business School
International EU Business School International EU Business School International EU Business School International EU Business School

puid_96d4641f-85ef-4bac-bc08-59aade03a94c_1300_4741.png

EU Business School วิทยาเขตมิวนิก ประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางของธุรกิจ และวัฒนธรรมในใจกลางยุโรป

Munich มิวนิก มหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเยอรมนี และของโลก เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการเติบโตที่รวดเร็วที่สุด และการจ้างงานที่มากที่สุดในยุโรป จึงเป็นสถานที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการศึกษาทางด้านธุรกิจระดับโลก

วิทยาเขตสวยงาม ล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะขนาดใหญ่

EU Business School Munich ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ฝั่งตรงข้ามกับ Theresienwiese ซึ่งเป็นลานกิจกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในมิวนิก ใช้สำหรับจัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลดนตรี เทศกาล Oktoberfest ซึ่งเป็น 1 ในเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยอรมนี และเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของโลก กับผู้เข้าร่วมเทศกาลกว่า 6 ล้านคนทุกปี

ภายในสถาบัน ออกแบบสไตล์โมเดิร์น เพื่อสอดคล้องกับความทันสมัยของหลักสูตร มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,000 ตารางเมตร มีห้องเรียน และอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย ภายนอกอาคารมีสนามกีฬาขนาดย่อม เพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายหลังเลิกเรียน มีร้านค้า ร้านกาแฟ และห้องสมุด สำหรับอ่านหนังสือและทำงาน รอบๆ วิทยาเขตรายล้อมด้วยสวนสาธารณะร่มรื่น และเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เงียบสงบ และปลอดภัย

Location: Theresienhöhe 28 80339 Munich, Germany

การเดินทางมา EU Business School วิทยาเขตมิวนิค

 • Metro: สามารถใช้บริการรถไฟใต้ดิน และลงที่สถานี Poccistraße (U3 และ U6) และ Schwanthalerhöhe (U4 และ U5) ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนโดยใช้เวลาเดินสิบนาที
 • Bus: สามารถจอดตรงป้ายรถเมล์ Hans-Fischer-Straße (รถโดยสารหมายเลข #62 และหมายเลข #131) ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนน

นอกจากนี้โรงเรียนยังอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของ BMW ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยานยนตร์อันดับ 1 ของโลก บริษัท Siemens ที่ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ที่มีชื่อเสียง และคุณภาพระดับโลก สนามกีฬา Allianz Arena ซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิค โดยนักศึกษาทุกท่าน จะได้เข้าทัศนศึกษา การทำงาน การบริหารงานทุกภาคส่วน แบบเชิงลึก ซึ่งมีอยู่ในหลักสูตรด้วย

 


หลักสูตรที่เปิดสอนที่ EU Business School Munich

EU Business School Munich เปิดสอนหลักสูตรในระดับชั้นปริญญาตรี Bachelor Degree ปริญญาโท Master Degree และหลักสูตร MBA คุณภาพสูง โดดเด่นด้านการบริหารธุรกิจทุกแขนง ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหลักสูตรปรับพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ สำหรับผู้ที่เรียนจบไม่ตรงสาย หรือยังไม่มีประสบการณ์การทำงานสำหรับเรียนต่อหลักสูตร MBA

โดยทุกหลักสูตรของ EU Business School ไม่ต้องผ่านการเรียน Studienkolleg ไม่ต้องผ่านการสอบ Feststellungsprüfung (FSP) สามารถสมัครเรียนตรงกับทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เลย สมัครเรียน หรือ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี Bachelor Degree

Bachelor’s (BBA/BA/BS) (título propio)

หลักสูตรการบริหารธุรกิจ ออกแบบมาเพื่อเรียนรู้เรื่องการบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด และการจัดการ เพื่อธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการในโลกธุรกิจ และเสริมสร้างองค์ความรู้อย่างรอบด้านในหลักการทางธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 6 – 7 เทอม (3 ปี)
 • จำนวนหน่วยกิต: 210 – 240 ECTS
 • ค่าใช้จ่าย: €6,450 ต่อเทอม
 • เทอมที่เปิดสอน: October, February, June & August

