Last updated กันยายน 7, 2023 ago by Thebestedu

Australia Health Check การตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย


Australia Health Check การตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรลีย เป็นหนึ่งในขั้นตอนการขอวีซ่า โดยสถานทูตจะพิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ กรณีที่ผู้สมัครต้องการเรียนอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะต้องทำการตรวจสุขภาพ และเอ็กซเรย์ปอด (กรณีที่ผู้สมัครมีอายุ 11 ปีขึ้นไป) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงสุขภาพที่ดีของคุณ โดยจะใช้รังสีเอกซ์เพื่อตรวจหาวัณโรค (TB) และการตรวจเพื่อหาเงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

เอกสารประกอบ การตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

 • หนังสือเดินทางฉบับจริง** ที่ยังมีอายุการใช้งาน สามารถใช้สำเนาแทนได้ ในกรณีที่ไม่สามารถนำพาสปอร์ตตัวจริงมาได้ (แนะนำให้โทรสอบถามโรงพยาบาลที่จะไปตรวจก่อน)
 • บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง**
 • จดหมายส่งตัวจากสถานทูตออสเตรเลีย
 • ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดครั้งล่าสุด (ถ้ามี)
 • หากท่านกําลังเจ็บป่วย เคยเข้ารับการรักษาหรือการผ่าตัด กรุณานําประวัติหรือผลการรักษาจากโรงพยาบาลมาแสดง ณ วันตรวจ ในกรณีที่ข้อมูลที่ท่านนํามาไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย อาจต้องตรวจเพิ่มและส่งผลให้การตรวจล่าช้า
 • หากท่านมีภาวะสายตาผิดปกติ กรุณานําแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่ท่านสวมใส่เป็นประจํามาด้วย
 • สําหรับเด็กที่มีอายุ 2-10 ปี กรุณานําผลการตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยวิธี TST หรือ IGRA มาด้วย (ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ท่านยื่นสมัครวีซ่านอกเขตประเทศออสเตรเลีย และเคยอาศัยอยู่ในประเทศอัฟกานิสถาน แคมมารูน อิเควทอเรียลกินี เอธิโอเปีย อีรัก ปากีสถาน โซมาเลีย ซีเรีย เป็นระยะเวลามากกว่า 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ท่านจะต้องนําหลักฐานการได้รับวัคซีนโปลิโอมาแสดง ณ วันตรวจด้วย

หมายเหตุ

 1. เมื่อตรวจสุขภาพเสร็จแล้ว กรุณาแจ้งผลเบื้องต้นให้ทางเดอะเบสท์ทราบ และสแกนหรือถ่ายรูปใบเสร็จจากโรงพยาบาล เพื่อทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 2. ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้สมัครแจ้งประเภทใบรับรองการตรวจสุขภาพผิด การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครวีซ่า
 3. เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์** จะต้องมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย เดินทางมาด้วย

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ

 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเริ่มต้น 2,000 บาท – 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล สามารถชําระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดได้ในวันตรวจสุขภาพ 
 • หากผู้เข้ารับการตรวจ แจ้งว่ากำลังเจ็บป่วย หรือเคยเข้ารับการรักษาหรือผ่าตัด อาจจะต้องตรวจเพิ่ม และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

คําแนะนําในการตรวจสุขภาพ

 • เลือกโรงพยาบาลที่สะดวกในการเดินทางไปตรวจสุขภาพ โดยต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่สถานทูตกำหนดเท่านั้น (ตามรายชื่อด้านล่าง)
 • แนะนำให้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลล่วงหน้า เพื่อทำการนัดหมาย วันและเวลา ที่ต้องการไปตรวจสุขภาพ และอย่าลืมแจ้งโรงพยาบาลว่ามาตรวจสุขภาพ “เพื่อขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย”
 • ไม่ปกปิดข้อมูลโรคประจําตัว การพยายามปกปิ ดข้อมูลดังกล่าวโดยเจตนาจะถูกรายงานให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ทราบ โรคประจําตัวส่วนใหญ่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการพิจารณาวีซ่า แต่อาจมีการขอตรวจเพิ่มในบางกรณี
 • ไม่ปกปิดข้อมูลการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการพิจารณาวีซ่า
 • งดดื่มสุรา ชา กาแฟ ก่อนวันตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน
 • สําหรับผู้สมัครที่เป็นเพศหญิง ไม่ควรทํานัดตรวจสุขภาพในช่วงที่มีประจําเดือน เพราะอาจส่งผลให้การตรวจปัสสาวะมีความผิดปกติ แนะนำให้ไปตรวจสุขภาพ ก่อน หรือ หลังจากที่เป็นประจำเดือน 7 วัน
 • ควรเลื่อนหรือเปลี่ยนวันนัดตรวจสุขภาพในกรณีที่ท่านหรือบุตรหลานของท่านเจ็บป่วย มีไข้หรือมีผื่นขึ้น

 


สถานที่ตรวจสุขภาพในประเทศไทย


แนะนำให้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลล่วงหน้า เพื่อทำการนัดหมาย วันและเวลา ที่ต้องการไปตรวจสุขภาพ และอย่าลืมแจ้งโรงพยาบาลว่ามาตรวจสุขภาพ “เพื่อขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย”

โรงพยาบาลกรุงเทพ : กรุงเทพฯ

 • ที่อยู่ : 2 ซอย วิจัย 7 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • เบอร์โทรศัพท์ : +66-2-310-3000 

 

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช : กรุงเทพฯ

 • ที่อยู่ : 9/1 ซอย คอนแวนต์ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : +66-2-022-0700

 

International Organization for Migration (IOM) : กรุงเทพฯ

 • ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารเกษมกิจ 120 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • เบอร์โทรศัพท์ : +66-2-234-7950 ถึง 5

 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม : เชียงใหม่

 • ที่อยู่ : 8 ถนน บุญเรืองฤทธิ์ ตำบล สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • เบอร์โทรศัพท์ : +66-52-048-699

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต : ภูเก็ต

 • ที่อยู่ : ซอย หงษ์หยกอุทิศ – ซอย ประยูร 2/1 ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
 • เบอร์โทรศัพท์ : +66-76-254-425

 

โรงพยาบาลเอกอุดร : อุดรธานี

 • ที่อยู่ : 555/5 ถนน โพศรี ตำบล หมากแข้ง อุดรธานี 41000
 • เบอร์โทรศัพท์ : +66-42-342-555

สถานที่ตรวจสุขภาพใน สปป.ลาว: Panel Physician in Laos PDR.


Alliance International Medical Centre

 • Address : Souphanouvong Road, Vientiane Capital City, Lao Peoples Dem Rep
 • Telephone : +856-21-513-095

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.