Study in Poland ประเทศโปแลนด์ เป็น 1 ในประเทศในเครือของเชงเก้น ตั้งอยู่ใจกลางยุโรป มีเมืองหลวงคือกรุงวอร์ซอ Warsaw ด้านทิศตะวันตกจรดกับประเทศเยอรมันนีด้านทิศใต้จรดสาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย ด้านทิศตะวันออกจรดประเทศยูเครน เบลารุส ลิทัวเนีย และรัสเซีย ด้านทิศเหนือจรดกับทะเลบอลติค ประชากรทั้งหมดมีประมาณ 38 ล้านคน เรียนปริญญาตรีที่โปแลนด์ กับมหาวิทยาลัย “Warsaw University of Business and Humanities” Warsaw University of Business เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยหลักสูตรทีคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เรียน ท่องเที่ยว และทำงาน ในเกาะมอลต้า ประเทศที่อากาศดีที่สุดในโลก มอลตา หรือชื่อทางการ สาธารณรัฐมอลต้า เป็นประเทศเล็กๆ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลก ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ 2 เกาะ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรป ถัดจากอิตาลี ใจกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ลักษณะภูมิอากาศอบอุ่นแบบเมดิเตอร์เรเนียน มอลตามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ผู้คนเป็นมิตร และมีความปลอดภัยสูง เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนและนักเดินทาง เมืองหลวงชื่อ “วัลเลตตา” ลักษณะตัวเมืองเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ผสมผสานกับสถาปัตยกรคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

QQ English QQEnglish เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ในเมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ มี 2 วิทยาเขตด้วยกันคือ I.T.Park ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และวิทยาเขต Seafront ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่ติดชายทะเลในเมือง Mactan การเรียนการสอนของ QQEnglish มุ่งเน้นการพัฒนา 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนทุกท่านมีประสบการณ์สูง และได้มาตรฐานระดับสากล ที่ตั้งสถาบัน I.T.Park : 8th Floor Skyrise 4, I.T. Park, ApasLahug, Cebu City, 6000 Cebu Seafront Campคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปเรียนญี่ปุ่น สำหรับใครที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย ถึง ระดับอุดมศึกษา รวมถึงสถาบันสอนภาษา เป็นระยะเวลามากกว่า 30 วัน จะต้องขอวีซ่าเพื่อคงสถานภาพการอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถทำได้โดยการยื่นขอวีซ่ากับทางสถานกงสุลหรือสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  ขั้นตอนที่ 1: การสมัคร Certificate of Eligibility for a Resident Status ก่อนที่จะยื่นขอวีซ่านักเรียนญี่ปุ่น จะต้องสมัครหนังสือรับรองสถานะ (Certificate of Eligibility) เพื่อนำมาคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

การตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ New Zealand Health Check การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตประเทศไทย ที่จะขอวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ที่เป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะต้องได้รับการ ตรวจเอกซเรย์ปอด และ ใบรับรองทางการแพทย์ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงสุขภาพที่ดีของคุณ โดยจะใช้รังสีเอกซ์เพื่อตรวจหาวัณโรค (TB) และการตรวจเพื่อหาเงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ เอกสารประกอบ การตรวจสุขภาพสำหรับวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ หนังสือเดินทางฉบับจริง** ที่ยังมีอายุการใช้งาน สามารถใช้สำเนาแทนได้ ในกรคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