Degree Awarded

ตัวเลือกที่ 1: Bachelor’s degrees (título propio)

 • ปริญญาตรีเฉพาะทาง Bachelor’s (BBA/BA/BS) (título propio) โดยมหาวิทยาลัย Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) จากประเทศสเปน
 • ประกาศนียบัตรจากสาขาที่ได้เลือกเรียน จาก EU Business School ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ตัวเลือกที่ 2: Bachelor’s (título propio) + BA (Hons) in Business Management

 • หลักสูตรปริญญาตรี Bachelor’s (BBA/BA/BS) (título propio) โดยมหาวิทยาลัย Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) จากประเทศสเปน
 • ประกาศนียบัตรจากสาขาที่ได้เลือกเรียน จาก EU Business School ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • BA (Hons) in Business Management จากมาหวิทยาลัย University of Derby ประเทศสหราชอาณาจักร และได้รับการรับรองโดยรัฐบาล
คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. สำเนาใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมและใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ หรือเทียบเท่า (Diploma)
 2.  หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ
  • คะแนน TOEFL 80 (Internet Based) 213 (Computer Based)
  • IELTS 6.0
  • CAE B2 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 169
  • PTE 57
 3. จดหมายรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ฉบับ (2 Letters of recommendation)
 4. เรียงความ 1 ฉบับ 500 – 1,000 คำ (หรือ VDO Essay ภาษาอังกฤษ)
ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา (สามารถจ่ายเป็นรายเทอม)

Bachelor’s (BBA/BA/BS) (título propio)

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

3

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

4

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

3

5

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

6

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€38,700

(ประมาณ 1,509,300 บาท)

Bachelor’s (título propio) + BA (Hons) in Business Management

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

3

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

4

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

5

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

3

6

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

7

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€41,150

(ประมาณ 1,604,850 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณค่าเงิน 1 EUR มีค่าประมาณ 39 บาท

Bachelor of Science (Hons) in International Business

Bachelor of Science (Hons) in International Business หลักสูตร 3 ปี หลักสูตรที่ช่วยให้เรียนรู้การบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมทุกสายงานอาชีพ ตั้งแต่การบริหารธุรกิจ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การบริหารธุรกิจท่องเที่ยว และการโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจด้านกีฬา ดิจิทัลและนวัตกรรม และธุรกิจการเงิน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และได้เดินทางศึกษาดูงานกับบริษัทระดับโลกเช่น BMW Siemens Allianz Arena และบริษัทชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้เลือกเรียนในสาขาวิชาโท (Minors) ที่สนใจ

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม (3 ปี)
 • จำนวนหน่วยกิต: 180 ECTS
 • ค่าใช้จ่าย: €6,450 ต่อเทอม
 • เทอมที่เปิดสอน: October, February, June & August

Degree Awarded

 • เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้วุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก University of Roehampton จากสหราชอาณาจักร และหลักสูตรนี้ ยังได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการบาราเรีย ให้มีสิทธิ์ที่จะสมัครขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้อีกด้วย
สาขาวิชาที่เปิดสอน
 • Business Administration
 • Communication & Public Relations
 • Leisure & Tourism Management
 • International Relations
 • Sports Management
 • Digital Business, Design & Innovation
 • Business Finance
คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. สำเนาใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมและใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ หรือเทียบเท่า (Diploma)
 2.  หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ
  • คะแนน TOEFL 80 (Internet Based) 213 (Computer Based)
  • IELTS 6.0
  • CAE B2 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 169
  • PTE 57
 3. จดหมายรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ฉบับ (2 Letters of recommendation)
 4. เรียงความ 1 ฉบับ 500 – 1,000 คำ (หรือ VDO Essay ภาษาอังกฤษ)
ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา (สามารถจ่ายเป็นรายเทอม)

