Last updated สิงหาคม 9, 2023 ago by Thebestedu

เรียนหลักสูตรอะไรเเล้วได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบมากถึง 5 ปี


ประเทศออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการศึกษาชั้นนำของโลก มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีนักวิจัย อาจารย์ ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นประเทศที่ 3 ที่นักศึกษาต่างชาติ นิยมมาเรียนต่อ ด้วยระบบมหาวิทยาลัย มีโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีความปลอดภัยสูง ออสเตรเลียมีระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่โดดเด่น ด้วยหลักสูตรมากกว่า 22,000 หลักสูตรใน 1,100 สถาบัน นักศึกษาต่างชาติมีคะแนนความพึงพอใจมากถึง 90% สำหรับการใช้ชีวิตและประสบการณ์การเรียนในออสเตรเลีย จากการสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการในปี 2018 การสำรวจความคิดเห็นล่าสุดที่จัดทำโดย Study Australia พบว่ามากกว่า 80% ของนักเรียนต่างประเทศสามารถสำเร็จการศึกษาจากสถาบันในออสเตรเลียได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเหล่านักเรียนล้วนพึงพอใจอย่างมากกับคุณภาพการศึกษาที่ได้เรียนภายในประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนไทยนิยมไปเรียนต่อเป็นอย่างมาก ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าเพื่ออยู่อาศัยในการเรียนต่อและทำงานในออสเตรเลีย นอกจากนี้หลังจากเรียนจบในสถาบันของออสเตรเลียยังเปิดโอกาสให้สามารถขยายระยะเวลาในการอยู่อาศัยต่อในออสเตรเลียได้อีกเช่นกัน เมื่อได้ศึกษาในหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ สำหรับบทความนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขยายวีซ่าทำงานหลังเรียนจบตามสาขาวิชา และแนะนำมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่น่าสนใจเหล่านี้


วีซ่าทำงานหลังเรียนจบของออสเตรเลีย

วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ หรือ Temporary Graduate Visa (Subclass 485) เป็นวีซ่าที่มอบให้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เพิ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาจากสถาบันการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิต ทำงานได้แบบเต็มเวลา (Full-time) และเรียนต่อที่ออสเตรเลียได้อย่างชั่วคราว

ประเภทของ Temporary Graduate Visa (Subclass 485)

1. Graduate Work stream วีซ่าทำงานหลังเรียนจบสำหรับคนที่เรียนหลักสูตรต่ำกว่าวุฒิปริญญา

Graduate Work Stream Visa เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานหลังเรียนจบในประเทศออสเตรเลีย สำหรับหลักสูตรต่ำกว่าปริญญา เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certificate) หรือ อนุปริญญา (Diploma) และต้องจบในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน (Skilled Occupation List) สามารถขอวีซ่าอยู่ต่อได้มากถึง 18 เดือน

2. Post-Study Work stream วีซ่าทำงานหลังเรียนจบสำหรับคนที่เรียนหลักสูตรวุฒิปริญญาขึ้นไป

Post-Study Work Stream Visa เป็นวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เช่น ปริญญาตรี, ปริญญาโท, และ ปริญญาเอก วีซ่าประเภทนี้ จะของ่ายกว่า Graduate Work Stream ถ้าหากจบการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรีและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ก็สามารถขอวีซ่าได้ ก็จะสามารถพำนักต่อในออสเตรเลียได้อีกในระยะเวลาเริ่มต้น 2 ปี แต่ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2023 มีการประกาศขยายระยะเวลาวีซ่า สำหรับผู้ที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่อยู่ใน Skilled Occupation List และปริญญาเอกในสาขาใดก็ตาม จะได้รับระยะเวลาในการพำนักเพิ่มขึ้นอีก 2 ปี รวมทั้งหมดเป็น 4 ปี

ระยะเวลาในการอยู่อาศัย

วีซ่าประเภทนี้จะเป็นวีซ่าพำนักชั่วคราว ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับระดับวุฒิการศึกษาที่ได้เรียนจบจากสถาบัน ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่สามารถพำนักได้
ปริญญาตรี 2 ปี
ปริญญาตรี (Skilled Occupation List) 4 ปี
ปริญญาโท 3 ปี
ปริญญาโท (Skilled Occupation List) 5 ปี
ปริญญาเอก 6 ปี

โดยเราสามารถสมัครวีซ่าทำงานหลังเรียนจบรอบที่สอง หลังจากวีซ่านี้ครั้งแรกและจะต้องเรียนในระดับที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าภายในสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย

สามารถพาคนในครอบครัวมาด้วยได้หรือไม่?

