Last updated สิงหาคม 1, 2023 ago by Thebestedu

GREEN RIVER COLLEGE


Green River College ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1965 และเป็นวิทยาลัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งตั้งในเมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองซีแอตเทิล วิทยาเขตหลักอยู่ที่ย่าน Lea Hill ใน Auburn และมีวิทยาเขตย่อยในใจกลางเมือง Auburn, Enumclaw และ Kent วิทยาเขตหลักมีความสวยงามซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีสูง สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเรียน ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 8,700 คน รวมทั้ง Green River College ได้รับรางวัลและความสำเร็จอื่น ๆ อีกมากมาย โดยทางสถาบันมีอัตราในการหางานหลังจากการจบศึกษา 2 ปี ถึง 80% และหางานหลังจากการจบการศึกษา 6 เดือนถึง 70%

Green River College เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา และหลักสูตรต่อเนื่องไปยังปริญญาตรี เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการถ่ายโอนหน่วยกิตทางวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยกว่า 40 แห่ง และมีหลักสูตรชั้นเรียนในการศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติเช่นกัน โดย Green River College ได้เปิดสอนสาขาวิชาเอกมากมายทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หนึ่งในสาขาวิชาเอกของวิทยาลัยที่โดดเด่น คือ สาขาการบิน (Aviation) ซึ่งนักเรียนจะได้รับการฝึกอบรมสำหรับการประกอบวิชาชีพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศและนักบินมืออาชีพ นักเรียนจะได้เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศและเครื่องจำลองการบินที่ทันสมัยแห่งใหม่ของภายในวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังมีสาขาวิชาอื่นที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ธุรกิจ (ฺBusiness), วิศวกรรม (Engineering), และไอที (Information Technology) เป็นต้น

Green River College ยังเป็นสถาบันที่เป็นที่นิยมจากการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ โดยมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 749 คน จาก 60 ประเทศ Green River College อยู่ถูกจัดลำดับ ในการเป็นวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติมาลงทะเบียนเรียน เป็นอันดับ 11 ในสหรัฐอเมริกาและอันดับที่ 1 ในรัฐวอชิงตัน จากรายงานของสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ประจำปี 2022-23 

ทำไมต้องมาเรียนต่อในอเมริกา

 • สหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมากมาย เช่น MIT, Stanford University, Harvard University และ Caltech University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย TOP 10 ของโลก
 • หลักสูตร STEM พร้อมโอกาสที่เปิดกว้าง หลักสูตร STEM หรือ Science, Technology, Engineering, Math เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ทำงานหลังเรียนจบ OPT ที่มากกว่า เพื่อฝึกปฏิบัติ และสามารถก้าวสู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น ระบบโอนหน่วยกิต Credit Transfer ช่วยให้การเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกาง่ายขึ้น ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนจบ High School ที่อเมริกา ก็สามารถเรียนต่อ 2-Year College และโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ไม่ต้องสอบ SAT, GMAT, GRE
 • มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยในอเมริกา เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 2 ล้านหลักสูตร ผ่านมหาวิทยาลัยกว่า 4 พันแห่ง ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตรอนุปริญญา Associate Degree และประกาศนียบัตร Certificate ทุกหลักสูตร มีคุณภาพและอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก
 • เป็นศูนย์วิจัยระดับโลก สหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงโด่งดังด้านงานวิจัย และเป็นแนวหน้าในการพัฒนาของโลก ตั้งแต่งานวิจัยวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม สังคม วัฒนธรรม โดยจากข้อมูลของ NSF ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้งานในการวิจัยและนวัตกรรมอยู่ที่ 22 พันล้านดอลลาร์ในปี 2015
 • อเมริกาเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ได้รู้จักกับความรู้ใหม่ล่าสุดในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้คือผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะ และพร้อมทำงานโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด
 • ประเทศอเมริกา ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เหมาะสำหรับผู้อยากเรียนภาษา ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน ก็โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์น่าฟังอย่างมาก
 • โอกาสในการจ้างงานที่มากกว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษากว่า 70% ได้งานทำหลังเรียนจบ โดยอัตราค่าตอบแทนอยู่ที่ $61,000 – $120,700 หรือประมาณ 1.89 – 3.74 ล้านบาทต่อปี
 • มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเทศอเมริกา เป็นประเทศแห่งเสรีภาพ เปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เข้าใจและพร้อมซึมซัมวัฒนธรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • บริการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ อเมริกายินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติสำหรับการศึกษาต่อในอเมริกาและมีระบบสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับชีวิตในอเมริกาได้อย่างสะดวกสบาย