Bachelor of Science (Hons) in International Business

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

3

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

4

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

3

5

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

6

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€38,700

(ประมาณ 1,509,300 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณค่าเงิน 1 EUR มีค่าประมาณ 39 บาท

BA (Hons) in Business in one of seven pathways

The BA (Hons) in Business ออกแบบมาเพื่อการบริหารธุรกิจตามความสนใจอย่างชัดเจน ผ่านหลักสูตรพื้นฐาน แนวคิด และแนวทางปฏิบัติที่แข็งแกร่ง ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะสามารถมองภาพธุรกิจได้อย่างเฉียบแหลม เพื่อประเมินโอกาสและความท้ททายทางธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ ผสมผสานเข้ากับบทบาทการตัดสินใจกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับโอกาสและอุปสรรค์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างชาญฉลาด เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อเข้าสู่โลกธุรกิจอย่างมืออาชีพ

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม (3 ปี)
 • จำนวนหน่วยกิต: 180 ECTS
 • ค่าใช้จ่าย: €6,450 ต่อเทอม
 • เทอมที่เปิดสอน: October & January

Degree Awarded

 • ได้รับการรับรองจาก Dublin Business School และ Quality & Qualifications Ireland (QQI) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Irish State ที่รับผิดชอบด้านการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมทั้งหมดในไอร์แลนด์ 
คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. สำเนาใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมและใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ หรือเทียบเท่า (Diploma)
 2.  หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ
  • คะแนน TOEFL 80 (Internet Based) 213 (Computer Based)
  • IELTS 6.0
  • CAE B2 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 169
  • PTE 57
 3. จดหมายรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ฉบับ (2 Letters of recommendation)
 4. เรียงความ 1 ฉบับ 500 – 1,000 คำ (หรือ VDO Essay ภาษาอังกฤษ)
ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา (สามารถจ่ายเป็นรายเทอม)

BA (Hons) in Business in one of seven pathways

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

3

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

4

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

3

5

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

6

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€38,700

(ประมาณ 1,509,300 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณค่าเงิน 1 EUR มีค่าประมาณ 39 บาท

Bachelor of Arts (Hons) Degree

Bachelor of Arts (Hons) in Business หลักสูตร 3 ปี หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ในพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพการเป็นผู้นำทางธุรกิจ โปรแกรมครอบคลุมความสามารถที่สำคัญตั้งแต่การเงินและการตลาดไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และ การกำหนดแนวทางของธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 6 เทอม (3 ปี)
 • จำนวนหน่วยกิต: 180 ECTS
 • ค่าใช้จ่าย: €6,450 ต่อเทอม
 • เทอมที่เปิดสอน: October & January

Degree Awarded

 • ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย University of Derby สหราชอาณาจักร
 • ได้รับการรับรองจาก Chartered Management Institute (CMI) ซึ่งช่วยเพิ่มโปรไฟล์ให้นักศึกษามีคุณภาพในระดับนานาชาติ
คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. สำเนาใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมและใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ หรือเทียบเท่า (Diploma)
 2. หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนน TOEFL 80 (Internet Based) 213 (Computer Based)
  • IELTS 6.0
  • CAE B2 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 169
  • PTE 57
 3. จดหมายรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ฉบับ (2 Letters of recommendation)
 4. เรียงความ 1 ฉบับ 500 – 1,000 คำ (หรือ VDO Essay ภาษาอังกฤษ) 
ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา (สามารถจ่ายเป็นรายเทอม)

Bachelor of Arts (Hons) Degree

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

2

3

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

4

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

3

5

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

6

€6,450

(ประมาณ 251,500 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€38,700

(ประมาณ 1,509,300 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณค่าเงิน 1 EUR มีค่าประมาณ 39 บาท


หลักสูตรปริญญาโท  Master Degree

Master’s (título propio)

