การเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับเด็กอายุ 5 – 17 ปี ผู้ปกครองหลายๆ ท่าน อาจจะเป็นห่วงเกี่ยวกับการเดินทางของผู้โดยสารที่เป็นเด็ก ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สายการบินจะอนุญาติให้เด็กอายุตั้งแต่ 5 – 17 ปี  สามารถเดินทางคนเดียวได้ โดยบริการพิเศษจากสายการบิน  Unaccompanied Minor ซึ่งจะดูแลเด็กนักเรียนตั้งแต่ รับส่งจากสนามบิน คอย บริการตอนอยู่บนเครื่องบิน และ รับส่งถึงมือญาติหรือ Host ที่รอรับที่ต่างประเทศ Unaccompanied Minor คืออะไร ? Unaccompanied Minor หมายถึงผู้โดยสารของสายการบินที่มีอายุระหว่าง 5 คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เรียนต่อต่างประเทศ ระหว่าง ปริญญา กับ ดิปโพลมา เลือกเรียนแบบไหนคุ้มค่ามากกว่ากัน หลายคนที่วางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศ อาจจะกำลังสับสนระหว่าง การเรียนระดับปริญญา กับการเรียนในระดับดิปโพลมา แตกต่างกันอย่างไร ทั้งๆ ที่หลายๆ วิชาก็เรียนเหมือนกัน และมีหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน ลองทำความเข้าใจง่ายๆ ตามบทความด้านล่างเลยค่ะ การเรียนในระดับปริญญา การเรียนในระดับปริญญา (Degree) เป็นการศึกษาระดับสูง Higher Education ที่รวมการระดับปริญญาตรี โท และเอก การเรียนการสอน จะเน้นภาคทฤษฎี และปฏิบัติ วุฒิการศึกษาเป็นที่คลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

8 มีนาคม : วันสตรีสากล International Women’s Day วันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมฉลอง สิทธิสตรีที่แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันทางสังคม ที่ทาง “คลาร่า เซทคิน” ผู้ที่ได้ต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิและความเสมอภาคของสตรี ความพยายามของคลาร่า ในการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคให้กับสตรี ทำให้คลาร่า ได้รับการขนานนามจากกลุ่มองค์กรสตรีนานาชาติว่าเป็น “มารดาแห่งการเคลื่อนไหวสตรีสากล” ประวัติความเป็นมา “วันสตรีสากล” เกิดขึ้นจากกรรมกรหญิคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

เปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในวันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 คนไทยในต่างประเทศ ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และประสงค์จะรักษาสิทธิในการเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียน ขอใช้สิธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สัญชาติไทย หรือผู้มีสัญชาติไทยโดยได้แปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง ในปีนี้ถึงว่า ต้องมีอายุครคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ

12 เหตุผล ที่ทำให้ วีซ่านักเรียน ถูกปฏิเสธ การไปเรียนต่อต่างประเทศถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับใครหลายคน แต่การยื่นขอวีซ่าเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็ยังถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน การขอวีซ่าของแต่ละประเทศ มีขั้นตอน และวิธีการที่แตกต่างกัน และใช้เอกสารที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น เราควรตัดสินใจว่า เรามีความพร้อมขนาดไหน ที่จะไปเรียนต่อประเทศนั้นๆ การที่จะยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ มีหลายสิ่งที่จะต้องพิจารณา ก่อนที่จะยื่นวีซ่า ควรตรวจสอบเอกสารที่จะต้อคลิก เพื่ออ่านบทความต่อ