ทำไมต้องเลือกเรียน Green River College

 • เป็นวิทยาลัยชั้นนำในการโอนนักเรียนส่งต่อการเข้ามหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะส่งต่อนักเรียนนั้น ต่างติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 100 อันดับแรกของโลก และ 100 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกา
 • เป็นสถาบันที่ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัล Paul Simon Award for Campus Internationalization, รางวัล National Award for Outstanding STEM Education เป็นต้น
 • มีการให้คำปรึกษารายบุคคล สำหรับวางแผนหลักสูตรในการศึกษาของนักเรียน
 • มีหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่ใกล้วิทยาลัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
 • มีหลักสูตรคุณภาพให้ได้เลือกเรียน มีหลักสูตรหลากหลายรูปแบบให้นักศึกษาได้เลือก
 • หลักสูตรราคาถูก สามารถวางแผนและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการมาศึกษาต่อในอเมริกาได้
 • วิทยาเขตที่สวยงามล้อมรอบด้วยป่าและต้นไม้ มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียน
 • มีข้อตกลง Transfer Pathways กับมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 40 แห่ง ซึ่งล้วนแต่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก
 • ชีวิตภายในรั้วโรงเรียนที่มีความตื่นตัว มีกิจกรรมและชมรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เลือกอย่างหลากหลาย
 • อาคารใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เพรียบพร้อมสำหรับการศึกษาในวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง Green River College

Green River College ตั้งอยู่ในเมืองออเบิร์น รัฐวอชิงตัน ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากร 77,000 คน ห่างจากตัวเมืองซีแอตเทิลราว 45 นาที ในเมืองออเบิร์น มีทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ สถานที่จัดคอนเสิร์ต สวนสาธารณะ และสถานที่ให้อำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬา

คลิกเพื่อดูแผนที่ภายในวิทยาลัย Green River College


สิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาลัย Green River College

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

 • ชมรม
 • ห้องสมุด
 • ฟิตเนส
 • สถานพยาบาล
 • กิจกรรมจิตอาสา
 • มีหอพักภายในกำกับวิทยาลัย
 • กิจกรรมต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย
 • ทัศนศึกษาและการทำกิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่น

ที่พักสำหรับนักเรียน

 • หอพักนักศึกษา
  • ใช้ชีวิตสะดวกสบายในวิทยาลัย
  • สามารถเดินทางไปเรียนได้
  • มี Community Center ที่สามารถสังสรรค์กับเพื่อน ๆ จากทั่วโลก
  • กิจกรรมมากมาย
  • มีพื้นในการเรียนแบบส่วนตัวและกลุ่ม
  • ง่ายต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิทยาลัย
 • โฮมสเตย์
  • มีการต้อนรับที่สนามบิน
  • สามารถเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยก่อนเข้าเรียนได้
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
  • ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการขนส่งไปและกลับจากวิทยาลัย

Green River College เปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง

หากต้องการเรียนหลักสูตรอื่นๆ สามารถสอบถามศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email :contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

University Transfer

หลักสูตร University Transfer จะเป็นการศึกษาแบบ 2+2 ปี โดยนักศึกษาจะเรียน 2 ปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรีที่ Green River College และสามารถวางแผนการโอนหน่วยกิตเพื่อที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยมีอาจารย์และที่ปรึกษาด้านวิชาการคอยให้ความช่วยเหลือ โดยที่วิชาที่ลงเรียนจะเป็นวิชาพื้นฐานในสาขาทั่วไปและสาขาของเอกวิชาของนักศึกษาตามที่นักศึกษาได้เลือกตามความสนใจ เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญา (Associate Degree) จาก Green River College หลังจากนั้นสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย และจะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งในระหว่างเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการประจำตัว (Academic Advisor) ที่จะคอยช่วยทำให้แน่ใจว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นสามารถที่โอนไปยัง มหาวิทยาลัยที่ต้องการได้

รายละเอียดหลักสูตร: University Transfer

สาขาวิชายอดนิยม

 • Engineering
 • Business
 • Computer Science
 • Aviation
 • Communication
 • Pre-health (medicine, dentistry, pharmacy)
 • Information Technology
 • Psychology
 • Art and Design

คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาอื่น ๆ 

University Transfer Pathway

หลักสูตร University Transfer Pathway จะเหมือนหลักสูตร University Transfer แต่นักศึกษาจะสามารถโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันพันธมิตรของ Green River College จำนวนเกือบ 40 แห่งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ นักเรียนต่างชาติของ Green River College ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งทั่วสหรัฐอเมริกา นักเรียนได้รับคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาที่ Green River College และโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนำในฐานะนักศึกษาชั้นปีที่สาม 

รายละเอียดหลักสูตร: University Transfer Pathway

High School Completion 

หลักสูตร High School Completion เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยม เพื่อที่เข้าจะเรียนในระดับมัธยมและปริญญาควบคู่กันไป เนื่องจากวิชาส่วนใหญ่ที่นักเรียนจะต้องลงเรียนในหลักสูตรนี้สามารถที่จะใช้สำหรับการจบหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีได้ด้วย นักเรียนจึงสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาและมัธยมศึกษาได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาของรัฐวอชิงตัน พร้อมกับสามารถลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนด้วยกัน

รายละเอียดหลักสูตร: High School Completion

Intensive English (IEP)

หลักสูตร Intensive English (IEP) ช่วยเตรียมนักเรียนต่างชาติให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา โดยจะเปิดสอนเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก และมีการดูแลส่วนตัวจากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการและเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีประโยชน์ในบริบทต่าง ๆทั้งในและนอกห้องเรียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจะรวมถึงกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การอ่านและการเขียน การอภิปรายและการฟังการบรรยาย การวิจัยและการนำเสนอ รวมถึงกิจกรรมที่ไม่ใช่เชิงวิชาการเพื่อช่วยให้นักเรียนใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาได้อย่างราบรื่น ซึ่งการเรียนจะแบ่งออกเป็น 5 Level โดยใน Level 4 และ 5 จำเป็นที่จะต้องใช้ผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อยื่นประกอบการเรียน

รายละเอียดหลักสูตร: Intensive English (IEP)

Gap Year/Study Abroad

หลักสูตร Gap Year เป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียนไปเรียนรู้และหาประสบการณ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยนักเรียนจะได้ใช้เวลาในช่วง 3 เดือนแรกที่ Green River College (กันยายน-ธันวาคม) และเลือกสถานที่ปลายทางได้อีก 3 แห่ง ได้แก่

 • แคลิฟอร์เนีย ระยะเวลา 5 เดือน (มกราคม-พฤษภาคม)
 • ฮาวาย ระยะเวลา 5 เดือน (มกราคม-พฤษภาคม)
 • ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระยะเวลามากสุด 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน) *หลังเดือนเมษายนนักเรียนสามารถเลือกกลับ Green River College ได้

รายละเอียดหลักสูตร: Gap Year

หลักสูตร Study Abroad นักศึกษาต่างชาติสามารถลงทะเบียนรายวิชาที่สนใจ เพื่อศึกษาต่อในญี่ปุ่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ คอสตาริกา และประเทศอื่น ๆ ได้อีกมากมาย 

รายละเอียดหลักสูตร: Study Abroad

Foundation for Success

หลักสูตร Foundation for Success เป็นหลักสูตรทางเลือกเพิ่มเติมที่จะมีอาจารย์ช่วยให้นักเรียนสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่มั่นคงและพร้อมที่จะส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัย ผ่านการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและภาษาใหม่ ความช่วยเหลือพิเศษนี้จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จ นักเรียนในโปรแกรมนี้มีโอกาสมากมายในการพัฒนาและพัฒนาทักษะการทำงาน ซึ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคน และนักศึกษาในหลักสูตร IEP  โดยนักเรียนจะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรายสัปดาห์ กับอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

รายละเอียดหลักสูตร: Foundation for Success

Bachelor of Applied Science (BAS)

หลักสูตร Bachelor of Applied Science (BAS) เปิดสอนให้นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าทำงานทันทีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรม BAS จะมอบโอกาสมากมายสำหรับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและการเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม นักเรียน BAS ของเราหลายคนเริ่มต้นด้วยการสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ Green River College

รายละเอียดหลักสูตร: Bachelor of Applied Science (BAS)


ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ Green River College

ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาเล่าเรียนของ Green River College นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย 4 ปีส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70% ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาโดยประมาณ (FALL 2022 – SUMMER 2023) 