หลักสูตรปริญญาโทของ EU Business School เปิดนสอนเกี่ยวกับ การบริหาร การจัดการ การท่องเที่ยว และการโรงแรม ที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก หลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามเากี่ยวข้อง พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่กระบวนการคิด การวางกลยุทธ์ การจัดสรรบุคลาการอย่างมีประสิทธิภาพ การเจรจาต่อรอง รวมไปถึงการจัดการด้านการตลาด มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการคิดเชิงวิพากษ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ทักษะการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับใช้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเชิงธุรกิจในอนาคต

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 3 เทอม (1 ปี)
 • จำนวนหน่วยกิต: 60 ECTS
 • ค่าใช้จ่าย: €4,600 ต่อเทอม
 • เทอมที่เปิดสอน: October, January & March

Degree Awarded

 • ปริญญาตรีเฉพาะทาง Master’s Degree (título propio) โดยมหาวิทยาลัย Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) จากประเทศสเปน
 • ใบรับรองการศึกษาขั้นสูงจาก EU Business School ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในสาขาวิชาที่เลือก
สาขาวิชาที่เลือกเรียน
คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. สำเนาใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมและใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ หรือเทียบเท่า (Diploma)
 2. หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนน TOEFL 80 (Internet Based) 213 (Computer Based)
  • IELTS 6.0
  • CAE B2 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 169
  • PTE 57
 3. จดหมายรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ฉบับ (2 Letters of recommendation)
 4. เรียงความ 1 ฉบับ 500 – 1,000 คำ (หรือ VDO Essay ภาษาอังกฤษ) 
ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา (สามารถจ่ายเป็นรายเทอม)

Master’s (título propio)

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€4,600

(ประมาณ 179,400 บาท)

2

€4,600

(ประมาณ 179,400 บาท)

3

€4,600

(ประมาณ 179,400 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€13,800

(ประมาณ 538,200 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณค่าเงิน 1 EUR มีค่าประมาณ 39 บาท

Master of Science in International Management

Master of Science in International Management หลักสูตร 1 ปี (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน) หลักสูตรปริญญาโทการบริาหารธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นรากฐานที่มั่นคงในการทำงานด้านบริหารธุรกิจ ผู้เรียน จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจและการจัดการ ได้พัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกฝนทักษะการจัดการ เยี่ยมชมบริษัท สัมมนา เวิร์กช็อป และทำโปรเจกเดี่ยว และโปรเจกกลุ่ม ภายใต้หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน หรือยังไม่มีประสบการณ์การทำงานในด้านธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้เลือกเรียนในหัวข้อที่น่าสนใจ 11 หลักสูตรด้วยกัน

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 3 เทอม (1 ปี)
 • จำนวนหน่วยกิต: 90 ECTS
 • ค่าใช้จ่าย: €6,950 ต่อเทอม
 • เทอมที่เปิดสอน: October, January & March

Degree Awarded

 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ  MSc in International Management จากมหาวิทยาลัย University of Roehampton in London, U.K.
 • ใบรับรองการศึกษาขั้นสูงจาก EU Business School ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในสาขาวิชาที่เลือก
สาขาวิชาที่เลือกเรียน
 • International Business
 • Communication & Public Relations
 • International Marketing
 • Global Banking & Finance
 • Leisure & Tourism Management
 • Entrepreneurship
 • Digital Business
 • Sports Management
 • Human Resources Management
 • Design Management
 • Blockchain Management
คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
 2. หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนน TOEFL 89 (Internet Based) 233 (Computer Based)
  • IELTS 6.5
  • CAE C1 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 176
  • PTE 59
 3. จดหมายรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ฉบับ (2 Letters of recommendation)
 4. เรียงความ 1 ฉบับ 500 – 1,000 คำ (หรือ VDO Essay ภาษาอังกฤษ)
 5. CV / Resume 1 ฉบับ
 6. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการรับเข้าเรียนและจะพิจารณาในแต่ละกรณี)
  • เกรดเฉลี่ย GPA 3.0 ขึ้นไป (คิดคะแนนจาก 4.0)
  • มีคะแนน GMAT หรือ GRE
ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา (สามารถจ่ายเป็นรายเทอม)

