IRD Number คืออะไร ? การทำงานพาร์ททามระหว่างเรียน อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บางส่วน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้เพื่อนต่างชาติมากมาย การทำงานบางประเทศมีข้อบังคับที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า คุณได้ทำถูกเงื่อนไขตามกฏของวีซ่า และการทำงานไม่ควรขัดการศึกษาของคุณ สำหรับวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์ สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงวันหยุด แต่ก่อนที่จะเริ่มทำงานคุณจะต้องขอหมายเลข IRD หรือ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีซึ่งรายได้ของคุณ จะเชื่อมโยงกับหมายเลขคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

สอบ IELTS ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ IDP Thailand ได้ทำการเปิดรับสามารถสอบ IELTS บนคอมพิวเตอร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งแรกในเอเชียวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นี้ อย่างไรก็ตามหากผู้เข้าสอบสะดวกสอบ IELTS แบบกระดาษตามเดิม ก็ยังสามารถสมัครสอบได้ตามปกติ สำหรับการสอบบนคอมพิวเตอร์ทางศูนย์สอบจะมีการจัดสอบตามวันและเวลาที่กำหนดเฉพาะเท่านั้น โดยจะปิดรับสมัครก่อนวันสอบ 4 วัน หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม รับผลสอบได้อย่างเร็วที่สุดด้วยเวลาเพียง 5 วันทำการ – เปิดวันสอบมากขึ้น ทางเลือกมากขึ้น – สอบจบได้ภายในคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ทำงานพาร์ทไทม์ได้หรือไม่? การทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียน นอกจากจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วนในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย ยังช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนอีกด้วย อย่างที่ทราบกันว่า วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย สถานทูตอนุญาต ให้ทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ประเภทวีซ่าที่ถือได้รับการอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Student Visa) ทุกคน  สามารถทำงานพา์ทไทม์รคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Biometrics ไบโอเมตทริกซ์ คืออะไร? ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือไบโอเมตทริกซ์ (Biometrics) คือ เทคโนโลยีที่สำหรับยืนยันตัวบุคคล โดยผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้นๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำจึงทำให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูง การใช้ไบโอเมตริกซ์ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ความจำหรือจำเป็นต้องถือบัตรผ่านใดๆ ทำให้สะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องพกบัตรและตคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Interview Program: 15 November 2018 International College of Management Sydney (ICMS) มหาวิทยาลัย International College of Management, Sydney (ICMS) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากประเทศออสเตรเลียร่วมกับ เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดแนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลียให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ กำหนดการ พบกับเจ้าหน้าที่ในวัน พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 -18.00 น. สถานที่ เดอะเบสท์ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