หลักสูตร STEM คืออะไร? STEM ย่อมาจาก Science Technology Engineering and Mathematics คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ Science เทคโนโลยี Technology วิศวกรรม Engineering และคณิตศาสตร์ Math เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คิดค้นโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา National Science Foundation (NSF) เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนืคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

รู้หรือไม่? นักเรียนไทยสามารถเรียนจบปริญญาตรีในก่อนอายุ 20 ปีที่ประเทศอเมริกาได้นะ หากเข้าร่วมโครงการ International High School Completion ที่เป็นทางลัดสำหรับนักเรียนไทยได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษาและเรียนจบปริญญาตรีในอเมริกาได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย สามารถเริ่มต้นทำงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบ รายละเอียดโครงการนี้เป็นอย่างไร ศึกษาต่อได้ในบทความเลยค่ะ International High School Completion เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในอเมริกา จะต้องผ่านสำเร็จการศึกษาระดับมคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ทำความรู้จักกับ Community College น้องๆ หลายคน ที่อยากเข้าเรียนต่อปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยในอเมริกา อาจมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ไม่มีผลสอบ SAT, ACT, GMAT, GRE นอกจากนี้ เกรดเฉลี่ย GPA ของ ม.ปลาย ก็สำคัญเช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยบางแห่งในอเมริกา รับนักศึกษาเกรดเฉลี่ย GPA 3.0 – 3.5 ซึ่งหากใครเกรดเฉลี่ยไม่ถึง ก็จะทำให้พลาดโอกาสไป หรือบางครั้ง ผู้สมัคร มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว แต่กลับโดนปฏิเสธใบสมัครเรียน เนื่องจาก มีผู้สมัคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เรียนต่ออเมริกา ทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้หรือไม่? คำตอบคือ เรียนต่ออเมริกา สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษา เรียนประกาศนียบัตร เรียนอนุปริญญา เรียนปริญญาตรี แต่เงื่อนไขการทำงาน จะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดแตกต่างกันในแต่ละวุฒิการศึกษา และรูปแบบการทำงานยังแตกต่างกันออกไปทั้ง การทำงานภายในวิทยาเขต On-Campus และการทำงานนอกวิทยาเขต Off-Campus นอกจากนี้ ยังมีการทำงานแบบ CPT และ OPT ที่จะต้องพิจารณา และศึกษาเงื่อนไข วิธีการให้ครบถ้วน โดยในบทความนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะมาสรุปข้อมูล เกี่ยวกับการทำงานระหวคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

การเรียนต่อต่างประเทศ เป็นความฝัน และเป็นการลงทุนตลอดชีวิตของใครหลายๆ คน ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศปลายทางยอดนิยมสำหรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาทั่วโลกมาเป็นเวลานาน ซึ่ง ตามรายงานของ U.S. News & World จาก 100 มหาวิทยาลัยทั่วโลกมีมหาวิทยาลัยชั้นนำ 48 แห่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเหตุผลหลักที่ดึงดูดนักศึกษาทั่วโลกมาเรียนต่อที่อเมริกาคือ ผลงานวิจัยชั้นนำแนวหน้าระดับโลก และมหาวิทยาลัย TOP ของโลกก็ตั้งอยู่ในอเมริกา เช่น MIT, Stanford University, Harvard University และ Caltech University ซึคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