Master of Science in International Management

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€6,950

(ประมาณ 271,050 บาท)

2

€6,950

(ประมาณ 271,050 บาท)

3

€6,950

(ประมาณ 271,050 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€20,850

(ประมาณ 813,150 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณค่าเงิน 1 EUR มีค่าประมาณ 39 บาท


หลักสูตร MBA

MBA (título propio)

หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการจัดการ การเงิน การตลาด เพื่อให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการ และผู้บริหารธุรกิจระดับนานาชาติ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามหัวข้อที่สนใจ เช่น International Business, Communication & Public Relations, International Marketing, Global Banking & Finance, Leisure & Tourism Management, Entrepreneurship, Digital Business, Sports Management, Human Resources Management, Design Management และ Blockchain Management เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย University of Roehampton ได้รับการรับรองจาก Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) ได้รับการยอมรับจาก National Recognition Information Centre (NARIC) พร้อมประกาศนียบรตรวิชาชีพขั้นสูงจาก 1 ใน 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนได้เลือกข้างต้น

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 3 เทอม 1 ปี (Full-Time) หรือ 6 เทอม 2 ปี (Part-Time)
 • จำนวนหน่วยกิต: 90 ECTS
 • ค่าใช้จ่าย: €6,950 ต่อเทอม
 • เทอมที่เปิดสอน: October, January & March

Degree Awarded

 • ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย University of Roehampton ได้รับการรับรองจาก Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA)
 •  ได้รับการยอมรับจาก National Recognition Information Centre (NARIC)
 • ประกาศนียบรตรวิชาชีพขั้นสูง Certificate of Advanced จากสถาบัน EU Business School Switzerland.
คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
 2. หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนน TOEFL 89 (Internet Based) 233 (Computer Based)
  • IELTS 6.5
  • CAE C1 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 176
  • PTE 59
 3. จดหมายรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ฉบับ (2 Letters of recommendation)
 4. เรียงความ 1 ฉบับ 500 – 1,000 คำ (หรือ VDO Essay ภาษาอังกฤษ)
 5. CV / Resume 1 ฉบับ
 6. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการรับเข้าเรียนและจะพิจารณาในแต่ละกรณี)
  • เกรดเฉลี่ย GPA 3.0 ขึ้นไป (คิดคะแนนจาก 4.0)
  • มีคะแนน GMAT หรือ GRE
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา (สามารถจ่ายเป็นรายเทอม)

MBA (título propio)

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€6,950

(ประมาณ 271,050 บาท)

2

€6,950

(ประมาณ 271,050 บาท)

3

€6,950

(ประมาณ 271,050 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€20,850

(ประมาณ 813,150 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณค่าเงิน 1 EUR มีค่าประมาณ 39 บาท

MBA in one of 4 pathways

หลักสูตร MBA นี้ออกแบบมาเพื่อบริหารธุรกิจในสาขาเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  โดยนักศึกษาจะต้องเรียนหลักสูตรหลักซึ่งเป็นภาคบังคับในเทอมที่ 1 และหลักสูตรเสริม ซึ่งสามารถเลือกได้ 3 สาขา คือ Project Management, Cloud Computing และ Information Technology ซึ่งเป็นสาขาที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 3 เทอม 1 ปี 
 • จำนวนหน่วยกิต: 90 ECTS
 • ค่าใช้จ่าย: €6,950 ต่อเทอม
 • เทอมที่เปิดสอน: October & January

