ปัจจุบัน ประเทศเยอรมนีกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากญี่ปุ่น บริษัทในเยอรมันที่มีธุรกิจไปทั่วโลก อย่างเช่น Mercedes Benz, BMW, Porsche, Volkswagen, Audi, Siemens เป็นต้น มีตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ 8 แห่ง โดยตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี และเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนีอยู่ในอันดับ TOP 5 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยทุกแห่งทั้งรัฐบาล และเอกชนล้วนมีคุณคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Mission College Mission College (MC)  เป็นวิทยาลัยในเมือง Santa Clara รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นส่วนหนึ่งของ The West Valley–Mission Community College District โดยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 1975 เรื่อยมา ปัจจุบันวิทยาลัยได้เติบโตและขยายตัวมากขึ้น เปิดให้บริการการศึกษาในหลากหลายหลักสูตรทั้งอนุปริญญา (Associate Degree) การเทียบโอน (Associate Degree for Transfer) หรือหลักสูตรใบประกอบวิชาชีพ (Certificate) ซึ่งสามารถใช้รับรองในการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หรือการเข้าทำงานในสายอาชีพต่างๆ ได้ โดยทางวิทคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Community Colleges of Spokane Community Colleges of Spokane (CCS) เป็นวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่ในเมือง Spokane รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี 1963 มุ่งมั่นพัฒนาให้นักศึกษาให้ได้เข้าถึงการศึกษาต่อปีมากกว่า 30,000 คน โดยประกอบไปด้วยวิทยาเขต 2 แห่งคือ Spokane Community College (SCC) และ Spokane Falls Community College (SFCC) ซึ่งถือได้ว่า Community Colleges of Spokane เป็นสถาบันที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาและครบครัน พร้อมเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกเพศ ทุกวัย แลคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Shoreline Community College

Shoreline Community College Shoreline Community College เป็นวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เก่าแก่ทางชายฝั่ง Salish อยู่ห่างจากเมือง Seattle ไปทางเหนือเพียง 10 ไมล์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิทยาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐวอชิงตันโดยก่อตั้งเมื่อปี 1964 เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งด้านประกาศนียบัตร Certificate และอนุปริญญา Associate Degree มากกว่า 100 หลักสูตร  ที่ทำให้สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาตนเองในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการทำงาน นอกจากที่นี้ยังมีหลักสูตรที่เหมาะกับนักศึกษาคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Lake Washington Institute of Technology Lake Washington Institute of Technology (LWTech) เป็นสถาบันเทคโนโลยีรัฐบาลในเคิร์กแลนด์ รัฐวอชิงตัน ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 เป็นสมาชิกของ Washington State Board for Community and Technical Colleges เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา และปริญญาตรีที่ครอบคลุมเกือบทุกหลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรม International High School Completion ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับนักศึกษาที่อายุระหว่าง 16 – 20 ปี ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