รายการ 1 ปีการศึกษา (9 เดือน) 1 ภาคการศึกษา (3 เดือน)
ค่าการศึกษาเล่าเรียน $10,830 $3,610
ค่าครองชีพ $8,865 $2,955
ค่าธรรมเนียม $603 $201
ค่าหนังสือ $702 $234
รวม

$21,000

(ประมาณ 734,600 บาท)

$7,000

(ประมาณ 244,900 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 • ค่าแรกเข้าสำหรับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ: $100 (ประมาณ 3,500 บาท)
 • ค่าแรกเข้าสำหรับหลักสูตร Foundation for Success: $100 (ประมาณ 3,500 บาท)
 • ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตร Intensive English Program: $3,811 (ประมาณ 133,300 บาท)
 • ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตร Bachelor of Applied Science Program: $6,640 ต่อ 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 232,300 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ: $350 (ประมาณ 12,300 บาท) ต่อ 1 ภาคการศึกษา หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น $355 (ประมาณ 12,500 บาท) ต่อ 1 ภาคการศึกษา ในช่วง Fall 2023
 • ค่าที่พักที่ทางวิทยาลัยจัดให้: $300 (ประมาณ 10,600 บาท) (ไม่บังคับ)

 คลิกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนใหม่ใน Green River College

ทุนการศึกษาของวิทยาลัย จะมาในรูปแบบของการยกเว้นค่าเล่าเรียนและทุนการทำงาน (งานนอกเวลาในวิทยาเขตที่ได้รับค่าตอบแทน) โดยจะมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนใหม่ดังนี้

 • ทุน Achievement, Merit & Leadership Scholarships
  • หมดเขตรับสมัคร: August 15 (Fall), November 15 (Winter), February 15 (Spring), May 15 (Summer)
  • จำนวนผู้รับทุน: ไม่มีกำหนด
  • จำนวน$200-$500
  • เอกสารที่ใช้สมัคร:
 • ทุน Leadership Work Grant: International Student Ambassador (ISA) Apprentice
  • ระยะเวลากำหนดส่ง: July 10 (Fall), December 4 (Winter), February 26 (Spring)
  • จำนวนผู้รับทุน: 4 คน
  • จำนวน: มากสุด $1,000
  • เอกสารที่ใช้สมัคร:

คลิกเพื่อตรวจสอบทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร และช่วงเวลาเปิดเรียน

เทอม วันปิดรับสมัคร วันปฐมนิเทศ วันเปิดเรียน
Fall 2023 1 สิงหาคม 2023 24 กันยายน 2023 25 กันยายน 2023
Winter 2024 1 พฤศจิกายน 2023 28 ธันวาคม 2023 3 มกราคม 2024
Spring 2024 1 กุมภาพันธ์ 2024 28 มีนาคม 2024 1 เมษายน 2024
Summer 2024 1 พฤษภาคม 2024 27 มิถุนายน 2024 1 กรกฏาคม 2024

เตรียมตัวอย่างไรในการเรียนต่อ Green River College

คุณสมบัติในการเข้าเรียนต่อ

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาเบื้องต้น

  • อายุ 16 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนเรียน
  • ใบสมัครเข้าเรียน Green River College
  • ใบรับรองผลการศึกษาจากโรงเรียนสุดท้ายที่เข้าศึกษา
  • หลักฐานทางการเงิน
  • ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50 (ประมาณ 1,800 บาท)
  • สำเนา Passport
  • เอกสารทางการแพทย์
  • ค่าที่พักที่ทางวิทยาลัยจัดให้ $300 (ประมาณ 10,600 บาท) (ไม่บังคับ)

คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อลงทะเบียนเรียนที่ Green River College แต่ยังมีบางหลักสูตรที่จะต้องใช้คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น หลักสูตร Intensive English (IEP) โดยในหลักสูตร Level 4 และ 5 จำเป็นที่จะต้องใช้ผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อยื่นประกอบการเรียน ดังนี้