Degree Awarded

 • ได้รับการรับรองจาก Dublin Business School และ Quality & Qualifications Ireland (QQI) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ Irish State ที่รับผิดชอบด้านการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมทั้งหมดในไอร์แลนด์ 
คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
 2. หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนน TOEFL 89 (Internet Based) 233 (Computer Based)
  • IELTS 6.5
  • CAE C1 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 176
  • PTE 59
 3. จดหมายรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ฉบับ (2 Letters of recommendation)
 4. เรียงความ 1 ฉบับ 500 – 1,000 คำ (หรือ VDO Essay ภาษาอังกฤษ)
 5. CV / Resume 1 ฉบับ
 6. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการรับเข้าเรียนและจะพิจารณาในแต่ละกรณี)
  • เกรดเฉลี่ย GPA 3.0 ขึ้นไป (คิดคะแนนจาก 4.0)
  • มีคะแนน GMAT หรือ GRE
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา (สามารถจ่ายเป็นรายเทอม)

MBA in one of 4 pathways

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€6,950

(ประมาณ 271,050 บาท)

2

€6,950

(ประมาณ 271,050 บาท)

3

€6,950

(ประมาณ 271,050 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€20,850

(ประมาณ 813,150 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณค่าเงิน 1 EUR มีค่าประมาณ 39 บาท

Master of Business Administration (MBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อนักธุรกิจที่มีประสบการณ์การทำงานในระดับมืออาชีพมากกว่า 2 ปี โดยหลักสูตรนี้จะเสริมสร้างทักษะการบริหารธุรกิจและการจัดการ ตั้งแต่การสร้างธุรกิจ การบริหารทีม จนถึงการวิเคราะห์ ผู้เรียนจะได้อภิปรายในหัวข้อ และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ สามารถประเมินธุรกิจทั้งธุรกิจภาคเอกชน ภาครัฐ และองค์กรไม่แสดงหาผลกำไร ในระดับจุลภาคและมหาภาค สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาล และผลการปฏิบัติงานในองค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ 

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปหลักสูตร

 • ระยะเวลาเรียน: 3 เทอม 1 ปี (Full-Time) หรือ 6 เทอม 2 ปี (Part-Time)
 • จำนวนหน่วยกิต: 90 ECTS
 • ค่าใช้จ่าย: €7,500 ต่อเทอม
 • เทอมที่เปิดสอน: October, January & March

Degree Awarded

 • A state-accredited MBA degree from the University of Roehampton in London, U.K.
 • A Certificate of Advanced Studies from EU Business School Switzerland in the selected major.
สาขาวิชาที่เลือกเรียน
 • International Business
 • Communication & Public Relations
 • International Marketing
 • Global Banking & Finance
 • Leisure & Tourism Management
 • Entrepreneurship
 • Digital Business
 • Sports Management
 • Human Resources Management
 • Design Management
 • Blockchain Management
คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
 2. หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนน TOEFL 89 (Internet Based) 233 (Computer Based)
  • IELTS 6.5
  • CAE C1 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 176
  • PTE 59
 3. จดหมายรับรองจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ฉบับ (2 Letters of recommendation)
 4. เรียงความ 1 ฉบับ 500 – 1,000 คำ (หรือ VDO Essay ภาษาอังกฤษ)
 5. CV / Resume 1 ฉบับ
 6. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการรับเข้าเรียนและจะพิจารณาในแต่ละกรณี)
  • เกรดเฉลี่ย GPA 3.0 ขึ้นไป (คิดคะแนนจาก 4.0)
  • มีคะแนน GMAT หรือ GRE
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
ค่าใช้จ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการศึกษา (สามารถจ่ายเป็นรายเทอม)

Master of Business Administration (MBA)

ระดับชั้น

เทอม ค่าธรรมเนียมต่อเทอม
1

1

€7,500

(ประมาณ 292,500 บาท)

2

€7,500

(ประมาณ 292,500 บาท)

3

€7,500

(ประมาณ 292,500 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

€22,500

(ประมาณ 877,500 บาท)

หมายเหตุ: คำนวณค่าเงิน 1 EUR มีค่าประมาณ 39 บาท


EU Business School  มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ  มูลค่าสูงสุด 30%

