โปรเรียนภาษา ที่เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองตากอากาศ ประเทศนิ … Continue reading โปรเรียนภาษา ที่เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองตากอากาศ ประเทศนิวซีแลนด์ เริ่มต้น 6 เดือน เพียง 148,500 บาท

คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

8 มีนาคม : วันสตรีสากล International Women’s Day วันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมฉลอง สิทธิสตรีที่แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันทางสังคม ที่ทาง “คลาร่า เซทคิน” ผู้ที่ได้ต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิและความเสมอภาคของสตรี ความพยายามของคลาร่า ในการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคให้กับสตรี ทำให้คลาร่า ได้รับการขนานนามจากกลุ่มองค์กรสตรีนานาชาติว่าเป็น “มารดาแห่งการเคลื่อนไหวสตรีสากล” [youtube https://www.youtube.com/watch?v=CLQkOHphhhY&w=560&คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 คนไทยในต่างประเทศ ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และประสงค์จะรักษาสิทธิในการเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียน ขอใช้สิธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สัญชาติไทย หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยได้แปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง ในปีนี้ถึงว่า ต้องมีอายุครคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

การตรวจปอดที่ IOM สำหรับทำวีซ่านักเรียนอังกฤษ     สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ที่ต้องการจะเดินทางไปเรียนต่อ หรือพำนักที่อังกฤษมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป จะต้องเข้ารับการตรวจปอด  เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค Tuberculosis Tests (TB Tests) หากการทดสอบของแสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีวัณโรค คุณจะได้รับใบรับรองซึ่งใบรับรองนี้ จะใช้ประกอบใบสมัครขอวีซ่าสหราชอาณาจักร โดยการตรวจ TB สามารถขอรับการตรวจได้ที่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประเทศไทย IOM Migration Health Assessment Center (MHACคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

12 เหตุผล ที่ทำให้ วีซ่านักเรียน ถูกปฏิเสธ การไปเรียนต่อต่างประเทศถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับใครหลายคน แต่การยื่นขอวีซ่าเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็ยังถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน การขอวีซ่าของแต่ละประเทศ มีขั้นตอน และวิธีการที่แตกต่างกัน และใช้เอกสารที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น เราควรตัดสินใจว่า เรามีความพร้อมขนาดไหน ที่จะไปเรียนต่อประเทศนั้นๆ การที่จะยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ มีหลายสิ่งที่จะต้องพิจารณา ก่อนที่จะยื่นวีซ่า ควรตรวจสอบเอกสารที่จะต้อคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