 • ในการเข้าเรียน Level 5 ผู้เรียนจะต้องมีผลคะแนนอย่างได้อย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • TOEFL  55-59 
  • IELTS 5.5 ไม่ต่ำกว่า 4 
  • DuoLingo 75-90
  • TOEIC 655-695
 • ในการเข้าเรียน Level 4 ผู้เรียนจะต้องมีผลคะแนนอย่างได้อย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • TOEFL 50-54
  • IELTS 5 ไม่ต่ำกว่า 3.5
  • DuoLingo 55-70 
  • TOEIC 605-650
 • นักเรียนที่ไม่มีคะแนน TOEFL, IELTS, DuoLingo หรือ TOEIC สามารถทดสอบกับข้อสอบเฉพาะของสถาบันเพื่อประเมินผลได้

หลักฐานทางการเงินที่ต้องแสดง

ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินว่าเพียงพอสำหรับการเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเพื่อออกเอกสาร I-20 โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ใครเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน โดยผู้สมัครสามารถสนับสนุนตนเอง หรือให้บุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หัวหน้างาน หน่วยงานของรัฐ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา ในการแสดงหลักฐานทางการเงิน

ผู้สมัครจะต้องแสดงรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันที่ส่งใบสมัคร พร้อมหนังสือรับรองบัญชี (Bank Guarantee) ระบุชื่อผู้สนับสนุนและแปลงสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ

จำนวนเงินที่ต้องแสดงในหลักฐานทางการเงิน

ผู้ที่สนใจเรียนต่อ Green River College จะต้องเตรียมเอกสารสนับสนุนทางการเงิน โดยแสดงยอดเงินขั้นต่ำ $21,000 (ประมาณ 734,600 บาท) โดยจะต้องรวมถึงบัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย์, หุ้น, บัตรเงินฝาก, และทรัพย์สินอื่น ๆ 

การจัดหาที่พักให้ผู้สนใจเข้าเรียน

ทางวิทยาลัยจะมีการจัดการหาที่พักให้กับผู้ที่สนใจเข้าเรียน ผู้ที่มีความจำเป็นในการต้องการที่พักส่วนนี้ จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก $300 (ประมาณ 10,600 บาท) ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ว่า จะอาศัยอยู่ในหอพักในกำกับวิทยาลัย หรือพักกับโฮมสเตย์ที่เป็นกับพาร์ทเนอร์ของวิทยาลัยได้

คลิกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักทางวิทยาลัย

5 ขั้นตอนในการสมัคร Green River College

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อวางแผนการศึกษา

ติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แจ้งให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ทราบว่าต้องการเรียนต่อ Green River College ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้น ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสารการสมัครเรียน

ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเช็คเอกสารให้ฟรี พร้อมแนะนำเส้นทางการเข้าเรียนปริญญาตรี ว่ามีโอกาสไปในทางไหนได้บ้าง เช่น หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ อาจจะต้องลงเรียนภาษาอังกฤษก่อน หรือหากยังเรียนไม่จบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออายุยังไม่ถึง 18 ปี ก็สามารถสมัครได้ โดย ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเลือกสถาบันที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์กับผู้เรียนให้มากที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการสมัครเรียน

หากเลือกเส้นทางการเรียนได้แล้ว ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะเริ่มดำเนินการสมัครเรียน ขอเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงเตรียมเอกสารดำเนินการเรื่องวีซ่าด้วย

ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าใช้จ่าย

หลังจากสถาบันการศึกษาตอบรับเข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งเอกสารตอบรับ Acceptance Letter ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของอเมริกา โดยเอกสารตอบรับเข้าเรียน จะชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะนำมาสรุปค่าใช้จ่าย และคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทย ณ วัน เวลา ที่โอนเงิน 

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา

เมื่อชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันการศึกษา จะส่งจดหมายตอบรับเข้าเรียน ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะใช้จดหมายนี้ เพื่อนำไปยื่นวีซ่าในขั้นตอนต่อไป โดยก่อนการยื่นวีซ่า ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะมีการเตรียมตัวการตอบคำถามสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนด้วย

หมายเหตุ: ถ้าหากผู้สมัครคุณสมบัติไม่ตรงเกณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่ง สามารถส่งเอกสารให้ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อที่ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ จะให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร : 090-327 3558088-269 5099

Email : contact@thebest-edu.com
Line : @thebesteduหรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน


เรียนต่ออเมริกาทำงานระหว่างเรียนได้ไหม?

นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ในอเมริกาที่ถือวีซ่า F-1 อนุญาตให้ทำงานในอเมริกาได้ โดยจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน DSO (Designated School Officials) ซึ่งหนึ่งในผู้กำกับดูแลนักเรียน นักศึกษาต่างชาติเป็นหลัก รวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยน ทำหน้าที่ในการติดต่อ ประสานงานสำหรับปัญหาต่างๆ เช่น การเสนอชื่อโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง SEVP อัปเดทข้อมูลนักเรียน ให้คำแนะนำนักเรียน ภายใต้เงื่อนไขโดย United States Citizenship and Immigration Service (USCIS)

การทำงานระหว่างเรียนด้วยวีซ่านักเรียน F-1 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. On-Campus คือการทำงานในเขตสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย เป็นงานที่สนับสนุนกิจการภายในมหาวิทยาลัย สามารถทำได้เลยเพียงขออนุญาตจาก DSO และงานที่ทำไม่จำเป็นต้องตรงสายก็ได้ อาจได้รับค่าตอบแทน หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ได้
 2. Off-Campus คือการทำงานนอกเขตสถาบันการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินขั้นรุนแรง หรือ นักศึกษาที่ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เรียนเท่านั้น

หลักสูตร ASSOCIATE DEGREE สามารถขอ OPT ได้นานเท่าไหร่?

 • หากเรียน Associate Degree สามารถทำงาน On-Campus หรือ Off-Campus ก็ได้
 • หากเรียน Associate Degree สามารถขอ CPT หรือ OPT ได้ 12 เดือน

ข้อมูลรายละเอียดของการทำงานในสหรัฐอเมริกาทั้งระหว่างเรียน หลังเรียนจบ ได้สรุปไว้ในบทความข้างล่างนี้แล้ว น้องๆ สามารถคลิกอ่านบทความนี้ได้เลยค่ะ

เรียนต่ออเมริกา | สรุปข้อมูล วีซ่านักเรียนอเมริกา F1 ทำงานระหว่างเรียนได้หรือไม่ เงื่อนไขเป็นอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง เรียนภาษาที่อเมริกาทำงานได้ไหม พร้อมโอกาสการทำงานหลังเรียนจบ | บทความนี้มีคำตอบ


สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงบริเวณโดนรอบ Green River College

Green River College ตั้งอยู่ในเมือง Auburn ซึ่งอยู่ในตอนใต้ของเมืองสำคัญอย่าง ซีแอตเทิล (Seattle) โดยเป็นเมืองท่าทางฝั่งตะวันตกของอเมริกา มีประชากรประมาณ 749,256 คน ในปี 2022 ซึ่งเมืองซีแอตเทิลเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทั้งในรัฐวอชิงตันจึงมีจุดหมายที่น่าสนใจมากมาย นักเรียนสามารถเดินทางจาก Green RIver College เข้าสู่ตัวเมืองซีแอตเทิลได้ ผ่านรถสาธารณะ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งภายในเมืองซีแอตเทิลมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังนี้

