ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนแปลงล่าสุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมวีซ่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท … อ่านเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนแปลงล่าสุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย – ออสเตรเลีย 2559

โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย 2 … อ่านเพิ่มเติม โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย – ออสเตรเลีย 2559

Australia and New Zealand: Top 5 สถานที่สุดสวยสำหรับ ท่องเที่ยวหิมะ

Australia and New Zealand: Top 5 สถานที่สุดสวยสำหรับ ท่ … อ่านเพิ่มเติม Australia and New Zealand: Top 5 สถานที่สุดสวยสำหรับ ท่องเที่ยวหิมะ