Le Cordon Bleu Ottawa Le Cordon Bleu โรงเรียนสอนการประกอบอาหารชั้นสูง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1895 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาหาร การศึกษาด้านศิลปะการประกอบอาหารและขนมอบ และการบริหารจัดการ เพื่อถ่ายทอดความเป็นเลิศด้านอาหารแก่ผู้ที่สนใจและศึกษาด้านศิลปะการทำอาหาร เชฟผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพจากร้านอาหารชั้นนำที่ได้รับดาวมิชลิน (Michelin-Starred Restaurants) หรือเชฟยอดฝีมือจากการแข่งขันการทำอาหาร เช่น Meilleur Ouvrirคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

คำแนะนำเกี่ยวกับรูปถ่ายสำหรับใช้ยื่นวีซ่าประเทศกลุ่มเชงเก้น วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าระยะสั้นที่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เดินทางไปยังประเทศที่อยู่ในสมาชิกเชงเก้น ต่อการเข้าพักสูงสุดได้ 90 วัน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว เรียนระยะสั้น หรือธุรกิจ นอกจากนี้ หากต้องการเดินทางระหว่างประเทศในเขตเชงเก้นด้วยกัน ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นสามารถเข้า-ออกประเทศในเขตเชงเก้นได้อย่างอิสระโดยไม่มีการควบคุมชายแดนภายในเขตเชงเก้นด้วยกัน แต่ถ้าหากวางแผนที่จะเรียนต่อ ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในประเทศในกลุ่มเชงเก้นประคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

Le Cordon Bleu Paris

LE CORDON BLEU PARIS Le Crodon Bleu ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงปารีส ในปี ค.ศ. 1895 ได้เปิดอาคารแห่งใหม่บนพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร ในเขต 15 ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับเทพีเสรีภาพ ใกล้กับศูนย์การค้าโบเกรอแน็ล (Beaugrenelle) โดยในแต่ละปี อาคารแห่งใหม่นี้สามารถต้อนรับนักเรียนกว่าร้อยสัญชาติได้มากกว่าพันคน  พร้อมถ่ายทอดศาสตร์การประกอบอาหาร ความรู้ด้านไวน์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว จากระดับพื้นฐานจนถึงระดับปริญญาตรี Le Cordon Bleu Paris แห่งใหม่นี้ได้รับการออกแบบโดยบริษัทสถาปนิก กาบริแยลลี-ปิแยร์-พริมารด์ (Gabriellคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