 • หอคอย SPACE NEEDLE  หอคอยสเปซ นีดเดิลไม่ควรพลาดเมื่อไปถึงวอชิงตัน เป็นแลนด์มาร์คของซีแอตเทิล มีความสูงประมาณ 184 เมตร เป็นเหมือนหอคอยหรือประภาคารสูงสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1962 ลักษณะของหอคอยนี้นั้นค่อนข้างแปลกตา ด้านบนมีรูปร่างเหมือนจานบิน และขาตั้งก็ออกแบบได้อย่างล้ำสมัย บรรยากาศเมื่อขึ้นไปด้านบนหอคอยสามารถมองวิวได้ 360 องศา เห็นซีแอตเทิลได้ทั่วเมือง นอกจากขึ้นไปชมวิวแล้วด้านบนยังมีร้านอาหาร Sky city Restaurant ไว้สำหรับบริการที่ด้านบนสุดของหอคอย ซึ่งสามารถชมวิวและทานอาหารได้พร้อมกัน Space Needle ตั้งอยู่ที่ Lower Queen Anne ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 นาที เปิดบริการตลอดทุกวัน
 • ตลาด Pike Place บนชั้นสองของ Pike Place Market ขายสินค้าหลากหลายประเภท และร้านค้าประมาณ 200 ร้าน ซึ่งบางร้านเป็นธุรกิจของครอบครัวสือทอดมาแล้วหลายรุ่นต่อหลายรุ่น สามารถเดินไปตามช่องทางเดินอย่างกว้างขวางในเขตตลาดและสัมผัสกับความหลากหลายของเสียง กลิ่น และภาพที่เห็น ชิมผลไม้ตามฤดูกาล ดมกลิ่นช่อดอกไม้สดๆ และชื่นชมเครื่องประดับทำมือและงานศิลปะ
 • พิพิธภัณฑ์ Chihuly Garden and Glass เป็นแหล่งรวบรวมผลงานศิลปะที่น่าหลงใหลของ Dale Chihuly ศิลปินกระจกผู้เลื่องชื่อ และตื่นตากับหลากหลายสีสันที่ระยับจับตา มองหาแผ่นกระจกสีที่ม้วนงอขึ้นมาจากพื้นและกลีบดอกไม้โปร่งแสงซึ่งแขวนตัวอยู่ในเรือนกระจกที่มีลักษณะเป็นซุ้มโค้ง สำรวจดูรายละเอียดอันวิจิตรจากผลงานของ Chihuly ณ พื้นที่การจัดแสดงที่สะกดสายตาในซีแอตเติลเซ็นเตอร์
 • พิพิธภัณฑ์การบิน ของซีแอตเทิลเป็นที่ตั้งของเครื่องบินที่จัดแสดงให้ศึกษาและวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน สถานที่กลางแจ้งจัดแสดงเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดในคอลเลกชันรวมทั้งคองคอร์ดเครื่องบินเจ็ทแรกกองทัพอากาศงและเครื่องบินทหารเช่น B-17F Flying Fortress แกลลอรี่ Great Gallery ในร่มช่วยให้ผู้เข้าชมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นเครื่องบินหลายลำที่ระงับการบินและแกลเลอรี Lear and Space จะมุ่งเน้นไปที่การเดินทางท่องเที่ยวทั้งในด้านประวัติศาสตร์และอนาคต
 • สวนสัตว์ Woodland Park เป็นสวนสัตว์ที่ได้รับรางวัลให้เป็นบ้านของสัตว์จากทั่วโลก โดยตั้งอยู่ในย่านฟินนีย์ ริดจ์ ของซีแอตเทิล บรรยากาศภายเป็นเอกลักษณ์ ที่จะทำให้รู้สึกเหมือนกำลังเดินเล่นอยู่ในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์จริงๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เขตทุนดรา อาร์กติก ไปจนถึงทุ่งหญ้าในแอฟริกา

ติดต่อเดอะเบสท์เพื่อสอบถามข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศเพิ่มเติม

เดอะเบสท์ เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร เราเป็นตัวแทนที่ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และ ประเทศอื่นๆ อีก 25 ประเทศทั่วโลก เรายินดีให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนสำเร็จการศึกษา รวมถึงดูแลนักเรียนระหว่างเรียนจนนักเรียนเรียนจบด้วยทีมผู้เชียวชาญในด้านการเรียนต่อต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขั้นตอนเหล่านี้เราดำเนินการให้ฟรี และเราพร้อมที่จะทำตามคุณภาพ และมาตรฐานดังสโลแกนที่ว่า “We are Quality”

บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

 • ฟรี!! บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้นทั่วโลก ตั้งแต่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันวิชาชีพ และสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และเลือกสถาบันที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน
 • เราให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การประสานงานโรงเรียน เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เตรียมเอกสารสมัครเรียน และดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้ฟรี
 • บริการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าครบวงจร และบริการยื่นวีซ่ากว่า 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างตรงจุด และแนะนำวิธีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์วีซ่า 
 • บริการแปลเอกสาร ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย รวมถึงภาษาที่ 3 เริ่มต้นเพียงแผ่นละ 200 บาท
 • เดอะเบสท์ เป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS IDP อย่างเป็นทางการ พร้อมให้คำแนะนำ และนัดวันสอบให้โดยน้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาสมัครเอง สมัครสอบได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • บริการซื้อประกันภัยการเดินทางและประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ จากบริษัทประกันชั้นนำ MSIG, NIB, Allianz, Orbit และอื่นๆ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน และประสานงานกับสถาบันเกี่ยวกับรถรับ – ส่ง สนามบิน
 • บริการจัดหาที่พักทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ อพาร์ทเม้น หรือหอพักนักศึกษา จัดหาให้ตามความต้องการส่วนบุคคล

 

 

“เรายินดีที่จะดูแลนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนักเรียนสำเร็จการศึกษา และทำให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย ” สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติมติดต่อ
โทร: 090-327 3558088-269 5099
Email: contact@thebest-edu.com
Line: @thebestedu หรือคลิกเพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.