โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 2566 ด้วยรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในการจัดทำโครงการตรวจลงตราหนังสือเดินทางการทำงานและท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลง “Work and Holiday Visa” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราว ในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์ สามารถปรับตัว และเข้าใจใคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์ Queenstown, New Zealand ควีนส์ทาวน์ (Queenstown) เป็นเมืองตากอากาศในโอทาโก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองขนาดเล็ก มีประชากรในเมืองประมาณ 15,450 คน ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองตากอาศที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ เป็นที่รู้จักจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและสกี จึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอย่างหนาแน่นตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เมืองนี้จึงมีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา ควีนส์ทาวน์ สร้างขคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ทำไมต้องมาเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาทุกระดับชั้น เนื่องจาก นิวซีแลนด์ ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั้งในราชการ และในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การเรียนต่อนิวซีแลนด์ จึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน ยิ่งถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษดีมากเท่าไหร่ ก็จะได้รับโอกาสมากขึ้นเท่านั้น ทั้งในเรื่องของการศึกษาต่อ และการทำงานในนิวซีแลนด์ โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เปิดสอนที่นิวซีแลนด์มีคุณภาพสูง และเป็นมาตรฐานสากล ตามกรอบอ้างอิงของ CEFR (Common Europeaคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

The One Academy The One Academy ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี 1991 ในนามวิทยาลัยศิลปะเอกชน จนในปี 2003 สถาบันได้รับสถานะเป็น Multimedia Super Corridor (MSC) จากรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับไอที และยังได้รับรางวัล The BrandLaureate Awards for Best Brand in Education สาขา Creative Communication Art & Design เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันสร้างสรรค์การออกแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการพัฒนาเกม  “Best of the Best” ของมาเลเซียแคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

LSBF (London School of Business and Finance) LSBF (London School of Business and Finance) เป็นสถาบันสอนด้านการบริหารธุรกิจระดับโลกจากสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจที่คึกคักของสิงคโปร์ Central Business District มุ่งเน้นที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เปิดสอนหลักสูตรที่น่าสนใจมากมาย เช่น Business, Law, Technology, Hospitality และ Tourism นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานให้นักศึกษา ที่มีทักษะภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