ทางสถาบัน EU Business School ยังมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีผลการเรียนโดดเด่น โดยมูลค่าทุนการศึกษาสูงสุด 30% และมอบให้ทุกปีการศึกษาตลอดจนสำเร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษารักษาผลการเรียนให้อยู่ในคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • มูลค่าทุนการศึกษา: 30% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ให้ทุกปีตลอดระยะเวลาศึกษา)
 • ระดับชั้นการศึกษา: ปริญญาตรี ปริญญาโท และ MBA

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

 1. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ GPA 3.5 ขึ้นไป (คิดคะแนนจาก 4.0)
 2. คะแนนภาษาอังกฤษ
  • ระดับปริญญาตรี จะต้องมีคะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 90 คะแนน หรือ IELTS 6.5
  • ระดับปริญญาโท จะต้องมีคะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 95 คะแนน หรือ IELTS 7.0
 3. เรียงความ 500 ถึง 1,000 คำ โดยให้เลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังนี้
  • What are the top three competitive advantages students obtain with an international education and how does it affect their long-term achievements?
  • In terms of your career goals, where are you today and where do you see yourself in five years’ time? What competitive tools would you use to get there?
  • How have Facebook, Instagram and other social networks influenced the way companies to market their products and services around the world? Do you believe this trend is positive?
 4. สัมภาษณ์ผ่านทาง Skype

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. ทุนการศึกษาจะถูกประเมินอีกครั้งในแต่ละภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.5 ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาในเทอมต่อไป
 2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องร่วมงานกับ EU Business School ในการประชาสัมพันธ์ โฆษณา และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. หากนักศึกษาย้ายวิทยาเขต จะยังคงได้รับทุนการศึกษา และยังคงคุณสมบัติตามเกณฑ์ คือรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.5

กำหนดการณ์รับสมัครเรียน และสมัครทุน

ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Programs)

October Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 มิ.ย. 2021

วันเปิดเรียน: ต.ค. 2021

February Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 30 ก.ย. 2021

วันเปิดเรียน: ก.พ. 2022

June Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 ม.ค. 2022

วันเปิดเรียน: มิ.ย. 2022

August Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 มี.ค. 2022

วันเปิดเรียน: ส.ค. 2022

ระดับปริญญาโท และ MBA (Master’s & MBA Programs)

June Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 มิ.ย. 2021

วันเปิดเรียน: ต.ค. 2021

August Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 30 ก.ย. 2021

วันเปิดเรียน: ก.พ. 2022

October Intake วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 31 ม.ค. 2022

วันเปิดเรียน: มิ.ย. 2022

ถ้าผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเข้าเรียนหลักสูตร English Foundation Program ก่อนได้

หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ English Foundation Program ระยะเวลาเรียน 13 สัปดาห์ หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ กรณีที่ผู้สมัครคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนด 

 • ค่าใช้จ่าย: 4,900 EUR (ประมาณ 191,100 บาท)

คุณสมบัติสำหรับสมัครเรียน

 1. หลักฐานการสอบระดับภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • คะแนน TOEFL 60 (Internet Based) 173 (Computer Based)
  • IELTS 5.0
  • CAE B1 ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 154
  • PTE 36
 2. เดอะเบสท์แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าประมาณ 3-4 เดือนก่อนที่จะเปิดเรียน เพื่อเตรียมตัวในเรื่องของ การสมัครเรียน เตรียมเอกสาร และ ยื่นวีซ่า
 3. นักเรียนสามารถยื่นสมัครเรียนไปก่อนแล้วค่อยยื่นผลคะแนนภาษาภายหลังได้ หรือในกรณีที่ไม่มีผลภาษา สามารถร้องขอเพื่อทดสอบระดับภาษากับทางสถาบันก่อนได้
 •  

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร
 :
 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


