International College of Management, Sydney (ICMS) The International College of Management, Sydney (ICMS) เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และวิชาชีพ โดดเด่นในด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การท่องเที่ยว และการโรงแรม นักศึกษาที่ ICMS 90% มีงานทำก่อนเรียนจบ เป็นวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ในหลักสูตรเฉพาะทาง ในสาขาการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพสูงในประเทศออสเตรเลีย ล่าสุดในปี 2006 วิทยาลัย ICMS ได้รับรางวัล Award for Expert คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

การเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนักเดินทางมากกว่า 40 ล้านคนที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางผ่านสนามบินหรือท่าเรือนานาชาติของออสเตรเลียในปีนี้คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับการเดินทางและให้ความรู้แก่คุณว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างเมื่อต้องผ่าน Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS) ที่สนามบินหรือท่าเรือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ ACBPS มีบทบาทสำคัญในการปกป้อง คุ้มครองชายแดนของออสเตรเลียจากสินค้าที่ผิดกฎหมายและที่มีอันตราย รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การดำเนินการของเจ้าหน้าคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