สามารถพาคนในครอบครัวมาได้ โดยทำวีซ่าติดตาม รวมถึงคู่สมรส (ทั้งคู่สมรสต่างเพศ และคู่สมรสเพศเดียวกัน) นอกจากนี้ ผู้ติดตามยังสามารถทำงานได้แบบเต็มเวลา Full Time เช่นเดียวกับผู้สมัคร

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Temporary Graduate Visa


การขยายวีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบในออสเตรเลีย

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ที่ผ่านมา รัฐบาลออสเตรเลียได้ออกประกาศการขยายสิทธิ์วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ สำหรับนักเรียนต่างชาติผู้ที่เรียนจบตามหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาที่ได้มีการคัดเลือกไว้ ซึ่งผู้ที่เรียนตามหลักสูตรดังกล่าว จะได้ขยายเวลาเพิ่มขึ้น 2 ปี สำหรับวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ โดยจะได้รับระยะเวลาในการขยายวีซ่าดังนี้

 • สำหรับผู้เรียนที่จบในระดับปริญญาตรี ได้รับการขยายวีซ่าจาก 2 ปี เป็น 4 ปี
 • สำหรับผู้เรียนที่จบในระดับปริญญาโท ได้รับการขยายวีซ่าจาก 3 ปี เป็น 5 ปี
 • สำหรับผู้เรียนที่จบในระดับปริญญาเอก ได้รับการขยายวีซ่าจาก 4 ปี เป็น 6 ปี

และนักเรียนจะต้องเรียนตามหลักสูตรตามสาขาวิชาที่มีรายชื่อที่ได้คัดเลือกมาจากองค์กร Jobs and Skills Australia และกระทรวงศึกษาธิการ โดยอ้างอิงจากสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานปัจจุบัน และสำหรับผู้ที่ในหลักสูตรปริญญาเอกนั้น ไม่ว่าจะเรียนสาขาวิชาตามก็จะถูกพิจารณาให้ขยายเวลาวีซ่าให้เช่นเดียวกัน ซึ่งการขยายสิทธิ์การทำงานหลังเรียนจบเพิ่มขึ้นอีก 2 ปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่มีใน Skilled Occupation List นั้นจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากตามรายงานของ Jobs and Skills Australia และกระทรวงศึกษาธิการ


สาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

อ้างอิงจากรายงาน 2022 Skills Priority List ตลาดแรงงานมีทั้งอาชีพที่เป็นที่ต้องการในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และแบ่งประเภทได้ดังนี้

อาชีพที่มีความต้องการทางแรงงานสูง อาชีพที่มีความต้องการทางแรงงานปานกลาง
 • วิศวกร ด้านธรณีวิทยาเทคนิค เหมืองแร่ ปิโตรเลียม ซอฟแวร์
 • ช่างโลหะ
 • คุณครูชั้นอนุบาล
 • แพทย์ผดุงครรภ์
 • พยาบาล
 • งานด้าน Cyber Security, Network, ICT
 • วิศวกรด้าน เคมี วัสดุ โยธา โครงสร้าง ขนส่ง ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม
 • นักวิจัยการเกษตร นักเทคโนโลยีอาหาร
 • ครูประถม-มัธยมปลาย ครูอาชีวศึกษา คุณครูสอนผู้พิการ
 • นักรังสีวิทยา เภสัชกร กาดภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด
 • แพทย์ทั่วไป จิตแพทย์ ศัลยแพทย์ กุมาร์แพทย์
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ

รายชื่อหลักสูตรที่เรียนจบแล้วจะได้รับการขยายวีซ่าอยู่ต่อ

รายชื่อหลักสูตรต่อไปนี้จะถูกนับว่าเป็นหลักสูตรที่จะได้รับการขยายวีซ่าให้ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนและจบการศึกษาไป และหลักสูตรทั้งหมดจะมีรหัส CRICOS หรือ The Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students กำกับที่ระบุว่าหลักสูตรนั้นเปิดให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีวีซ่านักเรียนลงทะเบียนเรียนได้ และได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียนอกจากนั้นหลักสูตรในระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชาจะได้ขยายวีซ่าหลังเรียนจบเช่นกัน โดยจะแบ่งออกเป็นหลักสูตรตามวิชาชีพที่อยากจะประกอบในอนาคต

