หากเดินทางไปอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว B-2 สามารถเปลี่ยนเป็นสถานะเป็นนักเรียน F-1 เพื่อเรียนต่อได้หรือไม่? หากเดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว B-2 และเกิดความสนใจที่อยากจะลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา Full-Time ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลัง คุณสามารถขอเปลี่ยนสถานะจากท่องเที่ยว B-2 เป็นสถานะนักเรียน F-1 ได้ เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิทธิ์เปลี่ยนสถานะได้ แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกาคือ ระยะเวลาวีซ่านั้นเป็นเพียงระยะเวลาที่คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ใคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Associate Degree คืออะไร? Associate Degree คือวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา เปิดสอนในวิทยาลัย หรือ College เป็นส่วนใหญ่ เช่น วิทยาลัยชุมชน Community Colleges, วิทยาลัยจูเนียร์ Junior Colleges, วิทยาลัยเทคนิค Technical Colleges, วิทยาลัยในเครือของมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง ก็เปิดสอนหลักสูตร Associate Degree ด้วย โดยปกติใช้เวลาการศึกษาเพียง 2 ปีในการสำเร็จการศึกษา  วุฒิอนุปริญญา Associate Degree และปริญญาตรี Bachelor Degree เป็นวุฒิที่อยู่ในระดับเดียวกันคือ Undergraduate ซึ่งวุฒิ Assoคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

did deutsch-institut did deutsch-instisut ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1970 เป็นสถาบันที่สอนหลักสูตรภาษาเยอรมันเป็นหลัก ทั้งหลักสูตรภาษาเยอรมันทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ และหลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับเด็ก ทางสถาบันมีสโลแกนที่ว่า Deutsch in Deutscland แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า German in Germany โดยเป้าหมายหลักของสถาบันคือ สอนหลักสูตรภาษาเยอรมันคุณภาพสูง ให้กับนักเรียนต่างชาติทึกคน ภายในสภาพแวดล้อมในประเทศเยอรมนี สถาบัน did deutsch-institut เปิดสอนหลักสูตรภาษาเยอรมันคุณภาพสูงให้กับนักเรียนต่างชาติ ทั้งหลักสูตรสำหรับคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ปัจจุบัน ประเทศเยอรมนีกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากญี่ปุ่น บริษัทในเยอรมันที่มีธุรกิจไปทั่วโลก อย่างเช่น Mercedes Benz, BMW, Porsche, Volkswagen, Audi, Siemens เป็นต้น มีตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ 8 แห่ง โดยตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี และเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนีอยู่ในอันดับ TOP 5 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยทุกแห่งทั้งรัฐบาล และเอกชนล้วนมีคุณคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Mission College Mission College (MC)  เป็นวิทยาลัยในเมือง Santa Clara รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นส่วนหนึ่งของ The West Valley–Mission Community College District โดยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 1975 เรื่อยมา ปัจจุบันวิทยาลัยได้เติบโตและขยายตัวมากขึ้น เปิดให้บริการการศึกษาในหลากหลายหลักสูตรทั้งอนุปริญญา (Associate Degree) การเทียบโอน (Associate Degree for Transfer) หรือหลักสูตรใบประกอบวิชาชีพ (Certificate) ซึ่งสามารถใช้รับรองในการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือการเข้าทำงานในสายอาชีพต่างๆ ได้ โดยทางวิทคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