การเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศเยอรมนี หลากรูปแบบที่หลากหลาย มีทั้งหลักสูตรเชิงวิชาการซึ่งเหมาะสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติงาน เช่น หลักสูตร Dual Work & Study Programme ของทางมหาวิทยาลัย iba เป็นหลักสูตรคู่ขนาน ที่สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ควบคู่กับการฝึกงานได้ด้วย โดยข้อดีคือ บริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางมหาวิทยาลัย จะเป็นผู้สนับสนุนค่าเรียนให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ ยังได้รับค่าจ้างจากการฝึกงานอีกด้วย ซึ่งมีความน่าสนใจ และกำลังเริ่มเป็นที่นิยมอย่างมากสำคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

ออสเตรเลียเปิดประเทศแล้ว สำหรับวีซ่านักเรียน และวีซ่าอื่นๆ ที่ได้รับวัคซีนครบโดส เดินทางได้เลย ออสเตรเลียเปิดประเทศแล้ว สำหรับพลเมืองออสเตรเลีย ผู้อยู่อาศัยถาวร ผู้ถือวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน ผู้ถือวีซ่าชั่วคราว และวีซ่าอื่นๆ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส สามารถเดินทางมายังออสเตรเลียได้โดยไม่ต้องยื่นขอยกเว้นการเดินทาง ทั้งนี้ วัคซีนที่ฉีด จะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากหรือรับรองโดย Australian’s Therapeutic Goods Administration (TGA) ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางที่จะต้องทราบคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

สัมมนาออนไลน์ เรียนต่อเยอรมัน หลักสูตรปรับพื้นฐานที่ Freshman Institute อยากเรียนปริญญาตรี ที่เยอรมันฟรีแบบไม่เสียค่าเทอม ต้องไม่พลาด สถาบัน Freshman Institute สัมมนาออนไลน์ เพื่อทำความรู้จักกับหลักสูตร Freshman Program คืออะไร รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเรียน และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วางแผนเรียนต่อเยอรมัน จัดโดย FH Aachen (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) โดยเปิดให้เข้าร่วม 2 รอบ ดังนี้ ช่วงเวลาที่สามารถเข้าร่วมสัมมนา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 | เวลา 19:00 น. วันที่ 1 มีนาคม 2565 | เวลา 20:00 น. ลงทะเคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

15 ธ.ค. 64 ออสเตรเลียพร้อมเปิดประเทศ สำหรับวีซ่านักเรียน และวีซ่าอื่นๆ ที่ได้รับวัคซีนครบโดส ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 พลเมืองออสเตรเลีย ผู้อยู่อาศัยถาวร ผู้ถือวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน ผู้ถือวีซ่าชั่วคราว และวีซ่าอื่นๆ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส สามารถเดินทางมายังออสเตรเลียได้โดยไม่ต้องยื่นขอยกเว้นการเดินทาง ทั้งนี้ วัคซีนที่ฉีด จะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากหรือรับรองโดย Australian’s Therapeutic Goods Administration (TGA) ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางที่จะต้องทราบสถาคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Portland Community College Portland Community College เป็นวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในรัฐโอเรกอน ตั้งอยู่ในเมืองพอร์ทแลนด์ เป็นวิทยาลัยระดับ Top 3 และเป็นวิทยาลัยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐออริกอน และเป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนชั้นนำ Top 20 แห่งสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1961 เปิดสอนหลักสูตรอfaนุปริญญา Associate Degree (2-Year College) หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate มากมาย เช่น Arts, Design, Business, Health Care, STEM และหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ ESL โดยทุกหลักสูตรมุคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