Medical and Nursing (การแพทย์และพยาบาล)

อาชีพ Medical Professionals

 • Bachelor of Psychological Science
 • Bachelor of Psychological Science (Honours)
 • Bachelor of Health Science
 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
 • Bachelor of Medical Laboratory Science
 • Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)
 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)
 • Bachelor of Health Sciences
 • Bachelor of Radiography and Medical Imaging (Honours)
 • Bachelor of Medical Imaging (Honours)
 • Bachelor of Medical Science
 • Bachelor of Medical Studies
 • Bachelor of Clinical Sciences/Doctor of Medicine Master of Speech Pathology
 • Master of Clinical Psychology
 • Master of Diagnostic Radiography
 • Master of Applied Behaviour Analysis
 • Master of Applied Psychology
 • Master of Leadership and Management in Health Care
 • Master of Audiology Studies
 • Master of Research (Medicine and Health Sciences)
 • Master of Clinical Embryology
 • Master of Philosophy (Medicine and Health)
 • Master of Business Psychology
 • Master of Psychology
 • Master of Professional Psychology
 • Master of Counselling and Psychotherapy

อาชีพ Nursing and Medical Technichians

 • Bachelor of Nursing
 • Bachelor of Science (Nursing)
 • Bachelor of Nursing (Pre-Registration)
 • Bachelor of Health Science
 • Bachelor of Nursing Science
 • Bachelor of Health Sciences
 • Bachelor of Nursing (Enrolled Nurses)
 • Bachelor of Nursing (Graduate Entry)
 • Bachelor of Health Science (Clinical Nutrition)
 • Bachelor of Nutrition Science
 • Bachelor of Nursing Science: Graduate Entry
 • Bachelor of Exercise and Sport Science
 • Bachelor of Health and Community Services
 • Bachelor of Health and Medical Sciences
 • Bachelor of Nursing (Advanced Studies)
 • Bachelor of Sport and Exercise Science
 • Bachelor of Public Health
 • Bachelor of Applied Public Health
 • Bachelor of Nursing – Enrolled Nurse to Registered Nurse Pathway
 • Bachelor of Dermal Sciences
 • Master of Public Health
 • Master of Public Health Advanced
 • Master of Nursing Practice
 • Master of Nursing
 • Master of Nursing Practice (Pre-registration)
 • Master of Nursing International
 • Master of Laboratory Medicine
 • Master of Nursing Practice (Preregistration)
 • Master of Global Public Health
 • Master of Nursing (Graduate Entry)
 • Master of Health Science
 • Masters of Public Health Extension
 • Master of Nursing Science
 • Master of Biomedical and Health Science
 • Master of Nutrition and Population Health
 • Master of Health and Human Services Management
 • Master of Health Management
 • Master of Nursing Studies
 • Master of Dietetics
 • Master of Nursing (Professional Studies)

Professional Health (วิชาชีพด้านสุขภาพ)

อาชีพ Dentistry

 • Bachelor of Dental Science (Honours)
 • Bachelor of Dental Surgery
 • Bachelor of Dental Health Science
 • Bachelor of Dental Science
 • Bachelor of Oral Health
 • Bachelor of Dental Prosthetics
 • Bachelor of Oral Health Therapy
 • Bachelor of Oral Health (Therapy and Hygiene)
 • Bachelor of Dental Technology Bachelor of Dental Technology/Bachelor of Dental Prosthetics
 • Bachelor of Dental Hygiene
 • Bachelor of Science (Oral Health Therapy)
 • Master of Dentistry
 • Master of Dental Public and Primary Health
 • Master of Clinical Dentistry

อาชีพ Veterinarian

 • Bachelor of Veterinary Science (Honours)
 • Bachelor of Science/Bachelor of Advanced Studies (Animal and Veterinary Bioscience)
 • Bachelor of Veterinary Technology
 • Bachelor of Animal and Veterinary Biosciences
 • Bachelor of Veterinary Science Bachelor of Animal and Veterinary Bioscience
 • Bachelor of Veterinary Nursing
 • Bachelor of Science (Animal Health Major)
 • Bachelor of Veterinary Biology/Doctor of Veterinary Medicine
 • Bachelor of Science / Doctor of Veterinary Medicine
 • Master of Philosophy (Veterinary Science)
 • Master of Tropical Veterinary Science