ทำไมต้องมาเรียนที่เมืองมิวนิค Munich

มิวนิค Munich (München) เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ซึ่งเป็นรัฐใหญ่ที่สุดของเยรมนี ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุด ใกล้กับชายแดนออสเตรีย ประชากรประมาณ 1.4 ล้านคน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอัน 3 ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ยังคงความดั้งเดิม และผสมผสานความทันสมัยให้เข้ากันได้อย่างลงตัว 

ในอดีต มิวนิค ได้รับความเดือนร้อนทางเศรษฐกิจมาก เนื่องจาก เป็นเมืองที่มีหุบเขาล้อมรอบ ห่างจากท่าเรือ ภายหลัง จึงปฏิวัติอุตสาหกรรม เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมหนัก เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น นาฬิกา หลอดไฟ อุตสาหกรรมยานยนต์ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ปัจจุบัน มิวนิคเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมชั้นสูง ที่ผลิตและส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกคุณภาพสูงทั่วโลก รวมถึงเป็นแหล่งขายส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย

นอกจากนี้ มิวนิค ยังขึ้นชื่อเรื่องเรื่องอุตสาหกรรมและการส่งออก แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก็โดดเด่นไม่เป็นรองใคร ด้วยอาคารที่เก่าแก่สไตล์บาร็อคและรอคโคโค ที่มีความหรูหรา สวยงาม เป็นศูนย์กลางทางศิลปะมาอย่างยาวนาน จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เหตุผลที่ควรมาเรียนที่เมืองมิวนิค

 • เรียนที่ศูนย์กลางวัฒนธรรมและธุรกิจที่ใจกลางของยุโรป
 • ดื่มด่ำในเมืองเศรษฐกิจสำคัญของเยอรมนี
 • เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ข้ามชาติสัญชาติเยอรมันอย่าง BMW, Siemens และ Allianz
 • อาศัยอยู่ในเมืองที่ติดอันดับสามในอันดับคุณภาพการดำรงชีวิตในปี 2018

ค่าครองชีพเมืองมิวนิค

ค่าครองชีพในมิวนิคขึ้นอยู่กับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคุณ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่น ๆ ของเยอรมนีการใช้ชีวิตในมิวนิคค่อนข้างสูง โดยปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ €1,000 ต่อเดือน ทางเลือกที่ถูกกว่าคือการอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษา หรือที่พัก ที่ทางสถาบันการศึกษาได้จัดหาให้

สำหรับการเดินทาง สามารถซื้อตั๋วรายสัปดาห์ และรายเดือน ซึ่งสามารถเดินทางได้ไม่จำกัด ในการขนส่งทุกรูปแบบภายในพื้นที่เฉพาะ ช่วงเหล่านี้อยู่ระหว่าง €15-61.50 (รายสัปดาห์) และ €54.50-222.90 (รายเดือน)  แต่ถ้าหากที่พักอยู่ใกล้กับสถาบัน หรือสถาบันตั้งอยู่ในย่านสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งสามารถใช้วิธีการเดินได้อย่างสะดวกสบาย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อตั๋วเดินทางได้เดือน หรือรายสัปดาห์ อาจจะซื้อเพียงแค่ตั๋วรายเที่ยว เมื่อมีการเดินทางบางครั้ง ดังนั้นควรเลือกวิธีการเดินทางให้เหมาะสม และคุ้มค่ามากที่สุด ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในส่วนของการเดินทางได้

รายการ

ประมาณค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน 

ค่าเช่าอพาร์ทเม้นแบบแชร์ (รวมค่าอุปโภค)

€550
(ประมาณ 18,700 บาท)

ค่าอาหาร

€200
(ประมาณ 6,800 บาท)

ค่าระบบขนส่งสาธารณะ

€100
(ประมาณ 3,400 บาท)

ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเตอร์เน็ต/อื่นๆ

€45
(ประมาณ 1,530 บาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ

€120
(ประมาณ 3,720 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำต่อเดือน

€1,015
(ประมาณ 34,510 บาท)


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

1 ความเห็น


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.