Diagnostic (การวินัจจัยทางการแพทย์)

อาชีพ Medical Imaging

 • Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)
 • Bachelor of Medical Imaging (Honours)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Diagnostic Radiography)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Radiation Therapy)
 • Bachelor of Medical and Radiation Physics
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Nuclear Medicine)
 • Bachelor of Applied Science (Medical Radiations)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Radiation Therapy)
 • Bachelor of Radiation Sciences
 • Master of Diagnostic Radiography
 • Master of Magnetic Resonance Technology
 • Master of Medical Imaging
 • Master of Radiopharmaceutical Science
 • Master of Molecular Imaging Technology

อาชีพ Radiologist

 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
 • Bachelor of Medical Laboratory Science
 • Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)
 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)
 • Bachelor of Radiography and Medical Imaging (Honours)
 • Bachelor of Medical Imaging (Honours)
 • Bachelor of Medical Studies
 • Bachelor of Medicine/Bachelor of Surgery
 • Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine
 • Bachelor of Medical Studies/Doctor of Medicine
 • Bachelor of Clinical Sciences/Doctor of Medicine
 • Master of Diagnostic Radiography
 • Master of Research (Medicine and Health Sciences)
 • Master of Clinical Embryology
 • Master of Philosophy (Medicine and Health)

Allied Health (สหเวชศาสตร์)

อาชีพ Psychologist

 • Bachelor of Psychological Science
 • Bachelor of Occupational Therapy (Honours)
 • Bachelor of Psychology
 • Bachelor of Psychological Science (Honours)
 • Bachelor of Science (Physiotherapy)
 • Bachelor of Psychology (Honours)
 • Bachelor of Occupational Therapy
 • Bachelor of Applied Science (Occupational Therapy)
 • Bachelor of Science (Psychology)
 • Bachelor of Speech Pathology (Honours)
 • Bachelor of Science in Chiropractic Science leading to Bachelor of Clinical Chiropractic
 • Bachelor of Chiropractic Science
 • Bachelor of Social Science (Psychology)
 • Bachelor of Psychological Sciences
 • Master of Occupational Therapy Practice
 • Master of Clinical Psychology
 • Master of Clinical Audiology
 • Master of Clinical Physiotherapy

อาชีพ Recovery Therapist

 • Bachelor of Physiotherapy (Honours)
 • Bachelor of Occupational Therapy (Honours)
 • Bachelor of Health Science
 • Bachelor of Science (Physiotherapy)
 • Bachelor of Applied Science (Physiotherapy)
 • Bachelor of Science (Occupational Therapy) (Honours)
 • Bachelor of Physiotherapy
 • Bachelor of Occupational Therapy
 • Bachelor of Podiatry
 • Bachelor of Speech Pathology (Honours)
 • Bachelor of Science in Chiropractic Science leading to Bachelor of Clinical Chiropractic
 • Bachelor of Chiropractic Science
 • Bachelor of Health Sciences
 • Master of Occupational Therapy
 • Master of Physiotherapy
 • Master of Chiropractic
 • Master of Speech Pathology
 • Master of Physiotherapy Studies
 • Master of Occupational Therapy Practice
 • Master of Speech Language Pathology
 • Master of Speech Pathology Studies
 • Master of Clinical Audiology
 • Master of Clinical Physiotherapy
 • Master of Leadership and Management in Health Care
 • Master of Rehabilitation Counselling and Mental Health
 • Master of Physiotherapy Practice
 • Master of Music Therapy
 • Master of Advanced Clinical Physiotherapy (Sports)
 • Master of Audiology

อาชีพ Optometrist

 • Bachelor of Vision Science
 • Master of Optometry
 • Bachelor of Vision Science/Master of Clinical Optometry
 • Bachelor of Vision Science / Master of Optometry
 • Bachelor of Medical Science (Vision Science)/Master of Optometry
 • Master of Health Sciences (Research)
 • Master of Clinical Optometry

อาชีพ Pharmacist

 • Bachelor of Pharmacy (Honours)
 • Bachelor of Pharmacy
 • Bachelor of Pharmaceutical Science
 • Bachelor of Pharmacy and Management
 • Bachelor of Pharmaceutical Science (Honours)
 • Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical and Pharmaceutical)
 • Bachelor of Pharmacy with Honours
 • Bachelor of Pharmacy (Honours) and Master of Pharmacy
 • Master of Pharmacy
 • Master of Pharmaceutical Science
 • Master of Good Manufacturing Practice
 • Master of Philosophy
 • Bachelor of Pharmacy (Honours) / Master of Pharmacy Practice
 • Master of Philosophy (Pharmacy)
 • Master of Pharmacy (Research)

Teaching (ศึกษาศาสตร์)

อาชีพ Teacher

 • Bachelor of Early Childhood Education and Care (Birth-5)
 • Bachelor of Early Childhood Education (Birth to 5)
 • Bachelor of Early Childhood Education
 • Bachelor of Education (Early Childhood)
 • Bachelor of Education (Early Childhood and Primary)
 • Bachelor of Early Childhood Education (Birth to Five Years)
 • Bachelor of Education (Honours)
 • Bachelor of Education (Honours) and Bachelor of Arts
 • Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Birth-5/Birth-12)
 • Bachelor of Education (Secondary: Humanities) / Bachelor of Arts
 • Bachelor of Early Childhood Education (Honours)
 • Bachelor of Education (Primary)
 • Bachelor of Early Childhood and Primary Education
 • Bachelor of Teaching (Secondary) with Bachelor of Arts
 • Master of Education
 • Master of Teaching
 • Master of Teaching (Secondary)
 • Master of Teaching (Early Childhood)
 • Master of TESOL
 • Master of Teaching (Birth – 5 years/Birth – 12 Years)
 • Master of Teaching (Early Childhood and Primary)
 • Master of Education (Advanced)
 • Master of Education (Special Education, Advanced)
 • Master of Education (By Coursework)
 • Master of Teaching (Primary)
 • Master of Teaching (Secondary Education)
 • Masters of Teaching (Secondary)
 • Master of Arts (TESOL)

Engineering (วิศวกรรม)

อาชีพ Engineer

 • Bachelor of Science
 • Bachelor of Engineering (Honours)
 • Bachelor of Biomedical Science
 • Bachelor of Medical Science
 • Bachelor of Project Management
 • Bachelor of Civil Engineering (Honours)
 • Bachelor of Science (Lab + Non-lab Based)
 • Bachelor of Science/Bachelor of Advanced Studies
 • Bachelor of Engineering (Civil and Infrastructure) (Honours)
 • Bachelor of Engineering Technology (Civil)
 • Bachelor of Engineering Science
 • Bachelor of Science (Biomedical Science)
 • Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical)
 • Bachelor of Engineering (Honours) (Civil)
 • Master of Engineering
 • Master of Professional Engineering
 • Master of Engineering Science
 • Master of Biotechnology
 • Master of Construction Management
 • Master of Science
 • Master of Construction Management (Professional)
 • Master of Engineering (Professional)
 • Master of Engineering Management
 • Master of Professional Engineering (Accelerated)
 • Master of Machine Learning and Computer Vision
 • Master of Biomedical Science
 • Master of Engineering (Extension)
 • Master of Engineering Science (Management)
 • Master of Philosophy (Engineering)

ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

อาชีพ ICT

 • Bachelor of Information Technology
 • Bachelor of Computer Science
 • Bachelor of Business Information Systems
 • Bachelor of Advanced Computing
 • Bachelor of Networking
 • Bachelor of Science – Computer Science
 • Bachelor of Information and Communication Technology
 • Bachelor of Engineering (Honours)
 • Bachelor of Information Systems
 • Bachelor of Information and Communications Technology
 • Bachelor of Cyber Security
 • Bachelor of Business Analytics
 • Bachelor of Information Technology (Mobile Applications Development) (Standard)
 • Bachelor of Advanced Computing (Honours)
 • Bachelor of Information Technology and Systems
 • Bachelor of Software Engineering
 • Bachelor of Computing Science (Honours)
 • Bachelor of Information Technology (Software Development)
 • Bachelor of Data Science
 • Master of Information Technology
 • Master of Data Science
 • Master of Business Information Systems
 • Master of Information Systems
 • Master of Information Technology and Systems
 • Master of Computer Science
 • Master of Computing
 • Master of Business Analytics
 • Master of Cyber Security
 • Master of Information Technology and Master of Information Technology Management
 • Master of Networking
 • Master of Applied Information Technology
 • Master of Technology (Enterprise Systems and Business Analytics)
 • Master of Technology (Software Engineering)
 • Master of Cybersecurity
 • Master of Information Technology (Enterprise Management)
 • Master of Enterprise Resource Planning
 • Master of Computing and Innovation

Agriculture (เกษตรกรรม)

อาชีพ Agriculture

 • Bachelor of Science
 • Bachelor of Biomedicine
 • Bachelor of Biomedical Science
 • Bachelor of Science/Bachelor of Advanced Studies
 • Bachelor of Agriculture
 • Bachelor of Agricultural Science
 • Bachelor of Science (Veterinary Bioscience)
 • Bachelor of Exercise and Nutrition Sciences
 • Bachelor of Science (Honours)
 • Bachelor of Science (Science)
 • Bachelor of Environmental Science
 • Bachelor of Advanced Science (Honours)
 • Bachelor of Environmental Management (Honours)
 • Bachelor of Marine Science
 • Master of Environmental Science
 • Master of Environmental ManagementPost-Study Work Rights Recommendations | 13
 • Master of Environment
 • Master of Biotechnology
 • Master of Marine Biology
 • Master of Agricultural Science
 • Master of Science in Agriculture
 • Master of Sustainability
 • Master of Science (Bioinformatics)
 • Master of Biotechnology and Bioinformatics
 • Master of Environment and Sustainability
 • Master of Agricultural Sciences
 • Master of Biotechnology (Biomedical)
 • Master of Molecular Biology
 • Master of Environmental Management and Sustainability

อาชีพ Food Technologist

 • Bachelor of Science
 • Bachelor of Biomedical Science
 • Bachelor of Medical Science
 • Bachelor of Science (Lab + Non-lab Based)
 • Bachelor of Science/Bachelor of Advanced Studies
 • Bachelor of Science (Biomedical Science)
 • Bachelor of Science (Honours)
 • Bachelor of Medical Sciences
 • Bachelor of Pharmaceutical Science Advanced (Honours)
 • Bachelor of Science (Food Technology and Nutrition)
 • Bachelor of Applied Science (Exercise and Sport Science)
 • Bachelor of Food and Nutrition Science
 • Bachelor of Biotechnology
 • Bachelor of Viticulture and Oenology
 • Bachelor of Science (Science)
 • Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical)
 • Bachelor of Biotechnology (Honours)
 • Bachelor of Biomedical Science (Laboratory Medicine)
 • Master of Biotechnology
 • Master of Science
 • Master of Food Science and Technology
 • Master of Biomedical Science
 • Master of Materials Technology
 • Master of Pharmaceutical Industry Practice
 • Master of Research
 • Master of Science (Food Science and Technology)
 • Master of Biotechnology Research Extensive
 • Master of Science (Chemistry)
 • Master of Viticulture and Oenology
 • Master of Laboratory Medicine
 • Master of Wine Business
 • Master of Medical Biotechnology (Extension)
 • Master of Science in Biotechnology
 • Master of Science (Professional)
 • Master of Food Science

สมัครเรียน สมัครสอบออนไลน์ สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099
Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


แนะนำมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ

1. TAFE Queensland

TAFE Queensland เป็นสถาบันวิชาชีพรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำรัฐควีนส์แลนด์ โดดเด่นด้วยการเรียนแบบเน้นปฏิบัติจริง และสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมืออาชีพ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับปริญญาตรี โดยมีวิทยาเขตมากกว่า 50 วิทยาเขตทั่วรัฐควีนส์แลนด์

เป้าหมายของสถาบัน TAFE Queensland คือ การสร้างผู้นำทางด้านการศึกษาวิชาชีพ และการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จ

 หลักสูตรของสถาบัน TAFE Queensland ทุกหลักสูตร ได้รับการออกแบบ และปรับปรุงตลอดเวลาตามยุคตามสมัย เพื่อตอบโจทย์กับโลกยุคปัจจุบันมากที่สุด และเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม เรียนต่อออสเตรเลีย TAFE Queensland เรียนต่อต่างประเทศ

นอกจากนี้ ทางสถาบัน TAFE Queensland ยังมีพาร์ทเนอร์ บริษัท และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่ทำงานร่วมกัน และพร้อมที่จะรับนักเรียนเพื่อมาฝึกทักษะ และประสบการณ์ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จุดเด่นของสถาบัน  Tafe Queensland

 • มีความยืดหยุ่นสูง หลักสูตรมีความยิดหยุ่นสูง เน้นผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และรูปแบบการเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม การันตีด้วยนักเรียนจาก 50 สัญชาติทั่วโลก
 • มีวิทยาเขตที่มีชีวิตชีวามากมายตั้งอยู่ทั่วรัฐควีนส์แลนด์ 50 วิทยาเขต ทั่วรัฐควีนส์แลนด์ วิธีการสอนผสมผสานทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติและการฝึกอบรม
 • ห้องเรียนมีมาตรฐาน และใช้อุปกรณ์การเรียนที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริง เช่น ห้องครัวสากลที่มีอุปกรณ์ครัวครบครันและใช้งานในระดับภัตราคาร 5 ดาว คลีนิคตรวจสุขภาพ ห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง สตูดิโอภาพเคลื่อนไหวระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ยิม และอื่นๆ อีกมากมาย
 • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมอย่างยาวนาน พัฒนาและคิดค้นเทคนิค วิธีการใหม่ๆ และมอบเทคนิคให้กับผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในสายงานที่เรียน
 • ศูนย์บริการนักเรียนครบครัน ทางสถาบันมีศูนย์ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านให้กับนักเรียน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ศูนย์บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนต่างชาติ ศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการณ์ ศูนย์บริการทางวิชาการ บริการห้องสมุด และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เส้นทางเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยง่ายขึ้น เมื่อสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรขั้นสูง Diploma กับทางสถาบันแล้ว สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางสถาบันได้ โดยจะสามารถเข้าเรียนชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยได้เลย ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัย เช่น Central Queensland University, Griffith University James Cook University Southern Cross University เป็นต้น
 • นักเรียนร้อยละ 90% มีความความพึงพอใจในการหลักสูตร สถาบัน และการเรียนการสอน และ ร้อยละ 85% ของจำนวนนี้ สามารถหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา หรือเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี
 • รางวัลการันตีคุณภาพ – สถาบันได้รับรางวัล Excellence Across a Wide Range of Industries หรือรางวัลความเป็นเลิศในด้านอุตสาหกรรมที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Queensland Training Award  4 ปีซ้อน และนักเรียนของสถาบัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Australian Training Award สาขา WorldSkills ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
 • ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ – การันตีด้วยระยะเวลากว่า 135 ปี ที่สถาบัน TAFE Queensland ได้เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุด อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์มากที่สุด ในรัฐควีนส์แลนด์
 • นายจ้างส่วนใหญ่ ต้องการนักศึกษาที่จบจาก TAFE Queensland เนื่องจากสถาบัน มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก ทั้งนายจ้างในอุตสาหกรรมชั้นนำระดับท้องถิ่น จนถึงระดับโลก

Official Website: https://tafeqld.edu.au/

หลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกให้ขยายวีซ่าได้

Professional Health

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ TAFE Queensland


2. Macquarie University

Macquarie University College ก่อตั้งในปีค.ศ. 1964 เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องเป็นมหาวิทยาลัยที่ติด Top 10 ของออสเตรเลีย และได้รับการจัดอันดับจาก QS ให้อยู่ใน Top 1% ของโลก โดดเด่นในด้านนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 40,000 คน เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ที่มากความสามารถกว่า 3,000 คน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย Macquarie University ยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเอเชีย รวมถึงบริษัทชั้นนำด้าน IT เช่น Google หรือ Microsoft เป็นต้น

Macquarie University เป็นเส้นทางสู่ระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตร Pathway Program ที่ Macquarie University College มีประวัติอันน่าภาคภูมิใจในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความสำเร็จ เพื่อก้าวไปสู่การศึกษาระดับปริญญาที่ Macquarie University มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลาง Macquarie University Wallamuttagul Campus ที่ North Ryde อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้และสนามหญ้ากลางแจ้ง คุณจะได้เรียนรู้จากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มุ่งเน้นความสำเร็จและการสนับสนุนนักเรียน

จุดเด่นของสถาบัน  Macquarie University

 • 11 สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ติดอันดับ Top 100 ของโลก 
 • มหาวิทยาลัยติดอันดับ Top 1% ของโลก 
 • ได้รับคะแนน 5 QS STARS ในด้านการเรียนการสอน การจ้างงาน การวิจัย นวัตกรรม
 • ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 130 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่ประสบความสำเร็จในด้านการทำงานหลังเรียนจบ
 • นักวิจัยทั้งหมด 30 คน ที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย อยู่ใน TOP 1% ของนักวิจัยของโลก
 • มีอุตสาหกรรมชั้นนำกว่า 300 ราย ที่ทำงานร่วมกัน และให้โอกาสในการฝึกงาน และการทำงานในอนาคต

Official Website: https://www.mq.edu.au/

หลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกให้ขยายวีซ่าได้

Medical and Nursing

Agriculture

Other

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ Macquarie University


3. Central Queensland University

CQU (Central Queensland University) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย โดยการจัดหาหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับนักศึกษา และขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนนักศึกษาในทุกระดับ ในปี 2014 CQUniversity เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งของประเทศออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตรในทุกระดับการเรียน ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรจนถึงคุณวุฒิปริญญาการวิจัย รวมถึงมีจำนวนหลักสูตรการเรียนและการฝึกอบรมให้นักศึกษาเลือกเรียนมากกว่าสถาบันการศึกษาแห่งอื่นๆ

เรายังคงสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติในฐานะสถาบันการศึกษาอันมีคุณภาพที่ทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ ความสำเร็จของ CQU จากการจัดอันดับโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education และ QS ได้ทำให้ CQU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในด้านการวิจัย, การเรียนการสอน, วิสัยทัศน์อันเป็นสากล, การสร้างประสบการณ์การเรียนที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษารวมถึงการมอบโอกาสต่างๆเพื่อช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายด้านการเรียนและอาชีพของตนเอง

มหาวิทยาลัยเปิดสอนการฝึกอบรมมากกว่า 250 รายการ ตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตร ไปจนถึงระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และการวิจัย สาขาวิชารวมถึงการฝึกงาน การค้าและการฝึกอบรม ธุรกิจ การบัญชีและกฎหมาย ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงและทัศนศิลป์ การศึกษาและมนุษยศาสตร์ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล จิตวิทยา งานสังคมสงเคราะห์และบริการชุมชน วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และการเตรียมงานและการเรียน

จุดเด่นของสถาบัน CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY

 • CQU ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 650 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลกใน QS World University Rankings 2022
 • มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย
 • เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของออสเตรเลีย ที่ได้รับการจัดอันดับโดย QS ใน 100 สถาบันชั้นนำทั่วโลกที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี
 • ได้รับการยอมรับใน QS Graduate Employability Rankings 2022 ว่าเป็นหนึ่งใน 500 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการจ้างงานเมื่อจบการศึกษา
 • เป็นหนึ่งใน 2% อันดับแรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
 • อันดับ 3 ในออสเตรเลีย อัตราการจ้างงานในระดับปริญญาตรี
 • ผลงานวิจัยระดับโลก ได้รับการจัดอันดับที่ สูงกว่ามาตรฐานโลกใน 22 หมวดหมู่การวิจัย
 • เด่นด้านการสอน การวิจัย ผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และมีส่วนร่วมทางสังคม

Official Website:  https://www.cqu.edu.au/

หลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกให้ขยายวีซ่าได้

Agriculture
Teaching
Professional Health

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของ Central Queensland University

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรที่ขยายเวลาวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ

นอกจากนี้ยังมีสถาบันในออสเตรเลียอีกมากมายที่เปิดสอนหลักสูตรที่เรียนจบแล้วจะได้รับการขยายวีซ่าอยู่ต่อ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยจะมีสถาบันอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เดอะเบสท์แนะนำดังนี้

รายชื่อสถาบันการศึกษาเพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูลเรียนต่อออสเตรเลียเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ทางเดอะเบสท์ได้สรุปข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนต่อออสเตรเลียไว้แล้ว ดังต่อไปนี้

เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย เริ่มต้นอย่างไรดี?

ยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ ไม่ยื่นหลักฐานการเงินได้ไหม

ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ OSHC ALLIANZ


ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line: @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.